Byla e2-21075-944/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Roteksa“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto vizija“, ieškinį atsakovams L. S. ir R. G. dėl žalos atlyginimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 24055,26 Eur žalos atlyginimo 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016-10-27 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Roteksa“, tačiau nei bendrovės turtas, nei jos dokumentai bankroto administratorei nėra perduoti. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis BUAB „Roteksa“ įregistruota 2011-08-23, įmonės vadovo pareigas nuo 2011-08-23 iki 2011-09-12 ėjo R. B., nuo 2011-09-12 iki 2012-10-24 R. G., o nuo 2012-10-24 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo vadovo pareigas ėjo L. S.. Atsakovas R. G. atsistatydindamas iš pareigų turėjo užtikrinti skaidrų bendrovės turto ir dokumentų perdavimą, tačiau duomenų, kad jis įmonės turtą perdavė sekančiam įmonės vadovui L. S. nėra. Kadangi už 2012 m. nebuvo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai Registrų centrui, taip pat nebuvo parengtas įmonės turto balansas turto bei dokumentų perdavimo momentui, todėl nėra objektyvios galimybės nustatyti bendrovės faktinio turto vadovų pasikeitimo momentu dydžio, tai jiems pereina pareiga paneigti kaltės prezumpciją, įrodant, koks turtas faktiškai buvo perduotas. L. S. neteisėti veiksmai pasireiškė, tuo kad jis neperdavė bankroto administratoriui turto ir dokumentų, o esant situacijai, jog jam šio turto ir dokumentų neperdavė R. G. apie tai turėjo informuoti bankroto administratorių ir nurodyti kur yra įmonės turtas ir dokumentai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ir dėl šių veiksmų nėra galimybės nustatyti prie kurio atsakovo atsirado žala, tai darytina išvada, kad abu atsakovai atsakingi už įmonei padarytą žalą 24055,26 Eur sumai, ši žala atsirado neperdavus įmonės turto pagal paskutinį 2011 metų balansą, to pasėkoje įmonė nebeturi galimybės atsiskaityti su įmonės kreditoriais.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnyje 3 dalyje nustatyta tvarka – atsakovų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje prašė, esant CPK numatytiems atvejams, priimti sprendimą už akių. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – balanso (el. b. l. 9); VĮ „Regitra“ išrašo (el. b. l. 15); VĮ „Registrų centro“ išrašų (el. b. l. 17-20) vertinimą ir kitų rašytinių įrodymų tyrimą bei atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jie savo prievolę ieškovei BUAB „Roteksa“, atstovaujamai bankroto administratorės UAB „Bankroto vizija“, yra įvykdę, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovų kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovų priteistina 24055,26 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikia jokių jas patvirtinančių dokumentų, todėl ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

14Iš atsakovo valstybei priteistina 541,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti solidariai iš atsakovų L. S., a. k. ( - ) ir R. G., a. k. ( - ) ieškovės BUAB „Roteksa“, į. k. 302659237, naudai 24055,26 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius penkiasdešimt penkis eurus 26 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (24055,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-07-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš atsakovo L. S., a. k. ( - ), 270,50 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

20Priteisti valstybei iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) 270,50 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama... 5. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Teismas konstatuoja:... 8. ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų –... 10. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 11. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 12. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 13. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas patirtas... 14. Iš atsakovo valstybei priteistina 541,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų L. S., a. k. ( - ) ir R. G., a. k. ( - )... 19. Priteisti valstybei iš atsakovo L. S., a. k. ( - ), 270,50 Eur (du šimtus... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo R. G., a. k. ( - ) 270,50 Eur (du šimtus... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...