Byla e2YT-369-671/2020
Dėl antstolio veiksmų, antstolė, kurios veiksmai skundžiami G. M., suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Luminor Bank AS veikiantis per Luminor bank AS Lietuvos skyrių

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Audronė Alčauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų N. M. ir G. M. skundą dėl antstolio veiksmų, antstolė, kurios veiksmai skundžiami G. M., suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Luminor Bank AS veikiantis per Luminor bank AS Lietuvos skyrių.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai (skolininkai) pateikė antstolei G. M. skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymą Nr. S-19-185-13398 ir pervertinti 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-16-185-1549 areštuotą įkeistą turtą.

5Nurodė, kad antstolės G. M. kontoros antstolė G. M. (toliau - Antstolė), be kitų, vykdo 4 vykdomąsias bylas pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotus Vykdomuosius įrašus Nr. 14-6040, Nr. 14-6044, Nr. 14-6042, Nr. 14-6046 dėl skolų išieškojimo iš skolininkų G. M. ir N. M. išieškotojo Luminor Bank AS veikiančio per Luminor bank AS Lietuvos skyrių, naudai. 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-l6-185-1549 areštuotas hipoteka įkeistas turtas: Žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) Žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); Inžineriniai tinklai - Buitinių nuotekų išvados, esantys adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų išvadas, esantys adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); Pastatas - Gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); Pastatas - ūkinis pastatas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); Pastatas - pirtis, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); Neidentifikuotas turtas - kilnojamasis turtas: sodybos vidaus baldai (192 vnt.), sodybos lauko baldai ir inventorius (8 vnt.); konferencijų įranga (20 vnt.); virtuvės įranga (87 vnt.); turistinis inventorius (39 vnt.), traktoriukas - vejapjovė Viking MT 5097 K6 (toliau ir Turtas). Antstolė skundžiamu patvarkymu, atsižvelgiant į UAB „Ober-Haus“ atliktos turto vertinimo ekspertizės akte Nr. 3186 EKZ_2019 AUL SIAU nurodytą kainą, 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-16-185-1549 areštuotą turtą patvarkė įvertinti 256 000 Eur. Pareiškėjų manymu Ekspertizės akte nebuvo vertintas turtas, kuris 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto akte Nr. S-16-185-1549 nurodytas, kaip kitas neidentifikuotas turtas. Neidentifikuoto turto vertė nenustatyta, jis įtrauktas į kito vertinto turto vertę. Kadangi nėra įvertintas visas areštuotas turtas, patvarkyme nurodyta įkainojimo turto vertė nėra tiksli, todėl areštuoto turto kainos įvertinimas negali būti laikomas abejonių nekeliančiu ir objektyviu. Taip pat mano, kad žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), nėra kaimo turizmo komplekso sudedamoji dalis, todėl jis turėjo būti vertinamas ir jo vertė nustatinėjama atskirai. Be to pagal nepriklausomo turto vertintojo UAB „Alliance Valutations“ nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitą, to paties įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė 2018 m. rugsėjo 26 dienai buvo 200 000 Eur, todėl pareiškėjams neaišku kokios aplinkybės nulėmė trečdaliu padidėjusi turto kaina. Pasak pareiškėjų netinkamai nustačius realizuotino turto vertę, kuria remiantis bus išvaržytas turtas, bus pažeistos jų, kaip skolininkų teisės. Be to, esant duomenų apie žymius skirtumus tarp dviejų nekilnojamojo turto vertintojų ataskaitų apie turto vertę, yra tikėtina, kad ir nekilnojamojo turto įkainojimas yra abejotinas.

6Antstolė G. M. 2019 m. gruodžio 9 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-185, kuriuo skolininkų skundo dėl antstolės veiksmų netenkino. Nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-185-11014, kurio dėstomojoje dalyje nurodyta, kad 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-16-185-1549 areštuotas hipoteka įkeistas Turtas bus parduodamas varžytynėse, kaip vientisas objektas. Įkainoti patvarkyme nurodytą turtą paskyrė UAB „Ober-Haus“ turto vertintojui A. U.. Skolininkams patvarkymas įteiktas 2019 m. rugsėjo 26 d. Skundas dėl minėto patvarkymo ir išvardinto turto pardavimo, kaip vientiso komplekto nebuvo gauta. Išieškotojas pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą 2016 m. balandžio 21 d. prašyme taip pat išreiškė savo valią, kad Turtas būtų parduodamas, kaip vientisas objektas. 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymas dėl areštuoto turto įvertinimo, kuriame antstolė nustatė, kad turto rinkos vertė yra 256 000 Eur skolininkui įteiktas 2019 m. lapkričio 15 d., el. paštu išsiųstas 2019 m. lapkričio 21 d. Prieštaravimus dėl turto įkainojimo skolininkas gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sužinojimo apie turto kainą, tačiau skundas per nustatytą terminą nebuvo gautas. Nei skolininkai, nei išieškotojas antstolei dėl turto įkainojimo nuomonės neišreiškė. UAB „Ober-Haus“ turto vertintojas ekspertizės akte papildomai vertino ir 2039/13700 žemės sklypo dalį, todėl ekspertizės akte nurodyta turto vertė skiriasi nuo nurodytos 2018 m. rugsėjo 26 d. UAB „Alliance Valutations“ nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitoje. Pažymėjo, kad duomenų, jog ekspertizę atlikusio turto vertintojo (vertinimą atlikusi įmonė - UAB „Ober-Haus“, turto vertintojas - A. U.) kvalifikacija keltų abejones ar būtų pareikšti nušalinimai ekspertui, nėra. Pareiškėjai nepateikė ir objektyvių įrodymų, leidžiančių suabejoti nustatyta turto verte. Nesutikimą grindė iš esmės tik savo nuomone ir prielaidomis, kai turto vertintojas įvertino visus kriterijus ir faktorius, įtakojančius turto kainą. Be to pareiškėjai nesutikdami su nustatyta turto verte turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą, tačiau šiuo klausimu skunde nepasisakė ir į antstolės depozitinę sąskaitą tokios lėšos įmokėtos nebuvo.

7Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS veikiantis per Luminor bank AS Lietuvos skyrių pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad pareiškėjų skunde nurodyti argumentai yra visiškai nepagrįsti, pritaria antstolės patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skundą išdėstytiems argumentams ir prašo pareiškėjų skundą atmesti.

8Skundas atmestinas.

9Civilinės ir vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė G. M. vykdo: vykdomąją bylą Nr. 0185/16/00581 pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. 14-6040 dėl 245519,47 Eur skolos iš skolininkų G. M. ir N. M. išieškotojo Luminor Bank AS veikiančio per Luminor bank AS Lietuvos skyrių naudai; vykdomąją bylą Nr. 0185/16/00582 pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. 14-6044 dėl 245520,34 Eur skolos iš skolininkų G. M. ir N. M. išieškotojo Luminor Bank AS veikiančio per Luminor bank AS Lietuvos skyrių naudai; vykdomąją bylą Nr. 0185/16/00583 pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. 14-6042 dėl 245530,45 Eur skolos iš skolininkų G. M. ir N. M. išieškotojo Luminor Bank AS veikiančio per Luminor bank AS Lietuvos skyrių naudai ir vykdomąją bylą Nr. 0185/16/00584 pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. 14-6046 dėl 245518,60 Eur skolos iš skolininkų G. M. ir N. M. išieškotojo Luminor Bank AS veikiančio per Luminor bank AS Lietuvos skyrių naudai. 2016 m. balandžio 26 d. patvarkymais antstolė priėmė vykdomuosius dokumentus vykdyti ir 2016 m. balandžio 26 d. raginimu paragino skolininkus įvykdyti sprendimą. 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-l6-185-1549 areštuotas hipoteka įkeistas turtas: žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), inžineriniai tinklai - Buitinių nuotekų išvadui, esantys adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų išvadas, esantys adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatas - gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatas - ūkinis pastatas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); pastatas - pirtis, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir neidentifikuotas turtas - kilnojamasis turtas: sodybos vidaus baldai (192 vnt.), sodybos lauko baldai ir inventorius (8 vnt.); konferencijų įranga (20 vnt.); virtuvės įranga (87 vnt.); turistinis inventorius (39 vnt.), traktoriukas - vejapjovė Viking MT 5097 K6. 2018 m. rugsėjo 26 d. UAB „Alliance Valutations“ nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitoje nurodyta, kad nekilnojamojo turto komplekso: 0,8357 ha žemės sklypo su 434,27 kv.m. bendro ploto gyvenamuoju namu 1A1b, 289,00 kv.m. užstatyto ploto ūkiniu pastatu 2I1p, 38,00 kv.m. bendro ploto pirtimi 3I1m, adresu ( - ) ir 2039/13700 dalių 1,3700,00 ha ploto žemės sklypo, sudarančių 0,2039 ha plotą, su inžinieriniais tinklais, adresu ( - ), 2016 m. rugsėjo 26 d. vertė 200 000 Eur. UAB „Ober-Haus“ 2019 m. spalio 7 d. ekspertizės aktu nekilnojamojo turto, esančio ( - ), nustatyta rinkos vertė 256 000 Eur. 2019 m. rugsėjo 24 d. antstolė G. M. priėmė patvarkymą Nr. S-19-185-11014, kuriuo patvarkė parduoti 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-l6-185-1549 areštuotą turtą komplekse, kaip vientisą objektą, skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Ober-Haus“ turto vertintojui - A. U.. Taip pat išaiškinta teisė pareikšti nušalinimą ekspertui bei pateikti skundą dėl minėto patvarkymo. Patvarkymas pareiškėjams įteiktas 2019 m. rugsėjo 26 d. 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo Nr. S-19-185-13398, atsižvelgiant į UAB „Ober-Haus“ turto vertintojo atliktą turto vertinimo ekspertizę, 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-l6-185-1549 areštuotas hipoteka įkeistas turtas įvertintas 256 000 Eur. Patvarkymas įteiktas 2019 m. lapkričio 15 d. Iš Nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ir žemės sklypo plano matyti, kad žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) yra šalia vienas kito atskirti keliu.

10Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, tam kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, 2009, civ. b. Nr. 3K-3-472/2009). Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007, civ. b. Nr. 3K-7-1/2007).

11Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, 2007, civ. b. Nr. 3K-7-1/2007). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 643 straipsniu ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 straipsnyje nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti.

12Kaip matyti pareiškėjai nesutinka su antstolės G. M. 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymu Nr. S-19-185-13398 nustatyta 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-16-185-1549 areštuoto įkeisto turto kaina.

13Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi turto pardavimo iš varžytynių proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis Nr. 3K-3-211/2007; 2009-04-23 nutartis Nr. 3K-7-90/2009). Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones.

14Iš byloje esančios medžiagos, vykdomosios bylos matyti, jog antstolė G. M. siekdama objektyviai ir nešališkai nustatyti areštuoto turto vertę, 2019 m. rugsėjo 24 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-185-11014, kuriuo patvarkė parduoti 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-l6-185-1549 areštuotą turtą komplekse, kaip vientisą objektą bei paskyrė ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. Ekspertizę pavedė atlikti UAB „Ober-Haus“ turto vertintojui - A. U..

15Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Pagal UAB „Ober-Haus“ turto vertintojo atliktą turto vertinimo ekspertizę, 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-l6-185-1549 areštuotas hipoteka įkeistas turtas įvertintas 256 000 Eur. Pareiškėjai nustatytu terminu prieštaravimų dėl turto įkainojimo nereiškė (CPK 681 straipsnio 3 dalis), jokių siūlymų nei prieš vertinimą, nei po jo neteikė, nors dalyvavo vykdant turto apžiūrą. Pažymėtina, kad įstatymas numato pakankamai trumpą terminą prieštaravimams dėl turto vertės pareikšti tam, kad išieškojimas vyktų operatyviai ir tokiu būdu būtų apsaugoti išieškotojo interesai.

16Prašydami panaikinti antstolės G. M. 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymą pareiškėjai nurodo, kad pagal nepriklausomo turto vertintojo UAB „Alliance Valutations“ nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitą, įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė 2018 m. rugsėjo 26 d. datai buvo 200 000 Eur, todėl neaišku dėl kokių aplinkybių per metus laiko turto vertė išaugo trečdaliu, kas kelia abejonių dėl tikros rinkos kainos ir todėl prašo pervertinti minėtą turtą.

17CPK nustatyta, jog jei vykdymo proceso metu įkainoto turto vertė pasikeičia, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis įstatymo nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Turto perkainojimas atliekamas tada, kai antstolis ir vykdymo proceso šalys gauna informacijos, kad dėl objektyvių aplinkybių padidėjo ar sumažėjo įkainoto ir areštuoto turto vertė.

18UAB „Ober-Haus“ turto vertintojo atliktas turto vertinimo ekspertizės aktas yra išsamus, su pridėtomis pilnomis visų objektų foto nuotraukomis. Vertinimas buvo atliktas remiantis lyginamuoju metodu parenkant pakankamai panašius lyginamuosius objektus. UAB „Ober-Haus“ turto vertintojo atliktas turto vertinimas nėra nuginčytas. Ekspertizės užduotį atliko nekilnojamojo turto vertintojas A. U., atitinkantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas). Nušalinimai ekspertui nebuvo pareikšti. Jokių objektyvių duomenų, kad nustatyta turto kaina neatitinka realios rinkos kainos, pareiškėjai nenurodė. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, jog turto vertė nepasikeitė. Pareiškėjai teikia tik savo svarstymus, tačiau neįrodinėja kainų pokyčių. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes laikytina, jog pareiškėjai neįrodė savo teiginių dėl turto vertės netinkamo nustatymo (CPK 178 straipsnis).

19Skunde pareiškėjai taip pat nurodė, kad 2039/13700 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) nėra sodybos komplekso dalis ir turi būti vertinama bei parduodama atskirai. Teismas su šiuo argumentu nesutinka. Iš esančių duomenų matyti, kad jau antstolės 2019 m. rugsėjo 24 d. patvarkyme Nr. S-19-185-11014, yra nurodyta, jog 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto aktu Nr. S-16-185-1549 areštuotas turtas, tame tarpe ir šis žemės sklypas, parduodamas komplekse, kaip vientisas objektas ir ekspertizė skirta bendrai viso komplekso vertei nustatyti. Pareiškėjai dėl šio patvarkymo, kuris jiems buvo įteiktas tinkamai, jokių prieštaravimų nepareiškė, neskundė. Be to iš nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio matyti, kad sklypas yra kitoje pusėje vietinio keliuko nuo pagrindinio sodybos pastato ir sudaro bendrą vientisą sodybą. Sklype matomi du pastatai, kurie iš viršaus atitinką sodybos pastatams sudarydami visumą. Taip pat jame matoma sodybos iškaba. Be to iš pateiktos UAB „Alliance Valutations“ nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitos medžiagos matyti, kad šis žemės sklypas taip pat buvo vertinamas, kaip vientisas kompleksas kartu su sodyba. Be to iš esančių nuotraukų akivaizdu, jog 2039/13700 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), nėra atskirai suformuotas žemės sklypas, o yra bendra sodybos teritorija ir atskiriant minėtą žemės sklypą nuo bendro sodybos komplekso turto vertė kristų.

20Taip pat atmestinas ir pareiškėjų motyvas, kad 2016 m. spalio 17 d. Turto arešto akte Nr. S-16-185-1549 nurodyto neidentifikuoto turto vertė nebuvo nustatyta, nes jis įtrauktas į kito vertinto turto vertę, todėl patvarkyme nurodyta įkainojimo turto vertė nėra tiksli ir areštuoto turto kainos įvertinimas negali būti laikomas abejonių nekeliančiu ir objektyviu, kai nėra įvertintas visas areštuotas turtas. Kaip matyti iš UAB „Alliance Valutations“ ekspertizės akto, ekspertizės objekto detaliame aprašyme pasisakyta, jog neidentifikuotas turtas vertinamas kartu su kitais septyniais turtiniais vienetais. Iš to seka, kad vertinant atskirus objektus, buvo vertinama visuma bendrai, t. y. ir juose ar šalia jų esantis turtas. Yra nustatyta bendra viso komplekso, kuris bus parduodamas ,kaip vientisas objektas, vertė. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad areštuoto turto vertė nėra tiksli ir areštuoto turto kainos įvertinimas negali būti laikomas abejonių nekeliančiu ir objektyviu.

21Pareiškėjai nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėjai taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės remdamasi tik savo nuomone apie turto vertę, abejonėmis ir nepasitenkinimu turto įvertinimu, bet ne konkrečiais rinkos tyrimais ar analogiško pobūdžio ekspertiniu aktu nustatyta turto verte.

22Pareiškėjų nesutikimas su nustatyta turto verte, teismo nuomone, yra nemotyvuotas, todėl abejoti turto vertintojo nustatyta turto verte ir skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę nėra pagrindo. Pažymėtina, kad nagrinėdamas pareiškėjų skundą teismas neturi pareigos atlikti ekspertizės akto turinio analizę, o įvertinti antstolės veiksmų teisėtumą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjams nepateikus motyvuotų ir pagrįstų prieštaravimų dėl ekspertizės išvados, o antstolei nustačius, jog ekspertizės išvada yra išsami, joje nurodytas detalus ekspertizės aprašymas, taigi, nesant abejonių dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės, antstolė pagrįstai atsisakė tenkinti skolininkų skundą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad antstolė G. M. skundžiamą 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo, priėmė pagrįstai ir teisėtai, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

23Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjų skundas dėl antstolės veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 straipsnis).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu,

Nutarė

25skundą atmesti.

26Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Audronė Alčauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų N.... 3. Teismas... 4. pareiškėjai (skolininkai) pateikė antstolei G. M. skundą, kuriuo prašė... 5. Nurodė, kad antstolės G. M. kontoros antstolė G. M. (toliau - Antstolė), be... 6. Antstolė G. M. 2019 m. gruodžio 9 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-185,... 7. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS veikiantis per Luminor bank AS Lietuvos... 8. Skundas atmestinas.... 9. Civilinės ir vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė G. M.... 10. Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės... 11. Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti... 12. Kaip matyti pareiškėjai nesutinka su antstolės G. M. 2019 m. lapkričio 13... 13. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi turto pardavimo iš varžytynių... 14. Iš byloje esančios medžiagos, vykdomosios bylos matyti, jog antstolė G. M.... 15. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma... 16. Prašydami panaikinti antstolės G. M. 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymą... 17. CPK nustatyta, jog jei vykdymo proceso metu įkainoto turto vertė pasikeičia,... 18. UAB „Ober-Haus“ turto vertintojo atliktas turto vertinimo ekspertizės... 19. Skunde pareiškėjai taip pat nurodė, kad 2039/13700 dalis žemės sklypo,... 20. Taip pat atmestinas ir pareiškėjų motyvas, kad 2016 m. spalio 17 d. Turto... 21. Pareiškėjai nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte... 22. Pareiškėjų nesutikimas su nustatyta turto verte, teismo nuomone, yra... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjų skundas dėl antstolės veiksmų... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513... 25. skundą atmesti.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu...