Byla e2-362-948/2016
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant Ž. K., dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai I. V., atsakovo UAB „Biržų butų ūkis“ atstovui advokatui L. Z., atstovui R. K., tretiesiems asmenims: V. S., Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrijai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Biržų butų ūkis“, tretieji asmenys: V. S., Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrija, dėl turtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 87,75 Eur turtinės žalos atlyginimo, 2,09 Eur kompensacinių palūkanų, 6 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur žyminio mokesčio bei 148,85 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad 2015-09-09 trūkus bendro naudojimo šalto vandens vamzdžiui buvo užpiltas butas, esantis Rinkuškių g. ( - ), Biržų k., Biržų r. Ieškovo atstovas žalų ekspertas vertintojas nustatė, kad buvo sulieta patalpos 16-5 siena. Įvykio metu minėtas butas ieškovo buvo apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudžiamuoju. Ieškovo atstovas Turto sunaikinimo, sugadinimo akte aprašė įvykį (išsamiai aprašė žalos vyksmą ir priežastį). Ieškovo atstovas išsiaiškino, kad V. S. priklausančio buto užliejimo priežastis buvo trūkęs pastato bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdis. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūrą vykdo atsakovas. Ieškovas ragino atsakovą atlyginti atsiradusią žalą gera valia, tačiau turtinė žala atlyginta nebuvo. Ieškiniu prašoma priteisti žala, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, sudaro 87,75 Eur. Atsakovas privalo atlyginti atsiradusią 87,75 Eur žalą LR CK 6.263 straipsnio pagrindu, nes: 1) neprižiūrėjęs daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Rinkuškių g. ( - ), Biržų k., Biržų r., bendrosios inžinerinės įrangos (bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdžio) ir iki avarijos neorganizavęs jo remonto, atsakovas elgėsi nerūpestingai (neteisėtai). Būtent atsakovas privalėjo prižiūrėti (eksploatuoti) pastato bendrojo naudojimo objektus, juos remontuoti; 2) dėl trūkusio bendrojo naudojimo šalto vamzdžio pratekėjęs vanduo padarė žalos ieškovo apdraustam turtui; 3) žala yra tiesioginis atsakovo pareigos tinkamai prižiūrėti ir taisyti pastato bendrojo naudojimo vamzdį nevykdymo (netinkamo vykdymo) rezultatas.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad UAB „Biržų butų ūkis“ negali būti atsakovu byloje, kadangi už namo vamzdynų priežiūrą yra atsakinga gyvenamojo namo bendrija.

4Trečiasis asmuo Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Bendrija 2012-09-01 su atsakovu sudarė Pastato ar jo dalies eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas, kaip eksploatuojanti organizacija, įsipareigojo atlikti visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti, juos išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti sutartyje numatytų privalomų darbų apimtyse 2.1, 2.2, 2.3 punktuose (Sutarties 1.7 p.). Bendrija Sutartimi perdavė pareigą atsakovui namo bendro naudojimo vandentiekio tinklus prižiūrėti, valdyti, rūpintis ir eksploatuoti, o už tai Bendrijos gyventojai kas mėnesį mokėjo atsakovui nustatyto dydžio eksploatacinį mokestį. Atsakovas turėjo pareigą apžiūrėti vandentiekio vamzdžius ir įvertinęs jų būklę informuoti bendriją. Bendrija negali atsakyti CK 6.266 str. pagrindu kaip statinių savininkas. Prašo priteisti turėtas 40 Eur dydžio išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

5Trečiasis asmuo V. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Nurodė, kad atsakovu byloje patrauktas tinkamas asmuo. Atsakovui įstatymų nustatyta tvarka atliekant namo bendro naudojimo vandentiekio tinklų apžiūrą, nebūtų įvykęs draudžiamasis įvykis. Apžiūrų žurnale neužfiksuoti jokie pastebėjimai dėl vamzdyno būklės. Daugiabučio namo savininkų bendrijai iš viso nebuvo teikta informacija apie vamzdynų būklę, kad būtų galima laiku sureaguoti. Susirinkimas įvyko praėjus keliems mėnesiams po vamzdyno avarijos. Prašo visiškai tenkinti patikslinto ieškinio reikalavimus ir priteisti 87,75 Eur turtinės žalos atlyginimo, 2,09 Eur kompensacinių palūkanų, 6 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur žyminio mokesčio bei 148,85 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

7Atsakovo atstovas R. K. su pareikštu ieškiniu nesutiko visiškai. Paaiškino, kad jų įmonė nėra gyvenamojo namo, esančio Rinkuškių g. ( - ), administratorius, todėl administravimui keliami reikalavimai negali būti taikomi. Jų bendrovė su namo bendrija yra sudariusi pastato ar jo dalies eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį, pagal kurią ir vykdo darbus. Neturėjo pareigos vykdyti šalto vandens vamzdynų apžiūras. Kiaurymių stovuose atsiradimo priežastis – statybos brokas. Ties perdangomis nėra apsauginių įmovų, tarpai užtaisyti betonu, kuris liečiasi su vamzdžiu ir jį per laiką padaro nesandarų, apie tai sužinojo tik po įvykusios avarijos. Bendrijos pirmininkas žinojo, kaip išvedžiotas vamzdynas name. Niekur nėra reglamentuotas vamzdynų tarnavimo laikas. Dėl dažnai besikartojančių gedimų po įvykusios avarijos bendrija savo susirinkime nutarė pilnai keisti stovus. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

8Trečiojo asmens Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas parodė, kad dar prieš pusmetį iki avarijos tame pačiame stove buvo trūkę vamzdžiai. Nuo 2012 m. iki 2015 m. rugsėjo mėn. buvo keletas smulkesnių avarijų dėl bendro naudojimo vamzdyno. Avarijas pašalindavo atsakovo įmonė, mokestį už darbus išdalindama butų gyventojams per teikiamas sąskaitas. Bendrija nebuvo informuota, kad reikia keisti namo vamzdyną.

9Trečiasis asmuo V. S. parodė, kad 2015-09-09, trūkus bendro naudojimo šalto vandens vamzdžiui, buvo užpiltas jo butas, esantis Rinkuškių g. ( - ), Biržų k., Biržų r., t.y. sulieta viena siena. Butas buvo apdraustas Būsto draudimu. AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo jam 87,75 Eur dydžio draudimo išmoką.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad 2015-09-09, trūkus bendro naudojimo šalto vandens vamzdžiui, buvo užpiltas butas, esantis Rinkuškių g. ( - ), Biržų k., Biržų r. Butas buvo apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudžiamuoju. Atsižvelgiant į tai, trečiajam asmeniui buvo išmokėta 88,85 Eur dydžio draudimo išmoka. V. S. priklausančio buto užliejimo priežastis buvo trūkęs pastato bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdis. Kadangi namo, esančio Rinkuškių g. ( - ), bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų priežiūrą vykdo atsakovas, ieškovas, atlyginęs trečiajam asmeniui žalą, įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens, kaip tai numato CK 6.1015 str. 1 d. nuostatos. Ieškiniu prašoma priteisti žala, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, sudaro 87,75 Eur.

12Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos procesiniu įstatymu – LR CPK 185 str., o šių taisyklių esmė yra ta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisė ir pareiga. Įvertindamas įrodymus, teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-171/2008).

13Pagal CK 6.1015 str. 1 d. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.1015 str. 2 d. reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-11 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007).

14Pagal CK 4.82 str. 1, 5 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Taigi remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu namo bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdis bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų savininkams.

15CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduoja arba nutraukia jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.). Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų.

16Pagal LR aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr.D1-1067 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) 9 punktą gyvenamojo namo nuolatinė priežiūra (eksploatavimas) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, kasmetines gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras, atliekamas pasibaigus žiemos sezonui, neeilines apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir pan.), gyvenamojo namo ar jo dalių griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis gyvenamojo namo techniniam prižiūrėtojui, statybinius tyrinėjimus, jeigu jie reikalingi gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti, gyvenamojo namo ar jo dalių ekspertizę, gyvenamojo namo energetinio naudingumo sertifikavimą. Reglamento 5 punkte numatyta, kad privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus (5.1. papunktis) – mechaninio atsparumo ir pastovumo (5.1.1. papunktis), gaisrinės saugos (5.1.2. papunktis), higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos (5.1.3. papunktis), saugaus naudojimo (5.1.4. papunktis), apsaugos nuo triukšmo (5.1.5. papunktis), energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (5.1.6. papunktis); reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad (5.2. papunktis) – patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre (5.2.1. papunktis), būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5.2.2. papunktis). Reglamento 7 punkte numatyta, kaip turi būti užtikrinamas privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas: nuolatiniu namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu bei jų nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu, patalpų valymu, priskirtos teritorijos tvarkymu ir kitais prevenciniais darbais) (7.1. papunktis); racionaliu pastato energetinio ūkio valdymu (7.2. papunktis); gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą (7.3 papunktis); gyvenamojo namo avarijų likvidavimo darbais (7.4. papunktis). Reglamento 8 punkte numatyti privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: esamos gyvenamojo namo būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas (8.1. papunktis); privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas (8.2. papunktis); privalomųjų darbų įvykdymas (8.3. papunktis).

17Šis Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas). Reglamentas taip pat nustato gyvenamojo namo būklės apžiūrą, kurios rezultatai įtvirtinami apžiūros akte. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar šiurkščių namo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų, dėl kurių kylą pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai ar galimi dideli materialiniai nuostoliai atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti namo savininką ar jam atstovaujančią daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką). Vėliau apie tai pranešama raštu ir pridedamas apžiūros aktas (22 punktas). Taigi, ši Reglamento nuostata pažymi, kad net tais atvejais, kai namo defektas gali kelti grėsmę žmonių sveikatai, aplinkai ar galimi dideli materialiniai nuostoliai namo priežiūrą atliekantis subjektas turi pareigą tik informuoti, bet ne vykdyti savarankiškai statybos darbus. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai pastato ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai. Taigi namo priežiūros administravimo paslaugas teikiantis subjektas gali vykdyti tokius statybos darbus, kuriuos patvirtina ir įtraukia į planą bendrijos susirinkimas.

18Nagrinėjamu atveju daugiabučio namo, esančio Rinkuškių g. ( - ), Rinkuškių k., Biržų r., butų ir kitų patalpų savininkai, remdamiesi CK 4.82 str. 3 d., įsteigė daugiabučio namo savininkų bendriją, todėl atsakovas, kaip daugiabučio namo administratorius, buvo paskirtas ne CK 4.84 str. 1 d. pagrindu, o 2012-09-01 Pastato ar jo dalies eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos namo bendrijos – trečiojo asmens – ir atsakovo, pagrindu. Taigi siekiant tinkamai atsakyti į klausimą, ar dėl trečiojo asmens patirtos žalos užliejant jo turtą vandeniu, kurią šiam atlygino ieškovas, yra atsakingas atsakovas, būtina aiškintis šios sutarties turinį.

19Pastato ar jo dalies eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties šalys susitarė, kad atsakovas, kaip eksploatuojanti organizacija, atliks visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti, juos išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti tik sutartyje numatytų privalomų darbų apimtyse 2.1, 2.2, 2.3, punktuose (Sutarties 1.7 p.). Šios sutarties 2 skyriuje numatyta, kad atsakovas eksploatuoja, profilaktiškai remontuoja ir prižiūri pastato vidaus inžinerinius tinklu, išskyrus savininko gyvenamąsias (butą) – negyvenamas patalpas, šių privalomų darbų apimtyse: 2.1. Šalto vandens vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, esantys bendro naudojimo patalpose ar atskiriems savininkams priklausančiose patalpose, tačiau jais naudojasi ir kitų patalpų savininkai – profilaktinė priežiūra ir eksploatacija. Taigi Bendrija Sutartimi perdavė pareigą atsakovui namo bendrojo vandentiekio tinklus prižiūrėti, valdyti, rūpintis ir eksploatuoti, o už tai Bendrijos gyventojai kas mėnesį mokėjo atsakovui nustatyto dydžio eksploatacinį mokestį. Teismas sprendžia, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė neteisėtu neveikimu, t.y. jis nevykdė 2012-09-01 Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su namo bendrojo naudojimo objektų eksploatacija, profilaktiniu remontu ir priežiūra, nesiėmė jokių veiksmų (nei organizacinių, nei techninių), kad būtų išvengta žalos atsiradimo (CK 6.256 str. 4 d.). Iš šalių paaiškinimų matyti, kad name ir anksčiau yra buvę keletas vamzdyno trūkimo atvejų vandentiekio stovuose. Tai duoda pagrindą išvadai, kad atsakovas po šių avarijų nesiėmė jokių veiksmų, kad tokie atvejai nepasikartotų, neinformavo Bendrijos apie vandens stovų būklę ir būtinybę juos keisti. Pažymėtina, kad Bendrija neturi specialių žinių, kurios sudarytų sąlygas įvertinti namo inžinerinius tinklus, todėl ji yra sudariusi 2012-09-01 Sutartį. Atsakovas, atlikdamas pastato vidaus inžinerinių tinklų profilaktinę priežiūrą, profilaktinį remontą, būdamas atsakingu už jų eksploataciją, turėjo pareigą įvertinęs vamzdynų būklę, informuoti Bendriją. Atsakovas UAB „Biržų butų ūkis“ vykdė namo būklės nuolatinius stebėjimus. Tai patvirtina į bylą pateiktas gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo išrašas. Paskutinis įrašas darytas 2015-08-15, nurodyta, kad pagrindinių konstrukcijų defektų nepastebėta; inžinerinė įranga veikia normaliai. Tuo tarpu, iš trečiojo asmens atstovo paaiškinimų matyti, kad dar iki tos datos buvo įvykę keletas smulkesnių šalto vandens vamzdyno avarijų. Todėl laikytina, kad atsakovui apie prastą vamzdynų būklę jau buvo žinoma, tačiau jokių veiksmų jis nesiėmė. Atsakovas, būdamas juridiniu asmeniu, atliekančiu gyvenamųjų namų administravimą, eksploataciją, veikė savo rizika, žinodamas apie trūkumus, Sutarties nenutraukė ir toliau rinko pinigus iš gyventojų už namo inžinerinių tinklų eksploataciją ir priežiūrą. Atsakovo neveikimas buvo priežastiniame ryšyje su atsiradusia žala, atsakovas pažeidė įstatymuose nustatytą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, taigi yra pagrindas konstatuoti, kad nustatytos visos būtinos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos, todėl atsakovas ieškovui turi atlyginti žalą (CK 6.246-6.249 str.). Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistina ieškovui 87,75 Eur turtinės žalos atlyginimo.

20Atsakovas nurodo, kad jis byloje yra netinkamas atsakovas, nes atsakovu turi būti namo Bendrija. Tokie atsakovo argumentai atmestini. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai žala yra sąlygota pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje (vandentiekio stovas yra bendra dalinė visų bendrasavininkių nuosavybė), o ne vieno iš bendrasavininkio asmeninėje nuosavybėje, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263 str., 6.246-6.249 str.). Remiantis CK 4.75 str. 1 d. daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu, o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 str. 1 d.). Taigi visais atvejais teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina. Teismas taip pat pažymi, kad namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų savininkai yra butų savininkai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB “Vilniaus vandenys”, bylos Nr. 3K-3-579/2003; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis”, bylos Nr. 3K-7-345/2007). Taigi atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, disponavimo teisę, galėtų būti tik bendraturčiai, bet ne Bendrija. Daugiabučio namo savininkų bendrija negali atsakyti CK 6.266 str. pagrindu kaip statinių savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Iš į bylą pateikto Biržų kaimo Rinkuškių ( - ) (5) daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo matyti, kad bendrijai organizavus namo bendraturčių susirinkimą, 2015-12-01 d., buvo svarstomas klausimas dėl namo karšto ir šalto vandens vamzdynų remonto, buvo nutarta keisti karšto ir šalto vandens vamzdynų stovus į virtuvę ir sanitarinį. mazgą, už darbus apmokant butų savininkams proporcingai pagal turimą bendrą naudingą plotą. Minėtame susirinkime dalyvavo atsakovo UAB „Biržų butų ūkis“ atstovas, trečiojo asmens Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas.

21Kasacinio teismo praktikoje, įstatymų leidėjas preziumuoja, kad nuostolių atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005). Kompensuojamosios palūkanos gali būti mokamos ir esant deliktinei civilinei atsakomybei. Jeigu dėl delikto atsiradusi žala atlyginama pinigais, o ne natūra, tai atsiradusi prievolė yra piniginė. Tai reiškia, kad jai būdingi visi piniginių prievolių požymiai, taigi, ir palūkanos (CK 6.37 str.), todėl delikto atveju mokamos kompensuojamosios palūkanos, atlyginančios nukentėjusiojo turtinius praradimus dėl laiku negaunamo žalos atlyginimo. Kompensuojamosios palūkanos iš delikto atsiradusiai piniginei prievolei skaičiuotinos nuo žalos padarymo dienos, o jeigu žala atsirado vėliau, — nuo žalos atsiradimo dienos (CK 6.288 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad skolininko prievolė mokėti kreditoriui kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas tampa vykdytina tik po pareikalavimo ją vykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 4d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2013). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 2,09 Eur kompensacinių palūkanų priteisimo.

22CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jo priteistinos ieškovui įstatyme numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

23Ieškovas, kreipdamasis į teismą ieškiniu, iš viso sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio, turėjo 148,85 Eur išlaidų teisinei advokato pagalbai apmokėti. Trečiasis asmuo Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrija turėjo 40 Eur dydžio išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį surašymą.

24Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, remiantis CPK 93 str. 1 d., CPK 47 str. 2 d., iš atsakovo priteistina ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio bei 148,85 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei priteistina 40 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens naudai. Iš atsakovo taip pat jo priteistinos 8,83 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

26Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Biržų butų ūkis“, į. k. 254709320, buveinės adresas: Biržų m., Stoties g. 10A, ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinės adresas: Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. 12, 87,75 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 75 ct) skolos, 2,09 Eur (du eurus 9 ct) palūkanų, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 163,85 Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš atsakovo „Biržų butų ūkis“, į. k. 254709320, buveinės adresas: Biržų m., Stoties g. 10A, trečiajam asmeniui Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo savininkų bendrijai 40 Eur (keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo „Biržų butų ūkis“, į. k. 254709320, buveinės adresas: Biržų m., Stoties g. 10A, 8,83 Eur (aštuonis eurus 83 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

30Sprendimas per 30 d. apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 87,75 Eur... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo... 4. Trečiasis asmuo Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo... 5. Trečiasis asmuo V. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė jame... 7. Atsakovo atstovas R. K. su pareikštu ieškiniu nesutiko visiškai. Paaiškino,... 8. Trečiojo asmens Biržų kaimo Rinkuškių gatvės 5 daugiabučio namo... 9. Trečiasis asmuo V. S. parodė, kad 2015-09-09, trūkus bendro naudojimo šalto... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad 2015-09-09, trūkus bendro naudojimo... 12. Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos procesiniu įstatymu – LR CPK... 13. Pagal CK 6.1015 str. 1 d. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina... 14. Pagal CK 4.82 str. 1, 5 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 15. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams... 16. Pagal LR aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr.D1-1067 patvirtinto Statybos... 17. Šis Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros... 18. Nagrinėjamu atveju daugiabučio namo, esančio Rinkuškių g. ( - ),... 19. Pastato ar jo dalies eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties... 20. Atsakovas nurodo, kad jis byloje yra netinkamas atsakovas, nes atsakovu turi... 21. Kasacinio teismo praktikoje, įstatymų leidėjas preziumuoja, kad nuostolių... 22. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo... 23. Ieškovas, kreipdamasis į teismą ieškiniu, iš viso sumokėjo 15 Eur... 24. Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, remiantis CPK 93 str. 1 d., CPK 47... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas... 26. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Biržų butų ūkis“, į. k. 254709320,... 28. Priteisti iš atsakovo „Biržų butų ūkis“, į. k. 254709320, buveinės... 29. Priteisti iš atsakovo „Biržų butų ūkis“, į. k. 254709320, buveinės... 30. Sprendimas per 30 d. apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...