Byla 2A-556-265/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Virginijos Nijolės Griškevičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. Jestrumskio komercinės įmonės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5615-613/2011 pagal ieškovės BUAB ,,Achemarida“ ieškinį atsakovui V.Jestrumskio komercinei firmai dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 57 493,16 Lt skolos, 19496,36 Lt delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad ieškovė su atsakove 2009-12-02 sudarė nuomos sutartį Nr. 2009/N/672 dėl puspriekabių-refrižeratorių nuomos ir 2010-04-06 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2010/PN/681. Tuo pagrindu ieškovė atsakovei išnuomojo puspriekabes-refrižeratorius KOGEL SVKT 24, valst. Nr. RK 163, RK 164, RK 165 bei 120 kv.m. bendro naudojimo ploto plovyklą su valymo įrengimais.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-10-24 sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovei BUAB ,,Achemarida“ iš atsakovės V.Jestrumskio komercinės firmos 57 493,16 Lt skolą, 19 496,36 Lt delspinigių, 8,05 procentų metines palūkanas už priteistą 57 493,16 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2010-12-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3 630 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas iš pateiktos 2009-12-02 nuomos sutarties nustatė, kad 2.1 punktu šalys susitarė, jog atsakovė V.Jestrumskio komercinė firma už nuomojamą 1 (vieną ) puspriekabę -refrižeratorių moka 55 Lt +PVM per parą. Todėl V.Jestrumskio komercinės firmos procesiniuose dokumentuose nurodomus argumentus, jog nuomos mokestis skaičiuojamas tik už laikotarpį, kai nuomojamas turtas yra faktiškai naudojamas, laikė nepagrįstais. Taip pat pirmosios instancijos teismas nurodė, kad už puspriekabių bei plovyklos nuomą ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurių atsakovė nepamokėjo. Dėl to atsakovė liko skolinga ieškovei 57 493,16 Lt pagal pasirašytas nuomos sutartis.

4Atsakovė pripažįsta 2 988,71 Lt skolą, kuri susidarė dalyje už negyvenamųjų patalpų nuomą. Su kita sprendimo dalimi nesutinka ir prašo jį panaikinti. Nurodo, kad atsakovė, įrodinėdama aplinkybę, kad nuomos mokestis yra 55 Lt + PVM už parą, yra mokamas tik už faktiškai naudotą puspriekabių laiką, pateikė teismui abiejų šalių pasirašytą puspriekabių naudojimosi apskaitos aktą. Šiame akte nurodomos atsakovės naudojamos puspriekabės bei laikotarpiai, kuriais faktiškai buvo naudojamos puspriekabės. Be to, šiame akte nurodyta, kad viso pagal nuomos sutartį suteiktų paslaugų suma yra 18 567,45 Lt. Tuo tarpu teismas, priimdamas sprendimą, šio įrodymo nevertino. Taip pat atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad nuomos sutarties 1.1, 1.3 ir 1.9 p. numatyta, kad atsakovė nuomos laikotarpiu esant nuomojamų puspriekabių trūkumams, techniniams gedimams, įsipareigojo juos pašalinti ieškovės sąskaita, todėl 2010-10-11 už suteiktas remonto ir kitas techninės priežiūros paslaugas atsakovė ieškovei pateikė PVM sąskaitą Nr. JKF 081782, kurios suma 20 243,30 Lt. Pagal sutarties nuostatas ši suma turėjo būti išskaityta iš mokėtinų sumų pagal nuomos sutartį. Dėl to ieškovė yra skolinga atsakovei 1 675,85 Lt, tačiau teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nevertino, netyrė šių įrodymų bei nenurodė motyvų, dėl ko atsakovės įrodymai buvo atmesti. Be to, atsakovė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas 2011-07-11 priėmė nutartį, kuria tenkino atsakovės prašymą ir nusprendė iškviesti liudytoju jos nurodytą asmenį – buvusį BUAB „Achemarida“ direktorių V. V., tačiau šaukimas jam buvo išsiųstas ne tuo adresu, kuris nurodytas triplike. Kadangi šaukimas liudytojui nebuvo įteiktas, dieną prieš posėdį atsakovė prašė atidėti teismo posėdį ir išsiųsti šaukimą tinkamu adresu, tačiau teismas šį prašymą atmetė ir išnagrinėjo bylą liudytojo neapklausęs, nors jų duodamų parodymų svarbą buvo nurodęs nutartyje.

5Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą. Nurodė, kad atsakovės apeliacinis skundas nepagrįstas, dėl to prašė jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovė nurodė, kad tik atsakovė per visą nuomos laikotarpį galėjo naudotis išnuomotomis puspriekabėmis, dėl to ir nuomos mokestis buvo skaičiuojamas už visą nuomos laikotarpį. Kitoks nuomos mokesčio skaičiavimas iškreiptų nuomos sutarties esmę, kadangi ieškovė negali naudotis išnuomotomis puspriekabėmis, bet nuomos mokesčio neima. Tokia nuomos sutartis prieštarautų juridinio asmens veiklos tikslams – siekti pelno. Taip pat ieškovė nurodo, kad atsakovės pateikta suvestinė buvo išduota atsakovės prašymu ir neginčija fakto, kad joje nurodyta, kiek faktiškai atsakovė naudojosi puspriekabėmis, tačiau šis aktas nėra nuomos sutarties priedas, kuriuo būtų keičiamos nuomos sutarties sąlygos. Be to, tai nepaneigia atsakovės pareigos mokėti už puspriekabių nuomą. Taip pat ieškovė laikė nepagrįsta atsakovės sąskaitą, išrašyta už paslaugų suteikimą pagal nuomos sutartis, kadangi atsakovė nepagrindžia, kad sąskaitoje nurodytos kainos pagrįstos prekių įsigijimo dokumentais, atliktų darbų suderinimo aktais, kurie įrodytų, kad įsigytos prekės buvo panaudotos atliekant būtent ieškovės puspriekabių remontą. Taip pat ieškovė nesutiko su atsakovės argumentais dėl procesinių teisės normų pažeidimo, nes nebuvo iškviestas liudytojas. Kaip nurodo ieškovė, atsakovės nurodytais adresais neįteikus šaukimo teismo posėdis jau buvo atidėtas, dėl to buvo išnaudotos visos galimybės siekiant patenkinti atsakovės prašymą. Be to, atsakovė manydama, kad liudytojo dalyvavimas byloje svarbus, galėjo pati pasirūpinti jo dalyvavimu teismo posėdyje.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

8Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, nesutinkama su pirmosios instancijos teismo atliktu nuomos sutarties Nr. 2009/N/672 2.1 punkto, nustatančio nuomos kainą, vertinimu. Esant ginčui dėl atitinkamų sutarties nuostatų neaiškumų ir tikrosios jų prasmės, jos padarinių vertinimo, turi būti vadovaujamasi CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jų pateiktu aiškinimu bei taikymu kasacinio teismo praktikoje, taip pat CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teismas, nagrinėdamas bylą ir aiškindamas sutartį, turi ją aiškinti sąžiningai, nustatyti tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą pažymėta, kad teismas turi kuo tiksliau išsiaiškinti šalių valią, kurią jos išreiškė sudarydamos sutartį ir prisiimdamos iš tokios sutarties kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. bendrovė Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Kartu kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad nurodytas reikalavimas lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010), nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių ketinimais (CK 6.193 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybės administracija v. UAB ,,Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, nors esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje, tačiau šio principo nereikėtų pernelyg suabsoliutinti. Jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. UAB ,,Vilsima“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-261/2009). Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienai iš šalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, byla Nr. 3K-3-274/2004; 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. UAB ,,Vilsima“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-261/2009).

9Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar puspriekabių nuomos mokestis 55 Lt +PVM už parą skaičiuojamas pagal faktiškai naudotasi laiką jomis, ar nepriklausomai nuo naudojimosi laiko mokama už vieną mėnesį. Kadangi šalių nuomonės dėl nuomos sutarties aiškinimo nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, taip pat vertintini kitų byloje esančių įrodymų visuma. Šalių nuomos sutarties 2.2 p. numatyta, kad nuomos mokestis mokamas kiekvieną mėnesį. Nė viename iš sutarties punktų nėra numatyta, kad nuomos mokestis būtų skaičiuojamas už faktiškai nuomojamą puspriekabių laiką, priešingu atveju, jeigu šalys dėl tokios tvarkos būtų susitarusios, tai neabejotinai tai reikalautų atitinkamos tvarkos aptarimo, kaip bus fiksuojamas faktiškai naudotas laikas. Tuo tarpu byloje esantys faktinio naudojimosi puspriekabėmis laiko apskaičiavimai neleidžia teigti, jog tokia tvarka buvo. Šis apskaičiavimas, kaip nurodo ieškovė, galėjo būti pateiktas pačios atsakovės prašymu. Taip pat pastebėtina, jog tarp šalių sudaryta sutartis tarp šalių buvo terminuota ir tik atsakovė per visą nuomos laikotarpį galėjo naudotis išnuomotomis puspriekabėmis, tai patvirtina aplinkybė, jog puspriekabių numeriai, nurodyti sutartyje, sutampa su faktiniame laiko žiniaraštyje nurodytais numeriais. Dėl to ir nuomos mokestis buvo skaičiuojamas už visą nuomos laikotarpį, kadangi ieškovė negalėjo naudotis išnuomotomis puspriekabėmis. Šios aplinkybės neabejotinai paneigia ieškovės argumentus, jog puspriekabėmis buvo naudojamasi bendrai, todėl už jas turėtų būti mokama pagal faktiškai naudotą laiką. Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas šio faktinio laiko žiniaraščio nevertino, tačiau tai nesudaro pagrindo panaikinti teisėtos ir pagrįstos sprendimo dalies dėl nuomos mokesčio už puspriekabes priteisimo (CPK 328 str.).

10Taip pat atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad nuomos sutarties 1.1, 1.3 ir 1.9 p. numatyta, kad atsakovė nuomos laikotarpiu esant nuomojamų puspriekabių trūkumams, techniniams gedimams įsipareigojo juos pašalinti ieškovės sąskaita, todėl 2010-10-11 už suteiktas remonto ir kitas techninės priežiūros paslaugas atsakovė ieškovei pateikė PVM sąskaitą Nr. JKF 081782, kurios suma 20 243,30 Lt. Pagal sutarties nuostatas ši suma turėjo būti išskaityta iš mokėtinų sumų pagal nuomos sutartį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad suma, kuri sumokėta vykdant puspriekabių remontą ar profilaktiką turėjo būti išskaityta iš mokėtinų sumų pagal nuomos sutartį, tačiau tik esant tam tikroms sąlygoms. Šalių sutarties 1.2 p. numatyta, kad leidžiama nuomininkui (atsakovei šioje byloje) atlikti įrengimų defektaciją, einamąją profilaktiką bei reikalingą remontą specializuotose įmonėse, tuo tarpu ieškovės pateikta sąskaita faktūra už atliktus darbus bei atliktų darbų detalizacija pateikta pačios ieškovės nepatvirtina, kad šie remonto darbai buvo atlikti specializuotose įmonėse. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovė, atsiliepime į apeliacinį skundą sąskaitoje nurodytos kainos nėra pagrįstos nei prekių įsigijimo dokumentais, nei atliktų darbų suderinimo aktais, kurie įrodytų, kad įsigytos prekės buvo panaudotos atliekant būtent ieškovo puspriekabių remontą. Taip pat pastebėtina, kad atsakovė, nurodydama, kad ieškovė yra jai skolinga 1 675,85 Lt, o ne ji ieškovei, nereiškė priešieškinio, tuo labiau, kad pagal atsakovės skaičiavimus, jos reikalavimai viršija ieškovės pareikštus reikalavimus. Teismas atsiliepimu į ieškinį šių sumų priteisti netgi negalėjo, dėl šios priežasties atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad ši aplinkybė pirmosios instancijos teismo liko neįvertinta. Taip pat atmestinas atsakovės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino jos prašymo atidėti teismo posėdį dėl to, kad liudytojui neįteiktas šaukimas ir išnagrinėjo bylą jo neapklausęs. Pažymėtina, kad atsakovė klaidina teismą nurodydama, jog šaukimas liudytojui buvo išsiųstas ne tuo adresu, kuris nurodytas triplike, iš byloje esančio šaukimo matyti, kad jis buvo siųstas adresu Šilutės pl. 57, Klaipėdoje, t. y. tuo, kurį nurodė pati atsakovė triplike. Be to, pirmosios instancijos teismas 2011-09-22 buvo atidėjęs teismo posėdį dėl netinkamai įteikto šaukimo liudytojui. Todėl atsakovė, turėdama pareigą bendradarbiauti su teismu ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), galėjo pati pasirūpinti šaukimo įteikimu liudytojui (CPK 117 str. 2 d.) ir taip užtikrinti jo dalyvavimą teismo posėdyje sudarant galimybes teismui jį apklausti. Nenustačius, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, neapklausdamas liudytojo, nėra teisinio pagrindo tenkinti atsakovės prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka apklausiant atsakovės nurodytą liudytoją.

11Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai