Byla 2A-703-622/2011
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ ieškinį atsakovui

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Irma Čuchraj, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ direktoriui Kęstučiui Černeckui, ieškovo atstovei advokatei Renatai Janušytei, atsakovo UAB „AD REM LEZ“ atstovei advokatei Romai Kozelienei, apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ ieškinį atsakovui

2UAB „AD REM LEZ“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovas pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 13 602,26 Lt nuostolių atlyginimą, 2 426,79 Lt palūkanas, 8,28 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008-11-11 su atsakovu buvo sudaryta sutartis Nr. LEZ-MT-08-11-17, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo atstovauti ieškovą, deklaruojant prekes muitinei ir pateikiant jas muitiniam įforminimui, įforminant laikinąjį saugojimą, muitinės procedūrą ar atliekant kitą muitinės sankcionuotą veiksmą, taip pat užsakovui pageidaujant, pagal atskirą sutartį teikti ekspedicines paslaugas, įskaitant krovinių vežimą atsakovo transportu. 2008-11-17 taip pat buvo sudaryta ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis Nr. ADL-MS-08-11-17, kuria atsakovas įsipareigojo saugoti muitinės sandėlyje ieškovo perduotas prekes. 2008-11-27 buvo surašytas krovinio važtaraštis Nr. 027, kuriuo atsakovas įsipareigojo nugabenti ieškovo krovinį iš ( - ), į ( - ). Važtaraštis pasirašytas krovinį išdavusio asmens – UAB „AD REM LEZ“ sandėlininko Ž. L., vežėjo UAB „AD REM“ vairuotojo T. L. ir gavėjo UAB „Interior byggerikonsult“ direktoriaus Kęstučio Černecko. Šiame važtaraštyje 2008-11-28 ieškovo pažymėta, jog visi šeši rulonai yra suplėšyti. Nuotraukos padarytos iškrovimo vietoje. Rulonų mechaniniai pažeidimai sudaro apytikriai apie 20 procentų krovinio apimties. Kadangi transportuojant krovinį iš Švedijos į Klaipėdą 2008-11-17 krovinio važtaraštyje (CMR) nebuvo atlikta jokių pastabų apie krovinio sugadinimą ar sužalojimą, nebuvo sustatytas joks pažeidimo aktas, laikytina, jog krovinys atsakovui buvo pristatytas be defektų.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė atsakovui UAB „AD REM LEZ“ iš ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ 1 725,06 Lt bylinėjimosi išlaidas. Remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė byloje įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas faktines aplinkybes, o atsakovas įrodė, jog krovinys jiems pateiktas jau sugadintas, todėl ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas kaip neįrodytas.

6Ieškovas UAB „Interior byggerikonsult“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas turėjo pareigą tikrinti krovinį tiek jį priimant iš „Terminus Spedition & Transport AB“ vairuotojo, tiek priimant į muitinės sandėlį, remiantis sutarčių bei įstatymų nuostatomis. Nustačius krovinio trūkumus, apie juos turėjo pažymėti važtaraštyje ar atskirame akte. To nepadarius laikytina, kad krovinys pristatytas be defektų. Ginčija atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų patikimumą, todėl daro išvadą, kad „Terminus Spedition & Transport AB“ pakrovė nepažeistą krovinį.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Ginčas kilo dėl krovinio sugadinimo, tai yra, ar krovinys buvo sugadintas iki atsakovas jį priėmė.

10Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

11Byloje neginčijamai nustatyta, kad 2008-11-20, krovinio pristatymo atsakovui dieną, tarp ginčo šalių jau buvo sudarytos muitinės tarpininkavimo paslaugų ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartys (b. l. 8-9, 10-12). Susitarimas dėl krovinio pervežimo buvo sudarytas vėliau.

12Pagal muitinės tarpininkavimo paslaugų sutarties Nr. LEZ-MT-08-11-17 2.4 punktą atsakovas turi nedelsiant informuoti užsakovą (ieškovą) apie duomenų neatitikimą prekes lydinčiuose dokumentuose faktiniams duomenims, muitinėje sulaikytas užsakovo prekes, prekių trūkumą, įpakavimo pažeidimus, prekių sunaikinimą ar sužalojimą, jei tai buvo pastebėta muitinio tikrinimo metu, ir kitus svarbius faktus ar įvykius, kurie gali turėti užsakovui neigiamų pasekmių, siekiant gauti iš jo reikiamus nurodymus ir sureguliuoti iškilusius klausimus. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas turėjo pareigą fiksuoti pristatyto krovinio apgadinimus ir apie juos nedelsiant informuoti ieškovą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad krovinys atsakovui buvo pristatytas ne tolimesniam pervežimui, o paslaugų teikimui pagal muitinės paslaugų ir Krovinių saugojimo muitinės sandėlyje sutartis.

13Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors atsakovas ir turėjo pareigą fiksuoti pristatyto atsakovui krovinio apgadinimus, tokių apgadinimų jis nefiksavo, tačiau tokios pareigos nevykdymas arba netinkamas vykdymas neatima jo teisės įrodyti, kad krovinį jis gavo sugadintą. CPK 178 straipsnis numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Kad gavo krovinį sugadintą atsakovas įrodinėja liudytojo sandėlininko Ž. L. parodymais, susirašinėjimo laiškais elektroniniu paštu su atsakovu bei su krovinio vežėju „Terminus Spedition & Transport”, iš jo gautomis nuotraukomis, pakrovimo iškrovimo sąrašu, AON RISK SERVICES apžiūros 2009-02-18 ataskaita. Iš 2008-11-27 išrašyto krovinio važtaraščio matyti, kad krovinio sugadinimai ieškovo buvo fiksuoti 2008-11-27. Atsakovas apie krovinio sugadinimą ieškovui pranešė elektroniniu paštu dar 2008-11-20, tai yra tik kroviniui priėmus muitinės procedūroms atlikti ir saugojimui muitinės sandėlyje vykdyti, ir nurodė, kad krovinys atvykęs, “klijai, pakuotės apgadintos...” Kartu nusiuntė nuotraukas (b. l. 69). Kad krovinys buvo apgadintas iki jis pasiekė atsakovą patvirtina atsakovo susirašinėjimas su krovinio vežėjo „Terminus Spedition & Transport” atsatove Linda Christiansson (b. l. 70-76). Kartu atsiųstos nuotraukos patvirtina, kad buvo sugadintos ne tik klijų pakuotės, bet visas krovinys. Kad buvo sugadintas visas krovinys, o ne tik klijai patvirtina “Terminus Spedition & Transport AB“

142008-11-07 pakrovimo, iškrovimo sąrašas, kuriame įrašyta, kad „pažeista pakuotė“, “pažeista dėl blogai pakrauto konteinerio, yra nuotraukų” nuorašas (b.l. 77, 78). Prierašų padarymo dieną ginčo dėl pažeisto krovinio pakuotės nebuvo, todėl nėra pagrindo teigti, kad šie įrašai galimai padaryti suinteresuotai. Atitinkamai tokie duomenys ginčo šalims nebuvo pateikti. AON RISK SERVICES apžiūros 2009-02-18 ataskaita taip pat nepatvirtina ieškovo teiginių, kad atsakovas krovinį gavo nesugadintą (b. l. 26-31). Priešingai, šioje atsaskaitoje padaryta išvada, kad pagal turimus duomenis galima teigti, kad krovinys jau buvo sugadintas Kinijoje arba pakeliui į Goteborgą.

15Teisėjų kolegija atsakovo pateiktus įrodymus vertina kaip nuoseklius ir neprieštaringus, atitinkančius buvusią įvykių chronologiją, neprieštaraujančius ieškovo pateiktiems įrodymams, todėl juos laiko pakankamais konstatuoti, kad krovinys buvo atsakovui pristatytas sugadintas tokia pat apimtimi kaip ir pristatytas ieškovui. Ieškovo teiginiai, kad atsakovui krovinys buvo pristatytas be defektų atmestini. Todėl nėra pagrindo daryti priešingą išvadą nei tai padarė pirmosios instancijos teismas.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, atsakovui priteistinos jo apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ atsakovui UAB „AD REM LEZ“ 800 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. UAB „AD REM LEZ“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.... 3. Teisėjų kolegija... 4. ieškovas pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui ieškinį, prašydamas... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu... 6. Ieškovas UAB „Interior byggerikonsult“ apeliaciniu skundu prašo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundžiamą pirmosios... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Ginčas kilo dėl krovinio sugadinimo, tai yra, ar krovinys buvo sugadintas iki... 10. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 11. Byloje neginčijamai nustatyta, kad 2008-11-20, krovinio pristatymo atsakovui... 12. Pagal muitinės tarpininkavimo paslaugų sutarties Nr. LEZ-MT-08-11-17 2.4... 13. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors atsakovas ir turėjo... 14. 2008-11-07 pakrovimo, iškrovimo sąrašas, kuriame įrašyta, kad „pažeista... 15. Teisėjų kolegija atsakovo pateiktus įrodymus vertina kaip nuoseklius ir... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 17. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, atsakovui priteistinos jo apeliacinės... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „Interior byggerikonsult“ atsakovui UAB „AD...