Byla 2-505/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „RITOREMA“ iškelta bankroto byla Nr. B2-1273-254/2014 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „RITOREMA“ akcininko ir vadovo G. S., bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „LITMONTAŽAS“, uždarosios akcinės bendrovės „4 DEBT” bei „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „RITOREMA“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „RITOREMA“ akcininkas ir vadovas G. S. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą šiai bendrovei, o administratoriumi skirti UAB „Baklis“. Nurodė, kad UAB „RITOREMA“, kuri užsiima statybų verslu, finansiniai rezultatai pablogėjo, nevykdomi privalomi mokėjimai į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, neatsiskaitoma su kreditoriais, pradelsti atsakovo finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės.

5Pareiškėjas UAB „Litmontažas“, prašydamas iškelti atsakovui UAB „RITOREMA“ bankroto bylą, administratoriumi prašė paskirti UAB „Valnetas“. Teigė, jog atsakovas pagal galiojančius teismų sprendimus jam yra skolingas 378 124,60 Lt iš subrangos teisinių santykių. Nurodė, kad teisme yra ginčijamas įskaitymo sandoris, kurį pripažinus negaliojančiu ši skola sudarytų 619 905,38 Lt. Tvirtino, jog atsakovas yra nemokus.

6Pareiškėjas UAB „4 DEBT”, prašydamas iškelti atsakovui UAB „RITOREMA“ bankroto bylą, siūlė administratoriumi paskirti R. S.. Nurodė, kad turi neginčijamą 1 800,37 Lt reikalavimo teisę atsakovui, kad ši bendrovė yra nemoki.

7Pareiškėjas „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis”, prašydamas iškelti atsakovui UAB „RITOREMA“ bankroto bylą, siūlė administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė”. Nurodė, kad turi 4 542,32 Lt reikalavimo teisę atsakovui už teisines paslaugas.

8Teismui savo paslaugas administruoti atsakovo UAB „RITOREMA“ bankroto procedūras pasiūlė UAB „Nemokumo sprendimai“.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „RITOREMA“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Teismas, remdamasis bylos medžiaga nustatė, kad pagal paskutinio 2013 m. gruodžio 3 d. sudaryto ir pateikto teismui 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. lapkričio mėnesio ataskaitinio laikotarpio balanso duomenis bendra turto vertė sudaro 366 622 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 857 929 Lt, kurie pagal pateiktą kreditorių sąrašą yra pradelsti, t. y. gerokai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertę, kad bendrovė yra pradelsusi atsiskaityti su socialinio draudimo fondo biudžetu – 2013 m. gruodžio 13 d. duomenimis – 25 296,51 Lt, kad pagal 2013 m. gruodžio 3 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. lapkričio mėnesio laikotarpiu yra patyrusi 292 827 Lt nuostolių, o pagal 2012 m. laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis yra patyrusi 180 153 Lt nuostolių. Tuo remdamasis teismas konstatavo, jog atsakovas laikytinas nemokiu ir keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p.).

11Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto, 11 straipsnio nuostatomis, aktualios teismų praktikos išaiškinimais, laikė, kad įmonės, kuriai keliama bankroto byla, vadovo ir akcininko siūlomas kandidatas UAB „Baklis“ neskirtinas, nes tokiu būdu gali būti sukurtos prielaidos kilti interesų konfliktui, kai įmonės vadovo proteguotas administratorius privalės tikrinti jį pasiūliusio asmens sudarytų sandorių teisėtumą ir tai gali sukelti abejonių dėl galimo jo šališkumo ir suinteresuotumo, bereikalingai komplikuoti bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2009-02-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-248/2009, 2009-03-19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-361/2009, 2010-07-01 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-993/2010, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2315/2013).

12Spręsdamas dėl UAB „Valnetas“, R. S., UAB „Bankrotų administravimo grupė” ir UAB „Nemokumo sprendimai“ kandidatūrų, teismas konstatavo, jog nekyla abejonių dėl šių asmenų nešališkumo ir nesuinteresuotumo bylos baigtimi, ir įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes sprendė, jog administratoriumi skirtinas bendraieškio UAB „Litmontažas“ pasiūlytas administratorius UAB „Valnetas“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2315/2013, 2011-08-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011).

13Teismas atmetė pareiškėjo „Advokatų profesinė bendrijos Viliušis ir Astromskis” argumentus dėl UAB „Valnetas“ šališkumo, nes jie grindžiami prielaidomis ir nepatvirtinti jokiais įrodymais, kurie pagrįstai verstų abejoti šios bendrovės nešališkumu, tuo, kad ji turi ir gali turėti teisinį suinteresuotumą atsakovo bankroto procese. Nurodė, jog šio pareiškėjo motyvai, kad tarp atsakovo vadovo (akcininko) ir UAB „Litmontažas“ yra susidariusi konfliktinė situacija, kad UAB „Limontažas“ aktyviai bendradarbiauja su buvusiu atsakovo direktoriumi, kad siekė ir siekia sužlugdyti bendrovę nuo 2011 m. keldama jai bankroto bylą ir siūlydama administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą, kuri būtų šališka ir suinteresuota didžiausio kreditoriaus atžvilgiu ir galėtų inicijuoti sau palankių sprendimų priėmimą, bet ne siekti nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp kreditorių, kad turės spręsti klausimus, kylančius baudžiamojoje byloje UAB „Litmontažas“ vadovo, jo motinos ir kitų asmenų atžvilgiu, etc. – nelemia UAB „Valnetas“ šališkumo bei suinteresuotumo, galinčio turėti neigiamos įtakos bankroto proceso metu vykdomoms procedūroms, todėl nesuteikia pagrindo kitokiai išvadai (CPK 1 str. 1 d., 12 str., ĮBĮ 11 str. 4 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1228/2013, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-699/2013).

14Remdamasis teismų praktikos nuostatomis, teismas pažymėjo, kad nėra draudžiama ir atmestina realiai egzistuojanti praktika, kada kreditoriai dažniausiai arba visais atvejais skolininkų bankroto procedūroms vykdyti siūlo tą patį asmenį, teikiantį bankroto administravimo paslaugas, nes jau yra įvertinę administratoriaus darbo kokybę, žino administravimo veiklos rezultatus, neabejoja dėl siūlomos administratoriaus kandidatūros gebėjimų nešališkai, skaidriai ir operatyviai teikti bankroto administravimo paslaugas, taigi tokia aplinkybė savaime nereiškia, jog konkretaus kreditoriaus dažniausiai siūlomas tam tikras bankroto administratorius būtų šališkas ir veiktų naudingai tik jį pasiūliusiam asmeniui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1089/2013). Be to, konstatavo, jog visiškai neįrodyti teiginiai, jog UAB „Litmontažas“ sistemingai ir tikslingai pasitelkdamas kitus asmenis siekia sužlugdyti atsakovą (CPK 12 str., 178 str.), priešingai, minimi teismų procesiniai sprendimai patvirtina, jog ši bendrovė savo pažeistas teises gynė pagrįstai.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Pareiškėjas „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį dalyje dėl UAB „Valnetas“ paskyrimo atsakovo UAB „RITOREMA“ bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė”. Teigia, kad teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir dėl to neteisingai įvertino tiek paskirtojo, tiek jo pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė” kandidatūras. Skundą grindžia tokiais tiek šiame procesiniame dokumente, tiek apeliacinės instancijos teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose, išdėstytais argumentais:

  1. Teismas, atsakovo UAB „RITOREMA“ bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Valnetas“, netinkamai įvertino aplinkybę, jog tai – kandidatas, kurį pasiūlė didžiausias atsakovo kreditorius, priešiškai nusiteikęs atsakovo atžvilgiu.
  2. Teismas netinkamai įvertino faktinius duomenis ir be pagrindo sprendė, jog UAB „Indepozit“ yra pajėgi administruoti atsakovo UAB „RITOREMA“ bankroto procesą – ši įmonė neturi jokios tokio darbo patirties, nes savo veiklą pradėjo 2013-08-27, joje dirba tik du darbuotojai, vienas iš kurių dirba dar ir kitoje tokias paslaugas teikiančioje įmonėje, nėra užbaigusi nė vienos bankroto procedūros. Tuo tarpu bankrutuojanti UAB „RITOREMA“ turi daug debitorių bei kreditorių.
  3. Teismas be pagrindo bankroto administratoriumi neskyrė jo pasiūlytos kandidatūros – UAB „Bankroto departamentas LT“, kuris turi ilgametę šio darbo patirtį, specialistų komandą bei optimalų darbo krūvį.
  4. Taip pat pateikia kitus argumentus, jo nuomone, įrodančius tiek UAB „Litmontažas“ neteisėtus veiksmus atsakovo UAB „RITOREMA“ atžvilgiu, tiek teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ akivaizdų šališkumą šios bendrovės atžvilgiu.

17Atsiliepimą į pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirąjį skundą pateikė UAB ,,Metalo linija“, kuri Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartimi CPK 48 straipsnio pagrindu įstojo į procesą šioje byloje vietoje pareiškėjo UAB „Litmontažas“ reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu. Prašė skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, pareiškėjo „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skirti šiam asmeniui baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis, tai yra už žinomai nepagrįsto skundo padavimą, siekiant užvilkinti šį procesą (CPK 95 str.).

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacijos objektas yra patikrinimas, ar teisėta bei pagrįsta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties dalis, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas atsakovo UAB „RITOREMA“ bankroto byloje.

20Nagrinėdamas pareiškėjo „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” atskirojo skundo argumentus bei papildomai pateiktus paaiškinimus, teismas pažymi tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas gausioje praktikoje svarstomu klausimu yra vienareikšmiai nurodęs, jog tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, parinkti vieną, kuriam bus pavedama atlikti šias pareigas, o apeliacinės instancijos teismas tokio asmens paskyrimą pripažįsta neteisėtu tik tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius neturės teisinio suinteresuotumo atsakovo bankroto procese, ar galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1228/2013; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011, etc.).

21Be to, nagrinėjamoje byloje, ypač turint omenyje tai, kad pareiškėjas apeliantas yra profesionalių teisininkų advokatų bendrija, yra aktuali taip pat ir kita teismų praktikoje susiklosčiusi nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines, tai yra teisinę reikšmę turinčias aplinkybes, tinkamai nustatė taikytiną teisę, išaiškino bei pritaikė teisės normas bei laikėsi įrodinėjimą reglamentuojančių proceso reikalavimų, – atmesdamas apeliacinį/atskirąjį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

22Remdamasis bylos medžiaga, taip pat vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio nuostatomis, paminėtais teismų išaiškinimais, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bei spręsdamas šį klausimą, ištyrė bei įvertino visus teisinę reikšmę tam turinčius argumentus, be kita ko, ir iškeltus pareiškėjo ,,Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” dėl administratoriaus UAB „Valnetas“ gebėjimo atlikti šias pareigas, jo šališkumo, dėl konfliktinės situacijos, susiklosčiusios tarp atsakovo UAB „RITOREMA“ direktoriaus (akcininko) ir didžiausio jo kreditoriaus bei pareiškėjo UAB „Litmontažas“, dėl, pareiškėjo žodžiais tariant, šios bendrovės siekimo sužlugdyti atsakovą inicijuojant jai bankroto bylos iškėlimą ir siūlant UAB „Valnetas“ kandidatūrą administratoriaus pareigoms užimti, taip pat inicijuojant kitų ginčų teisminį nagrinėjimą, etc., – ir pagrįstai nurodė, kad nedraudžiama ir neatmestina realiai egzistuojanti praktika, kai kreditoriai dažniausiai arba visais atvejais skolininkų bankroto procedūroms vykdyti siūlo tą patį asmenį, nes jau yra įvertinę jo darbo kokybę ir neabejoja dėl siūlomos kandidatūros gebėjimų nešališkai, skaidriai ir operatyviai teikti paslaugas; kad teismų procesiniai dokumentai patvirtina faktą, jog UAB „Litmontažas“ savo pažeistas teises gynė pagrįstai (Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-622-485/2012, Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1335/2013), kad baudžiamoji byla dėl UAB „Litmontažas“ vadovo, jo motinos ir kitų asmenų nusikalstamų veiksmų yra perduota teismui (Tauragės rajono apylinkės teismo baudžiamosios bylos Nr. 1-17-367/2014), o kaltinimą joje palaiko prokuroras. Beje, pažymėtina tai, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis civilinį ieškovą UAB ,,RITOREMA“ šiame baudžiamajame procese atstovauja ,,Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis“ – pareiškėjas, reikalaujantis, kad administruoti atsakovo UAB ,,RITOREMA“ bankroto procedūrą būtų paskirtas jo pasiūlyta UAB „Bankrotų administravimo grupė”.

23Taigi teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, jog byloje neįrodyta, kad yra objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013) (CPK 12 str., 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto motyvais dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus patirties, darbo krūvio, etc., papildydamas pirmosios instancijos teismo argumentus šiuo klausimu, pažymi, kad tokie teiginiai taip pat nesuteikia pagrindo išvadai, kad minimas asmuo neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimų (CPK 185 str.).

24Taigi, konstatavus, jog byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad teismo paskirtasis administratorius UAB „Valnetas“ nebus pajėgus administruoti šį bankrutuojantį subjektą, tai yra teisėtai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, sprendžiama, jog nėra pagrindo pripažinti, kad skundžiama teismo nutarties dalis šiuo klausimu nepagrįsta, neteisėta ir naikintina (ĮBĮ 11 str., CPK 338 str., 263 str. 1 d.).

25Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo spręsti priešingai, todėl apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė šį klausimą, jų detaliai nenagrinėja ir dėl jų nepasisako (CPK 185 str.).

26Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto pareiškėjo ,,Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis” atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str., 330 str., 338 str.).

27Teismas taip pat atmeta UAB ,,Metalo linija“ prašymą skirti apeliantui ,,Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis“ baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis, pateikiant šį atskirąjį skundą, konstatavęs, jog prašyme išdėstyti motyvai tam nesuteikia pakankamo pagrindo (CPK 95 str., 185 str.). Kartu teismas pažymi, kad klausimas dėl CPK 95 straipsnyje nustatytų sankcijų taikymo dalyvaujančių asmenų, piktnaudžiaujančių savo procesinėmis teisėmis, atžvilgiu taip pat gali būti keliamas ir viso bankroto proceso eigoje.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „RITOREMA“ akcininkas ir vadovas G. S. kreipėsi į... 5. Pareiškėjas UAB „Litmontažas“, prašydamas iškelti atsakovui UAB... 6. Pareiškėjas UAB „4 DEBT”, prašydamas iškelti atsakovui UAB... 7. Pareiškėjas „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis”,... 8. Teismui savo paslaugas administruoti atsakovo UAB „RITOREMA“ bankroto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 11. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, vadovaudamasis... 12. Spręsdamas dėl UAB „Valnetas“, R. S., UAB „Bankrotų administravimo... 13. Teismas atmetė pareiškėjo „Advokatų profesinė bendrijos Viliušis ir... 14. Remdamasis teismų praktikos nuostatomis, teismas pažymėjo, kad nėra... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Pareiškėjas „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis”... 17. Atsiliepimą į pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirąjį skundą pateikė UAB... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacijos objektas yra patikrinimas, ar teisėta bei pagrįsta Vilniaus... 20. Nagrinėdamas pareiškėjo „Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir... 21. Be to, nagrinėjamoje byloje, ypač turint omenyje tai, kad pareiškėjas... 22. Remdamasis bylos medžiaga, taip pat vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio... 23. Taigi teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, jog byloje neįrodyta, kad... 24. Taigi, konstatavus, jog byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad teismo... 25. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo spręsti... 26. Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto pareiškėjo ,,Advokatų... 27. Teismas taip pat atmeta UAB ,,Metalo linija“ prašymą skirti apeliantui... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....