Byla e2A-66-212/2019
Dėl skolos už patalpos nuomą priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo R. D. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos už patalpos nuomą priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė priteisti iš atsakovo R. D. 982,32 Eur skolą už patalpų nuomą už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir bylinėjimosi išlaidas. 2.

6Nurodė, kad ieškovė patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantį 282.24 kv. m bendrojo ploto paslaugų paskirties pastatą - tarnų patalpas (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ). Pastatas yra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, jam suteiktas paminklo statusas ir nacionalinis reikšmingumo lygmuo. Trakų istorinis nacionalinis parkas ir atsakovas R. D., remdamiesi Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 50, 1995 m. spalio 3 d. sudarė Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas (direkcija) išnuomojo nuomininkui R. D. ir jo šeimos nariams 156.84 kv. m bendrojo (naudingojo) ploto patalpą, esančią adresu ( - ), t. y. nurodytame paslaugų paskirties pastate - tarnų patalpose. 3.

7Pagal Nuomos sutartį, nuomininkas, be kita ko, įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius, o nuomotojas - padidėjus ar sumažėjus nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčių tarifams arba pastebėjus klaidų, nedelsiant tuos mokesčius perskaičiuoti. Iki 2016 m. sausio 1 d. patalpų, esančių Užutrakio dvaro sodybos teritorijos pastatuose, nuomininkams (taigi ir R. D.) nuomos mokestis buvo apskaičiuojamas taikant tarifą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio tarifo patvirtinimo“. Šį tarifą Taryba patvirtino vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472, patvirtinto Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis. Remiantis nurodytu Trakų rajono savivaldybės sprendimu, nuomininkui R. D. už patalpą apskaičiuotas nuomos mokestis iki 2016 m. sausio 1 d. buvo 15,90 Eur/mėn. (iki 2015-01-01 atitinkamai 54,89 Lt/mėn.). 4.

82015 metais Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje atlikus finansinį (teisėtumo) auditą buvo nustatyta, jog direkcija Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje esančiuose pastatuose įsikūrusiems gyventojams gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį apskaičiuoja pagal tarifą, nustatytą 2007 m. savivaldybės tarybos sprendimu. Pagal Nuomos sutarties 4.5 punktą, nuomotojas įsipareigoja, padidėjus ar sumažėjus buto ir komunalinių paslaugų mokesčių tarifams, arba pastebėjęs klaidų, nedelsdamas tuos mokesčius perskaičiuoti. 2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo redakcijai, pasikeitė gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka, bet direkcija sutartyse numatytos pareigos nevykdė ir nuomos mokesčių neperskaičiavo. Auditoriams rekomendavus, direkcija atliko nuomos mokesčių perskaičiavimą. 5.

9Trakų istorinio nacionalinio pako direkcijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. V-50 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo“ patvirtino patalpų, esančių ( - ), nuomos kainą (mokestį). Perskaičiuoti patalpų nuomos mokesčiai pradėti taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Nuomos mokestis buvo perskaičiuotas remiantis tuo pačiu teisės aktu, kuriuo vadovaujantis nuomos mokesčio tarifą apskaičiuodavo Trakų rajono savivaldybė ir savo sprendimu tvirtindavo taryba. Apie perskaičiuotus nuomos mokesčius patalpų, esančių ( - ), nuomininkai informuoti raštu, o konkretus jų nuomojamų patalpų mokestis nurodytas kartu pateiktoje sąskaitoje faktūroje už 2016 m. sausio mėnesį. Nuomininko R. D. nuomojamos patalpos nuomos mokestis taip pat buvo perskaičiuotas, vykdant Valstybės kontrolės nurodymą, vadovaujantis Nuomos sutarties 4.5. punktu. Direkcija, perskaičiuodama R. D. nuomojamų patalpų nuomos mokestį pagal nustatytas formules, pati savarankiškai jokių reikšmių dydžių (formulių sudedamųjų dalių) nenustatinėjo: dydžiai yra nustatyti bei patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Perskaičiuotas ir nuo 2016 m. sausio 1 d. taikomas nuomininko R. D. nuomojamos patalpos nuomos mokesčio dydis – 97,76 Eur per mėnesį. Apie perskaičiuotą nuomos mokestį nuomininkas R. D. informuotas registruotu direkcijos 2016-02-10 raštu, kartu pateikta ir sąskaita faktūra su nurodytu nuomos mokesčio dydžiu už 2016 m. sausio mėn. 6.

10R. D. direkcijos veiksmų/sprendimų dėl perskaičiuoto nuomos mokesčio teismine tvarka neskundė, taip pat neprašė mokesčio apskaičiuoti remiantis kitais, jį tenkinančiais pagrindais, bei už patalpas ir toliau mokėjo po 15,90 Eur/mėn., t. y nepaisė to fakto, jog nuomos mokestis perskaičiuotas ir yra lygus 97,76 Eur/mėn. Direkcija 2017-01-16 raštu kreipėsi į R. D., prašydama iki 2017 m. vasario 1 d. sumokėti susidariusią 982,32 Eur skolą už patalpų nuomą laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31. Tačiau atsakovas atsisakė sumokėti susidariusią skolą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

127.

13Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš R. D. 982,32 Eur patalpų nuomos mokesčio skolą už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir 506 Eur bylinėjimosi išlaidas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai. 8.

14Nustatė, kad Trakų istorinis nacionalinis parkas ir atsakovas R. D. sudarė Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį. Pagal Nuomos sutartį Trakų istorinis nacionalinis parkas suteikė nuomininkui R. D. ir jo šeimos nariams neterminuotam naudojimui 156,84 kv. m bendrojo (naudingojo) ploto gyvenamąją patalpą, esančią ( - ). Nuomos sutarties 2.2. punktu nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Nuomos sutarties 4.5 punktu nuomotojas (ieškovas) įsipareigojo padidėjus ar sumažėjus buto ir komunalinių paslaugų mokesčių tarifams arba pastebėjus klaidų, nedelsiant tuos mokesčius perskaičiuoti. 9.

15Iki 2016-01-01 nuomos mokestis už patalpos nuomą buvo apskaičiuojamas pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. S1-93 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio tarifo patvirtinimo“ patvirtintus savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio tarifus. 2007 m. Sprendimo dėl tarifų 1.2. punkte buvo nustatyta, jog patalpoms be patogumų yra taikomas 0,35 Lt už 1 kv. m bendrojo ploto per mėnesį tarifas. Toks tarifas buvo taikomas ir atsakovui, kadangi nuomos mokesčio dydis per mėnesį jam buvo 54,89 Lt (156,84 kv. m x 0,35 Lt). 10.

16Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. V-50 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo“ buvo patvirtinti patalpų, esančių ( - ), nuomos mokesčio tarifai ir nurodyta tarifus taikyti nuo 2016-01-01. Atsakovui R. D. patvirtintas 97,76 Eur mokesčio dydis už Patalpos nuomą per mėnesį. 11.

17Atsakovas apie pasikeitusį nuomos mokesčio dydį buvo informuotas 2016-02-10 raštu, kartu pateikiant nuompinigių sąskaitą faktūrą už 2016 m. sausio mėnesį – 97,76 Eur. Atsakovui nesutikus su perskaičiuoto mokesčio dydžiu, atsakovas už laikotarpį nuo 2016-01 iki 2016-12 toliau mokėjo 15,90 Eur mokestį, todėl už minėtą laikotarpį susidarė 982,32 Eur nuomos mokesčio skola. 2017-01-16 raštu atsakovas buvo informuotas apie susidariusią 982,32 Eur skolą ir ragintas iki 2017-02-01 atsiskaityti su ieškove. 12.

18Teismas atmetė visus atsakovo argumentus dėl patalpos pagerinimo, jo patirtų investicijų į patalpą, kaip turinčių reikšmę nuomos mokesčio dydžiui. Teismas neanalizavo ir nevertino atsakovo nurodytų aplinkybių, susijusių su patalpos renovacija, remontu, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Atsakovas byloje nereiškė reikalavimo ieškovei atlyginti atsakovo patirtas išlaidas patalpos pagerinimui, nėra reiškiamas reikalavimas patirtas išlaidas įskaityti į nuomos mokestį. Taip pat teismas nepasisakė ir nevertino aplinkybių, susijusių su tarp šalių vykstančiais ginčais kitose bylose. 13.

19Byloje kilęs ginčas dėl to, ar ieškovė be susitarimo su atsakovu apskritai vienašališkai galėjo pakeisti nuomos mokesčio tarifą, t. y. keliamas nuomos mokesčio tvarkos nustatymo teisėtumo klausimas, bei dėl paties mokesčio tarifo dydžio pagrįstumo. 14.

20Nurodė, jog Nuomos sutarties 2.2. punktu nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Nuomos sutarties 4.5 punktu nuomotojas (ieškovė) įsipareigojo padidėjus ar sumažėjus buto ir komunalinių paslaugų mokesčių tarifams arba pastebėjus klaidų, nedelsiant tuos mokesčius perskaičiuoti. Esant tokioms Nuomos sutarties nuostatoms, atsakovo argumentai dėl CK 6.223 straipsnio 1 dalies, pagal kurią sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, pripažintini nepagrįstais, nes šiuo atveju nekyla sutarties sąlygų keitimo poreikis ir nėra pagrindo taikyti sutarties sąlygų pakeitimą reglamentuojančias teisės normas. Pasikeitus norminiais aktais nustatytai nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai, šalių nuomos sutartis neturi būti keičiama, jos sąlyga dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo dydžio lieka galioti, ja remiantis nuomos mokesčio dydis nustatomas pagal pasikeitusį reglamentavimą. Tokia nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo tvarka nustatyta šalių susitarimu, taigi pasikeitus nuomos mokesčio dydžiui atsižvelgiant į pakitusią šio mokesčio nustatymo tvarką naujai nustatytas nuomos mokesčio dydis šalių susitarimo nepažeidė. Sudarydamos Nuomos sutartį, šalys tarpusavio susitarimu susitarė ir dėl nuomos mokesčio, kurio mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Šalys Nuomos sutartimi tuo pačių įpareigojo ieškovę perskaičiuoti nuomos mokestį pasikeitus Vyriausybės nustatytai nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai. 15.

21Nustatė, jog ieškovė, apskaičiuodama nuomos mokestį iki 2016-01-01, rėmėsi 2007 m. Sprendimu dėl tarifų. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“. Taigi, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtinta Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka, atsakovui buvo apskaičiuojamas nuomos mokestis iki 2016-01-01. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014-12-23 priėmė nutarimą Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtino Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika). Paskutinis Metodikos pakeitimas padarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-26 nutarimu Nr. 1108. 16.

22Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymas Nr. V-50 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo“ priimtas vadovaujantis būtent minėtu Vyriausybės nutarimu bei Nuomos sutarties 4.5. punkto nuostatomis. Todėl teismas sprendė, jog nuomos mokesčio apmokėjimo tvarkos nustatymo klausimas tarp šalių nepasikeitė, atsakovo teisės pažeistos nebuvo. Teismo vertinimu, ginčo sprendimui nėra reikšminga, kokios formos teisės aktu (ieškovės direktoriaus įsakymu ar savivaldybės tarybos sprendimu) buvo nustatyta nauja nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka, nes abiem teisės aktais nurodyta taikyti tą pačią Metodiką. Pažymėjo, jog ieškovės direktoriaus įsakymu atsakovui taikoma tvarka nuo 2016-01-01, tuo tarpu savivaldybės tarybos sprendimu Metodika turėjo būti taikoma nuo 2015-07-01. Teismas atsakovo argumentus, kad ieškovė nesilaikė Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472 nustatytos nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos, šalių susitarimo dėl nuomos mokesčio pagal Nuomos sutartį apskaičiavimo ir visiškai nepagristai pats atsakovui perskaičiavo nuomos mokestį, nesivadovaudamas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimu Nr. S1-48, atmetė kaip nepagrįstus. Teismas padarė išvadą, kad nuomos mokesčio apskaičiavimas pagal Metodiką, nurodant ją (Metodiką) taikyti būtent ieškovės direktoriaus įsakymu (ne savivaldybės tarybos sprendimu), ir atsižvelgiant į Nuomos sutarties 4.5. punkto nuostatas, niekaip nepažeidė atsakovo teisių ar teisėtų interesų. 17.

23Atsakovui taikomas nuomos mokestis padidėjo 6 kartus (nuo 15,90 Eur iki 97,76 Eur), tačiau nuomos mokesčio dydis pasikeitė atsižvelgiant į pačių šalių sutartą taikyti nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos pasikeitimą. 18.

24Teismas nustatė, kad patalpa yra 282,24 kv. m bendrojo ploto pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. 7994-0170-6012, esančiose adresu ( - ), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų, nuosavybės teise registruotose Lietuvos Respublikos vardu (toliau – Pastatas), patikėjimo teise valdomose Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos. Pastato įregistravimo pagrindas – 1995-07-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1052; kadastro duomenų nustatymo data: 2004-03-03; Pastato tūris – 1427 kub. m; sienos – plytos; stogo danga – asbestcementis; aukštų skaičius – 2. Atsakovui nuomos mokestis paskaičiuotas sekančiai: Nsav. (97,76) = An (0,59) x Kv (1,92) x P (156,84) x Ki (0,5) x Mi (0,85) x R (1,3). 19.

25Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto nuomos mokestį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį) (An), apskaičiuojami pagal šią formulę: An = (Vsv x h) / (T x 12), kur: Vsv – vidutinė socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto 1 kub. metro statybos vertė eurais, atsižvelgiant į pastato tūrį, tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje; h = 3 – socialiniam būstui ar kitam savivaldybės būstui taikomas aukščio koeficientas, siekiant vidutinę būsto 1 kub. metro rinkos vertę perskaičiuoti į vidutinę būsto 1 kv. metro statybos vertę; T – amortizacinių atskaitymų normatyvas (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti, kurį nustato savivaldybės taryba, ne trumpesnis nei 40 metų; 12 – mėnesių skaičius metuose. 20.

26Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. v-292 patvirtintoje lentelėje dviejų ir daugiau aukštų gyvenamiesiems pastatams, kurių sienos iš plytų, perdangos gelžbetonio, turintiems daugiau kaip 1000 kub. m, Vsv nustatytas 164,52. Atsižvelgiant į tai, kad Patalpa yra 2 aukštų Pastate, kurio sienos iš plytų, tūris 1427 kub. m, teismas konstatavo, kad ieškovė, apskaičiuodama nuomos mokestį, pagrįstai taikė koeficientą 164,52. Taigi, ir An 0,59 ((164,52 x 3) / (70 x 12)) apskaičiuotas pagrįstai. Išanalizavus mokesčio tarifą sudarančios formulės elementus, o būtent: Kv – vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir jo vietovę (tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu) 1,92; P – socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal nuomojamo būsto teisinės registracijos duomenis (156,84 pagal Nuomos sutarties 1 punktą); Ki – 0,5 (pritaikytas mažiausias, blogos būklės pastatui); Mi – 0,85 (pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Pastate nėra bent vieno iš šių komunalinių patogumų: vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų, centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado (b. l. 37) ir įvado elektrinei viryklei); R – 1,3 (savivaldybės tarybos nustatomas rinkos pataisos koeficientas, kuris gali svyruoti nuo 1,2 iki 3,5), teismas, atsižvelgiant į Pastato kadastro duomenis, nenustatė nepagrįstų verčių dydžio. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas konstatavo, kad nuomos mokesčio dydis 97,76 Eur, pagal nurodytą formulę, kuri buvo pateikta ir atsakovui, apskaičiuotas pagrįstai.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2821.

29Apeliaciniu skundu atsakovas R. D. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2017-10-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį atmesti. 22.

30Teigia, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovės atliktas savarankiškas nuomos mokesčio perskaičiavimas nėra vienašalis nuomos sutarties sąlygų keitimas. 23.

31Teismas išvadą dėl nuomos mokesčio pakeitimo grindė išimtinai pažodiniu nuomos sutarties teksto aiškinimu, visiškai ignoruodamas ilgametę nuomos sutarties vykdymo praktiką bei nuomos sutarties sudarymo aplinkybes, tuo pažeisdamas CK nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles. Pažymėjo, jog nuo pat nuomos sutarties sudarymo 1995 metais iki 2016-01-01, t. y. daugiau kaip 20 metų, nuomos mokestis atsakovui buvo apskaičiuojamas taikant Trakų rajono savivaldybės patvirtintą nuomos mokesčio dydį. Be to, ir pati nuomos sutartis buvo sudaryta remiantis Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-21 sprendimu Nr. 50, o ne ieškovės priimtu sprendimu. Mano, jog būtent Trakų rajono savivaldybė, bet ne ieškovė, turėjo nustatyti naują atsakovui taikytiną nuomos mokestį. Atitinkamai, tarp ieškovės ir atsakovo kaip nuomos sutarties šalių egzistavo susitarimas, kad nuomos mokestis pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojamas pagal Traku rajono savivaldybės nustatytus tarifus. Tokiu būdu, ieškovė negalėjo vienašališkai pakeisti šio susitarimo ir nuo 2016-01-01 privalėjo toliau taikyti naują Trakų rajono savivaldybės nustatyto dydžio nuomos mokestį. Teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog ieškovės atliktas savarankiškas nuomos mokesčio perskaičiavimas nėra vienašalis nuomos sutarties sąlygų keitimas. Šalys susitarė dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo pagal Trakų rajono savivaldybės nustatytus nuomos tarifus, Kuriuos buvo galima pakeisti tik šalių susitarimu, vienašališkai ieškovė to padaryti negalėjo. 24.

32Vadovaudamasi Vyriausybės patvirtinta nuomos mokesčio Metodika, Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė 2015-04-02 sprendimą Nr. S1-48, kuriuo be kita ko buvo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės būsto ar socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo aktas. Remiantis minėto akto turiniu, būtent akte nurodomi konkretūs pastato parametrai ir taikytini koeficientai bei jų pagrindu apskaičiuojamas konkretus nuomos mokesčio dydis, kuris yra nurodomas akte. Atitinkamai, atsakovui turėjo būti surašytas ir pateiktas Trakų rajono savivaldybės būsto ar socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo aktas, ir tik jo pagrindu galėjo būti perskaičiuotas atsakovui taikomas nuomos mokestis. Atsakovui iki šiol nėra pateiktas Trakų rajono savivaldybės būsto ar socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo aktas, kuriame būtų detaliai paaiškinti visi pritaikyti koeficientai naujam nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti. 25.

33Mano, jog ieškovė ne tik vienašališkai pakeitė nuomos sutarties sąlygą dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo, bet ir pažeidė bendradarbiavimo pareigą atitinkamai, ieškovo ieškinys atsakovui turėjo būti atmestas dar ir dėl šių argumentų. 26.

34Pažymėjo, kad atsakovui gyvenamosios patalpos Nuomos sutarties pagrindu buvo perduotos be jokiu komunaliniu patogumų, todėl apeliantas savo lėšomis pagerino ir įsirengė komunalinius patogumus. Ieškovė prie šių pagerinimų neprisidėjo, todėl teismas visiškai nepagrįstai priteisė iš apelianto padidintą nuomos mokestį, kuris padidėjo dėl apelianto atliktų pagerinimų, komunalinių patogumų įvedimu. Mano, jog atsakovo atlikti pagerinimai turi įtakos dėl nuomos mokesčio priteisimo. 27.

35Ieškovė nepagrindė ir nepaaiškino kodėl skaičiuojant nuomą buvo pasirinkti būtent tokie koeficientai ir ne kitokie. Mano, kad apeliantui turėjo būti taikomas koeficientas M 0,7, o ne 0,85. Ieškovė neteisingai parinko naudingumo plotą P, nes naudingumo plotas turėtų sudaryti ne daugiau nei pusę bendro gyvenamosios patalpos plotą. Taip pat nėra aišku kaip buvo parinkti koeficientai T ir V. Koeficiento T dydžius nustato Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimo Nr. 48, 1 priedas. Pagal šį dokumentą, konkreti koeficiento reikšmė priklauso nuo pastato rūšies (daugiabutis arba vieno ir dviejų butų gyvenamasis namas) ir konstrukcijų. Parinkdamas koeficientą V ieškovas pasirinko reikšmę, taikoma pastatams, kurių sienos yra iš plytų, o koeficientą T parinko tokį, kuris taikomas mediniams apmūrytiems vieno ir dviejų butų gyvenamiesiems namams (70). Taikant plytų mūro vieno ir dviejų butu gyvenamiesiems namams numatytą koeficientą, taip pat plytų mūro arba mišriu konstrukciją daugiabučio gyvenamojo namo koeficientą, jo reikšmė būtų 100, dėl to mažėtu atsakovui taikomas nuomos mokestis. 28.

36Ieškovas koeficiento Vsv reikšmę parinko 164,52 (dviejų ir daugiau aukštų gyvenamieji pastatai, kurių sienos iš plytų, perdangos gelžbetonio, medžio, tūris daugiau kaip 1000 m3). Mano, kad pastatui, kuriame yra atsakovo nuomojama gyvenamoji patalpa gali būti pritaikyta keletas skirtingų verčių, kurios reikšmingai keistu apskaičiuota nuomos mokestį. Todėl mano, jog perskaičiuotas nuomos mokestis ir susidariusi skola yra neteisinga. Be to, nuomos mokestis padidėjo net 6 kartus, o toks padidėjimas prieštarauja bet kokiai logikai. 29.

37Apeliantas teigia, kad ieškovo atlikto nuomos mokesčio perskaičiavimo nepagrįstumą netiesiogiai patvirtina Valstybės kontrolės 2015-09-15 valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-P-50-6-22-1 turinys. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į nurodytus argumentus, kad ieškovo perskaičiuotas nuomos mokestis prieštarauja Valstybės kontrolės ataskaitai, kurioje nurodyta, kad auditoriams rekomendavus, ieškovas atliko nuomos mokesčio perskaičiavimą pagal naują Vyriausybės 2001-04-25 nutarimo Nr. 472 redakciją, reikšmingų nuomos kainos pokyčių nenustatyta. Ta aplinkybė, kad atsakovui nuo 2016-01-01 taikomas nuomos mokestis padidėjo daugiau kaip 6 kartus patvirtina, kad ieškovas neteisingai perskaičiavo nuomos mokestį. 30.

38Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašo palikti galioti Trakų rajono apylinkės teismo 2017-10-26 sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. 31.

39Nurodo, jog apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės yra tik samprotavimai, nepagrįsti jokiais įrodymais. Šalių pasirašytoje sutartyje numatyta, kad atsakovas, kaip patalpų nuomininkas, įsipareigoja kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti patalpų nuomos mokestį ir komunalinius paslaugų mokesčius. Nuomos sutarties 4.5 punktas įpareigojo ieškovę, kaip patalpų nuomotoją, padidėjus ar sumažėjus mokesčių tarifams arba pastebėjus klaidų, nedelsiant mokesčius perskaičiuoti. 32.

40Bylos duomenys patvirtina, kad iki 2016-01-01 ieškovė, apskaičiuodama nuomos mokestį, vadovavosi 2007 metų Sprendimu dėl tarifų, kuris buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtinta Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka atsakovui buvo apskaičiuojamas nuomos mokestis iki 2016-01-01. 33.

41Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė 2015-04-02 sprendimą Nr. S1-48 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių apskaičiavimo nustatymo“, kuris įsigaliojo nuo 2015-07-01 ir kuris priimtas vadovaujantis būtent Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija). Tačiau atsakovui nuomos mokestis buvo pradėtas skaičiuoti tik nuo 2016-01-01, nors pagal minėtą Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą patalpos nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka atsakovui turėjo būti taikoma jau nuo 2015-07-01. 34.

42Pažymi, kad nauja nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka buvo pagal tą pačią Vyriausybės nustatyta Metodiką, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nuomos mokesčio apskaičiavimas pagal Metodiką, nurodant ją taikyti būtent ieškovo direktoriaus įsakymu (ne savivaldybės tarybos sprendimu), ir atsižvelgiant į Nuomos sutarties 4.5 punkto nuostatas niekaip nepažeidė atsakovo teisių ar teisėtų interesų. 35.

43Atsakovo, kaip nuomininko, pareiga mokėti nuomos mokestį kyla iš Nuomos sutarties, kurioje įtvirtinta nuoroda į jo apskaičiavimo tvarką, todėl pasikeitus patalpos nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai, pareiga mokėti nuomos mokestį išlieka. Teigia, kad ieškovė neturėjo atsakovui suderinimui atskirai pateikti nuomos mokesčio apskaičiavimo aktą ir dėl to logiška, kad nuomos mokestis atsakovui padidėjo 6 kartus (nuo 15,90 Eur iki 97,76 Eur). 36.

44Atsakovas, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo pateiktu byloje esančių įrodymų vertinimu, nenurodo teismo padarytų teisės normų pažeidimų, vertinant įrodymus, o tiesiog pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų turinio. Ieškovės nuomone, atsakovas iš esmės siekia, kad byloje pateiktų ir esančių įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padare pirmos instancijos teismas. Kadangi atsakovas nekeli teisės normų, susijusių su įrodinėjimo procesu, pažeidimo ar netinkamo aiškinimo bei taikymo klausimo, argumentai dėl kitokio konkrečių duomenų vertinimo nesudaro pagrindo abejoti teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4637.

47Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatyta. 38.

48Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, išnagrinėjęs skundžiamo teismo sprendimo, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į skundą argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, su kurio argumentais, motyvais ir išvadomis apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka. Apeliaciniame skunde išdėstyti ieškovo teiginiai nepaneigia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja, pasisako tik dėl esminių apeliacinio skundo argumentų. 39.

49Apeliantas nesutinka su naujai perskaičiuotu nuomojamų patalpų nuomos mokesčio dydžiu. Mano, jog ieškovės atliktas savarankiškas nuomos mokesčio perskaičiavimas yra vienašalis nuomos sutarties sąlygų pakeitimas, todėl teismas turėjo atsižvelgti į šias aplinkybes ir ieškovės ieškinį atmesti. 40.

50Apeliacinės instancijos teismas apelianto argumentus laiko nepagrįstais. Bylos duomenys patvirtina, kad patalpų nuoma reglamentuoja šalių 1995 m. spalio 3 d. sudaryta Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartis. Pagal šios sutarties 2.2. punktą nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Nuomos sutarties 4.5 punktu nuomotojas (ieškovas) įsipareigojo padidėjus ar sumažėjus buto ir komunalinių paslaugų mokesčių tarifams arba pastebėjus klaidų, nedelsiant tuos mokesčius perskaičiuoti. 41.

51Nuomos mokestis už patalpos nuomą buvo apskaičiuojamas pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. S1-93 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio tarifo patvirtinimo“ patvirtintus savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio tarifus. Sprendimo dėl tarifų 1.2. punkte buvo nustatyta, jog patalpoms be patogumų yra taikomas 0,35 Lt už 1 kv. m bendrojo ploto per mėnesį tarifas. Toks tarifas buvo taikomas ir atsakovui, o nuomos mokesčio dydis per mėnesį buvo 54,89 Lt (156,84 kv. m x 0,35 Lt). Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. V-50 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo“ buvo patvirtinti patalpų, esančių ( - ), nuomos mokesčio tarifai ir nurodyta tarifus taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Atsakovui R. D. patvirtintas 97,76 Eur nuomos mokestis per mėnesį už jo nuomojamas patalpas (1 t., el. b. l. 45-51). 42.

52Taigi, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, 1995 m. spalio 3 d. šalių sutartyje nėra numatyta konkretus nuomos mokesčio dydis, bet yra įtvirtinta nuoroda į teisės aktus, nustatančius nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, t. y. šalys susitarė, kad atsakovas R. D. mokės nuomos mokestį pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, o padidėjus ar sumažėjus nuomos mokesčiui ieškovė įsipareigojo nedelsiant juos perskaičiuoti. Esant tokioms nuomos sutarties sąlygoms, apelianto argumentai, jog buvo pažeista CK 6.223 straipsnio 1 dalies nuostatos atmestini kaip nepagrįsti. Šiuo atveju šalims nekilo sutarties sąlygų keitimo poreikis, šalys nekeitė sutarties sąlygų, todėl nėra pagrindo taikyti sutarties sąlygų pakeitimą reglamentuojančias teisės normas. Pažymėtina, jog pasikeitus norminiais aktais nustatytai nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai, šalių nuomos sutartis neturėjo būti keičiama, nes jos sąlygos dėl nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo tvarkos išliko tos pačios. Taigi, apelianto argumentai, jog nuomos sutarties sąlygos buvo pakeistos vienašališkai atmestini kaip nepagrįsti. 43.

53Nesutiktina su apelianto argumentais, jog būtent Trakų rajono savivaldybė, o ne ieškovė, turėjo nustatyti naują atsakovui taikytiną nuomos mokestį. Kaip minėta, nuomos mokesčio dydis yra nustatomas Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtino Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką (toliau - Metodika). Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo“ patvirtino, kad jis priimtas vadovaujantis būtent minėtu Vyriausybės nutarimu. Taigi, atsižvelgiant į Nuomos sutarties 4.5 punkto sąlygas bei Vyriausybė nutarimo pakeitimus, ieškovė pagrįstai patvirtino naujus nuomos mokesčius. 44.

54Pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad atsakovui ilgą laiką nebuvo didinami nuomos mokesčiai, nesudaro pagrindo išvadai, kad nuomos mokesčiai negali būti keičiami. Priešingai, nuomos sutartyje numatyta, kad būtent gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis priklauso nuo Vyriausybės nustatytos tvarkos. 45.

55Apeliantas taip pat nurodo, kad nagrinėjant šį ginčą, turėjo būti įvertinta tai, jog jis savo lėšomis atliko pagerinimus nuomojamosiose patalpose, įrengė komunalinius patogumus, todėl, apskaičiuojant nuomos mokestį, turėjo būti taikomi kiti koeficientai. Nėra pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais, nes byloje ginčo dalykas yra skola už patalpų nuomą. Atsakovas priešieškinio dėl patalpų pagerinimo išlaidų atlyginimo neteikė ir šių išlaidų dydžio neįrodinėjo. 46.

56Kaip jau nurodyta, gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą Metodiką. Apskaičiuojant nuomos mokestį pagal šią Metodiką, ieškovės parinkti koeficientai atitinka realią situaciją ir keisti jų nėra pagrindo. Byloje nustatyta, kad atsakovo nuomojamos gyvenamosios patalpos per nuomos laiką pasikeitė: pastato baigtumas 100 proc., pastate įrengtas vietinis centrinis šildymas, komunalinis vandentiekis, vietinis nuotekų šalinimas, sudėti nauji langai, įrengti sanitariniai mazgai, vonios bei virtuvės patalpos (1 t., b. l. 37-38, 110). Taigi, įvertinęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovė, apskaičiuodama nuomos mokestį, pagrįstai taikė koeficientą Mi 0,85. 47.

57Teismo nuomone, pagrįstai taikytas ir kitas koeficientas – P (būsto naudingas plotas). Atsakovas, ginčydamas šio koeficiento taikymą, nurodo, kad plotas turi būti skaičiuojamas pagal patalpos pase nurodytus duomenis, jo vertinimu, gyvenamosios patalpos naudingas plotas galėtų sudaryti ne daugiau kaip pusę bendro gyvenamosios patalpos ploto. Pažymėtina, kad būsto naudingas plotas nustatomas pagal nuomojamo būsto teisinės registracijos duomenis. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, pastatas ( - )., turi 282,24 kv. m. bendro ploto ir 242,03 kv. m. pagrindinio ploto. Šalių sudarytoje Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartyje nurodyta, kad Nuomotojas suteikia nuomininkui ir jo šeimos nariams 156,84 kv. m. bendrojo (naudingojo) ploto gyvenamąją patalpą. Atsakovas sutarties sąlygų neginčijo ir neginčija, neteigė, kad jam išnuomotas daug mažesnis plotas, todėl, nesant kitų duomenų apie atsakovui ir jo šeimai išnuomotą plotą, mokestis pagrįstai paskaičiuotas pagal Nuomos sutartį išnuomotą plotą. 48.

58Nesutiktina su apelianto argumentais, kad ieškovė netinkamai parinko koeficientus Vsv ir T. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pastatui, kuriame yra atsakovo nuomojama gyvenamoji patalpa gali būti pritaikyta keletas skirtingų verčių ir nurodomi keli pavyzdžiai. Kaip jau minėta, ieškovė, apskaičiuodama atsakovui išnuomotų patalpų nuomos mokestį, turėjo vadovautis būsto teisinės registracijos duomenimis. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, daro išvadą, kad šiuos koeficientus ieškovė taikė tinkamai, o apelianto argumentai nepagrįsti leistinais įrodymais ir iš esmės nepaneigia ieškovės nuomos mokesčio apskaičiavimo. 49.

59Nepagrįstai apeliantas teigia, kad ieškovės atlikto nuomos mokesčio perskaičiavimo nepagrįstumą netiesiogiai patvirtina Valstybės kontrolės 2015-09-15 valstybinio audito ataskaita, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog ieškovės perskaičiuotas nuomos mokestis prieštarauja Valstybės kontrolės ataskaitai. Ieškovė nuomos mokestį perskaičiavo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Metodiką ir ta aplinkybė, kad atsakovui nuomos mokestis padidėjo iki 97,76 Eur, nereiškia, kad jis apskaičiuotas nepagrįstai. 50.

60Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto nurodomą kasacinio teismo praktiką, pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant analogiškas savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė. Tokiu turiniu konstitucinis jurisprudencijos tęstinumo principas yra suformuluotas ir Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2009; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011; 2011 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2011; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2012, kt.). Taigi, vadovautis apelianto nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nėra pagrindo, nes kasacinio teismo nutartyse ir nagrinėjamojoje byloje faktinės aplinkybės nėra analogiškos. 51.

61Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 52.

62Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikus įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 98 straipsnis).

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

64Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2017 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė priteisti iš... 6. Nurodė, kad ieškovė patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikai nuosavybės... 7. Pagal Nuomos sutartį, nuomininkas, be kita ko, įsipareigojo kas mėnesį, bet... 8. 2015 metais Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje... 9. Trakų istorinio nacionalinio pako direkcijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu... 10. R. D. direkcijos veiksmų/sprendimų dėl perskaičiuoto nuomos mokesčio... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 7.... 13. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį... 14. Nustatė, kad Trakų istorinis nacionalinis parkas ir atsakovas R. D. sudarė... 15. Iki 2016-01-01 nuomos mokestis už patalpos nuomą buvo apskaičiuojamas pagal... 16. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu... 17. Atsakovas apie pasikeitusį nuomos mokesčio dydį buvo informuotas 2016-02-10... 18. Teismas atmetė visus atsakovo argumentus dėl patalpos pagerinimo, jo patirtų... 19. Byloje kilęs ginčas dėl to, ar ieškovė be susitarimo su atsakovu apskritai... 20. Nurodė, jog Nuomos sutarties 2.2. punktu nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo... 21. Nustatė, jog ieškovė, apskaičiuodama nuomos mokestį iki 2016-01-01,... 22. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2015-12-31... 23. Atsakovui taikomas nuomos mokestis padidėjo 6 kartus (nuo 15,90 Eur iki 97,76... 24. Teismas nustatė, kad patalpa yra 282,24 kv. m bendrojo ploto pastate –... 25. Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant socialinio... 26. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d.... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 21.... 29. Apeliaciniu skundu atsakovas R. D. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės... 30. Teigia, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovės atliktas... 31. Teismas išvadą dėl nuomos mokesčio pakeitimo grindė išimtinai pažodiniu... 32. Vadovaudamasi Vyriausybės patvirtinta nuomos mokesčio Metodika, Trakų rajono... 33. Mano, jog ieškovė ne tik vienašališkai pakeitė nuomos sutarties sąlygą... 34. Pažymėjo, kad atsakovui gyvenamosios patalpos Nuomos sutarties pagrindu buvo... 35. Ieškovė nepagrindė ir nepaaiškino kodėl skaičiuojant nuomą buvo... 36. Ieškovas koeficiento Vsv reikšmę parinko 164,52 (dviejų ir daugiau aukštų... 37. Apeliantas teigia, kad ieškovo atlikto nuomos mokesčio perskaičiavimo... 38. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą Trakų istorinio nacionalinio parko... 39. Nurodo, jog apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės yra tik... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad iki 2016-01-01 ieškovė, apskaičiuodama nuomos... 41. Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė 2015-04-02 sprendimą Nr. S1-48... 42. Pažymi, kad nauja nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka buvo pagal tą... 43. Atsakovo, kaip nuomininko, pareiga mokėti nuomos mokestį kyla iš Nuomos... 44. Atsakovas, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo pateiktu byloje esančių... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 37.... 47. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 48. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių duomenų... 49. Apeliantas nesutinka su naujai perskaičiuotu nuomojamų patalpų nuomos... 50. Apeliacinės instancijos teismas apelianto argumentus laiko nepagrįstais.... 51. Nuomos mokestis už patalpos nuomą buvo apskaičiuojamas pagal Trakų rajono... 52. Taigi, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, 1995 m. spalio 3 d.... 53. Nesutiktina su apelianto argumentais, jog būtent Trakų rajono savivaldybė, o... 54. Pažymėtina, jog ta aplinkybė, kad atsakovui ilgą laiką nebuvo didinami... 55. Apeliantas taip pat nurodo, kad nagrinėjant šį ginčą, turėjo būti... 56. Kaip jau nurodyta, gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas pagal... 57. Teismo nuomone, pagrįstai taikytas ir kitas koeficientas – P (būsto... 58. Nesutiktina su apelianto argumentais, kad ieškovė netinkamai parinko... 59. Nepagrįstai apeliantas teigia, kad ieškovės atlikto nuomos mokesčio... 60. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto nurodomą kasacinio... 61. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 62. Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikus... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 64. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2017 m. spalio 26 d....