Byla 2-922-918/2014
Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikui priteisimo, išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,

2sekretoriaujant Miglei Virbickaitei,

3dalyvaujant ieškovui J. V.,

4išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Valdemarui Ivankevičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovei A. K. dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikui priteisimo, išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

6Ieškovas J. V. ieškiniu (3-5 b.l.) prašo pakeisti 2012-03-26 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą nepilnamečio D. V. gyvenamąją vietą ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškovu, priteisti iš atsakovės nepilnamečiam vaikui išlaikymą po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki D. V. pilnametystės, priteisto išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teise paskirti ieškovą, atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2012-03-26 sprendimu buvo patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kuria ieškovas ir atsakovė susitarė sūnų D. ir K. gyvenamąją vietą nustatyti su motina, iš ieškovo buvo priteistas išlaikymas. Po santuokos nutraukimo atsakovė vaikais tinkamai nesirūpino, piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, pati neteikė išlaikymo. Sūnų K. šiuo metu globoja atsakovės motina L. K., sūnus D. nuo 2103 metų liepos mėnesio gyvena su ieškovu ir jo sutuoktine G. V.. Sūnų ieškovas paėmė iš Ukmergės vaikų globos namų, kadangi motina juo visiškai nesirūpina. Ieškovas sūnumi D. rūpinasi, jį išlaiko, sudaro palankias gyvenimo sąlygas sveikai augti, tobulinti savo gebėjimus. Sūnų augina kartu su kitais nepilnamečiais vaikais – sūnumi G. V. bei sutuoktinės vaiku iš jos ankstesnės santuokos – L. Č.. Gyvena ieškovo motinai priklausančiame bute, vaikus visiškai išlaiko, dirba. Sūnus aiškiai išreiškė norą gyventi su tėvu, todėl jo gyvenamoji vieta turėtų būti pakeista. Kadangi D. gyvena su ieškovu, iš atsakovės turėtų būti priteistas 300 Lt išlaikymas per mėnesį. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, paaiškino jame nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad vaikas, šalims nutraukiant santuoką, išreiškė norą gyventi su mama. Atsakovė pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu, neteko būsto. Vaikas buvo apgyvendintas vaikų globos namuose, ten prabuvo savaitę, ieškovas vaiką paėmė iš vaikų globos namų. Atsakovė nei karto neskambino ieškovui, vaiku nepasidomėjo, nesirūpina. Vaikas iš karto priprato gyventi su ieškovu, pradėjo gerai mokytis. Vaikas lanko robotukų konstravimo būrelį, penkiakovę, baseiną. Robotukų konstravimo būrelis yra nemokamas, už penkiakovės užsiėmimus reikia mokėti po 50 Lt kas mėnesį, už baseiną – 35 Lt per mėnesį. Vaikas papildomai lanko anglų kalbos bei lietuvių kalbos užsiėmimus, šie užsiėmimai nemokami. Maistui išleidžiama apie 300 Lt, aprangai – apie 100 Lt, kanceliarijos reikmenims apie 50 Lt, vitaminams apie 60 Lt, higienos poreikiams – apie 50 Lt, komunalinių mokesčių dalis – apie 250 Lt vasarą, apie 500 Lt žiemą. Dėl lankomų sporto užsiėmimų reikia periodiškai (maždaug kartą per tris mėnesius) pirkti plaukmenis ir plaukimo akinius (šių daiktų kaina apie 80 Lt), bėgimo batelius ir bėgimo kelnes (šių daiktų kaina apie 200 Lt). D. į mokyklą nešasi maistą. 3 kartus per metus vaikas važiuoja į ekskursijas su mokykla, viena jų kainuoja 30-40 Lt. Kartą per mėnesį eina į kiną ar boulingą. Ieškovo mėnesio pajamos apie 2000 Lt, jo sutuoktinės, kuriai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, pajamos apie 800 Lt. Ieškovas nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Ieškovas moka išlaikymą K. – kas mėnesį po 100 Lt, atsakovė nei vienam vaikui išlaikymo neteikia. Ieškovas stengiasi išlaikyti bendravimą tarp vaikų, vaikai bendrauja Skype programa, vežami susitikti. Sūnaus K. gyventi kartu neima, kadangi butas labai mažas, nėra tam tinkamų sąlygų.

7Atsakovė atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Ieškinys bei pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, 2013-10-28 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių kopija atsakovei įteikta asmeniškai (62 b.l.). Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, siunčiamų teismo šaukimų nepriėmė. Atsakovė apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto puslapyje paskelbus pranešimą apie nagrinėjamą bylą (83 b.l.).

8Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės admininistracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas teismo posėdžio metu pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad vaiko nuomonė buvo išklausyta, jis nori gyventi su tėvu. Vaikas prie tėvo prisirišęs. Vaiko gyvenamosios vietos pakeitimas atitiktų vaiko interesus. Motina gyvena asocialiai, neteikia išlaikymo, nesirūpina vaikais, vaikai buvo palikti institucinėje globoje. Ieškovo prašoma 300 Lt suma išlaikymui yra minimali, vaiko interesus atitiktų 500 Lt sumos priteisimas iš atsakovės.

9Išvadą teikiančios institucijos Ukmergės rajono savivaldybės admininistracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. 2013-10-25 išvadoje (57 b.l.) nurodė, kad A. K. šeima įtraukta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos. Atsakovė neturi gyvenamojo būsto, su socialiniais darbuotojais ryšio nepalaiko, nėra galimybės patikrinti jos buities ir gyvenimo sąlygų. Atsakovei girtaujant ir neprižiūrint vaikų, nepilnametis D. V. išvyko gyventi pas tėvą. Kadangi ieškovas atsisakė rūpintis nepilnamečiu sūnumi K., vaikui nustatyta globa, jo globėja paskirta L. K.. Neprieštarauja dėl ieškinio patenkinimo.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nepilnamečio D. V., a.k. ( - ) tėvai yra ieškovas J. V., a.k. ( - ), ir atsakovė A. K. (buv. Vinogradovienė), a.k. ( - ) (15 b. l.). Ieškovo ir atsakovės santuoka nutraukta Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-33-879/2012 bendru abiejų sutuoktinių sutikimu, patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, nepilnamečių vaikų D. V. ir K. V. gyvenamoji vieta nustatyta su atsakove, iš ieškovo priteistas išlaikymas: sūnui D.– po 300 Lt kas mėnesį, sūnui K. – po 200 Lt kas mėnesį (9-11 b. l.).

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.

13Atsižvelgiant į nagrinėjamus teisinius santykius svarbu įvertinti kriterijus, kurie lemtų vaiko gyvenamosios vietos pakeitimą, taip pat svarbu įvertinti ir kriterijus, lemiančius sprendimą nekeisti vaiko aplinkos. Pažymėtina, kad tarptautinėje ir Lietuvos teismų praktikoje akcentuojamas ilgesnis nei vienerių metų gyvenimo vaiko poreikius atitinkančioje aplinkoje terminas. Tokios aplinkos pakeitimas turi būti pateisinamas ir būtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-320/2006). Tokios situacijos, kai gali būti sprendžiama dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, nustatytos CK 3.169 straipsnio 3 dalyje, t.y. pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis.

14Ieškovas prašo pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-33-879/2012 nustatytą nepilnamečio D. V. gyvenamąją vietą ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su tėvu. Nepilnametis savo nuomonę išreiškė raštu (42 b.l.), nurodė, kad nori gyventi Kaune su tėčiu, su mama gyventi nenori, kadangi jį skriaudžia, būna girta. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad D. V. iš motinos buvo paimtas, apgyvendintas vaikų globos namuose (22,23 b.l.). Ieškovas apsisprendė pas save apgyvendinti vieną sūnų – D. V.. K. V. nustatyta laikinoji globa, jo globėja paskirta močiutė – L. K. (25, 26 b. l.).

15Atsakovė prieštaravimų dėl sūnaus gyvenamosios pakeitimo nepateikė, ieškovo nurodytų aplinkybių dėl nesirūpinimo vaikais, saugių gyvenimo sąlygų nesudarymo neginčijo.

16Vaiko interesus nulemia vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, vystymasis, jam turi būti suteikta galimybė turėti savo aplinką (tiek fizine, tiek socialine prasme), kurioje jis galėtų būti, užsiimti vaiko vystymuisi reikalingais dalykais, todėl kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl vaiko interesų turi būti įvertinama reikšmingų faktų visuma, be kitų: kiekvieno iš tėvų galimybės ir pastangos, užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų, panaudojant ir valstybės teikiamą paramą, įgyvendinimas; kiekvieno iš tėvų šeimos aplinkos sąlygos, t. y. tos sąlygos, kuriomis vaikas gyveno iki ginčo dėl jo gyvenamosios vietos pakeitimo, ir kuriomis jam tektų gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su kitu iš tėvų; vaiko norai ir pažiūros. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų – tai yra svarbi sąlyga, nes būtent prisirišimo pagrindas (natūralus ar nulemtas netinkamo vieno iš tėvų elgesio ar nuomonės) nulemia vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius. Sprendžiant apie vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, būtina įvertinti, su kuriuo iš tėvų ir kiek laiko vaikas gyveno nuo gimimo, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena bylos nagrinėjimo metu. Taip pat įvertintinas vaiko prisirišimas prie brolių, seserų (ir kitų giminaičių), kiekvieno tėvo doroviniai ir kitokie asmenybės bruožai, tėvų požiūris į vaiko auklėjimą, vystymąsi, dalyvavimas vaiką auklėjant, išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, kiekvieno iš tėvų galimybės sudaryti vaikui tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, materialinę tėvų padėtį, kitas aplinkybes), tėvo (motinos) sugyventinio ar sutuoktinio požiūris į vaiką ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2005; 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2010; kt.). Sprendžiant skyrium gyvenančių tėvų ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, pareikštą remiantis CK 3.169 straipsnio 3 dalimi, teismui būtina įvertinti aplinką, kurioje vaikas gyvena teismo sprendimo priėmimo momentu, jos tinkamumą vaiko vystymuisi ir nustatyti, ar yra būtinas vaiko interesams šios aplinkos keitimas. Aplinkos keitimas vaikui sukelia emocinių išgyvenimų, gali padaryti tam tikrą socialinę, psichologinę žalą. Tarptautinės ir nacionalinės teisės normos užtikrina vaiko šeimos aplinkos apsaugą ir, nesant būtino reikalingumo bei aiškaus, pakankamo pagrindo, nenumato vaiko šeimos aplinkos keitimo. Stabilios vaiko aplinkos užtikrinimo poreikis atsispindi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) taikymo (žr., mutatis mutandis, N. and S. v. Switzerland (GC), no. 41615/07, 6 July 2010; H. v. Finland, no. 19823/92, 23 September 1994). Lietuvos teismų praktika taip pat yra orientuota į stabilų vaiko gyvenimą jo poreikius atitinkančioje aplinkoje. Tokios aplinkos pakeitimas turi būti pateisinamas ir būtinas, t. y. būtina nustatyti, kad esanti aplinka jam tapo nesaugi, nebeatitinka reikalavimų sveiko vaiko normaliam vystymuisi, o tokia aplinka jam būtų sukurta pakeitus vaiko gyvenamąją vietą nustatant ją su kitu iš jo tėvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2006; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008).

17Ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas). CK 3.174 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta šį principą įgyvendinanti teisės norma, pagal kurią teismas, nagrinėjantis ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, prioritetiškai turi vadovautis vaiko interesais. Kartu įstatyme įtvirtinta teismo pareiga, sprendžiant ginčus dėl vaikų, išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, išsiaiškinti vaiko norus ir atsižvelgti į juos, jeigu vaiko norai neprieštarauja jo interesams (CK 3.177 straipsnis, 3.174 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje išaiškinta, kad kiekvienu atveju, sprendžiant tokio pobūdžio ginčą, turi būti nustatyta, su kuriuo iš tėvų nustačius vaiko gyvenamąją vietą, tai labiau atitiks jo interesus, vaiko nuomonė, pareikšta dėl jo gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų, nėra privaloma teismui, ji turi būti vertinama tik kartu su kitais duomenimis byloje, reikšmingų faktinių aplinkybių visumos kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2005).

18Nepilnametis nuo 2013 m. liepos mėnesio faktiškai gyvena kartu su tėvu, Kaune lanko mokyklą, popamokinio ugdymo užsiėmimus, išreiškė aiškų ir motyvuotą norą gyventi su tėvu. Duomenų, kad šis vaiko noras prieštarautų vaiko interesams, nėra. Bylos duomenys patvirtina, kad motina vaikais nesirūpina, išlaikymo neteikia. Į bylą pateikti paaiškinimai, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos įsakymai patvirtina, kad atsakovė A. K. neužtikrino nepilnamečio sūnaus D. V. saugių gyvenimo sąlygų, juo nesirūpina. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ištyręs ieškovo buities sąlygas nurodė, kad ieškovo gyvenamoji aplinka tvarkinga, nepilnametis aprūpintas būtinais reikmenimis, baldais, jo poreikiai tenkinami, teisės į saugią ir sveiką aplinką vystymuisi nepažeidžiamos, yra sudarytos visos sąlygos mokytis, ilsėtis ir žaisti (39 b.l.).

19Teismo vertinimu, byloje įrodytos aplinkybės, kad atsakovės šeimos aplinka tapo D. V. nesaugi. Teismo vertinimu, saugi tiek emocinė, tiek socialinė aplinka D. V. būtų sukurta pakeitus jos gyvenamąją vietą. Byloje nekilo abejonių, kad ieškovas užtikrina vaiko fizinių bei ugdymo poreikių patenkinimą, jo būsto sąlygos pakankamai geros, o gaunamų pajamų pakanka D. V. poreikių patenkinimui. Byloje nėra objektyvių duomenų, kad, nustačius D. V. gyvenamąją vietą su tėvu, būtų ribojamas atsakovės bendravimas su sūnumi. Atsakovės galimybės dalyvauti auklėjant sūnų yra plačios, priklauso tik nuo pačios atsakovės iniciatyvumo ir ryžto, o ne nuo vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo klausimo išsprendimo.

20Nepilnamečio D. V. gyvenamosios vietos pakeitimas ir nustatymas su ieškovu geriausiai atitiktų vaiko interesus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas tenkintinas, pakeistina Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-33-879/2012 nustatyta vaiko gyvenamoji vieta ir nepilnamečio D. V. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu J. V. (CK 3.168 str. 1 d., 3.169 str., 2.14 str.).

21Pažymėtina, kad abu tėvai – tiek ieškovas, tiek atsakovė – privalo stengtis sukurti nepilnamečiui vaikui kiek įmanoma stabilesnę psichologinę aplinką. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 9 straipsnio 3 dalis numato vaiko, kuris išskiriamas su vienu ar abiem tėvais, teisę nuolat su jais bendrauti, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais. CK 3.170 str. įtvirtinta to iš tėvų, kuris negyvena su vaiku, teisė ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime. Tokiu būdu užtikrinama ir ginama paties vaiko teisė bendrauti su skyrium gyvenančiais tėvais. Vaiko teisę bendrauti su antruoju iš tėvų pirmiausia užtikrinti turi patys tėvai: tas, kuris gyvena su vaiku – nekliudydamas bendrauti antrajam, o tas, kuris gyvena atskirai - įgyvendindamas savo teisę ir vykdydamas pareigą bendrauti su vaiku ir auklėti jį.

22Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų pareiga iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus. Ši Konstitucijos norma iš esmės atitinka Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalies nustatančios tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.203 straipsnių, įtvirtinančių tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nuostatas. Kiekvienam vaikui būdingi individualūs kultūriniai, moraliniai, turtiniai poreikiai, kuriuos patenkinti yra ne tik moralinė, bet ir teisinė tėvų pareiga.

24Nepilnamečiui vaikui teiktino išlaikymo dydis nustatomas randant proporciją tarp dviejų esminių įstatyme numatytų kriterijų – vaiko poreikių ir tėvų turtinių galimybių tuos poreikius tenkinti (CK 3.192 str. 2 d.). Būtina atsižvelgti į tai, kad visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkintais vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.).

25Ieškovas iš atsakovės sūnui D. prašo priteisti 300 Lt išlaikymą per mėnesį. Ieškovas nurodė ir išsamiai paaiškino vaiko poreikius, kurie per mėnesį sudaro vidutiniškai apie 1100 Lt. Nepilnamečio D. V. poreikius per mėnesį sudaro apie 400 Lt už komunalines paslaugas, 300 Lt maistui, 100 Lt aprangai ir avalynei, 50 Lt kanceliarinėms priemonėms, 60 Lt vitaminams, 50 Lt higienos prekėms, 180 Lt ugdymui, lavinimui (šią sumą sudaro mokesčiai už lankomus būrelius bei užsiėmimams reikalingos priemonės), 30 Lt pramogoms.

26Ieškovas pateikė duomenis, jog per mėnesį gauna apie 2000 Lt pajamų (atskaičius mokesčius) (20 b.l.), transporto priemonių bei nekilnojamojo turto neturi (19, 75 b.l.). Atsakovė A. K. duomenų apie gaunamas pajamas nepateikė, VSDFV duomenimis atsakovės darbo santykiai baigėsi 2013-10-21 (84 b.l.). Atsakovė nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi (66, 76 b.l.). Šalys taip pat turi dar vieną išlaikytinį - nepilnametį sūnų K.. Ieškovas yra įsipareigojęs nepilnamečiam sūnui K. teikti išlaikymą po 200 Lt kas mėnesį, tačiau posėdžio metu nurodė, kad teikia mažesnę sumą – po 100 Lt per mėnesį. Atsakovė pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus visiškai nevykdo, jokio išlaikymo neteikia. Be to, ieškovas išlaiko nepilnametį sūnų G. V. (13 b.l.).

27Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, tačiau šio intereso tenkinimas turi būti pagrįstas protingais vaiko. Įvertinus ieškovo J. V. paaiškinimus, vadovaujantis prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos principu, teismas nustato, kad nepilnamečio D. V. poreikiams tenkinti per mėnesį reikalinga 1100 Lt suma. Tokio dydžio išlaikymas atitiktų nepilnamečio vaiko interesus ir leistų jam sudaryti materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus.

28Atsakovė yra darbingo amžiaus, jauna, galinti dirbti ir privalo teikti vaikui išlaikymą, kuris tenkintų bent minimalius vaiko poreikius. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti po 300 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų. Remiantis CPK 376 str. 3 d., šeimos bylose teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t.y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta. Teismo vertinimu, prašoma priteisti 300 Lt išlaikymo suma per mėnesį negali patenkinti net minimaliausių fiziologinių vaiko poreikių. Nors atsakovė nedirba, turto neturi, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė nedirba dėl objektyvių priežasčių. Atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad išnaudojo visas galimybes dirbti ir gauti pajamas, iš kurių galėtų tenkinti savo nepilnamečių vaikų poreikius.

29Atsižvelgiant į D. V. poreikius bei tai, kad atsakovė nepateikė įrodymų, kad negali dirbti ir gauti pajamų dėl objektyvių priežasčių, iš atsakovės A. K. priteistinas išlaikymas jos sūnui D. V. po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2013-10-11 (ieškinio padavimo dienos) iki jo pilnametystės (CPK 178, 197, 185, LR CK 3.156 str., 3.192 str., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

30Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Pakeitus vaiko gyvenamąją vietą, turi būti sprendžiamas ir vaiko išlaikymo lėšų tvarkytojo pakeitimo klausimas (CK 3.190 str.). Išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skirtinas įstatyminis vaiko atstovas J. V. išimtinai vaiko interesams tenkinti (CK 3.190 str., 3.203 str.).

31Tėvai, auklėdami vaikus, turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK 3.156 str.). Pažymėtina, kad išlaikymas skiriamas konkrečiam vaikui, išlaikymo prievolė yra asmeninė ir negali būti perleidžiama kitiems asmenims. Vaiko tėvas ar motina negali atsisakyti vykdyti išlaikymo pareigos vaikui motyvuodami tuo, kad su juo kartu gyvena kitas nepilnametis vaikas. Taigi, ieškovas privalo teikti nepilnamečiam vaikui K. V. išlaikymą, atitinkantį šio poreikius, nepaisant to, kad su ieškovu gyvena kiti jo vaikai. Pirmumo teisę ir pareigą auginti ir auklėti vaikus turi jų tėvai (CK 3.165 straipsnis). Tai reiškia, kad būtent vaiko tėvai, o ne seneliai, turi pareigą rūpintis vaiku, auklėti, suteikti gyvenamąją vietą bei teikti išlaikymą. Atsakovei tinkamai nevykdant savo pareigų, būtent ieškovas privalo pasirūpinti savo nepilnamečiais vaikais – t.y. ne tik nepilnamečiu sūnumi D., bet ir nepilnamečiu sūnumi K.

32Šalys informuotinos, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno iš tėvų materialinei padėčiai, vaiko poreikiams, jo sveikatos būklei) jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

33Sprendimo dalis dėl išlaikymo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

34Įsiteisėjus sprendimui, panaikintinos 2013-10-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Ieškovas pateikė duomenis, jog patyrė 700 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti rengiant ieškinį (7 b.l.), be to, ieškovas už ieškinį yra sumokėjęs 144 Lt žyminio mokesčio. Šios ieškovo patirtos išlaidos, iš viso 844 Lt, priteistinos iš atsakovės (CPK 93 str., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

37Pažymėtina, kad būtent dėl atsakovės nebendradarbiavimo su teismu teismas patyrė 30 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios, tenkinus ieškinį, priteistinos iš atsakovės (CPK 92 str.). Be to, tenkinus ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, iš atsakovės priteistina 180 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 ir 4 p.). Atkreiptinas dėmesys, jog visos šios išlaidos susidarė tik dėl to, kad atsakovė ignoravo teismo procesą, neteikė jokių duomenų apie savo poziciją procese, nesiekė ginčo išspręsti taikiai patvirtinant šalių susitarimą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimo. Iš viso iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 210 Lt bylinėjimosi išlaidų.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

39Ieškinį tenkinti.

40Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-33-879/2012 dalį, kuria nepilnamečio D. V. gyvenamoji vieta nustatyta su motina A. K. (buv. V.).

41Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-33-879/2012 dalį, kuria nepilnamečio D. V. išlaikymui priteistas išlaikymas iš tėvo J. V. bei lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirta A. K. (buv.V.).

42Nustatyti nepilnamečio D. V., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su tėvu J. V., a.k. ( - )

43Priteisti iš atsakovės A. K., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam sūnui D. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), po 500 Lt (penki šimtai Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2013-10-11) iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

44Paskirti J. V. nepilnamečio D. V. išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

45Sprendimo dalį dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis vykdyti skubiai.

46Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti 2013-10-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikinosios D. V. gyvenamosios vietos nustatymą su tėvu J. V. bei laikinojo išlaikymo D. V. priteisimą iš A. K. po 300 Lt kas mėnesį mokamomis išmokomis.

47Priteisti iš atsakovės A. K., a. k. ( - ), ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai 844 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi Lt) bylinėjimosi išlaidų.

48Priteisti iš atsakovės A. K., a. k. ( - ), 210 Lt (du šimtai dešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

49Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,... 2. sekretoriaujant Miglei Virbickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui J. V.,... 4. išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas J. V. ieškiniu (3-5 b.l.) prašo pakeisti 2012-03-26 Ukmergės... 7. Atsakovė atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Ieškinys bei... 8. Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės admininistracijos... 9. Išvadą teikiančios institucijos Ukmergės rajono savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nepilnamečio D. V., a.k. ( - )... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo.... 13. Atsižvelgiant į nagrinėjamus teisinius santykius svarbu įvertinti... 14. Ieškovas prašo pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26... 15. Atsakovė prieštaravimų dėl sūnaus gyvenamosios pakeitimo nepateikė,... 16. Vaiko interesus nulemia vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei... 17. Ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko... 18. Nepilnametis nuo 2013 m. liepos mėnesio faktiškai gyvena kartu su tėvu,... 19. Teismo vertinimu, byloje įrodytos aplinkybės, kad atsakovės šeimos aplinka... 20. Nepilnamečio D. V. gyvenamosios vietos pakeitimas ir nustatymas su ieškovu... 21. Pažymėtina, kad abu tėvai – tiek ieškovas, tiek atsakovė – privalo... 22. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo.... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų... 24. Nepilnamečiui vaikui teiktino išlaikymo dydis nustatomas randant proporciją... 25. Ieškovas iš atsakovės sūnui D. prašo priteisti 300 Lt išlaikymą per... 26. Ieškovas pateikė duomenis, jog per mėnesį gauna apie 2000 Lt pajamų... 27. Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi... 28. Atsakovė yra darbingo amžiaus, jauna, galinti dirbti ir privalo teikti vaikui... 29. Atsižvelgiant į D. V. poreikius bei tai, kad atsakovė nepateikė įrodymų,... 30. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 31. Tėvai, auklėdami vaikus, turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK... 32. Šalys informuotinos, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno iš tėvų... 33. Sprendimo dalis dėl išlaikymo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).... 34. Įsiteisėjus sprendimui, panaikintinos 2013-10-28 nutartimi taikytos... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Ieškovas pateikė duomenis, jog patyrė 700 Lt išlaidų advokato padėjėjo... 37. Pažymėtina, kad būtent dėl atsakovės nebendradarbiavimo su teismu teismas... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 39. Ieškinį tenkinti.... 40. Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimo civilinėje... 41. Pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-03-26 sprendimo civilinėje... 42. Nustatyti nepilnamečio D. V., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su tėvu J. V.,... 43. Priteisti iš atsakovės A. K., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam sūnui... 44. Paskirti J. V. nepilnamečio D. V. išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto... 45. Sprendimo dalį dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis vykdyti skubiai.... 46. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti 2013-10-28 nutartimi taikytas laikinąsias... 47. Priteisti iš atsakovės A. K., a. k. ( - ), ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai... 48. Priteisti iš atsakovės A. K., a. k. ( - ), 210 Lt (du šimtai dešimt Lt)... 49. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...