Byla 2A-836-212/2015
Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo, skolos priteisimo, aukos atšaukimo. Teisėjų kolegija

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Laimutės Sankauskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės R. K. apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14-857/2015 pagal ieškovės R. K. ieškinį atsakovui Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodui, tretiesiems asmenims A. Š., notarei R. R. dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo, skolos priteisimo, aukos atšaukimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovės N. O. Š. atstovas advokatas P. S. prašė nutraukti N. O. Š. ir atsakovo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae sinodo 2011-01-06 sudarytą išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, panaikinti šioje sutartyje nurodyto bei atsakovui perduoto nekilnojamojo turto registraciją atsakovo vardu ir įpareigoti jį grąžinti ieškovei; atšaukti 2012-10-26 N. O. Š. atsakovui paaukotą 10 000 Lt auką ir priteisti ją iš atsakovo ieškovei; priteisti ieškovei iš atsakovo 16 000 Lt įsiskolinimą už traktorių bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas leido rentos gavėjai N. O. Š. ir jos dukrai A. Š. gyventi rentos sutartimi perleistame name. Sutartimi atsakovas įsipareigojo išlaikyti N. O. Š. ir jos dukrą A. Š. iki gyvos galvos: maitinti, skalbti drabužius ir patalynę, pirkti reikalingus daiktus, vaistus, slaugyti ligos atveju ir pan. Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdo, po sutarties sudarymo nepaskyrė jokio asmens rentos gavėjoms prižiūrėti, neišlaiko ieškovės ir jos dukros, nesirūpina jų gyvenamąja patalpa, jos neremontuoja, neaprūpina rentos gavėjų jokiais reikalingais daiktais. Atsakovo nevykdomų prievolių rentos gavėjai ir jos dukrai visą laiką vykdė kartu su jomis gyvenanti R. K..

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Biržų rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės R. K. atsakovui 2 480,12 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 35,97 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad N. O. Š. (pradinė ieškovė) ir atsakovas 2011-01-06 sudarė Išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, kuri buvo patvirtinta notaro ir pagal kurią pradinė ieškovė, kaip rentos gavėja perdavė atsakovui, kaip rentos davėjui šį turtą: žemės sklypą 7,79 ha bendro ploto, gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus ir kitus statinius, esančius ( - ), žemės sklypą 6,07 ha bendro ploto, esantį ( - ). Atsakovas – rentos mokėtojas mainais už jam perduodamus Nekilnojamuosius daiktus įsipareigojo išlaikyti Rentos gavėją (pradinę ieškovę) ir jos dukrą A. Š. iki gyvos galvos. Į Rentos mokėtojo pareigą išlaikyti Rentos gavėjus iki gyvos galvos įeina jų aprūpinimas gyvenamąja patalpa, jos išlaikymas bei remontas, aprūpinimas drabužiais, avalyne bei kitokia apranga, maitinimas, taip pat slaugymas, gydymo ir kelionės išlaidų apmokėjimas bei medikamentų ir kitų gydymui būtinų daiktų pirkimas ligos atveju, taip pat pareiga apmokėti rentos gavėjų laidojimo išlaidas. Atsakovas rentos sutartimi įsipareigojo teikti numatytą išlaikymą laikydamasis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų. Taip pat įsipareigojo imtis visų būtinų ir įmanomų priemonių, kad nesumažėtų jam perduotų Nekilnojamų daiktų vertė ir nepablogėtų jų būklė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Pradinės ieškovės rentos sutartimi perduotas atsakovui nekilnojamasis turtas, rentos sutarties sudarymo momentu, priklausė pradinei ieškovei ir realiai buvo perduotas atsakovui. Pradinė ieškovė 2012-10-26 mokėjimo nurodymu atsakovui pervedė 10 000 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kad tai auka bažnyčiai A. Š. priežiūrai. Pradinė ieškovė pardavė atsakovui traktorių T-301780, 1999 m. gamybos, valstybinis Nr. ( - ) už 1 000 Lt. Pradinė ieškovė N. O. Š. mirė ( - ), o jos teisių perėmėjomis tapo testamentinė įpėdinė R. K. ir įpėdinė, turinti teisę į privalomąją dalį iš testamentu palikto turto – palikėjos dukra A. Š., palikimą priėmė atstovaujama globėjos J. D.. Neveiksnios A. Š. globėja paskirta J. D.. Pradinė ieškovė N. O. Š. 2014-02-07 testamentu paliko visą jai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, kuris jai priklausys mirties dieną palieka ieškovei R. K..

6Pradinė ieškovė N. O. Š. buvo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodo bendruomenės narė, tikinti moteris. Pradinė ieškovė rūpinosi tuo, kas po jos mirties pasirūpins jos neveiksnia dukra (trečiuoju asmeniu), kas prižiūrės ją ligos patale bei pasirūpins laidotuvėmis. Liudytojas R. M. nurodė, kad pradinė ieškovės valia buvusi palikti visą turimą turtą bažnyčiai, o ši pasirūpintų ja ir jos dukra, kai to ateityje prireiks. Pradžioje nebuvo žinoma, kaip tokį pradinės ieškovės norą būtų galima įgyvendinti, todėl pradinė ieškovė 2010-02-24 surašė testamentą, kuriuo ji atsakovui palieka visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kuris jai priklausys mirties dieną, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų. Tačiau vėliau pasikonsultavus su teisininkais paaiškėjo, kad tokia galimybė yra ir buvo sudaryta rentos sutartis. Pradinė ieškovė nenorėjusi būti našta bažnyčiai, todėl išreiškė norą rūpintis savo neveiksnia dukra ir pasirūpinti pati kasdieniniais savo poreikiais ir apsimokėti savo išlaidas. Liudytojai R. M., L. R. nurodė, jog pradinei ieškovei buvo labai svarbu, kad tiek ji, tiek jos dukra iki gyvos galvos gyventų savo namuose. Liudytojas G. Š. yra atsakovo ūkvedys, todėl jam buvo pavesta pasirūpinti pradinės ieškovės sodybos priežiūra, jos ir dukros pavėžėjimu pas gydytojus ir į parduotuvę. Liudytojos E. B., A. Š. nurodė, kad atsakovas rūpinosi tiek pradinės ieškovės, tiek jos dukros sveikata. Pradinę ieškovę lankydavo liudytojos S. P., A. L., V. Č., kurios yra socialinės darbuotojos ir nepastebėjo, kad šiai ko nors trūktų ar ji skųstųsi atsakovu. Teismas nenustatė, kad pradinė ieškovė atsakovui būtų reiškusi kokias nors pretenzijas dėl rentos sutarties vykdymo. Todėl tikroji šalių valia sudarant rentos sutartį buvo perleisti visą turimą turtą atsakovui, t. y. bažnyčiai, kurios bendruomenės narė ji buvusi, pradinės ieškovės ir jos neveiksnios dukros priežiūra ligos patale, jų palaidojimas, pradinei ieškovei iki kol ši fiziškai ir finansiškai išgalės pasirūpinant savimi ir savo neveiksnia dukra. Tai patvirtina ir šalių elgesys po rentos sutarties sudarymo. Pradinė ieškovė nei pati, nei per kitus asmenis jokių pretenzijų nereiškė, pati aktyviai pagal išgales buvo socialiai aktyvi, rūpinosi savimi ir savo dukra. Tokia situacija tęsėsi iki pas pradinę ieškovę apsigyveno R. K. (ieškovė). R. K. apsigyvenus pradinės ieškovės namuose, R. K. ne kartą buvo pasiūlyta sudaryti darbo dėl pradinės ieškovės ir jos dukros priežiūros, sutartį su atsakovu, tačiau ši atsisakiusi. Liudytojas R. M. paaiškino, kad greitu laiku po R. K. apsigyvenimo pas pradinę ieškovę, atsakovui buvo pareikštas reikalavimas nutraukti rentos sutartį. Atsakovui svarstant, ar nutraukti sutartį kilo įtarimų, kad tai nėra tikroji pradinės ieškovės valia, o ji yra įtakojama trečiųjų asmenų, nes R. K. aplinkoje pastebėjęs veikiant, jo supratimu, prieštaringos reputacijos teisininką, apie kurį rašė laikraštis, kad jis padarė nusikalstamą veiką. Liudytojas R. Š. parodė, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos socialinės globos skyriaus vedėjos kabinete, po pradinės kreditorės mirties, dalyvaujant jam, skyriaus vedėjai E. P., liudytojui R. M., ieškovei R. K., buvo tariamasi dėl konfliktinės situacijos sprendimo ir neveiksnios pradinės ieškovės dukros globos. R. Š. paaiškino, kad buvo beveik pasiektas susitarimas, kad atsakovas įdarbina R. K., o ši prižiūri pradinės ieškovės neveiksnią dukrą, toliau gyvendama kartu su ja ir gauna dalį pradinės kreditorės turto, tačiau bebaigiant susitarti į kabinetą įėjo „I.“ (taip nurodė liudytojas) ir išsivedė ieškovę. Teisininką I. liudytojas R. M. teigia sutikęs ir pradinės ieškovės laidotuvėse. Tai, kad ieškovė aptarinėjo su kitais asmenimis apie jos sudarytą rentos sutartį su atsakovu, matyti iš jos sesers L. R. parodymų. Liudytoja nurodė, kad pradinei ieškovei buvo kilę abejonių, ar ji ir jos dukra galės iki gyvos galvos gyventi savo namuose, kurie rentos sutartimi buvę perleisti atsakovui. Liudytoja paaiškino, kad rentos sutartimi atsakovas ją įsipareigoja aprūpinti tik gyvenamąja patalpa ir nėra garantijų, jog ji galėsianti likti gyventi savo namuose. Teismas nenustatė, kad pradinė ieškovė būtų kreipusis į atsakovą pašalinti jos abejones dėl rentos sutarties vykdymo, o konkrečiai dėl jos gyvenamosios vietos. Priešingai, ieškovės R. K. iniciatyva, buvo kreiptasi į teisininką V. I., po ko buvo atsakovui pateikta pretenzija dėl sutarties nutraukimo. Teismas darė išvadą, kad pradinės ieškovės sprendimą nutraukti rentos sutartį ir reikšti ieškinį teisme įtakojo tretieji asmenys. Atsakovas kreipėsi dėl pradinės ieškovės laidotuvių organizavimo į UAB „Laidotva“, tačiau ši paslaugos atlikti negalėjo, nes velionės palaikai buvo išvežti kitos laidojimo įmonės. Laidotuves organizavo ieškovė R. K., kuri šio klausimo nederino su atsakovu, nors šis turėjo pareigą tai atlikti. R. K. nepateikė atsakovui sąskaitos laidotuvių išlaidoms apmokėti, nekvietė atsakovo kunigo laidotuvių apeigoms atlikti. Tokį ieškovės elgesį teismas vertino kaip neatitinkantį rentos sutarties ir kliudantį atsakovui įvykdyti savo pareigą pagal rentos sutartį ir iš jos sekusius žodinius susitarimus su pradine ieškove.

7Rentos sutartis buvo sudaryta ir trečiojo asmens A. Š. naudai, kuriai reikalinga nuolatinė priežiūra, jai yra nustatyta globa ir paskirta globėja. Liudytojas Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas R. Š. parodė, kad A. Š. yra prižiūrima, aprūpinta, dėl globos nekyla jokių problemų. Atsakovas su K. Č. sudarė darbo sutartį ir moka atlyginimą už A. Š. priežiūrą. Trečiojo asmens A. Š. atstovė nurodė, kad rentos sutartis jos atstovaujamosios atžvilgiu yra vykdoma tinkamai. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas darė išvadą, kad tretysis asmuo A. Š., galiojant sutarčiai, gauna visą jai reikalingą priežiūrą, aprūpinimą, gyvena savo gimtuosiuose namuose, kaip to ir norėjo jos velionė motina – pradinė ieškovė ir kas iš esmės atitinka tikrąją pradinės ieškovės valią. Panaikinus rentos sutartį tretysis asmuo gautų tik privalomąją palikimo dalį, atsakovas netektų pareigos rūpintis jos atstovaujamąja, o ieškovė įgytų teisę į jai tenkančią palikimo dalį, tačiau neturėtų jokios pareigos rūpintis trečiuoju asmeniu, kas iš esmės yra priešinga pradinės ieškovės valiai, kad asmuo įgijęs jos turtą neturėtų pareigos pasirūpinti jos neveiksnia dukra. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas sprendė, kad atsakovo elgesys atitiko ir atitinka pradinės ieškovės valią, reikalavimas nutraukti rentos sutartį atsiradęs tik dėl trečiųjų asmenų įtakos, o to laikyti esminiu sutarties pažeidimu dėl atsakovo kaltės negalima, todėl teismas ieškinį šioje dalyje atmetė.

8Teismas pateikto televizijos laidos vaizdo įrašo nelaikė objektyviu įrodymu, nes įrašė tik fragmentuotai yra įterpti keli pradinės ieškovės paaiškinimai, laida nėra informacinio pobūdžio ir yra persmelkta ieškovės ir teisininko V. I. nuomone.

9Tiek iki rentos sutarties sudarymo ir jos sudarymo metu tikroji pradinės ieškovės valia buvo perleisti visą savo turtą Bažnyčiai, t. y. tam asmeniui, kuris po jos mirties rūpinsis jos neveiksnia dukra (trečiuoju asmeniu), prižiūrės ją ligos patale bei pasirūpins laidotuvėmis. Teismas iš liudytojo R. M., pasirašiusio traktoriaus pirkimo - pardavimo sutartį, parodymų, pradinės ieškovės veiksmų sprendė, jog realiai buvo sudarytas neatlygintinas sandoris, t. y. dovanojimo sandoris.

10Pradinė ieškovė atsakovui pervedė 10 000 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kad tai auka bažnyčiai A. Š. priežiūrai. Realiai tai yra tikslinės lėšos A. Š. priežiūrai ir jos iki ieškinio padavimo dienos nebuvo naudojamos. Teismas vertino, kad 2012-10-26 mokėjimo nurodymu pervestos tikslinės lėšos yra tęstiniai pradinės ieškovės ir atsakovo santykiai, kylantys iš jų 2011-01-06 sudarytos rentos sutarties. Šiam teisiniam santykiui teismas netaikė CK 6.476 str. nuostatos ir sprendė, kad šiuo pagrindu lėšos negali būti išreikalautos iš atsakovo, todėl ieškinį ir šioje dalyje atmetė.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2015-06-10 sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; apklausti liudytojus bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Mano, jog teismas bylą išnagrinėjo ne objektyviai, nevertino visų įrodymų turėdamas tikslą ieškinį atmesti. Teismas rėmėsi tik formaliu sutarties aiškinimu, nepasisakė dėl ginčo sutarties turinio, neištyrė ir neįvertino visų faktinių aplinkybių, susijusių su sutarties sąlygų vykdymu, nemotyvavo kodėl rėmėsi tik atsakovo ir jo naudai liudijusių asmenų paaiškinimais, kad tarytum pradinė ieškovė atsisakė išlaikymo savo valia, nenustatė kokio turinio išlaikymo suteikė atsakovas. Atsakovas neįrodė, jog buvo teiktas tinkamas išlaikymas. Pradinė ieškovė tinkamai vykdė sutarties pareigą perleisti atsakovui nuosavybės teisę į jos butą, tačiau atsakovas nevykdė pareigos rūpintis rentos gavėja ir jos neįgalia dukra joms teikti išlaikymą iki gyvos galvos; atsakovo pavieniai veiksmai nepripažintini tinkamu sutarties vykdymu. Kasdieninę priežiūros prievolę būtina vykdyti nuolat, o ne retkarčiais. Teismas nesiaiškino kokią realią paramą per visą sutarties galiojimo laiką ji gavo iš rentos davėjo. Pradinė ieškovė jokio realaus išlaikymo iš atsakovo negavo. Teismas nenustatė nei vieno konkretaus atvejo, kuris patvirtintų minimalų išlaikymo suteikimą pirminei ieškovei. Teismas turėjo įvertinti, jog per visą sutarties laikotarpį atsakovas neskyrė nei vieno cento įsipareigojimams vykdyti, nesirūpino nei laidotuvėmis, nei drabužiais bei avalyne. Teismas netyrė ir nevertino iš kokių lėšų gyveno pradinė ieškovė ir jos neįgali dukra. Nesutinka su teismo išvadomis, jog ieškovė paveikė pradinę ieškovę reikšti ieškinį dėl sutarties nutraukimo. Mano, jog atsakovas paveikė pradinę ieškovę sudaryti įvairias sutartis bei perleisti turtą. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, jog atsakovui buvo trukdoma vykdyti sutartis, pvz. palaidoti pirminę ieškovę. Pradinės ieškovės visą buitį tvarkę ieškovė, kartais jai padėdavo V. Č., todėl visas turtas buvo prarastas beprasmiškai, nes atsakovas nesirūpino buitimi. Mano, jog teismo sprendimas buvo įtakotas atsakovo, nes rėmėsi atsakovo niekuo neparemtais teiginiais, jog pati pradinė ieškovė rūpinosi buitimi bei dukra ir niekam pretenzijų nereiškė. Teismas, nenustatydamas jokios paramos gavimo fakto pradinei ieškovei, privalėjo tenkinti ieškinį visiškai. Įvertindamas, jog pirminę ieškovę įtakojo prieštaringos reputacijos teisininkas, teismas turėjo susimąstyti, ar kunigas nėra dar prieštaringesnės reputacijos. Kas būtų, jei rentos sutartis būtų panaikinta yra tik spėlionės, kuriomis teismas negali remtis. Be to, A. Š. globėja J. D. yra tik „popierinė“ globėja, nes ji gyvena Biržų mieste, dirba mokykloje, dirba vargonininke bažnyčioje ir globėjos vaidmeniui nelieka laiko. Mano, kad atsakovas privalo traktorių grąžinti, nes jis už jį nieko nemokėjo, byloje nėra pateikta duomenų, jog tai buvo kitoks tariamas sandoris. Atsakovas gavo pakankamai turto, tačiau per keturis metus jokios realios pagalbos neteikė. Traktoriaus perleidimas yra atlygis už neįgalaus asmens priežiūrą, tačiau atsakovo steigimo dokumentai nesuteikia teisės jam verstis ūkine komercine veikla – už konkretų darbą gauti konkretų atlygį. Be to, globą reglamentuoja teisės aktai, o atsakovas tokia veikla užsiimti iš viso negali. Taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl 10 000 Lt perdavimo, nes šie pinigai skirti veiklai, kurios atsakovas negali vykdyti – konkretaus asmens priežiūrai ateityje. Šiuo atveju tai yra avansinis mokėjimas už paslaugą, kurios juridinis asmuo ateityje negalės suteikti. Todėl ši suma grąžintina ieškovei, kaip juridinio asmens veiklos, prieštaraujančios jo steigimo dokumentams, rezultatas. Teismas neatskleidė bylos esmės, liko nenustatytos pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės. Teismas nepasisakė, kodėl atmetė liudytojos J. G. parodymus, dalį V. Č. parodymus. Mano, jog galimas teismo šališkumas, nes atmetė ieškovės įrodymą – televizijos laidos įrašą. Šioje byloje egzistuoja viešasis interesas, kurį teismas turi ginti, bet to nedarė. Teismas privalėjo apklausti liudytojus, kurie bendravo su pradine ieškove ir galėtų nurodyti aplinkybes dėl išlaikymo iki gyvos galvos sudarymo, jos vykdymo, pradinės ieškovės valios išreiškimo nutraukti tokią sutartį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Mano, kad bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme teisingiau ir efektyviau būtų išnagrinėtas žodinio proceso tvarka.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 str. reikalavimų, nenurodytas apeliacinio skundo pagrindas, nėra suformuotas apeliacinio skundo dalykas, apeliantės argumentai paremti tik subjektyvia jos nuomone. Apeliacinio skundo išdėstyti argumentai neparemti byloje esančiais įrodymais. Be to, apeliacinis skundas grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėjo išvados, jog šios bylos iniciavimui turėjo įtaką tretieji asmenys, nes tai patvirtina byloje esantys įrodymai. Apeliantė įsikėlusi į rentos gavėjos namus, ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama apsunkinti atsakovo galimybes tinkamai vykdyti rentos sutartį. Atsakovui kilo rimtų abejonių dėl pirminės ieškovės valios nutraukti rentos sutartį, kadangi praėjus beveik 3 metams nuo sutarties pasirašymo, pradinė ieškovė nėra išreiškusi jokių pretenzijų dėl netinkamai vykdomos rentos sutarties. Mano, kad apeliantė šią bylą iniciavo savanaudiškais tikslais, ji pas pradinę ieškovę apsigyveno tik tam, kad užvaldytų visą jos turtą. Elektroniniu laišku apeliantės dukra J. G. pasiūlė atsakovui pasidalinti pradinei ieškovei priklausiusį turtą. Tokio turinio pasiūlymas atskleidžia tikruosius apeliantės tikslus bei rodo, kad ši byla buvo inicijuota pačios apeliantės, o ne pradinės ieškovės. Mano, kad pradinė ieškovė dėl itin blogos savijautos net nesuprato kokius dokumentus pasirašo ir galbūt net nežinojo apie šią bylą, kadangi ant atstovavimo sutarties nėra jos parašo. Be to, mirus pradinei ieškovei, apeliantė tą pačią dieną, 2014-10-10, kreipėsi į notarę V. D. dėl palikimo priėmimo ir tą pačią dieną sudarė atstovavimo sutartį dėl jos interesų atstovavimo šioje byloje su iki tol pradinę ieškovę atstovavusiu atstovu. Tai leidžia daryti išvadą, kad apeliantei iš tikrųjų rūpėjo ir iki šiol rūpi vienas tikslas - kuo greičiau paveldėti nekilnojamąjį turtą. Atsakovas yra siūlęs apeliantei pasirašyti sutartį, kurios pagrindu ji gyventų pas Rentos gavėjas ir atsakovas jai mokėtų už Rentos gavėjų priežiūrą, tačiau ji atsisakydavo tokio pasiūlymo. Apeliantė nurodė, kad ji nepasirašė šios sutarties vien dėl to, jog atsakovas ją tik įdarbintu, o ne leistų gyventi Rentos gavėjų namuose bei neperleistų Rentos gavėjų namelį jai už priežiūrą. Be to, globos byloje apeliantė visais būdais bandė tapti A. Š. globėja ir buvo suinteresuota grįžti į Rentos gavėjų namus. Apeliantė stengėsi visais įmanomais būdais apsunkinti atsakovo galimybes vykdyti rentos sutartį ir tikėtina, kad būtent ji inicijavo šią bylą. Mano, kad pirminė ieškovė nebesuvokė savo veiksmų, pasirašydama pranešimą dėl rentos sutarties nutraukimo. Be to, pradinė ieškovė testamentą, kuriuo paliko visą turtą apeliantei, pasirašė savo namuose, todėl tikėtina, kad ji buvo tiek nusilpusi, kad nebepajėgė atvykti į notarų biurą ir tikėtinai nebesuprato savo veiksmų reikšmės ir pasekmių. Visos aplinkybės rodo, jog byla buvo inicijuota ne dėl to, kad pradinės ieškovės manymu atsakovas netinkamai vykdė Rentos sutarties įsipareigojimus, o dėl to, jog apeliantė siekė įgyti pirminei ieškovei priklausiusį turtą. Iki apeliantei įsikišant, rentos sutartis buvo vykdoma sklandžiai, vadovaujantis abiejų šalių bendradarbiavimo principu, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai ir liudytojų parodymai. Atsakovas nesaugojo jokių įrodymų apie Rentos sutarties vykdymo, rentos gavėjos niekada nebuvo pareiškusios pretenzijas dėl netinkamos rentos sutarties vykdymo. Atsakovas pateikė į bylą visus turimus įrodymus bei nurodė liudytojus, kurie patvirtino, jog rentos sutartis buvo vykdoma tinkamai. Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad teismas netyrė rentos sutarties turinio bei nenustatė atsakovo vykdymo pareigų yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas detaliai pasisakė dėl rentos sutarties turinio ir sutarties šalims tekusių pareigų vykdymo. Byloje nėra įrodymų, kad Rentos gavėjos būtų buvusios alkanos, nebūtų aprūpintos. Pirminė ieškovė nereikalavo kasdien pirkti maisto, tik retkarčiais pasiskambindavo ir paprašydavo kokių tai produktų, kurie būdavo nuperkami ir atvežami į namus. Atsakovo ūkvedžiui G. Š. buvo paskirta aptarnauti rentos gavėjas, jis jomis ir rūpindavosi, veždavo didelius kiekius maisto. Pradinei ieškovei mirus, būtent atsakovas ėmėsi iniciatyvos dėl A. Š. globėjo paskyrimo, buvo sudaryta darbo sutartis su K. Č., kuri prižiūrėjo A. Š.. Be to, Rentos gavėjų namai buvo remontuojami, keičiamas stogas bei atliktas būtinasis remontas. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, jog pradinė ieškovė mokėjo pinigus už paslaugas, nes tokių įrodymų byloje nepateikta. Apeliantė sąmoningai vengdavo kviestis į pagalbą atsakovo ūkvedį tam, kad vėliau galėtų įrodyti, jog Rentos gavėjoms padėjo kiti asmenys. Be to, atsakovas mokėdavo už sunaudotą elektros energiją, domėjosi apie rentos gavėjų sveikatos būkle bei dalyvavo sveikatos priežiūros procese. Apeliantė sąmoningai neleido atsakovui pasirūpinti pirminės ieškovės laidotuvėmis ir net nesikreipė į atsakovą dėl išlaidų atlyginimo, ji ėmėsi savavališkai organizuoti laidotuves. Atsakovas įrodė, jog rentos sutartį vykdė ir iki šiol vykdo tinkamai pagal pirminės ieškovės valią, o apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo išvados teisingumo. Byloje nėra įrodymų, kurie pagrįstų esminį rentos sutarties pažeidimą. Pradinė ieškovė siekdama sudaryti rentos sutartį, iš esmės siekė apsaugoti savo dukrą. Byloje nėra jokių įrodymų, jog atsakovas nevykdė savo pareigų pagal rentos sutartį ir kad tai būtų sukėlę neigiamas pasekmes rentos gavėjoms. Apeliantė sąmoningai klaidina teismą apie neva netinkamai vykdytą rentos sutartį. Tai, kad pirminė ieškovė pati mokėjo už kasdienines paslaugas ir prekes, niekaip neįrodo, kad atsakovas iš esmės pažeidė rentos sutartį. Pirminė ieškovė niekada nesikreipė į atsakovą dėl jos patiriamų išlaidų kompensavimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nėra teisinio ir faktinio pagrindo konstatuoti esminį Rentos sutarties pažeidimą. Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl traktoriaus perleidimo sutarties, be to, ji kelia naujus argumentus, kurie nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme, apie tariamai atsakovo vykdomą komercinę veiklą. Apeliantė nenurodė nei vieno teisinio ar faktinio argumento, kuris paneigtų teismo išvados pagrįstumą dėl skolos už traktorių priteisimo. Teismas pagrįstai pripažino, kad šis sandoris yra dovanojimo, o sandoris dėl traktoriaus perleidimo neprieštarauja atsakovo veiklos tikslams ir nereiškia, jog atsakovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą. Nepagrįsti apeliantės argumentai dėl 2 896,20 Eur (10 000 Lt) grąžinimo, nes šie pinigai skirti A. Š. priežiūrai ir tai neprieštarauja atsakovo tikslams ir jokiems galiojantiems teisės aktams. Naujas apeliantės reikalavimas apeliacinėje instancijoje pripažinti sandorį dėl sumos išlaikymui pervedimo prieštaraujančiu atsakovo steigimo dokumentuose nurodytiems tikslams, atmestinas kaip neteisėtas CPK 312 str. pagrindu. Pažymi, kad šiuo atveju pirminės ieškovės lėšų pervedimas atsakovui ir jų panaudojimas pagal paskirtį, t. y. A. Š. priežiūrai, neprieštarauja atsakovo veiklos tikslams ir galiojantiems teisės aktams, nes atsakovas neužsiėmė ir neužsiima jokia ūkine – komercine veikla, kaip bando įrodyti apeliantė.

14Nesutinka su apeliantės prašymais apklausti naujus liudytojus ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Liudytojai galėjo būti apklausti pirmosios instancijos teisme, tačiau apeliantė tokio prašymo neteikė, o skunde nepaaiškino, kodėl būtinybė apklausti šiuos liudytojus iškilo būtent dabar ir kas kliudė juos apklausti iki ginčijamo sprendimo priėmimo. Apeliantė nenurodė jokių motyvų, pagrindžiančių prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Kadangi atsakovui taip pat nežinomos aplinkybės, dėl kurių teismas turėtų šią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, apeliantės prašymas turi būti atmestas, kaip nepagrįstas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiojo asmens A. Š. atstovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog teismas ištyrė rentos sutarties turinį bei nustatė aplinkybes, kurios patvirtina faktą, jog atsakovas tinkamai vykdė savo pareigas pagal rentos sutartį. Teismas apklausė byloje tiek ieškovės tiek atsakovo kviestus liudytojus, įvertino visus reikšmingus įrodymus, pagal kuriuos nėra pagrindo konstatuoti esminį rentos sutarties pažeidimą. Apeliantė nenurodė nei vieno teisinio ar faktinio argumento, kuris paneigtų sprendime išdėstytų teismo motyvų teisingumą ir pagrįstumą. Apeliaciniame skunde ieškovė pateikia tik subjektyvų vertinimą. Teismas byloje nustatė visas aplinkybes, kurios rodo, jog rentos sutartis trečiojo asmens A. Š. atžvilgiu vykdoma tinkamai. Nesuprantami apeliantės argumentai, jog J. D. yra tik „popierinė“ globėja, nes tai niekaip neįrodo esminio rentos sutarties pažeidimo. Apeliantės nenurodo jokių argumentų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą dėl traktoriaus bei 10 000 Lt. Be to, nurodydama grąžinimo pagrindą dėl 10 000 Lt naują pagrindą, kuris nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme. Taip pat nesutinka su ieškovės argumentais apklausti liudytojus, nes tai galėjo prašyti pirmosios instancijos teisme. Prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka yra nemotyvuotas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

18Apeliantė prašė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, papildomai apklausti liudytojus. Atsižvelgdama į šį prašymą, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalies nuostatą apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, aplinkybė, kad apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas netinkamu bylos faktinių aplinkybių nustatymu ir įrodymų vertinimu, nesudaro pagrindo ją nagrinėti žodinio proceso tvarka. Be to, apeliantė nereiškė reikalavimo pirmosios instancijos teisme papildomai apklausti jos nurodomus liudytojus, nepateikė papildomai rašytinių įrodymų, kuriuos reikėtų tirti, todėl byla pagal apeliantės skundą nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

19Byloje nustatyta, kad N. O. Š. (Rentos gavėja) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas (Rentos mokėtojas) 2011 m. sausio 6 d. sudarė Išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią Rentos gavėja perdavė, o Rentos mokėtojas priėmė: 7,79 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ); gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais ir kitus statinius, esančius ( - )kurie pereina Rentos mokėtojui nuosavybės teise. Rentos gavėja Rentos mokėtojui taip pat perdavė 6,07 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris pereina Rentos mokėtojui nuosavybės teise. Rentos mokėtojas mainais už jam perduodamus Nekilnojamuosius daiktus įsipareigojo išlaikyti Rentos gavėją ir jos dukrą A. Š., gim. ( - ) iki gyvos galvos. Į Rentos mokėtojo pareigą išlaikyti Rentos gavėjus iki gyvos galvos įeina jų aprūpinimas gyvenamąja patalpa, jos išlaikymas bei remontas, aprūpinimas drabužiais, avalyne bei kitokia apranga, maitinimas, taip pat slaugymas, gydymo ir kelionės išlaidų apmokėjimas bei medikamentų ir kitų gydymui būtinų daiktų pirkimas ligos atveju, taip pat pareiga apmokėti rentos gavėjų laidojimo išlaidas (t. 1, b. l. 9-15, sutarties 2.1, 2.2, 2.4 punktai).

20N. O. Š. (Pardavėja) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas (Pirkėjas) 2012 m. rugsėjo 13 d. sudarė traktoriaus, savaeigės mašinos ar traktoriaus priekabos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Pardavėja pardavė Pirkėjui jai nuosavybės teise priklausantį traktorių T-301780, gamyklinis Nr. 691551, gamybos metai 1999, valstybinis Nr. ( - ) už 1 000 Lt (t. 1, b. l. 54).

21N. O. Š. 2012 m. spalio 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 0000000001 pervedė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodui 10‘000 Lt, kaip auka bažnyčiai, savo dukros A. Š. priežiūrai (t. 1, b. l. 26).

22N. O. Š. pasirašytas 2014 m. sausio 28 d. Pranešimas apie sutarties nutraukimą, kuriuo pranešama, kad vienašališkai nutraukia 2011 m. sausio 6 d. sudarytą Išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, nes rentos mokėtojas nevykdė sutarties 2.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų, taip iš esmės pažeisdamas rentos gavėjos interesus, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodo vadovui R. M. įteiktas 2014-01-29 (t. 1, b. l. 25).

23N. O. Š. atstovo advokato P. S. ieškinys dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo, aukos atšaukimo ir skolos priteisimo atsakovui Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodui Biržų rajono apylinkės teisme gautas 2014-06-02.

24N. O. Š. ( - ) mirė, o jos palikimą priėmė testamentinė įpėdinė R. K. ir įpėdinė, turinti teisę į privalomąją palikimo dalį iš testamentu palikto turto – palikėjos dukra A. Š., atstovaujama globėjos J. D., kuri palikimą priėmė, sudarant turto apyrašą (t. 1, b. l. 3-7, t. 2, b. l. 21, 27, 32,55).

25Pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutartį rentos gavėjas – fizinis asmuo perduoda jam priklausantį gyvenamąjį namą, butą, žemės sklypą ar kitokį nekilnojamąjį daiktą rentos mokėtojui nuosavybės teise, o rentos mokėtojas įsipareigoja išlaikyti rentos gavėją ir (arba) šio nurodytą asmenį (asmenis) iki gyvos galvos. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis – rentos porūšis, kuriam būdingi bendrieji rentos sutarties požymiai ir rūšiniai rentos iki gyvos galvos požymiai (CK 6.460 straipsnio 2 dalis). Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties skiriamieji požymiai, lemiantys šių teisinių santykių reglamentavimo specifiką, yra šie: rentos mokėtojui už rentą perleidžiamas ne bet koks turtas, o tik nekilnojamasis daiktas; rentos forma – asmens išlaikymas, t. y. rentos gavėjo (jo nurodyto asmens) asmeninių poreikių tenkinimas natūra: aprūpinimas gyvenamąja patalpa, apranga, maitinimas, o jeigu rentos gavėjo sveikatos būklė reikalauja, – ir jo priežiūra (CK 6.461 str. 1 d.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-25 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-511/2013).

26Teismų praktikoje pripažįstamą, kad pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutartį rentos gavėjas įgyja teisę gauti reikiamas paslaugas ir priemones būtiniausiems, gyvybiškai svarbiems asmeniniams poreikiams tenkinti. Rentos mokėtojas, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas išlaikymo prievolę pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, gali padaryti didelę ir nepataisomą žalą rentos gavėjo sveikatai, kitiems teisėtiems jo interesams. Tokia rentos gavėjo priklausomybė nuo rentos mokėtojo tinkamo prievolės vykdymo įpareigoja šią prievolę vykdyti ne formaliai vadovaujantis sutarties nuostatomis, bet pagal sąžiningumo ir protingumo kriterijus (CK 6.189 str. 1 d.). CK 6.464 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta rentos gavėjo teisė nutraukti sutartį, jei rentos mokėtojas iš esmės pažeidžia sutartį (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-02 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-207/2006; 2007-11-05 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-461/2007; 2011-11-11 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-425/2011).

27Klausimas, ar konkretus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimas iš esmės pažeidžia išlaikymo įsipareigojimus, sprendžiamas įvertinant išvardytus sutarties ypatumus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kokiais bendraisiais kriterijais vadovaujantis nustatomi esminiai sutarčių pažeidimai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2004-06-29 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004 nurodė, kad esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, todėl kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, dėl kokių priežasčių lieka neįgyvendinti nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti sutarties vykdymo rezultatų lūkesčiai. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad rentos gavėjo būtiniausių poreikių tenkinimas priklauso nuo tinkamo sutarties vykdymo, todėl griežtas sutarties sąlygų laikymasis yra labai svarbus. Esant blogai rentos gavėjo sveikatos būklei ar turtinei padėčiai, laiku nepatenkinus jo poreikio gauti reikiamą materialinę paramą ar paslaugas, rentos gavėjo interesams gali būti padaryta didelė žala, todėl tuo konkrečiu atveju tai būtų sutarties pažeidimas iš esmės.

28Apeliantė teigia, kad teismas formaliai aiškino sutarties tekstą, neištyrė ir neįvertino visų faktinių aplinkybių, netinkamai motyvavo sprendimą, nesiaiškino kokią realią paramą per visą sutarties galiojimo laiką suteikė atsakovas rentos gavėjai ir galiausiai neatskleidė bylos esmės.

29Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir nesirūpino rentos gavėjomis N. O. Š. ir jos neįgalia dukra A. Š.. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad rentos gavėja N. O. Š. buvo giliai tikinti, apsisprendusi ir nuosekliai siekė įgyvendinti savo apsisprendimą palikti visą jai priklausantį turtą bažnyčiai, kad reikalui esant, būtent bažnyčia galėtų pasirūpinti ja pačia ir jos neįgalia dukra. Nurodytus apsisprendimo motyvus patvirtina N. O. Š. 2004-03-12 laiškas ir vėliau jos sudarytos sutartys: 2010-02-24 testamentas, kuriuo visą priklausantį turtą palieka atsakovui; 2011-01-06 Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis; 2012-09-13 traktoriaus perleidimo sutartis, kurią pirmosios instancijos teismas pagrįstai kvalifikavo dovanojimo sutartimi; 2012-10-26 piniginių lėšų pervedimas dukters A. Š. priežiūrai (t. 1, b. l. 117, t. 4, b. l. 30-31).

30Atsakovas nurodė, kad su N. O. Š. buvo ir žodinis susitarimas, kad pastaroji, būdama neįgalios dukters globėja, pati rūpinsis dukra, apsimokės būtinas savo išlaidas, o esant reikalui kreipsis pagalbos į atsakovą. Šias atsakovo nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas įvertino kaip N. O. Š. ir atsakovo žodinę sutartį po rentos sutarties sudarymo. Įvertinus tai, kad pati N. O. Š. byloje taip ir nebuvo išklausyta, nepasisakė dėl sutarties vykdymo/nevykdymo (mirė 2014-10-10), atsakovo nurodytos aplinkybės dėl žodinės sutarties su N. O. Š. sudarymo byloje nepaneigtos, todėl apeliantės argumentas, kad teismas nepasisakė dėl sutarties sąlygų vykdymo yra nepagrįstas. Atsakovas nuo 2011 metų draudžia nekilnojamąjį turtą, kuriuo naudojosi ir gyveno abi rentos gavėjos, o šiuo metu – tik A. Š., moka žemės mokesčius, sudarė apsaugos sutartį (t. 1, b. l. 118-134, 137-142, t. 2, b. l. 126-132). Atsakovas neginčija aplinkybės, kad po sutarties sudarymo N. O. Š. buvo pakankamai geros fizinės būklės, todėl nuolatinė prižiūra ir slauga nebuvo organizuojama. Rentos gavėjoms, N. O. Š. prašymu, buvo suteikiamas transportas vykti į gydymo įstaigas, parduotuves ir pan.

31Apeliantė teigia, kad teismas vertino tik dalį liudytojos V. Č. parodymų, nevertino atsakovui nenaudingų parodymų. Toks argumentas nėra pakankamai pagrįstas, nes išklausius liudytojos V. Č. parodymus, negalima daryti išvados, kad jos parodymai buvo nenaudingi atsakovui ir naudingi ieškovei. Minėta liudytoja, kaip lankomosios priežiūros darbuotoja, rentos gavėjas lankydavo periodiškai, patvirtino, kad rentos gavėjoms nieko netrūko, būnant rentos gavėjų namuose, kitų asmenų nesutiko. Liudytoja atvirtino, kad R. K. rūpinosi rentos gavėjomis, kai nuolat apsigyveno jų namuose, kad šiuo metu A. Š. nuolat rūpinasi kartu gyvenanti K. Č..

32Liudytoja A. Š., socialinių paslaugų darbuotoja patvirtino, kad A. Š. globa rūpinosi kunigas R. M., tarėsi, bendradarbiavo su juo spręsdami kaip geriau organizuoti paslaugų teikimą. Už A. Š. suteiktas socialines paslaugas mokėjo N. O. Š., nes buvo jos globėja. Bylos duomenys patvirtina, kad Biržų rajono apylinkės teismo 2004-12-13 nutartimi A. Š. nustatyta globa, o jos globėja paskirta N. O. Š. (t. 2, b. l. 23). Ši aplinkybė patvirtina liudytojo R. M. parodymus, kad N. O. Š. sveikata ir fizinė būklė, nežiūrint į amžių, buvo pakankamai gera, jai nuolatinės priežiūros ir slaugos nereikėjo (CPK 178 str.). Po N. O. Š. mirties atsakovas 2014-11-12 sudarė darbo sutartį su K. Č., kuri iki šiol rūpinasi ir prižiūri A. Š. (t. 2, b. l. 134-136, 165, t. 3, b. l. 42-49). Liudytojas kunigas R. M., kuris nuo 2003 metų tarnauja Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje ir kuris atstovavo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodui pasirašant 2011-01-06 Išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, patvirtino, jog jam buvo žinoma, kad pas N. O. Š. apsigyveno R. K., kuri ją prižiūri ir padeda tvarkytis. Tokia situacija atsakovą tenkino, nes jam nereikėjo papildomai ieškoti kito žmogaus N. O. Š. priežiūrai, todėl R. K. ne kartą buvo siūloma sudaryti darbo sutartį dėl jos atliekamo darbo pas N. O. Š. ir gauti už tai tinkamą atlygį, tačiau ji atsisakė pasiūlymų ir tikrųjų atsisakymo motyvų neatskleidė. Bylos duomenys patvirtina, kad R. K. už darbą ir priežiūrą N. O. Š. dosniai atsilygino, 2013-08-02 dovanodama 10‘000 Lt, o 2014-01-17 – 9‘000 Lt (t. 2, b. l. 57-58, t. 3, b. l. 16-17).

33Apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovas visiškai nevykdė rentos sutarties, nepatvirtina ir rentos gavėjos elgesys. Akivaizdu, jei atsakovas būtų nevykdęs sutartinių įsipareigojimų, N. O. Š., kuri apibūdinama kaip mąstanti ir šviesaus proto asmenybė, nebūtų 2012-09-13, t. y daugiau nei po pusantrų metų nuo rentos sutarties sudarymo, neatlygintinai perleidusi atsakovui turimą transporto priemonę – traktorių, o 2012-10-26 įmokėjusi 10‘000 Lt dukters priežiūrai. Kolegijos vertinimu, N. O. Š. veiksmai patvirtina, kad rentos sutartis buvo vykdoma tinkamai ir vykdoma iki šiol A. Š. atžvilgiu (CPK 185 str.).

34Rentos gavėja su dukterimi, kaip ir buvo susitarta, gyveno savo namuose, kurie buvo sutvarkyti, jomis atsakovas rūpinosi pagal poreikius, buvo teikiamos socialinės paslaugos. Kaip minėta, pagrįstų įrodymų, kad atsakovas neteikė rentos gavėjoms joms būtinos pagalbos, nevykdė sutartinių įsipareigojimų nepateikta. Be to, atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu pareigą aprūpinti rentos gavėją drabužiais, avalyne bei kitokia apranga vien dėl to, kad minėti daiktai nebuvo nupirkti. Tokių daiktų pirkimas priklauso nuo realaus jų poreikio. Jeigu rentos gavėja juos turi ir neprašo, kad atsakovas nupirktų naujus, atsakovo prievolė nelaikytina pažeista. Pažeidimas galėtų būti konstatuojamas tuomet, jeigu rentos gavėjai būtų objektyviai reikalingi nauji rūbai, batai ir kitokia apranga ir ji apie tai praneštų rentos mokėtojui, o pastarasis atsisakytų naujus drabužius, ar avalinę nupirkti. Kad tokia situacija būtų buvusi, byloje įrodymų nėra. Ta aplinkybė, kad pati N. O. Š., būdama neįgalios dukters globėja, mokėjo už suteikiamas socialines paslaugas, apmokėdavo kitas savo išlaidas tik patvirtina, kad N. O. Š. veikė pagal žodinį susitarimą su atsakovu ir dėl to atsakovui pretenzijų nereiškė. Esant sutarties šalių žodiniam susitarimui dėl rentos sutarties vykdymo, teismui nėra pagrindo vertinti atsakovo paramos mąsto rentos gavėjoms. Be to, rentos sutartis nenumato, kad atsakovas įsipareigoja teikti konkretaus mąsto paramą ir dar tai įrodyti.

35Nesutiktina su apeliantės argumentų, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, kad apeliantė trukdė palaidoti N. O. Š.. Byloje esanti UAB „Laidotva“ pažyma patvirtina, kad 2014-10-10 į UAB „Laidotva“ kreipėsi kunigas R. M. su prašymu pasirūpinti tą pačią dieną mirusios N. O. Š. laidotuvėmis, tačiau nuvykus į mirusiosios namus paaiškėjo, kad N. O. Š. palaikai jau išvežti kitos laidojimo paslaugas teikiančios įmonės (t. 3, b. l. 38). Pažymėtina, kad apeliantė R. K. 2014-10-10, t. y. N. O. Š. mirties diena, veikė apgalvotai ir tikslingai, neinformavus atsakovo, kuris vis dar buvo rentos mokėtoju, viena sprendė dėl laidotuvių organizavimo, kreipėsi į notarą dėl turto paveldėjimo, sudarė sutartį dėl atstovavimo su advokatu P. S. (t. 2, b. l. 21-22). R. K. pateikė sąskaitas apie patirtas išlaidas laidojant N. O. Š. (t. 3, b. l. 13-14), tačiau atsakovui reikalavimo šias sąskaitas apmokėti, nepateikė iki šiol. Liudytojo R. M. teigimu, R. K. atsisakė perduoti jam N. O. Š. mirties liudijimą, kad jis galėtų atsakovo vardu išrašyti laidojimo išlaidų sąskaitas ir vėliau jas apmokėti. Visos šios aplinkybės paneigia apeliantės argumentą, kad ji netrukdė atsakovui pasirūpinti N. O. Š. laidotuvėmis. Kolegijos nuomone, paminėtos aplinkybės pakankamai gerai charakterizuoja apeliantę ir atskleidžia jos siekiamą tikslą – visiškai nušalinti atsakovą nuo sutarties vykdymo, o vėliau ir užimti jo vietą. Apeliantės savanaudiškus tikslus iš dalies patvirtina ir J. G., apeliantės dukters, laiškas su siūlomu taikos variantu: „<... palikti sodybą su žeme R., o visą kitą (miškas, traktorius...) bažnyčiai...>“ (t. 2, b. l. 122-124).

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad tam tikri faktai egzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-22 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2010-07-02 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-316/2010; 2013-01-16 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.).

37Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino R. K. pateikto televizijos laidos įrašo. Laida nėra objektyvi, kadangi ginčo situaciją ir aplinkybes vertino ir darė išvadas apeliantė R. K. ir ją atstovavęs teisininkas V. I. (CPK 180, 181, 185 straipsniai).

38Įvertinusi nustatytas faktines bylos aplinkybes visos bylos kontekste, liudytojų parodymus, pateiktus rašytinius įrodymus, apeliantės R. K. veiksmus nuo jos apsigyvenimo N. O. Š. namuose, siekimą supriešinti rentos gavėją su atsakovu, perimti jo funkcijas, trukdant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, kad tariamą N. O. Š. 2014-01-28 sprendimą nutraukti 2011-01-06 sutartį ir ginčyti sutarties nutraukimą teisme inicijavo pati apeliantė, siekdama savanaudiškų tikslų, paveldėti visą N. O. Š. turtą. Pastebėtina, kad 2014-01-28 pranešimas surašytas ne N. O. Š. ranka, o spausdintas, todėl atsakovas pagrįstai abejoja, kad minėtas pranešimas atitinka N. O. Š. valią.

39Nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais dėl traktoriaus pardavimo atsakovui. Kaip pagrįstai nurodo apeliantė, atsakovas neneigia, kad pinigų už traktorių nemokėjo. Liudytojo R. M. paaiškino, kad N. O. Š. norėjo visą savo turtą palikti bažnyčiai ir sudarant 2011-01-06 sutartį tiesiog neįrašė turimos transporto priemonės – traktoriaus į perduodamą atsakovui turtą. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartį N. O. Š. nereikalavo už traktorių pinigų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai minėtą sutartį vertino, kaip dovanojimo. Pažymėtina, kad 2014-01-28 pranešime apie rentos sutarties nutraukimą, atsakovui nieko nepranešama apie traktoriaus grąžinimą arba pinigų už jį sumokėjimą, taip pat apie 10’000 Lt aukos už A. Š. priežiūrą atšaukimą (t. 1, b. l. 25). Ši aplinkybė taip pat patvirtina abejones, kad pranešime neatsispindi tikrosios rentos gavėjos N. O. Š. valia.

40Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog N. O. Š. apsisprendimas perduoti jos turimą turtą bažnyčiai yra gerai apgalvotas ir subrandintas nuo 2004 metų. Dar iki sudarant Išlaikymo iki gyvos galvos sutartį (2011-01-06), N. O. Š. 2010-02-24 surašė testamentą, kuriuo visą jai praklausantį turtą paliko atsakovui. Tai, kad po šių sandorių sudarymo N. O. Š. perleido atsakovui transporto priemonę – traktorių (2012-09-13) bei pervedė lėšas neįgalios dukters išlaikymui, patvirtina, jog rentos sutartis buvo vykdoma, N. O. Š. pasitikėjo atsakovu, siekė visą turimą turtą jam perleisti, taip užsitikrindama, kad jos neįgalia dukterimi bus tinkamai pasirūpinta. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės bei pateikti įrodymai nesuteikia pagrindo pripažinti, kad atsakovas iš esmės pažeidė Išlaikymo iki gyvos galvos sutartinius įsipareigojimus, kad rentos gavėja N. O. Š. išreiškė savo valią nutraukti minėtą sutartį dėl rentos mokėtojo, atsakovo, netinkamo sutarties vykdymo.

41Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė įrodymų įvertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, materialiąsias teisės normas, nustatančias pagrindus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimui dėl rentos mokėtojo kaltės, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ar pakeisti (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

42Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės priteistinos atsakovo, atstovavusio save ir trečiąjį asmenį A. Š., apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios sudaro 839,50 Eur (CPK 79, 88, 93, 98 straipsniai, t. 4, b. l. 25-27, 34-37).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš R. K., a. k. ( - ) 839,50 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt devynis eurus 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodo naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovės N. O. Š. atstovas advokatas P. S. prašė nutraukti N. O. Š. ir... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Biržų rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 10 d. sprendimu ieškinį... 6. Pradinė ieškovė N. O. Š. buvo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios... 7. Rentos sutartis buvo sudaryta ir trečiojo asmens A. Š. naudai, kuriai... 8. Teismas pateikto televizijos laidos vaizdo įrašo nelaikė objektyviu... 9. Tiek iki rentos sutarties sudarymo ir jos sudarymo metu tikroji pradinės... 10. Pradinė ieškovė atsakovui pervedė 10 000 Lt, mokėjimo paskirtyje... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2015-06-10... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 14. Nesutinka su apeliantės prašymais apklausti naujus liudytojus ir bylą... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiojo asmens A. Š. atstovas prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 18. Apeliantė prašė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka,... 19. Byloje nustatyta, kad N. O. Š. (Rentos gavėja) ir Lietuvos evangelikų... 20. N. O. Š. (Pardavėja) ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios –... 21. N. O. Š. 2012 m. spalio 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. 0000000001 pervedė... 22. N. O. Š. pasirašytas 2014 m. sausio 28 d. Pranešimas apie sutarties... 23. N. O. Š. atstovo advokato P. S. ieškinys dėl išlaikymo iki gyvos galvos... 24. N. O. Š. ( - ) mirė, o jos palikimą priėmė testamentinė įpėdinė R. K.... 25. Pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutartį rentos gavėjas – fizinis asmuo... 26. Teismų praktikoje pripažįstamą, kad pagal išlaikymo iki gyvos galvos... 27. Klausimas, ar konkretus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimas iš... 28. Apeliantė teigia, kad teismas formaliai aiškino sutarties tekstą, neištyrė... 29. Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad atsakovas nevykdė sutartinių... 30. Atsakovas nurodė, kad su N. O. Š. buvo ir žodinis susitarimas, kad... 31. Apeliantė teigia, kad teismas vertino tik dalį liudytojos V. Č. parodymų,... 32. Liudytoja A. Š., socialinių paslaugų darbuotoja patvirtino, kad A. Š. globa... 33. Apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovas visiškai nevykdė rentos... 34. Rentos gavėja su dukterimi, kaip ir buvo susitarta, gyveno savo namuose, kurie... 35. Nesutiktina su apeliantės argumentų, jog atsakovas neįrodė aplinkybės, kad... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką dėl... 37. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino R. K.... 38. Įvertinusi nustatytas faktines bylos aplinkybes visos bylos kontekste,... 39. Nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais dėl traktoriaus pardavimo... 40. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog N. O. Š. apsisprendimas perduoti... 41. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės priteistinos atsakovo,... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 10 d. sprendimą palikti... 45. Priteisti iš R. K., a. k. ( - ) 839,50 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt...