Byla B2-1713-657/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant RUAB „Mondesta“ atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,

4nedalyvaujant atsakovės RUAB „Mondesta“ administratoriaus įgaliotam asmeniui (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant),

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės UAB „Petrolana“ dalies finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

6Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo įmonės restruktūrizavimo byloje kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti UAB „Petrolana“ kreditorinį reikalavimą 4500,00 Lt sumai ir pateikė prieštaravimus dėl dalies UAB „Petrolana“ pateikto finansinio reikalavimo – 1625,63 Lt (b.l. 4-5). Nurodė, kad administratorius gavo UAB „Petrolana“ finansinį reikalavimą 6125,63 Lt dydžio sumai, kurį sutikrinęs su RUAB „Mondesta“ buhalterinės apskaitos dokumentais nustatė, kad jis yra pagrįstas tik 4500,00 Lt dydžio sumai, o su finansiniu reikalavimu dėl 1625,63 Lt patvirtinimo nesutinka, nes kreditorės UAB „Petrolana“ finansinis reikalavimas yra grindžiamas 2012-05-21 PVM sąskaita-faktūra Serija PETROL Nr. 0017563 bei Tarpusavio skolų suderinimo aktu, kuris nepasirašytas RUAB „Mondesta“ atstovo.Be to, vadovaujantis teismų praktika, šis dokumentas negali būti laikomas savarankišku skolos pagrindu. Prašomą skolą 1625,63 Lt už RUAB „Mondesta“ 2012-10-29 mokėjimo pavedimu sumokėjo UAB „Sanlangis“, todėl kreditorė UAB „Petrolana“ nepagrįstai reikalauja 1625,63 Lt sumos. Dėl šių priežasčių administratorius teismo prašo netvirtinti 1625,63 Lt UAB „Petrolana“ finansinio reikalavimo RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje.

7UAB „Petrolana“ atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė.

8RUAB Mondesta“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčijama suma yra apmokėta ne tiesiogiai UAB „Mondesta“, bet jos prašymu skolą apmokėjo UAB „Sanlangis“, jokių papildomų įrodymų ieškovė nepateikė, todėl mano, kad nėra tenkinti ieškovės reikalavimo.

9Ieškovo ir administratoriaus atstovai į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai šalims įteikti įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Teisme gauti šalių prašymai nagrinėti bylą atstovams nedalyvaujant (b.l. 51-52), todėl ieškovo prašymu, byla nagrinėjama iš esmės šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

10UAB „Petrolana“ finansinio reikalavimo dalį 1625,63 Lt sumai atsisakytina tvirtinti.

11Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

12Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į resutrukūrizuojamą įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011).

13Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Mondesta“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi pakirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 13-17). 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Mondesta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b.l. 18-20). Šia nutartimi patvirtintas kreditorės UAB „Petrolana“ finansinis reikalavimas 4500,00 Lt sumai, o administratoriaus ginčijamos dalies UAB „Petrolana“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas iš RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo bylos Nr. B2-1016-657/2013 išskirtas nagrinėti į atskirą bylą Nr. B2-1713-657/2013.

14Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, tiek rungimosi, tiek ir dispozityvumo principai galioja visa apimtimi. Tokia išvada darytina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimo išsprendimas iš esmės reiškia, kad nagrinėjama savarankiška byla, kurioje sprendžiamas kreditoriaus pareikšto turtinio reikalavimo pagrįstumo klausimas skolininkui. Vien tai, kad šiuo atveju skolininkas yra įmonė, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, negali apsunkinti kreditoriaus galimybių rungtis pagal proceso taisykles. Priešingu atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1042/2009).

15Byloje nustatyta, kad UAB „Petrolana“ 2012-01-24 raštu kreipėsi į administratorių prašydama įtraukti į kreditorių sąrašą su 6125,63 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu (b.l. 6). Savo reikalavimus grindė 2012-12-31 Tarpusavio skolų suderinimo aktu, kuriame nurodyta RUAB „Mondesta“ skola kreditoriui 6125,63 Lt (b.l. 7), bei 2012-05-21 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija PETROL Nr. 0017563 tai pačiai 6125,63 Lt sumai (b.l. 8). Administratorius nurodo, jog 2012-12-31 Tarpusavio skolų suderinimo aktas nėra pasirašytas UAB „Mondesta“ atstovo, tačiau ši aplinkybė nėra reikšminga, nes kreditoriaus UAB „Petrolana“ kreditorinis reikalavimas kartu yra grindžiamas 2012-05-21 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija PETROL Nr. 0017563 (6125,63 Lt sumai), kuri yra pasirašyta pirkėjo UAB „Mondesta“ atstovo. Be to, pačiame akte nurodyta, jog negavus užpildyto ir patvirtinto atsakymo per 10 dienų, šis aktas bus laikomas galiojančiu. Įrodymų, kad UAB „Mondesta“ reiškė prieštaravimus dėl šio akto byloje nėra.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

17Iš pateikto UAB „Mondesta“ 2012-10-26 rašto Nr. 402 nustatyta, kad UAB „Mondesta“ kreipėsi į UAB „Sanlangis“, kad ji apmokėtų UAB „Petrolana“ 1625,63 Lt sumą (b.l. 9). Prašymas buvo patenkintas ir už UAB „Mondesta“ 1625,63 Lt sumą sumokėjo UAB „Sanlangis“ 2012-10-29 mokėjimo nurodymu Nr. 120377 (b.l. 10).

18Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.). Kreditorius šios pareigos neįvykdė. Kreditorius nepateikė teismui jokių įrodymų, paneigiančių šiuos administratoriaus pateiktus įrodymus ir nurodytas aplinkybes, kreditoriaus buhalterinės apskaitos dokumentų apie vidaus operacijų duomenis, ūkinių operacijų, susijusių su UAB „Mondesta“ skolos skaičiavimu, ir kt. (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 6 d., 14 d., 21 d., 6 str. 2 d., 16 str., 17 str.). Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, jog ji būtų objektyvi ir išsami, o finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindėtų įmonės finansinę padėtį (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 d.). Tai ne kartą patvirtinta ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008). Nagrinėjamu atveju kreditorius formaliai remiasi tik 2012-12-31 Tarpusavio skolų suderinimo aktu bei 2012-05-21 PVM sąskaita – faktūra Serija PETROL Nr. 0017563 išrašyta 6125,63 Lt sumai (b.l. 7) ir jokių papildomų įrodymų neteikia. Teismas negali būti aktyvus iki tiek, kad gintų tik vieno kreditoriaus interesą, pažeisdamas visų likusių restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ kreditorių bei pačios įmonės interesus. Laikydamas, kad kreditorius neįrodė teisės į kreditorinio reikalavimo dalies 1625,63 Lt tvirtinimą, reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą šiai sumai atmestinas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu, teismas,

Nutarė

20Atmesti kreditorės UAB „Petrolana“ prašymą dėl finansinio reikalavimo dalies, t.y. dėl 1625,63 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų dvidešimt penkių litų šešiasdešimt trijų centų) sumos patvirtinimo.

21Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir kreditorei UAB „Petrolana“.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant RUAB „Mondesta“ atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,... 4. nedalyvaujant atsakovės RUAB „Mondesta“ administratoriaus įgaliotam... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės... 6. Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių... 7. UAB „Petrolana“ atsikirtimų į prieštaravimus nepateikė.... 8. RUAB Mondesta“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčijama suma... 9. Ieškovo ir administratoriaus atstovai į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai... 10. UAB „Petrolana“ finansinio reikalavimo dalį 1625,63 Lt sumai atsisakytina... 11. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 12. Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį... 13. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei... 14. Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo... 15. Byloje nustatyta, kad UAB „Petrolana“ 2012-01-24 raštu kreipėsi į... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus... 17. Iš pateikto UAB „Mondesta“ 2012-10-26 rašto Nr. 402 nustatyta, kad UAB... 18. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23... 20. Atmesti kreditorės UAB „Petrolana“ prašymą dėl finansinio reikalavimo... 21. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir kreditorei UAB... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...