Byla 2-2294/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, UAB „Laivo sandėlis“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo I. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-644-163/2013 pagal ieškovo BUAB „KL Handel import export“ ieškinį atsakovams I. J. Klaus G. L., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, UAB „Laivo sandėlis“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2010 m. balandžio 6 d. Vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį bei 2010 m. balandžio 6 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat prašė taikyti laikiniąsias apsaugos priemones – areštuoti katerį Bayliner 3555 Avanti Sun/Diesel.

4Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi buvo areštuotas kateris Bayliner 3555 Avanti Sun/Diesel, ( - ), areštuoto turto saugotoja paskirta I. J..

5Ieškovas pateikė prašymą išplėsti areštuoto turto apribojimus, uždraudžiant areštuoto turto saugotojui disponuoti areštuotu turtu, vykdyti pagerinimo ar remonto darbus, naudotis areštuotu turtu, įpareigoti informuoti apie saugojimo vietą bei uždrausti keisti deklaruotą areštuoto turto saugojimo vietą. Nurodė, kad ieškovas gavo informacijos, jog atsakovas Klaus G. L. ieško kompanijos, kuri galėtų atlikti areštuoto laivo remontuotinų mazgų remontą, todėl galimai pagerintų areštuotą laivą ir tuo apsunkintų restitucijos taikymą. Taip pat prašė skirti atsakovei I. J. 20 000 Lt baudą, pusė šios sumos skiriant ieškovui, kadangi atsakovė tris kartus nepagrįstai reiškė nušalinimą teisėjai.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo išplėtimo tenkino iš dalies ir uždraudė atsakovei I. J. atlikti veiksmus, kurie padidintų ar sumažintų areštuoto katerio Bayliner 3555 Avanti Sun/Diesel, ( - ), vertę; įpareigojo atsakovę I. J. informuoti teismą apie areštuoto katerio saugojimo vietą ir jos pasikeitimus. Prašymus dėl baudų skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paliko spręsti priimant byloje baigiamąjį sprendimą. Teismas nurodė, kad uždrausti 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi areštuotą turtą atsakovei I. J. valdyti ir naudotis juo teismas neturi pagrindo. Įpareigojo atsakovę neatlikti veiksmų, kurie padidintų ar sumažintų areštuoto turto vertę, nes tokiu atveju galimai pasunkėtų būsimas teismo sprendimas vykdymas (CPK 145 str.) Pažymėjo, kad naudojantis turtu galimas einamasis remontas, susidėvėjusių detalių keitimas, kas nelaikytina turto pagerinimu, jo vertės pakeitimu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovė I. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – atmesti prašymą dėl areštuoto turto apribojimų išplėtimo bei skirti ieškovo BUAB “KL Handel import export” bankroto administratoriaus UAB “Vakarų Lietuvos bankroto administratorių biuras” įgaliotam asmeniui E. M. 20 000 Lt baudą, pusę šios sumos skiriant atsakovei. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nutartyje aiškiai neįvardijo, kaip atsakovė turėtų vykdyti jai nustatytus apribojimus, kokie veiksmai gali būti prilyginti laivo vertės pagerinimui, o kokie – sumažinimui. Neatliekant būtinų darbų, taip galimai padidinant laivo vertę, didėja ir rizika sumažinti laivo vertę. Taip pat neaišku, ar kiekvienu atveju turi būti pranešta teismui ir gautas sutikimas.

112. Teismas nutartyje nenurodė laivo vertės, todėl neaišku, kokia nutarties priėmimo dieną buvo laivo vertė, o priešingą procesinį ir materialinį interesą turinčiai bankroto administratorei nepagrįstai sudarė galimybę piktnaudžiauti šia sukurta neaiškia teisine situacija, kadangi bet kokius veiksmus, bankroto administratorė galėtų vertinti kaip laivo vertės pagerinimą ar laivo vertės sumažinimą.

123. Teismas, nesant aiškaus teisinio pagrindo, nepagrįstai apribojo atsakovės naudojimosi teisę laivu ir tuo pažeidė proporcingumo ir ekonomiškumo principus, nes atsakovės valdymo ir naudojimo turtu teisės apribotos daugiau, nei tai reikia. Be to, nutartyje nemotyvuojama, kaip laivo saugojimo vietos pakeitimas gali apsunkinti teismo sprendimo vykdymą ar jį padaryti neįmanomą.

134. Teismas nepasisakė dėl baudos skyrimo bankroto administratorei ir nutarė išspręsti klausimą dėl baudos skyrimo priimant byloje baigiamąjį procesinį sprendimą, tačiau tokio sprendimo nepagrindė jokiais motyvais. Bankroto administratorė sistemingai teikdama nemotyvuotus prašymus veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei akivaizdžiai siekia gauti sau naudos, o negina įmonės bei kreditorių interesų bei generuoja išlaidas, kurių įmonė neturi.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus, ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad teismo įpareigojimas atsakovei I. J. neatlikti veiksmų, kurie padidintų arba sumažintų areštuoto turto vertę, nėra pagrįstas. Pirma, byloje nėra įrodymų apie areštuoto turto – katerio Bayliner 3555 Avanti Sun/Diesel – vertę, todėl neaišku, kaip minėtas draudimas įtakotų teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą. Nesant nustatytos areštuoto turto vertės arešto pritaikymo metu, nebūtų galima nustatyti, ar turto vertė sumažinta, ar padidinta. Antra, areštuoto turto saugotoja atsakovė I. J. yra atsakinga už jai pavesto saugoti turto tinkamą išsaugojimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad neatlygintino saugojimo atveju saugotojo pareiga yra elgtis taip, kaip elgiasi bonus pater familias, užtikrinant tam tikrą atidumo, apdairumo ir rūpestingumo laipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Medelastas“ v. E. D., bylos Nr. 3K-3-401/2013). Taigi, atsakovė, vykdydama savo pareigą saugoti turtą, turi elgtis taip, kad užtikrintų, jog turtas būtų išsaugotas, o tai kartu apima ir pareigą remontuoti laivą, siekiant jį išlaikyti tinkamos būklės. Duomenų, kad iki tol atsakovė būtų netinkamai vykdžiusi savo pareigą saugoti areštuotą turtą, nėra pateikta.

19Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nebuvo jokių pagrįstų prielaidų laikinųjų apsaugos priemonių masto išplėtimui bei grėsmės realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išplėtė laikinųjų apsaugos priemonių mastą, tuo pažeisdamas proporcingumo ir ekonomiškumo principus, todėl skundžiama nutartis naikintina ir ieškovo prašymas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

21Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai neišsprendė klausimo dėl baudos skyrimo ieškovo bankroto administratorei E. M. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo apeliantės teiginiu. Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad CPK 95 straipsnis, reglamentuojantis piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, nenumato, kada turi būti išspręstas prašymas skirti baudą asmeniui, kuris galimai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Todėl pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas atidėti baudų už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo klausimą, nepažeidė procesinės teisės normų. Tuo pačiu pažymėtina, kad pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Varta“ v. UAB „Natūralios sultys“, bylos Nr. 3K-3-94/2010). Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimas atidėti baudų skyrimo klausimą iki baigiamojo procesinio sprendimo priėmimo pateisinamas ir tuo, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, teismas turės daugiau informacijos, reikalingos nuspręsti, kuri iš šalių piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir ar apskritai konstatuotinas piktnaudžiavimas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašymas skirti bankroto administratorei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesprendžiamas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tenkinti ieškovo BUAB „KL Handel import export“ prašymą išplėsti 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės apribojimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi buvo areštuotas... 5. Ieškovas pateikė prašymą išplėsti areštuoto turto apribojimus,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovė I. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 10. 1. Teismas nutartyje aiškiai neįvardijo, kaip atsakovė turėtų vykdyti jai... 11. 2. Teismas nutartyje nenurodė laivo vertės, todėl neaišku, kokia nutarties... 12. 3. Teismas, nesant aiškaus teisinio pagrindo, nepagrįstai apribojo atsakovės... 13. 4. Teismas nepasisakė dėl baudos skyrimo bankroto administratorei ir nutarė... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad teismo... 19. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 20. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ... 21. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai neišsprendė klausimo dėl baudos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir...