Byla e2S-828-730/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto R. R. atskirąjį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovui R. R., trečiajam asmeniui akcinei bendrovei SEB bankas, išvadą teikiančiai institucijai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir su santuokos nutraukimu susijusių klausimų išsprendimo ir pagal atsakovo R. R. priešieškinį ieškovei L. R., trečiajam asmeniui akcinei bendrovei SEB bankas, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės, turto pripažinimo bendrąją daline nuosavybe, santuokoje įgyto turto padalijimo, neturtinės žalos priteisimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų išsprendimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Plungės apylinkės teismas 2020 m. kovo 16 d. sprendimu nusprendė ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies, nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), tarp L. R. ir R. R. dėl abiejų sutuoktinių kaltės, po santuokos nutraukimo ieškovei palikti jos pavardę „R.“, atsakovui jo pavardę – „R.“, santuoką laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos, nustatyti nepilnametės K. R. gyvenamąją vietą su mama L. R. jos gyvenamoje vietoje, nustatyti atsakovo R. R., bendravimo su nepilnamete dukra K. R. tvarka, priteisti iš R. R. išlaikymą nepilnametei dukrai K. R., po 250 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos 2019 m. balandžio 1 d. iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, priteisti iš R. R. 2100 EUR išlaikymo įsiskolinimo nepilnametei dukrai K. R., priteisti iš R. R. 1500 EUR būsimų K. R. gydymo išlaidų nepilnametei dukrai K. R., vaiko išlaikymui ir būsimam gydymui priteistas lėšas uzufrukto teise pavesti tvarkyti nepilnamečio vaiko motinai L. R., Pripažinti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) yra bendroji dalinė L. R. ir R. R. nuosavybė po ½ dalį, pripažinti, kad gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ir šiltnamis, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), yra bendroji jungtinė L. R. ir R. R. nuosavybė, padalinti santuokoje įgytą turtą ir priteisti L. R., ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir šiltnamio, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); 0,098 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), padalinti santuokoje įgytą turtą ir priteisti R. R. ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir šiltnamio, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), automobilį Honda CR-V, nustatyti, kad L. R. ir R. R. prievolė kreditoriui akcinei bendrovei SEB bankas pagal 2006 m. kovo 2 d. kredito sutartį Nr. ( - ), nemodifikuojama ir išlieka solidaria, priteisti R. R. iš L. R. 2500 EUR kompensaciją už L. R. tenkančią didesnę santuokoje įgyto turto dalį; 1525 EUR kompensacijos už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės sumažėjimą; 407 EUR bylinėjimosi išlaidų, priteisti L. R. iš R. R. 189,06 EUR kompensacijos už mokesčius už elektrą už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 1 d., 22,99 EUR kompensacijos už prievolės vykdymą kreditoriui už atsakovą; 960 EUR bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš L. R. 282 EUR žyminio mokesčio valstybės naudai, priteisti iš R. R. 719 EUR žyminio mokesčio valstybės naudai, likusias ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.

72.

8Apeliantas R. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2020 m. kovo 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti atsakovo priešieškinyje ir patikslintame priešieškinyje pareikštus reikalavimus. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas pateikė dokumentą, patvirtinantį 100 EUR žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą ir prašo atleisti jį nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, nes šiuo metu dėl visiems žinomo karantino laikotarpio visiškai negauna pajamų iš savo ( - ) veiklos, yra pašlijusi jo sveikata.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarė atsakovo R. R. prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo netenkinti, nustatyti apeliantui R. R. septynių dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos apeliacinio skundo trūkumams, nurodytiems nutarties motyvuojamojoje dalyje ištaisyti, ir apie tai jį informuoti. Pirmosios instancijos teismo motyvai:

123.1.

13Pirmosios instancijos teismas dėl apeliacinio skundo trūkumų nurodė, kad apeliaciniame skunde ginčijama suma yra 17 500 EUR, iš kurios detalizacijos (13 000 EUR + 1500 EUR + 3000 EUR) galima suprasti, kad ginčijama sprendimo dalis dėl 13 000 EUR vertės žemės sklypo ir 1500 EUR būsimų gydymo išlaidų, iš ko susideda 3000 EUR ginčijama suma iš apeliacinio skundo neaišku, apeliaciniu skundu yra prašoma panaikinti visą teismo sprendimą ir tenkinti apelianto priešieškinį ir patikslintą priešieškinį, kuriuose buvo reiškiami 60 915 EUR vertės turtiniai reikalavimai, todėl už apeliacinį skundą turėtų būti mokamas tokio dydžio žyminis mokestis, koks buvo mokėtinas už paduotą priešieškinį.

143.2.

15Pirmosios instancijos teismas dėl prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio nurodė, kad apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo sveikatos būklės pablogėjimą, kad šiuo metu apeliantas nedirba,. Teismas sutiko, kad dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino apelianto galimybės vykdyti ( - ) veiklą ir gauti iš jos pajamų šiuo metu yra apribotos, tačiau šios aplinkybės yra laikinos ir duomenų, kad ateityje apeliantas taip pat negalės vykdyti veiklos ir gauti iš jos pajamų nėra. Pažymėjo, kad apeliantas advokatui sumokėjo 1633,50 EUR išlaidų pirmosios instancijos teisme, už apeliacinio skundo parengimą 150 EUR, kas leidžia manyti, kad apelianto turtinė padėtis nėra itin sunki. Atsižvelgiant į tai, teismas nutarė prašymo nuo dalies žyminio mokesčio atleidimo netenkinti ir prašymo netenkinus nustatė terminą sumokėti trūkstamą žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

16III. Atskirojo skundo argumentai

174.

18Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) R. R. prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria teismas neatleido nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir klausimą išspęsti iš esmės atleidžiant apeliantą R. R. nuo žyminio mokesčio dalies paduodant apeliacinį skundą ir įskaitant 100 EUR žyminio mokesčio sumokėjimą. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

194.1.

20Apeliantas nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria apeliantas nėra atleistas nuo žyminio mokesčio. Dėl procesinio lygiateisiškumo nurodo, kad teisminio proceso metu jautė teismo palankumą ieškovei, be to ieškovę atleido nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Pažymi, kad santaupų susimokėti likusią žyminio mokesčio dalį neturi, dėl ligos negali pilnaverčiai dirbti ( - ) darbo ir dėl šiuo metu paskelbto karantino atsižvelgiant į apelianto profesiją dirbti jis neturi galimybės. Nurodo, kad teismui pateikti įrodymai apie ligą, sunkią materialinę padėtį, tačiau teismas į šiuos duomenis neatsižvelgė. Teigia, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog apeliantas 2020 m. balandžio 23 d. turėjo 870 EUR pajamų ir 455 EUR išlaidų dirbant pagal verslo liudijimą, iš kurių papildomai atskaičiuoti mokėtini mokesčiai.

21Dėl atskirojo skundo argumentų.

225.

23Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį ir spręsdamas apelianto prašymo dėl žyminio mokesčio dalies atleidimo pagrįstumo klausimą netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes dėl apelianto turtinės ir sveikatos padėties. Iš esmės nurodo, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog apeliantas turi sveikatos problemų, apelianto pajamos atsižvelgiant į jo profesiją karantino metu sumažėjo, neteko užsakymų, be to sumokėjo dalį mokėtino žyminio mokesčio.

246.

25Atsižvelgiant į nurodytus argumentus (nutarties 5 punktas), daroma išvada, kad byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, taikė proceso teisės normas nagrinėdamas apelianto prašymo dėl žyminio mokesčio dalies atleidimo pagrįstumo klausimą.

267.

27Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina vieną iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principą. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės, nustatyta ir CPK 5 straipsnyje. Tačiau kartu teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, įstatymai nustato konkrečią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti teisę į teisminę gynybą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-366-236/2016; 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-256-236/2016).

288.

29Vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja CPK normos (CPK 83, 84 straipsniai). Žyminio mokesčio institutu įstatymų leidėjas siekia keleto viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams pateikti, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan., be to, užtikrinti visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų turtinę, procesinę ar kitokią padėtį, vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-228-196/2016).

309.

31CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kartu minėtoje normoje pažymima, kad prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismas taiko atleidimą nuo dalies žyminio mokesčio, jei nustato, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam. Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, ta yra būtinybę atleisti nuo dalies minėto mokesčio sumokėjimo, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-433-196/2018).

3210.

33Nagrinėjamu byloje atveju pirmosios instancijos teismas nutarė, kad nėra pagrindo apeliantą atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir įpareigojo ją sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą iš esmės nurodant, kad apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo blogą sveikatos būklę ir įrodymų, jog šiuo metu apeliantas nedirba. Pažymėjo, kad dėl paskelbto karantino apelianto galimybės vykdyti ( - ) veiklą ir gauti iš jos pajamų šiuo metu yra apribotos, tačiau šios aplinkybės yra laikinos ir duomenų, kad ateityje apeliantas taip pat negalės vykdyti veiklos ir gauti iš jos pajamų nėra. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus su pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

3411.

35Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas šalies prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, teismas turi įvertinti įrodymų, atspindinčių šalies turtinę padėtį visumą, tai yra prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan. bei kitas bylos aplinkybes, ir tik tuomet spręsti, ar asmuo gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-128/2014).

3612.

37Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į bylą pateiktų įrodymų visuma patvirtina blogą apelianto turtinę padėtį. Kaip matyti apeliantas verčiasi statybos veikla - vykdo ( - ) darbų veiklą pagal verslo liudijimus. Kaip matyti apelianto turtinė padėtis yra pasikeitusi, nors 2019 m. apeliantas dirbo vasario – rugsėjo mėnesiais ir jo vidutines mėnesio pajamas sudarė apie 800-900 EUR, tačiau šiuo metu apelianto pajamos, pagal gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, apskaitos žurnalą yra apie 450 EUR. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas turi sveikatos sutrikimų – kartu su priešieškiniu pateikti apelianto įrodymai patvirtina nustatyta diagnozę dėl ( - ). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas yra solidariai atsakingas kreditoriui akcinei bendrovei SEB bankas, kuriam turi kreditorinį įsipareigojimą pagal 2006 m. kovo 2 d. kredito sutartį Nr. 0450618090348-53, likusi negrąžinta paskolos dalis sudaro 3772,83 EUR, į šalių nepilnamečio vaikui skirtina išlaikymo sumą, darytina išvada, kad apelianto turtinė padėtis ir sveikatos stovis šiuo metu nėra geri. Apeliacinės teismas pažymi, kad apeliantas yra sumokėjęs dalį žyminio mokesčio (100 EUR).

3813.

39Kita vertus aplinkybė, kad asmenį atstovauja advokatas pagal susitarimą, nepatvirtina to asmens turtinės padėties. Pagal susitarimą už advokato pagalbą asmuo gali apmokėti pasiskolintomis lėšomis, gali apmokėti ir ne pats asmuo, bet jo prašymu kiti asmenys, galimas ir kliento susitarimas su advokatu, kad bus mokama ateityje (pvz. sėkmės mokestis ar mokėjimo atidėjimas). Todėl teismai, vertindami byloje dalyvaujančio asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, tai yra jo turtinę padėtį, neturėtų vadovautis prielaidomis apie sumokėtą pagal susitarimą už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, vertinti, kad susitarimo su advokatu dėl teisinės pagalbos teikimo sudarymas įrodo, kad asmens turtinė padėtis yra gera ir jis turi galimybę sumokėti žyminį mokestį.

4014.

41Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atleisti apeliantą nuo likusios likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl šiuo atveju yra pagrindas Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta atmesti apelianto prašymą dėl atleidimo nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo bei nustatytas apeliantui 7 dienų terminas apeliacinio skundo trūkumams dalyje dėl žyminio mokesčio sumokėjimo pašalinti, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti apelianto R. R. prašymą dėl jo atleidimo nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo paduodat apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

42Dėl procesinės bylos baigties

4315.

44Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kartu pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010).

4516.

46Esant nutarties 5-14 punktuose nurodytoms aplinkybėms, skundžiamos teismo nutarties dalis, kuria nutarta netenkinti R. R. prašymo dėl atleidimo nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo bei nustatytas 7 dienų terminas apeliacinio skundo trūkumams šioje dalyje pašalinti, panaikinama, klausimas išsprendžiamas iš esmės, tenkinamas apelianto R. R. prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

47Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

48panaikinti Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta atmesti apelianto R. R. prašymą dėl atleidimo nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo bei nustatytas 7 dienų terminas apeliacinio skundo trūkumams šioje dalyje pašalinti, klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti apelianto R. R. prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio, atleisti apeliantą R. R. nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo paduodant apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto R. R. atskirąjį... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Plungės apylinkės teismas 2020 m. kovo 16 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 7. 2.... 8. Apeliantas R. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarė atsakovo... 12. 3.1.... 13. Pirmosios instancijos teismas dėl apeliacinio skundo trūkumų nurodė, kad... 14. 3.2.... 15. Pirmosios instancijos teismas dėl prašymo atleisti nuo dalies žyminio... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 4.... 18. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) R. R. prašo panaikinti Plungės... 19. 4.1.... 20. Apeliantas nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties... 21. Dėl atskirojo skundo argumentų.... 22. 5.... 23. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą... 24. 6.... 25. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus (nutarties 5 punktas), daroma išvada,... 26. 7.... 27. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina vieną iš svarbiausių civilinio... 28. 8.... 29. Vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra... 30. 9.... 31. CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas,... 32. 10.... 33. Nagrinėjamu byloje atveju pirmosios instancijos teismas nutarė, kad nėra... 34. 11.... 35. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiekvienu konkrečiu atveju... 36. 12.... 37. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į bylą pateiktų įrodymų visuma... 38. 13.... 39. Kita vertus aplinkybė, kad asmenį atstovauja advokatas pagal susitarimą,... 40. 14.... 41. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 42. Dėl procesinės bylos baigties... 43. 15.... 44. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo... 45. 16.... 46. Esant nutarties 5-14 punktuose nurodytoms aplinkybėms, skundžiamos teismo... 47. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 48. panaikinti Plungės apylinkės teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį,...