Byla 2-128/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Opulens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-96-781/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Opulens“, K. P. dėl skolos, nuostolių iš turto pardavimo atlyginimo, papildomų išlaidų priteisimo. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Opulens decor“ (šiuo metu bankrutavusi ir išregistruota).

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 25 d. sprendimu ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį tenkino, atsakovo UAB „Opulens“ priešieškinį atmetė. Teismas priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Opulens“ ir K. P. 504 917,37 Lt nuostolio iš turto pardavimo atlyginimą, 36 809,21 Lt nesumokėtų mokėjimų, 4 591,54 Lt papildomų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė ieškovui iš atsakovų po 4 731,50 Lt žyminio mokesčio bei valstybei po 14, 47 Lt pašto išlaidų.

5Dėl šio teismo sprendimo atsakovas UAB „Opulens“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, atsakovo priešieškinį tenkinti.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi nustatė atsakovui UAB „Opulens“ trijų dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, t. y. primokėti 9 319 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Atsakovas UAB „Opulens“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė šią teismo nutartį panaikinti ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartį paliko nepakeistą ir nustatė UAB „Opulens“ septynių dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos sumokėti pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytą žyminį mokestį.

72013 m. spalio 17 d. atsakovas UAB „Opulens“ pateikė prašymą, kuriuo prašė atleisti UAB „Opulens“ nuo 8 000 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Nurodė, kad neturi ir neturės lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti, visas jo turimas turtas yra areštuotas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 5 d. nutartimi įpareigojo UAB „Opulens“ per septynias dienas nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos sumokėti pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytą žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

9Teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo sieja ne tik su UAB „Opulens“ (juridinio asmens) turimomis lėšomis, bet apskritai su visa jo turtine padėtimi, kurią patvirtina įmonės turto apskaitos dokumentai, pelno (nuostolių) ataskaitos ir kiti finansinės atskaitomybės duomenys, nekilnojamojo turto registro ir kiti turtinę padėtį atspindintys objektyvaus turinio duomenys. Atsakovo pateiktas tik vienos banko sąskaitos išrašas apie joje esantį lėšų likutį bei turto aprašas, teismo nuomone, negali būti objektyviu įrodymu, apibūdinančiu tikrąją atsakovo (apelianto) turtinę padėtį. Kadangi pateikti duomenys nepatvirtina sunkios UAB „Opulens“ turtinės padėties, todėl prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo teismas atmetė.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliantas (atsakovas) UAB „Opulens“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės ? atleisti UAB „Opulens“ nuo 8 000 Lt žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas, jog prie prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo nebuvo pateikti visi šiam klausimui išnagrinėti reikšmingi dokumentai, privalėjo pasinaudoti trūkumų šalinimo institutu ir įpareigoti atsakovą pateikti papildomus dokumentus.
  2. Apeliantas, suprasdamas padarytą klaidą (įrodymų nepakankamumą), kartu su atskiruoju skundu teikia papildomus dokumentus, patvirtinančius sunkią jo turtinę padėtį. Iš atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės pelnas yra sumažėjęs, jį lyginant su ankstesnio laikotarpio rezultatais, ir sudaro tik 1 323 Lt. Atsakovas valdo tik vieną nekilnojamojo turto objektą ? komercinį pastatą su žemės sklypu ir kiemo statiniais, esantį ( - ). Šie daiktai yra areštuoti bei įkeisti. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Opulens“ neturi transporto priemonių. Atsakovas balanse turi keletą kilnojamųjų daiktų (pastato signalizacija, biuro baldų komplektas, kondicionierius), tačiau šis turtas nėra likvidus.

11Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo pateikto prašymo, kurį rengė profesionalus teisininkas, motyvus bei juos pagrindžiančius įrodymus padarė teisingą išvadą, jog pateiktas prašymas yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas. Apeliantas, sutikdamas su teismo išvada, kad pateiktas prašymas negalėjo būti tenkinamas, teikdamas atskirąjį skundą piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Klaida negali būti pagrindu priimti su atskiruoju skundu teikiamus naujus įrodymus (CPK 314 str.). Procesinio dokumento nepagrįstumas ar jame išdėstytus teiginius pagrindžiančių įrodymų nepateikimas nėra procesinio dokumento formos ar turinio trūkumas. Net ir atsižvelgus į naujai teikiamus įrodymus, apelianto prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo yra nepagrįstas. Apeliantas yra pelningai veikiantis juridinis asmuo, apelianto balanso duomenimis jis turi 7 367 Lt pinigų ir jų ekvivalentų. Apeliantui priklausančio materialaus turto vertė sudaro net 8 783 610 Lt, o nepaskirstytojo pelno ? 324 657 Lt. Tokie duomenys patvirtina, kad apelianto finansinė padėtis nėra bloga, juo labiau tokia bloga, kad apeliantas negalėtų sumokėti viso priklausančio mokėti žyminio mokesčio. Šioje byloje taikyto turto arešto suma 546 318,12 Lt, o apeliantui priklausančio turto vertė ? 8 783 610 Lt. Net ir išieškojus ieškovui jo prašomą priteisti sumą šioje byloje, apeliantas turėtų daugiau nei pakankamai lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Šioje apeliacijoje spendžiama, ar yra pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas atsakovo (apelianto) UAB „Opulens“ prašymas dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad apelianto pateikti duomenys nepatvirtina sunkios apelianto turtinės padėties. Apeliantas su tokia teismo pozicija nesutinka, nesutikimo su pirmosios instancijos teismo išvada argumentus išdėstė atskirajame skunde. Taigi šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Pagal susiklosčiusią teismų praktiką taikant CPK 83 straipsnio 3 dalį asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, be to, nėra duomenų apie tai, kad tokia turtinė padėtis ateityje gali iš esmės pagerėti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti taikomas nustačius, kad asmens turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra apeliacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje; šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2007 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-347/2007).

14Apeliantas kartu su 2013 m. spalio 15 d. prašymu dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo pateikė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį, kuria apelianto atžvilgiu šioje civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (turto arešto mastas ? 546 318,12 Lt), 2012 m. spalio 25 d. antstolio patvarkymą priimti vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2012 m. spalio 30 d. antstolio sudarytą turto aprašą, taip pat pateikė sąskaitų apžvalgą, iš kurios matyti, kad 2013 m. spalio 14 d. sąskaitoje Nr. ( - ) buvo 1 369,92 Lt (2 t., 154-162). Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis pirmiau nutartyje nurodyta teismų praktika, pripažįsta pagrįsta teismo išvadą apie tai, kad prie prašymo pateikti duomenys nepatvirtina sunkios apelianto turtinės padėties. Su tuo, beje, sutinka ir pats apeliantas atskirajame skunde. Visgi, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog apeliantas pateikė ne visus šiam klausimui išspręsti reikalingus dokumentus, privalėjo nustatyti terminą prašymo trūkumams pašalinti.

15Pagal teismų praktiką jeigu prie prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio arba atidėti žyminio mokesčio mokėjimą nėra pridėti tokį prašymą pagrindžiantys įrodymai, teismas turi teisę nustatyti terminą prašymo trūkumams pašalinti, įpareigodamas pateikti įrodymus, patvirtinančius jo pagrįstumą; tokiu atveju, kai šie trūkumai nepašalinami, teismas nustato naują terminą žyminio mokesčio sumokėjimui (CPK 115 str. 2 d.). Tokie pakartotinio trūkumų šalinimo instituto taikymo atvejai, siekiant nepažeisti civilinio proceso operatyvumo principo, turi būti išimtiniai ir taikomi atsižvelgiant į tai, ar asmuo, teikdamas teismui procesinį dokumentą ir šalindamas jo trūkumus, elgėsi atidžiai ir buvo sąžiningas (CPK 2 str., 42 str. 5 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1606/2013). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nesinaudojo teise nustatyti terminą prašymo trūkumams pašalinti (pateikti įrodymus, patvirtinančius prašymo pagrįstumą). Kadangi apeliantas kartu su atskiruoju skundu tokius įrodymus pateikė, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, naujai teikiamus įrodymus priima ir juos vertina.

16Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė 2013 m. lapkričio 14 d. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, iš kurio matyti, kad apeliantui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su statiniais (parduotuvė ir kiemo statiniai), esantys ( - ), kuriems pritaikyti areštai bei hipoteka. VĮ „REGITRA“ 2013 m. lapkričio 19 d. pažyma apie transporto priemones patvirtina, kad apeliantas neturi transporto priemonių. Iš apelianto pateikto 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad 2012 m. apeliantas turėjo turto už 9 836 100 Lt, iš jo ilgalaikis turtas sudarė 8 783 610 Lt, trumpalaikis ? 1 052 490 Lt (iš jo 1 023 608 Lt per vienerius metus gautinos sumos), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 494 141 Lt, iš jų 419 379 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Iš 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2012 m. apelianto pelnas siekė 1 323 Lt (2 t., 175-182 b. l.). Taigi vien tik apeliantui priklausančio ilgalaikio turto vertės rodikliai patvirtina, jog apelianto turtinė padėtis sudarytų galimybę visam už apeliacinį mokėtinam žyminiam mokesčiui sumokėti. Visgi, dėl pritaikytų areštų ir hipotekos apelianto disponavimo turtu galimybės šiuo metu yra apribotos. Apelianto pateiktame balanse fiksuota, kad pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 7 367 Lt sumą, o kartu su prašymu atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo pateiktoje sąskaitų apžvalgoje nurodyta, kad 2013 m. spalio 14 d atsakovas. sąskaitoje turėjo 1 369,92 Lt, tačiau byloje nėra duomenų, jog ši sąskaita yra vienintelė, kurią turi atsakovas. Be to, kaip jau minėta, tokie duomenys turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių lėšų judėjimo. Dėl šios priežasties duomenys apie lėšų likutį vienoje atsakovo sąskaitoje konkrečiu metu ( 2013 m. spalio 14 d.) neleidžia spręsti apie apelianto sunkią turtinę padėtį. Juo labiau, kad nemažą dalį į apelianto 2012 m. balansą įrašyto turto (1 023 608 Lt) sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Kadangi apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti apie tikrą apelianto turtinę padėtį (nepateikti aktualūs duomenys apie lėšų likučius apelianto kasoje ir kredito įstaigose), todėl pagal esančius dokumentus daryti išvadą, kad apelianto turtinė padėtis yra sunki ir dėl to reikėtų jį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nėra galimybės (CPK 12 str.). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantas neįrodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki ir sudaranti pagrindą iš dalies atleisti apeliantą nuo nustatytos žyminio mokesčio sumos mokėjimo. Esant šiai aplinkybei naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs kartu su atsakovo atskiruoju skundu pateiktus dokumentus, iš kurių, kaip jau minėta, matyti, kad apelianto nekilnojamasis turtas šiuo metu yra areštuotas ir jam įregistruota hipoteka, o pagal pateikto balanso duomenis beveik visą apelianto turto dalį sudaro nekilnojamasis turtas, sprendžia, kad apeliantui galėtų būti atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas. Visgi, galimas tokio pobūdžio prašymas turi būti grindžiamas skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais: paduodant prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, būtina pateikti įrodymus apie nuolat esančią sunkią turtinę padėtį bei duomenis apie tai, kad ši ateityje iš esmės nepagerės, o paduodant prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, būtina pateikti įrodymus apie sunkios turtinės padėties laikinumą, tarp jų ir įrodymus apie tai, kaip ši padėtis pagerės pareiškėjo nurodytu laiku (ateityje). Apeliantas prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo nereiškė. Savo prašyme atsakovas nurodė tik motyvus dėl jo atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nurodydamas, kad dėl prastos turtinės padėties neturi jokių galimybių sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Esant tokioms aptartoms aplinkybėms, apeliantas, manydamas, kad žyminio mokesčio mokėjimas jam galėtų būti atidėtas CPK 84 straipsnio pagrindu, motyvuotą prašymą kartu su jo pagrįstumą patvirtinančiais įrodymais turi teisę teikti pirmosios instancijos teismui ne vėliau kaip per naują terminą, kuris šia nutartimi nustatomas žyminiam mokesčiui sumokėti.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Opulens“ dešimties dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti pirmosios instancijos teismo nurodytą žyminio mokesčio dalį (9 319 Lt), pateikiant šiam teismui mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 25 d. sprendimu ieškovo UAB... 5. Dėl šio teismo sprendimo atsakovas UAB „Opulens“ padavė apeliacinį... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi nustatė atsakovui... 7. 2013 m. spalio 17 d. atsakovas UAB „Opulens“ pateikė prašymą, kuriuo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 5 d. nutartimi įpareigojo UAB... 9. Teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas atleidimą nuo žyminio mokesčio... 10. Apeliantas (atsakovas) UAB „Opulens“ atskiruoju skundu prašo teismo... 11. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. Šioje apeliacijoje spendžiama, ar yra pagrįsta pirmosios instancijos teismo... 13. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką taikant CPK 83 straipsnio 3 dalį... 14. Apeliantas kartu su 2013 m. spalio 15 d. prašymu dėl atleidimo nuo dalies... 15. Pagal teismų praktiką jeigu prie prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio... 16. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė 2013 m. lapkričio 14 d. VĮ... 17. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs kartu su atsakovo atskiruoju... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 19. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.... 20. Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Opulens“ dešimties...