Byla 2-19/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Spynelė“ ir A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5042-104/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Spynelė“ ir A. T. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas AB DnB NORD bankas 2010 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė priteisti jo naudai solidariai iš atsakovų UAB „Spynelė“ (kredito gavėjo) ir A. T. (kredito gavėjo laiduotojo) 421 751,34 skolą, 2 573,15 Lt delspinigių, 8,28 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-3).

42010 m. gegužės 24 d. ieškovas kreipėsi su prašymu areštuoti atsakovų (ne)kilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas už 241 324,49 Lt (b. l. 17-19). Nurodė, kad kredito gavėjo prievolių pagal 2006 m. birželio 27 d. kredito linijos sutartį Nr. 2855-06IL įvykdymas užtikrintas 3 nekilnojamųjų daiktų hipoteka: buto (unikalus Nr. duomenys neskelbtini), sandėlio (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) ir garažo (unikalus Nr. duomenys neskelbtini). Remiantis nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitomis Nr. 1726:2010 (V), Nr. 1727:2010 (V) ir pažyma MV1003016, buto likvidacinė vertė lygi 42 000 Lt, sandėlio - 135 000 Lt, garažo – 6 000 Lt. Kadangi įkeisto turto likvidacinė vertė nesiekia skolos sumos (183 000 Lt < 424 324,49 Lt), prašė areštuoti atsakovų turto už 241 324,49 Lt (424 324,49 Lt – 183 000 Lt), užtikrinant sprendimo dėl likusios skolos dalies įvykdymą.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 15 d. nutartimi (b. l. 20-21) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir areštavo atsakovų 241 324,49 Lt vertės nekilnojamąjį turtą; jo nesant ar esant nepakankamai – atsakovų pinigines lėšas, esančias pas juos arba trečiuosius asmenis.

6Atsakovai UAB „Spynelė“ ir A. T. atskiruoju skundu (b. l. 29-31) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad nutartis pažeidžia asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą. Įkeitimo metu (2008 m.) ieškovo nurodyti turto vertintojai įkeičiamus daiktus įvertino 616 000 Lt (butą – 130 000 Lt, sandėlį – 470 000 Lt, garažą – 16 000 Lt). Pripažįsta, kad dėl finansų krizės dabar nekilnojamojo turto kainos, palyginti su 2008 m., yra nukritusios apie 30 %, bet įkeisto turto vertės [424 324,49, Lt - (424 324,49, Lt x 0,3)] vis tiek užtenka įvykdyti kredito gavėjo prievoles.

7Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimu į skundą (b. l. 35-36) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, nes atsakovai, be pamąstymų apie rinkos pokyčius, nepateikė jokių įrodymų, kiek konkretaus įkeisto turto vertė dėl ekonominės krizės smuko.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ieškovui įkeistų objektų vertės, nuo kurios priklauso, yra ar ne grėsmė įvykdyti sprendimą, jeigu jis būtų palankus ieškovui, sudaranti pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

10Atsakovo UAB „Spynelė“ prievolių pagal kredito linijos sutartį tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas dviem būdais: laidavimu ir nekilnojamųjų daiktų hipoteka (CK 6.70 str.). Nepriklausomi turto vertintojai 2006 m. įkeičiamą butą įvertino 130 000 Lt, sandėlį – 250 000 Lt, garažą – 16 000 Lt. 2008 m. to paties sandėlio rinkos vertę nepriklausomi turto vertintojai padidino iki 470 000 Lt.

11Ieškovas abiems atsakovams (kredito gavėjui ir jo laiduotojui) pareiškė solidarų 424 324,49 Lt reikalavimą. Esant pasyviam skolininkų daugetui, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.).

12Ieškovas, kaip hipotekos kreditorius, turi pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš lėšų, gautų ne ginčo teisenos tvarka realizavus įkeistą turtą (CK 4.192 str.). Jeigu hipotekos kreditorius kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo bendra tvarka, teismui patenkinus ieškinį sprendimas (visas ar iš dalies) galėtų būti įvykdytas realizavus įkeistą turtą. Vadinasi, vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų - įkeitimas (hipoteka) – materialiojoje teisėje iš esmės atlieka tą pačią funkciją kaip ir laikinosios apsaugos priemonės proceso teisėje. Proporcingumo principas draudžia atsakovo teises ir teisėtus interesus varžyti labiau, nei to reikia siekiant įvykdyti ieškovui palankų sprendimą, todėl sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą būtina nustatyti, kokio dydžio ieškovo reikalavimas yra užtikrintinas taikant materialiosios teisės institutą - hipoteką.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-255/2009) pripažino, kad nekilnojamojo turto kainų 2008-2009 m. kritimas apie 30 % yra visiems žinoma aplinkybė, kurios nereikia įrodinėti (CPK 182 str. 1 p.). Antra vertus, bendro pobūdžio nekilnojamojo turto kainų pokyčio tendencijas, kaip ir prezumpcijas, priešinga šalis gali paneigti, ką pateikdamas rašytinius įrodymus ieškovas ir padarė.

14Kad bendra įkeisto turto vertė mažesnė už ieškinio sumą, ieškovas įrodinėja pateikdamas nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitas Nr. 1726:2010 (V), Nr. 1727:2010 (V) ir pažymą MV1003016. Ataskaitoje Nr. 1726:2010 (V) buto rinkos vertė 2010 m. kovo 2 d. nustatyta 60 000 Lt, likvidacinė vertė – 42 000 Lt. Ataskaitoje Nr. 1727:2010 (V) sandėlio rinkos vertė 2010 m. kovo 2 d. nustatyta 227 000 Lt, likvidacinė vertė – 135 000 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas nepagrįstai remiasi turto vertinimo ataskaitose nustatyta vertinamo turto likvidacine verte. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 13 dalis rinkos vertę apibrėžia kaip apskaičiuotą pinigų sumą, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Likvidacinė vertė – pinigų suma, kurią galima gauti pardavus turtą, jei tai padaryti tektų per labai trumpą laiką (iki 4 mėn. vietoj įprastų 12 mėn.) aktyviai skatinant pardavimą. Nors turto areštas ir priverstinis turto pardavimas yra glaudžiai tarpusavyje susiję, antstolis areštuojamą turtą įkainoja rinkos kainomis, o ne likvidacine verte (CPK 681 str.), nepaisant to, kad jis parduodamas 20 % ar 40 % pigiau (CPK 718 str., 722 str. 1 d.), kad išieškotojas turės vykdymo išlaidų (CPK 610 str.), jei skolininkai neįvykdys sprendimo gera valia ir kt.

15Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą turto rinkos kaina nustatoma įstatymo nustatyta tvarka atliktoje turto vertinimo ataskaitoje. Pažyma gali būti prilyginta ataskaitai, jei joje yra Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnyje numatyti vertinimo ataskaitai būdingi rekvizitai: 1) dokumento pavadinimas; 2) vertinamo turto pavadinimas, identifikavimo duomenys, buvimo vieta, vertinimo atvejis ir data; 3) užsakovas; 4) turtą vertinusios įmonės pavadinimas, vadovo arba jo įgalioto asmens ir vertintojo vardai, pavardės; 5) ataskaitos surašymo data; 6) išvada dėl turto vertės; 7) sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto vertinimui ir į kurias nebuvo atsižvelgta; 8) vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodai; 9) vertinamo turto aprašymas; 10) turto vertės nustatymo pagrindimas. Pažyma, kuri neatitinka norminiais aktais nustatytų vertinimo dokumentų turinio ir/ar formos, yra informacinio pobūdžio dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

16Ieškovo pateiktoje garažo vertinimo pažymoje MV1003016 sakoma, kad garažo rinkos vertė lygi 10 000 Lt, likvidacinė – 6 000 Lt. Ši pažyma parengta itin lakoniškai ir neatitinka ataskaitai keliamų reikalavimų; be to, 2010 m. gegužės 17 d. baigėsi pažymos galiojimo laikas. Bet remiantis atsakovų nurodyta visuotinai žinoma aplinkybe, garažo rinkos vertė turėtų būti lygi apie 11 200 Lt [16 000 Lt - (16 000 Lt x 0,3)]. Tad, nors pažyma iš principo nėra tinkamas turto vertės įrodymas, šiuo atveju pažymoje nustatyta garažo rinkos vertė minimaliai skiriasi nuo atsakovų nurodytosios, todėl būtent ja, kaip tikslesne, teisėjų kolegija ir vadovaujasi.

17Kadangi pirmosios instancijos teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepagrįstai taikė įkeisto turto likvidacinę, o ne rinkos vertę, skundžiama nutartis keistina, sumažinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą nuo 241 324,49 Lt iki 127 324,49 Lt (424 324,49 Lt – 60 000 Lt – 227 000 Lt – 10 000 Lt ) (CPK 330 str.). Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad turto vertė yra reliatyvus dalykas, kurį įtakoja objektyvūs ir/ar subjektyvūs veiksniai ir kurį galima tiksliai nustatyti tik tada, kai daiktas realizuojamas.

18Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų turto išieškojimas negali būti nukreiptas (taigi beprasmiška ir areštuoti) į inter alia periodiškai gaunamą pinigų sumą, kuri neviršija Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) (CPK 668 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartį pakeisti ir ją išdėstyti taip:

21„Siekiant užtikrinti ieškovo akcinės bendrovės AB DnB NORD banko, į/k duomenys neskelbtini, kurio buveinė registruota adresu duomenys neskelbtini, turtinius interesus, areštuoti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Spynelė“, į/k duomenys neskelbtini, kurios buveinė registruota duomenys neskelbtini, ir/ar A. T., a/k duomenys neskelbtini, gyvenančio duomenys neskelbtini, (ne)kilnojamąjį turtą už 127 324,49 Lt (vieną šimtą dvidešimt septynis tūkstančius tris šimtus dvidešimt keturis litus 49 ct.), uždraudžiant disponavimo juo teisę. (Ne)kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Spynelė“ ir/ar A. T. pinigines lėšas, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis.

22Leisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Spynelė“ iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį ir kitas su tuo susijusias išmokas darbuotojams, mokesčius valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, įmokas privalomajam sveikatos draudimui, taip pat atsiskaityti su ieškovu.

23Leisti atsakovui A. T. iš areštuotų lėšų asmeninėms reikmėms kas mėnesį naudoti pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA).

24Surasti ir aprašyti areštuojamą turtą pavesti vykdyti ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko pasirinktam, atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Spynelė“ buveinės, A. T. gyvenamosios vietos arba turto buvimo vietoje veikiančiam antstoliui.

25Areštuotą turtą, išskyrus kredito įstaigose esančias lėšas, pavesti saugoti atsakovams atitinkamai uždarajai akcinei bendrovei „Spynelė“ ir/ar A. T.“

26Šios nutarties nuorašus išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui - Centrinei hipotekos įstaigai, valstybės įmonei Registrų centrui ir bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas AB DnB NORD bankas 2010 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos... 4. 2010 m. gegužės 24 d. ieškovas kreipėsi su prašymu areštuoti atsakovų... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 15 d. nutartimi (b. l. 20-21)... 6. Atsakovai UAB „Spynelė“ ir A. T. atskiruoju skundu (b. l. 29-31) prašo... 7. Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimu į skundą (b. l. 35-36) skundą laiko... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ieškovui įkeistų... 10. Atsakovo UAB „Spynelė“ prievolių pagal kredito linijos sutartį tinkamas... 11. Ieškovas abiems atsakovams (kredito gavėjui ir jo laiduotojui) pareiškė... 12. Ieškovas, kaip hipotekos kreditorius, turi pirmumo teisę patenkinti savo... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartyje (civilinė... 14. Kad bendra įkeisto turto vertė mažesnė už ieškinio sumą, ieškovas... 15. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą turto rinkos kaina... 16. Ieškovo pateiktoje garažo vertinimo pažymoje MV1003016 sakoma, kad garažo... 17. Kadangi pirmosios instancijos teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų turto... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4... 20. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutartį pakeisti ir ją... 21. „Siekiant užtikrinti ieškovo akcinės bendrovės AB DnB NORD banko, į/k... 22. Leisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Spynelė“ iš areštuotų... 23. Leisti atsakovui A. T. iš areštuotų lėšų asmeninėms reikmėms kas... 24. Surasti ir aprašyti areštuojamą turtą pavesti vykdyti ieškovo akcinės... 25. Areštuotą turtą, išskyrus kredito įstaigose esančias lėšas, pavesti... 26. Šios nutarties nuorašus išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui...