Byla eB2-479-856/2020
Dėl neteisėtų bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimų, kuriais patvirtinti kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Specagra“, L. K., D. V. ir K. Š. reikalavimai, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Specagra“, L. K., D. V. ir K. Š

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pareiškimą atsakovei bankrutuojančiai individualiai įmonei „Mintarta“, atstovaujamai nemokumo administratorės individualios įmonės „Raštinės paslaugos“, dėl neteisėtų bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimų, kuriais patvirtinti kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Specagra“, L. K., D. V. ir K. Š. reikalavimai, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Specagra“, L. K., D. V. ir K. Š..

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėjas Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (toliau – ir Pareiškėjas, ir Bankas), pateikė pareiškimą dėl neteisėtų bankrutuojančios individualios įmonės (toliau – ir BIĮ) „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimų, kuriuo prašo: 1) panaikinti BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Specagra“ kreditorinis reikalavimas; 2) panaikinti BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas L. K. kreditorinis reikalavimas; 3) panaikinti BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas D. V. kreditorinis reikalavimas; 4) panaikinti BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas K. Š. kreditorinis reikalavimas; 5) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Pareiškėjas nurodo, jog BIĮ „Mintarta“ bankroto procesas yra vykdomas ne teismo tvarka. 2020-04-24 įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame buvo neteisėtai patvirtinti kreditorių UAB „Specagra“, L. K., D. V. ir K. Š. reikalavimai. Bankas yra BIĮ „Mintarta“ kreditorius (įkaito turėtojas, finansinio reikalavimo suma 990 869,59 Eur; antros eilės kreditorius, finansinio reikalavimo suma - 224 925,52 Eur). Banko atstovas balsavimo raštu biuletenyje balsavo prieš nurodytų kreditorių reikalavimų patvirtinimą ir nurodė argumentus, kodėl šie reikalavimai negali būti patvirtinti. Banko nuomone, kreditorių susirinkimo sprendimas, kuriuo patvirtinti aukščiau nurodytų kreditorių reikalavimai, prieštarauja įstatymams ir pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių teises ir įstatymų saugomus interesus, todėl turi būti panaikintas.

73.

8Bankas teigia, jog UAB „Specagra“ 547 381,84 Eur kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas nepagrįstai. UAB „Specagra“ savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2013-10-23 laidavimo sutarties (laidavimo sutartimi R. V. (IĮ „Mintarta“ savininkas) įsipareigojo atsakyti UAB „Specagra“, jei UAB „Agrodurpės“ neįvykdys prievolių pagal technikos iš UAB „Specagra“ įsigijimo sutartį), užtikrinant laidavimo sutartį 2014-02-20 R. V. išrašyto vekselio ir 2014-04-30 neįsiteisėjusio Panevėžio apygardos teismo preliminaraus sprendimo, kuriuo UAB „Specagra“ naudai iš UAB „Agrodurpės“ priteista skola. Pirma, pateiktas 2014-04-30 Panevėžio apygardos teismo preliminarus sprendimas yra neįsiteisėjęs – tai patvirtina ant paties sprendimo esanti žyma neįsiteisėjęs. Antra, neįsiteisėjusiu teismo sprendimu skola priteista pagal paskolos sutartį, bet ne technikos įsigijimo sutartį, už kurią laidavo R. V.. Trečia, nėra duomenų, kad UAB „Agrodurpės“ yra neįvykdžiusi prievolių, už kurias laidavo R. V.. Be to, kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims, išskyrus akceptavusįjį, kai pasibaigia nustatyti terminai: 1) pateikti vekselį, mokėtiną jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo; 2) įforminti protestą dėl neakceptavimo arba neapmokėjimo; 3) pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“. Tuo tarpu vekselyje nurodyta, kad jis turėjo būti apmokėtas iki 2014-12-31. Tačiau nesant duomenų, jog UAB „Agrodurpės“ yra neįvykdžiusi prievolių, už kurias laidavo R. V., nėra pagrindo konstatuoti, kad R. V. turi įvykdyti prievolę vekselio pagrindu UAB „Specagra“ naudai. Banko nuomone, dėl paminėto 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimas, kuriuo neteisėtai patvirtintas UAB „Specagra“ 547 381,84 Eur reikalavimas, turi būti panaikintas.

94.

10Banko teigimu, nepagrįstai patvirtintas ir L. K. 395 113,62 Eur reikalavimas. L. K. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2018-04-05 teismo įsakymo, 2010-03-20 susitarimo dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo, 2016-02-15 šio susitarimo pakeitimo ir jų pagrindu 2018-03-26 sudarytos taikos sutarties. Tačiau, pirma, pateiktas 2018-04-05 teismo įsakymas neturi žymos įsiteisėjęs, todėl laikytina, kad jis nėra įsiteisėjęs ir jo pagrindu neteisėtai patvirtinta teismo įsakymu priteista kreditorinio reikalavimo dalis. Antra, 2010-03-20 susitarimo dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo 2 punktu R. V. įsipareigojo suteikti 15 000 Lt per metus išlaikymą vaikui, t. y. 1 250 Lt per mėnesį, kas prieštarauja CK 3.192 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatoms, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas; materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Nurodo, jog pagal 2010 metų teismų praktiką, nepilnamečiams vaikams buvo priteisiamas išlaikymas, nesiekiantis 400 Lt, tuo tarpu nėra duomenų, kad L. K. vaikas turėjo padidintus poreikius. Be to, nėra duomenų, kad R. V. turtinė padėtis 2010 metais buvo ypatingai gera ir jis galėjo suteikti daugiau nei tris kartus didesnį išlaikymą vaikui nei vidutinis Lietuvoje gyvenantis tėvas. Priešingai, manytina, kad R. V. turtinė padėtis buvo prasta, nes išlaikymo jis išvis nemokėjo. Taip pat nėra duomenų, kad L. K. vaikui teikė proporcingą išlaikymą, t. y. po 1 250 Lt per mėnesį. Taigi, mano, jog 2010-03-20 susitarime nustatytas išlaikymo dydis akivaizdžiai pažeidžia CK 3.192 straipsnį, o ir susitarimo 5 punkte nustatytas 0,2 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną dydis, yra akivaizdžiai per didelis. Kasacinio teismo praktikoje 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną yra pripažįstami aiškiai per didelėmis netesybomis (kadangi tai sudaro 73 procentus už metus). Iš 2018-03-26 taikos sutarties 12 punkto matyti, jog iš bendros R. V. 178 236,26 Eur išlaikymo skolos nesąžiningi delspinigiai sudaro net 152 170,46 Eur. Banko nuomone, visos L. K. bei R. V. sudarytos sutartys, įskaitant taikos sutartį, turėjo būti patvirtintos teismo, ir kadangi teismas jų nepatvirtino, jokios teisinės galios jos apskritai neįgijo. Vadinasi, 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimas, kuriuo neteisėtai patvirtintas L. K. 395 113,62 Eur reikalavimas, turi būti panaikintas.

115.

12Bankas teigia, jog nepagrįstai patvirtintas D. V. 202 734 Eur reikalavimas. D. V. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2006-04-07 preliminarios turto pirkimo-pardavimo sutarties (D. V. buvo vienas iš 3 turto pirkėjų, o R. V. buvo pardavėjas – neva sutarties neįvykdęs R. V. negrąžino 200 000 Lt avanso ir nesumokėjo 500 000 Lt baudos už pagrindinės sutarties nesudarymą), dėl preliminarios sutarties neįvykdymo 2006-06-01 pasirašytos paskolos sutarties, 2011-06-01 paskolos sutarties pakeitimo, po 2018-06-01 sudarytų eilės skolos suderinimo aktų pagal paskolos sutartį. Bankas pažymi, kad nuo preliminarios sutarties sudarymo yra praėję jau 14 metų, D. V. per šį laiką niekada nesikreipė į teismą, likę 2 pirkėjai bankroto procese jokių reikalavimų R. V. nėra pareiškę. Pirma, Banko nuomone, 2006-04-07 preliminari turto pirkimo-pardavimo sutartis, iš jos sekusi paskolos sutartis ir skolos suderinimo aktai yra tik dėl akių sudaryti sandoriai, t. y. tariamieji, ir dėl to negalioja. Mano, kad sandoriais yra siekiama tapti IĮ „Mintarta“ kreditoriumi ir taip neteisėtai siekti įmonės savininkui R. V. palankių sprendimų bankroto procese, tuo pačiu veikti prieš kitų kreditorių teisėtus interesus. Protingas ir sąžiningas kreditorius, jeigu sandoris nebūtų tariamas ir skola būtų reali, per 14 metų savo reikalavimus būtų pareiškęs teismui, o ne laukęs, kol R. V. ir jo individualiai įmonei bus iškelta bankroto byla. Antra, nėra duomenų, kad R. V., o ne D. V. ar kitas pirkėjas, yra kaltas dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Kaip matyti iš preliminarios sutarties, būtent D. V. su kitais pirkėjais turėjo parengti visus dokumentus pagrindinei sutarčiai sudaryti. Be to, pagrindinės sutarties suma būtų buvusi net 6 177 650 Lt, todėl D. V. būtų turėjęs sumokėti virš 2 milijonų litų. Banko nuomone, D. V. finansiškai nebuvo pajėgus įvykdyti sutartį. Trečia, preliminariojoje sutartyje nėra nurodyta, kad D. V. sumokėjo konkrečią dalį avanso. Galimai visą avansą sumokėjo kiti du pirkėjai ir visas avansas jiems yra grąžintas. Ketvirta, preliminariojoje sutartyje nėra nurodoma, kad nesudarius pagrindinės sutarties R. V. turi grąžinti 200 000 Eur avansą. Sutartyje nurodoma, jog nesudarius pagrindinės sutarties, R. V. turi sumokėti 500 000 Lt baudą, todėl mano, kad bauda apima avansą, tuo tarpu į patvirtintą D. V. kreditorinį reikalavimą nepagrįstai įskaičiuotas ir avansas, ir bauda. Penkta, 2006-06-01 paskolos sutartis, kuria R. V. sutiko sumokėti 500 000 Lt baudą, yra pasirašyta nepraėjus nei dviem mėnesiams po preliminarios sutarties sudarymo. Akivaizdu, kad protingas ir atidus verslininkas nebūtų sudaręs sutarties, už kurios neįvykdymą numatyta 500 000 Lt bauda, matydamas, kad nepraėjus nei dviem mėnesiams susidurs su jos neįvykdymo rizika. Šešta, kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.870 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata reiškia, jog paskolos sutartis yra realinė, t. y. paskolos sutartiniams santykiams atsirasti būtinas pinigų arba rūšies požymiais apibūdinamų suvartojamųjų daiktų perdavimas paskolos gavėjui. D. V. nėra pateikęs jokių įrodymų, kad jis yra perdavęs kokius nors pinigus R. V., todėl paskolos teisiniai santykiai pagal 2006-06-01 paskolos sutartį tarp D. V. ir R. V. niekada neatsirado. Septinta, 2020-03-30 paaiškinimuose D. V. nurodo, kad 500 000 Lt baudos atžvilgiu taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas jo atžvilgiu netaikytinas, nes įvyko novacija. T. B. pažymi, jog CK 6.142 straipsnis nustato, kad prievolės įvykdymo termino pratęsimas ar sutrumpinimas, dokumento apie prievolės buvimą išdavimas ar šio dokumento pakeitimas, taip pat kitoks papildomas prievolės modifikavimas nelaikomas novacija. Paskolos sutartimi buvusi R. V. prievolė iš esmės nebuvo pakeista, tiesiog buvo pratęstas jos įvykdymo terminas, todėl novacija neįvyko. Atitinkamai, kaip nurodo pats D. V., yra suėjęs senaties terminas 500 000 Lt baudos atžvilgiu. Taigi, Banko manymu, 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimas, kuriuo neteisėtai patvirtintas D. V. 202 734 Eur reikalavimas, turi būti panaikintas.

136.

14Banko teigimu nepagrįstai patvirtintas K. Š. 134 423,21 Eur reikalavimas. K. Š. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2008-08-19 paskolos sutarties. Kreditorinis reikalavimas susideda iš negrąžintos skolos ir nesumokėtų delspinigių. 2008-08-19 paskolos sutarties 4 punkte numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Kasacinio teismo praktikoje 0,2 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną yra pripažįstami aiškiai per didelėmis netesybomis (kadangi tai sudaro 73 procentus už metus). Nepaisant šios aplinkybės, buvo neteisėtai patvirtintas K. Š. kreditorinis reikalavimas, todėl 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimas, kuriuo neteisėtai patvirtintas K. Š. 134 423,21 Eur reikalavimas, turi būti panaikintas.

157.

16Atsakovė BIĮ „Mintarta“, atstovaujama nemokumo administratorės individualios įmonės (toliau – ir IĮ) „Raštinės paslaugos, prašo Banko pareiškimą atmesti. Atsiliepime nurodo, jog nemokumo administratorius neturi duomenų, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-492-252-2014 būtų buvęs panaikintas ar pakeistas ir taip neįsiteisėjęs, taip pat neturi duomenų, jog UAB „Agrodurpės“ būtų įvykdžiusi prievoles UAB „Specagra“, už kurias laidavo R. V.. Tai, jog pagal vekselį nebuvo išduotas notaro vykdomasis įrašas, nereiškia, kad prievolė pagal vekselį pasibaigė, tik, kaip teisingai pastebėjo pareiškėjas, ji neteko abstraktumo savybių.

178.

18Nemokumo administratorius neturi duomenų, kad skolininkas pagal 2018 m. balandžio 5 d. teismo įsakymą būtų reiškęs prieštaravimus ir šis teismo įsakymas būtų buvęs panaikintas. Viena iš pagrindinių vaiko teisių, be kurios tinkamo įgyvendinimo neįmanoma normali vaiko raida, yra jo teisė į materialinį aprūpinimą. Šią vaiko teisę atitinka jo tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Nors pareiškėjas ir nurodo, kad pagal 2010 metų teismų praktiką nepilnamečiams vaikams buvo priteisiamas išlaikymas, nesiekiantis 400 Lt, tačiau nepateikia tokios suformuotos praktikos pavyzdžių, kur butų nustatyta, jog vaikui iš vieno iš tėvų priteisiamas išlaikymo dydis negali viršyti 400 Lt. Be to, nagrinėjamu atveju pačios šalys (nepilnamečio tėvai) susitarė dėl konkrečios tėvo prievolės vaiko išlaikymo prievolėje, o kad tokio susitarimo ir tokio turinio sudaryti negalėjo, nemokumo administratorius neturi duomenų. Nesutinka su pareiškėju, kad toks susitarimas akivaizdžiai pažeidė CK 3.192 straipsnio nuostatas. Aplinkybė, ar L. K. vaikui teikė 1 250 Lt per mėnesį išlaikymą, nėra reikšminga 2010 m. kovo 20 d. susitarimo galiojimui. Taip pat nesutinka su tuo, jog 2010 m. kovo 20 d. susitarime dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai yra nesąžiningi. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir šalių turi būti tinkamai bei sąžiningai vykdoma. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Pažymi, jog įstatymas nustato, kad taikos sutartis sudaroma rašytine forma, ir jos galiojimui teismo patvirtinimo nereikalaujama.

199.

20Nurodo, jog pareiškėjo prielaidų, kad 2006 m. balandžio 7 d. preliminaria sutartimi, iš jos sekusia paskolos sutartimi ir skolos suderinimo aktais esą siekiama tapti IĮ „Mintarta“ kreditoriumi ir taip neteisėtai siekiama šios individualios įmonės savininkui R. V. palankių sprendimų bankroto procese, nepakanka, kad nemokumo administratorius galėtų nepripažinti šiais sandoriais sukurtų teisių bei pareigų. Teigia, jog 2006 m. balandžio 7 d. preliminari turto pirkimo-pardavimo sutartis, 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutartis, 2011 m. birželio 1 d. susitarimas dėl 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutarties pakeitimo, 2018 m. birželio 1 d., 2018 m. gruodžio 1 d., 2019 m. gruodžio 1 d. skolos pagal 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutartį suderinimo aktai rodo, kad sandoriais sukurtos teisės bei pareigos, jos vykdomos (pvz.: 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutarties Nr. ( - )1.1 p. nurodyta, kad R. V. yra sumokėtas 200 000 Lt avansas už būsimą turto pardavimą; skolos pagal 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutartį Nr. ( - )suderinimo aktuose skaičiuojamos nesumokėtos palūkanos ir kt.), kas neleidžia nemokumo administratoriui nuspręsti, jog jie tariami. 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutarties Nr. ( - )1.2 punkte konstatuota, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaryta dėl R. V. nesutikimo parduoti preliminarioje sutartyje nurodytą nekilnojamąjį turtą ir atsisakymo sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, todėl nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog nėra duomenų, kad R. V. yra kaltas dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Be to, nesutinka su pareiškėjo nuomone, jog 500000 Lt bauda apima avansą. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, tai nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį, kas reiškia, kad avansu sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Nesutinka su pareiškėju, kad D. V. nėra pateikęs jokių įrodymų, jog jis yra perdavęs kokius nors pinigus R. V., kadangi R. V. 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutartyje Nr. ( - ) pripažįsta, jog yra gavęs 200 000 Lt, o susitarimuose dėl 2006 m. birželio 1 d. paskolos sutarties Nr. ( - ) pakeitimo pripažįsta nesugrąžintos paskolos sumą ir nesumokėtų palūkanų sumą kiekvienu konkrečiu momentu. Nemokumo administratoriaus nuomone, nėra pagrindo sutikti ir su pareiškėjo teigimu, kad R. V. prievolė iš esmės nebuvo pakeista, nes pirkimo-pardavimo santykiai transformuoti buvo į paskolos teisinius santykius.

2110.

22Nemokumo administratorius nurodo, jog iš 2008 m. rugsėjo 18 d. susitarimo dėl paskolos sutarties pakeitimo matyti, kad jo 2 dalyje nustatyta: „Šalys susitaria pakeisti sutarties 4 punktą ir išdėstyti taip: „4. Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti Paskolos davėjo reikalavimą grąžinti Paskolą, Paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui 0,02 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną“. Iš 2013 m. lapkričio 9 d. skolos pagal paskolos sutartį suderinimo akto matyti, kad jame skolininkas R. V. patvirtino, jog jis 2013 m. lapkričio 9 d. K. Š. yra skolingas 365 533 Lt, iš jų 326 000 Lt negrąžinta paskola ir 39 533 Lt nesumokėtos palūkanos už laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 18 d. iki 2013 m. lapkričio 8 d. Iš 2008 m. rugsėjo 8 d. susitarimo dėl paskolos sutarties pakeitimo matyti, kad jo 3 dalyje nustatyta: „Šalys susitaria papildyti Paskolos sutartį 5 punktu išdėstant jį taip: „5. Paskolos gavėjas už naudojimąsi Paskola įsipareigoja mokėti 6 (šešių procentų) metines palūkanas“. Iš K. Š. pateikto skolos ir palūkanų paskaičiavimo matyti, kad 134 378,21 Eur kreditorinį reikalavimą sudaro 76 749,30 Eur skola ir 57 628,91 Eur palūkanos.

2311.

24Suinteresuotas asmuo K. Š. prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo, kuriuo patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas, atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog 2008 m. rugpjūčio 19 d. paskolos sutartimi atsakovės savininkui R. V. vieno mėnesio laikotarpiui paskolino 326 000 Lt. 2008 m. rugpjūčio 26 d. paskolintus pinigus pervedė į R. V. sąskaitą, kas neginčijamai įrodo tarp šalių atsiradusius paskolinius teisinius santykius. Paskolos sutarties 4 punktas numatė, kad paskolos gavėjui vėluojant grąžinti pinigus, paskolos gavėjas paskolos davėjui moka 0,2 procento dydžio palūkanas už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. 2008 m. rugsėjo 18 d. susitarimu dėl paskolos sutarties pakeitimo su atsakovės savininku R. V. susitarė, kad paskola suteikta neterminuotam laikui iki pareikalavimo, už paskolos grąžinimo vėlavimą buvo numatyti 0,02 procento dydžio delspinigiai ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos. 2013 m. lapkričio 8 d. skolos užskaitymo aktu su atsakovės savininku R. V. susitarė užskaityti skolas, po kurių 61 000 Lt suma buvo sumažintas R. V. įsiskolinimas jam (K. Š.). 2013 m. lapkričio 9 d. skolos pagal paskolos sutartį suderinimo aktu konstatuota, kad R. V. skola jam sudaro 365 533 Lt, iš kurios 326 000 Lt negrąžintos paskolos ir 39 533 Lt nesumokėtos palūkanos nuo 2008-09-18 iki 2013-11-08. 2020 m. balandžio 2 d. nemokumo administratoriui pateikė skolos ir palūkanų paskaičiavimo lentelę, kurioje išsamiai išdėstė 76749,30 Eur skolos ir 57 628,91 Eur palūkanų paskaičiavimą. Aukščiau išvardinti dokumentai buvo pateikti nemokumo administratoriui, kurių pagrindu atsakovės kreditorių susirinkimas pagrįstai priėmė pareiškėjo skundžiamą sprendimą dėl 134 378,21 Eur sumos jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

2512.

26Nurodo, jog pareiškėjo argumentas dėl per didelių delspinigių neturi jokios reikšmės ginčijamo kreditorių susirinkimo sprendimo, kuriuo patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas, teisėtumui, nes visų pirma sutartyje numatytos 0,2 procentų dydžio palūkanos, o ne delspinigiai, už kiekvieną pradelstą dieną, šalių dar 2008 m. rugsėjo 18 d. susitarimu buvo pakeistos į 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Be to, atsakovės kreditorių susirinkimas skundžiamu sprendimu jokių priskaičiuotų delspinigių nepatvirtino, o patvirtino atsakovės savininko R. V. skolą jam ir 6 procentų dydžio susitarimu nustatytas palūkanas už naudojimąsi paskola (už beveik 12 metų).

2713.

28Suinteresuotas asmuo UAB „Specagra“ prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo, kuriuo patvirtintas jos kreditorinis reikalavimas, atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog UAB „Agrodurpės“ prieštaravimų dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-492-252-2014 nepareiškė, todėl šis teismo sprendimas įsiteisėjo. Kad šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, lengvai galima patikrinti teismo sprendimų viešoje paieškoje, todėl spaudas „neįsiteisėjęs“ ant sprendimo dar nereiškia, kad prieš šešis metus priimtas teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuotų faktinių bylos aplinkybių (prejudiciniai faktai) nereikia iš naujo įrodinėti, todėl neginčijamai yra įrodyta, kad UAB „Agrodurpės“ yra skolinga UAB „Specagra“.

2914.

30Pažymi, jog 2016 m. rugsėjo 15 d. Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-593-544/2016 UAB „Agrodurpės“ iškėlė bankroto bylą, kas taip pat yra vieša informacija. Bankrutavusios UAB „Agrodurpės“ bankroto procedūros dar nėra baigtos, UAB „Specagra“ skola nėra padengta. 2013 m. spalio 23 d. laidavimo sutartimi atsakovės savininkas R. V. įsipareigojo solidariai atsakyti už UAB „Agrodurpės“ prievoles savo turtu ta pačia apimtimi kaip ir skolininkė UAB „Agrodurpės“. Šios prievolės užtikrinimui atsakovės savininkas R. V. 2014 m. vasario 20 d. išrašė paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį, kuris tik dar kartą patvirtina atsakovės savininko R. V. prievolę UAB „Specagra“, todėl atsakovės kreditorių susirinkimui priimti skundžiamą sprendimą, kuriuo patvirtintas UAB „Specagra“ kreditorinis reikalavimas, buvo pakankamai duomenų. Taigi, atsakovės savininko R. V. prievolė UAB „Specagra“ kyla ne tik iš laidavimo sutarties, bet ir iš vekselio.

3115.

32Suinteresuotas asmuo L. K. prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo, kuriuo patvirtinti suinteresuotų asmenų kreditoriniai reikalavimai, atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog 2018-04-05 teismo įsakymas, kuriuo jai iš R. V. buvo priteista skola, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, yra įsiteisėjęs. Skola pagal 2018-04-05 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-15989-1012/2018 bankroto bylos iškėlimo dienai (2020-04-04) sudarė 52 131,50 Eur. 2010-03-20 su R. V. yra pasirašę susitarimą dėl nepilnamečio jų vaiko M. V. išlaikymo. Susitarimo sąlygų R. V. pilnai neįvykdė, todėl 2016-02-15 jie pasirašė priedą prie susitarimo, pagal kurį įsipareigojimų vykdymo terminas pratęstas iki 2016-04-15. Kadangi ir suėjus papildomo susitarimo terminui įsipareigojimai nebuvo pilnai įvykdyti, 2018-03-26 bendru susitarimu sudarė rašytinę taikos sutartį. Bankroto bylos iškėlimo dienai įsipareigojimai sudarė 178 236,26 Eur.

3316.

34Mano, jog vaiko išlaikymo išlaidų dydis yra tėvų susitarimo dalykas, dėl dukros išlaikymo sąlygų buvo susitarta dar 2010 metais, susitarimas dėl išlaikymo ir jo sąlygos yra galiojantys, susitarimas nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka ir jis skirtas nepilnametės dukters interesams ginti ir išlaikymui užtikrinti. Be to, R. V. įsipareigojimai kyla iš 2018-03-26 taikos sutarties. Nors susitarimas dėl nepilnametės dukters išlaikymo nebuvo patvirtintas teisme, tačiau tai nedaro jo negaliojančio, taip pat tai nereiškia, kad jis neturi teisinės galios ir/ar nesukelia teisinių pasekmių. Be to, 2018-03-26 taikos sutartis, iš kurios kyla R. V. įsipareigojimai, net ir neprivalo būti tvirtinama teisme. Nurodo, jog siekiant, kad būtų įvykdyti nepilnametės dukters išlaikymo įsipareigojimai, susitarė, jog bus mokami 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Šiuo atveju tarp sutarties šalių - jos ir R. V. - nekyla ginčas dėl prievolės teikti nepilnametei dukrai išlaikymą pažeidimo bei dėl netesybų dydžio, todėl mano, kad Bankas skunde nepagrįstai bando iš esmės paneigti šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Kadangi R. V. tinkamai nevykdė 2018-03-26 taikos sutartimi ir ankstesniais susitarimais prisiimtų įsipareigojimų, mano, kad turi teisę reikalauti ir susitarimu nustatytų delspinigių. Taip pat nesutinka su Banko skundo argumentais dėl neva per didelių delspinigių, nes įstatymai nenustato, kokio dydžio turi būti nustatomi delspinigiai. Be to, šiuo atveju delspinigių dydis buvo nustatytas atsižvelgiant į susitarimo pobūdį ir tikslą - užtikrinti nepilnamečio vaiko interesus ir išlaikymą, todėl 0,2 procento dydžio delspinigiai nelaikytini pernelyg dideliais ir pažeidžiančiais sutarties šalių pusiausvyrą.

3517.

36Suinteresuotas asmuo D. V. prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog jo reikalavimas buvo patvirtintas kreditorių susirinkimo daugumos, nemokumo administratorius taip pat patikrino jo finansinio reikalavimo pagrįstumą. Jo finansinis reikalavimas yra pagrįstas pateiktais dokumentais ir paaiškinimais. Pagal 2006-04-07 preliminarią sutartį R. V. sumokėtas avansas jam nėra grąžintas, nėra sumokėta ir bauda. Pažymi, kad visą laikotarpį nuo 2006 m. skolininkas R. V. bendravo, nesislapstė, ieškojo būdų įvykdyti įsipareigojimus. Kadangi skolininkas prašė atidėti avanso grąžinimo terminą, 2006-06-01 buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria numatytas atidėtas skolos grąžinimo terminas iki 2011-06-01. Vėliau prievolės įvykdymo terminas buvo tęsiamas. Jeigu skolininkas baudos nepripažintų, paskolos sutartis nebūtų buvusi sudaryta ir mokėjimo terminas nebūtų atidėtas. Tokiu atveju jis būtų kreipęsis į teismą dėl skolos išieškojimo priverstinai. Visiškai nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad negrąžintas avansas apima baudą. Avansas tai jo sumokėti pinigai R. V., kuris buvo kainos dalis, tuo tarpu bauda - tai sankcija už neįvykdytą preliminarią sutartį, tai skirtingi reikalavimai, neapimantys vienas kito. Mano, kad R. V. įsipareigojimai negrąžinus jam avanso ir nesumokėjus baudos, 2006-06-01 paskolos sutartimi buvo pasikeisti (transformuoti) į paskolos teisinius santykius. Net jei šalių 2006-06-01 susitarimas negalėtų vadintis „paskolos sutartimi“, šalių tikrieji ketinimai buvo užfiksuoti R. V. įsipareigojimuose negrąžinus avanso ir nesumokėjus baudos. Šie R. V. įsipareigojimai buvo patvirtinti ir 2011-06-01, 2018-06-01, 2018-12-01, 2019-06-01 ir 2019-12-01 suderinimo aktais.

3718.

38Nurodo, jog į teismą dėl skolos iš R. V. priteisimo nesikreipė ir dėl to, kad nenorėjo patirti papildomų išlaidų, susijusių su bylinėjimusi. Tačiau jo nesikreipimas į teismą nedaro R. V. įsipareigojimų negaliojančiais, kadangi skolininkas skolą pripažino ir pripažįsta dabar. Remiantis CK 1.126 straipsniu senaties terminas taikomas tik tuo atveju, jeigu ginčo šalis (šiuo atveju tai galėtų būti skolininkas R. V.) to reikalauja. Skolininkas R. V. skolą pripažino ir jos dydį suderino 2006-06-01 paskolos sutartimi bei vėlesniais susitarimais. Mano, kad pareiškėjas išvis neturi teisės prašyti taikyti ieškinio senatį, kadangi jo ir R. V. santykiuose pareiškėjas nebuvo nei kreditorius, nei skolininkas. Visa nesumokėta suma pagal 2019-12-01 suderinimo aktą yra 468029 Eur. Jam nėra žinoma kodėl kiti kreditoriai nepateikė savo reikalavimų. Jis kreditorių susirinkimui pateikė tik savo kreditorinio reikalavimo dalį – 202 734 Eur.

39Pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies.

4019.

41Byloje nustatyta, kad 2020 m. balandžio 24 d. vyko BIĮ „Mintarta“ kreditorių susirinkimas (bankroto procesas vykdomas neteismine tvarka), kuriame buvo patvirtinti IĮ „Mintarta“ kreditorių reikalavimai 3 058 610,76 Eur sumai, tame tarpe ir ginčijami kreditoriniai reikalavimai: UAB „Specagra“ – 547 381,84 Eur, L. K. – 395 113,62 Eur, D. V. – 202 734 Eur ir K. Š. – 134 423,21 Eur kreditoriniai reikalavimai. Bankas kreditorių susirinkimo metu balsavo „prieš“ minėtų kreditorių kreditorinių reikalavimų patvirtinimą.

4220.

43Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas, kuris skiria ir nemokumo administratorių. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios bankroto procesą teismo tvarka, išskyrus nuostatas dėl nemokumo administratoriaus atrankos ir teismo skiriamų procesinių baudų. Pagal JANĮ 55 straipsnio nuostatas, kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas gali būti skundžiamas nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti asmenys sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą. Kreditorių susirinkimo sprendimą turi teisę, be kita ko, skųsti kreditorius, balsavęs prieš kreditorių susirinkimo sprendimą (JANĮ 55 straipsnio 2 dalies 1 punktas). JANĮ 55 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant šio įstatymo nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus.

4421.

45Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Bankas pareiškimą teismui dėl BIĮ „Mintarta“ kreditorių susirinkime 2020-04-24 priimto sprendimo pateikė 2020-05-08, t. y. nepraleidęs 14 dienų termino, kreditorių susirinkimo metu balsavo „prieš“ skundžiamą kreditorių susirinkimo sprendimą ginčijamų kreditorinių reikalavimų dalyje, taigi, nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos spręsti dėl kreditorių susirinkimo metu priimto sprendimo patvirtinti ginčijamus UAB „Specagra“, L. K., D. V. ir K. Š. kreditorinius reikalavimus.

46Dėl UAB „Specagra“ patvirtinto 547 381,84 Eur kreditorinio reikalavimo

4722.

48Kaip minėta šios nutarties 3 punkte, UAB „Specagra“ savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2013-10-23 laidavimo sutarties (toliau – ir Laidavimo sutartis), kuria R. V. (IĮ „Mintarta“ savininkas) įsipareigojo atsakyti UAB „Specagra“, jei UAB „Agrodurpės“ neįvykdys prievolių pagal technikos iš UAB „Specagra“ įsigijimo sutartį, užtikrinant laidavimo sutartį 2014-02-20 R. V. išrašytu vekseliu, ir 2014-04-30 neįsiteisėjusio Panevėžio apygardos teismo preliminaraus sprendimo, kuriuo UAB „Specagra“ naudai iš UAB „Agrodurpės“ priteista skola.

4923.

50Iš Laidavimo sutarties turinio nustatyta, jog UAB „Specagra“ (kreditorius) ir R. V. (laiduotojas) susitarė, jog šia sutartimi laiduotojas neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kreditoriui visu savo turtu, jeigu UAB „Agrodurpės“ tinkamai ir laiku neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies, ir grąžinti kreditoriui skolininko skolą ar jos dalį, atsiradusią dėl technikos įsigijimo iš UAB „Specagra“. 2014 m. vasario 20 d. R. V. UAB „Specagra“ naudai išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 1 890 000 Lt sumai. Minėtame vekselyje nėra jokios nuorodos apie tai, jog juo užtikrinama Laidavimo sutartis, tiesiog nurodoma, jog R. V. be sąlygų privalo sumokėti 1 890 000 Lt sumą iki 2014-12-31. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės (toliau – ir LITEKO) nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 30 d. priėmė preliminarų sprendimą (civilinė byla Nr. 2-492-252/2014), kuris įsiteisėjo 2014-05-26, ir kuriuo iš atsakovės UAB „Agrodurpės“ priteista 1 578 428,71 Lt skolos, 138 613,48 Lt palūkanų, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-16 iki teismo sprendimo įvykdymo, 7 939 Lt žyminio mokesčio bei 3 025 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Iš preliminaraus sprendimo turinio nustatyta, jog skola priteista ne dėl technikos pirkimo, o pagal bendradarbiavimo sutartis, kuriomis UAB „Specagra“ skolino UAB „Agrodurpės“ pinigines lėšas.

5124.

52Šios nutarties 22 ir 23 punktuose nurodytų dokumentų analizė leidžia teismui daryti išvadą, jog UAB „Specagra“ kreditorinis reikalavimas IĮ „Mintarta“ bankroto procese į įmonės savininką R. V. galėtų būti tvirtinamas tik 2014 m. vasario 20 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu, turint aiškų ir akivaizdų R. V. sutikimą su minėta skola ir jos dydžiu, kadangi mokėjimo terminas pagal vekselį pasibaigęs dar 2014-12-31. Taigi, byloje nesant neabejotinų įrodymų, jog R. V. sutinka su minėtame vekselyje nurodyta pinigų suma, kreditorių susirinkimo sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas UAB „Specagra“ 547 381,84 Eur kreditorinis reikalavimas, naikinama, nes šioje dalyje kreditorių susirinkimo sprendimas pagal byloje pateiktus duomenis prieštarauja įstatymams, pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių ir kitų kreditorių teises.

53D. L. K. patvirtinto 395 113,62 Eur kreditorinio reikalavimo

5425.

55L. K. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2018-04-05 teismo įsakymo, 2010-03-20 susitarimo dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo, 2016-02-15 šio susitarimo pakeitimo ir jų pagrindu 2018-03-26 sudarytos taikos sutarties (žr. šios nutarties 4 punktą).

5626.

57Iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-15989-1012/2018 2018 m. balandžio 5 d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko R. V. 38 450 Eur skolą, 9 599,50 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 48 049,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-04-05 iki teismo įsakymo įvykdymo bei 237 Eur bylinėjimosi išlaidų kreditorei L. K.. Priteistos skolos pagrindas – nepilnai grąžinta suma pardavus kreditorei priklausantį butą su rūsiu. Teismo įsakymas įsiteisėjo 2018-04-27. Taigi, šioje dalyje L. K. kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas, todėl IĮ „Mintarta“ bankroto procese patvirtintas pagrįstai. Kitoje dalyje L. K. kreditorinis reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, todėl tvirtinti šio kreditorinio reikalavimo nebuvo pagrindo dėl žemiau nurodytų priežasčių.

5827.

59Visų pirma teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju byloje net nepateikti duomenys, jog R. V. ir L. K. turi bendrą vaiką (nėra pateikta gimimo liudijimo kopija, o susitarimų kopijos nėra tinkamas įrodymas šiam faktui pagrįsti), o tokią prielaidą galima daryti tik iš žemiau aptariamų kitų teismų procesinių sprendimų (kurie, beje, nebuvo pateikti bankroto procese).

6028.

61Antra, išlaikymas nepilnamečiam vaikui yra mokamas kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis, ir tik toks išlaikymo mokėjimas užtikrina nepilnamečio vaiko interesus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.200 straipsnyje nustatyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką, įstatyme nustatyta galimybė teismui priteisti iš jų (vieno jų) išlaikymą, kurį jie (jis) turės pareigą teikti ateityje (nuo teismo sprendime nurodytos datos), taip pat priteisti išlaikymo skolą. Nors teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tada, kai vaiko tėvas (motina) jo nebeteikia, tačiau įstatyme nustatytas ribojimas išlaikymo skolai priteisti, t. y. išlaikymo skola negali būti išieškota daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pateikimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2008; Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010; ir kt.). Išlaikymo skola gali būti priteisiama CK 3.196 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytomis formomis, t. y. konkrečia pinigų suma arba priteisiant vaikui tam tikrą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009). Taigi, CK yra įtvirtintas išlaikymo priteisimo momentas, kuris siejamas su teisės į išlaikymą atsiradimo diena, kartu imperatyviai nustatant ir laikotarpį, už kurį gali būti išieškotas išlaikymo įsiskolinimas.

6229.

63Trečia, iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog pareiškėjai L. K. ir R. V. kreipėsi į teismą, prašydami patvirtinti 2018 m. kovo 26 d. tarp jų sudarytą taikos sutartį, kuria buvo aptarta 178 236,26 Eur dydžio išlaikymo įsiskolinimo dukrai apmokėjimo tvarka, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 28 d. nutartimi atsisakė šią taikos sutartį patvirtinti (žr. LITEKO, civilinė byla Nr. e2SP-14983-1050/2018). Teismas nutartyje įvertino 2010-03-20 susitarimą dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo, penkis 2010 m. kovo 20 d. paprastuosius vekselius (kopijas), kurių kiekvienas 15 000 Lt sumai, ir 2016 m. vasario 15 d. susitarimą prie 2010 m. kovo 20 d. susitarimo. Teismas patikrino LITEKO duomenis ir nustatė, kad 2015 metais pareiškėjas R. V. kreipėsi į teismą su prašymu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (civilinių bylų Nr. 2FB-1399-294/2015 ir 2FB-165-534/2016), ir iš šių duomenų nustatė, kad pareiškėjas galimai turi kreditorinių įsipareigojimų AB DNB bankui, Danske Bank A/S Lietuvos filialui, UAB „S. E. Lietuva“, antstoliui D. K., UAB „Ekskomisarų biuras“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, K. Š., D. Č., J. V., N. G., L. K., UAB „Agrodurpės“, VšĮ „Finansinės strategijos“, If P&C Insurance AS filialui, Lindorff Oy filialui, UADB „Industrijos garantas“, UAB „Šilėja“, UAB „Gelvora“, Teo Lt, AB, UAB „Bitė Lietuva“, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Specagra“, UAB „Ekvalda“, antstoliui V. Č., antstoliui D. T., UAB „Skolos administravimo sprendimai“, UAB „Sergel“, antstolei B. P., antstolei N. L., RAB S. B. atstovybei. Taip pat nustatyta, kad pareiškėjas galimai turi kreditorinių įsipareigojimų ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, civilinės bylos Nr. 2-4493-534/2018; S. N., civilinės bylos Nr. e2-2512-872/2018; Valstybinei mokesčių inspekcijai, administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6.-13833-908/2015; UAB „Vilniaus energija“, civilinių bylų Nr. L2-17934-600/2014, L2-34382-790/2013, L2-20698-101/2010, L2-11585-790/2010; UAB „Bitė Lietuva“, civilinės bylos Nr. L2-44035-912/2013; UAB „Šilėja“, civilinių bylų Nr. 2-17415-910/2013, L2-15094-866/2011, 2-18719-734/2010; AB DNB bankas, civilinės bylos Nr. 2-4329-910/2013; UADB „Industrijos garantas“, civilinės bylos Nr. L2-11138-779/2012; AB TEO LT, civilinės bylos Nr. 2-5227-599/2012, L2-16451-803/2010; V. O., civilinės bylos Nr. 2-16899-779/2011; V. P., civilinės bylos Nr. 2-24499-872/2010; UAB „Ekskomisarų biuras“, civilinės bylos Nr. 2-1819-432/2010. Atsižvelgiant į teismo turimus duomenis apie pareiškėjo iniciatyvą iškelti bankroto bylą, taip pat apie pareiškėjo galimai turimus kreditorinius įsipareigojimus, taip pat atsižvelgiant į taikos sutartyje nurodytą išlaikymo sumą, teismui kilo abejonių dėl sutarto išlaikymo dydžio pagrįstumo bei pareiškėjo sąžiningumo ir jo galimybės vykdyti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus pareiškėjai. Teismas atkreipė dėmesį, kad teismui patvirtinus pareiškėjų prašomą taikos sutartį, sutartas išlaikymas dukrai būtų išieškomas pirmąja eile, tokiu būdu galimai būtų pažeisti pareiškėjo kreditorių interesai, todėl teismas darė išvadą, kad pareiškėjų pateikta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir (ar) viešajam interesui, todėl buvo atsisakyta ją tvirtinti.

6430.

65Ketvirta, iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog L. K. kreipėsi į teismą, prašydama išduoti teismo įsakymą dėl 30 048,02 Eur išlaikymo įsiskolinimo, 1 205,97 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo įvykdymo bei 173 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš R. V., tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi atsisakė priimti L. K. pareiškimą kaip aiškiai nepagrįstą (žr. LITEKO, civilinė byla Nr. eL2-16316-989/2018). Teismas šioje nutartyje taipogi įvertino 2010 m. kovo 20 d. susitarimą dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir konstatavo, jog pareiškimas dėl teismo įsakymo akivaizdžiai neatitinka įstatyme įtvirtintų sąlygų, kuriomis esant gali būti priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas, nes kreditorė dėl išlaikymo įsiskolinimo kreipėsi į teismą 2018 m. balandžio 6 d., o susisarimas dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo buvo pasirašytas 2010 m. kovo 20 d., kai tuo tarpu išlaikymo įsiskolinimo suma negali būti išieškota daugiau nei už tris metus. Taipogi teismas išaiškino L. K., kad, pašalinus nurodytas aplinkybes, dėl kurių atsisakyta priimti pareiškimą, ji turi teisę iš naujo paduoti teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo arba kreiptis į teismą su ieškiniu ginčo teisenos tvarka.

6631.

67Penkta, iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog L. K. niekada nesikreipė į teismą nei dėl išlaikymo, nei dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo iš R. V. jų nepilnametei dukteriai, nors iš susitarimų turinio nustatyta, jog jų dukrai šiuo metu yra 21 metai, t. y. ji jau yra pilnametė, ir išlaikymo prievolė jau daugiau nei trys metai yra pasibaigusi. Be to, teismo vertinimu, labiau tikėtina, jog R. V. teikė išlaikymą nepilnametei dukteriai, todėl L. K. ir nebuvo jokio pagrindo kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo, o tas poreikis atsirado tuomet, kai R. V. siekė išsikelti teisme fizinio asmens bankroto bylą ir tuomet L. K. su išlaikymo įsiskolinimu būtų tapusi pirmos eilės kreditorė, apie ką pažymėjo ir Vilniaus miesto apylinkės teismas (žr. šios nutarties 29 punktą).

6832.

69Taigi, teismas daro išvadą, jog 2010 m. kovo 20 d. susitarimas dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo, 2016 m. vasario 15 d. priedas prie susitarimo Nr. 1 ir 2018 m. kovo 26 d. taikos sutartis nėra tinkami įrodymai kreditorinio reikalavimo pagrindimui, nes jų turinys prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Taigi, kreditorių susirinkimo sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas L. K. 395 113,62 Eur kreditorinis reikalavimas, naikinama dalyje, t. y. dėl 342 982,12 Eur, nes šioje dalyje kreditorių susirinkimo sprendimas prieštarauja įstatymams, pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių ir kitų kreditorių teises. L. K. lieka R. V. kreditore IĮ „Mintarta“ bankroto procese su 52 131,50 Eur kreditoriniu reikalavimu (nustatytas pagal L. K. 2020-04-04 atsakymą į bankroto administratoriaus paklausimą), grindžiamu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 5 d. įsiteisėjusiu teismo įsakymu.

70Dėl D. V. patvirtinto 202 734 Eur kreditorinio reikalavimo

7133.

72D. V. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2006-04-07 preliminarios turto pirkimo-pardavimo sutarties, dėl preliminarios sutarties neįvykdymo 2006-06-01 pasirašytos paskolos sutarties, 2011-06-01 paskolos sutarties pakeitimo, po 2018-06-01 sudarytų eilės skolos suderinimo aktų pagal paskolos sutartį (žr. šios nutartie 5 punktą).

7334.

74CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.).

7535.

76Pagal CK 6.165 straipsnio, reglamentuojančio preliminariosios sutarties teisės institutą, 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Įstatyme tokiu atveju nenustatyta pareigos įvykdyti tokią prievolę, todėl šalis yra laisva nuspręsti, ar jai sudaryti pagrindinę sutartį, nes vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra tas, kad preliminariosios sutarties, nurodytos CK 6.165 straipsnyje, negalima reikalauti įvykdyti natūra (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2008; kt.). Tačiau tokiais atvejais kaltai dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

7736.

78Nagrinėjamu atveju 2006 m. balandžio 7 d. preliminari turto pirkimo – pardavimo sutartis, pasirašyta tarp D. V., A. B. ir A. G., kaip pirkėjų, ir R. V., kaip pardavėjo, ir po jos pasirašytos: paskolos sutartis, susitarimas dėl paskolos sutarties pakeitimo ir suderinimo aktai (žr. šios nutarties 33 punktą), teismui kelia abejonių dėl savo tikrumo. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, jog R. V., kaip minėta šios nutarties 29 punkte, 2015 metais inicijavo fizinio asmens bankroto bylos iškėlimą. Minėtoje byloje R. V. nurodė visus savo kreditorius, tame tarpe ir tuos, kurių kreditorinių reikalavimų pagrįstumą nagrinėjamoje byloje tikrina teismas, išskyrus D. V., A. B. ir A. G., nors pagal teikiamus rašytinius dokumentus šie asmenys reikalavimą į R. V. neva turėjo jau nuo 2006 metų. Antra, kaip minėta, šaliai, kuri kalta dėl to, jog nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, gali būti taikoma civilinė atsakomybė, tačiau jokių būdų ši atsakomybė negali būti suprantama kaip paskolos sutarties pasirašymas, kadangi tai yra visiškai kitas materialiosios teisės institutas, kuriam taikomos visiškai kitos sąlygos ir atsakomybė. Trečia, pažymėtina ir tai, jog, kaip minėta, preliminariąją sutartį ir paskolos sutartį su R. V. pasirašė D. V., A. B. ir A. G., tačiau 2011 metų susitarime dėl paskolos sutarties pakeitimo ir vėlesniuose suderinimo aktuose nebeliko A. B., nors tariamos skolos suma lieka ta pati, nėra duomenų, kad A. B. būtų perleidęs savo tariamą reikalavimo teisę D. V. ar A. G.. Ketvirta, Preliminarioji sutartis sudaryta ne notarine tvarka, o tiesiog pasirašyta jos šalių, dėl ko negalima nustatyti, ar minėta sutartis sudaryta būtent ta data, kuri nurodyta sutartyje, ar ne (kaip minėta, 2015 metais R. V. minėtų asmenų neįtraukė į kreditorių sąrašą fizinio asmens bankroto byloje), negalima nustatyti, ar R. V. turėjo nuosavybės teisę į visus ketinamus parduoti 27 žemės sklypus, ir išvis sutarties tikslai, turinys bei forma kelia abejonių. Abejonių kelia ir nepagrįstas delsimas nuo 2006 metų imtis kažkokių veiksmų, jei minėta sutartis iš tikro buvo pasirašyta 2006 m. balandžio 7 d., ir pagrindinė sutartis nebuvo pasirašyta būtent dėl R. V. kaltės.

7937.

80Taigi, darytina išvada, jog D. V. kreditorinis reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, todėl kreditorių susirinkimo sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas D. V. 202 734 Eur kreditorinis reikalavimas, naikinama, nes šioje dalyje kreditorių susirinkimo sprendimas prieštarauja įstatymams, pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių ir kitų kreditorių teises.

81Dėl K. Š. patvirtinto 134 423,21 Eur kreditorinio reikalavimo

8238.

83K. Š. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2008-08-19 paskolos sutarties (žr. šios nutarties 6 punktą) ir 2008 m. rugsėjo 18 d. susitarimo dėl paskolos sutarties pakeitimo. Kaip nustatyta iš minėtos paskolos sutarties, K. Š. suteikė R. V. 326 000 Lt paskolą, teismui pateikė pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantį įrodymą – 2008 m. rugpjūčio 26 d. mokėjimo nurodymą Nr. ( - ) 326 000 Lt sumai. 2008 m. rugsėjo 18 d. susitarimu dėl paskolos sutarties pakeitimo paskolos sutarties šalys susitarė (pakeisdami ir papildydami paskolos sutarties 3-7 punktus), jog paskola suteikiama neterminuotam laikotarpiui, tačiau paskolos davėjui (K. Š.) pareikalavus, paskolos gavėjas (R. V.) privalo grąžinti paskolą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos, o vėluojant vykdyti paskolos gavėjo reikalavimą grąžinti paskolą, mokami 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Paskolos sutartis buvo papildyta 5 punktu, kuriuo šalys susitarė, jog paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola įsipareigoja mokėti 6 procentų metines palūkanas. Byloje nėra duomenų, jog K. Š. būtų pareikalavęs R. V. grąžinti paskolą, todėl pareiga mokėti delspinigius nekilo, tačiau R. V. už naudojimąsi skolintomis piniginėmis lėšomis turėjo mokėti 6 procentus metinių palūkanų. Taigi, Bankas nepagrįstai teigia, jog šiuo atveju nepagrįstai paskaičiuoti delspinigiai, kurie yra aiškiai per dideli, kadangi delspinigiai šiuo atveju nebuvo skaičiuojami. Iš K. Š. pateiktos skolos ir palūkanų paskaičiavimo lentelės nustatyta, jog jo kreditorinį reikalavimą laikotarpiu nuo 2008-08-19 iki 2019-12-20 sudaro 76 749,30 Eur negrąžinta skola (nuo 326 000 Lt skola sumažinta iki 265 000 Lt) bei tuo laikotarpiu skaičiuotos palūkanos, t. y. 57 628,91 Eur, viso 134 378,21 Eur. Taigi, teismas sprendžia, jog įvertinus laikotarpį, kuriuo R. V. naudojosi paskolintomis lėšomis ir turėjo mokėti palūkanas, K. Š. kreditorinis reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas, neprieštarauja įstatymams, nepažeidžia kreditorių teisių, todėl naikinti kreditorių susirinkimo sprendimą šioje dalyje teismas pagrindo neturi, todėl šioje dalyje jis paliekamas nepakeistu.

8439.

85Duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas bylos dalyviai nepateikė, todėl jos nepriteisiamos.

86Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 12, 42, 55 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

87pareiškėjo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pareiškimą tenkinti iš dalies.

88Panaikinti bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Specagra“ 547 381,84 Eur kreditorinis reikalavimas.

89Panaikinti bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas L. K. 342 982,12 Eur kreditorinis reikalavimas, paliekant L. K. bankroto procese kreditore, turinčia 52 131,50 Eur kreditorinį reikalavimą.

90Panaikinti bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24 kreditorių susirinkimo sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas D. V. 202 734 Eur kreditorinis reikalavimas.

91Kitoje dalyje pareiškėjo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pareiškimą atmesti.

92Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėjas Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS... 5. 2.... 6. Pareiškėjas nurodo, jog BIĮ „Mintarta“ bankroto procesas yra vykdomas ne... 7. 3.... 8. Bankas teigia, jog UAB „Specagra“ 547 381,84 Eur kreditorinis reikalavimas... 9. 4.... 10. Banko teigimu, nepagrįstai patvirtintas ir L. K. 395 113,62 Eur reikalavimas.... 11. 5.... 12. Bankas teigia, jog nepagrįstai patvirtintas D. V. 202 734 Eur reikalavimas.... 13. 6.... 14. Banko teigimu nepagrįstai patvirtintas K. Š. 134 423,21 Eur reikalavimas. K.... 15. 7.... 16. Atsakovė BIĮ „Mintarta“, atstovaujama nemokumo administratorės... 17. 8.... 18. Nemokumo administratorius neturi duomenų, kad skolininkas pagal 2018 m.... 19. 9.... 20. Nurodo, jog pareiškėjo prielaidų, kad 2006 m. balandžio 7 d. preliminaria... 21. 10.... 22. Nemokumo administratorius nurodo, jog iš 2008 m. rugsėjo 18 d. susitarimo... 23. 11.... 24. Suinteresuotas asmuo K. Š. prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ... 25. 12.... 26. Nurodo, jog pareiškėjo argumentas dėl per didelių delspinigių neturi... 27. 13.... 28. Suinteresuotas asmuo UAB „Specagra“ prašo Banko pareiškimą dėl... 29. 14.... 30. Pažymi, jog 2016 m. rugsėjo 15 d. Panevėžio apygardos teismas civilinėje... 31. 15.... 32. Suinteresuotas asmuo L. K. prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ... 33. 16.... 34. Mano, jog vaiko išlaikymo išlaidų dydis yra tėvų susitarimo dalykas, dėl... 35. 17.... 36. Suinteresuotas asmuo D. V. prašo Banko pareiškimą dėl neteisėto BIĮ... 37. 18.... 38. Nurodo, jog į teismą dėl skolos iš R. V. priteisimo nesikreipė ir dėl to,... 39. Pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies.... 40. 19.... 41. Byloje nustatyta, kad 2020 m. balandžio 24 d. vyko BIĮ „Mintarta“... 42. 20.... 43. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ)... 44. 21.... 45. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Bankas pareiškimą teismui dėl BIĮ... 46. Dėl UAB „Specagra“ patvirtinto 547 381,84 Eur kreditorinio reikalavimo... 47. 22.... 48. Kaip minėta šios nutarties 3 punkte, UAB „Specagra“ savo kreditorinį... 49. 23.... 50. Iš Laidavimo sutarties turinio nustatyta, jog UAB „Specagra“ (kreditorius)... 51. 24.... 52. Šios nutarties 22 ir 23 punktuose nurodytų dokumentų analizė leidžia... 53. D. L. K. patvirtinto 395 113,62 Eur kreditorinio reikalavimo... 54. 25.... 55. L. K. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2018-04-05 teismo įsakymo,... 56. 26.... 57. Iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas... 58. 27.... 59. Visų pirma teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju byloje net nepateikti... 60. 28.... 61. Antra, išlaikymas nepilnamečiam vaikui yra mokamas kasmėnesinėmis... 62. 29.... 63. Trečia, iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog pareiškėjai L. K. ir R. V.... 64. 30.... 65. Ketvirta, iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog L. K. kreipėsi į teismą,... 66. 31.... 67. Penkta, iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog L. K. niekada nesikreipė į... 68. 32.... 69. Taigi, teismas daro išvadą, jog 2010 m. kovo 20 d. susitarimas dėl... 70. Dėl D. V. patvirtinto 202 734 Eur kreditorinio reikalavimo ... 71. 33.... 72. D. V. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2006-04-07 preliminarios turto... 73. 34.... 74. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 75. 35.... 76. Pagal CK 6.165 straipsnio, reglamentuojančio preliminariosios sutarties... 77. 36.... 78. Nagrinėjamu atveju 2006 m. balandžio 7 d. preliminari turto pirkimo –... 79. 37.... 80. Taigi, darytina išvada, jog D. V. kreditorinis reikalavimas yra visiškai... 81. Dėl K. Š. patvirtinto 134 423,21 Eur kreditorinio reikalavimo... 82. 38.... 83. K. Š. savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2008-08-19 paskolos sutarties... 84. 39.... 85. Duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas bylos dalyviai nepateikė,... 86. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 12,... 87. pareiškėjo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS... 88. Panaikinti bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24... 89. Panaikinti bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24... 90. Panaikinti bankrutuojančios individualios įmonės „Mintarta“ 2020-04-24... 91. Kitoje dalyje pareiškėjo Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančio per Luminor... 92. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos...