Byla 2-17825-375/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui Audriui Šimanskiui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 1400 Lt paskolos, kurią sudaro 500 Lt paskolos ir 900 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti vadovaujantis CPK 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 30-31). Per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, kitų prašymų taip pat negauta. Tokiu atveju esant ieškovo prašymui, o atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – paskolos sutarties sąlygos, sąskaitos išrašai, patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

7Ieškovas ir atsakovas 2010-10-28 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui 30 dienų laikotarpiui paskolino 500 Lt. Paskolos grąžinimo terminas pasibaigė 2010-11-28. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, nutraukė kredito sutartį.

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

9Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

10Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

11Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą, todėl ieškinys tenkintinas – ieškovui iš atsakovo priteistina 500 Lt paskolos (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.873 str.).

12Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 7.2 p. numato, kad už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai, todėl ieškovas prašo priteisti 900 Lt delspinigių už 180 dienų.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

14Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Sutarties, kartu ir paskolos grąžinimo terminas, baigėsi 2010-11-28, tačiau ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2014-07-23. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovas delspinigius paskaičiavo nuo prievolės pažeidimo momento už- 180 dienų. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios, todėl jam tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės grąžinti pasiskolintas lėšas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovą – finansines paslaugas teikiančią įmonę – nuo pareigos savo teises ginti ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

15Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 300 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Ieškovo delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaitą, todėl likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

16Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 7,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

17Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo Audriaus Šimanskio, a.k.36711080634, ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT297300010112065574, AB Swedbank, banko kodas 73000, 500 Lt (penkis šimtus litų Lt 00 ct) negrąžinto kredito, 300 Lt (tris šimtus Lt 00 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – paskolos sutarties sąlygos,... 7. Ieškovas ir atsakovas 2010-10-28 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu... 8. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 9. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo... 10. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui... 11. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą, todėl... 12. Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam,... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 14. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 15. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai... 16. Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina... 17. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo Audriaus Šimanskio, a.k.36711080634, ieškovui UAB... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...