Byla N1-32-373/2014
Dėl dubens sumušimo, smegenų sukrėtimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant prokurorui Rimantui Jurkevičiui, gynėjai advokatei J. M., nukentėjusiajai J. J., nukentėjusios atstovei advokatei Nijolei Gaižutienei, atstovei pagal įstatymą G. J., kaltinamosios atstovei pagal įstatymą ir civilinei atsakovei D. Z., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje A. Z., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi, ( - ) moksleivė, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal LR BK 281 str. 1 d.,

Nustatė

2A. Z. 2013-08-16, apie 22.25 val. ( - ), neturėdama teisės vairuoti ir vairuodama V. P. priklausantį automobilį Audi Coupe, valst. Nr. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir virto, eismo įvykio metu automobilio keleivei J. J. dėl dubens sumušimo, smegenų sukrėtimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

3Kaltinamoji A. Z. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad ji 2013-08-16 vairavo automobilį, važiavo ( - ), neturėdama teisės vairuoti transporto priemones. Su ja automobiliu važiavo nukentėjusioji. Ji važiuodama žvyrkeliu staigiai stabdė ir automobilis nuvažiavo į griovį bei apsivertė.

4Be visiško kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais.

5Nukentėjusi J. J. parodė, kad ji važiavo automobiliu, kurį vairavo kaltinamoji. Automobiliui apvirtus, ji patyrė sužalojimus. Jai padaryta 10000 Lt neturtinė žala ir 677,84 Lt turtinė žala.

6Civilinė atsakovė D. Z. parodė, kad sutinka atlyginti nukentėjusiajai gydymo išlaidas, neturtinės žalos atlyginti nesutinka, nes neturi lėšų.

7Iš 2013-08-16 eismo įvykio vietos schemos matyti, kad automobilis Audi Coupe, valst. Nr. ( - ) nuvažiavęs nuo kelio ( - ) (b.l. 6-7).

8Specialisto išvadoje konstatuoti J. J. padaryti sužalojimai: galvos, kaklo, kairės plaštakos, dubens sumušimas, kelių sąnarių sričių nubrozdinimai, galvos smegenų sukrėtimas. Dėl dubens sumušimo, galvos smegenų sukrėtimo jai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b.l.23).

92013-08-16, 22.25 val. kaltinamajai nustatytas 0.39 promilių girtumas (b.l.62).

10Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad kaltinamoji vairavo automobilį, neturėdama teisės vairuoti transporto priemones. Ji nemokėjo vairuoti automobilio, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir apvirto. Eismo įvykio metu automobilio keleivei A. Z. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

11Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 straipsnį kyla tik už tuos KET pažeidimus, kurie susieti priežastiniu ryšiu su šiame straipsnyje numatytais padariniais. A. Z. vairavo automobilį, neturėdama teisės vairuoti transporto priemones ir nemokėdama jo vairuoti, t.y. pažeisdama specialiuosius KET 14 p. numatytus reikalavimus. KET 14 p. pažeidimas buvo tiesioginė eismo įvykio priežastis, t.y. sukėlė padarinius, numatytus BK 281 str. 1 d. Tuo tarpu KET III skyriaus „Bendrosios eismo dalyvių pareigos“ 9 p. įtvirtintos nuostatos yra bendrojo pobūdžio, kurios tiesioginio priežastinio ryšio su eismo įvykiu neturi. Todėl KET 9 p. pažeidimas iš kaltinimo šalintinas kaip nesusijęs su eismo įvykiu.

12Kaltinamosios veika pagal sukeltas pasekmes atitinka LR BK 281 str. 1 d. sudėtį.

13Sprendžiant kaltinamosios baudžiamosios atsakomybės klausimą atsižvelgiama į tai, kad ji, būdama nepilnametė, pirmą kartą padarė neatsargų nusikaltimą, pripažino kaltę ir gailisi padariusi nusikalstamą veiką, mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, mokymo įstaiga ją charakterizuoja teigiamai, jos šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, tačiau motina domisi vaiko gyvenimu ir mokymusi.

14Įvertinus teigiamus kaltinamosios asmenybę apibūdinančius duomenis, yra pagrindo manyti, kad ji ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Todėl ji nuo baudžiamosios atsakomybės atleistina remiantis LR BK 93 str. 1 d. 3 p., paskiriant BK 82 str. numatytas auklėjamojo poveikio priemones.

15Civilinis ieškinys

16Nukentėjusioji buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl 277,84 Lt turtinės žalos atlyginimo (b.l. 24-26). Vėliau prašė priteisti dar 600 Lt turtinę žalą (b.l.118). Teismo posėdyje nukentėjusioji ir jos atstovė atsisakė 200 Lt žalos (apsilankymų pas psichiatrą išlaidų 100 Lt ir 100 Lt dėl kelionių pas gydytojus į Vilnių (b.l.118)), įeinančios į papildomą 600 Lt sumą atlyginimo. Likęs civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo 677,84 Lt (277,84 +400,00).

17Nukentėjusios reikalavimas atlyginti 277,84 Lt turtinę žalą pagrįstas byloje surinktais įrodymais (b.l.27-31), civilinis atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ šia apimtimi ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo pripažįsta (b.l.100). Todėl šioje dalyje nukentėjusios reikalavimas tenkintinas visiškai.

18Nukentėjusios reikalavimas atlyginti papildomą 400 Lt (b.l.118) turtinę žalą tenkintinas iš dalies.

19Niekuo nepagrįstos 100 Lt geresnio maitinimo išlaidos ir nėra duomenų, kad nukentėjusiajai dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų buvo reikalingas kitoks nei įprastas maitinimas. Todėl šioje dalyje ieškinys netenkintinas.

20AB „Lietuvos draudimas“ pagal pateiktus kuro įsigijimo kvitus apskaičiavo nukentėjusios atstovės pagal įstatymą dešimties kelionių iš gyvenamosios vietos į gydymo įstaigą išlaidas, kurios sudaro – 124,56 Lt (b.l.101). Nukentėjusioji nepateikė įrodymų didesnei šių išlaidų sumai pagrįsti. Todėl šioje dalyje ieškinys tenkinamas 124,56 Lt sumai, o nukentėjusios reikalavimas priteisti dar 200 Lt (b.l.118) dėl kelionių iš gyvenamosios vietos į Utenos ligoninę, atmestinas.

21Nukentėjusioji nepateikė įrodymų, kad pirko vaistus nuo streso, kurių vertė 100 Lt (b.l.118). Iš jos VšĮ Utenos PSPC asmens sveikatos istorijos matyti, kad po eismo įvykio, t.y. 2013-08-26, 2013-09-09, 2013-09-23 ji lankėsi pas psichologę ir jai buvo paskirti vaistai Haloperidol, kurių, vartojamų tabletėmis, pakuotės kaina interneto svetainių duomenimis apie 11.97 Lt. Įvertinus šią aplinkybę, nukentėjusiosios prašoma suma už vaistus (b.l.118) nuo 100 Lt mažintina iki 35,91 Lt (11.97x3) ir ši suma jai priteistina.

22Nukentėjusiajai turtinė žala atlygintina 313,75 Lt (277,84+35,91) sumai, nes šioje dalyje ieškinys pagrįstas įrodymais. Ieškinys dėl 364,09 Lt žalos atlyginimo atmestinas, kaip nepagrįstas (LR BPK 115 str. 1 d.).

23Nukentėjusios reikalavimas dėl 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies (LR BPK 115 str. 1 d.).

24Nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį atsižvelgiama į nukentėjusios patirtą fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, pasekmes – nukentėjusiajai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kaltinamosios kaltės formą – neatsargumas, kaltinamosios turtinę padėtį – moksleivė, gaunanti 100,48 Lt našlaičio pensiją (b.l.147), gyvenanti daugiavaikėje šeimoje, kurios vienintelės pajamos kitų nepilnamečių vaikų gaunamos našlaičio pensijos ir motinos D. Z. nedarbo draudimo išmoka (b.l.52, 146-152), taip pat į pačios nukentėjusios didelį neatsargumą, nes ji, žinodama, kad kaltinamoji yra nepilnametė ir neturi teisės vairuoti transporto priemones, lengvabūdiškai važiavo pastarosios vairuojamu automobiliu. Taip pat atsižvelgiama į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

25Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, neturtinei žalai atlyginti (nesant pagrindo dėl tam tikrų faktinių ypatumų nukrypti nuo teismų praktikoje susiformavusių neturtinės žalos dydžių), paprastai priteisiama nuo 2000 iki 10000 Lt (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-200/2010, 2K-277/2010, 2K-548/2012, 2K-644/2012, 2K-370/2013, 2K-551/2013).

26Šioje byloje nėra pagrindo nukrypti nuo susiformavusios teismų praktikos, nes situacija nėra išskirtinė. Eismo įvykio metu nukentėjusioji patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Jos nurodomi neva po eismo įvykio atsiradę stuburo negalavimai, yra atskiras susirgimas, nesusietas priežastiniu ryšiu su šiuo įvykiu (b.l.162-163). Jokių objektyvių duomenų apie eismo įvykio metu nukentėjusios patirtų sužalojimų liekamuosius reiškinius byloje nėra. Nukentėjusios nuolatinis lankymasis pas psichologą negali būti pripažįstamas vien eismo įvykio padariniu, nes iš VšĮ Utenos PSPC asmens sveikatos istorijos matyti, kad ji pas šį specialistą pradėjo lankytis 2013-01-17 dėl visai kitų priežasčių. Todėl ir tolesnių jos apsilankymų pas psichologą negalima sieti vien su eismo įvykiu.

27Įvertinus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų visumą, siekiant protingos nukentėjusios ir kaltinamosios skirtingų interesų pusiausvyros bei, kad neturtinės žalos atlyginimas nebūtų paverstas antra – papildoma bausme ir kuo teisingiau būtų kompensuota nukentėjusiajai atsiradusios negatyvios pasekmės, jai priteistina 4000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Šia apimtimi neturtinę žalą pripažįsta ir civilinis atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ (b.l.109).

28Remiantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, nukentėjusiajai turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas priteistinas iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“.

29Atstovavimo išlaidų atlyginimas

30Nukentėjusioji prašo atlyginti 3500 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b.l.32, 119). Nukentėjusiąją atstovavę advokatai ikiteisminiame tyrime dalyvavo vienoje nukentėjusios apklausoje, trukusioje 20 minučių bei susipažino su vieno tomo, 76 lapų bylos medžiaga (b.l.13-15, 75-76, 82), parengė civilinį ieškinį (b.l.24-26) bei atstovavo teisiamuosiuose posėdžiuose, užtrukusiuose viso kiek daugiau nei keturias valandas.

31Pagal BPK 106 str. 2 d. nukentėjusioji turi teisę reikalauti atlyginti turėtas advokato atstovavimo išlaidas, tačiau jos patirtos išlaidos neįpareigoja teismo priteisti nurodomos sumos, o yra tik viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama, nustatant proceso išlaidų dydį. Teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, kad nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (kasacinės nutartys Nr. 2K-272/2011, 2K-605/2011, 2K-374/2012,2K-374/2012 ir kt.). Atsižvelgiant į nedidelę bylos ir suteiktų atstovavimo paslaugų apimtį, sunkią kaltinamosios materialinę padėtį, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, nukentėjusiai priteistina ne visa prašoma atlyginti proceso išlaidų suma (BPK 106 straipsnio 2 dalis), o tik jų dalis – 1500 Lt.

32Vadovaudamasis LR BPK 297str., 303 str. 4 d., 304 - 305str., 307str., teismas

Nutarė

33A. Z., remiantis LR BK 93 str. 1 d., 3 p., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 281 str. 1 d.

34Baudžiamąją bylą nutraukti.

35Remiantis LR BK 87 str., skirti A. Z. auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą keturiems mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

36Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“ J. J. 313,75 Lt turtinei ir 4000,00 Lt neturtinei žalai atlyginti.

37Priteisti iš A. Z. 1500 Lt atstovavimo išlaidų J. J..

38Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant... 2. A. Z. 2013-08-16, apie 22.25 val. ( - ), neturėdama teisės vairuoti ir... 3. Kaltinamoji A. Z. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad ji 2013-08-16... 4. Be visiško kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė įrodyta kitais byloje... 5. Nukentėjusi J. J. parodė, kad ji važiavo automobiliu, kurį vairavo... 6. Civilinė atsakovė D. Z. parodė, kad sutinka atlyginti nukentėjusiajai... 7. Iš 2013-08-16 eismo įvykio vietos schemos matyti, kad automobilis Audi Coupe,... 8. Specialisto išvadoje konstatuoti J. J. padaryti sužalojimai: galvos, kaklo,... 9. 2013-08-16, 22.25 val. kaltinamajai nustatytas 0.39 promilių girtumas... 10. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad kaltinamoji vairavo automobilį,... 11. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 straipsnį kyla tik už tuos KET... 12. Kaltinamosios veika pagal sukeltas pasekmes atitinka LR BK 281 str. 1 d.... 13. Sprendžiant kaltinamosios baudžiamosios atsakomybės klausimą atsižvelgiama... 14. Įvertinus teigiamus kaltinamosios asmenybę apibūdinančius duomenis, yra... 15. Civilinis ieškinys... 16. Nukentėjusioji buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl 277,84 Lt turtinės... 17. Nukentėjusios reikalavimas atlyginti 277,84 Lt turtinę žalą pagrįstas... 18. Nukentėjusios reikalavimas atlyginti papildomą 400 Lt (b.l.118) turtinę... 19. Niekuo nepagrįstos 100 Lt geresnio maitinimo išlaidos ir nėra duomenų, kad... 20. AB „Lietuvos draudimas“ pagal pateiktus kuro įsigijimo kvitus apskaičiavo... 21. Nukentėjusioji nepateikė įrodymų, kad pirko vaistus nuo streso, kurių... 22. Nukentėjusiajai turtinė žala atlygintina 313,75 Lt (277,84+35,91) sumai, nes... 23. Nukentėjusios reikalavimas dėl 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo... 24. Nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį atsižvelgiama į... 25. Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad nukentėjusiesiems, eismo... 26. Šioje byloje nėra pagrindo nukrypti nuo susiformavusios teismų praktikos,... 27. Įvertinus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų visumą, siekiant... 28. Remiantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 29. Atstovavimo išlaidų atlyginimas... 30. Nukentėjusioji prašo atlyginti 3500 Lt advokato atstovavimo išlaidų... 31. Pagal BPK 106 str. 2 d. nukentėjusioji turi teisę reikalauti atlyginti... 32. Vadovaudamasis LR BPK 297str., 303 str. 4 d., 304 - 305str., 307str., teismas... 33. A. Z., remiantis LR BK 93 str. 1 d., 3 p., atleisti nuo baudžiamosios... 34. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 35. Remiantis LR BK 87 str., skirti A. Z. auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio... 36. Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“ J. J. 313,75 Lt turtinei ir 4000,00... 37. Priteisti iš A. Z. 1500 Lt atstovavimo išlaidų J. J..... 38. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...