Byla 2-1527/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litagros prekyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1740-159/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Žemės vystymo fondas 20“ ieškinį iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „AWG investment 1“ ir paskirtas bankroto administratorius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Žemės vystymo fondas 20“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „AWG investment 1“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

42009 m. birželio 18 d. UAB „Litagros prekyba“ pateikė teismui prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Šiuo prašymu pareiškėjas taip pat prašė bankrutuojančios įmonės administratoriumi skirti UAB ,,Simpatija“.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 26 d. nutartimi atsisakė įtraukti UAB „Litagros prekyba“ trečiuoju asmeniu, ieškovo pusėje. Dėl šios nutarties UAB „Litagros prekyba“ padavė atskirąjį skundą. Kita 2009 m. birželio 26 d. nutartimi teismas iškėlė UAB „AWG investment 1“ bankroto bylą. Šią nutartį UAB „Litagros prekyba“ taip pat apskundė atskiruoju skundu. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi skundą priimti atsisakė ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Nutartį UAB „Litagros prekyba“ apskundė apeliacine tvarka.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1190/2009) Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartį dėl trečiojo asmens įtraukimo panaikino, klausimą išsprendė iš esmės – įtraukė UAB „Litagros prekyba“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, UAB „Litagros prekyba“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. liepos 10 d. nutarties tenkino iš dalies ir skundą dėl 2009 m. birželio 26 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, priėmė.

7Atskiruoju skundu UAB „Litagros prekyba“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde teigia, kad teismas ieškovo bei atsakovo pateiktus duomenis vertino formaliai, netyrė, kokią dalį iš pradelstų įsipareigojimų sudaro finansiniai įsipareigojimai finansų įstaigoms, tiekėjams, neįvardino visų bendrovės kreditorių. Apelianto nuomone, ieškovo reikalavimas yra fiktyvus, kadangi atsakovas įsteigtas 2008 m. birželio mėnesį, bankroto byla keliama nepraėjus nei metams, o įsiskolinimai kreditoriams viršija 22 milijonus litų, be to ir ieškovas ir atsakovas yra dukterinės AB ,,Agrowill group“ įmonės. Teismas netyrė ar bankroto bylos iškėlimas atitinka kitų bendrovės kreditorių interesus ir ar nepažeis viešojo intereso.

82009 m. lapkričio 4 d. UAB „Litagros prekyba“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmesdamas prašymą įtraukti trečiąjį asmenį į bylą dalyvaujančiu asmeniu, nevertino apelianto siūlomo bankroto administratoriaus. Nagrinėjamoje byloje administratorių pasiūlė ieškovas, kuris yra su atsakovu susijusi bendrovė ir kurio kreditinis reikalavimas byloje kartu su abiejų bendrovių (UAB „Žemės vystymo fondas 20“ ir UAB „AWG investment 1“) vieninteliu akcininku AB ,,Agrowill group“ sudaro beveik visą bendrovės įsipareigojimų sumą. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartyje patvirtino apelianto, kaip atsakovo kreditoriaus statusą, tačiau paskirtas bankroto administratorius apelianto reikalavimą laikė nepagrįstu ir prašė teismo jo netvirtinti. Apelianto teigimu, paskirto bankroto administratoriaus veiksmai kelia pagrįstų abejonių jo sąžiningumu.

9Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

10Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

11Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad UAB „Litagros prekyba“ 2009 m. birželio 18 d. pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą įtraukti į UAB „AWG investment 1“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje. Pareiškėjas taip pat prašė bankrutuojančios įmonės UAB „AWG investment 1“ administratoriumi paskirti UAB ,,Simpatija“ (b. l. 50-53). Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 26 d. nutartimi atsisakė įtraukti UAB „Litagros prekyba“ trečiuoju asmeniu. Kita tos pačios dienos nutartimi teismas iškėlė UAB „AWG investment 1“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė, ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 20“ pasiūlytą bendrovę „Klaipėdos administratorių biuras“. Šias nutartis UAB „Litagros prekyba“ apskundė apeliacine tvarka, tačiau atskirąjį skundą dėl nutarties iškelti bankroto bylą pirmosios instancijos teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi atsisakė priimti. Šią nutartį bendrovė „Litagros prekyba“ taip pat apskundė atskiruoju skundu. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1190/2009) Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartį dėl trečiojo asmens įtraukimo panaikino ir įtraukė UAB „Litagros prekyba“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, UAB „Litagros prekyba“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 26 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, priėmė. Tokiu būdu, apelianto prašymas įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, buvo patenkintas.

12Atskiruoju skundu dėl nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas iškelti bankroto bylą ir paskirtas bankroto administratorius, trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB „Litagros prekyba“ prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turi teisę pateikti atskirąjį skundą (CPK 305 str., 338 str.). Tačiau pagrindinis trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą. Bet koks priešingas šiam tikslui veiksmas prieštarauja trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, instituto esmei, todėl ši teisė, pateikti atskirąjį skundą, nėra absoliuti. Remiantis CPK 47 straipsnio 4 dalimi, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisė pateikti atskirąjį skundą yra ribojama draudimu veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus. Nagrinėjamoje byloje apeliantas buvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje. Ieškovo reikalavimas iškelti bankroto bylą (b. l. 2-4), skundžiama nutartimi buvo patenkintas, todėl apelianto prašymas panaikinti ieškovui palankų sprendimą, vadovaujantis CPK 47 straipsnio 4 dalimi yra neleistinas.

13Bankroto procesas, reglamentuotas CPK bei specialiame Įmonių bankroto įstatyme, turi tam tikrų ypatumų. Juo siekiama apsaugoti ne pavienių, o visų įmonės kreditorių interesus, sudaryti jiems sąlygas patenkinti reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Todėl ir procesinių nuostatų, reglamentuojančių bankroto bylų nagrinėjimą, paskirtis daugeliu atvejų yra užtikrinti kreditorių lygiateisiškumo principo apsaugą sudarant galimybes visiems kreditoriams sužinoti apie bankroto bylos kėlimą skolininkui, pareikšti savo reikalavimą įmonei bei aktyviai dalyvauti teisme, pateikiant prašymus ir įrodinėjant reikalavimo pagrįstumą.

14Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas iki bankroto bylos iškėlimo, gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu, turi teisę leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tokiu atveju šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį atitinkančias procesines teises ir pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-883/2008). Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1190/2009) iš esmės pripažino apelianto UAB „Litagros prekyba“ teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui UAB „AWG investment 1“, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokią iniciatyvos teisę jau realizavo kitas asmuo (ieškovas UAB „Žemės vystymo fondas 20“), teismas kreditorių įtraukė dalyvauti trečiuoju suinteresuotu asmeniu bankroto byloje. Tokį procesinį statusą įgijęs asmuo turi teisę teikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Šiuo atveju trečiojo asmens teikiamo pasiūlymo dėl administratoriaus kandidatūros negalima sieti su minėta CPK 47 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta taisykle, kadangi toks pasiūlymas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiniam teisiniam reikalavimui. Nagrinėjamu atveju, UAB „AWG investment 1“ kreditorius - ieškovą ir pareiškėją UAB „Litagros prekyba“ - sieja bendras materialinis teisinis reikalavimas, bankroto bylos iškėlimas skolininkui. Dėl šios priežasties trečiojo asmens siūlymas administratoriumi skirti kitą asmenį, nei pasiūlė ieškovas, neturi būti suprantamas kaip veikimas prieš ieškovo interesus ir turi būti teismo tinkamai įvertintas.

15Nagrinėjamu atveju teismas administratoriumi paskyrė ieškovo pasiūlytą kandidatą, o atmetęs UAB „Litagros prekyba“ prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, jo siūlomos administratoriaus kandidatūros nesvarstė. Tokia aplinkybė pažeidžia kreditorių procesinį lygiateisiškumą ir galėjo įtakoti klausimo išsprendimo teisingumą. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 20“ ir atsakovo UAB „AWG investment 1“ vienintelis akcininkas yra AB ,,Agrowill group“ (t. 2, b. l. 243-248), pagrindiniai atsakovo kreditoriai yra tik ieškovas ir vienintelis akcininkas (t.1, b. l. 31). Trečiojo asmens abejones dėl paskirto administratoriaus objektyvumo patvirtina duomenys apie administratoriaus teismui pateiktą prašymą netvirtinti UAB „Litagros prekyba“ pareikšto kreditinio reikalavimo (t. 2, b. l. 262-265). Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1190/2009) įtraukė UAB „Litagros prekyba“ trečiuoju asmeniu, teismas šioje nutartyje taip pat nurodė, jog trečiasis asmuo, kaip kreditorius, turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui UAB „AWG investment 1“.

16Vertinant išdėstytas bylos aplinkybes, pažymėtina, jog nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skirdamas bankroto administratorių, teismas turi atsižvelgti į bet kokių abejonių bankroto administratoriaus galimu teisiniu suinteresuotumu bylos baigtimi egzistavimą ir užtikrinti, kad administratoriumi būtų paskirtas asmuo, galintis objektyviai ir nešališkai vykdyti įmonės bankroto procedūras tame tarpe – patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sprendžiant, ar jie nėra priešingi įmonės veiklos tikslams ir (arba) negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Nuo bankroto administratoriaus tinkamo pareigų atlikimo priklauso ir tikrųjų bankroto priežasčių nustatymas, sprendžiant, ar konkrečiu atveju bankrotas nėra tyčinis, tai yra ar įmonės bankroto nelėmė sąmoningas blogas jos valdymas, įmonei nuostolingų sandorių sudarinėjimas, žinant, kad įmonė negalės tų sandorių įvykdyti. Taigi, bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau išdėstytos aplinkybės, leidžia abejoti ieškovo pasiūlyto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ nešališkumu ir objektyvumu šioje bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas minėtų aplinkybių neįvertino. Kitas nagrinėjamoje byloje trečiojo asmens pasiūlytas administratorius UAB ,,Simpatija“ atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus ir turi teisę administruoti atsakovą (t. 1, b. l. 75). Byloje nėra duomenų, jog trečiojo asmens siūlomas administratorius negalės tinkamai ginti visų bankrutuojančios UAB „AWG investment 1“ kreditorių ir pačios įmonės teises.

17Bankroto bylos turi viešąjį interesą, o įstatymai nustato terminus įmonės nemokumo klausimui išspręsti, atskiriems procesiniams veiksmams bankroto byloje atlikti. Todėl bankroto bylose ypatingą reikšmę turi tinkamas operatyvumo principo taikymas. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmesdamas atsakovo kreditoriaus UAB „Litagros prekyba“ prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nesvarstė apelianto siūlomos administratoriaus kandidatūros ir dėl jos nepasisakė, o taip pat netinkamai įvertino bylos šalių ir kreditorių santykius ir galimą ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus suinteresuotumą bankroto procese. Teismas neištyrė visų administratoriaus skyrimui svarbių faktinių bylos aplinkybių, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutarties dalis, kuria bankrutuojančios UAB „AWG investment 1“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ naikinama ir klausimas dėl bankroto administratoriaus skyrimo išsprendžiamas iš esmės, bankrutuojančios UAB „AWG investment 1“ bankroto administratoriumi paskiriant UAB ,,Simpatija“ (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

19Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutarties dalį, kuria UAB „AWG investment 1“ administratoriumi paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, ir administratoriumi paskirti UAB ,,Simpatija“ (įmonės kodas 1056937, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 22a).

20Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Žemės vystymo fondas 20“ kreipėsi į teismą su... 4. 2009 m. birželio 18 d. UAB „Litagros prekyba“ pateikė teismui prašymą... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 26 d. nutartimi atsisakė... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi (civilinėje byloje... 7. Atskiruoju skundu UAB „Litagros prekyba“ prašo Klaipėdos apygardos teismo... 8. 2009 m. lapkričio 4 d. UAB „Litagros prekyba“ Lietuvos apeliaciniam... 9. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 10. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles,... 11. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad UAB „Litagros prekyba“ 2009... 12. Atskiruoju skundu dėl nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas iškelti... 13. Bankroto procesas, reglamentuotas CPK bei specialiame Įmonių bankroto... 14. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas iki bankroto bylos iškėlimo,... 15. Nagrinėjamu atveju teismas administratoriumi paskyrė ieškovo pasiūlytą... 16. Vertinant išdėstytas bylos aplinkybes, pažymėtina, jog nuo... 17. Bankroto bylos turi viešąjį interesą, o įstatymai nustato terminus... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4... 19. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 26 d. nutarties dalį,... 20. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....