Byla e2-1171-513/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, sekretoriaujant Astai Baristienei, dalyvaujant ieškovės, bankrutuojančios UAB „Litferus“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam atstovui M. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Litferus“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2015-04-13 buvo priimtas ieškovės ieškinys, juo ieškovė prašo priteisti iš atsakovo A. K. 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt) žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, jog šiuo atveju yra pažeisti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisės ir teisėti interesai, nes buvęs UAB „Litferus“ vadovas – A. K., neperdavė bankroto administratorei, ieškovės kasoje 2013-12-31 buvusių, 517 600,66 Eur sumos. Vadovaujantis 2014-09-08 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ir Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 7 d. 1 p., administratorei ši suma turėjo būti perduota iki 2014-12-19, tačiau atsakovas, žinodamas apie šią pareigą, minėto kasos likučio neperdavė. Administratorė ne kartą ragino atsakovą vykdyti teismo ir ĮBĮ nustatytas pareigas. Atsakovui nevykdant šios pareigos, buvo kreiptasi į Klaipėdos apygardos teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. 2015-01-14 vykdomasis raštas išduotas bei pateiktas vykdyti, tačiau joks turtas ir (ar) dokumentai administratorei neperduoti. Paaiškina, jog UAB „Litferus“ vadovu, laikotarpiu nuo 2014-04-08 iki 2014-06-19 buvo E. K.. Atsakovas A. K. administratorę žodžiu informavo, jog visi įmonės buhalteriniai dokumentai buvo perduoti buvusiam įmonės direktoriui E. K. ir pateikė buhalterinių dokumentų aprašą. Apraše nurodyti dokumentai administratorei nėra perduoti, o pagal atsakovo paaiškinimą, jie yra E. K. dispozicijoje. Administratorei nėra pateiktas, šalių sudarytas dokumentų priėmimo–perdavimo aktas. 2014-09-08 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje yra užfiksuota, jog ieškovė, teikdama atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodė, jog buvęs bendrovės vadovas E. K., nėra perdavęs buhalterinių dokumentų A. K.. Dėl šios priežasties Klaipėdos apygardos teismui pateiktas prašymas dėl minėto vykdomojo rašto išdavimo dėl įpareigojimo E. K. perduoti įmonės turtą, dokumentus administratorei. Vykdomasis raštas išduotas bei pateiktas vykdyti, tačiau joks turtas ir (ar) dokumentai perduoti nėra. Atsakovo pateikti dokumentai nepatvirtina teisėto įmonės turto (pinigų kasoje) perdavimo jokiam kitam asmeniui, įskaitant E. K., todėl ieškovė žalą prašo priteisti būtent iš atsakovo A. K..

4Ieškovė mano, jog byloje yra visos civilinės atsakomybės taikymui būtinos sąlygos (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė, CK 6.246–6.249). Bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonė turėjo turto, kurio A. K. niekam teisėtai neperdavė. Taigi, atsakovas turtą pasisavino arba iššvaistė, o tokie jo veiksmai laikytini juridinio asmens valdymo organo pareigų pažeidimu. Atsakovas įmonės atžvilgiu veikė nesąžiningai ir neprotingai (CK 2.87 str. 1 d.), nebuvo jam lojalus (CK 2.87 str. 2 d.), supainiojo įmonės turtą su savu (CK 2.87 str. 4 d.). Esant minėtų CK 2.87 str., kasacinio teismo praktikoje įtvirtintų fiduciarinių, rūpestingumo, sąžiningumo, atidumo pareigų pažeidimui, t. y. neteisėtų veiksmų atlikimui, A. K. privalo atlyginti ieškovei padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Žala ieškovei pasireiškė turto neperdavimu, t. y. netekimu. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad įmonė turėjo konkretų turtą, tačiau iki šios dienos jis nėra perduotas teisėtai jo valdytojai – bankroto administratorei. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose, pateiktuose viešam registrui, užfiksuota konkreti pinigų suma, kurią kasoje ir banko sąskaitose turėjo įmonė (ieškovė - 517 625,70 Eur (1 787 258 Lt). Iš jos atėmus banko sąskaitose buvusias lėšas (25,03 Eur (86,43 Lt), gaunama įmonės kasoje buvusi suma 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt), kuri turėjo būti perduota bankroto administratorei. Dėl A. K. tinkamo pareigų nevykdymo kilo ginčo žala (yra tiesioginis priežastinis ryšys). Tačiau net tuo atveju, jei teismas manytų, kad atsakovo neteisėti veiksmai tiesiogiai nesukėlė įmonei žalos, jo civilinei atsakomybei taikyti pakaktų ir netiesioginio priežastinio ryšio. Nors CK 6.248 str. 1 d. įtvirtinta atsakovo kaltės prezumpcija, CPK 182 str. 4 p. pagrindu atleidžianti ieškovę nuo šios civilinės atsakomybės sąlygos įrodinėjimo, akcentuoja, kad atsakovas buvo įmonės vadovu, taigi jam taikytini aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Atsakovas buvo itin nerūpestingas ir neapdairus, dėl ko, šiurkščiai pažeidė įstatymuose numatytas juridinio asmens valdymo organo pareigas ir tai įrodo, kad jis žalą įmonei padarė būtent kaltais, neteisėtais veiksmais.

5Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti šio termino neprašė, atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu, CPK 130 str.). Teismo posėdyje ieškovės atstovės įgaliotas atstovas M. M. palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2014-09-08 nutartimi, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, be kitko, įpareigojo bendrovės valdymo organus per 15 dienų nuo minėtos nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą ir visus dokumentus (nutartis įsiteisėjo 2014-12-04). Pagal Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą atsakovas A. K. buvo ieškovės BUAB „Litferus“ direktoriumi, laikotarpiais: nuo 2010-08-09 iki 2014-04-22, ir nuo 2014-06-19 iki 2014-12-16. Be to, atsakovas nuo 2012-08-31 yra registruotas vieninteliu įmonės akcininku. Laikotarpiu, nuo 2014-04-22 iki 2014-06-19, UAB „Litferus“ direktoriumi buvo E. K.. 2014-12-08 atsakovui buvo pasirašytinai įteiktas bankroto administratorės įsakymas, priimtas minėtos Klaipėdos apygardos teismo 2014-09-08 nutarties pagrindu, perduoti administratorei įmonės dokumentus ir turtą. Administratorei buvo perduota tik dalis įmonės dokumentų – buhalterinių dokumentų aprašas, tačiau įmonės 2013 m. balanse nurodyta konkreti, įmonės kasoje buvusi suma – 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt) (ši suma gauta atėmus iš balanse nurodytos 1 787 258 Lt „Pinigų ir pinigų ekvivalentų“ sumos 86,43 Lt, t. y. atėmus įmonės banko sąskaitose buvusias lėšas), administratorei nebuvo ir nėra perduota iki šiol (CPK 185 str.).

8Administratorė, išanalizavusi jai perduotus ieškovės dokumentus, nustatė, kad ieškovės kasos dokumentinis likutis bankroto bylos iškėlimo dieną administratorės duomenimis sudarė ginčo 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt) sumą.

9Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1, 4, 6, 8 dalys, 37 str., CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1, 2, 3 dalys, 2.87 str. ir kt.). Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai. Daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių atsiranda įstatymų (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 6, 8 dalys, 37 str. 5, 8, 9, 10 dalys, CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str. 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.) pagrindu. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų, kaip antai Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 10 d., CK 2.82 str. 3, 4 dalys, 2.83 str. 3 d., 2.87 str. 7 d., pagrindu; už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009, 2009-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2012-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, ir kt.).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra. Įmonės patvirtintame balanse esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK 177 str.). Vertinant jame esančius duomenis reikia vadovautis įrodymų visumos taisykle – patvirtinto balanso finansiniai rodikliai turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir iš jų visumos turi būti sprendžiama, ar pasirašytame balanse esantys duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos faktą ir jos dydį (CPK 185 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Premium konsultacijos“ v. P. Ž., R. T., bylos Nr. 3K-3-14/2013).

11Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas– neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009 ir kt.).

12CK 2.82 str. 3 d. numato, kad juridinio asmens organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, būdamas įpareigotas įstatymo ir teismo, neperdavė įmonės bankroto administratoriui įmonės balanse, sudarytame pagal įmonėje esančius finansinės atskaitomybės dokumentus, nurodyto turto. Be to, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 22 punktu, kasininkas materialiai atsako už visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo.

13Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika patvirtina, jog pagal savo teisinę padėtį atsakovas yra atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir įmonės turto išsaugojimą, jų perdavimą. Byloje įrodyta, kad bankroto byloje buvo perimta turto dalis – transporto priemonės, kompiuteris, telefonas, aikštelė ir tvora), tačiau deklaruotos piniginės lėšos ir kasa neperduota ir niekaip nepagrįstas lėšų panaudojimas. Taip pat sutiktina su ieškovės motyvu, kad buhalterinių dokumentų aprašas nėra priėmimo-perdavimo aktas ir nėra įrodymas, kad jame išvardinti dokumentai yra perduoti E. K. ir kad kartu su jais kartu galėjo būti perduotos įmonės piniginės lėšos. Pažymėtina, kad viešoje erdvėje ir LITEKO sistemoje yra duomenų apie E. K. veiklą, kad jis nuolat dalyvavo sandoriuose su nemokiomis įmonėmis, fiktyvių sandorių sudaryme, nuolat tapdavo bankrutuojančių bendrovių akcininkas ir vadovas prieš bankroto bylos iškėlimą, teistas už sukčiavimą, dokumentų klastojimą ir disponavimą suklastotu dokumentu (LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.). Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuotas atsakovas A. K. skambino bankroto administratoriui ir byla domėjosi, tačiau nei ieškovei, nei teismui nepateikė jokių argumentų ir įrodymų dėl ieškinio dalyko, kad įrodyti savo teiginį bankroto byloje, jog neva visą turtą ir lėšas dviem mėnesiams perdavė kitam asmeniui ir jų neperėmė vėl tapdamas direktoriumi. Teismo vertinimu, kiekvienas sąžiningas, protingas ir rūpestingas verslininkas tokiomis aplinkybėmis nuo 2014-06-19 iki 2014-12-16 (kai de iure vėl tapo direktoriumi ir iki bankroto bylos iškėlimo) imtųsi konkrečių veiksmų turtui susigrąžinti, išsaugoti ir perduoti bankroto administratoriui, taip pat įvykdytų prievolę inicijuoti savo vadovaujamai nemokiai įmonei bankroto bylą, kad dar daugiau nedidinti skolų, nepažeidinėti įmonės ir jos kreditorių teisių (CK 1.5 str., 2.82 str. 3 d., 2.87 str., ĮBĮ 8 str. 1 d.). Visos šios aplinkybės ir faktas, kad atsakovas buvo įmonės steigėjas ir akcininkas, leidžia daryti išvadą, jog daugiau tikėtina, kad atsakovas ir toliau faktiškai valdė įmonę (CPK 185 str.). Atsižvelgiant į tai, sutiktina su ieškove, kad atsakovas neišsaugojo įmonei priklausančio turto (grynųjų pinigų iš kasos) ir yra atsakingas už minėto turto neišsaugojimą ir jo neperdavimą administratorei (CK 6.246–6.248 str.). Šiuo atveju konstatuotina, kad šis turtas nebuvo perduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio direktoriaus A. K. kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), todėl būtent buvęs faktinis įmonės vadovas/direktorius (atsakovas), o ne minėtas, iš esmės tik epizodiškai įmonei apie du mėnesius vadovavęs E. K., turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą – 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt). Ši žala lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (atėmus iš balanse nurodytos pinigų sumos (kasoje) įmonės banko sąskaitose buvusį lėšų likutį) (CK 6.246–6.249 str., 6.263 str.). Be to, akivaizdu, jog minėtas E. K. bankroto bylos iškėlimo įmonei metu jau nebuvo įmonės direktorius, o duomenų daryti išvadą, jog galbūt šis asmuo (ar kiti asmenys ir pan.), o ne atsakovas, atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius ginčo žalos atsiradimą ir pan., byloje nėra.

14Esant nurodytiems argumentams ir faktinei/teisinei situacijai, ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistinas 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt) žalos atlyginimas.

15CK 6.37 str. 2 d. nurodoma, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimiems nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusiems kreditoriaus nuostoliams. Įvertinęs bylos medžiagą, vadovaudamasis išdėstytu teisiniu procesinių palūkanų reguliavimu, teismas iš atsakovo ieškovei o priteisia 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 517 600,66 Eur sumos nuo 2014-04-13 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.210 str. 1 d.).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė atleista nuo 6 334 Eur žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), minėta suma priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.).

17Ieškovei iš atsakovo priteistina 94,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. ieškovės turėta išlaidų apmokant antstolės B. T. paslaugas (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.).

18Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-13 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo A. K. turto areštą, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

19Byloje įrodyta, kad atsakovas A. K. Lietuvoje nedirba, jo gyvenamoji vieta nedeklaruota, pagal ieškovės prašymą kuratorių skirti negalima, todėl teismo sprendimas atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu, 2015-07-08 paskelbus jo esmę specialiame interneto tinklapyje (CK 1.5 str., CPK 7–8, 130 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259, 263–270 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti, ieškovei bankrutuojančiai UAB „Litferus“ priteisti iš atsakovo A. K. 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt) žalos, 94,71 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

22Ieškovei bankrutuojančiai UAB „Litferus“ priteisti iš atsakovo A. K. 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą 517 600,66 Eur (1 787 171,57 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2015-04-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo A. K. 6 334 Eur žyminio mokesčio valstybei.

24Sprendimą įvykdžius, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2015-04-13 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi.

25Atsakovui A. K. teismo sprendimą įteikti viešo paskelbimo būdu, 2015-07-08 paskelbus jo esmę specialiame interneto tinklapyje.

26Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2015-04-13 buvo priimtas ieškovės ieškinys, juo... 3. Nurodo, jog šiuo atveju yra pažeisti bankrutuojančios įmonės ir jos... 4. Ieškovė mano, jog byloje yra visos civilinės atsakomybės taikymui būtinos... 5. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2014-09-08... 8. Administratorė, išanalizavusi jai perduotus ieškovės dokumentus, nustatė,... 9. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant... 11. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 12. CK 2.82 str. 3 d. numato, kad juridinio asmens organas atsako už juridinio... 13. Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika patvirtina, jog pagal savo... 14. Esant nurodytiems argumentams ir faktinei/teisinei situacijai, ieškinys... 15. CK 6.37 str. 2 d. nurodoma, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Ieškovei iš atsakovo priteistina 94,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y.... 18. Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-13 nutartimi byloje taikytas laikinąsias... 19. Byloje įrodyta, kad atsakovas A. K. Lietuvoje nedirba, jo gyvenamoji vieta... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259, 263–270 str.,... 21. ieškinį tenkinti, ieškovei bankrutuojančiai UAB „Litferus“ priteisti... 22. Ieškovei bankrutuojančiai UAB „Litferus“ priteisti iš atsakovo A. K. 5... 23. Priteisti iš atsakovo A. K. 6 334 Eur žyminio mokesčio valstybei.... 24. Sprendimą įvykdžius, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 25. Atsakovui A. K. teismo sprendimą įteikti viešo paskelbimo būdu, 2015-07-08... 26. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...