Byla e3K-3-186-684/2018

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas), Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Algirdo Taminsko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės V. S. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos ieškinį atsakovams V. S., A. P., A. P. (A. P.), K. J. ir P. S. (P. S.) dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš patalpų; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Trakų rajono savivaldybės administracija ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių nuomos sutarties nutraukimą ir nuomininko bei jo šeimos narių iškeldinimą nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovė prašė teismo nutraukti jos ir atsakovės V. S. 1996 m. vasario 1 d. sudarytą nuomos sutartį; iškeldinti atsakovę V. S. ir jos šeimos narius, kitus atsakovus, iš pastato (duomenys neskelbtini), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos.
 3. Nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija patikėjimo teise nuo 1995 m. spalio 2 d. valdo Užutrakio buvusio dvaro ansamblį ir kitus šio dvaro pastatus. Ginčo pastatas nėra gyvenamosios paskirties pastatas. Ieškovė ir atsakovė V. S. Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 50 pagrindu 1996 m. vasario 1 d. sudarė gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį, pagal kurią ieškovė neterminuotai išnuomojo atsakovei ir jos šeimos nariams gyvenamąsias patalpas (duomenys neskelbtini). Ieškovė 2015 m. spalio 28 d. informavo atsakovę, kad ketina nutraukti nuomos sutartį, ir pasiūlė atsakovei bei jos šeimos nariams gera valia išsikelti iš patalpų, tačiau atsakovai gera valia neatlaisvino pastato. Pažymėtina, kad atsakovė faktiškai negyvena ginčo patalpose, nes šios patalpos nėra tinkamos gyventi.
 4. Atsakovei V. S. Trakų apylinkės tarybos I šaukimo 10-os sesijos 1992 m. kovo 9 d. sprendimu buvo suteiktas žemės sklypas individualiam namui statyti. Atsakovė šiuo sprendimu buvo įpareigota užsakyti projektinę dokumentaciją ir įstatymo nustatytais terminais atlikti statybos darbus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimo „Dėl individualios statybos“ 2.7 punkte buvo nurodyta, kad piliečiai, gavę sklypus gyvenamiesiems namams statyti, išbraukiami iš įskaitos valstybiniam (visuomeniniam) gyvenamajam plotui gauti ar įstoti į namų statybos kooperatyvą. Nutarimo 8.2 punkte buvo nurodyta, kad asmuo, pasistatęs individualų namą ar jo dalį, privalėjo per tris mėnesius ištuštinti nuomojamas iš valstybinio ar visuomeninio butų fondo gyvenamąsias patalpas nutraukiant nuomos sutartį.
 5. Atsakovai nurodė, kad V. S. buvo įgijusi teisę privatizuoti ginčo patalpas, nes atitiko ir įvykdė visas Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytas sąlygas. Lietuvos valstybė, Vyriausybei priėmus nutarimus, draudžiančius privatizuoti ginčo patalpas ir nurodančius iškelti nuomininkus, jiems suteikiant kitą gyvenamąjį būstą, suformavo teisėtus atsakovų lūkesčius, kad jie galės naudotis ginčo patalpomis, kol bus suteiktas kitas gyvenamasis būstas; be to, įtvirtino atsakovų teisę į gyvenamąjį būstą, kuri bus įgyvendinta, suteikus kitą gyvenamąjį būstą ir sudarius galimybę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti naujai suteiktą gyvenamąjį būstą. Dėl to ieškovės sprendimas nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus iš ginčo patalpų, nesuteikiant kito gyvenamojo būsto, kurį atsakovai galėtų privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis, yra neteisėtas.
 6. Atsakovei pagal nuomos sutartį buvo perduotos gyvenamosios patalpos, jos buvo naudojamos taip, kaip nurodyta sutartyje. Ginčo pastato paskirties pakeitimas nesukėlė atsakovams teisinių pasekmių. Nuomos sutartis negali būti nutraukta, kol nėra įvykdytas Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu patvirtintos Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcijos 10.2 punktas, nustatantis ketinamų iškeldinti gyventojų aprūpinimą kitu gyvenamuoju plotu.
 7. Sutarčiai nutraukti nėra reikšmingas faktas, kad V. S. 1992 m. kovo 9 d. buvo skirtas žemės sklypas individualiam namui statyti. Pagal Butų privatizavimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuomos sutarties sudarymo metu) 3 straipsnio 4 dalį negalėjo būti privatizuoti butai, jei butai nuomojami asmenų, kuriems suteiktas žemės sklypas individualiam gyvenamajam namui statyti arba kurie priimti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą, jeigu šiems asmenims gyvenamojo namo ar buto statybai suteiktas lengvatinis kreditas arba jeigu sklypas individualiam gyvenamajam namui statyti jiems suteiktas kvartaluose, kuriuose valstybės lėšomis yra nutiesti magistraliniai inžineriniai tinklai. Atsakovei nebuvo suteiktas lengvatinis kreditas, kvartale, kuriame buvo žemės sklypas, nebuvo nutiesti magistraliniai inžineriniai tinklai, todėl atsakovė neprarado teisės privatizuoti nuomojamą gyvenamąją patalpą.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino.
 2. Teismas nustatė, kad ginčo patalpos sudarant nuomos sutartį nebuvo inventorizuotos ir registruotos. Patalpos registruotos 2004 m. kovo 4 d., jų paskirtis – administracinė. Vyriausybė 1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256 įtraukė Užutrakio buvusio dvaro sodybą į neprivatizuotinų objektų sąrašą. Vyriausybė 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1109 patvirtino Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepciją, pagal kurios 10.2 punktą turi būti atlikti gyventojų iškeldinimo iš Užutrakio buvusio dvaro sodybos darbai. Tą padaryti įpareigota Trakų rajono savivaldybė. Ieškovė įstatymo nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie nuomos sutarties nutraukimą.
 3. Teismas, remdamasis faktu, kad Trakų apylinkės taryba I šaukimo 10-os sesijos 1992 m. kovo 9 d. sprendimu skyrė V. S. žemės sklypą gyvenamajam namui statyti, sprendė, kad atsakovė pasinaudojo galimybe vieną kartą lengvatine tvarka įsigyti žemės sklypą individualiam gyvenamajam namui statyti. Dėl to nuomos sutarties nutraukimas nepažeis atsakovės teisės į gyvenamąją patalpą, taip pat nėra pagrindo atsakovams suteikti kitas gyvenamąsias patalpas.
 4. Byloje nesant duomenų, patvirtinančių, kad ginčo patalpos buvo įtrauktos į valstybinį ir visuomeninį butų fondą ar tarnybinių patalpų sąrašą, jos yra registruotos kaip administracinės paskirties patalpos, teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, konstatavo, kad ginčo patalpos nėra ir nebuvo gyvenamosios paskirties patalpos. Nesant duomenų, kad patalpose buvo įrengti buitinių nuotekų ir geriamojo vandens tinklai, teismui taip pat nebuvo pagrindo spręsti, kad patalpos tinkamos gyventi. Teismo vertinimu, ginčo patalpos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 8 straipsnio prasme negali būti laikomos gyvenamosiomis patalpomis. Be to, atsakovai neįrodė, kad faktiškai gyvena ginčo patalpose.
 5. Teismas nurodė, kad ginčo patalpos nebuvo gyvenamosios paskirties patalpos ir tokia informacija buvo skelbiama jau nuo 1992 metų, todėl byloje nebuvo pagrindo pripažinti, jog atsakovams pagal nuomos sutartį buvo suteikta teisė naudotis būtent gyvenamosios paskirties patalpomis. Ta aplinkybė, kad sutartis, sudaryta pagal tipinę formą, buvo pavadinta gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartimi, savaime nesudarė pagrindo teigti, jog buvo nuomojamos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose patalpos. Teismas konstatavo, kad nuomos sutartimi buvo perduotos negyvenamosios patalpos, todėl sutarčiai nutraukti taikytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) XXVIII skyriaus normos.
 6. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nėra valstybės ar savivaldybės vykdomos socialinės politikos dėl asmenų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis subjektas, todėl jai nekilo pareiga suteikti atsakovams kitas patalpas, kuriose šie galėtų gyventi.
 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas kėlė klausimą dėl ginčo patalpų vietos apžiūros, kad teismas ir bylos šalys įsitikintų, ar atsakovai tikrai gyvena (duomenys neskelbtini), tačiau atsakovų atstovai nesutiko su šiuo ieškovės prašymu, motyvuodami tuo, kad tai pažeis jų teisę į privatų gyvenimą.
 8. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų apeliacinį skundą, 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi paliko nepakeistą Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą.
 9. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Butų privatizavimo įstatymu, pagal kurį buvo nustatyta valstybinio ir visuomeninio butų fondo pirkimo–pardavimo tvarka nuomininkams, iki 1991 m. gruodžio 31 d. pareiškusiems norą įsigyti nuosavybėn gyvenamąsias patalpas, nurodė, kad Butų privatizavimo įstatymo pagrindu ir jo nustatyta tvarka galėjo būti privatizuojami tik butų fondo gyvenamieji namai arba butai, t. y. negyvenamosios patalpos šio įstatymo prasme nebuvo privatizavimo objektai. Tokiais privatizavimo objektais negyvenamosios patalpos nebūtų netgi tuo atveju, jeigu jas būtų galima pripažinti būstu Konvencijos 8 straipsnio prasme (Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnis).
 10. Kolegija, atsižvelgdama į byloje surinktus įrodymus, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nepakako duomenų pripažinti, jog atsakovai nuolat gyveno ginčo patalpose. Tokią išvadą sustiprino ir atsakovų prieštaravimas, kad būstas būtų apžiūrėtas. Vien gyvenamosios vietos deklaravimas, nustačius tokias aplinkybes, nėra pakankamas įrodymas, kad visi atsakovai faktiškai gyveno ginčo patalpoje.
 11. Priešingai, nuomininkės šeimos nariai, negyvendami nuomojamame būste, nesinaudoja juo pagal paskirtį, nors būtent naudojimasis nuomojamu daiktu pagal paskirtį yra pagrindinė nuomininko teisė ir kartu pareiga, sudaranti esminę nuomos teisinio santykio turinio dalį (CK 6.483 straipsnio 1 dalis). Naudojimasis nuomojamu daiktu ne pagal paskirtį yra savarankiškas pagrindas nutraukti nuomos sutartį (CK 6.497 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl to ginčo nuomos sutartis su atsakovais galėjo būti nutraukta jau vien šiuo teisiniu pagrindu.
 12. Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad, sprendžiant dėl atsakovės V. S. teisės į gyvenamąjį būstą, buvo svarbi aplinkybė, jog atsakovė jau pasinaudojo galimybe lengvatine tvarka išsipirkti turtą, kai 1992 metais jai buvo lengvatine tvarka skirtas 0,23 ha žemės sklypas nuosavam gyvenamajam namui statyti, kurį atsakovė išsipirko investiciniais čekiais 1995 m. kovo 16 d. pirkimo–pardavimo sutartimi, tačiau namo, kaip buvo įpareigota skiriant sklypą, nepasistatė, o žemės sklypą 2000 metais pardavė.
 13. Byloje nenustačius, kad atsakovai turėjo teisę į kito gyvenamojo būsto suteikimą, teismui nebuvo pagrindo spręsti, jog buvo pažeisti teisėti atsakovų lūkesčiai. Pažymėtina, kad atsakovams turėjo būti žinoma, jog Užutrakio dvaro sodybos kompleksą, į kurį patenka ir ginčo patalpa, siekiama pritaikyti viešiesiems poreikiams.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Kasaciniu skundu atsakovė V. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė kasaciniame skunde kelia klausimą dėl jos teisės į būstą užtikrinimo tuo atveju, kai nuomos sutartis bylą nagrinėjusių teismų buvo nepagrįstai kvalifikuota kaip negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, nors tarp ginčo šalių tokia sutartis niekada nebuvo sudaryta. Nuomos sutarties sudarymo aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1102 atsakovės ir kitų asmenų, gyvenančių pagal analogiškas nuomos sutartis Užutrakio dvaro teritorijoje, nuomos sutartys buvo kvalifikuotos kaip nekomercinės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys.
  2. CK XXXI skyriaus 6.616 straipsnio 1 dalyje 3 punkte yra įtvirtinta, kad fiziniai asmenys gali būti iškeldinami iš valstybės, savivaldybių, juridinių asmenų savo darbuotojams išnuomotų gyvenamųjų patalpų ir jiems suteikiama kita tinkamai įrengta gyvenamoji patalpa, jeigu gyvenamoji patalpa pertvarkoma į kitos paskirties patalpas. Ši teisės norma turėjo būti pritaikyta ir šioje byloje, nes ginčo patalpa atsakovei ir jos vyrui buvo suteikta kaip Lentvario kolūkio, Trakų turizmo bazės darbuotojai, o po Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo patalpą nuosavybės teisę perėmus Lietuvos valstybei, Trakų rajono savivaldybei priėmus sprendimus dėl šios patalpos priskyrimo valstybiniam ir visuomeniniam butų fondui, dėl jos faktinio naudojimo 1996 m. vasario 1 d. buvo pasirašyta Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartis.
  3. Atsakovė nesutinka su teismų sprendimais, kad ji turi būti iškeldinama nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai įvertino aplinkybes, susijusias su atsakovės žemės sklypo gavimu. Tai, kad valstybė (savivaldybė) skyrė asmeniui (kaip ir tūkstančiams kitų asmenų, kuriems žemės sklypų skyrimas nebuvo siejamas su jų teisės praradimu privatizuoti jų gyvenamąją patalpą) menkavertį žemės sklypą, kurio vertė nesudaro 10 proc. normalaus gyvenamojo būsto vertės, nebuvo teisinis pagrindas susiaurinti Butų privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies taikymą ir vertinti, kad, nesant prie žemės sklypo privestų inžinerinių komunikacijų, neskyrus lengvatinio kredito statybai ir todėl asmenims neturint finansinių galimybių pasistatyti žemės sklype gyvenamąjį būstą, būtų galima pripažinti, jog atsakovė įgyvendino savo teisę į būstą ir prarado teisę į gyvenamąją patalpą, kurią nuomojasi.
  4. Apeliacinės instancijos teismas, neteisingai taikydamas Butų privatizavimo įstatymo teisės normas bei vertindamas bylos faktines aplinkybes, susijusias su atsakovės teise privatizuoti vieną gyvenamąją patalpą, padarė klaidingą išvadą, kad, 1992 m. įrašius ginčo patalpą į neprivatizuojamų objektų sąrašą, atsakovė niekada neturėjo teisės privatizuoti gyvenamąją patalpą. Priešingai, pagal 1991 m. priimtą Butų privatizavimo įstatymą atsakovė tokią teisę turėjo, tačiau dėl teisinio neapibrėžtumo ir privatizavimo procedūrų vilkinimo negalėjo ja pasinaudoti.
  5. Teisėti atsakovės lūkesčiai yra susiję su valstybės prisiimtu įsipareigojimu jai suteikti kitą gyvenamąją patalpą tokiu atveju, jei valstybė nuspręstų ją iškeldinti iš gyvenamojo būsto. Toks valstybės įsipareigojimas yra konstatuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1109 patvirtintos Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešai infrastruktūrai koncepcijos 10.2 punkte. Tokia teisė turi būti suteikta atsakovei taip pat nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 24 straipsniuose bei Konvencijos 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į nuosavybę ją taikant kartu su Konvencijos 14 straipsniu (draudimas diskriminuoti). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad valstybė iki šiol nėra įvykdžiusi savo įsipareigojimų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintinuose (grąžintuose) gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, taip pat nėra parengta ir patvirtinta konkreti šios problemos sprendimo valstybinė programa, kuri būtų paremta būtinais finansiniais ir kitais ištekliais. Dėl to valstybės prisiimti įsipareigojimai atsakovei nėra įvykdyti. Asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, neprieštaraujančius Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos. Nepagrįstai pabloginus asmens teisinę padėtį būtų pažeistas Konstitucijos 29 straipsnis, įtvirtinantis asmenų lygiateisiškumo principą. Apeliacinės instancijos teismas nemotyvavo, kodėl nevertino įrodymų dėl atsakovų diskriminavimo, lyginant su kitais asmenimis, kurių teisinė padėtis buvo analogiška kaip atsakovės.
  6. Teisėjas V. Zelianka, pateikdamas atskirąją nuomonę šioje byloje, nurodė, kad žemės sklypo suteikimas vien savaime nebuvo pakankamas pagrindas pripažinti, kad atsakovei buvo tinkamai kompensuota už iškeldinimą iš būsto pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1109 patvirtintos Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešai infrastruktūrai koncepcijos prasmę.
 2. Atsakovė V. S. 2018 m. kovo 27 d. pateikė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui prašymą perduoti šią bylą nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai.
 3. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašo kasacinį skundą atmesti, palikti nepakeistus skundžiamus teismų procesinius sprendimus, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nors ginčo nuomos sutartis buvo sudaryta remiantis Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 50, tačiau jo dalis dėl nuomos sutarčių sudarymo yra netekusi galios, o ieškovė nėra valstybės ar savivaldybės vykdomos socialinės politikos dėl asmenų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis subjektas, neatlieka asmenų aprūpinimu gyvenamosiomis patalpomis funkcijos. Nutraukus ginčo nuomos sutartį galima pareiga pagal Koncepcijos 10.2 punktą teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atsakovams kitas gyvenamąsias patalpas tenka ne ieškovei, o Trakų rajono savivaldybei.
  2. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tarp ginčo šalių susiklostę teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip gyvenamosios patalpos komerciniai nuomos teisiniai santykiai, nes nei ginčo nuomos sutartį su ieškove sudariusi atsakovė V. S., nei jos šeimos nariai (kiti atsakovai) niekada nebuvo ir nėra ieškovės darbuotojai. Ginčo pastatas nebuvo pertvarkytas į kitos paskirties pastatą (patalpas). Akivaizdu, kad dar 1992 metais Užutrakio dvaro sodybą, kaip kompleksą, įtraukus į neprivatizuojamų buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų – sąrašą, atsakovai neturėjo jokių teisinių galimybių privatizuoti ginčo pastato. Be to, ginčo patalpa niekada nebuvo įtraukta į valstybinį ir visuomeninį butų fondą, todėl negalėjo būti ir nebuvo privatizavimo objektas pagal Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnį.
  3. Ginčo nuomos sutartis nutraukiama ne dėl to, kad galimai pasikeitė ginčo patalpų paskirtis, o dėl ieškovės, kaip pastato savininkės, valios ir teisės valdyti bei naudoti daiktą savo nuožiūra.
  4. Teismai teisingai įvertino aplinkybę, kad atsakovė V. S. žemės sklypą iš valstybės išpirko lengvatinėmis sąlygomis (investiciniais čekiais) – 1995 m. kovo 16 d. sudarė valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 79/95-1181, todėl nebuvo pažeisti jokie teisėti atsakovų lūkesčiai, nes atsakovai teisę į būstą įgyvendino vienu iš teisės aktuose nustatytų būdų, kai jiems žemės sklypas buvo skirtas individualiam gyvenamajam namui statyti. Asmuo, vieną kartą pasinaudojęs įstatymo suteikiama teise apsirūpinti gyvenamuoju plotu lengvatine tvarka, neturi pagrindo dar kartą naudotis specialiąja valstybės garantija. Asmuo pagal Butų privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktą turėjo pasirinkimo teisę teikti prašymą arba skirti sklypą individualiam gyvenamajam namui statyti, arba priimti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą ir suteikti lengvatinį kreditą gyvenamajam namui ar butui statyti. Įstatymas neįtvirtino valstybei pareigos aprūpinant asmenis gyvenamuoju plotu kartu neatlygintinai skirti sklypą individualiam gyvenamajam namui statyti ir taip pat asmeniui suteikti lengvatinį kreditą gyvenamajam namui ar butui statyti. Kadangi atsakovė pateikė prašymą skirti žemės sklypą individualiam gyvenamajam namui statyti, jai negalėjo būti suteikiamas lengvatinis kreditas gyvenamajam namui statyti.
  5. Nors kasaciniame skunde atsakovė nurodo teismus pažeidus proceso teisės normas dėl įrodymų vertinimo, tačiau, nesutikdama su bylą išnagrinėjusių teismų pateiktu byloje esančių įrodymų vertinimu, ji tiesiog pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų turinio.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

12Dėl atsakovės prašymo perduoti bylą nagrinėti išplėstinei teisėjų kolegijai arba Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai

 1. CPK 357 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ar teisėjų kolegija nutartimi bylą gali perduoti nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai, jeigu kasacinėje byloje yra iškilęs sudėtingas teisės aiškinimo ar taikymo klausimas.
 2. Atsakovė pateikė prašymą perduoti bylą nagrinėti išplėstinei teisėjų kolegijai arba Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai, motyvuodama tuo, kad šioje byloje yra iškilę sudėtingi teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, susiję su sudarytos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pobūdžio nustatymu, asmens teise į gyvenamąjį būstą, valstybės politikų, valstybės institucijų prisiimtais įsipareigojimais iškeldinti atsakovus, kuriems suformuotas teisėtas lūkestis suteikti kitą gyvenamąją patalpą, valstybės biudžeto lėšų, skirtų atsakovams iškeldinti, asmens teise privatizuoti vieną gyvenamąją patalpą, atsakovų diskriminavimu kitų asmenų, buvusių tokioje pačioje teisinėje padėtyje, atžvilgiu.
 1. Paprastai byla perduodama nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai, jei yra būtinybė apibendrinti ir suvienodinti teisminę praktiką aktualiais teisės aiškinimo ir taikymo klausimais arba pakeisti ankstesnę kasacinio teismo praktiką dėl tam tikrų teisės normų taikymo ir aiškinimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-83/2013). Teisė spręsti, ar iškilęs teisės aiškinimo ir taikymo klausimas yra sudėtingas ir toks sudėtingumas yra pakankamas pagrindas perduoti bylą nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai, visų pirma priklauso bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos diskrecijai. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė objektyvios būtinybės keisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės normų, reglamentuojančių nuomos teisinius santykius, sutarties nutraukimą ir asmenų iškeldinimą, aiškinimo ir taikymo praktikos, o šių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai nėra tokie sudėtingi, kad negalėtų būti išspręsti trijų teisėjų kolegijoje. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodyti argumentai nesudaro pakankamo teisinio pagrindo bylą perduoti nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai, todėl nurodytas prašymas netenkintinas (CPK 357 straipsnio 1 dalis).

13Dėl ginčo patalpų atitikties būsto sąvokai

 1. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl nagrinėjamoje byloje keliamos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio (teisė į būsto neliečiamybės gerbimą) nuostatų aktualumo, pažymi, kad bendriausia prasme šis straipsnis neįtvirtina asmens teisės įgyti nuomos ar nuosavybės teisę į konkretų būstą (nesuteikia teisės būti aprūpintam būstu (namais) (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) 2001 m. sausio 18 d. sprendimą byloje Chapman prieš Jungtinę Karalystę, peticijos Nr. 27238/95; 2001 m. sausio 18 d. sprendimą byloje Jane Smith prieš Jungtinę Karalystę, peticijos Nr. 25154/94, ir kt.).
 2. Remiantis EŽTT praktikos standartais, formuojamais būsto netekimo bylose, pirmiausia būtina nustatyti, ar konkrečiu atveju asmuo apskritai turi teisę į būsto neliečiamybės gerbimą, ir tai, ar ši teisė ribojama. Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta autonominė būsto samprata, sietina su pakankamų ir tęstinių ryšių su konkrečia vieta buvimu, nepriklausanti nuo nacionalinėje teisėje nustatytos klasifikacijos, apima ne tik teisėtai įsteigtą ir užimtą būstą, bet tai yra faktinė asmens gyvenamoji vieta, kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į faktines aplinkybes, patvirtinančias asmens pakankamų ir tęstinių ryšių su konkrečia vieta buvimą (pvz., EŽTT 1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimas byloje Buckley prieš Junginę Karalystę; 1986 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje Gillow prieš Jungtinę Karalystę; 1978 m. vasario 8 d. sprendimas byloje Wiggins prieš Jungtinę Karalystę).
 3. Be to, būsto koncepcija neapsiriboja teisėtai įsteigtu ar užimtu būstu ar būstu, kurio savininkai ar nuomininkai yra pareiškėjai, tačiau ja gali remtis ir asmuo, gyvenantis bute, kurio nuomos sutartis sudaryta ne jo vardu (žr., pvz., 2004 m. lapkričio 18 d. sprendimo byloje Prokopovich prieš Rusiją, peticijos Nr. 58255/00, par. 36; 2013 m. spalio 17 d. sprendimo byloje Winterstein ir kiti prieš Prancūziją, peticijos Nr. 27013/07, par. 141). Ši koncepcija taip pat gali apimti ilgai trunkantį gyvenimą giminaičiui priklausančioje patalpoje (žr. 1997 m. lapkričio 28 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Mente ir kiti prieš Turkiją, peticijos Nr. 23186/94, par.73).
 4. Pagal EŽTT jurisprudenciją būstu Konvencijos 8 straipsnio prasme gali būti laikoma ir ne teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta ir užimta patalpa, jei tai yra faktinė asmens gyvenamoji vieta ir nustatomas asmens pakankamų bei tęstinių ryšių su konkrečia vieta buvimas. Taigi, patalpų atitiktį ,būsto sąvokai lemia EŽTT praktikoje nustatyti kriterijai, o ne nacionalinėje teisėje nustatyta klasifikacija.
 5. Be to, EŽTT praktikoje taip pat konstatuota, kad nuosavybe gali būti pripažintos ir iš nuomos santykių kylančios teisės. EŽTT 2003 m. birželio 24 d. sprendime byloje Stretch prieš Jungtinę Karalystę, peticijos Nr. 42527/98, nurodė, kad nuomininkų teisės ir lūkesčiai, pagrįsti nuomos sutarties sudarymu, gali būti nuosavybė bei ginami Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatomis.
 6. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 1995 m. birželio 21 d. buvo priimtas Trakų rajono savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 50, kuriuo buvo suteikti (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) esantiems Užutrakio dvaro sodybos namams eilės numeriai ir įregistruotos juose esančios patalpos kaip Trakų valstybinės turizmo įmonės gyvenamasis plotas, taip pat ir (duomenys neskelbtini) – 73,45 kv. m. Trakų valstybinės turizmo įmonės administracija buvo įpareigota sudaryti su šio sprendimo priedėlyje minimomis šeimomis (taip pat ir su atsakovės šeima), iki tol gyvenusiomis šiose patalpose, gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. 1995 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1052 likviduoti Trakų valstybinę turizmo įmonę ir iki 1995 m. spalio 2 d. perduoti Užutrakio buvusio dvaro ansamblį ir kitus šio dvaro pastatus Trakų istoriniam nacionaliniam parkui.
 7. 1996 m. vasario 1 d. buvo sudaryta ieškovės ir atsakovės V. S. gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartis, pagal kurią ieškovė atsakovei išnuomojo 73,45 kv. m gyvenamąją patalpą (duomenys neskelbtini), taip pat pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartis.
 8. Ginčo patalpų nuomos sutarties sudarymo metu pastatas (duomenys neskelbtini), nebuvo inventorizuotas ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Dėl to 2004 m. kovą ieškovė parengė pastato kadastrinių matavimų bylą ir pastatas nuo 2004 m. kovo 4 d. yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pastato paskirtis – administracinė, todėl jo naudoti kaip gyvenamųjų patalpų tapo nebegalima. Remdamasi tuo, kad Užutrakio dvaro sodybos kompleksą, į kurį patenka ir ginčo patalpa, siekiama pritaikyti viešiesiems (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo) poreikiams tenkinti, ieškovė 2015 m. spalio 28 d. informavo atsakovę apie nuomos sutarties nutraukimą ir prašymą išsikelti iš nuomojamų patalpų, nes pagal nustatytą patalpų paskirtį jos tapo netinkamos gyventi.
 9. Minėta, kad Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendime Nr. 50, be kita ko, nurodyta suteikti (duomenys neskelbtini) gatvės namams eilės numerius ir įregistruoti juose esančias patalpas kaip Trakų valstybinės turizmo įmonės gyvenamąjį plotą ir su šio sprendimo priedėlyje minimoms šeimomis, tarp jų ir atsakovų, sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. 1996 m. rugpjūčio 2 d. ieškovės pažymoje, adresuotoje Respublikiniam teritoriniam inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurui, nurodyta, jog ginčo pastatas, esantis (duomenys neskelbtini), įrašytas kaip gyvenamasis namas. Iš Lietuvos Respublikos Trakų rajono savivaldybės tarybos 1995 m. rugpjūčio 30 d. rašto Nr. 59 „Dėl gyvenamųjų patalpų“, 1995 m. balandžio 28 d. rašto, kuriuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento sekretorius-direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. „Dėl buvusių dvaro sodybų – istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“, informavo atsakovę, kad Trakų valstybinės turizmo įmonės vadovas įpareigotas su gyventojais sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, taip pat Lietuvos Respublikos pramonės ir prekybos ministerijos 1994 m. kovo 21 d. rašto Nr. 3-1087, Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2012 m. rugsėjo 20 d. pažymos gyvenamosios patalpos savininkams bei kitų bylos dokumentų matyti, kad ginčo pastatas (duomenys neskelbtini), buvo pripažintas kaip gyvenamasis namas. Byloje esančiu 2004 m. vasario 18 d. raštu nustatyta, kad Trakų istorinis nacionalinis parkas kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydamas patikslinti duomenis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų bylose ir pažymėjimuose apie Užutrakio buvusio dvaro sodybos – kultūros paminklo pastatus, tarp jų prašydamas byloje Nr. 29261/38800 pastato, esančio (duomenys neskelbtini), paskirtį iš „gyvenamoji (ind. namui)“ pakeisti į „administracinė“, o pavadinimą iš „gyvenamasis namas“ pakeisti į „sarginė“. Byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, ginčo patalpa yra 73,45 kv. m bendro ploto pastato – sarginės patalpose, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė.
 10. Nors, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, pastatui nustatyta negyvenamųjų patalpų paskirtis, tačiau pagal faktinę situaciją darytina išvada, kad pastate esančiose ginčo patalpose buvo gyvenama. Atsakovė ginčo patalpoje gyveno ilgą laiką, jos teigimu, nuo 1948 metų, pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2016 m. vasario 19 d. pažymą atsakovė nuo 1973 m. gegužės 4 d. yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą ginčo patalpoje, joje gyvenamąsias vietas yra deklaravę ir jos vaikai, todėl yra pakankamas pagrindas konstatuoti atsakovės pakankamą ir tęstinį ryšį su ginčo patalpa.
 11. Pažymėtina, ginčo patalpų paskirties pasikeitimas iš gyvenamųjų į administracines pagal teismų praktiką savaime nedaro įtakos atsakovės teisiniam statusui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-671/2013). Pakeistas ginčo patalpų statusas nulėmė tik tai, kad atsakovė nebegalėjo tose patalpose gyventi, o Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sprendimas nutraukti nuomos sutartį reiškė, kad iš atsakovės nuosavybė buvo atimta 1 protokolo 1 straipsnio prasme.
 12. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus būsto sąvokos kriterijus, sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ginčo patalpas pripažino būstu Konvencijos 8 straipsnio prasme, tačiau pažymi, kad nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi situacija patenka ir į Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio taikymo sritį, nes valstybės intervencijos pasekmė yra ta, kad asmuo netenka nuosavybės teisės. Šiuo atveju Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio apsauga apima 8 straipsnio suteikiamą apsaugą.

14Dėl naudojimosi ginčo patalpomis santykių kvalifikavimo

 1. Siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pirmiausia svarbu tinkamai kvalifikuoti ginčo santykius ir nustatyti, kokios materialiosios teisės normos jiems taikytinos. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva; proceso įstatymai nereikalauja, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi byloje taikytinų teisės normų nustatymas, jų turinio išaiškinimas ir šalių sutartinių santykių kvalifikavimas priklauso teismo kompetencijai; šalių pateiktas teisės aiškinimas teismo, nagrinėjančio bylą, nesaisto. Netgi tais atvejais, kai teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ar taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Teisinės kvalifikacijos tikslas – nustatyti, kokie teisiniai santykiai sieja ginčo šalis, ir, atitinkamai pritaikius šiuos santykius reglamentuojančias teisės normas, išspręsti ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-414-706/2016, 16 punktas).
 2. Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą nuomos sutartį vertino kaip negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, nes atsakovei naudotis buvo perduotos negyvenamosios paskirties patalpos. Kadangi negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio reglamentavimo, kaip, pavyzdžiui, žemės ar gyvenamosios patalpos nuomos, tai teismas šiems nuomos teisiniams santykiams taikė bendrosios nuomos santykius nustatančias teisės normas.
 3. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad su atsakove nuomos sutartis galėjo būti nutraukta vien tuo teisiniu pagrindu, jog nuomininkas ir jo šeimos nariai, negyvendami nuomojamame būste, nesinaudojo juo pagal paskirtį, nes būtent naudojimasis nuomojamu daiktu pagal paskirtį yra pagrindinė nuomininko teisė ir kartu pareiga, sudaranti esminę nuomos teisinio santykio turinio dalį (CK 6.483 straipsnio 1 dalis). Be to, apeliacinės instancijos teismas taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuomos sutartis su ginčo patalpose negyvenančia atsakove galėjo būti nutraukta remiantis CK normomis, reglamentuojančiomis negyvenamųjų patalpų nuomą, atsižvelgiant į nustatytą ginčo patalpų statusą.
 4. Apibūdinant gyvenamosios patalpos nuomos sutartį pažymėtina, kad nuomotojas įsipareigoja gyvenamąją patalpą suteikti už mokestį nuomininkui laikinai valdyti ir ją naudoti gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (CK 6.576 straipsnis). Taigi nuomos sutartis atlygintinė, turinti aiškią paskirtį – joje turi būti gyvenama.
 5. Pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutarčių sudarymo pagrindus, šios sutartys gali būti nekomercinės, t. y. kai įgyvendinant valstybės socialinę politiką pagal valstybės ar savivaldybės institucijų sprendimą sudaromos atitinkamos nuomos sutartys, taip pat įmonėms, įstaigoms, organizacijoms priklausančios patalpos išnuomojamos savo darbuotojams kolektyvinėje sutartyje ar darbuotojų susitarimu nustatytais pagrindais ir tvarka, ir komercinės, kai įmonių, įstaigų ar organizacijų ir fizinių asmenų komercinėmis sąlygomis (siekiant pelno) nuomojamų gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys sudaromos šalių susitarimu. Komercinėmis sąlygomis sudaromomis gyvenamosios patalpos nuomos sutartimis visuomet siekiama gauti pelno (CK 6.577 straipsnio 2 dalis), o nuomos mokesčio dydis nustatomas pagal CK 6.583 straipsnio 4 dalies taisykles.
 6. Konkrečios gyvenamosios patalpos nuomos sutarties identifikavimas ir nustatymas, ar sutartis sudaryta komercinėmis ar nekomercinėmis sąlygomis, yra reikšmingas dėl to, kad skiriasi šių sutarčių nutraukimo tvarka. Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo pažymėtina, kad ją galima apibūdinti kaip sutarties šalių veiksmus, dėl kurių baigiasi teisiniai nuomos santykiai ir nuomininkas praranda teisę valdyti gyvenamąją patalpą bei ja naudotis. Vienašalis gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas galimas tik esant įstatyme nustatytiems pagrindams. Pagal bendrąją taisyklę gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas, taip pat fizinių asmenų iš gyvenamųjų patalpų iškeldinimas galimas teismo tvarka (CK 6.610 straipsnis).
 7. Nagrinėjamos bylos atveju šalis siejo Trakų istorinio nacionalinio parko ir atsakovės V. S. 1996 m. vasario 1 d. sudaryta gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartis. Pagal šios sutarties 1 punktą nuomotoja suteikė nuomininkei ir jos šeimos nariams neterminuotai naudotis 73,45 kv. m bendro (naudingojo) ploto gyvenamąja patalpa (duomenys neskelbtini) gatvėje, namo Nr. (duomenys neskelbtini). Sutarties 2.2 punktu nuomininkė įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Sutarties 7 punkte buvo nustatyta, kad ši sutartis galėjo būti nutraukta nuomotojai reikalaujant, o nuomininkė ir jos šeimos nariai galėjo būti iškeldinti iš turimos gyvenamosios patalpos tik įstatymo nustatytais pagrindais ir tik teismine tvarka, išskyrus iškeldinimą iš namų, kuriems gresia pavojus sugriūti.
 8. Ginčo patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta remiantis Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 50, kuriame nurodyta suteikti (duomenys neskelbtini) gatvės namams eilės numerius ir įregistruoti juose esančias patalpas kaip Trakų valstybinės turizmo įmonės gyvenamąjį plotą, suteikti jas daug metų ten gyvenančioms šeimoms pagal priedėlį; taip pat įpareigota Trakų valstybinės turizmo įmonės administracija sudaryti su šio sprendimo priedėlyje minimomis šeimomis gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis per savaitę nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.
 9. Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia faktinė situacija, kad atsakovė iki nuomos sutarties sudarymo ilgą laiką valdė ginčo patalpas ir jomis naudojosi, jų savininkams tokios teisės naudotis patalpomis kaip būstu neginčijant. Kadangi ji gyveno teisėtu pagrindu, todėl Trakų rajono savivaldybės valdyba įpareigojo Trakų valstybinę turizmo įmonę, vėliau, 1995 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 ją likvidavus, Trakų istorinį nacionalinį parką šiuos susiklosčiusius santykius įteisinti ir atitinkamai sudaryti nuomos sutartį, t. y. tiek Trakų rajono savivaldybės valdyba 1995 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 50 „Dėl gyvenamojo ploto“ 5 punktu įpareigojo Trakų valstybinės turizmo įmonės administraciją su sprendimo priedėlyje minimomis šeimomis sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, tiek vėliau, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento sekretorius-direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimu „Dėl buvusių dvaro sodybų – istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“, 1995 m. balandžio 28 d. raštu informavo atsakovę, kad Trakų valstybinės turizmo įmonės vadovas įpareigotas su gyventojais sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.
 10. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai, kuriems yra taikytinos Civilinio kodekso XXXI skyriaus „Gyvenamosios patalpos nuoma“ taisyklės.
 11. Be to, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčo nuomos sutartis buvo sudaryta remiantis Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 50, įvertinus faktinius tęstinio pobūdžio šalių santykius, o ne šalių susitarimu.
 12. Nors nuomos sutartis sudaryta lengvatinėmis sąlygomis, sutiktina su apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kad ši nuomos sutartis nėra valstybės ar savivaldybės vykdomos socialinės politikos dėl asmenų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis objektas. Socialinis (nekomercinis) būstas suteikiamas tik tokiam asmeniui, kuris atitinka specialiajame įstatyme nustatytas sąlygas, susijusias su valstybės paramos teikimu, ir gali būti naudojamas tik tokio asmens bei tokiu tikslu, kuriuo jis jam suteiktas nuomotis. Nagrinėjamoje byloje nepateikta duomenų ir šalių nebuvo įrodinėjama, kad atsakovai yra socialiai remtini asmenys, kurie turi teisę į valstybės teikiamą paramą, o ginčo patalpos turi socialinio būsto statusą, tai ginčo patalpos nuoma nelaikytina socialinio būsto nuoma.
 13. Atsakovė kasaciniame skunde teigė, kad ginčo patalpos jai ir jos vyrui buvo suteiktos kaip Lentvario kolūkio, Trakų turizmo bazės darbuotojai, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tokio pobūdžio patalpos nuomai būdingas specifinis sutarties dalykas ir specialūs subjektai, tampantys tokių santykių šalimis. Tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos santykiams pripažinti būtinas abiejų šių požymių egzistavimas, o nagrinėjamu atveju tokios aplinkybės nebuvo įrodinėjamos ar nustatytos, todėl darytina išvada, kad 1996 m. vasario 1 d. sudarytos nuomos sutarties pagrindu šalių nesieja tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuoma.
 14. Minėta, kad šalių nuomos sutarties santykiai yra tęstinio pobūdžio, dar iki nuomos sutarties sudarymo atsakovė gyveno ginčo patalpose, nurodo, kad ji gyvena nuo 1953 m. (ar 1948 m.), ginčo dėl to, kad patalpose buvo gyventa teisėtai ir savininkai teisės naudotis patalpomis kaip būstu neginčijo, byloje nėra. Vėliau siekdamos įteisinti faktinį naudojimąsi ginčo patalpomis šalys sudarė nuomos sutartį. Be to, pažymėtina, kad atsakovė neginčijo sprendimo ją iškeldinti iš turizmo poreikiams pritaikomo didelės istorinės vertės pastato proporcingumo, tačiau reikalavo tinkamos kompensacijos pagal Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį.
 15. Tarp šalių susiklosčiusių santykių specifiškumą šiuo atveju taip pat lemia ir sutarties objekto išskirtinumas, t. y. ginčo patalpa yra pastate, įtvirtintame kaip sarginė, esančiame Užutrakio dvaro sodybos komplekse. Remiantis Koncepcijos 1 punktu, Užutrakio dvaro sodyba – vienas iškiliausių iki šiol išlikusių Lietuvoje XIX–XX amžiaus dvarų pavyzdžių. Šis kultūros paveldo objektas vertingas ne tik dėl apimties ir kompleksiškumo, parko ir pastatų architektūros brandumo ir baigtumo, gamtos ir žmogaus kūrybos estetinės sintezės, bet ir unikalios gamtinės bei istorinės aplinkos, dermės su plačiomis apylinkėmis. Dėl to numatyta visą Užutrakio dvaro sodybos kompleksą panaudoti visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams tenkinti (viešajai turizmo infrastuktūrai). Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus Nekilnojamojo turto registre nuo 2004 m. kovo 4 d. buvo pakeista pagrindinė patalpų naudojimo paskirtis į paslaugų. Pakeitus ginčo patalpų paskirtį, pasikeičia ir gyvenamosios nuomos sutarties objektas, tokiose patalpose nebegalima gyventi ir dėl jų negali būti sudaromos gyvenamosios patalpos nuomos sutartys.
 16. Įvertinusi šias aplinkybes, sutarties objekto reikšmę visuomenei, taip pat atsižvelgdama į tai, kad atsakovė iš esmės sutiko su nuomos sutarties nutraukimu, tačiau pagrindinis ginčas kilo dėl iškeldinimo suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas ar jų nesuteikiant ir tinkamo kompensavimo, teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčo nuomos sutartis teismų buvo pripažinta nutraukta pagrįstai, dėl ginčo patalpų nuomos sutarties nutraukimo mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) turi būti taikomas teisinis reglamentavimas, nustatantis fizinių asmenų iškeldinimo iš valstybės, savivaldybių savo darbuotojams išnuomotų gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą.

15Dėl pagrindo nutraukti ginčo patalpų nuomos sutartį ir iškeldinti

 1. Remiantis Koncepcijos 1 punktu, Užutrakio dvaro sodyba – vienas iškiliausių iki šiol išlikusių Lietuvoje XIX–XX amžiaus dvarų pavyzdžių. Šis kultūros paveldo objektas vertingas ne tik dėl apimties ir kompleksiškumo, parko ir pastatų architektūros brandumo ir baigtumo, gamtos ir žmogaus kūrybos estetinės sintezės, bet ir unikalios gamtinės bei istorinės aplinkos, dermės su plačiomis apylinkėmis. Dėl to numatyta visą Užutrakio dvaro sodybos kompleksą panaudoti visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams tenkinti (viešajai turizmo infrastuktūrai).
 2. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus Nekilnojamojo turto registre nuo 2004 m. kovo 4 d. buvo pakeista pagrindinė patalpų naudojimo paskirtis į paslaugų. Pakeitus ginčo patalpų paskirtį, pasikeičia ir gyvenamosios nuomos sutarties objektas, tokiose patalpose nebegalima gyventi. Taigi, tarp šalių susiklosčiusių santykių specifiškumą šiuo atveju taip pat lemia ir sutarties objekto išskirtinumas, t. y. ginčo patalpa yra pastate, turinčiame administracinių patalpų statusą, esančiame Užutrakio dvaro sodybos komplekse, kurio vientisumas sudaro sodybos kultūrinę vertę. Valstybės galimybė šią kultūrinę vertybę padaryti prieinamą visuomenei, užtikrinti tinkamą jos išsaugojimą, priežiūrą ir dėl to atsakovės teisės naudotis šiuo būstu praradimas laikytinas teisėtu ir būtinu visuomenės interesams.
 3. EŽTT jurisprudencijoje yra konstatuota, kad kultūros paveldo apsauga ir tvarus naudojimasis juo yra svarbus gyvenimo kokybės palaikymui ir regiono bei jo gyventojų istorinių, kultūrinių bei meno šaknų išlaikymui. Tai yra vertybės, kurių apsauga ir skatinimas saisto viešojo administravimo institucijas (žr. 2007 m. kovo 29 d. sprendimo byloje Debelianovi prieš Bulgariją, peticijos Nr. 61951/00, par. 54; 2009 m. vasario 19 d. sprendimo byloje Kozac?o?lu prieš Turkiją, peticijos Nr. 2334/03, par. 54; 2011 m. kovo 29 d. sprendimo byloje Potomska ir Potomski prieš Lenkiją, peticijos Nr. 33949/05, par. 64).
 4. Įvertinusi susidariusią situaciją nacionalinės teisės ir tarptautinių standartų aspektu, teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas nutraukti nuomos sutartį. Taip pat pažymėtina, kad atsakovė sutinka, jog nuomos sutartis turi būti nutraukta, o ji turi būti iškeldinta, tai ginčas yra tik dėl iškeldinimo suteikiant ar nesuteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

16Dėl teisės į būstą neliečiamybės, sąlygų asmens iškeldinimui ir teisingos kompensacijos

 1. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teisė į būstą ginama kaip konstitucinė vertybė, kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Skirtingi teisės į būstą atsiradimo pagrindai ir to būsto naudojimo sąlygos nulemia skirtingas šios teisės apsaugos priemones. Teisė į būstą kaip daiktinė teisė įgyvendinama įgyjant nuosavybės teise konkrečią gyvenamąją patalpą, namą ar jo dalį ir ginama daiktinės teisės nustatytomis taisyklėmis, o kai ši teisė atsiranda bet kurios rūšies nuomos ar panaudos pagrindu – atitinkamai prievolių teisės normose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Taigi iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų, priklausomai nuo šalis siejančių materialinių teisių santykių turinio, gali būti tiek pažeistų daiktinių teisių gynimo būdas, tiek prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2008; 2013 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2013; 2014 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2014; kt.).
 2. Kasaciniame skunde argumentuojama, kad atsakovės teisė į būstą yra ginama kaip Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnyje įtvirtinta teisė į nuosavybę. Taigi šiuo atveju yra svarbu įvertinti, ar iš nuomos sutarties kylanti turtinė nauda yra laikoma atsakovės nuosavybe Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio prasme.
 3. Konvencija pateikia savarankišką, nepriklausomą nuo nacionalinių teisės tradicijų nuosavybės kategoriją. Konvencijos nuosavybės termino autonomiškumas, susijęs su platesnių ginamų teisių rato užtikrinimu. Konvencija gali ginti atitinkamą teisę kaip nuosavybės teisę, net jei ji tokia nepripažįstama pagal valstybių dalyvių nacionalinę teisę. Teismas nuosavybę apibūdina per jai priskirtinus požymius, nepateikdamas konkretaus nuosavybės sąvokos apibrėžimo. Nuosavybės koncepcija negali būti atsiejama nuo pačios Konvencijos dinamiškos ir besivystančios prigimties, todėl nuosavybės termino apibrėžimas galėtų sąlygoti nuosavybės teisės gynimo statiškumą. Taigi, pasirinkus dinamišką nuosavybės koncepciją, apibrėžiamą per požymius, nėra įmanoma pateikti išsamaus sąrašo objektų, kurie galėtų būti kvalifikuojami kaip nuosavybės teisės objektai 1 protokolo 1 straipsnio kontekste. Teismas laikosi tokios pozicijos, kad „nuosavybė protokolo 1 straipsnio prasme gali būti tiek „egzistuojanti nuosavybė“, tiek turtas (angl. assets), įskaitant reikalavimo teises, kurių atžvilgiu pareiškėjas gali teigti turįs bent jau „teisėtus lūkesčius“ (angl. legitimate expectation), kad jos būtų įgyvendintos“ (žr., pvz., Kopecky prieš Slovakiją, peticijos Nr. 44912/98, 2003 m. sausio 7 d. sprendimas; Stretch prieš Jungtinę Karalystę, peticijos Nr. 42527/98, 2003 m. birželio 24 d. sprendimas ir kt.). Teisėti lūkesčiai paprastai grindžiami pagrįstu tikėjimu teisės aktu, turinčiu tvirtą teisinį pagrindą ir įtaką nuosavybės teisėms (pvz., 2004 m. rugsėjo 28 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje Kopeck? prieš Slovakiją, peticijos Nr. 44912/98, par. 47; 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Pyrantienė prieš Lietuvą, peticijos Nr. 45092/07, par. 61). Kiekvienu atveju reikia ištirti, ar pagal bylos aplinkybes, nagrinėjamas kaip visuma, pareiškėjas turėjo teisę į materialinį (realiai egzistuojantį) interesą, saugomą pagal Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį (2010 m. kovo 29 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje Depalle prieš Prancūziją, peticijos Nr. 34044/02, par. 62; 2004 m. lapkričio 30 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje Öneryildiz prieš Turkiją, peticijos Nr. 48939/99, par. 124). Taigi nuomininkų teisės ir teisėti lūkesčiai, pagrįsti nuomos sutarties sudarymu, gali būti gintini kaip nuosavybė Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatomis, tačiau tam turi būti nustatomas nuomininkų teisėtas lūkestis.
 4. Atsakovė ginčo patalpą valdė ir ja naudojosi ilgą laiką dar iki nuomos sutarties sudarymo, o šie santykiai teisiškai įforminti buvo 1996 m. vasario 1 d. sudarant gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį.
 5. 1992 m. Užutrakio dvaro sodyba buvo traktuojama kaip istorijos ir kultūros paminklas, kuris negali būti privatizuotas (1992 m. balandžio 7 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 256 „Dėl buvusių dvaro sodybų – istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“ 3.2 punktas). Trakų rajono savivaldybės valdyba jau po šio Vyriausybės nutarimo priėmimo 1995 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 50 įpareigojo Trakų valstybinės turizmo įmonės administraciją sudaryti su šio sprendimo priedėlyje minimomis šeimomis gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis per savaitę nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.
 6. 1996 m. sausio 11 d. Vyriausybės nutarime Nr. 69 „Dėl Užutrakio buvusio dvaro ansamblio paskirties“ nustatyta pritaikyti valstybės reprezentacinėms reikmėms ginčo pastatą ir buvo pavesta Trakų rajono savivaldybei pateikti skaičiavimus, kiek reikės lėšų Užutrakio buvusio dvaro ansamblio ir Trakų istorinio parko teritorijoje esančiuose kituose pastatuose įsikūrusiems gyventojams iškeldinti. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2002 m. liepos 1 d. rašte Nr. 006-03-1565 „Dėl aprūpinimo gyvenamuoju plotu“ nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija parengė projektą, kuriuo iš esmės bus išspręsta Užutrakio dvaro sodybos – kultūros paminklo gyventojų aprūpinimo tinkamu gyvenamuoju plotu problema. Šiame rašte nurodyta, kad Trakų rajono savivaldybei bus skiriamos lėšos gyvenamiesiems namams pastatyti ir suteikti šiems gyventojams. Pagal Koncepcijos 10.2 punktą Trakų rajono savivaldybė, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gavusi reikiamų lėšų, iškeldins gyventojus iš Užutrakio dvaro sodybos, aprūpins juos kitu gyvenamuoju plotu Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2007 m. spalio 10 d. Kultūros ministerijos rašte Nr. S1-472 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vykdomų gyventojų, gyvenančių Užutrakio dvaro teritorijoje, iškeldinimo darbų“ nurodyta, kad Trakų rajono savivaldybė 2007 m. gavo pinigus, kuriuos turi panaudoti gyventojams iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos ir dabar yra derinami pastatų, skirtų iškeldinamiems gyventojams, projektai, Trakų rajono savivaldybė turės teisę leisti gyventojams, iškeldintiems iš Užutrakio dvaro sodybos, lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti jiems suteiktas naujas gyvenamąsias patalpas.
 7. Taigi pagal byloje pateiktus ir teismų vertintus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė beveik 20 metų nuo nuomos sutarties sudarymo gyveno ginčo patalpose, per visą šį laikotarpį su ja nebuvo bandoma nutraukti nuomos sutarties, jos pakeisti ar atsakovę iškeldinti. Toks ilgas gyvenimas ginčo patalpose pagal ginčo nuomos sutarties sąlygas ir valstybės įgaliotų institucijų nuolatinis tvirtinimas, kad, Užutrakio dvaro sodybos komplekse ir jo patalpose gyvenančius asmenis iškeldinus, jiems būtų suteikiamas kitas būstas, sukūrė atsakovei teisėtą lūkestį, kad būtent tokiomis palankiomis sąlygomis ji ir jos šeimos nariai toliau galės nuomotis ar įsigyti būstą. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad būtent ši turtinė nauda, kurią gauna atsakovė iš 1996 m. vasario 1 d. sudarytos gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutarties, ir yra ta turtinė teisė, kuri yra gintina Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatomis.
 8. Atsakovę siekiama iškeldinti iš ypatingą vertę visuomenei turinčiame pastate esančių patalpų, kurias norima pritaikyti visuomenės poreikiams tenkinti, tai jai turi būti kompensuojamas jos turėtas teisės į būstą turtinis praradimas. Taigi šioje byloje iš esmės yra asmenų teisės į būstą ir visuomenės siekio naudotis ypatingą vertę turinčiu kultūros paveldo kompleksu interesų priešprieša. Pažymėtina, kad ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės. Šios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis interesas – negali būti priešpriešinamos. Būtina užtikrinti teisingą jų pusiausvyrą. Šių esminių nuostatų laikomasi tiek kasacinio teismo, tiek Lietuvos respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimai). Taigi šiuo atveju turi būti nustatyta teisinga susikirtusių interesų pusiausvyra, kuri būtų užtikrinta per kompensavimo mechanizmą. EŽTT praktikoje taip pat pripažįstama, kad paimant asmens turtą visuomenės poreikiams tenkinti teisės į kompensaciją sąlygos yra svarbios, vertinant, ar skundžiama priemonė nustatė teisingą susikirtusių interesų pusiausvyrą ir neuždėjo asmeniui neproporcingos naštos. Turto paėmimas nesumokant kompensacijos, protingai (pagrįstai) susijusios su jo verte, paprastai reikš neproporcingą apribojimą ir visiškas kompensacijos nepaskyrimas gali būti pateisinamas tik itin išskirtiniais atvejais (žr., pvz., 2017 m. sausio 19 d. sprendimo byloje Werra Naturstein GmbH & Co KG prieš Vokietiją, peticijos Nr. 32377/12, par. 45; 1994 m. gruodžio 9 d. sprendimo byloje Holy Monasteries prieš Graikiją, peticijų Nr. 13092/87, 13984/88, par. 71).
 9. Teisėjų kolegija pažymi, kad prieš sprendžiant tinkamos kompensacijos klausimą kiekvieną kartą turi būti nustatomi asmenys, kuriems ši kompensacija priklauso. Kompensacija priklauso tik tiems asmenims, kurie įgijo teisę į būstą ir kurių teisės turtiniai aspektai gintini Konvencijos nuostatomis ir kuriuos reikia iškeldinti iš ginčo patalpų, t. y. kurie ten faktiškai gyvena ir naudojasi ja kaip būstu Konvencijos prasme.
 10. Kadangi nagrinėjamoje byloje kasacinį skundą teikė tik atsakovė V. S. ir bylą nagrinėjusių teismų pripažinta, kad ji gyveno ginčo patalpose, pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas remiasi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis aplinkybėmis, tai klausimas dėl nuosavybės teisės netekties ir teisingos kompensacijos spręstinas tik dėl šios atsakovės.
 11. Nagrinėjamoje byloje buvo pateikta Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2012 m. rugsėjo 20 d. pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie tai, kad ginčo patalpoje savo gyvenamąją vietą yra deklaravę atsakovai. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien argumento, jog atsakovų gyvenamoji vieta deklaruota ginčo patalpoje, nepakanka gyvenimo joje faktams ir teisei į būstą konstatuoti.
 12. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kvalifikuodamas gyvenamosios vietos deklaravimo reikšmę sprendžiant dėl asmens gyvenamosios vietos, kasacinis teismas yra konstatavęs, jog, nustatant asmens gyvenamąją vietą, svarbu atsižvelgti ne tik į formalų deklaruotos gyvenamosios vietos faktą. Vertintini ir kiti kriterijai, tokie kaip faktinio gyvenimo toje vietoje trukmė bei tęstinumas, paties asmens pareiškimas apie savo gyvenamąją vietą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2012; 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-646/2013; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532-313/2015; kt.).
 13. Asmens gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus taip pat įtvirtina CK 2.17 straipsnio 1 dalis, o asmens deklaruota gyvenamoji vieta yra tik vienas iš kriterijų, nustatant šią faktinę aplinkybę. Tokios praktikos laikosi ir EŽTT savo jurisprudencijoje. EŽTT konstatavo, kad kai Konvencijos 8 straipsnio apsauga remiamasi dėl būsto, kuriame pareiškėjas niekada ar beveik niekada negyveno, arba kai jis jame nebegyvena tam tikrą žymų laiko tarpą, gali būti, jog jo ryšiai su tokiu būstu yra susilpnėję ir nebėra ginčo objektas Konvencijos 8 straipsnio atžvilgiu (žr., pvz., 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimo byloje Andreou Papi prieš Turkiją, peticijos Nr. 16094/90, par. 54). EŽTT yra pripažinęs, jog vien ta aplinkybė, kad pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta buvo bute, kuriame jis anksčiau gyveno (t. y. ne tame, dėl kurio jis prašė taikyti Konvencijos 8 straipsnio apsaugą), nėra pakankama padaryti išvadai, jog jo gyvenamoji vieta ir yra šiuo adresu. Teismas konstatavo, kad faktinis gyvenimas kitame būste suformavo pakankamus ir tęstinius ryšius su šia patalpa tam, kad ji būtų laikoma būstu Konvencijos 8 straipsnio prasme (žr. 2017 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Yevgeniy Zakharov prieš Rusiją, peticijos Nr. 66610/10, par. 32).
 14. Pažymėtina, kad iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų galimas tik teismui nustačius, kad asmenys naudojasi ir (ar) jose yra asmenų turtas. CK 6.609 straipsnio, reglamentuojančio nuomininko teisę nutraukti sutartį, 3 dalyje nurodyta, kad kai nuomininkas, jo šeimos nariai ir buvę šeimos nariai išvyksta gyventi kitur, gyvenamosios patalpos nuomos sutartis laikoma nutraukta nuo išvykimo dienos. Teismui nustačius ir konstatavus faktus, kad asmenys nesinaudoja gyvenamosiomis patalpomis, yra išvykę gyventi kitur ir (ar) jose nėra jų turto, apskritai nėra pagrindo spręsti dėl asmenų iškeldinimo iš patalpų.
 15. Ginčo patalpos 1996 m. vasario 1 d. buvo neterminuotai išnuomotos atsakovei pagal Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995 m. birželio 21 d. sprendimą Nr. 50, kuriame nurodyta, kad jos šeimą sudaro trys asmenys. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad atsakovės šeimos nariai ginčo patalpose negyveno, nes vien gyvenamosios vietos deklaravimas, nustačius aplinkybes, kad atsakovės šeimos nariai faktiškai gyveno kitose patalpose ir prieštaravo faktiškai ginčo patalpų apžiūrai, nepripažintinas pakankamu įrodymu aplinkybei, kad atsakovės šeimos nariai gyveno ginčo patalpose, pagrįsti, todėl bylą nagrinėję teismai teisingai sprendė, kad jie turėjo būti iškeldinti iš patalpų (duomenys neskelbtini), nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų. Taigi teismui nustačius ir konstatavus faktus, kad asmenys nesinaudoja gyvenamosiomis patalpomis ir (ar) jose nėra jų turto, nėra pagrindo spręsti dėl asmenų iškeldinimo iš patalpų. Klausimas dėl galimos kompensacijos skyrimo spręstinas, minėta, tik dėl atsakovės, pateikusios kasacinį skundą.
 16. Pažymėtina, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012; kt.).
 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šie klausimai negali būti sprendžiami kasaciniame teisme, nes pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas nagrinėja teisės klausimus ir pateikia teisės taikymo išaiškinimus, o faktinių aplinkybių nustatymas priklauso pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų kompetencijai. Dėl to faktinės bylos aplinkybės, reikšmingos teisės į kompensaciją kilimui ir galimam jos taikymui, nustatytinos bylą iš esmės nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.
 18. Kasaciniame skunde argumentuojama, kad, atsakovę iškeldinus iš ginčo patalpų, jai turi būti suteiktos kitos gyvenamosios patalpos leidžiant jas privatizuoti. Teisėjų kolegija pažymi, kad alternatyvaus būsto suteikimas iškeldinimo atveju Konvencijos prasme yra tik vienas iš galimų kompensavimo formų. Nacionalinis teisinis reglamentavimas, taikomas panašiems teisiniams santykiams, taip pat patvirtina, kad kompensavimo formos nuomininkams praradus gyvenamuosius namus ar butus gali būti įvairios.
 19. Valstybė, atkurdama nuosavybės teises, prisiėmė pareigą užtikrinti, kad grąžintinų namų nuomininkų teisės į gyvenamąjį būstą nebus pažeistos, ir nustatė šios pareigos įgyvendinimo būdus. Grąžintų namų ar butų savininkų ir juose gyvenančių nuomininkų teisių ir interesų apsaugos sistema nuo 1991 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. I-1454 priėmimo ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo priėmimo 1997 m. liepos 1 d. iki šių dienų kito: 1991 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. I-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 21 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad nuomininkai, gyvenantys buvusiems savininkams sugrąžintuose gyvenamuosiuose namuose, turi teisę neatlygintinai gauti nuosavybėn žemės sklypą gyvenamojo namo statybai, įstoti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą, gauti kreditus šiems tikslams lengvatinėmis sąlygomis; 1997 m. liepos 1 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad kai piliečiui grąžinamas natūra gyvenamasis namas, jo dalis, butas, kuriuose gyvena nuomininkai, visas nuomininkų teises ir pareigas pagal gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Vyriausybės nustatyta tvarka perima savivaldybė iki to laiko, kol valstybė nuomininkui suteiks kitą gyvenamąją patalpą arba kitaip su juo atsiskaitys šiame įstatyme nurodytais būdais, t. y. savivaldybė pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir sąlygas kompensuoja kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas arba nuomininko pageidavimu neatlygintinai skiria žemės sklypą gyvenamajam namui statyti. Įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 21 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nuomininkai, gyvenantys buvusiems savininkams sugrąžintuose gyvenamuosiuose namuose, turi teisę neatlygintinai gauti nuosavybėn žemės sklypą gyvenamojo namo statybai, įstoti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą, gauti kreditus šiems tikslams lengvatinėmis sąlygomis. 1998 m. birželio 16 d. priimto Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (2014 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XII-1484 redakcija) 9 straipsnyje nustatyta, kad nuomininkams bus Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidos arba bus suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, arba bus perduotas nuosavybėn žemės sklypas gyvenamajam namui statyti, arba bus Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, arba bus kompensuojama nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertė pinigais. Taigi įstatymų leidėjas, nustatydamas nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkūrimo sąlygas ir tvarką, tuo pat metu nustatė valstybės garantijas juose gyvenantiems nuomininkams. Šios garantijos įvairiais laikotarpiais buvo nevienodos, tačiau valstybė visada buvo įsipareigojusi nuomininkams perduoti nuosavybėn kitas gyvenamąsias patalpas ar neatlygintinai skirti žemės sklypą gyvenamajam namui statyti, ar kompensuoti kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas).
 20. Byloje nustatyta, kad Trakų apylinkės taryba 1992 m. kovo 9 d. I šaukimo sesijos sprendimu „Dėl žemės sklypo išskyrimo“ nusprendė skirti atsakovei V. S. 2349 kv. m žemės sklypą Nr. 32 Trakų rajone, (duomenys neskelbtini) kaime; šis sklypas jai buvo skirtas neatlygintinai gyvenamajam namui statyti. Atsakovė V. S. Trakų rajono Trakų apylinkės agrarinės reformos tarnybai 1992 m. kovo 24 d. pateikė prašymą parduoti jai 0,23 ha žemės sklypą, kurį užims privačių namų valda (individualiai statybai skirtas sklypas), (duomenys neskelbtini) kaime; šį žemės sklypą atsakovė išpirko investiciniais čekiais ir 1995 m. kovo 17 d. sudarė Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį. Pažymėtina, kad atsakovei suteikiant žemės sklypą nebuvo būsto statybai suteiktas lengvatinis kreditas, taip pat prie skirto žemės sklypo nebuvo privestos jokios komunikacijos. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovė gautą žemės sklypą 2000 m. lapkričio 28 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu pardavė.
 21. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad valstybei (savivaldybei), skyrus atsakovei valstybinį žemės sklypą, kurį ji įsigijo lengvatinėmis sąlygomis, buvo įgyvendinta jos teisė į būstą ir tokiu būdu pasibaigė valstybės pareiga atsakovei suteikti kitas gyvenamąsias patalpas.
 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuosavybės nusavinimas turi atitikti Konvencijoje nustatytas sąlygas (dėl visuomenės intereso, įstatymo nustatytomis sąlygomis ir vadovaujantis bendraisiais tarptautinės teisės principais). Kartu EŽTT vertina ir tai, ar tokia priemonė buvo proporcinga, t. y. EŽTT praktikoje pripažįstama, kad paimant asmens turtą visuomenės poreikiams tenkinti teisės į kompensaciją sąlygos yra svarbios, vertinant, ar skundžiama priemonė nustatė teisingą susikirtusių interesų pusiausvyrą ir neuždėjo asmeniui neproporcingos naštos. Turto paėmimas nesumokant kompensacijos, protingai (pagrįstai) susijusios su jo verte, paprastai reikš neproporcingą apribojimą ir visiškas kompensacijos nepaskyrimas gali būti pateisinamas tik itin išskirtiniais atvejais (žr. 2017 m. sausio 19 d. sprendimo byloje Werra Naturstein GmbH & Co KG prieš Vokietiją, peticijos Nr. 32377/12, par. 45; 1994 m. gruodžio 9 d. sprendimo byloje Holy Monasteries prieš Graikiją, peticijų Nr. 13092/87, 13984/88, par. 71).
 23. Kompensacijos dydžio nustatymo aspektas neišvengiamai susijęs su jos apskaičiavimo metodo klausimu. EŽTT yra pažymėjęs, kad tokiu atveju labai svarbu paisyti teisingos interesų pusiausvyros principo, kuris atskleidžia jautresnio požiūrio poreikį į turto vertės, teisingo atlyginimo nustatymo klausimus, egzistuojant delsimams turto paėmimo procese. Dėl kompensacijos sumos EŽTT yra pabrėžęs, kad paprastai ji turi būti apskaičiuojama, remiantis turto verte, buvusia nuosavybės praradimo dieną (žr. 2009 m. gruodžio 22 d. didžiosios kolegijos sprendimą dėl atlyginimo byloje Guiso-Gallisay prieš Italiją, peticijos Nr. 58858/00, par. 103). EŽTT taip pat yra akcentavęs, kad kompensacijos adekvatumas sumažėtų, jeigu ji būtų išmokėta, neatsižvelgiant į įvairias aplinkybes, galinčias sumažinti jos vertę, pavyzdžiui, nepagrįstus delsimus. Neįprastai ilgi delsimai išmokant kompensaciją dėl turto nusavinimo veda prie asmens, kurio žemė nusavinta, didesnių finansinių nuostolių, jį pastatant į netikrumo būseną (žr. Vassallo prieš Maltą, peticijos Nr. 57862/09, par. 39, 2006 m. kovo 29 d.). Tas pats taikoma administraciniams ir teisminiams procesams, kuriuose sprendžiama dėl tokios kompensacijos dydžio, ypač kai asmenys, kurių žemė nusavinta, yra įpareigoti (priversti) (angl. obliged) imtis tokių procesų inicijavimo, kad gautų kompensaciją, į kurią turi teisę.
 24. Nors ir tiesa, kad daugeliu teisėto turto nusavinimo (ekspropriacijos) atvejų, tokių kaip žemės paėmimas keliams tiesti ar kitais viešojo intereso tikslais, tik visiškos kompensacijos sumokėjimas gali būti laikomas protingai (pagrįstai) susijusiu su turto verte, Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis negarantuoja teisės į visišką kompensaciją visais atvejais. Teisėti viešojo intereso tikslai, pavyzdžiui, tokie, kurių siekiama ekonomikos reformos priemonėmis ar priemonėmis, skirtomis didesniam socialiniam teisingumui užtikrinti, gali pateisinti mažesnės nei visos turto rinkos vertės atlyginimą (žr., pvz., 2011 m. spalio 11 d. sprendimo byloje Vassallo prieš Maltą, peticijos Nr. 57862/09, par. 38, 2006 m. kovo 29 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Scordino prieš Italiją (Nr. 1), peticijos Nr. 36813/97, par. 96–97).
 25. Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl individualios statybos“ 2.7 punkte nustatyta, kad piliečiai, gavę sklypus gyvenamiesiems namams statyti, išbraukiami iš įskaitos valstybiniam (visuomeniniam) gyvenamajam plotui gauti ar įstoti į namų statybos kooperatyvą. Butų privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal šį įstatymą neparduodami butai, nuomojami asmenų, kuriems suteiktas žemės sklypas individualiam gyvenamajam namui statyti arba kurie priimti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą, jeigu šiems asmenims gyvenamojo namo ar buto statybai suteiktas lengvatinis kreditas arba jeigu sklypas individualiam gyvenamajam namui statyti jiems suteiktas kvartaluose, kuriuose valstybės lėšomis yra nutiesti magistraliniai inžineriniai tinklai.
 26. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad sprendžiant dėl kompensacijos tinkamumo šioje byloje svarbi aplinkybė yra ta, kad atsakovei žemės sklypas buvo suteiktas dar 1992 m., o iškeldinimas pradėtas praėjus daugiau nei dvidešimčiai metų (2015 m.); be to, valstybė suteikė žemės sklypą nuomininkei, žemės sklypo perdavimo metu buvusiai 50 metų amžiaus ir gyvenusiai be sutuoktinio, kartu nesuteikdama nei lengvatinio kredito statybai, nei prisidėdama prie komunikacijų sukūrimo, nors Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl individualios statybos“ 11.2 punkte nurodyta, kad sklypai kvartaluose, kuriuose savivaldybė yra įrengusi magistralinius inžinerinius tinklus, be eilės suteikiami šia tvarka piliečiams, kurių namai turi būti pertvarkyti arba nugriauti paimant (išperkant) sklypą valstybės ar visuomenės reikalams, – toje vietovėje, kurioje yra tie namai (jeigu šie piliečiai pasirenka tokį kompensavimo būdą).
 27. Pažymėtina, kad Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis negarantuoja teisės į visišką kompensaciją visais atvejais ir teisėti viešojo intereso tikslai, pavyzdžiui, tokie, kurių siekiama ekonomikos reformos priemonėmis ar priemonėmis, skirtomis didesniam socialiniam teisingumui užtikrinti, gali pateisinti mažesnės nei visos turto rinkos vertės atlyginimą (žr., pvz., 2011 m. spalio 11 d. sprendimo byloje Vassallo prieš Maltą, peticijos Nr. 57862/09, par. 38; 2006 m. kovo 29 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Scordino prieš Italiją (Nr. 1), peticijos Nr. 36813/97, par. 96–97), tačiau bylą iš naujo nagrinėjantys teismai turi įvertinti tai, kad vien žemės sklypo be jokios inžinerinės infrastruktūros perduotame žemės sklype suteikimas nebuvo pakankamas valstybės pareigos tinkamai kompensuoti nuosavybės praradimus vykdymas.
 28. Pažymėtina, kad tiek Įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 21 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nuomininkai, gyvenantys buvusiems savininkams sugrąžintuose gyvenamuosiuose namuose, turi teisę neatlygintinai gauti nuosavybėn žemės sklypą gyvenamojo namo statybai, įstoti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą, gauti kreditus šiems tikslams lengvatinėmis sąlygomis, tiek Butų privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad pagal šį įstatymą neparduodami butai, nuomojami asmenų, kuriems suteiktas žemės sklypas individualiam gyvenamajam namui statyti arba kurie priimti į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą, jeigu šiems asmenims gyvenamojo namo ar buto statybai suteiktas lengvatinis kreditas arba jeigu sklypas individualiam gyvenamajam namui statyti jiems suteiktas kvartaluose, kuriuose valstybės lėšomis yra nutiesti magistraliniai inžineriniai tinklai.
 29. Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nuosavybė iš savininko gali būti paimama tik tada, kai ji būtina visuomenės poreikiams ir kai už ją teisingai atlyginama. Ši nuostata pakartota bei detalizuota kituose įstatymuose. CK 4.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nuosavybė visuomenės poreikiams gali būti paimama tik teisingai atlyginant. CK 4.100 straipsnyje įtvirtinta, kad paimti daiktą ar kitą turtą, priklausantį asmeniui privačios nuosavybės teise, visuomenės poreikiams leidžiama tik išimtiniais atvejais ir tik įstatymų nustatyta tvarka (1 dalis); daikto (turto) savininkui atlyginama pinigais to daikto (turto) rinkos kaina (2 dalis). Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai, tvarka ir atlyginimas reglamentuojami Žemės įstatyme, kurio 47 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad paimant privačios žemės sklypą visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama pinigais rinkos kaina.
 30. Teismai, vertindami teisingo atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę principą, turėtų atsižvelgti į aplinkybes, kad savininkui turi būti atlyginamas praradimas, kurį jis patiria netekdamas savo turto; toks praradimas sietinas su savininko galimybe įsigyti analogišką žemės sklypą, kokį jis prarado dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams; visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų vertė nustatoma sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams dieną; sklypo vertė nustatoma pagal jo parametrus, buvusius iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams priėmimo dienos; savininkui turi būti atlyginamas praradimas, kurį jis patiria netekdamas ne bet kokio, o būtent konkretaus individualias savybes turinčio žemės sklypo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-248/2017 17–18 punktus).
 31. Nagrinėjamoje byloje liko neatskleista bylos esmė dėl pagrindinės nuomininkės teisės į ginčo patalpas atsiradimo pagrindo iki 1996 metų nuomos sutarties sudarymo, nenustatyti teisiškai reikšmingi faktai sprendžiant šalių ginčą ir taikant materialiosios teisės normas, reglamentuojančias nuomos teisinius santykius. Sprendžiant dėl atsakovės teisės į alternatyvų būstą reikėtų įvertinti tai, ar iš tiesų, kaip teigia atsakovė, pagal nacionalinį teisinį reguliavimą ji, jau nuo 1992 m. žinodama apie ginčo patalpų pertvarkymą visuomenės poreikiams, turėjo galimybę pasirinkti kompensavimo būdą: žemės sklypo įsigijimą lengvatinėmis sąlygomis arba priėmimą į gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą ir lengvatinio kredito gyvenamojo namo ar buto statybai suteikimą (Butų privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktas). Jeigu atsakovė pasinaudojo pirmąja galimybe dar 1995 m., už investicinius čekius įsigijusi žemės sklypą, kurį 2000 m. pardavė, spręstina, ar tokia kompensacija laikytina pakankama. Nustatyti esminiai proceso teisės normų pažeidimai negali būti pašalinti apeliacinės instancijos teisme, todėl naikintini pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniai sprendimai ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 360 straipsnis).
 32. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje kasacinį skundą teikė tik atsakovė ir klausimas dėl nuosavybės teisės netekimo ir teisingos kompensacijos iš jos įgyvendinimą turinčių užtikrinti subjektų spręstinas tik dėl šios atsakovės, taip pat byloje teismams nustačius, kad atsakovės šeimos nariai ginčo patalpose negyveno, konstatuotina, kad bylą nagrinėję teismai teisingai sprendė, jog atsakovės šeimos nariai turėjo būti iškeldinami iš patalpų (duomenys neskelbtini), nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų. Dėl to apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis, kuria palikta nepakeista pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis iškeldinti atsakovės šeimos narius P. S., A. P., A. P. ir K. J. su visu jiems priklausančiu turtu nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos, paliktina galioti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
 33. Kiti kasacinio skundo argumentai vertintini kaip neturintys reikšmės apskųstų teismų procesinių sprendimų teisėtumui ir vienodos teismų praktikos formavimui, todėl, grąžindama bylą nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 17 d. pažymą kasacinis teismas turėjo 12,63 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Atsakovė pateikė prašymą priteisti 696 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasaciniame teisme, atlyginimą. Ieškovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pateikė prašymą priteisti 1815 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasaciniame teisme, atlyginimą. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikdama kasacinį skundą atsakovė sumokėjo 150 Eur žyminio mokesčio. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 4 ir 7 dalių nuostatomis, už kasacinį skundą mokėtina suma – 108 Eur, todėl yra susidariusi 42 Eur sumokėto žyminio mokesčio permoka. Perdavus bylos dalį iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, šių išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnis).

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 360 ir 362 straipsniais,

Nutarė

19Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalis nutraukti 1996 m. vasario 1 d. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį, pasirašytą tarp V. S. (a. k. (duomenys neskelbtini) ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (į. k. 191835395) dėl V. S. ir jos šeimos nariams išnuomotų 73,45 kv. m ploto patalpų, pastate – sarginėje, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), ir iškeldinti P. S. (a. k. (duomenys neskelbtini), A. P. (a. k. (duomenys neskelbtini), A. P., gimusį (duomenys neskelbtini), K. J., gimusią (duomenys neskelbtini), su visu jiems priklausančiu turtu nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos.

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalis iškeldinti V. S. (a. k. (duomenys neskelbtini) su visu jai priklausančiu turtu nesuteikiant jai kitos gyvenamosios vietos, panaikinti ir klausimą dėl tinkamos kompensacijos priteisimo atsakovei V. S. perduoti iš naujo nagrinėti Trakų rajono apylinkės teismui.

21Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai