Byla B2-1768-273/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,GALSERA

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo G. M., bendraieškių UAB „K. L.“ ir R. B. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,GALSERA,

Nustatė

2Ieškovas G. M., pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „GALSERA“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodė, kad atsakovui vengiant atsiskaityti, ieškovas buvo priverstas kreiptis į LR VDI prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyrių, kur 2013-11-05 Darbo ginčų komisija sprendimu Nr. ( - ) darbo byloje Nr. APS-2-17742 nusprendė ieškovo naudai išieškoti iš atsakovo 4 310,50 Lt dienpinigių. Nepaisant įsiteisėjusio Darbo ginčų komisijos sprendimo, atsakovas vis tiek neatsiskaitė su ieškovu. Administratoriumi prašo paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

3Bendraieškiai UAB „K. L.“ ir R. B. prašo atsakovei UAB ,,GALSERA“ iškelti bankroto bylą. UAB „K. L." nurodo, kad yra atsakovės kreditorius, Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1408-191/2014 priešieškiniu pareiškęs reikalavimą 54 395,49 Lt sumai. Nors dėl UAB „K. L.“ reikalavimo yra nagrinėjama civilinė byla, UAB „K. L.“ turi galiojančią neginčijamą reikalavimo teisę atsakovui, kurią sudaro patirtos išlaidos teisinei pagalbai siekiant įvykdyti 2013-11-25 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-2401-221/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (antstolio M. L. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0022/13/23914). Šioje vykdomojoje byloje UAB „K. L.“ yra patyrusi 2 117,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Administratoriumi paskirti R. S. (t.1, b.l.54-56).

4P. R. B. prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „GALSERA“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovė skolinga atlyginimo įsiskolinimą, t.y. 3 543,03 Lt. Administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“ (t.1, b.l.94-96).

5Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi įtraukė pareiškėjus R. B. ir uždarąją akcinę bendrovę „K. L.“ bendraieškiais civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „GALSERA“ ( t.1, b.l. 110-111).

6Atsakovė pateikė atsiliepimą (t.1, b.l.115-116) prašydamas ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtą, kadangi jis paduotas asmens, neturinčio tokio reikalavimo teisės, be to nėra ĮBĮ straipsnyje nurodytų pagrindų bankroto bylai iškelti.

7Atsakovė nurodė, kad turimi įsipareigojimai yra ženkliai mažesni už jo turimus debitorinius reikalavimus, o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo kelti atsakovei bankroto bylą. Atsakovė turi nedidelį įsiskolinimą VSDFV, kuris yra susidaręs už 2014 metus, tačiau pagal žodinį bendrovės ii VSDFV skolų išieškojimo skyriaus susitarimą, ši skola yra dengiama dalimis. Atsakovė yra patraukta atsakove keliose civilinėse (darbo teisės) bylose, kuriose ieškinio reikalavimai neviršija 10 000 Lt. Atsakovei yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – 54 000 Lt sumai pagal UAB „K. L.“ priešieškinį Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1408-191/2014, kurioje UAB „GALSERA“ yra ieškovė, pateikusi reikalavimą dėl 78 976,82 Lt priteisimo iš UAB „K. L.“. Šiai sumai yra taikytos ir laikinosios apsaugos priemonės. Taip pat atsakovė nurodė, kad ieškovas G. M. nėra įmonės kreditorius, kadangi atsakovė nėra skolinga ieškovui, todėl jis pagal ĮBĮ 5 straipsnį neturi reikalavimo teisės, todėl jo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui turi būti paliktas nenagrinėtu. Atsakovas neneigia, kad pagal VDI prie SADM Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos priimtą sprendimą privalėjo ieškovui sumokėti 4 310,50 Lt priteistų lėšų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pats yra skolininkas, apie ką bendrovę patvarkymais informavo antstoliai A. M. ir R. M., todėl atsakovas vykdydamas privalomus antstolių patvarkymus, šias priteistas lėšas, sumoje 4 310,50 Lt 2014-03-27 lygiomis dalimis pervedė į šių antstolių depozitines sąskaitas ir apie tai iš karto informavo antstolį R. B., vykdantį išieškojimą G. M. naudai. Atsakovės nuomone, įvykdžius VDI prie SADM Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą, ieškovas nebeturi teisės reikalauti priteistų lėšų, t.y. jis nebėra bendrovės kreditorius, kas reiškia, kad jis nebėra ir pagal ĮBĮ 5 straipsnio nuostatas asmuo, turintis teisę teismui pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Kauno apygardos teisme 2014-06-02 (t.2, b.l.7-13) buvo gauti bendraieškio UAB „K. L.“ paaiškinimai dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „GALSERA“. Bendraieškis prašė skirti civilinės bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, pripažinti UAB „GALSERA“ direktoriaus R. K. ir buhalterinės apskaitos paslaugas atsakovui teikiančios UAB „Rifinta“ atstovo dalyvavimą civilinėje byloje būtinu, iškviesti liudytoją R. E., dirbančia UAB „Rifinta, kuri teikia buhalterinės apskaitos paslaugas UAB „GALSERA“.

9Pažymėtina, kad teismas turi teisę, tačiau ne pareigą nagrinėti pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo žodinio proceso tvarka, tai atitinka ĮBĮ reikalavimus (ĮBĮ 9 str. 6 d.). Byloje dalyvaujantys asmenys savo argumentus yra išdėstę procesiniuose dokumentuose, pateikti aktualūs dokumentai, reikalingi šio klausimo sprendimui, atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka būtinumo nėra.

10Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

11Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki.

12Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

13Nagrinėjamu atveju, bankroto bylos iškėlimą atsakovei inicijavo kreditoriai G. M., UAB „K. L.“ ir R. B.. Atsakovė atsiliepime (t.1, b.l.115-116) prašo ieškovo G. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtą, kadangi jis paduotas asmens, neturinčio tokio reikalavimo teisės, be to nėra ĮBĮ straipsnyje nurodytų pagrindų bankroto bylai iškelti. Taip pat atsakovė 2014-06-10 pateikė teismui prašymą (t.2, b.l.58-61) atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „GALSERA“, palikti nenagrinėtu UAB „K. L.“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „GALSERA“, skirti UAB „K. L.“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis iki 20 000 Lt baudą, 50 proc. šios sumos paskiriant atsakovei UAB „GALSERA“ (t.2, b.l.61). Procesiniuose dokumentuose atsakovė nurodo, kad ieškovai G., R. B. nebėra įmonės kreditoriai, nes su jais atsiskaityta, UAB „K. L.“ tai pat nėra atsakovės kreditorius, kadangi UAB „K. L.“ nurodytos išlaidos ne tik, kad nėra priteistos, tačiau neaišku ar bus iš viso priteistos, kadangi sprendimas byloje, kurioje tarp šalių vyksta ginčas, nėra priimtas, taip pat UAB „K. L.“ nėra pateikusi įrodymų, jog pareiškimas atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnis numatytus reikalavimus.

14Atsakovė atsiliepime nurodo, kad neneigia, jog pagal VDI prie SADM Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos priimtą sprendimą privalėjo ieškovui G. M. sumokėti 4 310,50 Lt priteistų lėšų, tačiau, ieškovas pats yra skolininkas, apie ką bendrovę patvarkymais informavo antstoliai A. M. ir R. M., todėl atsakovas vykdydamas privalomus antstolių patvarkymus, šias priteistas lėšas, sumoje 4 310,50 Lt, 2014-03-27 lygiomis dalimis pervedė į šių antstolių depozitines sąskaitas ir apie tai iš karto informavo antstolį R. B., vykdantį išieškojimą G. M. naudai.

15Iš bankroto byloje esančių duomenų matyti, jog antstolis R. B. vykdo išieškojimą atsakovės atžvilgiu pagal 2013-11-05 VDI prie SADM Kauno skyriaus sprendimą Nr. ( - ) darbo byloje Nr. APS-2-17742, kuriuo nuspręsta ieškovo naudai išieškoti iš atsakovės 4.310,50 Lt dienpinigių, priskaičiuotų už ieškovo tarnybinėje komandiruotėje išbūtą laiką (t.1, b.l. 12). CPK 739 str. 2 d. nustato, jog išieškojimas negalimas iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves. Pažymėtina, kad atsakovės pervesta suma, t.y. po 2155,25 Lt antstoliams A. M. bei R. M. atsakovės skolos ieškovui pagal minėtą 2013-11-05 VDI prie SADM Kauno skyriaus sprendimą Nr. ( - ) darbo byloje Nr. APS-2-17742, nesudaro pagrindo įskaityti pervestą sumą, kaip atsakovės prievolės ieškovui G. M. įvykdymą. Tuo labiau, kad byloje yra duomenys, jog atsakovė su išieškotoju G. M. nėra atsiskaičiusi (t.2, b.l. 67-71). Atsižvelgiant į tai, ieškovas G. M. yra tinkamas subjektas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui palikti nenagrinėtu, nėra pagrindo.

16Atsakovė teigia, kad UAB „K. L.“ tai pat nėra atsakovės kreditorius, kadangi UAB „K. L.“ nurodytos išlaidos ne tik, kad nėra priteistos, tačiau neaišku ar bus iš viso priteistos, kadangi sprendimas byloje, kurioje tarp šalių vyksta ginčas, nėra priimtas, taip pat UAB „K. L.“ nėra pateikusi įrodymų, jog pareiškimas atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnis numatytus reikalavimus. Pažymėtina, jog nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007, 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1015/2013, kt.). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, nes vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą. Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Akcentuotina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Pažymėtina, kad aplinkybė, jog į bylą norintis įstoti kreditorius nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos (ĮBĮ 6 str. 2 d.), neužkerta kelio jam dalyvauti jau prasidėjusiame procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-384/2008). Atsižvelgiant į tai atmestinas atsakovės argumentas, jog ieškovas nesilaikė Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnyje nustatytos ikiteisminės tvarkos.

17Byloje taip pat pateikti duomenys, kad su bendraieškiu R. B. pagal Darbo ginčo komisijos 2013-11-11 išduotą sprendimą Nr. APS-2-17897, dėl 3543 03 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „GALSERA“, atsiskaityta (t.1, b.l.174).

18Faktinis šioje byloje pareikšto reikalavimo iškelti bankroto bylą pagrindas – atsakovės įmonės nemokumas.

19Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1p.). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus teismui pateiktus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Taigi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne visiškai tikslius visų įmonės pradelstų konkretiems kreditoriams įsiskolinimų dydžius.

20Iš byloje pateikto atsakovės įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turto vertė siekė 456 693 Lt, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudarė 167 453 Lt, trumpalaikis turtas – 289 240 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai balanso duomenimis sudarė 407 626 Lt, iš kurių – 279 758 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (t.1, b.l.158). Pelno nuostolių ataskaita liudija 2013 metais atsakovės įmonę dirbus pelningai, jos grynasis pelnas sudarė 31 871 Lt (t.1, b.l.159). Iš byloje pateikto atsakovės įmonės 2014 m. kovo 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turto vertė siekė 554 534 Lt, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudarė 155505, trumpalaikis turtas – 399029 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai balanso duomenimis sudarė 477 291 Lt, iš kurių – 355 807 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (t.1, b.l.161). Pelno nuostolių ataskaita liudija 2014 metų I ketvirtį atsakovės įmonę dirbus pelningai, jos grynasis pelnas sudarė 28 176 Lt (t.1, b.l.160). Pagal pateiktą atsakovės įmonės kreditorių sąrašą nustatyta, kad 2014 m. gegužės 16 d. įmonės pradelstos skolos sudaro 69 338 Lt (t.1, b.l.162). Pateiktas debitorių sąrašas patvirtina, kad kiti ūkio subjektai atsakovei skolingi 355 468,69 Lt (t.1, b.l.162). Jei formaliai remtis vien šiais atsakovės pateiktais duomenimis, tai būtų galima sutikti, kad atsakovo būsena iš tiesų neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtų nemokumo kriterijų. Rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Nagrinėjamoje byloje egzistuoja abejonės dėl to, ar balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo padėtį. VĮ Registrų centras duomenimis, atsakovė UAB ,,GALSERA“ nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre 2012-10-09 registrų tvarkytojui nėra pateikusi jokių finansinės atskaitomybės dokumentų (t.1, b. l. 119-120, 148). Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog įmonės direktorius R. K., pasirašęs 2013 m. balansą, 2014 metų I ketvirčio balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitas, yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.). Atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra (t.2, b.l.14). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos vieši duomenys patvirtina, kad atsakovės įmonėje yra 4 darbuotojai, atsakovės skola fondo biudžetui 2014-06-03 sudaro 6873,15 Lt (t.2, b.l. 15). Kauno apskrities VMI duomenimis, atsakovės skola 2014-04-14 valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams sudaro 10 361,60 Lt (t.1, b.l. 53). Atsakovė pateikė duomenis, kur nurodyta, kad UAB „GALSERA“, valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams 2014-04-22 skolinga 14,05 Lt mokesčio nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų delspinigių (t.2, b.l.53).

21Iš pateikto ilgalaikio turto sąrašo matyti, jog atsakovė iš SIA „C. L.“ Lietuvos filialo išperkamosios nuomos būdu yra įsigijusi vilkikus RENAULT MAGNUM (valst. Nr. ( - ) bei ( - ) nuosavybės teise šiai dienai priklausančius SIA „C. L.“ Lietuvos filialui, atsakovė yra šių transportų priemonių naudotoja (t.2, b.l.17). Ilgalaikio turto sąrašo duomenimis, bendra likutinė šių vilkikų vertė — 166 309,77 Lt. Kitą atsakovei priklausantį ilgalaikį turtą sudaro auto šaldytuvas, kurio likutinė vertė — 1 171,62 Lt (t.1, b.l. 130-131). Lietuvos apeliacinis teismas laikosi praktikos, jog įmonės faktinio mokumo nustatymui yra svarbios objektyvios aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą. Pagal bendrą taisyklę įmonės lizingo sutarčių pagrindu įsigyto turto neišpirkta vertė, nepaisant to, kad šis turtas yra įtrauktas į įmonės balansą, negali būti vertinamas kaip realus įmonės turtas sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-510/2012). Į atsakovės balansą įrašyti lizingo būdu įsigyti vilkikai pagal formuojamą teismų praktiką iki visiško lizingo objektų išpirkimo negali būti lizingo gavėjo balanse apskaityti kaip turtas, valdomas nuosavybės teise (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-566/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2009-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1674/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1477/2009). Atsakovė nėra pateikusi duomenų, kad visiškai atsiskaičiusi su lizingo davėju už lizingo būdu įsigytą turtą, todėl nėra pagrindo šio balanse apskaityto turto laikyti atsakovės nuosavybės teise priklausančiu turtu.

22Kauno apygardos teismas 2014-06-03 nutartimi įpareigojo UAB „GALSERA“ vadovą pateikti teismui papildomus rašytinius įrodymus bei paaiškinimus dėl įmonės turtinės padėties (t.2 b.l.18-20). Atsakovė teismui 2014-06-19 pateikė paaiškinimus bei duomenis, taip pat atsakovė nurodė, kad pateikiama informacija yra konfidenciali (t.2, b.l. 106, vokas). Teismo vertinimu, kadangi atsakovė pripažino, jog teikiama informacija yra konfidenciali, teismas sprendžia kad yra pagrindas pripažinti UAB „GALSERA“ pateiktus dokumentus konfidencialia informacija ir neteikti jos susipažinti bei kopijuoti nei byloje dalyvaujantiems asmenims.

23Iš atsakovės teismui pateikto kreditorių sąrašo (t.1, b.l.162) matyti, kad UAB ,,GALSERA“ skolos kreditoriams viso sudaro 69 338,62 Lt. Teismas pažymi, kad šiame sąraše nurodyta kreditorių UAB „Ferikas“ 14945,39 Lt ir kreditoriaus „Hegelmann transporte“ 19 947,24 Lt skolų sumos sumokėjo terminai atidėti iki 2014-12-31 ir 2014-07-3, tačiau įrodymų patvirtinančių šias aplinkybes, teismui nepateikta. Atkreiptinas dėmesys, kad 2014-03-31 įmonės balanse mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma nurodyta 477 291 Lt. Atsakovė 2014-06-19 pateikė paaiškinimus (t.2, b.l. 106, vokas) kuriuose nurodė, kad įmonės kreditorių sąraše pateikta trumpalaikių kreditorių už suteiktas paslaugas bei mokėtinų įsipareigojimų VMI, Sodrai įsiskolinimų suma sudaro 69 338,62 Lt, viso 2013-03-31 balanse pateikta įsipareigojimų suma yra 477 291 Lt, kita įsipareigojimų suma, tai yra 407 952 Lt - tai ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai lizingui, įmonės akcininkams ir kt.

24Teismas pažymi, kad atsakovės pateiktame 2014-05-16 kreditorių sąraše (t.1, b.l.162) iš viso nėra įtraukti įmonės akcininkai, todėl nėra galimybės nustatyti skolos dydžio bei nustatyti ar skola įmonės akcininkams yra pradelsta, todėl teismas vertina, kad pateiktas kreditorių sąrašas nėra tikslus.

25Taip pat, atsakovė teismui jokių sutarčių su užsakovais, kurias įvykdžius, įmonė gautų pajamas, bei įrodymų, kad turi nebaigtų vykdyti sutartinių įsipareigojimų nepateikė. Atsakovė pateikdama teismui paaiškinimus (t.2, b.l. 106, vokas) tik nurodė, kad pagal 2013 metų balanso dalyje „Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“ nurodomą sumą 20 806 Lt sudaro - sumokėtas avansas UAB „Kamida“ 8286,72 Lt, būsimų laikotarpių draudimo sąnaudos už transporto priemones bei kuro bakuose likęs kuras, kitos smulkios atsargos. Atsakovė taip pat paaiškinimuose (t.2, b.l. 106, vokas) nurodė, kad 2013 ir 2014 metais vykdė ir teikė krovinių pervežimo kelių transporto priemonėmis paslaugas, 2013 metais iš minėtos veiklos įmonė gavo 566 097 Lt pajamų, per 2014 metų I ketvirtį - 189 800 Lt.

26Teismas pažymi, kad byloje įrodymų, jog atsakovė vykdo veiklą bei gavo pajamas iš vykdomos veiklos, nepateikta, išskyrus byloje pridedamus balansus (t.1, b.l.161).

27Iš byloje pateikto atsakovės įmonės 2014 m. kovo 31 d. balanso duomenų eilutės „Per vienerius metus gautinos sumos“ matyti, kad gautina suma per vienerius metus sudaro 374 585 Lt.

28Atsakovė teismui 2014-06-19 pateikė paaiškinimus (t.2, b.l. 106, vokas ), kuriuose nurodė, kad per vienerius metus gautinų sumų eilutėje, nurodytą sumą 374 585 Lt sudaro gautinos sumos iš pirkėjų: UAB „Kamida logistics“ 98015,95 Lt suma, UAB „Kamida“ 24686,54 Lt suma, Hegelmann transporte Sp.z.o.o. 230939,71 Lt, suma bei kitos sumos - gautinas PVM, atskaitingų asmenų sumos.

29Atsakovė taip pat nurodo, kad bendraieškė UAB „K. L. yra skolinga atsakovei 98 015,95 Lt, be to dėl skolos priteisimo vyksta teisminis ginčas.

30Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1408-181/2014, kurioje UAB „GALSERA“ pareiškusi ieškinį pripažinti negaliojančiais atsakovės atliktus įskaitymus ir priteisti iš atsakovės UAB „K. L.“ (trečiasis asmuo UAB „Kamida“) 78 976,82 Lt skolos, o UAB „K. L.“ pateikusi byloje priešieškinį 54 395, 49 Lt sumai dėl bendradarbiavimo su ieškovu sutarties nutraukimo, žalos, netesybų priteisimo.

31Atsakovė taip pat nurodo, kad įmonės debitorius Hegelmann transporte Sp.z.o.o. skolinga atsakovei 230 939,71 Lt sumą, kurį įtraukta į debitorių sąrašą, o mokėjimo terminas atidėtas iki 2014-06-30. Atsakovė pateikė duomenis (t.2, b.l. 106, vokas) apie tai, jog atsakovė sutinka kad skolos mokėjimo terminas debitoriui būtų atidėtas iki 2014-06-30, tačiau teismas pažymi, kad atsakovė nepateikė duomenų, jog debitoriaus prašymas atidėti skolos sumokėjimą aplamai gautas.

32Bendraieškis UAB „K. L.“ į bankroto bylą yra pateikęs rašytinius įrodymus, jog pati atsakovė, antstoliui M. L., vykdančiam 2013-11-25 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-2401-221/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bendraieškio naudai, patvirtino, kad neturi įmonei priklausančio ilgalaikio ar trumpalaikio turto (t.1, b.l.67). Taip pat bendrieškis, UAB „K. L.“ nurodė, kad antstoliui M. L. vykdomojoje byloje taip pat nėra pavykę rasti jokio turto, į kurį būtą galima nukreipti išieškojimą teismui priėmus palankų sprendimą bendraieškio naudai Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1408-191/2014 (t.1, 54-54-56). Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje jau yra pasisakęs, kad atitinkamų duomenų, įrodančių, jog įmonės finansinė padėtis yra gera ir kad ji vykdo veiklą, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2294/2013 ).

33Todėl nors pagal atsakovės pateiktus duomenis atsakovės pradelstos skolos (69 338,62 Lt ) ir neviršija pusės įmonės balanse įrašyto turto vertės (554 534 Lt ), tačiau atsižvelgtina į tai, kad įmonė nekilnojamojo turto ar kito ilgalaikio turto nuosavybės teise, neturi. Pažymėtina, kad atsakovės ilgalaikis turtas, įrašytas į balansą, nuosavybės teise šiai dienai priklauso SIA „C. L.“ Lietuvos filialui, atsakovė yra tik šių transportų priemonių naudotoja. Įmonės turto didžiąją dalį (374 585 Lt ) sudaro per vienerius metus gautinos sumos iš įmonės debitorių: UAB „K. L.“ 98015,95 Lt suma, UAB „Kamida“ 24686,54 Lt suma, Hegelmann transporte Sp.z.o.o. 230939,71 Lt.

34Kaip matyti iš byloje pateikto debitorių sąrašo (t. 1, b.l.162) bendraieškė UAB „K. L.“ atsakovei skolinga 98015,95 Lt sumą. Kaip pirmiau nurodyta, tarp šalių vyksta teisminis ginčas, t.y. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1408-181/2014, kurioje atsakovė pareiškusi bendraieškiui ieškinį 78 976,82 Lt sumai. Kadangi tarp šalių vyksta teisminis ginčas, todėl nėra pagrindo, ginčijamą skolą vertinti, kaip įmonės turtą, t.y. kaip gautiną sumą. Taip pat pažymėtina, kad įmonės debitorius Hegelmann transporte Sp.z.o.o. skolinga atsakovei 230 939,71 Lt sumą, kurį įtraukta į debitorių sąrašą, o mokėjimo terminas atidėtas iki 2014-06-30. Pažymėtina, kad atsakovė pateikė duomenis (t.2, b.l. 106, vokas) t.y. pranešimą apie tai, jog atsakovė sutinka, kad skolos mokėjimo terminas debitoriui būtų atidėtas iki 2014-06-30, Tačiau teismas pažymi, kad pranešimas atidėti skolos sumokėjimą, surašytas atsakovės vienašališkai, t.y. atsakovė nepateikė duomenų, jog debitoriaus prašymas atidėti skolos sumokėjimą iki 2014-06-30 iš viso buvo gautas. Todėl, teismas sprendžia, kad pateikti duomenys, dėl skolos atidėjimo debitoriui Hegelmann transporte Sp.z.o.o., kelia pagrįstų abejonių. Į debitorių sąrašą taip įtraukta UAB „Kamida“ su 24686,54 Lt suma, šios skolos sumokėjimo terminas yra pasibaigęs 2013-05-02. Pažymėtina dėl šio debitoriaus skolos išieškojimo galimybių, atsakovė įrodymų nepateikė. Teismas, taip pat pažymi, kad atsakovas paaiškinimuose (t.2, b.l.6, vokas ) nurodė, kad vykdo išieškojimą iš įmonės debitoriaus G. M., tačiau, kaip matyti, šis kreditorius neįtrauktas į debitorių sąrašą. Taip pat byloje yra duomenys, kad įmonės debitorius A. B. skolą sumoje 1826,19 Lt atsakovei yra sumokėjęs (t.2, b.l. 6).

35Remiantis šiomis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad byloje nepateikta neginčijamų įrodymų, kad įmonė yra moki, todėl UAB „GALSERA“ keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

36Iškeldamas įmonei bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių. Ieškovas G. M. atsakovės bankroto administratorium prašo paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“, bendraieškis UAB „K. L.“ prašo atsakovės bankroto administratorium paskirti R. S., bendraieškis R. B. – UAB „Lexuna“. Pažymėtina, kad bendraieškis UAB „K. L.“ 2014-06-20 pateikė rašytinius paaiškinimus, prašydamas administratoriumi paskirti ieškovo G. M. pasiūlytą administratorių UAB „Bankrotų administravimo grupė“, Visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ir ieškovas G. M. ir bendraieškis UAB „K. L.“ atsakovės bankroto administratorium prašo paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“ tokiu būdu teismas sprendžia, kad UAB „GALSERA“ administratoriumi paskirtina UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

37Atsakovė prašo skirti bendraieškiui UAB „K. L.“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis iki 20 000 Lt baudą, 50 proc. šios sumos paskiriant atsakovei UAB „GALSERA“. Nurodo, kad bendraieškė pareiškė nepagrįstą ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, tuo apsunkindama atsakovo veiklą.

38Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos sąlygos reikalavimui dėl baudos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju paskyrimo: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo, pareiškimo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. CPK 2 straipsnis numato, kad civilinio proceso tikslai - ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. CPK 5 straipsnis numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. CPK 42 straipsnio 5 dalyje yra numatyta šalių pareiga joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Teismas neturi pakankamai duomenų apie ieškovės nesąžiningumą pateikiant pareiškimą, todėl atsakovės prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmeta. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis turi būti įrodytas. Duomenų, kad UAB „K. L.“, pareiškęs prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, nenustatyta, todėl tenkinti prašymą dėl baudos UAB „K. L.“ skyrimo nėra pagrindo.

39Taip pat Kauno apygardos teisme buvo gautas bendraieškio UAB „K. L.“ prašymas dėl rašytinių įrodymų prijungimo. Tačiau teismas, pateiktų įrodymų nevertina, kadangi jie buvo gauti, išnagrinėjus bylą iš esmės ir atidėjus procesinio sprendimo paskelbimą. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu,

Nutarė

40Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „GALSERA“ (juridinio asmens kodas 302884967, reg.: Kaunas, Savanorių pr. 271) bankroto bylą.

41Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „GALSERA“ administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (juridinio asmens kodas 302411512, L. S.-Gucevičiaus g. 9-10, Vilnius, bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr.156, išduotas 2009-09-28).

42Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „GALSERA“ (juridinio asmens kodas 302884967, reg.: Kaunas, Savanorių pr. 271) turtui areštą, galiosiantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;

43Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

44Nustatyti, kad UAB „GALSERA“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

45Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, bendraieškiams atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

46Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

47Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „GALSERA“ pateiktus dokumentus (t.2, b.l.106, vokas) konfidencialia informacija ir neteikti jos susipažinti bei kopijuoti nei byloje dalyvaujantiems asmenims.

48Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovas G. M., pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „GALSERA“... 3. Bendraieškiai UAB „K. L.“ ir R. B. prašo atsakovei UAB ,,GALSERA“... 4. P. R. B. prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „GALSERA“.... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi įtraukė... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą (t.1, b.l.115-116) prašydamas ieškovo... 7. Atsakovė nurodė, kad turimi įsipareigojimai yra ženkliai mažesni už jo... 8. Kauno apygardos teisme 2014-06-02 (t.2, b.l.7-13) buvo gauti bendraieškio UAB... 9. Pažymėtina, kad teismas turi teisę, tačiau ne pareigą nagrinėti... 10. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 11. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 12. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 13. Nagrinėjamu atveju, bankroto bylos iškėlimą atsakovei inicijavo kreditoriai... 14. Atsakovė atsiliepime nurodo, kad neneigia, jog pagal VDI prie SADM Kauno... 15. Iš bankroto byloje esančių duomenų matyti, jog antstolis R. B. vykdo... 16. Atsakovė teigia, kad UAB „K. L.“ tai pat nėra atsakovės kreditorius,... 17. Byloje taip pat pateikti duomenys, kad su bendraieškiu R. B. pagal Darbo... 18. Faktinis šioje byloje pareikšto reikalavimo iškelti bankroto bylą pagrindas... 19. Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas... 20. Iš byloje pateikto atsakovės įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. balanso... 21. Iš pateikto ilgalaikio turto sąrašo matyti, jog atsakovė iš SIA „C.... 22. Kauno apygardos teismas 2014-06-03 nutartimi įpareigojo UAB „GALSERA“... 23. Iš atsakovės teismui pateikto kreditorių sąrašo (t.1, b.l.162) matyti, kad... 24. Teismas pažymi, kad atsakovės pateiktame 2014-05-16 kreditorių sąraše... 25. Taip pat, atsakovė teismui jokių sutarčių su užsakovais, kurias... 26. Teismas pažymi, kad byloje įrodymų, jog atsakovė vykdo veiklą bei gavo... 27. Iš byloje pateikto atsakovės įmonės 2014 m. kovo 31 d. balanso duomenų... 28. Atsakovė teismui 2014-06-19 pateikė paaiškinimus (t.2, b.l. 106, vokas ),... 29. Atsakovė taip pat nurodo, kad bendraieškė UAB „K. L. yra skolinga... 30. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno... 31. Atsakovė taip pat nurodo, kad įmonės debitorius Hegelmann transporte... 32. Bendraieškis UAB „K. L.“ į bankroto bylą yra pateikęs rašytinius... 33. Todėl nors pagal atsakovės pateiktus duomenis atsakovės pradelstos skolos... 34. Kaip matyti iš byloje pateikto debitorių sąrašo (t. 1, b.l.162)... 35. Remiantis šiomis nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad byloje... 36. Iškeldamas įmonei bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių.... 37. Atsakovė prašo skirti bendraieškiui UAB „K. L.“ už piktnaudžiavimą... 38. Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos... 39. Taip pat Kauno apygardos teisme buvo gautas bendraieškio UAB „K. L.“... 40. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „GALSERA“ (juridinio asmens kodas... 41. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „GALSERA“ administratoriumi UAB... 42. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „GALSERA“ (juridinio asmens kodas... 43. Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 44. Nustatyti, kad UAB „GALSERA“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 45. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 46. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 47. Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „GALSERA“ pateiktus dokumentus... 48. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...