Byla 2-1089/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Safe security“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-808-460/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Raimundo Simučio, uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“, uždarosios akcinės bendrovės „Safe security“, uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „SAUGOS SPRENDIMAI“ pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Slavtranz komercija“ iškėlimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB „Safe security“, Raimundas Simutis, UAB „Noble group“, UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ir UAB „SAUGOS SPRENDIMAI“ kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Slavtranz komercija“. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPAPIJA, UAB „Safe security“ ir Raimundas Simutis – UAB „EDRIS“, UAB „Noble Group“, UAB „SAUGOS SPRENDIMAI“ ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ – UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, tretieji asmenys Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ir UAB „Medicinos bankas“ - UAB „Karaliaučiaus grupė“.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi iškėlė UAB „Slavtranz komercija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA. Klaipėdos apygardos teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, jog visi siūlomi administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, administratoriai sutinka administruoti UAB „Slavtranz komercija“. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis, pažymėjo, jog administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atsakovo UAB ,, Slavtranz komercija“ restruktūrizavimo proceso metu veikė atsakovo vardu, todėl atliekant bankroto procedūras administratorius privalėtų taip pat tikrinti sandorius, sudarytus tuo metu, kai įmonė buvo restruktūrizuojama, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl administratoriaus galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras. Pirmosios instancijos teismui abejonių dėl nešališkumo kėlė ir administratorius UAB „EDRIS“, kadangi trys UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotojai dirba ir įmonėje UAB „EDRIS“. Teismas taip pat sprendė, jog UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotoja D. P. yra UAB „EDRIS“ direktorė, o abiejų įmonių darbuotoja E. M. įmonės UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ buvo skirta restruktūrizavimo administratoriaus įgaliotu asmeniu. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ ir UAB „EDRIS“ yra susiję juridiniai asmenys, todėl šias kandidatūras atmetė. Pirmosios instancijos teismas atmetė ir administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą, kadangi jo buveinė yra Vilniuje, įmonė neturi filialo Klaipėdoje. Teismas atsižvelgė į atsakovo UAB „Slavtranz komercija“ veiklos apimtis, turėtą ir 2012 metais turimą turtą, vykdytus sandorius, iš kurių matyti, kad įmonė yra didelė, ilgą laiką turėjo finansinių sunkumų, todėl turtui perimti ir tvarkyti, sandoriams patikrinti ir ginčyti bei kitiems veiksmams atlikti reikės didesnio skaičiaus ir įvairios kvalifikacijos darbuotojų, o paprastai, tam daugiau galimybių turi juridinis asmuo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog labiausiai tinkanti yra UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA kandidatūra, kadangi šis administratorius vykdo 26 įmonių bankroto procedūras, 88 bankroto procedūros yra baigtos, įmonėje dirba 4 darbuotojai. Teismas nurodė, jog šio administratoriaus darbuotojai turi tvirtą patirtį bankroto administravimo praktikoje ir šiuo metu jie nėra perkrauti bankroto bylų administravimo darbu, todėl galės tinkamai atlikti administratoriaus pareigas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Ieškovas UAB „Safe security“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties dalį, kuria UAB „Slavtranz komercija“ bankroto administratoriumi paskirta UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA, ir klausimą dėl administratoriaus paskyrimo perduoti nagrinėti iš naujo Klaipėdos apygardos teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas, susipažinęs su byla sužinojo, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 2013 m. sausio 4 d. pateikė teismui raštą, kuris kitiems proceso dalyviams nebuvo siunčiamas. Nors teismas šio dokumento priėmimo klausimo nesprendė, tačiau šis dokumentas yra įsiūtas į bylą. Šis dokumentas neabejotinai turėjo įtakos teismo sprendimui dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo. Ieškovui nesusipažinus su pateiktu dokumentu, nebuvo sudaryta galimybė įvertinti pateiktus argumentus bei svarstyti dėl kitos kandidatūros siūlymo.
  2. UAB „EDRIS“ yra naujas juridinis asmuo, kuris į bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą įrašytas tik 2012 m. spalio 16 d. Akivaizdu tai, jog darbuotojai į naują juridinį asmenį UAB „EDRIS“ susibūrė siekdami nutraukti darbo santykius su UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ ir šiuo metu tik užbaiginėja šio juridinio asmens jiems paskirtas bankroto bylas. Aplinkybė, jog tie patys darbuotojai dirba keliose bankroto paslaugas teikiančiose įmonėse, neįrodo administratoriaus UAB „EDRIS“ galimo šališkumo. Praktika, jog administravimo paslaugas teikiantys fiziniai asmenys darbo santykiais yra susiję su ne vienu administravimo paslaugas teikiančiu asmeniu, Lietuvoje labai paplitusi.
  3. Administratoriaus UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA kandidatūra kelia abejonių dėl šališkumo. Ieškovą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą šioje byloje atstovauja advokatas A. J., kurio žmona R. J. dirba UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre. Visose bankroto bylose, kuriose UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras yra ieškovas arba trečiasis asmuo, bankroto administratoriumi yra siūlomos įmonės UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA arba UAB „Tamtamas“. Pastarosios įmonės yra susijusios, kadangi registruotos tuo pačiu adresu ir abi įmonės turi bendrų darbuotojų.
  4. Vertinant bankroto administratorių kandidatūras, reikia atsižvelgti į suformuotą teismų praktiką, t. y. vertinti administratoriaus patirtį, buveinės vietą, užimtumą ir šališkumą. UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA veikia atsakovo teismingumo apygardoje, turi didelę patirtį, vienam administratoriui šiuo metu vidutiniškai tenka 6,5 bylos. UAB „Karaliaučiaus grupė“ veikia toli nuo teismingumo apygardos, turi didelę patirtį, vienam administratoriui tenka po 7 bylas. UAB „EDRIS“ veikia atsakovo teismingumo apygardoje, jo darbuotojai yra sukaupę pakankamą patirtį dirbdami kitose įmonėse arba kaip fiziniai bankroto administratoriai, vienam administratoriui šiuo metu vidutiniškai tenka po 0,5 bylos.

7Ieškovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas yra pagrįstas. Nors apeliantas abejoja paskirto administratoriaus kompetencija ir sugebėjimu teikti nešališkas bankroto administravimo paslaugas, tačiau tokias abejones pagrindžiančių įrodymų nepateikia. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į daugelį svarbių aplinkybių, jas išsamiai išnagrinėjo. Teismas pasinaudojo turima diskrecijos teise pasirinkti vieną iš siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA neatitinka nustatytų kriterijų. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog nėra pagrindo vertinti kitų administratorių kandidatūrų, kadangi šioje byloje administratorius jau yra paskirtas ir teismas sprendžia paskirto administratoriaus pagrįstumo klausimą, o ne bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą apskritai.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Slavtranz komercija“ bankroto administratoriumi paskirta UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (ieškovo) UAB „Safe security“ atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinant, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties (jos dalies) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Administratorius bankroto procese turi plačius įstatyme apibrėžtus įgaliojimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis). Nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, tačiau ši teismo teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, teismas turi siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

11Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, svarstė ieškovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro siūlomo UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPAPIJA, kreditorių (ieškovų) UAB „Safe security“ (apelianto) ir Raimundo Simučio siūlomą UAB „EDRIS“, kreditorių (ieškovų) UAB „Noble Group“, UAB „SAUGOS SPRENDIMAI“ ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ siūlomą UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, kreditorių (trečiųjų asmenų) Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ir UAB „Medicinos bankas“ siūlomą UAB „Karaliaučiaus grupė“ bankroto administratorių kandidatūras. Ieškovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras išdėstė argumentus, kurių pagrindu siūlė neskirti bankroto administratoriumi UAB „EDRIS“ ir UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (t. 2, b. l. 4-5). Pirmosios instancijos teismas kreditorių (trečiųjų asmenų) Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ir UAB „Medicinos bankas“ siūlomą UAB „Karaliaučiaus grupė“ administratoriaus kandidatūrą atmetė. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ buveinė yra Vilniuje, o bankrutuojančios įmonės (atsakovo) – Klaipėdoje, be to, minėtas administratorius neturi filialo Klaipėdoje. Nors bankroto administratorius nurodė, jog teikti administravimo paslaugas įgaliotų M. M., vykdantį veiklą Klaipėdoje, teismas sprendė, jog atsižvelgiant į bankrutuojančios įmonės dydį, veiklos apimtis, reikės didesnio skaičiaus darbuotojų, turinčių įvairios kvalifikacijos, todėl šiuo atveju administravimo paslaugas turėtų teikti juridinis asmuo. Byloje nėra ginčo dėl šios administratoriaus kandidatūros (UAB „Karaliaučiaus grupė“) atmetimo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsižvelgiant į atsakovo veiklos apimtis, turimą turtą, vykdytus sandorius, iš kurių matyti, kad įmonė yra didelė, ilgą laiką turėjo finansinių sunkumų, todėl turtui perimti ir tvarkyti, sandoriams patikrinti ir ginčyti bei kitiems veiksmams atlikti reikės didesnio skaičiaus ir įvairios kvalifikacijos darbuotojų, ir, paprastai, daugiau galimybių tam turi juridinis asmuo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratorių rinko iš kitų pasiūlytų administratorių (juridinių asmenų) kandidatūrų.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog kreditorių UAB „Noble Group“, UAB „SAUGOS SPRENDIMAI“ ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ siūlytas administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ vykdė atsakovo restruktūrizavimo procedūras, todėl teismui kilo abejonių dėl šio administratoriaus nešališkumo. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija. Pažymėtina, kad bankroto administratorius, remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atsakovo restruktūrizavimo proceso metu veikė atsakovo vardu (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl atliekant bankroto procedūras administratorius privalės tikrinti sandorius, sudarytus ir tuo metu, kai įmonė buvo restruktūrizuojama. Gali susidaryti situacija, jog administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ turėtų pareigą tikrinti atsakovo valdymo organų sudarytus sandorius tuo metu, kai šis administratorius atliko atsakovo restruktūrizavimo procedūrų administravimo funkcijas ir vykdė tam tikrą atsakovo valdymo organų veiklos kontrolę, taip pat ir savo paties atliktus juridinius veiksmus atsakovo restruktūrizavimo procese, vertinti jų pasekmes, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl šio administratoriaus galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras. Kadangi byloje esantys duomenys sudaro pagrindą atsirasti abejonėms dėl siūlomo bankroto administratoriaus galimo teisinio suinteresuotumo administruojant bankrutuojančią įmonę, tokiu atveju tikslingiau ir teisingiau būtų skirti kitą pasiūlytą bankroto administratorių, atitinkantį jam keliamus reikalavimus. Teismas sprendžia, jog Klaipėdos apygardos teismo išvada dėl administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ kandidatūros galimo šališkumo yra pagrįsta bei atitinka Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011).

13Apeliantas iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl kreditorių UAB „Safe security“ ir Raimundo Simučio pasiūlyto administratoriaus UAB „EDRIS“ galimo šališkumo. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas suabejojo šio bankroto administratoriaus - juridinio asmens nešališkumu, kadangi jame yra penki darbuotojai, iš kurių trys tuo pačiu dirba ir kitoje bendrovėje, teikiančioje bankroto administravimo paslaugas – UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Jau nurodyta, kad pastarojo administratoriaus kandidatūrą pirmosios instancijos teismas atmetė dėl galimo šališkumo, kadangi ši bendrovė teikė administravimo paslaugas atsakovo restruktūrizavimo procese. Apelianto teigimu, aplinkybė, jog darbuotojai vienu metu dirba keliose bankroto administravimo paslaugas teikiančiose bendrovėse, yra normali praktika, be to, ši aplinkybė savaime neįrodo šališkumo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti kandidatų patirtį, buveinės vietą, užimtumą ir kt. Su šiuo apelianto argumentu nėra pagrindo sutikti. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai akcentuota aplinkybė, kad UAB „EDRIS“ darbuotoja E. M. kartu yra ne tik UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ darbuotoja, bet ir atsakovo restruktūrizavimo byloje buvo paskirta administratoriaus įgaliotu asmeniu. Todėl yra pagrįsta manyti, kad šis fizinis asmuo, atlikdamas bankroto administratoriui pavestas funkcijas, gali būti suinteresuotas atsakovo bankroto bylos baigtimi, o jeigu ir nevykdytų atsakovo bankroto administratoriui pavestų funkcijų, galėtų daryti įtaką kitų bankroto administratoriaus darbuotojų veiksmams arba sprendimams vykdant atsakovo bankroto procedūras. Teismas pažymi, kad sprendžiant dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, profesinės patirties ir užimtumo kriterijai reikšmingi tik tuomet, jeigu nėra abejonių dėl asmenų, siekiančių administruoti įmonę, galimumo skaidriai ir nešališkai vykdyti bankroto procedūras. Kaip jau pažymėta, jeigu byloje esantys duomenys sudaro pagrindą atsirasti abejonėms dėl siūlomo bankroto administratoriaus galimo suinteresuotumo bylos baigtimi, administruoti bankrutuojančią įmonę turėtų būti skiriamas kitas dalyvaujančių byloje asmenų pasiūlytas bankroto administratorius, atitinkantis jam keliamus reikalavimus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai didelį dėmesį skyrė bankroto administratoriaus nešališkumo (subjektyvių interesų neturėjimo) kriterijui. Svarbu pažymėti, jog sprendžiant klausimą dėl administratoriaus paskyrimo, teismas neprivalo turėti neginčytinų įrodymų, pagrindžiančių arba paneigiančių preliminarias nuostatas apie siūlomo administratoriaus galimą šališkumą ar suinteresuotumą; pakanka pagrįstos abejonės, suformuojančios teismo vidinį įsitikinimą dėl galinčių atsirasti sunkumų administratoriui išlikti nešališkam ir nesuinteresuotam atsakovo bankroto bylos baigtimi.

14Nėra pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentu dėl pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirto bankroto administratoriaus galimo šališkumo. Kaip minėta, apeliantas nurodė, jog ieškovą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą šioje byloje atstovauja advokatas A. J., kurio žmona R. J. dirba UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre. Visose bankroto bylose, kuriose UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras yra ieškovas arba trečiasis asmuo, bankroto administratoriumi yra siūlomos UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA arba UAB „Tamtamas“. Apelianto teigimu, pastarosios bendrovės yra susijusios, kadangi registruotos tuo pačiu adresu ir jose dirba tie patys darbuotojai. Aplinkybė, jog kreditoriaus (įmonės) darbuotoja ir kreditoriaus teisinius interesus atstovaujantis advokatas yra sutuoktiniai, gali liudyti šališkumo galimybę kreditoriaus atstovavimo santykiuose, tačiau negali būti objektyvia priežastimi, leidžiančia abejoti to kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus nešališkumu. Be to, nedraudžiama ir neatmestina realiai egzistuojanti praktika, kada kreditoriai dažniausiai arba visais atvejais skolininkų bankroto procedūroms vykdyti siūlo tą patį asmenį, teikiantį bankroto administravimo paslaugas, kadangi jau yra įvertinę administratoriaus darbo kokybę, žino administravimo veiklos rezultatus, neabejoja dėl siūlomos administratoriaus kandidatūros gebėjimų nešališkai, skaidriai ir operatyviai teikti bankroto administravimo paslaugas. Tokia pasiūlymų dėl bankroto administratoriaus teikimo aplinkybė savaime nereškia, jog konkretaus kreditoriaus dažniausiai siūlomas tam tikras bankroto administratorius būtų šališkas ir veiktų naudingai tik jį pasiūliusiam asmeniui. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, siejamus su pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirto administratoriaus UAB VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA šališkumu.

15Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas esą nepagrįstai vadovavosi ieškovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. sausio 4 d. pateiktu raštu. Susipažinus su nurodyto rašto (t. 2, b. l. 4-5) turiniu, nenustatyta, kad šiuo raštu būtų keičiamas ieškovo materialiojo reikalavimo dalykas ar pagrindas, kad būtų pareikštas naujas ar patikslintas prašymas dėl ieškinio materialiųjų reikalavimų. Teismo įsitikinimu, ieškovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pateiktu raštu tik papildomai argumentuoja ieškinyje nurodytą procesinį prašymą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, taip realizuodamas jam suteiktą teisę teikti paaiškinimus (CPK 42 straipsnio 1 dalis), todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinės pareigos šį dokumentą teikti susipažinti apeliantui ar kitiems bankroto byloje dalyvaujantiems asmenims. Priešingas šios aplinkybės vertinimas prieštarautų CPK įtvirtintiems koncentracijos, ekonomiškumo ir ĮBĮ įtvirtintam operatyvumo principams.

16Kiti apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

17Išdėstytų argumentų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį keisti arba naikinti.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Slavtranz komercija“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė VERSLO ADMINISTRAVIMO KOMPANIJA, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai