Byla 2-2168/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuania Airlines“, trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais akcinės bendrovės „ŽIA valda“ ir akcinės bendrovės „VA REALS“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties, kuria netenkinti prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2969-881/2011 nuostolių atlyginimo priteisimo pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuania Airlines“ ieškinį atsakovams Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S, tarptautiniam oro uostui „Ryga“, trečiaisiais asmenimis su savarankiškais reikalavimais dalyvauja: akcinė bendrovė „ŽIA valda“ ir akcinė bendrovė „VA REALS“, trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų dalyvauja: uždaroji akcinė bendrovė ,,Indeco: Investment and Development“, bendra Lietuvos-JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė ,,Sanitex“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB „flyLAL-Lithuania Airlines“ (bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009-03-09 nutartimi, civilinė byla Nr. B2-2106-258/2009) 2008-08-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S, tarptautiniam oro uostui „Ryga“, ir prašė pripažinti neteisėtais, prieštaraujančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ir 82 straipsniams atsakovų Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S ir tarptautinio oro uosto „Ryga“ veiksmus dėl draudžiamo susitarimo ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bei priteisti solidariai iš šių atsakovų 199 830 000 Lt turtinės žalos atlyginimą.

6Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas 2008-08-22 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

71. areštuoti atsakovui Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio arešto nepakankant – pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose, neviršijant 199 830 000 Lt sumos, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti jį bei iš jo kylančias teises;

82. areštuoti atsakovui tarptautiniam oro uostui „Ryga“ priklausantį, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio arešto nepakankant – pinigines lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose, neviršijant 199 830 000 Lt sumos, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti jį bei iš jo kylančias teises;

93. uždrausti atsakovams, jų vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiais veiksmais (veikimu, neveikimu) vykdyti neteisėtą susitarimą, pagal kurį atsakovui Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S tarptautiniame oro uoste „Ryga“ yra suteikiamos nuolaidos, uždrausti atsakovui oro uostui „Ryga“, jų vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiu veiksmu (veikimu, neveikimu) teikti, tęsti teikimą, leisti naudotis ir pan. atsakovui Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S, jo filialams bet kuriomis nuolaidomis tarptautiniame oro uoste „Ryga“, uždrausti atsakovui Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S, jos filialams, jų vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiais veiksmais (veikimu, neveikimu) naudotis, priimti, gauti ir pan., bet kurias nuolaidas iš atsakovo tarptautinio oro uosto „Ryga“.

10Prašymą grindė tuo, kad ieškinio suma yra didelė, vertinant finansinius rodiklius, nei atsakovas Latvijos įmonė „Air Baltic Corporation“ A/S, nei atsakovas oro uostas „Ryga“ nebūtų finansiškai pajėgūs įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą, neteisėti atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S veiksmai naudojantis atsakovo oro uosto „Ryga“ suteikiamomis nuolaidomis tęsiami, nors Latvijos Respublikos konkurencijos taryba 2006 m. lapkričio 22 d. priėmė sprendimą dėl atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S gaunamų neteisėtų nuolaidų ir pažeidžiančių konkurenciją veiksmų.

11Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. pakeitė šios nutarties dalį, – nurodė, kad ieškinio sumos ribose yra areštuojamas atsakovams Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S ir tarptautiniam oro uostui „Ryga“ priklausantis, tiek pas šiuos atsakovus, tiek pas kitus asmenis esantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudė jį parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises. Pripažino, kad Lietuvos Respublikos teismai turi jurisdikciją nagrinėti kilusį ginčą Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 ir 5 punkto pagrindu.

12Ieškovas AB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 2011-03-08 patikslino ieškinį ir kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios, kaip nurodyta, yra išdėstytos ,,savarankiškame prašyme“.

13Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“ 2009-02-12 pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais, prieštaraujančiais Europos Bendrijos teigimo sutarties 81, 82 straipsniams atsakovų Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S ir tarptautinio oro uosto „Ryga“ veiksmus dėl draudžiamo susitarimo ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, priteisti solidariai iš atsakovų 302 130 000 Lt turtinės žalos atlyginimą.

14Reikalavimams užtikrinti šie tretieji asmenys 2009-02-12 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S ir tarptautiniam oro uostui „Ryga“ priklausantį 302 130 000 Lt vertės nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, o jų nepakakus, pinigines lėšas. Nurodė, kad apsaugos priemonių taikymo būtinumą preziumuoja didelė ieškinio suma, atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S veiklos rezultatai be Latvijos valstybės paramos yra neigiami, net ir gaudamas valstybės paramą nebūtų pajėgus įvykdyti galimo palankaus teismo sprendimo.

15Teismas apie priimtą ieškovo ieškinį bei trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankišką reikalavimą, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pranešė atsakovams Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S, tarptautiniam oro uostui „Ryga“ ir pasiūlė jiems pateikti savo poziciją šiuo klausimu.

16Atsakovai pateikė atsiliepimus, kuriuose išdėstė prieštaravimus, nurodė argumentus, grindžiamus faktinėmis aplinkybėmis.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

18Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. nutartimi rašytinio proceso tvarka nagrinėjo ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 2008-08-22 pateiktą pirmiau šioje nutartyje paminėtą prašymą taikyti laikinąsiais apsaugos priemones atsakovams Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S ir tarptautiniam oro uostui „Ryga“, o taip pat trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, 2009-02-12 prašymą dėl šių priemonių taikymo. Išnagrinėjęs tiek ieškovo, tiek šių trečiųjų asmenų prašymus teismas juos atmetė.

19Teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyta, kad jurisdikcijos klausimas yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi, todėl ieškovo, trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, pareikšti prašymai yra nagrinėtini.

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teismas nustatė, kad atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S finansinė padėtis 2009 m. pagerėjo, t. y. jis gavo 10 617 000 latų pelno, turtas taip pat padidėjo nuo 53 132 000 latų iki 59 853 000 latų, o atsakovas tarptautinis oro uostas „Ryga“ yra pelningai veikianti bendrovė, kuri per 2011 m. pirmąjį ketvirtį gavo 814 665 latų pelno. Taip pat nustatė, kad nuo 2008 m. (kai buvo pareikštas ieškinys), atsakovai nesiėmė jokių veiksmų, dėl kurių jų turtas sumažėtų, pablogėtų finansinė padėtis.

21Atsižvelgdamas į tai bei į tai, kad atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S 52,6 proc. akcijų, o tarptautinio oro uosto „Ryga“ 100 proc. akcijų priklauso Latvijos Respublikai, teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog dėl atsakovų „Air Baltic Corporation“ A/S ir Oro uosto „Ryga“ veiksmų ar neveikimo kyla grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Remdamasis šiomis aplinkybėmis teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo bei minimų trečiųjų asmenų prašymų dėl atsakovų turto arešto ir juos atmetė (CPK 144 str.).

22Nagrinėdamas ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 3 reikalavimą, tai yra prašymą uždrausti atsakovams atlikti tam tikrus veiksmus, teismas nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje išaiškino, kad šios prašomos taikyti apsaugos priemonės neatitinka CPK 144 straipsnyje numatytų apsaugos priemonių paskirties. Tuo vadovaudamasis teismas išsprendė ir atmetė taip pat ir šį ieškovo prašymą.

23III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

24Ieškovas BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį ir nutraukti šios bylos dalį dėl jo 2008-08-12 prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip išspręsto įsiteisėjusia teismo nutartimi. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai pritaikė CPK 116 straipsnio, 117 straipsnio 1 dalies, 123 straipsnio 2 dalies, 133 straipsnio 3 dalies, 153 straipsnio 2 dalies, 263, 290 straipsnių nuostatas, pažeidė dispozityvumo, rungimosi, lygiateisiškumo, teisės būti išklausytam, tinkamo teismo proceso ir civilinio proceso viešumo principus, todėl skundžiama nutartis panaikintina dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, įtvirtinto CPK 329 straipsnio 1 dalyje, 3 dalies 1 punkte. Tokia išvada seka iš to, kad jis nebuvo informuotas apie rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o tai nulėmė tokią situaciją, kad teismas išsprendė jo nepateiktą, todėl nesamą prašymą taikyti apsaugos priemones. Ieškinys buvo tikslinamas tik tuo, kad iš atsakovų buvo pašalintas „Air Baltic Corporation“ filialas ir sukonkretinta kokiems atsakovams ir kokie konkretūs reikalavimai yra reiškiami, tačiau nebuvo pateiktas savarankiškas prašymas taikyti apsaugos priemones.
  2. Prašymas taikyti apsaugos priemones jau yra išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi, todėl ši nutartis turi res judicata galią ir šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių bei reikšti tų pačių reikalavimų. Tačiau teismas savo iniciatyva sprendė jau išnagrinėtą prašymą ir pasisakė dėl taikytų apsaugos priemonių netaikymo. Dėl to skundžiama nutartis yra panaikintina o bylos dalis dėl jo prašymo nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 3 p.).

25Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas be teisėto pagrindo nepranešė jiems apie paskirto rašytinio posėdžio laiką ir vietą, todėl grubiai pažeidė jų teisę būti išklausytiems. Dėl to nutartis panaikintina CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu. Be to, atsakovai prašė šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau teismas į tai neatsižvelgė.
  2. Teismas pažeidė CPK 144 straipsnyje ir teismų praktikoje įtvirtintą prezumpciją, kad didelė ieškinio vertė suponuoja būtinumą byloje taikyti apsaugos priemones (CPK 182 str.). Jų pareikštas piniginis reikalavimas solidariems atsakovams yra objektyviai didelis, todėl teismas be pagrindo sprendė, kad jie turi įrodyti, jog prašoma priteisti suma yra didelė atsakovams. Be to, teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S pateiktais 2008, 2009 m. finansiniais dokumentais, nes visuotinai yra žinoma, kad ši kompanija yra ekonomiškai nebepajėgi, dėl ko Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija kreipėsi į Latvijos Respublikos institucijas dėl objektyvios informacijos pateikimo. Kadangi abu atsakovai yra glaudžiai tarpusavyje susijusios įmonės, todėl žlugus Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S neabejotinai žlugtų ir tarptautinis oro uostas „Ryga“. Dėl to yra pagrindas abejoti abiejų atsakovų finansiniu stabilumu. Tuo labiau, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi yra pripažinęs, kad 199 830 000 Lt reikalavimas yra didelis atsakovams.Dėl teismas be pagrindo atsisakė užtikrinti jų reikalavimus toje pačioje byloje.
  3. Teismo išvada apie atsakovų teisinį statusą yra nepagrįsta, padaryta pažeidžiant imperatyvias CK 1.12 straipsnio 1, 3 dalių, 1.19 straipsnio 1 dalies, 1.20 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 2.50 straipsnio 2 dalies nuostatas ir yra nemotyvuota, prieštaringa. Tokia išvada darytina iš to, kad teismas netaikė ir neaiškino Latvijos Respublikos teisės normų, o atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad jų atsakomybė yra neribota ir neteisėtų veiksmų pasekmes prisiims Latvijos Respublika. Dėl to teismas vadovavosi prielaida, nurodydamas, jog atsakovų turtinė padėtis yra stabili vien dėl to, kad jų dalyvis ar vienintelis akcininkas yra Latvijos Respublika.

26Atsakovas Latvijos įmonė „Air Baltic Corporation“ A/S atsiliepimu į ieškovo ir trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, skundus prašo juos atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodoma, kad:

271.

28Teismas neprivalėjo pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims apie tai, kad bus nagrinėjamas klausimas dėl apsaugos priemonių taikymo, nes CPK nėra įtvirtinta teismo pareiga informuoti šalis apie tai, kada bus sprendžiamas paminėtas klausimas, o CPK 151 straipsnis numato tokios nutarties apskundimo tvarką. Dėl to šiuo atveju netaikomas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas. Be to, šis absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas netaikytinas nutartims, priimtoms rašytinio proceso tvarka. Kita vertus, tiek ieškovas, tiek tretieji asmenys išsamiai buvo išdėstę savo argumentus dėl apsaugos priemonių būtinumo savo prašymuose. Apeliantai tretieji asmenys nesąžiningai remiasi argumentu, kad atsakovams prašant teismas turėjo klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes anksčiau tokį atsakovų prašymą apeliantai vertino kaip nepagrįstą.

292. Ieškovas be pagrindo teigia, kad teismas neturėjo teisės pakartotinai spręsti dėl jo prašymo taikyti apsaugos priemones. Tokia išvada darytina iš to, kad ieškovas patikslintame ieškinyje pakartotinai nurodė, kad reiškia prašymą taikyti minėtas priemones. Dėl to laikytina, kad teismas turėjo pareigą spręsti ieškovo prašymą, o iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi.

303. Teismo nutartis dėl apsaugos priemonių taikymo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios, todėl nebuvo pažeistos CPK 18 straipsnio, 182 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 279 straipsnio 4 dalies, 293 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos.

314. Teismas pagrįstai vadovavosi jo pateiktais finansinės atskaitomybės už 2008, 2009 metus dokumentais, nes už 2010 m. tokie dokumentai turi būti pateikti iki 2011-08-01. Tretieji asmenys klaidingai nurodo, jog yra visuotinai žinoma, todėl neįrodinėtina aplinkybė, kad apie jo prastą finansinę padėtį. Visuomenės informavimo priemonėse paskelbta tam tikrų asmenų nuomonė negali būti laikoma įrodymu, o dėl Latvijos Respublikos ekonomikos ministro A. K. pasisakymų, sukėlusių visuomenėje svarstymus apie jo finansinę padėtį, yra inicijuota baudžiamoji byla.

325. Teismas pagrįstai valstybės dalyvavimą valdant atsakovus laikė reikšmingu veiksniu, sprendžiant dėl galimos grėsmės būsimam teismui sprendimui įvykdyti, nes valstybės įmonės laikomos patikimesnėmis, jų veikla susijusi su viešuoju interesu, todėl tokių asmenų žlugimas ne tik sukelia valstybės atsakomybę, bet ir skaudžias pasekmes šalies ūkiui ir kt. Pavyzdžiui atsakovams yra taikomas Latvijos Vyriausybės ir savivaldybių turto išeikvojimo prevencijos įstatymas, kuriame numatyti tam tikri apribojimai turto valdymui.

336. Nėra pagrindo taikyti apsaugos priemones, nes ieškovo ir minėtų trečiųjų asmenų ieškiniai yra prima facie nepagrįsti: ieškovo prašomi priteisti nuostoliai yra paremti akivaizdžiomis prielaidomis apie jų dydį, tretieji asmenys neturi teisės į ieškinį materialinę prasme, nes jie akcininkais tapo tik 2008 m. Be to, turi būti įvertinta ir tai, kad tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais visa apimtimi sutinka su ieškovo reikalavimais, o tai reiškia, kad jų reikalavimai nėra pagrįsti. Taip pat ieškiniai yra paremti akivaizdžiai nepagrįstais tvirtinimais, kad atsakovai sudarė draudžiamą susitarimą, užėmė dominuojančią padėtį Vilniaus oro uoste ir ja piktnaudžiavo, nes tarptautinio oro uosto „Ryga“ nuolaidos yra nustatytos atsakovams privalomame Latvijos Respublikos teisės akte.

347. Apsaugos priemonių taikymas prieštarautų viešajam interesui, nes 500 000 000 Lt turto areštas iš esmės paralyžiuotų atsakovų veiklą, daugybė klientų netektų galimybės konkurencinėje rinkoje įsigyti pigesnius aviabilietus. Kartu būtų paneigta ir Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintoje ilgalaikėje Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje deklaruojamas prioritetas sukurti nacionalines sienas kertantį transeuropinį transporto tinklą, leidžiantį Lietuvos gyventojams patogiai ir mažiausiomis laiko sąnaudomis susisiekti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis.

358. Apsaugos priemonių taikymas prieštarautų teisingumo principui, nes ieškovas, tretieji asmenys nesidomi vykstančiu procesu, nesirūpina greitu bylos išnagrinėjimu, nesikreipė į Latvijos teismus dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutarties vykdymo. Dėl to nėra pagrindo ginti nerūpestingų asmenų teisių ir interesų.

36Atsakovas tarptautinis oro uostas „Ryga“ atsiliepimu į ieškovo skundą prašo jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodoma, kad:

371. Apeliantas be pagrindo teigia, kad teismo nutartis turi būti panaikinta dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, nes CPK nenumato, kad apie rašytinį teismo posėdį dėl apsaugos priemonių taikymo privalo būti pranešta ieškovui. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad prašo taikyti savarankiškame prašyme nurodytas apsaugos priemones, todėl teismas neturėjo pagrindo nespręsti šio reikalavimo. Darant prielaidą, kad apeliantas patikslintame ieškinyje per klaidą įrašė prašymą taikyti minėtas priemones, skundžiama teismo nutartis nepažeidžia ieškovo teisių ir interesų, nes apsaugos priemonės nebuvo taikytos.

382. Apeliantas be pagrindo teigia, kad teismas negalėjo nagrinėti jo prašymo dėl to, kad jis jau yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi, nes tokios teismo nutartys neturi prejudicinės ar res judicata galios. Dėl to jos gali būti taikomos, keičiamos, panaikinamos ne kartą bylos nagrinėjimo metu.

393. Teismas teisingai sprendė, kad prašomos taikyti apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą, kenktų Lietuvos ir Latvijos tarpusavio santykiams, paneigtų geros kaimynystės prioritetą, deklaruojamą Seimo 2002-11-12 nutarimu patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje. Be to, minima teismo 2008-09-25 nutartis jau sukėlė Latvijos Respublikos Vyriausybės susirūpinimą, todėl Lietuvos Respublikos ambasadai 2008-10-01 buvo įteikta nota.

404. Ieškinio reikalavimai, nei jų dydis prima facie yra nepagrįsti. Be to, ieškovo akcininkai AB „Žia valda“ ir AB „VA REALS“ tvirtina, kad jie, o ne ieškovas, patyrė nuostolius, todėl ieškovo prašymas taikyti apsaugos priemones netenkintinas.

415. Teismas teisingai nurodė, kad jis yra atsakingas už savo veiklą ir galimus nuostolius, susijusius su vykdoma komercine veikla, tuo tarpu už galimą žalą dėl jo vykdomų tam tikrų visuomeninių ir/ar viešųjų užduočių, nustatytų norminiais teisės aktais, yra atsakinga Latvijos Respublika.

426. Teismas pagrįstai netaikė atsakovų turto arešto, nes ieškovas neįrodė apsaugos priemonių apimties, grėsmės galimam teismo sprendimui įvykdyti. Kitoks teismo sprendimas pažeistų teisingumo, proporcingumo, ekonomiškumo ir šalių lygiateisiškumo principus. Be to, šioje konkrečioje situacijoje piniginių lėšų areštas iš viso negali būti taikomas, nes atsakovų veikla būtų apribota labiau nei to reikia tikslui pasiekti. Būtent taip šioje byloje pasisakė ir Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje. Taip pat turi būti įvertinta tai, kad ieškovas beveik 3 metus nesikreipė į kompetentingas Latvijos Respublikos institucijas dėl pritaikytų apsaugos priemonių įgyvendinimo.

437. Teismas pagrįstai neuždraudė atsakovams taikyti nuolaidas, nes ši apsaugos priemonė savo esme sutampa su materialiu ieškovo reikalavimu ir neužtikrins būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Būtent taip šioje byloje pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje. Be to, šiuo metu yra panaikinti Lietuvos Respublikos norminiai aktai, kurių pagrindu jis privalėjo taikyti nuolaidas visiems oro vežėjams.

44Atsakovas tarptautinis oro uostas „Ryga“ atsiliepimu į trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, skundą prašo jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Jame iš esmės pakartojami atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodyti argumentai. Papildomai nurodoma, kad:

  1. Teismas tinkamai įvertino pateiktus finansinę padėtį atspindinčius dokumentus ir pagrįstai nusprendė, kad ji nekelia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Apeliantai neįrodė, kad per 3 metus nuo bylos iškėlimo jis ėmėsi veiksmų, galinčių sukelti abejonių jo sąžiningumu, nepaneigė geros ir pelningos abiejų atsakovų veiklos, todėl jų skundas turi būti atmestas. Be to, priešingai nei teigia apeliantai, padidėjęs visuomenės susidomėjimas kitu atsakovu neturi įtakos atsakovų finansinei būklei.
  2. Teismas pagrįstai atsižvelgė į jo teisinį statusą, t. y. jis yra valstybinė akcinė bendrovė, kurios 100 proc. kapitalo akcijų priklauso Latvijos Respublikai. Be to, jam yra pavesta vykdyti kai kurių Latvijos Respublikos Vyriausybės institucijų įgaliojimus, todėl jis veikia viešosios teisės srityje, o Administracinio proceso kodeksas reglamentuoja valstybės atsakomybę dėl veiksmų viešosios teisės srityje. Dėl jo reikšmės valstybės ekonomikai Latvijos Respublika yra suinteresuota, kad jis išlaikytų tinkamą finansinę būklę.
  3. Apeliantai šioje byloje yra tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, todėl civilinio proceso teisės prasme jie yra ieškovai pirminių šalių atžvilgiu. Būtent ši aplinkybė tokius asmenis skiria nuo bendraieškių.Tai, kad apeliantai sutinka su ieškovo pareikštu ieškiniu patvirtina, jog jų reikalavimai, taip pat ir prašymas taikyti apsaugos priemones, yra prima facie nepagrįsti.

45Ieškovas BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 2011-10-13 teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl atsakovų Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S ir tarptautinio oro uosto „Ryga“ atsiliepimuose į jo atskirąjį skundą nurodytų argumentų.

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Kaip nustatyta aukščiau, tiek ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“, tiek trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“ atskiruosiuose skunduose yra keliamas klausimas, kad skundžiama teismo nutartis neatitinka reikalavimų proceso teisės normų, kurios reglamentuoja teismo nutarties turinį, taip pat nurodomi argumentai, susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

48Kaip yra žinoma, proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo procesinio sprendimo išdėstymą, taikymas yra tiesiogiai susijęs su tinkamu teisės į teisminę gynybą įgyvendinimu. Dėl to teisėjų kolegija pirmiausiai pasisako dėl ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ bei trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“ atskirųjų skundų argumentų šiuo klausimu.

49Pažymėtina, kad teismų praktikoje jau yra nusistovėjusi nuostata, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė, turi pagrįsti ir tinkamai motyvuoti sprendimą imtis šių priemonių, nes formalus teisingumas nėra tas teisingumas, kurį teismai yra įpareigoti vykdyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-784/2010; 2010-08-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.). Specialiojoje normoje – CPK 147 straipsnio 5 dalyje, yra aiškiai nustatyta, kas turi būti nurodyta nutartyje dėl šių priemonių taikymo. Be to, kaip žinia, teismo nutartis privalo atitikti ir bendruosius tokiam dokumentui keliamus reikalavimus, įtvirtintus CPK 291 straipsnyje.

50Teisėjų kolegija, laiko, kad sprendžiant klausimą ar skundžiama teismo nutartis atitinka anksčiau paminėtus civilinio proceso teisės normų reikalavimus, būtina įvertinti ar teismas tinkamai nustatė nagrinėjimo ginčo ribas. Išnagrinėjusi šios teismo nutarties įžanginę, aprašomąją, motyvuojamąją bei rezoliucinę dalis, teisėjų kolegija sutinka su apeliantų teiginiais, kad teismo nutartis yra prieštaringa ir neaiški.

51Kaip nustatyta aukščiau, ieškovas 2008-08-22 pareiškęs ieškinį pateikė ir prašymą taikyti atsakovams apsaugos priemones, kurį Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi buvo išnagrinėjęs, o Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi pakeitęs jos dalį nusprendė, kad atsakovų atžvilgiu taikytinas tik turto areštas ir tokiu būdu, kad bendra jų areštuoto turto vertė neviršytų ieškinio sumos – 199 830 000 Lt. Kaip minėta, šis teismas taip pat atmetė ieškovo reikalavimus uždrausti atsakovams atlikti tam tikrus veiksmus vykdant, kaip teigia ieškovas, neteisėtus susitarimus.

52Ieškovas 2011-03-08 patikslinęs savo ieškinį kartu prašė pritaikyti apsaugos priemones, kurios, kaip nurodyta, yra išdėstytos ,,savarankiškame prašyme“. Tretieji asmenys AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“ 2009-02-12 pareikšdami savarankiškus ieškininius reikalavimus priteisti 302 130 000 Lt turtinės žalos atlyginimą ir kt., šiems reikalavimams užtikrinti taip pat prašė areštuoti atsakovų turtą.

53Kaip matyti iš skundžiamos nutarties aprašomosios dalies, teismas, nepaisydamas anksčiau paminėtų aplinkybių, nagrinėjo trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais prašymą taikyti apsaugos priemones bei tokį ieškovo prašymą. Motyvuojamoje nutarties dalyje teismas nurodė, kad, atsižvelgiant naujai pateiktus duomenis apie atsakovų finansinę padėtį, nėra pagrindo areštuoti jų turtą. Be to, vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi nurodė, kad nepagrįstas ieškovo prašymas uždrausti atsakovams atlikti atskirus veiksmus (CPK 144 str.). Rezoliucinėje nutarties dalyje teismas nurodė, jog atmetami tiek ieškovo, tiek trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais prašymai, tačiau nenurodoma, kokie prašymai yra atmetami.

54Tuo tarpu ieškovas atskirajame skunde teigia, kad jis teismui teikė tik vieną prašymą dėl šių priemonių taikymo, kuris yra išspręstas minėta apeliacinio teismo nutartimi ir neteikė prašymo taikyti papildomas ar pakeisti, panaikinti jau pritaikytas priemones, todėl, jo nuomone, teismas neturėjo pagrindo dar kartą nagrinėti tą patį prašymą, kuris jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, taip pat neturėjo teisinio pagrindo savo iniciatyva panaikinti taikytų apsaugos priemonių. Kaip matyti iš apeliantų trečiųjų asmenų atskirojo skundo, jie mano, kad teismas be pagrindo laikė, jog jų 302 130 000 Lt ieškininis reikalavimas laikytinas nedideliu atsakovams, kai minimoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nurodyta, kad ieškovo 199 830 000 Lt reikalavimas yra didelis ir užtikrintinas laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Atsakovai atsiliepdami į atskiruosius skundus teigia, kad teismas pagrįstai ir teisėtai iš viso atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje.

55Teisėjų kolegija, atsižvelgdama pirmiau paminėtas aplinkybes, sprendžia, kad iš teismo nutarties turinio visumos negalima vienareikšmiai nustatyti, kokį ieškovo prašymą ir dėl kokių priemonių taikymo teismas nagrinėjo: apeliantas teisingai nurodė, kad pirminis jo prašymas yra išspręstas galiojančia apeliacinės instancijos teismo nutartimi, tuo tarpu byloje nėra duomenų apie tai, kad teismas būtų jį įpareigojęs patikslinti pakartotinį reikalavimą dėl šių priemonių taikymo, kuris, priešingai nei teigiama, visgi yra pareikštas patikslintame ieškinyje, nurodant, jog yra išdėstytas ,,savarankiškame prašyme“.

56Be to, teismas nagrinėdamas bei spręsdamas klausimą dėl atsakovų turto arešto, visų pirma, rėmėsi visais, tai yra tiek ieškovo, tiek trečiųjų asmenų prašymais, iš jų, kaip matyti iš nutarties aprašomosios dalies, taip pat ir tuo, kuris yra išspręstas. Antra, atmesdamas prašymus dėl turto arešto, teismas nenurodė argumentų, patvirtinančių išvadą, kad nėra grėsmės įvykdyti teismo galimą sprendimą, palankų tiek ieškovui, tiek minimiems tretiesiems asmenims, nepasisakė dėl nurodyta apeliacinės instancijos teismo nutartimi jau taikyto galimos teismo sprendimo dalies įvykdymo užtikrinimo. Trečia, apeliacinės instancijos teismas minimoje 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje yra konstatavęs, kad šioje byloje didelės ieškinio sumos prezumpcijos nepaneigia faktas, jog Latvijos valstybė dalyvauja valdant atsakovą Latvijos įmonę „Air Baltic Corporation“ A/S ir valdo tarptautinį oro uostą ,,Ryga“, nes tai yra privatūs juridiniai asmenys. Tačiau skundžiamoje teismo nutartyje nėra nurodyta, dėl kokių aplinkybių teismas laikė, kad minėta teismo nustatyta faktinė aplinkybė nagrinėjamu momentu patvirtina priešingą teismo išvadą. Pažymėtina, kad atsakovų teisinis statusas gali būti reikšminga aplinkybė, sprendžiant klausimą dėl apsaugos priemonių taikymo, tačiau iš teismo nutarties motyvų turi būti aišku, kuo remdamasis teismas padarė tokią išvadą. Ketvirta, teismas, be kita ko, turėjo prima facie įvertinti trečiųjų asmenų pareikštus savarankiškus reikalavimus.

57Kaip jau minėta, teismo priimami sprendimai ir nutartys privalo būti teisiškai argumentuoti, išsamūs, vienareikšmiai suprantami, jo rezoliucinėje dalyje išdėstytas sprendimo turinys turi būti išsamiai teisiškai pagrįstas teismo nustatytomis aplinkybėmis, teisės normų aiškinimu ir taikymu bei padarytomis išvadomis, išdėstytomis motyvuojamojoje dalyje. Tik vientisi ir logiškai išdėstyti teismų sprendimai (nutartys), kurių visos dalys yra tarpusavyje neatskiriamai susijusios, išplaukiančios viena iš kitos ir viena kitą paaiškinančios, papildančios, gali būti pripažinti teisėtais ir pagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217/2011; 2006-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2006). Tuo tarpu, kaip nustatyta aukščiau, dėl skundžiamos teismo nutarties prieštaringumo, argumentų nenuoseklumo teisėjų kolegija neturi galimybės nustatyti, ar teisėta ir pagrįsta yra skundžiama teismo nutartis, kuria atmesti minėti reikalavimas.

58Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktų reikalavimų, todėl nepasisako dėl kitų apeliantų išdėstytų argumentų, o teismo nutartį panaikina, o klausimą dėl ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ bei minėtų trečiųjų asmenų AB „ŽIA valda“ ir AB „VA REALS“ pareikštų reikalavimų grąžina nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 338 str.).

59Civilinio proceso įstatymas nenumato teisės atsikirsti į atsiliepimus, todėl ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ atstovo advokato H. Celencevičiaus pateikti rašytiniai paaiškinimai į atsakovų Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S ir oro uosto „Ryga“ atsiliepimus, grąžinami jį padavusiam asmeniui.

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

61Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

62Grąžinti bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuania Airlines“ atstovui advokatui Henrikui Celencevičiui 2011 m. spalio 13 d. pateiktus rašytinius paaiškinimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „flyLAL-Lithuania Airlines“ (bankroto byla iškelta Vilniaus... 6. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas 2008-08-22 pateikė prašymą... 7. 1. areštuoti atsakovui Latvijos įmonei „Air Baltic Corporation“ A/S... 8. 2. areštuoti atsakovui tarptautiniam oro uostui „Ryga“ priklausantį,... 9. 3. uždrausti atsakovams, jų vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiais... 10. Prašymą grindė tuo, kad ieškinio suma yra didelė, vertinant finansinius... 11. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patenkino ieškovo... 12. Ieškovas AB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 2011-03-08 patikslino ieškinį ir... 13. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, AB „ŽIA... 14. Reikalavimams užtikrinti šie tretieji asmenys 2009-02-12 pateikė prašymą... 15. Teismas apie priimtą ieškovo ieškinį bei trečiųjų asmenų, pareiškusių... 16. Atsakovai pateikė atsiliepimus, kuriuose išdėstė prieštaravimus, nurodė... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. nutartimi rašytinio proceso... 19. Teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyta, kad jurisdikcijos klausimas... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teismas nustatė, kad atsakovo... 21. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, kad atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic... 22. Nagrinėdamas ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 3 reikalavimą, tai... 23. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 24. Ieškovas BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ atskiruoju skundu prašo... 25. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, AB „ŽIA... 26. Atsakovas Latvijos įmonė „Air Baltic Corporation“ A/S atsiliepimu į... 27. 1.... 28. Teismas neprivalėjo pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims apie tai, kad... 29. 2. Ieškovas be pagrindo teigia, kad teismas neturėjo teisės pakartotinai... 30. 3. Teismo nutartis dėl apsaugos priemonių taikymo neturi nei prejudicinės,... 31. 4. Teismas pagrįstai vadovavosi jo pateiktais finansinės atskaitomybės už... 32. 5. Teismas pagrįstai valstybės dalyvavimą valdant atsakovus laikė... 33. 6. Nėra pagrindo taikyti apsaugos priemones, nes ieškovo ir minėtų... 34. 7. Apsaugos priemonių taikymas prieštarautų viešajam interesui, nes 500 000... 35. 8. Apsaugos priemonių taikymas prieštarautų teisingumo principui, nes... 36. Atsakovas tarptautinis oro uostas „Ryga“ atsiliepimu į ieškovo skundą... 37. 1. Apeliantas be pagrindo teigia, kad teismo nutartis turi būti panaikinta... 38. 2. Apeliantas be pagrindo teigia, kad teismas negalėjo nagrinėti jo prašymo... 39. 3. Teismas teisingai sprendė, kad prašomos taikyti apsaugos priemonės... 40. 4. Ieškinio reikalavimai, nei jų dydis prima facie yra nepagrįsti. Be to,... 41. 5. Teismas teisingai nurodė, kad jis yra atsakingas už savo veiklą ir... 42. 6. Teismas pagrįstai netaikė atsakovų turto arešto, nes ieškovas neįrodė... 43. 7. Teismas pagrįstai neuždraudė atsakovams taikyti nuolaidas, nes ši... 44. Atsakovas tarptautinis oro uostas „Ryga“ atsiliepimu į trečiųjų... 45. Ieškovas BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“ 2011-10-13 teismui pateikė... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. Kaip nustatyta aukščiau, tiek ieškovo BAB „flyLAL-Lithuania Airlines“,... 48. Kaip yra žinoma, proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo procesinio... 49. Pažymėtina, kad teismų praktikoje jau yra nusistovėjusi nuostata, jog... 50. Teisėjų kolegija, laiko, kad sprendžiant klausimą ar skundžiama teismo... 51. Kaip nustatyta aukščiau, ieškovas 2008-08-22 pareiškęs ieškinį pateikė... 52. Ieškovas 2011-03-08 patikslinęs savo ieškinį kartu prašė pritaikyti... 53. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties aprašomosios dalies, teismas,... 54. Tuo tarpu ieškovas atskirajame skunde teigia, kad jis teismui teikė tik... 55. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama pirmiau paminėtas aplinkybes, sprendžia,... 56. Be to, teismas nagrinėdamas bei spręsdamas klausimą dėl atsakovų turto... 57. Kaip jau minėta, teismo priimami sprendimai ir nutartys privalo būti... 58. Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 59. Civilinio proceso įstatymas nenumato teisės atsikirsti į atsiliepimus,... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 61. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir... 62. Grąžinti bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuania Airlines“...