Byla B2-2646-485/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Taja“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Taja“,

Nustatė

2Pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Taja“. Pareiškėja nurodė, jog 2010-07-27 tarp UAB „Dasema“ ir atsakovės buvo sudaryta Pirkimo sutartis Nr. 1, kurios pagrindu atsakovė turėjo prievolę atsiskaityti su UAB „Dasema“ už prekes. Atsakovei buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros Nr. 004589 bei Nr. 004605. Šių sąskaitų pagrindu atsakovė turėjo sumokėti 910,99 Lt skolą. 2012-05-03 UAB „Dasema“ Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido pareiškėjai reikalavimo teisę į UAB „Taja“ skolą bei kitus jos pagrindu kylančius mokėjimus. Atsakovė skolos pareiškėjai per nustatytus terminus nesumokėjo.

3Atsakovė atsiliepimu prašo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Nurodė, kad neginčija fakto, jog skolinga pareiškėjai 910,99 Lt, tačiau kelti bankroto bylos pagrindo nėra. Įmonė turi turto ir pajamų visų skolų padengimui. Įmonės turtas 2012-06-30 balanso duomenimis sudaro 728 184, tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai 182 138,41 Lt. Taip pat nurodo, jog šiuo metu vykdomi labai dideli projektai dėl sapropelio išgavimo iš Lietuvoje esančių ežerų ir jų panaudojimo nuo žemės ūkio iki farmacijos pramonės. Šia veikla suinteresuoti ir kitų šalių investuotojai ir bankai, iš kurių HSBC bankas sutinka duoti neatšaukiamą 150 000 000 Lt garantiją.

4Bankroto bylą atsisakytina iškelti.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; pagal IBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų sąrašas yra baigtinis. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovės įmonė vėluotų mokėti ar visai nemokėtų darbo užmokesčio savo darbuotojams. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog UAB „Taja“ su darbuotojais yra atsiskaičiusi pilnai. Duomenų apie tai, kad UAB „Taja“ būtų viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, byloje taip pat nėra. Todėl sprendžiant bankroto bylos UAB „Taja“ iškėlimo klausimą, būtina nustatyti, ar įmonė yra moki.

6Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad teismas, vertindamas įmonės mokumą, turi atsižvelgti tik į pradelstus atsakovės įsiskolinimus, tuo tarpu skolos, kurių mokėjimo terminai dar nėra suėję, nelaikytinos rodikliu, vertinant įmonės mokumą. Atsakovė pateikė teismui 2012-06-30 balansą, iš kurio matyti, jog įmonės bendra turimo turto vertė sudaro 728 184 Lt. Pagrindinę turto vertę, t.y. 600 000 Lt sudaro įmonės turimos žaliavos (atsargos). Atsakovė pateikė Kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, jog atsakovės pradelsti įsiskolinimai sudaro 182 138,41 Lt. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Varėnos rajono apylinkės teismas 2012-05-04 preliminariu sprendimu priteisė iš atsakovės UAB„REALM JURIDICAL“ naudai 11 000 Lt skolą bei 1 277,66 Lt palūkanas, 2012-10-12 teismo įsakymu iš atsakovės BAB „Alytaus tekstilė“ naudai priteisė 9 796,77 Lt skolą. Taigi, teismas turi neginčijamus įrodymus apie 204 212,84 Lt atsakovės skolą kreditoriams. Įrodymų, kurie paneigtų šiuos atsakovės pateiktus bei teismo nustatytus duomenis, teismas neturi. Atsižvelgiant į tokią situaciją, kai įmonės laisvai disponuojamo turto vertė sudaro 600 000 Lt (iš tokios turto vertės galimas realus išieškojimas), o teismui pateikti dokumentai patvirtina, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro tik 204 212,84 Lt, teismas sprendžia, jog konstatuoti įmonės nemokumą nėra pagrindo.

7Teismas pažymi, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2251/2011, 2011-08-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2140/2011, 2010-12-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2064/2010, 2009-02-05 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-199/2009; 2009-04-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-467/2009, 2009-08-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1084/2009 ir kt. Šioje byloje teismas negali daryti vienareikšmiškos išvados, jog UAB „Taja“ yra nemoki.

8Kadangi teismas nenustatė nei vieno ĮBĮ 9 straipsnio 7 punkte numatyto pagrindo bankroto bylai UAB „Taja“ iškelti, bankroto bylą šiai įmonei atsisakytina iškelti.

9Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 13 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, CPK 95 straipsniu, teismas

Nutarė

10atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Taja“ (į. k. Varėnos r. sav., Gelovinės k. 4).

11Nutartį siųsti pareiškėjai ir atsakovei.

12Nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai