Byla e2-2093-260/2018
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir įskaitymo ginčijimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovams D. M. ir advokatei R. P., atsakovės atstovui advokato padėjėjui D. L.,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.e2-2093-260/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Daistatus“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Axis Industries“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir įskaitymo ginčijimo.

5Teismas

Nustatė

6I. Ieškovės reikalavimai ir jos argumentai

71. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 13 d. priėmė ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Daistatus“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Axis Industries“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir įskaitymo ginčijimo, kuriame ieškovė prašė pripažinti atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą negaliojančiu ir priteisti ieškovei UAB „Daistatus“ iš atsakovės AB „Axis Industries“ 63.969,67 Eur skolą, delspinigius ir palūkanas, procesines 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji pagal su atsakove AB „Axis Industries“ 2017 m. birželio 5 d. sudarytą Rangos darbų sutartį Nr. ( - ) ir papildomus susitarimus prie šios sutarties (toliau – ir Sutartis) atliko ( - ) (50 m) su sveikatingumo centru, esančio adresu ( - ), stogo įrengimo darbus, juos baigė 2018 m. sausio 31 d. Atliktus darbus atsakovei ieškovė perdavė pagal atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, taip pat apmokėjimui pateikė sąskaitas. Ieškovė už atliktus darbus viso išrašė ir pateikė atsakovei 7 PVM sąskaitas faktūras 396.144,93 Eur (be PVM) sumai. Atsakovė dalį sumų pagal pateiktas sąskaitas sumokėjo, taip pat į rangovui mokėtinas sumas buvo įskaitytos 600 Eur baudos už darbų saugos pažeidimus. Atsakovė nesumokėjo ieškovei už darbus 68581,89 Eur. Iš šios sumos 7615,94 Eur yra sulaikyta suma, kaip tai numatyta tarp šalių sudarytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 str., Bendrųjų sąlygų 15.5.1 p. (pakeistas Specialiųjų sąlygų 6 dalyje). Sulaikytų sumų apmokėjimo terminas nėra suėjęs, nes atsakovė nepasirašė Galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto. Todėl ieškinio surašymo dieną pagal Sutartį atsakovė AB „Axis Industries“ yra skolinga ieškovei UAB „Daistatus“ iš viso 60.965,95 Eur už atliktus ir priimtus darbus. Be to už pradelstus mokėjimus paskaičiuota 3003,72 Eur delspinigių ir palūkanų. Šias sumas, iš viso 63969,67 ieškovė ir prašo priteisti iš atsakovės. Atsakovė vietoje to, kad atsiskaitytų su ieškove už atliktus ir priimtus darbus, ieškovei pateikė 2018-05-07 raštą Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“, kuriuo informavo ieškovę apie netesybų įskaitymą į mokėtinas sumas, šiuo raštu pagal jame nurodytas sąskaitas atsakovė pritaikė ir įskaitė į ieškovei mokėtinas sumas 60.044,22 Eur sumą. Šis įskaitymas buvo atliktas nepagrįstai, nes ieškovė neturėjo pareigos sumokėti atsakovei reikalaujamas išlaidų ir netesybų sumas, t. y. atsakovė AB „Axis Industries“ neturėjo galiojančio reikalavimo dėl išlaidų ir netesybų sumokėjimo ieškovės atžvilgiu, be to atsakovės reikalavimai dėl išlaidų ir netesybų sumokėjimo yra neapibrėžti ir nekonkretūs: neaiškus ir nekonkretizuotas netesybų dėl darbų vėlavimų paskaičiavimas, nurodomos tariamos išlaidos, nepateikiami įrodymai, kad faktiškai nurodytos išlaidos tikrai faktiškai patirtos, dalis baudų, kurias atsakovė išskaitė, jau anksčiau buvo tarp šalių įskaitytos. Todėl ieškovė ir prašo pripažinti atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą negaliojančiu.

93. Ieškovė 2018 m. spalio 2 d. pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo, kuriame nurodė, jog jai 2018 m. liepos 12 d. pateikiant ieškinį atsakovei nebuvo suėjęs terminas sumokėti ieškovei sulaikytą 7615,94 Eur sumą. Šis terminas suėjo 2018 m. liepos 30 d., todėl iš atsakovės ieškovė papildomai prašo priteisti 7.807,86 Eur, t. y. 7.615,94 Eur sulaikytą sumą ir už 63 dienas paskaičiuotus delspinigius – 191,92 Eur. Šiame pareiškime ieškovė patikslino, kad ji prašo: pripažinti atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą negaliojančiu ir priteisti ieškovei UAB „Daistatus“ iš atsakovės AB „Axis Industries“ 71.777,53 Eur skolą, delspinigius ir palūkanas, procesines 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo (už papildomą piniginį 7.807,86 Eur reikalavimą – nuo jo priėmimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

10II. Atsakovės argumentai

114. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Ji nurodė, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartį, jai nuolat buvo pranešama, kad ji laiku neatlieka darbų, dėl ieškovės netinkamai atliktų darbų atsakovė patyrė 4989,81 Eur nuostolius (turėjo defektų šalinimo išlaidas). Atsakovė dar raštu Nr. ( - ) atkreipė ieškovės dėmesį, kad 2017-10-27 dienai objekto stogas turėjo būti pilnai baigtas, tačiau dar nėra baigti sandarinti parapetai, neįrengtos įlajos, per neizoliuotą pastato stogą į pastatą patenka krituliai, dėl ko pastato konstrukcijos įgeria daug drėgmės ir yra sustabdyti visi vidaus apdailos darbai. Atsakovė informavo, jog ji statys drėgmės surinkėjus ir šildys pastato vidų, už šių priemonių naudojimą bus reikalaujama padengti atitinkamus nuostolius. Ieškovės atliktų darbų defektai buvo nustatyti ir 2018 m. vasario 13 d. defektiniame akte. Todėl laikytina, kad ieškovė netinkamai atliko sutartyje nustatytus darbus ir neperdavė tinkamo rezultato atsakovei, dėl ko atsakovei neatsirado pareiga sumokėti už atliktus darbus.

125. Ieškovė nepagrįstai ginčija atsakovės įskaitytus paskaičiuotus nuostolius ir priskaičiuotas netesybas. Ieškovei buvo pateiktos pretenzijos ir nuostolių, užtikrinant objekto saugumą nuo lietaus (dėl neįrengto stogo), sąskaitos: a) 2017-10-13 sąskaita Nr. ( - ), 2017-10-27 sąskaita Nr. ( - ) bei 2017-11-17 sąskaita Nr. ( - ) – dėl 600 Eur netesybų už darbų saugos pažeidimus; b) atsakovės 2017-12-12 raštas Nr. ( - ) (sąskaitos Nr. ( - )) dėl 13163,71 Eur; c) atsakovės 2018-01-09 raštas Nr. ( - ) (sąskaitos Nr. ( - )) dėl 1‘185,40 Eur; d) atsakovės 2018-02-13 raštas Nr. ( - ) (sąskaitos Nr. ( - )) dėl 49‘749,06 Eur; e) atsakovės sumokėta UAB „EPDM sistemos“ už atliktą testavimą, išvados parengimą bei stogo hidroizoliacijos remonto darbus 4‘989,81 Eur. Taip pat atsakovė 2018-02-13 raštu Nr. ( - ) informavo ieškovę, jog dėl netinkamai atliktų darbų, t.y. nesandariai įrengto pastato stogo, antrame aukšte virš laiptų aikštelių buvo sugadinti (aplieti vandeniu) gaisrinės saugos ir signalizacijos rangos davikliai - optinis dūmų detektorius ir bazė detektoriams. Ieškovė apie pažeidimus buvo informuota gamybinio pasitarimo metu 2018-01-30. Nuostolių kompensavimui už padarytą žalą atsakovei ieškovei buvo teikiama sąskaita 129,46 Eur be PVM sumai. Laikydamasi bendradarbiavimo principų, taip pat atsižvelgdama į tai, kad Sutartis vis tiek vienaip ar kitaip turi būti įvykdyta, gera valia 2018-03-30 raštu Nr. ( - )atsakovė bendrą aukščiau nurodytų išlaidų sumą sumažino iki 4896,55 Eur. Delspinigius ir baudas atsakovė skaičiavo pagrįstai. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.2 p. buvo numatyti už ne laiku atliekamus darbus delspinigiai, juos atsakovė ir paskaičiavo, įskaitė į mokėtinas tarp šalių sumas. Pagrįstai pagal Sutarties 16.3 p. atsakovė paskaičiavo ir 3250 Eur delspinigius už Sutarties garantijos nepateikimą. Pagrįstai atsakovė atliko ir įskaitymą. Ieškovei atsakovė 2015-05-07 pateikė raštą Nr. ( - ), kuriame atsakovė buvo informuota, kad ieškovei mokėtinų sumų pagal Sutartį išskaičiuotos ieškovei priskaičiuotos netesybos pagal pateiktą 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-10-27 sąskaitą Nr. ( - ), 2017- 11-17 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-12-27 sąskaitą Nr. ( - ), 2018-01-09 sąskaitą Nr. ( - ) bei 2018-02-13 sąskaitą Nr. ( - ), atitinkamai, ieškovei (Rangovui) likusi mokėtina suma sudaro 8393,82 Eur, iš kurių 7615,95 Eur sudaro sulaikymai. Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktikoje suformuotas įskaitymo taisykles laikytina, kad atsakovė visiškai tinkamai ir pagrįstai įskaitė tos pačios rūšies piniginius reikalavimus.

136. Vėliau pateiktuose procesiniuose dokumentuose – ieškovė dublike ir atsakovė triplike – šalys savo prašymus palaikė, nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovai prašė ieškinį patenkinti, atsakovės atstovas – ieškinį atmesti.

14Teismas

konstatuoja:

15III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

167. Byloje nustatytos tokios esminės reikšmingos šiai bylai faktinės aplinkybės:

177.1. Ieškovė UAB „Daistatus“ (Rangovas) su atsakove AB „Axis Industries“ (Užsakovas) 2017 m. birželio 5 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. ( - ) ir papildomus susitarimus prie šios sutarties (toliau – Sutartis) dėl ( - ) (50 m) su sveikatingumo centru, esančio adresu ( - ), stogo įrengimo darbų atlikimo (t. I, b. l. 1-14; 193-201).

187.2. Atliktus darbus ieškovė atsakovei perdavė pagal atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (t. I, b. l. 168, 170-172, 174-176, 178-180, 182-184, 186-188, 190-192), taip pat pateikė apmokėjimui sąskaitas: 2017-08-31 Serija ( - ) Nr. ( - ); 2017-09-29 Serija ( - ) Nr. ( - ); 2017-10-30 Serija ( - ) Nr. ( - ); 2017-11-27 Serija ( - ) Nr. ( - ); 2018-01-31 Serija ( - ) Nr. ( - ); 2018-02-28 Serija ( - ) Nr. ( - ); 2018-03-31 Serija ( - ) Nr. ( - ) iš viso 396 144,93 Eur sumai (t. I, b. l. 167, 169, 173, 177, 181, 185, 189).

197.3. Kaip matyti iš Apyvartos žiniaraštyje bei Delspinigių ir palūkanų apskaičiavimo lentelėje (t. I, b. l. 154 ir 158) nurodytų duomenų, atsakovė ieškovei sumokėjo už darbus 327 563,04 Eur, 7615,94 Eur sumos mokėjimą atsakovė sulaikė (5 procentai mokėtinos sumos, kaip kad šalys susitarė Sutartimi), 600 Eur baudas ieškovė įskaitė į tarpusavio mokėjimus. Ieškovės teigimu ieškinio pareiškimo metu privalėjo ieškovei sumokėti 60 985,95 Eur skolą ir ieškovės priskaičiuotus 3 003,72 Eur delspinigius bei palūkanas.

207.4. Atsakovė 2018 m. liepos 5 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ (t. I, b. l. 64) pranešė ieškovei, kad iš ieškovei mokėtinų sumų pagal Sutartį išskaičiuotos ieškovei priskaičiuotos netesybos pagal pateiktą 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-10-27 sąskaitą Nr. ( - ), 2017- 11-17 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-12-27 sąskaitą Nr. ( - ), 2018-01-09 sąskaitą Nr. ( - ) bei 2018-02-13 sąskaitą Nr. ( - ); atitinkamai likusi mokėtina rangovui (ieškovei UAB „Daistatus“) suma sudaro 8 393,82 Eur, iš kurių 7 615,95 Eur sudaro sulaikymai.

218. 2018 m. liepos 12 d. ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimais pripažinti atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu „Dėl mokėtinų sumų“ Nr. ( - ) atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą negaliojančiu ir priteisti ieškovei UAB „Daistatus“ iš atsakovės AB „Axis Industries“ 63.969,67 Eur skolą, delspinigius ir palūkanas, procesines 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. I, b. l. 1-14). 2018 m. spalio 2 d. ieškovė Pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo (t. II, b. l. 158-162) patikslino savo reikalavimus, nurodydama, kad sąlygos, su kuriomis siejamas sulaikytų sumų išmokėjimas, neįvyko tik dėl atsakovės AB „Axis Industries“ kaltės – pareigų nevykdymo, dėl ko yra pagrindas reikalauti, kad atsakovė sumokėtų sulaikytą 7 615,94 Eur sumą ir 191,92 Eur delspinigius, ko ieškovė papildomai ir prašo.

229. Atsakovei nesutinkant su ieškovės reikalavimais, teismas vertina, kad sprendžiant ginčą būtina nustatyti: ar pagrįstai atsakovė atliko įskaitymą; ar atsakovė privalo sumokėti ieškovei už atliktus darbus ir delspinigius; ar pagrįstai atsakovė reikalauja sulaikytų lėšų ir delspinigių.

23Dėl atlikto įskaitymo

2410.Šalys Sutartyje susitarė, kad Užsakovas (atsakovė) turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui (ieškovė) pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrįsto dydžio sumas nuostoliams bei kitiems jo reikalavimams pagal Sutartį padengti pateikus Rangovui dokumentus, kurie patvirtintų nuostolių dydį ir faktą, kad nuostoliai Užsakovui atsirado dėl Rangovo kaltės (Sutarties Bendrosios dalies 15.7 pakeitimas – t. I, b. l. 18).

2511.Toks šalių susitarimas atitinka CK Šeštosios knygos IX skyriaus Antrojo skirsnio (CK 6.130 – 6.140 straipsniai), reglamentuojančio įskaitymą, nuostatas. Įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris. Kad įskaitymas įvyktų, pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo kitai prievolės šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Iš įstatyme duotos prievolės pabaigos įskaitymu sąvokos matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012, apibendrindama įskaitymo sąlygų nuostatas ir vertindama jas sistemiškai, pažymėjo, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Šiuo aiškinimu kasacinis teismas nesukūrė naujos savarankiškos įskaitymo sąlygos, bet pabrėžė būtinybę kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokių, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas.

2612.Byloje nagrinėjamu atveju atsakovė 2018 m. liepos 5 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ (t. I, b. l. 64) pranešė ieškovei, kad iš ieškovei mokėtinų sumų pagal Sutartį išskaičiuotos ieškovei priskaičiuotos netesybos pagal pateiktą 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-10-27 sąskaitą Nr. ( - ), 2017- 11-17 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-12-27 sąskaitą Nr. ( - ), 2018-01-09 sąskaitą Nr. ( - ) bei 2018-02-13 sąskaitą Nr. ( - ). Apie tai, kokio dydžio sumas atsakovė įskaitė, šiame rašte nenurodyta. Iš rašte nurodytų dokumentų turinio matyti, kad atsakovė 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ) (t. I, b. l. 65) išrašė ir pateikė ieškovei, kad ši sumokėtų 300 Eur baudą už darbų saugos reikalavimų nesilaikymą, 2017-10-27 sąskaitą Nr. ( - ) (t. I, b. l. 66) – kad ieškovė sumokėtų 150 Eur baudą už darbų saugos reikalavimų nesilaikymą, 2017-11-17 sąskaitą Nr. ( - ) (t. I, b. l. 67) – kad ieškovė sumokėtų 150 Eur baudą už darbų saugos reikalavimų nesilaikymą, 2017-12-27 sąskaitą Nr. ( - ) (t. I, b. l. 92), bet ne sąskaitą Nr. ( - ), kaip kad 2018 m. liepos 5 d. rašte „Dėl mokėtinų sumų“ Nr. ( - ) nurodė atsakovė, – kad ieškovė sumokėtų 8509,76 Eur baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, 2018-01-09 sąskaitą Nr. ( - ) (t. I, b. l. 94), bet ne sąskaitą Nr. ( - ), kaip kad 2018 m. liepos 5 d. rašte „Dėl mokėtinų sumų“ Nr. ( - ) nurodė atsakovė,– kad ieškovė sumokėtų 1185,40 Eur baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, bei 2018-02-13 sąskaitą Nr. ( - ) (t. I, b. l. 128) – kad ieškovė sumokėtų 49749,06 Eur baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Tačiau iš atsakovės 2017-12-27 rašto Nr. ( - ) (t. I, b.l. 91), su kuriuo buvo teikiama ir sąskaita Nr. ( - ) matyti, kad atsakovė reikalavo atlyginti 8509,76 Eur nuostolius, kuriuos sudaro patirtos 3309,25 Eur išlaidos už šildymą, 1324 Eur patirtos administravimo išlaidos ir 3876,51 įrangos nuomos išlaidos, kurios susijusios su tinkamos darbo aplinkos pastato viduje sudarymu, ko būtinybė atsirado ieškovei netinkamai atlikus stogo dengimo darbus. Iš atsakovės 2018-01-09 rašto Nr. ( - ) ( t. I, b. l. 93), su kuriuo buvo teikiama sąskaita Nr. ( - ) matyti, kad atsakovė reikalavo atlyginti 1185,40 Eur nuostolius, kuriuos sudaro patirtos 350,50 Eur išlaidos už ventiliatorių ir drėgmės rinktuvų nuomą, 300 Eur administravimo išlaidos ir 504,90 Eur už elektros energijos sąnaudas įrangai (2017 m. lapkričio mėn. - 475,73 Eur ir 2017 m. gruodžio mėn. - 29,17 Eur), šios išlaidos susiję su ieškovės netinkamai atliktais darbais. Iš atsakovės 2018-02-13 rašto Nr. ( - ) ( t. I, b. l. 124), su kuriuo atsakovė teikė ir sąskaitą Nr. ( - ), matyti, kad atsakovės reikalaujamą sumokėti 49746,09 Eur sumą sudaro: 1) 129,46 Eur nuostoliai patirti dėl netinkamai ieškovės atliktų darbų, kai dėl nesandariai įrengto pastato stogo antrame aukšte buvo aplieti ir sugadinti gaisrinės saugos ir signalizacijos įrangos davikliai, apie ką ieškovė buvo informuota 2018-01-30 pasitarimo metu; 2) 3250 Eur bauda už sutarties įvykdymo garantijos pratęsimo nepateikimą ir 3) 46369,60 Eur delspinigiai už vėlavimą atlikti sutartimi numatytus darbus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė pranešė atsakovei apie atliktą 60 044,22 Eur sumos įskaitymą.

2713.Ieškovė su atsakovės atliktu įskaitymu nesutinka, nurodo, kad šių sumų įskaityti atsakovė neturėjo pagrindo ir, be to, atliktas įskaitymas netinkamai. Teismas su tokiais ieškovės argumentais iš esmės sutinka.

2814.Ieškovė teigia, kad reikalaujamas pagal 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-10-27 sąskaitą Nr. ( - ) ir 2017- 11-17 sąskaitą Nr. ( - ) mokėti baudas ji pripažino ir pati šiomis sumomis sumažino iš atsakovės reikalaujamas mokėti sumas, t. y. iš esmės baudas sumokėjo. Iš ieškovės pateikto Apyvartos žiniaraščio ( t. I, b. l. 158) duomenų matyti, kad ieškovė 2017 m. spalio – lapkričio mėn. įskaitė mokėtinas 600 Eur baudas į tarpusavio mokėtinas sumas (2017 m. spalio 13 d. - 191,10 Eur ir 108,90 Eur; 2017 m. spalio 27 d. - 150 Eur ir 2017 m. lapkričio 17 d. - 150 Eur), po to 2017 m. gruodžio 31 d. tarpusavio skolų suderinimo Aktu Nr. ( - ) (t. I, b. l.71) ieškovė ir atsakovė pripažino, jog 2017-12-31 atsakovė yra skolinga ieškovei 340 702,06 Eur, t. y. tiek, kiek nurodyta ir Apyvartos žiniaraštyje. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir triplike neprieštaravo ieškovės teiginiams, kad ji baudas sumokėjusi, atsakovės atstovas teismo posėdyje negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti, kad ieškovė sumokėjo reikalaujamas baudas. Todėl, ieškovei pateikus paminėtus įrodymus, atsakovei nepareiškus prieštaravimų dėl tokio ieškovės aiškinimo ir nepateikus ieškovės teiginius paneigiančių įrodymų, teismas pripažįsta, kad 600 Eur pagal 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ), 2017-10-27 sąskaitą Nr. ( - ) ir 2017-11-17 sąskaitą Nr. ( - ) atsakovė 2018-05-07 neturėjo pagrindo įskaityti į tarpusavyje mokėtinas sumas.

2915.Ieškovė nurodė, kad ji nesutinka ir su 2017-12-27 bei 2018-01-09 sąskaitose nurodytais nuostoliais, kuriuos pareikalauta atlyginti neva dėl to, kad pastatas buvo nesandarus, skverbėsi drėgmė, dėl ko buvo naudojami ventiliatoriai ir drėgmės surinktuvai, patirtos išlaidos šildymui bei elektros energijai bei administravimo išlaidos. Ieškovės nuomone, šias išlaidas atsakovė patyrė ne dėl ieškovės kaltės, kadangi pastato drėgnumą ir atitinkamai atsakovo patirtas išlaidas sąlygojo visa eilė priežasčių, nesusijusių su ieškovo atliekamais darbais.

3016.Teismas vertina, kad tokie ieškovės argumentai yra pagrįsti. Teismas neturi pagrindo nesivadovauti tikrai logiškais ir ieškovės nurodytais rašytiniais byloje pateiktais įrodymais pagrįstais paaiškinimais. Šiais įrodymais nustatytos tokios aplinkybės:

3116.1. Stogo įrengimo darbų vykdymas buvo atidėtas dėl nuo ieškovės nepriklausančių aplinkybių. Dėl nuo pačios atsakovės priklausančių priežasčių – projektavimo darbų vėlavimo, kitų subrangovų laiku neatliktų darbų – darbų fronto perdavimas rangovui vėlavo 3 savaites, tik 2017 m. liepos 26 d. ieškovei buvo perduota dalis fronto, jau pradėjus vykdyti darbus buvo vėluojama pateikti trūkstamus projektinius sprendinius, vėlavo Užsakovo parinktų medžiagų tiekėjų įsipareigojimų vykdymas. Tai patvirtina ieškovės siųsti atsakovei pranešimai (t. I, b. l. 101–104). Dėl šių nuo ieškovės nepriklausančių priežasčių nesant galimybės sutartais terminais vykdyti stogo įrengimo darbų, šalys suderino ir pasirašė naują darbų vykdymo grafiką (t. I, b. l. 105), kuriuo ieškovo darbų atlikimas buvo pratęstas mėnesiui, t.y. darbų pabaiga, numatyta prie Sutarties pasirašytame darbų grafike iki 2017 m. rugsėjo pabaigos, nukelta iki 2017 m. spalio pabaigos (43 savaitės), kartu pastabose nurodyta, jog parapetų montavimas bus atliekamas, kai bus įrengtas fasadas, ir neįvertintos lietingos dienos. Pagrindiniai stogo įrengimo darbai (TPO dangos įrengimas, garo ir šilumos izoliacijos įrengimas) buvo atlikti laiku pagal atnaujintą grafiką, t.y. per 2017 rugsėjo mėn. Atlikus šiuos darbus, t.y. įrengus pagrindinius stogo sluoksnius, laikoma, kad stogas yra užsandarintas.

3216.2. Pagrindiniai stogo dengimo darbai buvo vykdomi 2017 rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, kurie buvo itin lietingi. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis nuo 2017-07-21 iki 2017-09-07 buvo 30 lietingų dienų (t.y. 2/3 šio laikotarpio lijo), nuo 2017-09-13 iki 2017-10-13 kritulių kiekis 2 kartus viršijo vidutinį daugiametį kritulių kiekį (t. I, b. l. 106-107). Dėl liūčių 2017-10-04 netgi buvo priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 781, kuriuo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje. Tokios oro sąlygos ne tik apsunkino darbų vykdymą, bet pastatui esant nesandariam (ne tik dėl stogo įrengimo darbų vykdymo lietinguoju periodu, bet ir dėl kitų atvirų pastato konstrukcijų) sąlygojo tai, kad visos pastato konstrukcijos įgėrė itin daug drėgmės. Net ir pratęsus darbų vykdymo terminus, likusių stogo įrengimo darbų vykdymas buvo stabdomas dėl netinkamų oro sąlygų, dėl kitų subrangovų atliekamų darbų (fasado įrengimo, dūmų šalinimo liukų mūro konstruktyvo įrengimo darbų), dėl projektinių sprendinių nepateikimo laiku, apie ką ieškovas nuolat informuodavo atsakovę ( t. I, b. l. 108 – 113).

3316.3. Pastatas visu lietingu laikotarpiu buvo nesandarus ne tik dėl stogo įrengimo darbų, bet ir dėl to, kad viso pastato statybos darbai buvo neužbaigti ir visame pastate buvo neužsandarintos angos, nesumontuoti langai, pastate nebuvo įrengta vėdinimo sistema, taip pat 2017 m. lapkričio paskutinę savaitę buvo atidengtos stogo konstrukcijos ir, lyjant lietui, atliekami konstruktyvo stiprinimo darbai „K“ ašyje, kurie truko apie savaitę ( t. I, b. l. 114 – 118). Be to, 2017 lapkričio mėnesį ( - ), o tai lėmė didelį pastato konstrukcijų drėgnumą ir nuolatinę didelę drėgmę pastato viduje. 2018-01-23 buvo atliktas šiluminės aplinkos tyrimas ( - ) patalpoje ir buvo konstatuota, kad santykinė oro drėgmė viršija didžiausią leidžiamą ribinį santykinės oro drėgmės lygį (2018-01-24 Šiluminės aplinkos tyrimo protokolas Nr.F-M-58/2018 – t. I, b. l. 119-123).

3417.Atsižvelgdamas į aukščiau (sprendimo 16.1-16.3 punktuose) nurodytas aplinkybes, teismas vertina, jog pagrįstai ieškovė teigia, kad būtinybė šildyti pastatą ir statyti papildomus vėdinimo, drėgmės surinkimo ar panašius įrenginius buvo sąlygota ne ieškovės netinkamai vykdytų įsipareigojimu, o visos eilės aplinkybių, nepriklausiusių nuo ieškovės. Todėl ieškovė pagrįstai nesutiko, kad atsakovo nurodytos išlaidos šilumos ir elektros energijai, įrangos nuomai ir administracinės išlaidos yra patirtos dėl ieškovės kaltės ar dėl nuo ieškovės priklausančių priežasčių. Nesant ieškovės kaltės ar netinkamai vykdytų įsipareigojimų nėra priežastinio ryšio tarp ieškovės įsipareigojimų vykdymo ir atsakovės patirtų aptariamų išlaidų, dėl ko atsakovė neturėjo pagrindo reikalauti, kad ieškovė atlygintų tokias išlaidas, taigi atsakovė nepagrįstai šias išlaidas įskaitė į ieškovei mokėtinas sumas.

3518.Teismas pripažįsta, kad be to šie mokėjimai nebuvo apibrėžti ir vykdytini. Kaip pagrįstai teigia ieškovė, atsakovė nepateikė ieškovei šių išlaidų faktinį apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, t. y. įrodymų, kad šios išlaidos faktiškai patirtos, nepateikė ir duomenų, iš kurių būtų aišku, kaip ir pagal kokius įkainius tokios išlaidos paskaičiuotos, kaip ir tarp kokių asmenų, ir dėl kokių priežasčių padalintos. Kad šie atsakovės reikalavimai nebuvo aiškūs ir tiksliai apibrėžti leidžia teismui vertinti ir tokios aplinkybės. Pirmą kartą atsakovė dar 2017 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. ( - ) pareikalavo, kad jai ieškovė atlygintų 13163,71 Eur išlaidas, turėtas pastato šildymui ir drėgmės surinkimui, pateikė sąskaitą Nr. ( - ) dėl baudos ( t. I, b. l. 72-73). Atsakovės 2017-12-27 rašte Nr. ( - ) (t. I, b.l. 91), su kuriuo buvo teikiama ir sąskaita Nr. ( - ) matyti, kad atsakovė jau mažino anksčiau, t. y. 2017-12-12 raštu, reikalautą sumą ir reikalavo atlyginti jau ne 13163,71 Eur, bet 8509,76 Eur nuostolius, kuriuos sudaro patirtos 3309,25 Eur išlaidos už šildymą, 1324 Eur patirtos administravimo išlaidos ir 3876,51 įrangos nuomos išlaidos, kurios susijusios su tinkamos darbo aplinkos pastato viduje sudarymui, ko būtinybė atsirado ieškovei netinkamai atlikus stogo dengimo darbus. Vėliau, 2018-01-09 raštu Nr. ( - ) ( t. I, b. l. 93), su kuriuo buvo teikiama sąskaita Nr. ( - ), atsakovė reikalavo atlyginti 1185,40 Eur nuostolius, kuriuos sudaro patirtos 350,50 Eur išlaidos už ventiliatorių ir drėgmės rinktuvų nuomą, 300 Eur administravimo išlaidos ir 504,90 Eur už elektros energijos sąnaudas įrangai (2017 m. lapkričio mėn. - 475,73 Eur ir 2017 m. gruodžio mėn. - 29,17 Eur), kurios susijusios su ieškovės netinkamai atliktais darbais. Tačiau dar vėliau, 2018 m. kovo 30 d. raštu Nr. ( - ) ( t. I, b. l. 140) atsakovė informavo ieškovę, kad ji paminėtais trimis raštais reikalautas sumas mažina iki 4896,55 Eur ir šias sumas įskaitys į mokėjimus pagal Sutartį. Ieškovė savo pareigos atlyginti atsakovei tokius nuostolius niekada nepripažino, apie tai informavo atsakovę, todėl tokių nuostolių apmokėjimo negalima pripažinti vykdytinais.

3619.Sutiktina, teismo vertinimu, ir su ieškovės argumentais dėl nepagrįsto sumų, nurodytų atsakovės 2018 m. vasario 13 d. rašte Nr. ( - ) ( t. I, b. l. 124) reikalaujamos sumokėti 49746,09 Eur sumos, kurią sudaro: 129,46 Eur nuostoliai patirti dėl netinkamai ieškovės atliktų darbų, kai dėl nesandariai įrengto pastato stogo antrame aukšte buvo aplieti ir sugadinti gaisrinės saugos ir signalizacijos įrangos davikliai, 3250 Eur bauda už sutarties įvykdymo garantijos pratęsimo nepateikimą ir 46369,60 Eur delspinigiai už vėlavimą atlikti sutartimi numatytus darbus, įskaitymo.

3720.Dėl 129,46 Eur žalos dėl gaisrinės saugos ir signalizacijos įrangos daviklių ieškovė, teismo vertinimu, pagrįstai teigia, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad šie davikliai buvo sugadinti (aplieti vandeniu) dėl ieškovo nesandariai įrengto stogo. Pretenzijoje (2018-02-13 rašte Nr. ( - )) atsakovė nurodė, kad apie pažeidimus ieškovė informuota 2018-01-30 pasitarimo metu. Tačiau iš pateikto laiško (t. I, b. l. 164) matyti, kad ieškovė nesutiko su 2018-01-30 protokole fiksuotais faktais, kad pastato stogas yra nesandarus ir per jį teka vanduo, daviklių sugadinimo galimą priežastį nurodė aukštą santykinę drėgmę pastate. Atsakydama į atsakovės pretenziją dėl šios 129,46 Eur žalos, ieškovė 2018-03-16 rašte Nr. ( - ) pažymėjo, kad baseino patalpose, elektros paskirstymo dėžutes privalo būti hermetiškos ir atitikti tam tikrus standartus, tvirtinimo varžtai turi būti atsparūs korozijai, o foto fiksacijose aiškiai matosi, kad paskirstymo dėžutė nesandari, be to baseino patalpose ilgą laiką santykinė drėgmė viršijo normas, dėl ko drėgmė pateko į nehermetišką ir nesandarią paskirstymo dėžutę (t. III, b. l. 38–39). Atsakovei nepateikus be fakto konstatavimo pasitarimo metu daugiau įrodymų, dėl ko galėjo būti sugadinti gaisrinės saugos ir signalizacijos įrangos davikliai, ieškovei nurodžius tokio sugadinimo kitokias priežastis, kurios teismo vertinimu labiau tikėtinos, pripažintina, kad atsakovė neįrodė, jog ji tikrai turėjo pagrindą įskaityti jos nurodomus 129,46 Eur nuostolius į ieškovei mokėtinas sumas. Todėl teismas daro išvadą, kad šią sumą atsakovė įskaitė nepagrįstai.

3821. Negalima, teismo nuomone, nesutikti ir su ieškovės teiginiais, kad atsakovė neturėjo pagrindo reikalauti iš ieškovės sumokėti 3250 Eur baudą dėl sutarties įvykdymo garantijos nepateikimo. Kadangi, kaip jau minėta sprendimo 16.1 p. Sutarties vykdymas prasitęsė dėl nuo ieškovo nepriklausančių priežasčių, nėra teisinio pagrindo taikyti netesybas dėl Sutarties įvykdymo garantijos nepratęsimo. Atsakovė realiai nepatyrė jokių nuostolių dėl to, kad nebuvo pateikta pratęsta Sutarties įvykdymo garantija, ieškovė darbus baigė ir Sutartį įvykdė. Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.9 p. numatyta, jog Rangovui netaikomos netesybos ir Rangovas neatsako už Užsakovo nuostolius, jei Rangovas negali vykdyti įsipareigojimų ne dėl savo kaltės (dėl projektavimo netikslumų, gamtinių sąlygų ir kt.), o taip pat jei Rangovas negali vykdyti savo įsipareigojimų, jei Užsakovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

3922.Nesutikdama su atsakovės paskaičiuotais ir įskaitytais 46369,60 Eur delspinigiais, ieškovė nurodė, jog Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.9 p. numatyta, jog Rangovui netaikomos netesybos ir Rangovas neatsako už Užsakovo nuostolius, jei Rangovas negali vykdyti įsipareigojimų ne dėl savo kaltės (dėl projektavimo netikslumų, gamtinių sąlygų ir kt. ), o taip pat jei Rangovas negali vykdyti savo įsipareigojimų, jei Užsakovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, šalių suderintame patikslintame 2017-09-12 grafike taip pat buvo nurodyta, jog sudarant šį grafiką neįvertintos lietingos dienos, t. y. kad dėl nepalankių oro sąlygų darbų vykdymo terminai gali keistis ir keitėsi. Nepagrįstai atsakovė skaičiavo delspinigius už tai, kad 84 dienas vėlavo stogo liukų įrengimo - apdirbimo darbai, kadangi šios stogo detalės patikslinti brėžiniai buvo parengti tik 2017-11-08, ką patvirtina duomenys brėžiniuose (t. I, b. l. 129-136), pateikti ieškovei 2017-11-09 dieną, o stogo liukai buvo sumontuoti 2017-11-02 pagal pateiktus techninio projekto brėžinius, o apskardinti - 2017-11-12. Nepagrįstai atsakovė skaičiavo delspinigius už tai, kad rombų – vandens atmušėjų įrengimo darbai vėlavo 26 dienas, kadangi ir šios stogo detalės patikslinti brėžiniai buvo parengti tik 2017-11-08, pateikti ieškovei 2017-11-09, o darbai buvo atlikti 2017-11-21, t.y. mažiau nei per dvi savaites nuo patikslintų brėžinių gavimo; šalių patvirtintame patikslintame grafike buvo numatytas 2 savaičių terminas šiems darbams atlikti. Nepagrįstai atsakovė skaičiavo delspinigius ir už tai, kad parapetų montavimo darbai vėlavo 50 dienų, nes pagal šalių suderintą patikslintą 2017-09-12 grafiką šie darbai turėjo būti baigti 43 savaitę, t.y. 2017-10-28, tačiau patikslintame 2017-09-12 grafike aiškiai nurodyta, jog parapetų montavimo darbai bus atliekami po to, kai bus įrengtas fasadas, nes toks yra technologinis darbų eiliškumas. Fasado įrengimo darbai buvo baigti tik 2018 m. sausio mėn. Parapetų montavimo darbai pilnai užbaigti 2018-01-31. Taigi, negali būti laikoma, kad šis darbų etapas buvo vėluojamas vykdyti dėl ieškovo kaltės.

4023.Teismas vertina, kad ieškovės nurodyti (sprendimo 22 p.) argumentai, dėl ko atsakovė nepagrįstai paskaičiavo ieškovės mokėtinus delspinigius, yra pagrįsti, kadangi ieškovė vėlavo atlikti parapetų įrengimo darbus dėl kitų rangovų vykdomų darbų vėlavimo, darbų fronto neperdavimo ir reikalingų projektinių sprendimų nepateikimo, ką patvirtina susirašinėjimo medžiaga (t. I, b. l. 137-139), kitus darbus dėl projektavimo darbų netikslumų ir atliekamų darbų tikslinimo. Laikytina, kad ieškovė, kaip rangovas, negalėjo laiku vykdyti savo įsipareigojimų ne dėl jos kaltės.

4124.Sutinka teismas ir su ieškovės pastebėjimu, kad atsakovė nei 2018-02-13 pretenzijoje „Dėl darbų defektų“ Nr. ( - ), nei 2018-05-07 rašte „Dėl mokėtinų sumų“ Nr. ( - ), atlikdama įskaitymą nedetalizavo, už kokius būtent laikotarpius paskaičiavo netesybas, tik nurodė bendrą vėlavimo dienų skaičių ir bendrą netesybų sumą, todėl toks paskaičiavimas laikytinas nekonkrečiu ir nepagrįstu.

4225.Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta (sprendimo 14-24 punktai) teismas sprendžia, jog ieškovė neturėjo pareigos sumokėti atsakovei jos reikalaujamas išlaidų ir netesybų sumas, t. y. atsakovė neturėjo galiojančio reikalavimo dėl išlaidų ir netesybų sumokėjimo ieškovės atžvilgiu, be to atsakovės reikalavimai dėl išlaidų ir netesybų sumokėjimo yra neapibrėžti ir nekonkretūs, taip pat atsakovė negalėjo atlikti įskaitymo, nes reikalavimai nebuvo lygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo aspektu: atsakovės skola ieškovei už atliktus ir priimtus darbus pagal pasirašytus darbų atlikimo aktus ir kitus mokėjimo dokumentus akivaizdi ir konkreti, o atsakovo reikalavimai ieškovei dėl išlaidų ir netesybų buvo nenuoseklūs, nekonkretūs ir nedetalizuoti, nepagrįsti dokumentais, dėl jų tarp šalių vyko diskusijos ir ginčai, taigi, atsakovės reikalavimai nebuvo akivaizdūs bei šalių pripažinti ar vykdytini. Todėl teismas tenkina ieškovės reikalavimą ir atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą pripažįsta negaliojančiu.

43Dėl mokėjimo už darbus

4426.Nustačius, kad ieškovė atliko ir atsakovei perdavė, o ši priėmė, pagal Sutartį atliktų darbų už 327 563,04 Eur, kad atsakovė nepagrįstai įskaitė į tarpusavyje mokėtinas sumas 60.044,22 Eur, ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės nesumokėtą 60 985,95 Eur skolą, buvusią ieškinio pateikimo dieną, o taip pat ir ieškovės priskaičiuotus 3 003,72 Eur delspinigius bei palūkanas, laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.

4527.Ieškovė, kaip matyti iš jos paaiškinimų, atliktų ir perduotų darbų aktų Sutartyje numatytus darbus atliko ir juos užbaigė 2018-01-31, taip pat 2018 kovo mėnesį savo sąskaita atliko papildomus darbus, kuriuos užbaigė 2018-03-31. Ieškovė perdavė atliktus darbus atsakovei pagal atliktų darbų aktus, kuriuos atsakovės atstovas pasirašė, patvirtindamas darbų atlikimą ir juos priimdamas, kaip numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.1.1 (pakeistas Specialiųjų sąlygų 6 dalyje), 12.1.2, 12.1.4 punktuose. Atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti už atliktus darbus, kaip kad numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 p., 12.1.4 p., 15.1 p., 15.5.1 p. (pakeistas Specialiųjų sąlygų 6 dalyje), tačiau atsakovė šios pareigos neįvykdė.

4628.Kaip teigia ieškovė, atsakovė delsė priimti atliktus darbus ir už juos mokėti, nuolat darbų vykdymo metu, o taip pat ir po darbų atlikimo, reikšdama nepagrįstas pretenzijas dėl stogo nesandarumo, nes stogas įrengtas tinkamai, o vandens lašėjimą lėmė ne ieškovo netinkamai atlikti darbai, o kitos priežastys: labai didelė drėgmė ir garavimas pastato viduje, likutinė drėgmė pastato konstrukcijoje, kuri susikaupė pastatui ilgą laiką esant nesandariam, neveikiant vėdinimo sistemoms (kurios dalis buvo įjungta tik 2018 m. sausio mėn. pabaigoje). Tokią ieškovės nuomonę, kad vandens lašėjimą lemia ne stogo nesandarumas, patvirtina atsakovės užsakymu UAB „EPDM sistemos“ atlikta 2018-03-13 Stogo įvertinimo analizė ( t. I, b. l. 31-39), kurioje nurodyta, jog jokių pratekėjimų pro stogą nėra, kad kritulių vandens pratekėjimai patenka per fasadinę dalį, o vandens lašėjimo priežastys gali būti dėl susikaupusios likutinės drėgmės, kuri susikaupė esant nepalankioms oro sąlygoms, dideliems kritulių kiekiams ir didelės santykinės drėgmės, dėl vandens garavimo iš baseino, vėdinimo sistemos tinkamo neveikimo.

4729.Atsakovė teigia, kad ieškovė netinkamai atliko Sutartyje numatytus darbus ir dėl to neperdavė tinkamo rezultato atsakovei, o todėl jai neatsirado pareiga mokėti už atliktus darbus. Teismas pripažįsta, kad tokie atsakovės argumentai yra nepagrįsti. Objektas – ( - ), kaip teigia ieškovė remdamasi vieša informacija, yra baigtas statyti, tinkamas eksploatuoti ir naudojamas pagal paskirtį. Atsakovė šios aplinkybės nepaneigė. Kad atsakovė po 2018 m. sausio 31 d. ar 2018 m. kovo 31 d., kada ieškovė atliko paskutinius stogo dengimo darbus, kitų rangovų jėgomis būtų atlikusi tokius darbus, be kurių ieškovės atlikti darbai butų vertinami kaip netinkamai atlikti ir dėl to nebūtų galima pastatu naudotis pagal paskirtį, įrodymų nepateikė. Ji pati nuo 2018 m. balandžio pradžios neleido ieškovei šalinti trūkumų, kurių negalima vertinti kaip esminių, neleidžiančių eksploatuoti statinį. Todėl teismas pripažįsta, kad ieškovė pagrįstai reikalauja sumokėti už darbus 60965,95 Eur skolą (CK 6.644 str. 1 d.). Pripažindamas ieškovės reikalavimą pagrįstu, teismas atsižvelgia ir į tai, kad pati atsakovė, atlikdama įskaitymą, nors tai ji darė nepagrįstai bei nesilaikydama nustatytos įskaitymo tvarkos, pripažino savo pareigą atsiskaityti su ieškove už atliktus darbus.

4830.Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ji turėjo išlaidų 4989,81 Eur stogo defektų šalinimui. Tačiau ji nepranešė ieškovei, kad tokias išlaidas yra įskaičiusi į tarpusavyje mokėtinas sumas, nagrinėjant bylą nepareiškė reikalavimų šiomis sumomis sumažinti ieškovei mokėtinas sumas. Byloje atsakovė nepateikė įrodymų, kad ji tikrai turėjo tokias išlaidas (kam, kada ir kokias sumas sumokėjo), todėl teismas, neturėdamas pagrindo vertinti, kad tokia suma yra akivaizdžiai mokėtina atsakovei, ieškovei priteistinos 60965,95 Eur skolos sumos suma nemažina.

4930.Atsakovė, kaip pagrįstai nurodo ieškovė, nevykdydama savo sutartinių prievolių, pažeidė ne tik Sutartimi ir įstatymais numatytą pareigą atsiskaityti, bet taip pat ir CK 6.38 str. ir CK 6.200 str. įtvirtintus prievolių vykdymo principus, t. y. kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais. Termino praleidimas laikomas prievolės pažeidimu ( CK 6.63 str. 1 d. 2 p.) ir sutarties neįvykdymu ( CK 6.205 str.). Vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d., sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas užtraukia civilinę atsakomybę, ir sutartį pažeidusi šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.11 p. ir Specialiųjų sąlygų 2 dalyje numatyta užsakovo atsakomybė už vėlavimą vykdyti pinigines prievoles – 0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal šį Sutarties punktą, atsižvelgdama į CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nurodytą ieškinio senatį netesyboms, ieškovė paskaičiavo 3003,72 Eur palūkanas ir delspinigius už 6 mėn. iki ieškinio surašymo dienos, t. y. už laikotarpį nuo 2018-01-12 iki 2018-07-11 ( t. I, b. l. 154). Šie delspinigiai ieškovei priteistini iš atsakovės.

50Dėl sulaikytų lėšų

5131.Ieškovė 2018 m. spalio 2 d. pateiktame teismui pareiškime dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo ( t. II, b. l. 158-162) nurodė, jog, jai 2018 m. liepos 12 d. pateikiant ieškinį, atsakovei dar nebuvo suėjęs terminas sumokėti ieškovei sulaikytą 7615,94 Eur sumą. Šis terminas suėjo 2018 m. liepos 30 d., todėl iš atsakovės ieškovė papildomai prašo priteisti 7.807,86 Eur, t. y. 7.615,94 Eur sulaikytą sumą ir už 63 dienas paskaičiuotus delspinigius – 191,92 Eur.

5232.Reikšdama šį reikalavimą ieškovė nurodė, jog ji atliko visus Sutartimi prisiimtus darbus, perdavė juos užsakovui (atsakovei), pateikė sąskaitas apmokėjimui, iš kurių atsakovė sulaikė 7.615,94 Eur pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 str., Bendrųjų sąlygų 15.5.2 p. (pakeistas Specialiųjų sąlygų 6 dalyje).

5333.Taip pat ieškovė nurodė, kad prieš kreipdamasi į teismą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, ji pateikė atsakovei 2018-06-12 pretenziją dėl apmokėjimo už atliktus darbus ( t. I, b. l. 141-147), kartu su ja ir ieškovės pasirašytą Galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą atsakovės patvirtinimui ir pasirašymui. Pagal Sutarties 12.1.6, 15.5.2 p., atlikęs Darbus, rangovas turi teisę pateikti Galutinį atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kurį užsakovui patvirtinus, rangovas gautų ir galėtų pateikti garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą bei įgytų teisę į sulaikytų sumų išmokėjimą. Atsakovė į ieškovės 2018-06-12 pretenziją atsakė 2018-07-05 raštu Nr. ( - ) (I t., b. l. 148-149), kuriame nurodė, kad rangovas nesuderino Galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto su užsakovu, nesiuntė akto peržiūrai, todėl prašo pateikti Galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto projektą suderinimui. Toks atsakovės atsakymas yra nepagrįstas, nes Galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma buvo šalių suderinta ir patvirtinta kaip Sutarties Priedas Nr.6, be to atsakovė nesilaikė Sutartyje nustatytos darbų priėmimo tvarkos. Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje buvo aprašyta darbų priėmimo tvarka, pagal kurią atlikęs darbus, rangovas turi parengti ir užsakovui pateikti atliktų darbų aktus, užsakovas juos turi patikrinti per 5 darbo dienas ir arba patvirtinti aktą, arba pateikti pastabas (12.1.1, 12.1.4 p.). Kadangi kitokių sąlygų ir terminų Galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimui ir pasirašymui Sutartyje nebuvo numatyta, šio akto pasirašymui taikytinos tokios pačios nuostatos, kaip ir atliktų darbų aktų priėmimui, t. y. atsakovė, gavusi iš ieškovės Galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto projektą, turėjo per 5 darbo dienas arba jį pasirašyti ir grąžinti, arba pateikti pastabas ir/arba paaiškinimus, kodėl jo negali pasirašyti (dėl darbų trūkumų ar pan.). To atsakovė nepadarė, nenurodė jokių egzistuojančių darbų trūkumų ir nepareikalavo ieškovo juos taisyti, todėl laikytina, kad atsakovas visiškai be pagrindo neįvykdė savo pareigos pasirašyti jam pateiktą Galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. CK 6.694 str. 6 d. numato, jog galutinis aktas gali būti nepasirašytas tuomet, kai darbų trūkumai yra esminiai, t. y. neleidžiantys naudotis darbais pagal paskirtį, ir nepašalinami. Šiuo atveju tokių trūkumų nebuvo. Atsakovė apskritai nenurodė jokių trūkumų, nei esminių, nei neesminių, o objektas, dėl kurio stogo įrengimo darbų vyksta ginčas, – ( - ) – yra užbaigtas, tinkamas eksploatuoti ir naudojamas pagal paskirtį su ieškovės įrengtu stogu nuo 2018 birželio pabaigos.

5434. Atsakovė dėl šio ieškovės reikalavimo procesiniuose dokumentuose prieštaravimų nepareiškė. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad su tokiu reikalavimu atsakovė nesutinka.

5535.Teismas, sutikdamas su ieškovės dėl šio reikalavimo pagrįstumo nurodytais argumentais, pripažįsta, kad šis ieškovės reikalavimas pagrįstas. Pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 str., Bendrųjų sąlygų 15.5.2 p. (pakeistas Specialiųjų sąlygų 6 dalyje) sulaikytos sumos Rangovui išmokamos per 20 kalendorinių dienų po to, kai Užsakovas patvirtina Galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir Rangovas šio akto pagrindu gauna ir pateikia Užsakovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.4 p. numatytą garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą. Pagal CK 1.67 str. 1 d., jeigu sąlygai atsirasti nesąžiningai sukliudė šalis, kuriai ta sąlyga nenaudinga, tai pripažįstama, kad sąlyga buvo. Aukščiau nurodytos sutartinės sąlygos sulaikytų sumų išmokėjimui anksčiau neatsirado dėl atsakovės AB „Axis Industries“ kaltės, t. y. dėl atsakovės nepagrįsto atsisakymo pasirašyti Galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, be kurio rangovui negali būti išduotas garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas. Kadangi sulaikytų sumų išmokėjimas atsakovei yra nenaudingas, ir atsakovė savo nepagristu neveikimu neleido atsirasti sąlygoms, su kuriomis siejamas sulaikytų sumų išmokėjimas, laikytina, kad tos sąlygos yra įvykusios.

5636.Dėl aukščiau (sprendimo 33-35 punktuose) nurodytų priežasčių teismas tenkina ieškovės reikalavimus priteisti jai iš atsakovės 7.615.94 Eur sulaikytų mokėjimų sumą (skolą) už atliktus darbus ir 191,92 Eur delspinigius, kuriuos ieškovė paskaičiavo nuo 2018-07-30 (kada atsakovė privalėjo pasirašyti Galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą arba informuoti ieškovę apie darbų trūkumus) iki 2018 m. spalio 1 d. pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.11 p. ir Specialiųjų sąlygų 2 dalyje nurodytą netesybų skaičiavimo tvarką.

57Dėl procesinės bylos baigties

5837.Pripažinęs, kad ieškovės reikalavimai, pareikšti 2018 m. liepos 13 d. priimtame ieškinyje ir 2018 m. spalio 2 d. priimtame pareiškime dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo, pagrįsti, teismas ieškinį tenkina visiškai, t. y. pripažįsta atsakovės AB „Axis Industries“ 2018 m. gegužės 7 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą, atliktą tarp ieškovės UAB „Daistatus“ ir atsakovės AB „Axis Industries“, vykdant 2017 m. birželio 5 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. ( - ), negaliojančiu ir priteisia ieškovei iš atsakovės 71.777,53 Eur skolą, delspinigius ir palūkanas.

5938.Teismas tenkina ir ieškovės prašymą priteisti jai procesines 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, priteisia tokio dydžio palūkanas už 63969,67 Eur (ieškiniu pareikalauta suma) nuo ieškinio priėmimo teisme dienos – 2018-07-13 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir palūkanas už 7807,86 Eur sumą nuo pareiškimo dėl ieškinio patikslinimo priėmimo dienos – 2018 m. spalio 2 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokio dydžio palūkanas teismas priteisia, tenkindamas ieškovės prašymą palūkanas priteisti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu.

6039.Patenkinęs aukščiau paminėtus ieškovės reikalavimus, teismas tenkina ir ieškovės prašymą priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė byloje sumokėjo 1302 Eur žyminį mokestį ( t. I, b. l. 155 ir t. II, b. l. 164) ir turėjo 3000 Eur išlaidų už advokatės suteiktą teisinę pagalbą ( t. III, b. l. 77-86). Visos šios 4302 Eur išlaidos, ieškinį patenkinus visiškai, priteisiamos ieškovei iš atsakovės (CK 93 ir 98 str.).

61Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

62Ieškinį tenkinti visiškai.

63Pripažinti atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“ atliktą vienašalį 60.044,22 Eur sumos įskaitymą tarp ieškovės UAB „Daistatus“ ir atsakovės AB „Axis Industries“ negaliojančiu.

64Priteisti ieškovei UAB „Daistatus“ (j. a. k. 300066156) iš atsakovės AB „Axis Industries“ (j.a.k. 165707056): – 71.777,53 Eur (septyniasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 53 centus) skolą, delspinigius ir palūkanas; – procesines 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 63969,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo dienos – 2018 m. liepos 13 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; – procesines 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 7807,86 Eur sumą nuo pareiškimo dėl ieškinio patikslinimo priėmimo dienos – 2018 m. spalio 2 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; – 4302 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus du eurus) bylinėjimosi išlaidas.

65Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliaciniu skundu, tokį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui pateikiant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovams D. M. ir advokatei R. P., atsakovės atstovui... 4. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.e2-2093-260/2018 pagal... 5. Teismas... 6. I. Ieškovės reikalavimai ir jos argumentai... 7. 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 13 d. priėmė ieškovės uždarosios... 8. 2. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji pagal su atsakove AB „Axis... 9. 3. Ieškovė 2018 m. spalio 2 d. pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio... 10. II. Atsakovės argumentai... 11. 4. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip... 12. 5. Ieškovė nepagrįstai ginčija atsakovės įskaitytus paskaičiuotus... 13. 6. Vėliau pateiktuose procesiniuose dokumentuose – ieškovė dublike ir... 14. Teismas... 15. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. 7. Byloje nustatytos tokios esminės reikšmingos šiai bylai faktinės... 17. 7.1. Ieškovė UAB „Daistatus“ (Rangovas) su atsakove AB „Axis... 18. 7.2. Atliktus darbus ieškovė atsakovei perdavė pagal atliktų darbų aktus... 19. 7.3. Kaip matyti iš Apyvartos žiniaraštyje bei Delspinigių ir palūkanų... 20. 7.4. Atsakovė 2018 m. liepos 5 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl mokėtinų sumų“... 21. 8. 2018 m. liepos 12 d. ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimais... 22. 9. Atsakovei nesutinkant su ieškovės reikalavimais, teismas vertina, kad... 23. Dėl atlikto įskaitymo ... 24. 10.Šalys Sutartyje susitarė, kad Užsakovas (atsakovė) turi teisę... 25. 11.Toks šalių susitarimas atitinka CK Šeštosios knygos IX skyriaus Antrojo... 26. 12.Byloje nagrinėjamu atveju atsakovė 2018 m. liepos 5 d. raštu Nr. ( - )... 27. 13.Ieškovė su atsakovės atliktu įskaitymu nesutinka, nurodo, kad šių... 28. 14.Ieškovė teigia, kad reikalaujamas pagal 2017-10-13 sąskaitą Nr. ( - ),... 29. 15.Ieškovė nurodė, kad ji nesutinka ir su 2017-12-27 bei 2018-01-09... 30. 16.Teismas vertina, kad tokie ieškovės argumentai yra pagrįsti. Teismas... 31. 16.1. Stogo įrengimo darbų vykdymas buvo atidėtas dėl nuo ieškovės... 32. 16.2. Pagrindiniai stogo dengimo darbai buvo vykdomi 2017 rugpjūčio-rugsėjo... 33. 16.3. Pastatas visu lietingu laikotarpiu buvo nesandarus ne tik dėl stogo... 34. 17.Atsižvelgdamas į aukščiau (sprendimo 16.1-16.3 punktuose) nurodytas... 35. 18.Teismas pripažįsta, kad be to šie mokėjimai nebuvo apibrėžti ir... 36. 19.Sutiktina, teismo vertinimu, ir su ieškovės argumentais dėl nepagrįsto... 37. 20.Dėl 129,46 Eur žalos dėl gaisrinės saugos ir signalizacijos įrangos... 38. 21. Negalima, teismo nuomone, nesutikti ir su ieškovės teiginiais, kad... 39. 22.Nesutikdama su atsakovės paskaičiuotais ir įskaitytais 46369,60 Eur... 40. 23.Teismas vertina, kad ieškovės nurodyti (sprendimo 22 p.) argumentai, dėl... 41. 24.Sutinka teismas ir su ieškovės pastebėjimu, kad atsakovė nei 2018-02-13... 42. 25.Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta (sprendimo 14-24 punktai) teismas... 43. Dėl mokėjimo už darbus... 44. 26.Nustačius, kad ieškovė atliko ir atsakovei perdavė, o ši priėmė,... 45. 27.Ieškovė, kaip matyti iš jos paaiškinimų, atliktų ir perduotų darbų... 46. 28.Kaip teigia ieškovė, atsakovė delsė priimti atliktus darbus ir už juos... 47. 29.Atsakovė teigia, kad ieškovė netinkamai atliko Sutartyje numatytus darbus... 48. 30.Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ji turėjo išlaidų 4989,81 Eur stogo... 49. 30.Atsakovė, kaip pagrįstai nurodo ieškovė, nevykdydama savo sutartinių... 50. Dėl sulaikytų lėšų... 51. 31.Ieškovė 2018 m. spalio 2 d. pateiktame teismui pareiškime dėl ieškinio... 52. 32.Reikšdama šį reikalavimą ieškovė nurodė, jog ji atliko visus... 53. 33.Taip pat ieškovė nurodė, kad prieš kreipdamasi į teismą dėl skolos... 54. 34. Atsakovė dėl šio ieškovės reikalavimo procesiniuose dokumentuose... 55. 35.Teismas, sutikdamas su ieškovės dėl šio reikalavimo pagrįstumo... 56. 36.Dėl aukščiau (sprendimo 33-35 punktuose) nurodytų priežasčių teismas... 57. Dėl procesinės bylos baigties... 58. 37.Pripažinęs, kad ieškovės reikalavimai, pareikšti 2018 m. liepos 13 d.... 59. 38.Teismas tenkina ir ieškovės prašymą priteisti jai procesines 8 procentų... 60. 39.Patenkinęs aukščiau paminėtus ieškovės reikalavimus, teismas tenkina... 61. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas... 62. Ieškinį tenkinti visiškai.... 63. Pripažinti atsakovės AB „Axis Industries“ 2018-05-07 raštu Nr. ( - )... 64. Priteisti ieškovei UAB „Daistatus“ (j. a. k. 300066156) iš atsakovės AB... 65. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliaciniu skundu, tokį...