Byla 2-34921-595/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Danske Bank A/S Lietuvos filialo ieškinį atsakovei K. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės K. K. 783,04 Lt negrąžinto kredito, 112,30 Lt palūkanų, 997,75 Lt delspinigių, 30 Lt mokesčių už pranešimų siuntimą, 11 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal 2007-05-24 kredito sutartį, taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1995,01 Lt skolos, 482,09 Lt palūkanų, 2505,64 Lt delspinigių, 11 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal 2007-06-08 kredito sutartį. Taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-05-24 ir 2007-06-08 su atsakove sudarė kredito limito sutartis, pagal kurias ieškovas suteikė atsakovei iš viso 4500 Lt dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, delspinigius, tačiau atsakovė įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Nepateikus atsiliepimo, ieškovas prašo priimti sprendimą atsakovei už akių.

3Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 130 str. 1 d. nustatyta tvarka, atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaujantis LR CPK 285 str. 2 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakove K. K. 2007-05-24 sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 2500 Lt dydžio kreditą. 2007-06-08 ieškovas su atsakove sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią atsakovei suteikė 2000 Lt dydžio kreditą. Pagal sutartis atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktus kreditus lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdama nustatyto dydžio kredito įmokas, bei pagal sutartis įsipareigojo mokėti 9,9 procentų dydžio metines palūkanas, bei 30 metinių procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas.

7Atsakovė sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola pagal 2007-05-24 sutartį yra: 783,04 Lt negrąžintas kreditas, 112,30 Lt palūkanos, 997,75 Lt delspinigiai, pagal 2007-06-08 sutartį – 1995,01 Lt negrąžintas kreditas, 482,09 Lt palūkanos, 2505,64 Lt delspinigiai. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b. l. 4-18). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo reikalavimo dėl skolos dydžio ir pagrįstumo nenuginčijo. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (LR CPK 12, 178 str. str.).

8Teismas konstatuoja, kad šalių sudarytos sutartys yra vartojimo sutartys (LR CK 1.39 str. 1 d., 6.886 str.). Vadovaujantis LR CK 6.881 str. 1 d., kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovė ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ji laikoma pažeidusia prievolę šalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės negrąžintą kreditą, apskaičiuotas palūkanas už naudojimąsi kreditu yra pagrįstas. Todėl ieškovui iš atsakovės priteistina iš viso pagal dvi sutartis (2007-05-24 ir 2007-06-08 sutartis) 2778,05 Lt negrąžinto kredito, 594,39 Lt palūkanų (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str.). LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Tarp šalių sudarytų sutarčių 10 p. numatyta 30 metinių proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės pagal abi sutartis iš viso 3503,39 Lt delspinigių. Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis LR CK 6.73 str., turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeisdamas sutarčių laisvės principo. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (3503,39 Lt) dėl skolininkės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudarytos vartojimo kredito sutartys yra tipinės ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengtos vartojimo sutartys. Atsakovė yra vartotoja, ji sudarydama sutartis buvo silpnesnioji sutarčių šalis, minėtas sutartis sudarė prisijungimo būdu. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, į pagrindinės prievolės sumą, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl mažintini iki 0,03 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, tai sudaro 350,34 Lt sumą, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o kitoje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

10Pagal CK. 249 str. 4 d. 3 p. iš atsakovės priteistina ieškovui 30 Lt už pranešimų siuntimą.

11Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. piniginės prievolės įvykdymo terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šalys sutarčių 23-24 p. susitarė, jog tais atvejais, kai kredito gavėjo prievolės bankui vykdomos priverstine tvarka pagal teismo sprendimą, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 11 proc. dydžio metines palūkanas nuo bankui priteistos sumos nuo pareiškimo dėl skolos išieškojimo pateikimo teismui dienos iki faktinio teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 11 proc. dydžio metines palūkanas. CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. To paties straipsnio 3 d. numato, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką bei į tai, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, mažina palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio – 5 procentų dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85/2011; Vilniaus apygardos teismo 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-464/2012). Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3752,78 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-08-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 6 p., 93 str. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (54,34 procentai patenkintų reikalavimų) iš atsakovės priteistina ieškovui 112,48 Lt žyminio mokesčio 526,01 Lt atstovavimo išlaidų, iš viso 638,49 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės K. K., a.k. ( - ) 2778,05 Lt negrąžinto kredito, 594,39 Lt palūkanų, 350,34 Lt delspinigių, 30 Lt pranešimų siuntimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 3752,78 Lt sumą nuo 2013-08-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 638,49 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo Danske Bank A/S Lietuvos filialo, į.k. 301694694, naudai.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai