Byla 2-962/2012
Dėl pripažinimo tinkamai įvykdžius sutartines prievoles, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo ir jo priteisimo bei hipotekos pabaigos ir išregistravimo nagrinėjimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. K. –Z. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 7 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos pagal ieškovo A. K. –Z. ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Rovanta“, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl pripažinimo tinkamai įvykdžius sutartines prievoles, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo ir jo priteisimo bei hipotekos pabaigos ir išregistravimo nagrinėjimas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo.

5Ieškovas A. K. –Z. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti, kad tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Rovanta“ sudarytos preliminarios sutartys dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo–pardavimo tinkamai ieškovo įvykdytos, t. y. ieškovas visiškai sumokėjo už butus, todėl butai pripažintini jo nuosavybe, taip pat prašė pripažinti pasibaigusia hipoteką ir ją išregistruoti.

6Klaipėdos apygardos teismui atsakovas BUAB „Rovanta“ pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinys ginant viešąjį interesą atsakovui BUAB „Rovanta“ ir A. K. –Z. bei kitiems atsakovams dėl pripažinimo negaliojančiais Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2004 m. rugsėjo 10 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 135 statinio (duomenys neskelbtini) rekonstrukcijai, Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. rugsėjo 5 d. išduoto statybos leidimo Nr. 144/1 pastato, buvusio žemės sklype (duomenys neskelbtini) rekonstrukcijai ir pripažinimo negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento patalpų ir žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių. Atsakovo teigimu, tik išnagrinėjus Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį dėl statinių tinkamos rekonstrukcijos ir patalpų pirkimo – pardavimo sutarčių teisėtumo bus galima nagrinėti klausimą dėl ieškovo prašomų butų pripažinimo jo nuosavybe. Taip pat nurodė, kad ieškinyje minimoms patalpoms Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d., 2011 m. vasario 10 d. nutartimis yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal minėtą Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį ir yra uždrausta šalims sudarinėti sandorius, susijusius su patalpų bei žemės sklypų valdymu, naudojimusi, eksploatavimu, bei uždrausta sudarinėti sutartis dėl šių patalpų valdymo, naudojimo, disponavimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 7 d. nutartimi (toliau – skundžiama nutartis) sustabdė civilinės bylos Nr. 2-807-123/2012 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-340-460/2011. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimas sustabdytinas, iki bus išnagrinėtas Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinys dėl minėtų patalpų, nes tik išsprendus vyr. prokuroro ieškinį dėl patalpų atliktos rekonstrukcijos teisėtumo bus galima spręsti klausimą dėl ginčijamų patalpų nuosavybės įgijimo ir išregistravimo iš hipotekos.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas A. K. –Z. (toliau - apeliantas) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti (b.l. 94-97). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė jokių motyvų išvadai dėl bylos sustabdymo pagrįsti ir teisinių argumentų, kodėl jis negali išnagrinėti stabdomos bylos. Teismas nutartyje neįvardijo jokių argumentų, kurios turi įtakos stabdomai bylai, kurių pats bylą nagrinėjantis teismas negali nustatyti. Teismas taip pat nenustatė, neįvardijo, nemotyvavo ir jokio teisinio ryšio tarp stabdomos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. 2-340-460/2011 pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartis yra visiškai nemotyvuota, o tai yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas.
  2. Teismas privalėjo tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Apeliantas nurodo, kad su juo sudarytos turto preliminarios pirkimo – pardavimo sutartys yra įvykdytos, ieškovas jau yra įgijęs nuosavybės teisę į turtą ir tik dėl atsakovo kaltės nuosavybės teisė apelianto vardu nėra notarine tvarka įforminta, sudarant pirkimo – pardavimo sutartį. Tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-340-460/2011 pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį ginčijamas rekonstrukcijos teisėtumas. Šios civilinės bylos tarpusavyje neturi pakankamo ryšio civilinei bylai Nr. 2-807-123/2012 sustabdyti, nes civilinėje byloje pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį nustatytos aplinkybės ir bylos rezultatas neturės jokios įtakos civilinės bylos pagal apelianto ieškinį sprendimui.
  3. Teismas nenustatė ir skundžiamoje nutartyje nenurodė aplinkybių ar faktų, kurie turi būti nustatyti civilinėje bylos Nr. 2-340-460/2011 pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį, be kurių teismas negali išnagrinėti sustabdytos civilinės bylos. Todėl, apelianto nuomone, nėra pakankamų sąlygų privalomam bylos nagrinėjimo sustabdymui pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą ir byla turi būti nagrinėjama.

9Atsakovas BUAB „Rovanta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 104-105). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiamoje nutartyje yra nurodyti argumentai, kurių pagrindu teismas nutarė bylą stabdyti CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, nes teismas pažymėjo, jog byloje pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį yra keliami reikalavimai dėl preliminarių ir notarinių pirkimo – pardavimo sutarčių dėl patalpų (duomenys neskelbtini) teisėtumo. Taip pat teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. ir 2011 m. vasario 10 d. nutartimis yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Taigi, skundžiama nutartis yra motyvuota ir nėra pagrindo ją naikinti CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.
  2. Teismas pagrįstai ir motyvuotai nutarė civilinę bylą sustabdyti iki bus išnagrinėtas Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinys dėl (duomenys neskelbtini) esančių patalpų, nes tik išsprendus Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį dėl atliktos rekonstrukcijos teisėtumo, bus galima spręsti klausimą dėl ginčijamų patalpų nuosavybės įgijimo ir išregistravimo iš hipotekos.
  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados.

10CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

11Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdytas bylos nagrinėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo.

14Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais dėl skundžiamos nutarties motyvacijos trūkumų. Iš tikrųjų pirmosios instancijos teismas pakankamai išsamiai bylos sustabdymo motyvų neišdėstė. Kita vertus, atmestinas apelianto argumentas, kad skundžiama nutartis yra visiškai nemotyvuota ir naikintina dėl absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų.

15Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

16Pirmosios instancijos teismas nutartyje, nors ir lakoniškai, pasisakė dėl priežasties – Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro pareikšto ieškinio - bylos sustabdymui, dėl to negalima išvada, kad byloje nustatytas absoliutus pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir kitų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

17Dėl skundžiamos nutarties esmės.

18Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. CPK 1623 straipsnis apibrėžia bylos sustabdymo instituto sąvoką ir nustato principines sąlygas, kurioms esant byla gali būti sustabdyta: bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Taigi, bylos sustabdymas galimas esant šių sąlygų visumai: 1) turi būti konstatuotos įstatymuose numatytos objektyvios aplinkybės, 2) tos aplinkybės kliudo išnagrinėti civilinę bylą, 3) jų buvimas nepriklauso nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios.

19CPK 163 straipsnio 3 punkte, kurio pagrindu sustabdyta byla, įtvirtintas privalomojo bylos sustabdymo pagrindas – teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005).

20Nagrinėjamoje byloje apeliantas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti jį tinkamai įvykdžiusiu savo prievoles atsakovui UAB „Rovanta“ pagal 2008 m. liepos 1 d. ir 2008 m. gruodžio 22 d. preliminariąsias sutartis dėl buto notarinių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo bei prašo pripažinti jo nuosavybę ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai: butus (duomenys neskelbtini) 62.75 kv.m., 45.10 kv.m., ir 117.80 kv.m. ploto. Iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių, matyti, kad tarp apelianto ir atsakovo BUAB „Rovanta“ buvo sudarytos šios preliminariosios sutartys: 2005 m. vasario 9 d., 2008 m. liepos 1 d. (dvi sutartys pakeitusios 2005 m. vasario 9 d. sutartį), 2008 m. rugpjūčio 1 d. bei 2008 m. gruodžio 22 d. (pakeitė 2008 m. rugpjūčio 1 d. sutartį).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-340-460/2011 (dabar Nr. 2-180-460/2012) pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams BUAB „Rovanta“, A. K. –Z. ir kt. dėl projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir statinio ar statinio dalies perstatymo ar pertvarkymo. Taigi, civilinėje byloje Nr. 2-180-460/2012 vienas iš atsakovų yra apeliantas, nes Klaipėdos apygardos vyr. prokuroras pareikštu ieškiniu prašo pripažinti tarp UAB „Rovanta“ ir apelianto sudarytas 2005 m. vasario 9 d., 2008 m. liepos 1 d. (dvi sutartys) ir 2008 m. rugpjūčio 1 d. preliminarias sutartis negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento.

22Teisėjų kolegija, susipažinusi su civilinėse bylose Nr. 2-180-460/2012 ir Nr. 2-807-123/2012 pareikštais reikalavimais, negali sutikti su apelianto argumentais, kad šios civilinės bylos tarpusavyje neturi pakankamo ryšio bei kad civilinėje byloje pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį nustatytos aplinkybės ir bylos rezultatas neturės jokios įtakos civilinės bylos pagal apelianto ieškinį sprendimui.

23Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad civilinėje byloje Nr. 2-180-460/2012 pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį ginčijamas rekonstrukcijos teisėtumas, tačiau pažymi, kad šiuo ieškiniu ginčijamas ne tik ginčo patalpų rekonstrukcijos teisėtumas – iš pareikštų reikalavimų matyti, kad Klaipėdos apygardos vyr. prokuroras ginčija ir sudarytas pirkimo – pardavimo, preliminarias sutartis, tarp kurių yra ir su apeliantu sudarytos preliminarios sutartys, kurių pagrindu apeliantas prašo pripažinti jam nuosavybės teises į ginčo patalpas nagrinėjamoje byloje. Taigi, nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisių pripažinimo į butus ir jis kildinamas iš preliminarių sutarčių įvykdymo, tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-180-460/2012 keliamas klausimas, kuris nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dalyku - dėl šių sutarčių pripažinimo negaliojančiomis apskritai. Todėl civilinėje byloje Nr. 2-180-460/2012 priimtas procesinis teismo sprendimas dėl rekonstrukcijos, sudarytų pirkimo – pardavimo, preliminarių sutarčių teisėtumo gali turėti atitinkamą teisinę reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad civilinės bylos Nr. 2-180-460/2012 teismo sprendimas yra susijęs su nagrinėjama civiline byla, o joje nustatytos aplinkybės yra pakankamai reikšmingos nagrinėjamai bylai. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tik išsprendus Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį dėl patalpų atliktos rekonstrukcijos teisėtumo bus galima spręsti klausimą dėl ginčijamų patalpų nuosavybės įgijimo ir išregistravimo iš hipotekos.

24Atsižvelgiant į aukščiau minėtas teisines nuostatas ir teismų praktikoje susiformavusį jų aiškinimą, taip įvertinus nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. 2-180-460/2012 faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog egzistuoja privalomas nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo pagrindas, įtvirtintas CPK 163 straipsnio 3 punkte, ir sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla 2-180-460/2012 pagal Klaipėdos apygardos vyr. prokuroro ieškinį (CPK 166 str. 1 d. 2 p.). Juo labiau, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. ir 2011 m. vasario 10 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. 2-180-460/2012 yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausta UAB „Rovanta“ perleisti nuosavybės teisę į jai priklausančias patalpas (duomenys neskelbtini) ir žemės sklypo dalis, uždrausta vykdyti statybos rangos darbus, taip pat uždrausta šalims sudarinėti sandorius, susijusius su patalpų, esančių pastate adresu (duomenys neskelbtini) bei žemės sklypo dalių valdymu, naudojimu, sudaryti preliminarias sutartis dėl šių patalpų ir žemės sklypo dalių valdymo, naudojimo ir disponavimo atsakovams, tarp jų ir apeliantui (b.l. 86, 87).

25Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo.... 5. Ieškovas A. K. –Z. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 6. Klaipėdos apygardos teismui atsakovas BUAB „Rovanta“ pateikė prašymą... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 7 d. nutartimi (toliau –... 8. Atskiruoju skundu ieškovas A. K. –Z. (toliau - apeliantas) prašo panaikinti... 9. Atsakovas BUAB „Rovanta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 11. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria CPK... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo.... 14. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais dėl... 15. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 16. Pirmosios instancijos teismas nutartyje, nors ir lakoniškai, pasisakė dėl... 17. Dėl skundžiamos nutarties esmės.... 18. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 19. CPK 163 straipsnio 3 punkte, kurio pagrindu sustabdyta byla, įtvirtintas... 20. Nagrinėjamoje byloje apeliantas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama... 22. Teisėjų kolegija, susipažinusi su civilinėse bylose Nr. 2-180-460/2012 ir... 23. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad civilinėje byloje Nr.... 24. Atsižvelgiant į aukščiau minėtas teisines nuostatas ir teismų praktikoje... 25. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą....