Byla 2-1153/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2143-661/2011, kuria atsisakyta priimti E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Statinio interjeras“ iškelta bankroto byla, ir

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB „Inkaso“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDF Vilniaus skyrius) kreipėsi į teismą, prašydami atsakovui UAB „Statinio interjeras“ iškelti bankroto bylą.

62010 m. gruodžio 23 d. teisme gautas pareiškėjos E. S. prašymas įtraukti pareiškėją į šią civilinę bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, iškelti UAB ,,Statinio interjeras“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Bankroto valdymas“.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškėjos E. S. prašymo įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, netenkino.

8Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB ,,Statinio interjeras“ iškelta bankroto byla bei įmonės administratoriumi paskirta UAB ,,Paltaja“

9Prareiškėja E. S. 2011 m. sausio 12 d. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį pakeisti ir paskirti atsakovo UAB ,,Statinio interjeras“ bankroto administratoriumi UAB ,,Bankroto valdymas“. Atskirajame skunde pareiškėja nurodė, jog pirmosios instancijos teismas UAB ,,Statinio interjeras“ bankroto administratoriumi paskyrė asmenį, kuris objektyviai negali administruoti atsakovo dėl asmens, pasiūliusio šio administratoriaus kandidatūrą, sąsajų su bankroto administratoriumi. Kreditorius UAB ,,Inkaso“ pasiūlė šioje byloje paskirti administratoriumi UAB ,,Paltaja“, kuriai vadovauja J. P., tuo tarpu, J. P. dirba UAB ,,Bankroto departamentas LT“, kurio steigėjas ir akcininkas yra UAB ,,Inkaso“. Todėl yra pakankamai akivaizdu, kad UAB ,,Paltaja“ negalėjo būti paskirta administruoti atsakovo bankroto procedūros dėl sąsajų per J. P. buvimą su kreditoriumi UAB ,,Inkaso“. Pareiškėja pažymėjo, kad bankroto administratoriaus veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio suinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais, tuo tarpu, šioje byloje kyla pagrįstos abejonės dėl paskirto bankroto administratoriaus nepriklausomumo ir nešališkumo.

10Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas jos į bylą bei nesvarstydamas ir nepaskirdamas jos pasiūlyto bankroto administratoriaus, šios civilinės bylos dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo išsprendė klaidingai (Lietuvos Respublikos CPK 46 str., 329 str. 1 d., 2 d. 4 p.).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi pareiškėjos E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties atsisakė priimti. Šią išvadą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas teisę į apeliaciją civilinėse bylose, įtvirtino nuostatą, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą gali paduoti tik dalyvaujantys byloje asmenys. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu pirmosios instancijos teismo nutartį skundžia E. S., kuri nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl ji neturi teisės paduoti atskirojo skundo.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Pareiškėja E. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjos skundą ir atsakovo UAB ,,Statinio interjeras“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Bankroto valdymas“. Šis prašymas grindžiamas tokiais argumentais:

181. Skundžiama nutartis naikintina kaip absoliučiai neteisėta, nepagrįsta ir neatitinkanti nei teismų praktikos, nei procesinio įstatymo nuostatų (Lietuvos Respublikos CPK 46 str., 329 str. 1 d., 2 d. 4 p.).

192. Pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas pareiškėjos į bylą bei nesvarstydamas ir nepaskirdamas jos pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros, visiškai nesivadovavo nei procesiniu įstatymu, nei teismų praktika. Pareiškėja procesinius dokumentus dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais pateikė gerokai iki paskirto teismo posėdžio, kuriame teismas išsprendė klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, taip pat pareiškėja į bylą pateikė pagrįstus argumentus bei įrodymus dėl paskirto bankroto administratoriaus netinkamumo.

20Ieškovas VSDF Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškėjos E. S. atskirąjį skundą. Atsiliepime nurodoma, kad VSDF Vilniaus skyrius, išnagrinėjęs išrašus iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ir VSDF Vilniaus skyriaus duomenų bazės duomenimis, nustatė, kad ieškovas UAB ,,Inkaso“ laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 13 d. iki 2010 m. vasario 10 d. buvo UAB ,,Bankroto departamentas LT“ akcininkas. UAB ,,Statinio interjeras“ administratoriaus UAB ,,Paltaja“ vadovas yra J. P., kuris nuo 2009 m. lapkričio 14 d. iki šiol taip pat dirba ir administratoriumi UAB ,,Bankroto departamentas LT“. VSDF Vilniaus skyrius, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlė teismui UAB ,,Statinio interjeras“ administratoriumi patvirtinti UAB ,,Versluva“. Atsižvelgiant į tai, kad teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, bei remiantis tuo kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsniu, ieškovas prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra pagal byloje esančias aplinkybes.

21IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Pagal Lietuvos Respublikos CPK 46 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčio dalyko, gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios. Įmonės bankroto įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta bankroto bylų iškėlimo ir nagrinėjimo teisme tvarka turi tam tikrų ypatumų, iškėlus bankroto bylą ji yra tik pradedama, o ne užbaigiama, todėl absoliučių ribojimų dėl asmenų įtraukimo į bankroto bylos procesą po bankroto bylos iškėlimo nėra. Todėl nepaisant to, ar pirmosios instancijos teismas įtraukė atsakovo kreditorių į bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, ar jo neįtraukė, jo teisė siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą negali būti ribojama tiek sprendžiant bankroto administratoriaus paskyrimą pirmosios instancijos teisme nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek ir nagrinėjant šį klausimą apeliacinės instancijos teisme, nes bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiniam teisiniam reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1527/2009; 2010 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010). Tai reiškia, kad net ir neįtraukus E. S. į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus dėl ginčio dalyko, ji turi teisę pasiūlyti, tame tarpe ir apeliacinės instancijos teisme, atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą.

24Apeliacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad apygardos teismas, iki bankroto bylos iškėlimo, gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, kuriuo jis pareiškia, jog įstoja į bylą, prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą, paskirti bankroto administratorių, turi tinkamai išspręsti kreditoriaus procesinės padėties klausimą. Atsisakydamas tenkinti prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais nutartimi, kuri atskiruoju skundu neskundžiama (Lietuvos Respublikos CPK 46 straipsnio 3 dalis) teismas neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties iškelti bankroto bylą atsakovui, tuo pažeisdamas kreditoriaus teises ir teisėtus lūkesčius (Įmonės bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalis, 5, 6, 17, 37, 42, 46, 334, 338 straipsniai; Lietuvos aukščiausiojo teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. Nutarimo Nr. 33 4 punkto 3dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-225/2006).

25Dėl išdėstytų motyvų, pirmosios instancijos teismas nutartis, atsisakyti priimti E. S. atskirąjį dėl 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties, naikintina, o byla perduotina Lietuvos Respublikos CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį.

28Bylą su pareiškėjos E. S. atskiruoju skundu perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui Lietuvos Respublikos CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB „Inkaso“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 6. 2010 m. gruodžio 23 d. teisme gautas pareiškėjos E. S. prašymas įtraukti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškėjos E.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB ,,Statinio... 9. Prareiškėja E. S. 2011 m. sausio 12 d. pateikė teismui atskirąjį skundą,... 10. Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi pareiškėjos E. S.... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Pareiškėja E. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus... 18. 1. Skundžiama nutartis naikintina kaip absoliučiai neteisėta, nepagrįsta ir... 19. 2. Pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas pareiškėjos į bylą bei... 20. Ieškovas VSDF Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškėjos E. S.... 21. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 46 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys,... 24. Apeliacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad apygardos teismas, iki... 25. Dėl išdėstytų motyvų, pirmosios instancijos teismas nutartis, atsisakyti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį.... 28. Bylą su pareiškėjos E. S. atskiruoju skundu perduoti Lietuvos apeliacinio...