Byla 2A-1383/2013
Dėl konkurso sąlygų panaikinimo ir patikslinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1146-194/2012, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl konkurso sąlygų panaikinimo ir patikslinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai, prašydamas: panaikinti 2012 m. rugpjūčio 27 d. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ (pirkimo Nr. 126271) sąlygų 10.9 punkto dalį dėl pirmojo kvalifikacijos reikalavimo specialistui (grupės vadovui); įpareigoti atsakovą Kelmės rajono savivaldybės administraciją patikslinti 2012 m. rugpjūčio 27 d. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ (pirkimo Nr. 126271) sąlygų 10.9 punkte nurodytą pirmąjį kvalifikacijos reikalavimą specialistui (grupės vadovui) ir šį reikalavimą išdėstyti taip: „1) aukštasis išsilavinimas socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos krypties, ne mažesnis nei magistro laipsnis.“

5Ieškinyje nurodė, jog atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija 2012 m. rugpjūčio 27 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ (pirkimo Nr. 126271). UAB „Lyderio grupė“, susipažinusi su pirkimo sąlygomis, svarstė galimybę pateikti savo, kaip tiekėjo, pasiūlymą, tačiau perkančiosios organizacijos paskelbtos sąlygos, anot jo, dirbtinai riboja sąžiningų tiekėjų konkurenciją, nes nesudaro lygių galimybių konkuruoti pirkime ir nukreiptos tik į konkrečius tiekėjus. Nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl pirkimo sąlygų 10.9. punkto, nustatančio reikalavimus specialistui (grupės vadovui) prieštaringumo. Perkančioji organizacija 2012 m. rugsėjo 4 d. pranešimu informavo, kad pateikta pretenzija yra nepagrįsta ir ją atmetė. Ieškovas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko. Anot jo, reikalavimas, kad grupės vadovas būtinai turėtų ekonomikos krypties magistro laipsnį, yra perteklinis, neproporcingas ir dirbtinai ribojantis konkurenciją, todėl nurodytas reikalavimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Ieškovas pažymėjo, jog pirkimo sąlygų 10.9 punktu yra reikalaujama dviejų visiškai skirtingų dalykų: turėti ekonominį išsilavinimą ir taip pat turėti vadybos (verslo konsultavimo) patirtį. Tokie reikalavimai, ieškovo nuomone, tarpusavyje yra visiškai nesuderinami, todėl turėtų būti pasirinkta konkreti sritis, kurios išsilavinimą ir patirtį privalės atitikti grupės vadovas. Pasak ieškovo, perkančiosios organizacijos reikalaujamas CMC pažymėjimas („Certified Management Consultant“) yra skirtas būtent vadybos konsultantams. Pagal viešai internete skelbiamą informaciją, atestuotas vadybos konsultantas (Certified Management Consultant, CMC) - tai pasaulyje pripažinta aukščiausio lygio vadybos konsultantų kvalifikacija. Sertifikatas yra suteikiamas tik profesionaliems konsultantams, o CMC kvalifikacijos įgijimo tvarką griežtai kontroliuoja ICMCI. Pagal Tarptautinės vadybos konsultavimo institutų tarybos (ICMCI), kuri organizuoja ir kontroliuoja CMC pažymėjimų išdavimą, viešai skelbiamą informaciją, asmuo, kuris siekia gauti CMC pažymėjimą, turi turėti trejų metų vadybos konsultavimo patirtį, o vadybos konsultacijos turi užimti didelę konsultanto veiklos dalį. Vadinasi, asmuo, siekiantis gauti atestuoto vadybos konsultanto (CMC) pažymėjimą, privalo turėti bent trejų metų vadybos konsultavimo patirtį. Vadybos konsultanto (CMC) pažymėjimas yra tiesiogiai susijęs ir su vadybos išsilavinimu. Asmuo, baigęs vadybos studijas, geba atlikti įvairias vadybos funkcijas, kuriant ir plėtojant verslą šiuolaikiniam ūkiui būdingose srityse, administruoti įmones ir jų padalinius, pasirengusius savarankiškai priimti sprendimus. Tuo tarpu asmuo, baigęs ekonomikos studijas, anot ieškovo, turi kompetenciją kitokiose srityse ir gali valdyti šiuolaikinius ekonomikos procesus, geba paaiškinti - ekonominę tikrovę, jos atskirus elementus ir veiksnius, suderinančius teorinį ekonominį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių reiškinių esmę su praktiniu ekonominių procesų pažinimu.

6Ieškovo vertinimu, asmenys, baigę vadybos studijas, turi gerokai didesnį suinteresuotumą toliau tobulėti savo srityje bei gauti vadybos konsultanto (CMC) pažymėjimą, nei asmenys, baigę tik ekonomikos krypties studijas. Asmenų, baigusių ekonomikos studijas ir turinčius vadybos konsultanto (CMC) pažymėjimus, Lietuvoje yra vienetai. Taigi, reikalavimas turėti ekonomikos krypties magistro laipsnį yra perteklinis ir pažeidžia sąžiningos konkurencijos principą, taip pat ir viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

7Ieškovo nuomone, pirkimų sąlygų 10.9 punkto reikalavimas patvirtina abejones, kad perkančioji organizacija tik formaliai imituoja konkurencinį pirkimo procesą, o pačios pirkimo sąlygos yra pritaikytos iš anksto žinomam tiekėjui. Pažymėjo, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos.

8Ieškovas taip pat nurodė, kad perkančioji organizacija šiais metais jau antrą kartą vykdo tokį patį pirkimą. 2012 m. kovo 14 d. leidinyje taip pat buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ (pirkimo Nr. 118820). Šis pirkimas buvo nutrauktas dėl pačios perkančiosios organizacijos padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Minėto pirkimo metu tik dviejų tiekėjų pasiūlymai buvo pripažinti tinkamais - UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bei UAB „Lyderio grupė“. Pirmajame pirkime perkančioji organizacija buvo nustačiusi identiškas pirkimo sąlygas, išskyrus kvalifikacinį reikalavimą grupės vadovui: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje, ne mažesnį nei magistro arba jam prilygintą laipsnį. UAB „Lyderio grupė“ buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygas ir pripažino jos pasiūlytą grupės vadovo kandidatūrą tinkama. UAB „Lyderio grupė“ pasiūlytas asmuo turėjo vadybos magistro laipsnį. Tuo tarpu vykdant naujuosius pirkimus, jog juose greičiausiai dalyvaus vienintelis tiekėjas - UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, nes jokios kitos pirkimo sąlygos nebuvo pakeistos.

9Ieškovo nuomone, pirkimo sąlygų 10.9 punkto reikalavimas grupės vadovo kvalifikacijai turėti ekonomikos krypties magistro laipsnį yra perteklinis, neproporcingas ir neteisėtas dar ir dėl to, kad grupės vadovo funkcijos savo esme yra susijusios ne su ekonomikos, bet visų pirma su vadybos žiniomis bei jų praktiniu pritaikymu. Grupės vadovas, užtikrindamas sklandų darbą, yra atsakingas už sutarties vykdymą ir projekto (ilgalaikio strateginio plėtros plano rengimo) koordinavimą, vadovavimą darbuotojams ir sklandaus darbo užtikrinimą. Todėl grupės vadovas turėtų turėti vadovavimo sugebėjimų, ką savo esme labiau atitinka ne ekonominis, bet vadybinis išsilavinimas.

10Perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendime Nr. (7.35)S-3094 dėl pretenzijos atmetimo nurodytas argumentas, kad, rengiant strategiją, reikės analizuoti investicinę aplinką, identifikuoti potencialių investuotojų į Kelmės rajoną poreikius bei įvertinti naudojamas investicijų skatinimo priemones, ieškovo nuomone, yra nepagrįstas. Anot jo, vadybos išsilavinimas ir patirtis lemia tai, kad vadybos specialistas išmano ne tik verslo plėtojimo šiuolaikiniam ūkiui būdingose srityse pagrindinius principus, bet taip pat geba įgyvendinti projektus ir planus, skirtus verslui tobulinti, analizuoti ir prognozuoti ekonominę situaciją įvairiose rinkose, praktiškai panaudoti pagrindinius ekonominės analizės metodus, svarbiausius mikroekonominius ir makroekonominius reiškinius. Šios aplinkybės lemia, kad visoms perkančiosios organizacijos funkcijoms įgyvendinti pakanka vadybos patirties ir išsilavinimo. Ieškovas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad darbą atliktų būtent ekonomikos srities asmuo, turėjo galimybę nustatyti reikalavimą dėl ekonomikos išsilavinimo kuriam nors iš pačių ekspertų, realiai vykdysiančių projekto rengimo darbus, bet ne grupės vadovui, koordinuosiančiam ekspertų darbą.

11Ieškovas nurodė, kad vertinant pirkimo sąlygų 10.9 punkte nustatytus reikalavimus dėl konkrečių dokumentų, patvirtinančių tiekėjų kvalifikaciją, būtina atkreiptas dėmesį aplinkybę, ar pirkimo techninėje specifikacijoje yra keliami analogiški reikalavimai galutiniam produktui. Šiuo atveju pirkimo sąlygų 1 priede „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo techninė užduotis“, anot ieškovo, nėra nustatyta, kad teikiant paslaugas ir kuriant pirkimo objektą (Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros planą), darbus būtinai turėtų atlikti asmenys, turintys ekonominį išsilavinimą. Techninėje specifikacijoje nesant jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie reikalingą išsilavinimą, kurį turėtų turėti grupės vadovas, toks reikalavimas nėra būtinas pirkimo tikslui pasiekti. Todėl, ieškovo nuomone, yra pažeidžiami Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies reikalavimai.

12Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sąlygų 10.9 punkto reikalavimą, pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo normas dėl konkurencijos ribojimo draudimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo bei tiekėjų lygiateisiškumo principus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, taip pat šio įstatymo 24 straipsnio 8 dalies reikalavimus dėl tikslių ir aiškių pirkimo dokumentų, leidžiančių tiekėjui parengti pasiūlymus, nustatymo.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir iš ieškovo UAB „Lyderio grupė“ atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai priteisė 2359,50 Lt advokato pagalbos išlaidoms atlyginti.

14Teismas sutiko su atsakovu, jog ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia apibendrinta viešųjų pirkimų principų analize, tačiau nenurodo ir nesieja šių viešųjų pirkimų konkrečių principų pažeidimo fakto su pirkimo Nr. 126271 objektu, tik išdėsto sampratą dėl Sąlygų 10.9. punkto kvalifikacinio reikalavimo grupės vadovui turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties magistro laipsnį, kaip perteklinį, ir teigia, kad tokiam pirkimui yra pakankamas vadybos konsultanto kvalifikacinis reikalavimas, juolab, jei jis turi CMC pažymėjimą.

15Teismas, įvertinęs tai, kad pagal nagrinėjamu atveju paskelbtą viešą pirkimą paslaugos turi būti suteiktos per labai trumpą laiką - 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, be to, projektas finansuojamas iš Europinių fondų, sprendė, jog tokią kokybišką paslaugą gali suteikti ne vadybos specialistas, o ekonominio profilio išsilavinimą ir tik tokio planavimo didelę patirtį bei gerus praktinius įgūdžius ekonominės plėtros strategijos analizės srityje turintis tiekėjas - turintis ekonomikos krypties magistro laipsnį. Anot teismo, tai diktuoja pati pirkimo objekto specifika ir nurodyta paslaugos apimtis.

16Teismas nepripažino, kad grupės vadovui šio pirkimo sąlygose keliamas reikalavimas turėti ekonomikos krypties magistro laipsnį yra perteklinis ir neproporcingas. Anot teismo, reikalavimas turėti ekonominį išsilavinimą ir vadybos (verslo konsultavimo) patirtį yra visiškai suderinami dalykai, tikslingi pagal Techninėje užduotyje nurodytus kriterijus - tokio plėtros plano rengimas yra reikalingas tam, kad būtų galima nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę rajonui, suformuoti alternatyvias plėtros perspektyvas, numatyti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir jų išdėstymo schemas, numatyti, kaip subalansuoti investicijas su maksimalia nauda Kelmės rajonui. Teismas taip pat pažymėjo, kad perkama paslauga turi viešo intereso aspektą, yra ilgalaikė, svarbi visam Kelmės rajonui.

17Teismas, įvertinęs tai, kad Techninėje užduotyje „Plėtros plano parengimo etapai ir jų aprašymai“ yra nurodyta, jog sudaromos net kelios plėtros rengimo darbo grupės (tematinė, koordinacinė, perengiamoji), jog tiekėjas turi turėti licenziją ar lygiavertį dokumentą naudotis strateginių plėtros planų rengimo metodika, siekiant užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą su aukštos kvalifikacijos paslaugos tiekėjais, sprendė, jog tai lemia padidintų reikalavimų iškėlimo būtinybę tiekėjo kvalifikaciniams reikalavimams, todėl sąlygų 10.9. punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus grupės vadovui pripažino pagrįstais ir adekvačiais pagal perkamos paslaugos specifinį pobūdį, tikslingais bei proporcingais perkamai paslaugai ir nepertekliniais.

18Teismas pažymėjo, jog byloje vertinami tik pirkimo sąlygose nustatyti kriterijai, bet nevertinami tiekėjų pateikti pasiūlymai, nes dėl pateiktų pasiūlymų šiame pirkime perkančioji organizacija dar nepriėmė jokių sprendimų. Anot teismo, sąlygų 10.9. punkte nustatyti kriterijai specialistui (grupės vadovui) nėra perdėtai dideli, nes tik šis specialistas koordinuoja visų kitų tiekėjo darbuotojų darbą ir tik jis yra atsakingas už kokybiškos paslaugos paruošimą ir pateikimą, todėl perkančioji organizacija be bendrųjų reikalavimų gali nustatyti ir kitus, tik šiam specialistui keliamus reikalavimus kvalifikacijai, nenurodydama kitų ekspertų ar kitos darbo grupės specialistų konkrečių reikalavimų kvalifikacijai. Tai, teismo vertinimu, yra išimtinė pačios perkančios organizacijos prerogatyva, kuri negali būti vertinama kaip dirbtinai ribojanti konkurenciją.

19Atsižvelgęs į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, jog ginčijama sąlyga nėra pažeidžiami VPĮ principai ir nediskriminuojami tiekėjai, be to ji atitinka tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų nuostatas bei taisyklių nuostatas (Metodinių rekomendacijų II dalis - III dalis, VPĮ 32-38 str.).

20Teismas konstatavo, jog ankstesnio pirkimo ir šio pirkimo lyginimas yra nepagrįstas, nes lyginimui parinkti kriterijai pagal nutrauktą pirkimą nėra šios bylos tyrimo objektas. Pažymėjo, jog perkančioji organizacija pati turi nuspręsti ir pirkimo dokumentuose nurodyti ir kitus tiekėjų kvalifikacinio pakankamumo kriterijus, nei bendrieji kriterijai pagal VPT direktoriaus įsakymu patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, jei pati perkančioji organizacija apsisprendė, kad tokių kitų kvalifikacinių kriterijų nurodymas yra būtinas ir tai bus pakankama apsauga, siekiant sėkmingo pirkimo sutarties įvykdymo. Teismas vertino, jog pirkimo dokumentuose nurodyti kriterijai yra aiškūs ir tikslūs, nes perkama paslauga yra sudėtinga ir labai svarbi visam Kelmės rajonui, ji apima viso rajono plėtros įgyvendinimo strategiją septynių metų laikotarpiui. Projektas, anot teismo, priskirtinas prie prioritetinių, todėl perkamos paslaugos ypatinga paskirtis akivaizdi ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyti tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai pagal perkamos paslaugos svarbą yra būtini ir nepertekliniai. Todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas, nustatydamas tokius kandidatų ir dalyvių kvalifikacinius reikalavimus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus ir 32 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą dirbtinai riboti konkurenciją, bei atmetė ieškovo reikalavimą panaikinti pirkimo dokumentų Sąlygų 10.9. punkte nurodytus paslaugų tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijus.

21Teismas padarė išvadą, kad atsakovas paskelbtų viešųjų pirkimų dokumentuose nustatė ne išskirtinius, o minimalius dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, kurie yra būtini šio pirkimo tikslui pasiekti, tačiau kvalifikacinius reikalavimus nustatė reiklius, siekdamas gauti ypač aukštos kokybės paslaugas iš turinčių didelę praktinę patirtį subjektų tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintas visam rajonui svarbus ir brangiai kainuojantis projektas.

22Teismas, pripažinęs pirmą ieškinio reikalavimą nepagrįstu ir neteisėtu, taip pat atmetė ir ieškinio reikalavimą nustatyti papildomus įpareigojimus perkančiajai organizacijai koreguoti nustatytų sąlygų 10.9 punkto reikalavimus.

23III. Apeliacinio skundo argumentai

24Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Lyderio grupė“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas žyminiam mokesčiui sumokėti ir advokato teisinei pagalbai apmokėti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Šiaulių apygardos teismo išvada, kad viešuoju pirkimu perkamą paslaugą gali suteikti kokybiškai ne vadybos specialistas, o ekonominio profilio išsilavinimą ir tik tokio planavimo didelę patirtį bei gerus praktinius įgūdžius ekonominės plėtros strategijos analizės srityje turintis tiekėjas - turintis ekonomikos krypties magistro laipsnį, yra prieštaringa ir neatitinkanti pirkimo sąlygų 10.9 punkto. Šia išvada pirmosios instancijos teismas iš esmės nusprendė, kad pirkimo sąlygų 10.9 punkte nurodytas ekspertas (grupės vadovas) privalo inter alia: (i) turėti strateginių plėtros planų rengimo patirtį; (ii) turėti praktinius įgūdžius ekonominės plėtros strategijos analizės srityje. Tačiau pirkimų sąlygų 10.9 punkte nėra nurodytas nei vienas iš minėtų reikalavimų.
 2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad reikalavimas turėti ekonominį išsilavinimą ir vadybos (verslo konsultavimo) patirtį yra visiškai suderinami dalykai, yra nemotyvuota. Anot apelianto, reikalavimas turėti būtent ekonomikos magistro laipsnį bei CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą (kas iš esmės skiriasi nuo reikalavimo turėti tiesiog vadybos patirtį) yra diskriminuojantis bei nepagrįstai ribojantis konkurenciją. Lietuvos Respublikoje yra vienetai asmenų, turinčių CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą. Pagal viešai skelbiamus duomenis, Lietuvoje yra tik 28 asmenys, turintys CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą. Būtent reikalavimas turėti ir CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą, ir kitokio profilio, nei CMC pažymėjimui reikalingą išsilavinimą (pvz., ekonomikos), nulemia pirkimo sąlygų 10.9 punkto neatitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviai 32 straipsnio 2 daliai bei neteisėtai riboja konkurenciją ir diskriminuoja kitus tiekėjus.
 3. Teismas, konstatuodamas, kad tik grupės vadovas yra atsakingas už kokybiškos paslaugos paruošimą ir pateikimą, netinkamai aiškino ir taikė pirkimo sąlygas bei Viešųjų pirkimų įstatymą, netinkamai suvokė viešųjų pirkimų esmę ir atsakomybės už pirkimo sutarties vykdymą paskirstymą. Pirkimo sutartis yra sudaroma ne su ekspertu, bet su tiekėju. Tai reiškia, kad ne atskiras ekspertas (pvz., grupės vadovas), bet tiekėjas yra atsakingas už pirkimo sutarties tinkamą įgyvendinimą. Pagal Pirkimo sąlygų 10.9 punktą tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 4 už sutarties vykdymą atsakingus specialistus. Tai reiškia, kad visi ekspertai yra laikomi atsakingais už tinkamą paslaugų kokybę, todėl negali būti išskirtas vienintelis ekspertas (šiuo atveju - grupės vadovas), kuris asmeniškai prisiimtų atsakomybę tiek už kitus ekspertus, tiek ir už patį tiekėją.
 4. Pirkimo sąlygų 10.9 punkte keliami reikalavimai grupės vadovui turėti ekonomikos krypties išsilavinimą ir vadybos konsultavimo (CMC) pažymėjimą kartu yra tarpusavyje nesuderinti, diskriminuoja tiekėjus, kurie į grupės vadovo poziciją gali pasiūlyti itin profesionalius ir aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, turinčius CMC pažymėjimą. Dėl perteklinio ir neproporcingo reikalavimo turėti ir ekonomikos krypties magistro laipsnį, ir CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą yra pažeidžiamas sąžiningos konkurencijos principas, viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir proporcingumo principai. Kadangi, kad CMC pažymėjimas yra įteikiamas asmenims, turintiems verslo konsultavimo (o ne ekonomikos įgūdžių) patirtį, reikalavimas turėti CMC pažymėjimą galėtų būti laikomas proporcingu ir tinkamu tik tuomet, jeigu perkančioji organizacija sudarytų galimybes pirkime dalyvauti ir tiekėjams, kurių grupės vadovas turi ne ekonominį, bet tiesiogiai su CMC pažymėjimu susijusį išsilavinimą, t. y. vadybos magistro laipsnį.
 5. Grupės vadovo pagrindinė funkcija yra valdyti ir integruoti resursus taip, kad būtų pasiekti projekto rezultatai laiko, išlaidų ir kokybės apimtyse. Grupės vadovas, užtikrindamas sklandų darbą, yra atsakingas už sutarties vykdymą ir projekto (ilgalaikio strateginio plėtros plano rengimo) koordinavimą, vadovavimą darbuotojams ir sklandaus darbo užtikrinimą. Dėl šių priežasčių grupės vadovas turėtų turėti vadovavimo sugebėjimų, ką savo esme labiau atitinka ne ekonominis, bet vadybinis išsilavinimas.
 6. Pirmosios instancijos nepagrįstai nustatė, kad grupės vadovas turės nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, numatyti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir pan. Patį strateginį plėtros planą turės rengti kiti ekspertai, bet ne grupės vadovas. Pagal pirkimo sąlygų 10.9 punktą, tiesiogiai strateginį plėtros planą turės rengti Ekspertas Nr. 1 ir Ekspertas Nr. 2. Būtent šiems ekspertams yra iškeltas reikalavimas turėti strateginių plėtros/veiklos planų parengimo patirtį (pirkimo sąlygų 10.9 p.). Taigi, jeigu iš tiesų rengiant strateginį rajono planą yra būtinas ekonomikos magistro išsilavinimas, toks kvalifikacinis reikalavimas turėjo būti nurodytas prie Eksperto Nr. 1 ir Eksperto Nr. 2, nes tik šie asmenys tiesiogiai atliks strateginio plano rengimo darbus. Be to, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 10.9 punkte nei vienam iš kitų specialistų (ekspertų) nenustatė reikalavimo turėti būtent ekonomikos krypties išsilavinimą.
 7. Pirkimo sąlygų 10.9 punktas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio ir Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.2 punkto reikalavimo, kad kvalifikacijos reikalavimai būtų minimalūs.
 8. Perkančioji organizacija, nustatydama pernelyg aukštus reikalavimus kvalifikacijai, iš esmės siekia suteikti pirmenybę konkrečiam pasirinktam tiekėjui. Ji šiais metais jau antrą kartą vykdo tokį pat pirkimą. Ankstesnis pirkimas buvo nutrauktas dėl pačios perkančiosios organizacijos padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Minėto pirkimo metu tik dviejų tiekėjų pasiūlymai buvo pripažinti tinkamais - UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bei UAB „Lyderio grupė“. Pirmajame pirkime perkančioji organizacija buvo nustačiusi identiškas pirkimo sąlygas, išskyrus kvalifikacinį reikalavimą grupės vadovui: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje, ne mažesnį nei magistro arba jam prilygintą laipsnį. UAB „Lyderio grupė“ buvo pripažinta atitinkančia pirkimo sąlygas, jos pasiūlyta grupės vadovo kandidatūra taip pat pripažinta tinkama. UAB „Lyderio grupė“ pasiūlytas asmuo turėjo vadybos magistro laipsnį. Pagal naująsias pirkimo sąlygas ieškovas formaliai nebeatitinka perkančiosios organizacijos nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes jo numatytas kandidatas (grupės vadovas) turi vadybos magistro laipsnį. Tai reiškia, kad, vykdant šį pirkimą, jame greičiausiai dalyvaus vienintelis tiekėjas - UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
 9. Šiaulių apygardos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nukrypo nuo įrodinėjimo naštos paskirstymą nustatančio teisinio reguliavimo bei teismų praktikos. Kilus ginčui dėl kvalifikacinių reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Nei perkančioji organizacija, nei Šiaulių apygardos teismas tinkamai nepagrindė, kad pirkimo sąlygų 10.9 punkto reikalavimas grupės vadovui turėti ekonomikos krypties magistro laipsnį ir CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą kartu yra neišvengiamai būtinas tam, kad perkančioji organizacija įgytų jai reikiamos kokybės paslaugas. Bendri pasvarstymai, kad strateginis plėtros planas yra itin svarbus rajonui bei kad pirkimas yra įgyvendinamas naudojant Europos Sąjungos lėšas, yra pernelyg abstraktūs ir nesusiję su nagrinėjamos bylos esme.

25Teisėjų kolegija konstatuoja: apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

27Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

28Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija 2012 m. rugpjūčio 27 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą paslaugoms „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ pirkti (Pirkimo Nr. 126271).

30Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo būtent dėl atliekant minėtą pirkimą atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos paskelbtų konkurso sąlygų 10.9 punkto, nustatančio kvalifikacijos reikalavimus paslaugą teikiančio tiekėjo grupės, atsakingos už sutarties vykdymą, vadovui. Konkurso sąlygų 10.9 punkte tarp grupės vadovui nustatytų kvalifikacijos reikalavimų nurodyta, jog šis specialistas turi turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, ne mažesnį nei magistro laipsnį, bei sertifikuotą verslo konsultavimo srityje pažymėjimą (pateikiamas CMC ar lygiavertis pažymėjimas) (24 b. l.).

31Ieškovo teigimu, minėtas konkurso sąlygų punktas toje apimtyje, kur yra numatyta, jog grupės vadovas turi turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, ne mažesnį nei magistro laipsnį, ir kartu turėti sertifikuotą verslo konsultavimo pažymėjimą, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymą, viešųjų pirkimų principus, nepagrįstai riboja konkurenciją bei yra diskriminacinio pobūdžio, todėl turi būti pakeistas, nurodant, kad grupės vadovas turi turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos krypties, ne mažesnį nei magistro laipsnį.

32Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2007 ir kt.).

33Įstatyme įtvirtintam pirkimų tikslui pasiekti nagrinėjamos bylos atveju yra svarbios Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio, reglamentuojančio tiekėjų kvalifikacijos nustatymą, nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis.

34Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 14 punkto nuostatą, perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tokiu teisiniu reglamentavimu perkančiajai organizacijai yra suteikta diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose. Įgyvendindama šią teisę, perkančioji organizacija neturi pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją. Draudimas perkančiajai organizacijai kelti tiekėjams tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją, yra įtvirtintas ir Rekomendacijų 3 punkte. Kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir adekvatūs pirkimo sąlygoms (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 2 d.). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo pateikti personalo ir (ar) jų vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 1 d. 6 p.). Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai reikalingos prekės ar paslaugos yra sudėtingos arba kai jos išimtinais atvejais skirtos ypatingiems tikslams, perkančioji organizacija turi patikrinti kandidato ar dalyvio prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų teikimo technines galimybes, ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimas priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis.

35Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta ir Rekomendacijų 12, 13 punktuose, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius nei pateikti šiame teisės akte kvalifikacijos vertinimo kriterijus, arba nustatyti aukštesnes jų reikšmes, tačiau tokiu atveju ji turi būti įsitikinusi, kad toks sprendimas yra pagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

36Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, padaręs išvadą, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas, konkurso sąlygų 10.9 punktu nustatydamas grupės vadovui reikalavimą turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, ne mažesnį nei magistro laipsnį, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus, dirbtinai ribojo konkurenciją ir diskriminavo tiekėjus. Teismo teigimu, konkurso sąlygų 10.9 punkte nustatyti ginčijami kvalifikaciniai reikalavimai, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifinę paskirtį, nustatytą paslaugos įgyvendinimo trukmę, yra tikslingi, adekvatūs ir nėra pertekliniai.

37Nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija neturi pagrindo.

38Kaip matyti iš konkurso sąlygų, Kelmės rajono savivaldybės administracija supaprastintą atvirą konkursą paskelbė, siekdama įsigyti Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2013-2020 metams parengimo paslaugas (Konkurso sąlygų „Bendrosios nuostatos“ 1 p.). Konkurso sąlygų 2 dalyje „Pirkimo objektas“ nurodyta, kad paslauga apima pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ finansuojamą projekto „Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ veiklą „Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2013-2020 metams parengimas“. Detaliau perkama paslauga apibūdinta Techninėje užduotyje (priedas Nr. 1). Taip pat nurodyta, kad paslaugos turi būti suteiktos per 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos (22 b. l.).

39Techninėje užduotyje yra nurodyta, kad Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 m. plėtros plano rengimas reikalingas tam, kad būtų nustatyta dabartinė rajono vieta ir reikšmė šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir suformuoti alternatyvias plėtros perspektyvas bei rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą Kelmės rajonui (31 b. l.).

40Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų sudėtingumą, trumpą paslaugų teikimo laiką, svarbą Kelmės rajonui (viešajam interesui), į tai, kad plano projektas rengiamas ilgam laikotarpiui (2013-2020 m.), kad projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad konkurso sąlygų 10.9 punkte nustatyti kvalifikacijos reikalavimai grupės vadovui yra tikslingi, nepertekliniai, nediskriminuojantys tiekėjų ir neribojantys konkurencijos.

41Teisėjų kolegijos vertinimu, žinant perkamų paslaugų visuomeninę reikšmę, turi būti užtikrinta, jog perkamos paslaugos bus suteiktos ne tik operatyviai, bet ir kokybiškai, išsamiai išanalizavus ir įvertinus Kelmės rajono ekonominę, ekologinę ir socialinę būklę, todėl šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog perkančioji organizacija, nustatydama grupės vadovui reikalavimą turėti tiek ekonomikos krypties magistro laipsnį, tiek vadybos patirtį, siekė dirbtinai riboti konkurenciją ar diskriminuoti tiekėjus, ar sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkrečiu tiekėju. Teisėjų kolegijos vertinimu, grupės vadovas, kaip už plano projekto rengimą atsakingas asmuo, turėdamas, pavyzdžiui, tik vadybos krypties, nors ir ne mažesnį, nei magistro, laipsnį, negalėtų būti laikomas turinčiu pakankamą kvalifikaciją užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, kadangi grupės vadovo funkcijos, atsižvelgiant į perkamų paslaugų pobūdį, neapsiriboja vien tik vadovavimu grupei, darbų organizavimu, bet ir grupės specialistų darbų rezultatų įvertinimu, plano projekto įvertinimu ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu aspektu, ką šiuo atveju, akivaizdu, profesionaliau galėtų atlikti būtent ekonomikos, ne mažesnį, nei magistro, laipsnį turintis specialistas. Dėl šių aplinkybių, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad reikalavimas turėti ekonominį išsilavinimą ir vadybos patirtį yra visiškai suderinami dalykai.

42Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas nepagrįstai interpretuoja pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktus argumentus.

43Pirmosios instancijos teismas nenurodė, jog būtent grupės vadovui buvo priskirtos funkcijos nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, numatyti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir pan. Teismas tiesiog konstatavo, jog sąlygų 10.9 punkte nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra tikslingi, atsižvelgiant į techninėje užduotyje nurodytus kriterijus. Šie kriterijai techninėje užduotyje iš esmės išvardinti kaip perkamų paslaugų siekiai (tikslai), kuriuos turės pasiekti visa darbų grupė. Šiuo atveju vadovo, vadovaujančio grupei, paskirtis - koordinuoti, kontroliuoti, kad išvardinti siekiai tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti, užtikrinti, kad parengtas plano projektas atitiktų ekonominius, ekologinius ir socialinius Kelmės rajono poreikius (Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 m. plėtros plano rengimo 1 etapas, 31 b. l.), ką šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, kvalifikuotai galės atlikti būtent ekonomikos išsilavinimą turintis specialistas. Atkreiptinas dėmesys, jog pats ieškovas ieškinyje pripažino, kad tik asmuo, baigęs ekonomikos studijas, turi kompetenciją valdyti šiuolaikinius ekonomikos procesus, geba paaiškinti - ekonominę tikrovę, jos atskirus elementus ir veiksnius, suderinančius teorinį ekonominį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių reiškinių esmę su praktiniu ekonominių procesų pažinimu. Kadangi grupės vadovo paskirtis neapsiriboja vien tik vadovavimo funkcijomis, perkančioji organizacija pagrįstai nusprendė grupės vadovui nustatyti ir reikalavimą turėti išsilavinimą ekonomikos srityje.

44Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog iš esmės tiekėjas, o ne konkretus grupės vadovas, bus atsakingas perkančiajai organizacijai už pirkimo sutarties tinkamą įgyvendinimą. Tačiau pažymėtina, kad konkurso sąlygos tiekėją įpareigoja pasitelkti keturis už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, tarp jų ir grupės vadovą (konkurso sąlygų 10.9 p.), kurie iš esmės ir veiks tiekėjo vardu. Suprantama, jog grupės vadovui, atsižvelgiant į jo atliekamų funkcijų pobūdį ir svarbą organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant grupės narių darbą, perkančioji organizacija numatė didesnius kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat akivaizdu, jog perkančioji organizacija tiekėją įpareigojo iš keturių specialistų paskirti grupės vadovą tam, kad būtų sklandžiai, kokybiškai ir organizuotai vykdomi grupės narių darbai. Šiuo atveju grupės vadovo atliekamų funkcijų esmė ir sudaro pagrindą teigti, jog šis specialistas yra atsakingas už kokybiškos paslaugos paruošimą ir pateikimą, tačiau jis už savo pareigų atlikimą atsakys ne perkančiajai organizacijai, o tiekėjui, kuris ir pasitelkė jį viešo pirkimo sutarčiai vykdyti. Pažymėtina, jog ir pats apeliantas savo ieškinyje pripažino, kad grupės vadovas, užtikrindamas sklandų darbą, yra atsakingas už sutarties vykdymą ir projekto (ilgalaikio strateginio plėtros plano rengimo) koordinavimą, vadovavimą darbuotojams ir sklandaus darbo užtikrinimo.

45Apeliantas teigia, kad Lietuvos Respublikoje yra tik 28 asmenys, turintys CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą, todėl reikalavimas turėti tiek ekonomikos magistro laipsnį, tiek CMC (ar lygiavertį) pažymėjimą yra diskriminuojantis bei nepagrįstai ribojantis konkurenciją.

46Kaip matyti iš konkurso sąlygų 10.9 punkto, grupės vadovui taip pat numatytas reikalavimas turėti sertifikuotą verslo konsultavimo srityje pažymėjimą. Tokiais pažymėjimais yra nurodyti CMC pažymėjimas arba lygiavertis pažymėjimas. Taigi, šiuo atveju nėra privaloma turėti būtent CMC pažymėjimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas minėtą argumentą grindžia internetinės svetainės duomenimis (47 b. l.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šie duomenys nelaikytini objektyviais įrodymais, pagrindžiančiais faktą, jog šiuo metu tik 28 asmenys turi CMC pažymėjimą. Be to, kaip jau minėta, šiuo atveju nėra būtinas būtent CMC pažymėjimas, gali būti pateiktas ir kitas lygiavertis pažymėjimas.

47Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad perkamą paslaugą gali kokybiškai suteikti ne vadybos specialistas, o ekonominio profilio išsilavinimą ir tik tokio planavimo didelę patirtį bei gerus praktinius įgūdžius ekonominės plėtros strategijos analizės srityje turintis tiekėjas – turintis ekonomikos krypties magistro laipsnį. Apelianto teigimu, konkurso sąlygų 10.9 punkte nėra nurodyta, kad grupės vadovas turėtų: 1) strateginių plėtros planų rengimo patirtį; 2) praktinius įgūdžius ekonominės plėtros strategijos analizės srityje. Šiuo atveju teisėjų kolegija pažymi, kad konkurso sąlygų 10.9 punkte tarp grupės vadovui keliamų reikalavimų nurodyta, jog jis turi būti vadovavęs bent 2 strateginių plėtros planų parengimui. Taigi, pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad grupės vadovas turi turėti strateginių plėtros planų rengimo patirtį. Be to, įvertinus perkamų paslaugų pobūdį, kad reiks atlikti Kelmės rajono analizę ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektu, rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų išdėstymo schemas, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad grupės vadovui yra reikalingi įgūdžiai ekonominės plėtros analizės srityje, ką šiuo atveju neabejotinai turėtų ekonomikos, o ne vadybos, išsilavinimą turintis specialistas. Kita vertus, grupės vadovui yra būtina turėti ir įgūdžių verslo srityje tam, kad būtų tinkamai organizuojamas darbų atlikimas. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog reikalavimas turėti ekonominį išsilavinimą ir vadybos (verslo konsultanto) patirtį yra visiškai suderinami dalykai.

48Teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto argumentai, susiję su anksčiau skelbtu panašiu viešuoju pirkimu, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad perkančioji organizacija, nustatydama aukštus kvalifikacijos reikalavimus, siekia suteikti pirmenybę konkrečiam pasirinktam tiekėjui. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pagrįstai neatsižvelgė į anksčiau skelbtą ir nutrauktą viešą konkursą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog iš bylos duomenų negalima nustatyti, kokius kvalifikacijos atitikimą pagrindžiančius įrodymus praeitame konkurse buvo pateikęs tiekėjas UAB „Lyderio grupė“. Todėl apelianto teiginys, jog jo pasiūlytas asmuo turėjo vadybos magistro laipsnį, laikomas neįrodytu. Kita vertus, teismas neturėtų teisės vertinti tų dokumentų atitikimą anksčiau paskelbtų konkurso sąlygoms, nes tai nepatenka į nagrinėjamo ginčo dalyką, be to, ankstesnis viešas konkursas buvo nutrauktas, taigi, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas būtų laimėjęs minėtą konkursą.

49Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog ankstesniame viešame konkurse grupės vadovui buvo nustatytas ne tik reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje, bet ir reikalavimas būti sertifikuotam verslo konsultavimo srityje, kas iš esmės atitinka ginčo konkurso sąlygų 10.9 punkte numatytus reikalavimus (59 b. l.). Nei ankstesniame viešame konkurse, nei nagrinėjamame konkurse šie reikalavimai nebuvo numatyti kaip alternatyvūs.

50Aplinkybė, jog praeitame konkurse dalyvavo tik du tiekėjai, nesudaro pagrindo teigti, jog ir šiuo atveju dalyvaus tie patys tiekėjai.

51Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos taisyklę, nustatytą CPK 178 straipsnyje, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą Viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą, aiškinimo ir taikymo praktiką, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai gali būti pateisinami tada, kai yra pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Iš tokio aiškinimo ir Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatų darytina išvada, kad perkančiajai organizacijai tenka pareiga įrodyti nustatytų reikalavimų pagrįstumą. Tuo tarpu tiekėjas turi įrodyti, kad jam buvo suvaržyta galimybė pateikti pasiūlymą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

52Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas ginčijamo kvalifikacinio reikalavimo tikslingumą, reikalingumą ir pagrįstumą įrodinėjo, akcentuodamas perkamų paslaugų specifiką. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadas dėl ginčijamų kvalifikacinių reikalavimų pagrįstumo, atsižvelgė į konkurso sąlygų visumą (pirkimo objekto specifiką, techninę užduotį, visuomeninę perkamų paslaugų reikšmę ir pan.). Šiuo atveju ieškovas neįrodė, jog jam dirbtinai buvo suvaržyta galimybė pateikti pasiūlymą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Todėl konstatuoti, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo normas, draudžiančias konkurencijos ribojimą, ar viešųjų pirkimų skaidrumo, tiekėjų nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, taip pat šio įstatymo 24 straipsnio 8 dalies reikalavimus dėl tikslių ir aiškių pirkimo dokumentų, nėra pagrindo.

53Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

54Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, netenkinamas ir jo prašymas priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 5. Ieškinyje nurodė, jog atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija... 6. Ieškovo vertinimu, asmenys, baigę vadybos studijas, turi gerokai didesnį... 7. Ieškovo nuomone, pirkimų sąlygų 10.9 punkto reikalavimas patvirtina... 8. Ieškovas taip pat nurodė, kad perkančioji organizacija šiais metais jau... 9. Ieškovo nuomone, pirkimo sąlygų 10.9 punkto reikalavimas grupės vadovo... 10. Perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendime Nr. (7.35)S-3094... 11. Ieškovas nurodė, kad vertinant pirkimo sąlygų 10.9 punkte nustatytus... 12. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sąlygų 10.9... 13. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškovo... 14. Teismas sutiko su atsakovu, jog ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia... 15. Teismas, įvertinęs tai, kad pagal nagrinėjamu atveju paskelbtą viešą... 16. Teismas nepripažino, kad grupės vadovui šio pirkimo sąlygose keliamas... 17. Teismas, įvertinęs tai, kad Techninėje užduotyje „Plėtros plano... 18. Teismas pažymėjo, jog byloje vertinami tik pirkimo sąlygose nustatyti... 19. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas taip pat... 20. Teismas konstatavo, jog ankstesnio pirkimo ir šio pirkimo lyginimas yra... 21. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas paskelbtų viešųjų pirkimų... 22. Teismas, pripažinęs pirmą ieškinio reikalavimą nepagrįstu ir neteisėtu,... 23. III. Apeliacinio skundo argumentai... 24. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Lyderio grupė“ prašo panaikinti... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja: apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 27. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 28. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija... 30. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo būtent dėl atliekant minėtą... 31. Ieškovo teigimu, minėtas konkurso sąlygų punktas toje apimtyje, kur yra... 32. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, pirkimų tikslas -... 33. Įstatyme įtvirtintam pirkimų tikslui pasiekti nagrinėjamos bylos atveju yra... 34. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d.... 35. Teisė pačiai perkančiajai organizacijai nustatyti tiekėjų kvalifikaciją... 36. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, padaręs išvadą, jog nėra... 37. Nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija... 38. Kaip matyti iš konkurso sąlygų, Kelmės rajono savivaldybės administracija... 39. Techninėje užduotyje yra nurodyta, kad Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020... 40. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų sudėtingumą, trumpą... 41. Teisėjų kolegijos vertinimu, žinant perkamų paslaugų visuomeninę... 42. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas nepagrįstai interpretuoja pirmosios... 43. Pirmosios instancijos teismas nenurodė, jog būtent grupės vadovui buvo... 44. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog iš esmės tiekėjas, o... 45. Apeliantas teigia, kad Lietuvos Respublikoje yra tik 28 asmenys, turintys CMC... 46. Kaip matyti iš konkurso sąlygų 10.9 punkto, grupės vadovui taip pat... 47. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, jog pirmosios instancijos... 48. Teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto argumentai, susiję su anksčiau... 49. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog ankstesniame viešame... 50. Aplinkybė, jog praeitame konkurse dalyvavo tik du tiekėjai, nesudaro pagrindo... 51. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos taisyklę, nustatytą CPK 178 straipsnyje,... 52. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas ginčijamo kvalifikacinio reikalavimo... 53. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 54. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, netenkinamas ir jo prašymas priteisti... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti...