Byla 2-1092/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Aruodas“, trečiųjų asmenų V. R., A. M. atskiruosius skundus ir trečiojo asmens A. M. prisidėjimą prie trečiojo asmens V. R. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria skundas atmestas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4624-578/2010 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Aruodas“ (uždarosios akcinės bendrovės „Orbis Vita“ procesinių teisių perėmėjo) pareiškimą-skundą dėl termino ginčyti teismo nutartimi patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus atnaujinimo, dėl įpareigojimo pateikti dokumentus, dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo nutarimų sustabdymo, dėl įmonės nepripažinimo bankrutavusia, dėl administratoriaus įpareigojimo patikrinti sandorius, dėl civilinių bylų išreikalavimo ir prijungimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas iškėlė atsakovui UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylą, 2009 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

5Pareiškėjas UAB „Aruodas“ (BUAB „Saulės dovanos“ kreditoriaus UAB „Orbis Vita“ procesinių teisių perėmėjas) 2010 m. kovo 17 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas: 1) atnaujinti praleistą terminą ginčyti teismo nutartimi patvirtinus kitų kreditorių finansinius reikalavimus ir (arba) jų sumas; 2) įpareigoti BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorių pateikti kreditoriui UAB „Aruodas“ dokumentaciją iš BUAB „Saulės dovanos“ buhalterijos: kasos išlaidų ir pajamų orderius, susijusius su paskolų sutartimis; preliminariosiomis ir pirkimo-pardavimo sutartimis, sudarytomis tarp D. G. ir UAB „Saulės dovanos“; pirkimo-pardavimo sutartimis, kuriomis UAB „Saulės dovanos“ įsigijo žemės sklypus nuo 2005 m. balandžio 7 d. (nuo UAB „Saulės dovanos“ įsteigimo dienos); taip pat pačias pirkimo-pardavimo sutartis; 3) įpareigoti BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorių pateikti kreditoriui UAB „Aruodas“ visas UAB „Saulės dovanos“ steigimo ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, dokumentus dėl įstatinio kapitalo didinimo ir dėl akcijų pasirašymo, bendrovės akcininkų sprendimus ir akcijų apmokėjimo turtiniais įnašais apskaitos dokumentus; 4) sustabdyti BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus tais darbotvarkės klausimais, kurie numatyti iki pirmojo BUAB „Saulės dovanos“ susirinkimo (2009 m. gruodžio 28 d.), sustabdyti pavedimo sutarties galiojimą; 5) nepripažinti BUAB „Saulės dovanos“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kol nebus išsiaiškinta, ar įmonės vadovai ir akcininkai savo veiksmais nesiekė tyčinio įmonės bankroto; 6) įpareigoti BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorių patikrinti sandorius, atliktus nuo atsakovo BUAB „Saulės dovanos“ įkūrimo dienos; 7) išreikalauti ir prijungti Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtas civilines bylas Nr. 2-1396-54/2008, 2-1391-51/2008, 2-1391-178/2008, 2-5060-178/2009 (t. 1, b. l. 1-9), kurios pagrindžia D. G. 3 049 365,46 Lt finansinį reikalavimą UAB „Saulės dovanos“ (duomenys iš informacinės teismų sistemos LITEKO).

6Nurodė, kad jis, iki 2009 m. birželio mėn. nesulaukęs atsakymo iš BUAB „Saulės dovanos“ administratoriaus apie finansinio reikalavimo patvirtinimą, paskambino administratoriaus įgaliotam asmeniui A. G. ir sužinojo, jog Vilniaus apygardos teismas patvirtino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, kurių administratorius neginčijo, tačiau kiti kreditoriai nutartį apskundė. 2009 m. gruodžio 21 d. BUAB „Saulės dovanos“ administratorius paštu informavo pareiškėją, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino atsakovo kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (įskaitant UAB „Orbis Vita“ 50 000 Lt finansinį reikalavimą). 2009 m. gruodžio 28 d. įvyko pirmasis BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimas, tada pareiškėjui nekilo abejonių dėl patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo. Abejonių kilo tada, kai pareiškėjas iš trečiojo asmens A. M. gavo 2009 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1, sulygino jį su Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtintų kreditorių sąrašu ir jų finansiniais reikalavimais bei pastebėjo, kad duomenys nesutampa. Su UAB „Saulės dovanos“ bankroto byla pareiškėjas susipažino 2010 m. vasario 4-5 d. Kadangi 2 punkte nurodytų prašomų įpareigoti pateikti duomenų bankroto byloje nėra, detaliau argumentuoti skundą pareiškėjas galės tada, kai bankroto administratorius pateiks pareiškėjui skundo 2 punkte nurodytus dokumentus ir prie bankroto bylos bus prijungtos 7 punkte nurodytos civilinės bylos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi (t. 1, b. l. 80-82) pareiškėjo skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 307 str. 2 d.). Pareiškėjo teigimu, apie tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartimi buvo patvirtinti BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių finansiniai reikalavimai, jis sužinojo 2009 m. gruodžio 21 d. Tačiau pareiškėjas buvo laiku informuotas apie bankroto bylos UAB „Saulės dovanos“ iškėlimą ir 2009 m. kovo 20 d. pateikė BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriui savo finansinius reikalavimus, todėl turėjo visas galimybes domėtis BUAB „Saulės dovanos“ bankroto bylos eiga, kreiptis į bankroto administratorių ir teismą prašydamas pateikti dominančią informaciją. Prašymo atnaujinti terminą pateikti atskirąjį skundą padavimas, praėjus daugiau nei 5 mėnesiams nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius turėjo visas galimybes sužinoti apie teismo nutarties patvirtinti BUAB „Saulės dovanos“ priėmimo datą, įvertintas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl atmestas. Be to, praleistas CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas 6 mėnesių naikinamasis terminas.

9Byloje nėra duomenų, kad kreditorius būtų kreipęsis į BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorių su prašymu susipažinti su UAB „Saulės dovanos“ veiklos dokumentais. Siekiant išvengti didelių dokumentų kopijavimo išlaidų, kreditorius pirmiausia turėtų kreiptis į bankroto administratorių, prašydamas leisti susipažinti su įmonės veiklos dokumentais administratoriaus buveinėje. Kreditoriaus posėdyje išsakyti argumentai, kad administratorius neleidžia susipažinti su BUAB „Saulės dovanos“ veiklos dokumentais, nepagrįsti įrodymais (CPK 178 str.).

10Kreditoriaus prašymai sustabdyti BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus darbotvarkės klausimais, kurie buvo numatyti dar prieš pirmąjį BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimą, ir sustabdyti pavedimo sutarties galiojimą, netenkintini, nes prašymas atnaujinti terminą paduoti atskirąjį skundą atmestas.

11Bankroto bylą nagrinėjančiame teisme nėra gautas prašymas dėl BUAB „Saulės dovanos“ tyčinio bankroto, todėl negali būti patenkintas kreditoriaus prašymas nepripažinti BUAB „Saulės dovanos“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kol nebus išsiaiškinta, ar bendrovės vadovai ir akcininkai savo veiksmais nesiekė tyčinio bankroto.

12Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnis numato, kad jei įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, bankroto administratorius turi patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Kadangi tyčinis bankrotas nenustatytas, nėra pagrindo įpareigoti BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorių patikrinti visus sandorius, sudarytus nuo UAB „Saulės dovanos“ įsteigimo dienos.

13III. Atskirųjų skundų (prisidėjimo prie atskirojo skundo) ir atsiliepimų į juos argumentai

14Pareiškėjas UAB „Aruodas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį ir klausimus išspręsti iš esmės – skundą patenkinti (t. 1, b. l. 203-209). Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad:

151. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusios aplinkybės dėl UAB „Aruodas“ pareiškimo - skundo teiginių tikrumo nebuvo įvertintos ir jomis nebuvo vadovautasi priimant skundžiamą nutartį.

162. Visiškai nestandartinis buvusio UAB „Saulės dovanos“ direktoriaus V. R. geranoriškas prisipažinimas ir pripažinimas įvykusių korupcinių ir pinigų plovimo reiškinių iki bankroto paskelbimo taip pat nebuvo išgirstas ir įvertintas priimant nutartį, net kai administratoriaus įgaliotas asmuo A. G. pareiškė, kad tokie V. R. teiginiai „kvepia“ ikiteisminiu tyrimu.

173. BUAB „Saulės dovanos“ administratorius UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G. tiek atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą-skundą, tiek posėdžio metu vengė teikti dokumentus, kurie išsamiau paaiškintų ginčytinų kreditorinių finansinių reikalavimų teisėtumą, teisindamasis tuo, kad tų reikalavimų dokumentai yra didelės apimties, o lėšų administratorius tam reikalui neturi.

184. Pirmosios instancijos teismas posėdžio metu neturėjo UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylos, kurioje esančiais įrodymais buvo motyvuojamas pareiškimas-skundas, nepaisė savo pareigos ginti viešąjį interesą, jei atsiranda tokia būtinybė.

20Tretysis asmuo V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (t. 1, b. l. 127-129). Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad jis prašė teismo prijungti prie bylos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartį, kuria teismas iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priteisė 1 324 Lt teismo išlaidų. Minėtas administracinis ginčas kilo iš BUAB „Saulės dovanos“ vykdytos ūkinės komercinės veiklos. 2004-2005 m. įmonė pradėjo rengti 46,43 ha ploto teritorijos, esančios Pupinėje, Vilniaus m., detalųjį planą. Parengtas detalusis planas buvo pateiktas Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau tik tuomet miesto politikai nusprendė, kad prieš detaliojo plano tvirtinimą būtina parengti šios teritorijos detalaus plano konceptualiąją dalį, kurios rengimas - išimtinai miesto plėtros departamento prerogatyva. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 30-2174 pavedė Miesto plėtros departamentui parengti 1058 ha Pupinės ir Kuzmiškių vietovės detalaus plano konceptualiąją dalį, o 2007 m. gegužės 23 d. koncepcijai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi komitetai. 2007 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto taryboje sugriovus tarybos narių kvorumą koncepcijos svarstymas neįvyko.

212008 metų sausio mėnesį Miesto plėtros departamentas parengė naują koncepciją, kuriai pritarė pagrindinis miesto plėtros komitetas. Parengtą 1058 ha Pupinės ir Kuzmiškių vietovės detalaus plano konceptualiąją dalį atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai vengė įtraukti svarstymui į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes iki 2008 m. gruodžio 3 d., kai UAB „Saulės dovanos“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi pripažino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos savanorišką reikalavimo įvykdymą ir BUAB „Saulės dovanos“ naudai priteisė 1 324 Lt teismo išlaidų.

22Pareiškėjo atstovė L. H. prašė įtraukti savivaldybės atstovą į bylą, o BUAB „Saulės dovanos“ administratoriaus įgaliotas asmuo A. G. klausimą paliko teismo nuožiūrai. Teismas nusprendė atmesti šį prašymą. Trečiajam asmeniui V. R. atrodo keista administratoriaus įgalioto asmens pozicija palikti teismo nuožiūrai spręsti klausimą dėl įrodymų, kurie patvirtina Vilniaus m. savivaldybės neveiksnumą tvirtinant detaliojo plano konceptualiąją dalį, prijungimo, nes toks savivaldybės neveiksnumas iš esmės privedė UAB „Saulės dovanos“ prie bankroto.

23BUAB „Saulės dovanos“ 2009 m. kovo 1 d. balanse nurodyta, jog įmonės turtas sudaro 26 186 512,04 Lt, o materialus turtas (įmonės nuosavybės teise valdoma žemė) - 23,5 mln. Lt, t. y. 90 % viso įmonės turto. Jau vien įmonės veiklos einamieji dokumentai ir finansiniai aktyvai rodo, jog UAB „Saulės dovanos“ pagrindinė veikla - nekilnojamasis turtas, o įmonės ūkinės komercinės veiklos stabdis ir privedimas prie bankroto - Vilniaus savivaldybės tarybos neveiklumas detaliojo planavimo dokumentų rengimo srityje (tą konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas).

24Tretysis asmuo V. R. , buvęs UAB „Saulės dovanos“ vadovas, administratoriui perdavė visą įmonės turtą ir visus dokumentus, privalomus perduoti pagal ĮBĮ, o administratorius atskirai buvo informuotas apie įmonei itin svarbias besitęsiančias bylas teismuose. Nepaisant to, kad administratoriaus įgaliotas asmuo A. G. valdo visą įmonės turtą ir dokumentaciją, jis paliko klausimą dėl savivaldybės tarybos įtraukimo į bylą spręsti teismui, kuris nedisponuoja informacija konkrečiu klausimu. Ne gana to, teismo posėdžio pabaigoje administratoriaus įgaliotas asmuo A. G. pareiškė „mums nekilo abejonių dėl tyčinio bankroto, gal tik dėl investicinio projekto su savivaldybe, kurios veiksmuose buvo vilkinama dėl detaliojo plano tvirtinimo“ (2010 m. lapkričio 23 d. – 2010 m. gruodžio 28 d. teismo posėdžio protokolas 13 lapas).

25Administratorius tokiais pareiškimai bylos nagrinėjimo metu ne tik parodo, kad nevykdo tiesioginių bankroto administratoriui įmonių bankroto įstatymo pavestų funkcijų, bet dar ir klaidina bylos dalyvius (kreditorius), kadangi apie savo abejones dėl Vilniaus savivaldybės neveiksnumo pareiškė tik po to, kai teismas atmetė prašymą prie bylos prijungti svarbius įrodymus.

26Administratoriaus įgalioto asmens elgesys teismo posėdyje verčia daryti išvadą, kad jis arba nekompetentingas, arba tyčia vengia atlikti tiesiogines funkcijas. Kadangi BUAB „Saulės dovanos“ pagrindinė veikla - nekilnojamasis turtas, sudarantis 90 % viso įmonės turto, t. y. 23,5 mln. Lt, o Vilniaus savivaldybės taryba savo neveikimu iš esmės privedė įmonę prie bankroto, yra akivaizdus trečiojo asmens prašymo teismo posėdyje svarbumas dėl Vilniaus savivaldybės tarybos įtraukimo į bylą.

28Tretysis asmuo A. M. 2011 m. vasario 11 d. pareiškimu (t. 2, b. l. 1-2) prisidėjo prie trečiojo asmens V. R. atskirojo skundo. Kartu tretysis asmuo A. M. pateikė naują įrodymą - trečiojo asmens V. R. 2009 m. gegužės 12 d. administratoriui adresuotą užklausimą (t. 2, b. l. 3), kuriuo jis prašė administratoriaus pagrįsti Vilniaus apygardos teismui pateiktą tvirtinti D. G. 3 049 365,46 Lt reikalavimą bei pateikti patvirtintas finansinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.

30Tretysis asmuo A. M. atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 182-185) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. posėdyje priimtą žodinę nutartį, kuria nutarta netenkinti pareiškėjo atstovo A. B. ir trečiojo asmens A. M. prašymų, ir juos patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad jis ne kartą kreipėsi į administratorių prašydamas pateikti informaciją apie administratoriaus vykdomus darbus ir atliekamus veiksmus, susijusius su atsakovo turtu (t. 1, b. l. 190-191), tačiau jos negavo. Taip pat negavo kreditorių susirinkimo medžiagos (t. 1, b. l. 192-195). Laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 27 d. iki 2010 m. vasario 4 d. tretysis asmuo A. M. 14 kartų skambino administratoriaus įgaliotam asmeniui A. G. , klausdamas, kada šis apsvarstys kreditoriaus prašymus dėl dokumentų kopijų pateikimo, tačiau dokumentų kopijų taip ir negavo. 2010 m. balandžio 2 d. kreditorių susirinkime tretysis asmuo A. M. iškėlė dokumentų, patvirtinančių D. G. finansinį reikalavimą, kopijų pateikimo klausimą, ir vėl jų negavo. Tretysis asmuo A. M. mano, kad bankroto administratorius kreditorių susirinkimo protokoluose su trūkumais fiksuoja susirinkimo eigą, todėl kreditoriai negali įrodyti, jog administratorius ignoruoja jų prašymus. Pirmosios instancijos teismo teisėjas nepagrįstai nutarė atmesti pareiškėjo atstovo A. B. prašymą skirti ikiteisminį tyrimą ar auditą ir trečiojo asmens A. M. prašymą įpareigoti administratorių daryti garso įrašus kreditorių susirinkimo metu.

32Pareiškėjas UAB „Aruodas“ atsiliepimuose į trečiųjų asmenų atskiruosius skundus (t. 2, b. l 41-43) papildomai prašo:

331. sujungti civilines bylas Nr. 2-4624-578/2010 ir Nr. B2-1372-578/2008 su bankroto byla Nr. B2-1372-578/2008, iškelta UAB „Saulės dovanos“;

342. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. žodinę nutartį netenkinti pareiškėjos atstovo A. B. prašymų dėl įmonės audito, ir išspręsti šį klausimą iš esmės – prašymą patenkinti.

353. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį ir išspręsti skundus iš esmės;

364. Prijungti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartį;

375. Skirti žodinį atskirųjų skundų nagrinėjimą ir iškviesti apklausti liudytoju (-ais) Vilniaus m. savivaldybės atstovus, kurie būtų kompetentingi pagal užimamas pareigas pasakyti, kokiomis aplinkybėmis vyko bandymai pakeisti teritorijos Pupinės k., Vilniuje, žemės paskirtį; bei įpareigoti pateikti teismui su bandymais susijusius dokumentus tiek iš UAB „Saulės dovanos“, tiek iš Vilniaus miesto savivaldybės pusių.

38Pareiškėjo UAB „Aruodas“ įsitikinimu, prie nagrinėjamos bylos būtina prijungti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartį ir iškviesti apklausai Vilniaus m. savivaldybės atstovą, siekiant išsiaiškinti, kas sako netiesą. Buvęs BUAB „Saulės dovanos“ vadovas V. R. tvirtina, kad Vilniaus m. savivaldybė neatsakingai ir aplaidžiai vykdė savo pareigas ir nepagrįstai žadėjo pakeisti Pupinės teritorijos žemės paskirtį, tokiu būdu trukdydama UAB „Saulės dovanos“ ūkinei komercinei veiklai. Gali paaiškėti visiškai priešingas atvejis, kad prisidengdami Vilniaus m. savivaldybės aplaidumu, buvę UAB „Saulės dovanos“ vadovai pardavinėjo Pupinės teritorijoje esančius sklypus už nepagrįstai aukštą kainą, apgaudinėdami potencialius pirkėjus, kad jau yra keičiama jų perkamų sklypų paskirtis, nors puikiai žinojo, jog taip nėra. Tik uždavus klausimus kompetentingam Vilniaus miesto savivaldybės atstovui bus galima įsitikinti, ar nebuvo siekiama iš UAB „Saulės dovanų“ vadovų ir akcininkų pusės be pagrindo ir nusikalstamai praturtėti, o vėliau pasinaudojant ĮBĮ galimybėmis paslėpti savo nusikalstamą veiką. Įdomu ir tai, kad UAB „Saulės dovanos“ tų pačių sklypų (menamai pardavinėjamų) pagrindu skolinosi pinigus iš fizinių asmenų, tuo praplėsdami savo galimybes susirinkti kaip galima didesnes pinigų sumas iki bankroto pradžios.

39Pareiškėjas UAB „Aruodas“ palaiko trečiojo asmens A. M. argumentus, kad administratorius UAB „Admivita“ ir jos įgaliotas asmuo A. G. yra šališki didžiųjų kreditorių (AB „Parex bankas“, D. G. ) atžvilgiu. Būtent šių kreditorių balsų daugumos pagrindu iki šiol jis vykdė priešingus visų likusiu kreditorių reikalavimams veiksmus. Administratorius siekia kaip galima greičiau įtvirtinti bankrutavusios įmonės statusą ir pereiti prie turto pardavimo ir bendrovės likvidavimo.

40Atsakovo BUAB „Saulės dovanos“ administratorius UAB „Admivita“ atsiliepimu į atskiruosius skundus (t. 2, b. l. 32-36) skundų nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Anot administratoriaus, aplinkybės, kurias pareiškėjas UAB „Aruodas“ nurodo kaip „naujai paaiškėjusias posėdžio metu“, gali turėti reikšmės sprendžiant klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, o ne dėl termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo. Pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacine tvarka gali būti skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (nutartys). Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartis buvo apskųsta apeliacinės instancijos teismui ir dabar pirmosios instancijos teismo nutartis yra įsiteisėjusi, o CPK nenumato pakartotinės apeliacijos galimybės. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas (ne tretysis asmuo A. M. ) iki pareiškimo-skundo padavimo teismui nebuvo kreipęsis į bankroto administratorių su prašymu sudaryti sąlygas susipažinti su UAB „Saulės dovanos“ dokumentais administratoriaus buveinėje. Trečiojo asmens A. M. 2009 m. gegužės 20 d., 2009 m. birželio 22 d. užklausimai susiję su jo finansinio reikalavimo dalies ginčijimu, o 2010 m. sausio 27 d., 2010 m. sausio 29 d. ir 2010 m. vasario 4 d. prašymai – su kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais (t. 1, b. l. 190-195), t. y. ne su UAB „Saulės dovanos“ veiklos dokumentais ir/ar kreditorių D. G. , AB „Parex bankas“ finansiniais reikalavimais. Pažymi, kad kreditoriaus D. G. reikalavimas bankrutuojančiai įmonei buvo nagrinėjamas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-5060-178/2009. Minėta civilinė byla užbaigta teismo nutartimi, kuria patvirtinta bylos šalių sudaryta taikos sutartis. Pateikus prašymą teismo pirmininkui, galima susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga (CPK 10 str. 3 d.). Trečiojo asmens V. R. argumentai, kad pirmosios instancijos teismas atmetė jo prašymą prijungti prie bylos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartį, nesusiję su byloje nagrinėjamais klausimais.

42Tretysis asmuo V. R. atsiliepime į pareiškėjo UAB „Aruodas“ atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 37-39) papildomai prašo išreikalauti iš atsakovo administratoriaus UAB „Admivita“:

431) 1,5 mln. Lt paskolos sutartį, sudarytą tarp A. P. ir D. G. ;

442) 1,5 mln. Lt paskolos sutartį, sudarytą tarp D. G. ir UAB „Saulės dovanos“, jei tokia egzistuoja;

453) UAB „Saulės dovanos“ avansinę apyskaitą laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 2006 m. lapkričio 18 d.

46Tretysis asmuo V. R. teigia, kad bankroto administratorius UAB „Admivita“ teikė Vilniaus apygardos teismui tvirtinti BUAB „Saulės dovanos“ kreditoriaus D. G. 3 049635,46 Lt finansinį reikalavimą. Kaip buvęs UAB „Saulės dovanos" vadovas, tretysis asmuo V. R. žino, kad D. G. finansinis reikalavimas BUAB „Saulės dovanos“ siekia apie 200 000 Lt. Todėl 2009 m. gegužės 12 d. jis pasiteiravo įmonės bankroto administratoriaus apie D. G. kreditorinio reikalavimo dydį. D. G. su UAB „Saulės dovanos“ (iš esmės - su A. P. ) 2006 m. lapkričio 14 d. sudarė paskolos sutartį dėl 1,5 mln. Lt paskolos ir D. G. naudai įkeitė UAB „Saulės dovanos“ nuosavybės teise priklausančius du žemės sklypus: 5,265 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0387-5994, ir 2,45 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4147- 0300-0078, Kiemelių k. Paskolos sutartis sudaryta iš esmės su A. P. , nes pagal ją gautų pinigų didžioji dalis nepateko į UAB „Saulės dovanos“ kasą, nebuvo panaudoti bendrovės veikloje. Tuo metu UAB „Saulės dovanos“ vadovu buvo generalinis direktorius A. P. , o tretysis asmuo V. R. ėjo direktoriaus pareigas. UAB „Saulės dovanos“ rengė 46,43 ha ploto teritorijos Pupinėje, Vilniuje, detalų planą, pagal kurį buvo numatytas polifunkcinis kvartalas su pramoninės, komercinės, bendrojo naudojimo ir gyvenamosios paskirties žemės plotais. UAB „Saulės dovanos“ detalaus plano projektavimo darbų faktinės išlaidos sudarė daugiau kaip 2 mln. Lt. Be to, įmonė perspektyvoje buvo numačiusi įsigyti apie 50 ha žemės Vilniaus raj., Kiemelių kaime analogiško verslo projekto vykdymui ir pagal kalendorinį mokėjimo planą buvo įsigijusi du nurodytus žemės sklypus: 5,265 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0387-5994, ir 2,45 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4147-0300-0078. Kadangi UAB „Saulės dovanos“ turėjo mokėti kreditą ir palūkanas AB „Parex bankas“, rengti minėtą detalų planą, pagal kalendorinį grafiką mokėti už žemės, esančios Kiemelių k, Vilniaus r., įsigijimą, bei vykdyti kitus mokėjimus pagal vykdomą veiklą, įmonei pradėjo stigti apyvartinių lėšų.

47UAB „Saulės dovanos“ apyvartinių lėšų trūkumo klausimą išsprendė per generalinio direktoriaus A. P. avansinę apyskaitą, pagal kurią A. P. UAB „Saulės dovanos“ buvo skolingas apie 0,5 mln. Lt. D. G. sutiko paskolinti 1,5 mln. asmeniškai A. P. , iš šios sumos A. P. padengė savo apie 0,5 mln. Lt. skolą UAB „Saulės dovanos“. 1 mln. Lt neturėjo įplaukti į UAB „Saulės dovanos“ kasą, kadangi paskolos sutartis buvo sudaryta tarp A. P. kaip fizinio asmens ir D. G. .

48Atsakovas UAB „Saulės dovanos“, užtikrindamas D. G. A. P. paskolos grąžinimą, įkeitė nuosavybės teise priklausantį 5,265 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0387-5994, ir 2,45 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4147-0300-0078, nes įmonei buvo labai reikėjo apyvartinių lėšų užbaigti 46,43 ha ploto teritorijos Pupinėje, Vilniuje, detalųjį planą. UAB „Saulės dovanos“ planavo pajamas iš parduotų žemės sklypų, kurių naudojimo paskirtį siekė pakeisti detaliuoju planu. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės politikai dėl neaiškių priežasčių, sulaukę, kol įmonė praktiškai užbaigs detalųjį planą, 2006 m. lapkričio 22 d. pavedė Miesto plėtros departamentui parengti 1058 ha Pupinės ir Kuzmiškių vietovės detalaus plano konceptualiąją dalį, pagal kurią įmonė turėjo perdaryti detalųjį planą. Įmonės rizika įkeisti aukščiau nurodytus žemės sklypus užtikrinant A. P. skolos grąžinimą D. G. nepasiteisino dėl Vilniaus miesto politikų neveikimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartis).

49Teismas taip pat nepagrįstai patvirtino D. G. 1,3 mln. Lt finansinį reikalavimą pagal kitą abejotinos juridinės galios sutartį. Pagal bylos duomenis D. G. ir A. P. UAB „Saulės dovanos“ vardu 2007 m. vasario 28 d. sudarė preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį dėl dviejų komercinės paskirties žemės sklypų: 1,02 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0159-0348, ir 1,44 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0159-0345, Pupinės kaime, kurie buvo įkeisti AB „Parex bankas“ pirmine ir antrine hipoteka, neturėdamas įkaito turėtojo sutikimo, nesant UAB „Saulės dovanos“ akcininkų sutikimo. D. G. avansu sumokėjo A. P. 1,2 mln. Lt; bet 2007 m. vasario 28 d. sandoris yra negaliojantis nuo sudarymo momento.

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Atskirieji skundai ir prisidėjimas prie atskirojo skundo atmestini.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde ir, jeigu priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

53Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundų, prisidėjimo prie atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo UAB „Aruodas“ pareiškimą-skundą, kurio esmė – ginčyti (patikslinti) kreditorių finansinius reikalavimus bankroto byloje, neturėjo iškelti atskiros bylos, tačiau padarytas procesinis pažeidimas neturėjo tiesioginės įtakos teisingam pareiškimo-skundo išsprendimui, todėl panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, remiantis atskirųjų skundų (prisidėjimo prie atskirojo skundo) motyvais, nėra pagrindo.

54Dėl materialinių pareiškimo-skundo reikalavimų: kalbant apie Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, apskundimą, pažymėtina, kad pareiškėjas nesilaikė CPK 78 straipsnio 3 dalies reikalavimo, pagal kurį paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (pvz., paduodamas atskirasis skundas, atliekami kiti veiksmai), kurį atlikti terminas praleistas; vien dėl šios priežasties pareiškimo-skundo 1 punktas negali būti tenkinamas.

55Teisingas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad kvestionuoti nutartį, kuria patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas ir/ar jų finansiniai reikalavimai, CPK 307 straipsnio 3 dalis (CPK 338 str.) nustato naikinamąjį 6 mėnesių terminą ir jį pareiškėjas praleido nesant svarbių priežasčių. Antra vertus, paaiškėjus naujoms esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos teismui sprendžiant kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo klausimą (tokias aplinkybės apeliantai mini įvairiuose procesiniuose dokumentuose), kreditoriai bet kada (iki civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo pabaigos) gali pasinaudoti teise prašyti patikslinti teismo jau patvirtintus kitų kreditorių finansinius reikalavimus. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartyje, priimtoje c. b. Nr. 2-111/2006, akcentavo, kad tol, kol byloje nepriimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, t. y. bankroto byla neužbaigta, visi klausimai, susiję su bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų dydžio pagrįstumu ir/ar patikslinimu, sprendžiami bankroto byloje (ĮBĮ 15 str. 2 d., 26 str.). Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškimą-skundą, kurio esmė – ginčyti (patikslinti) kreditorių finansinius reikalavimus, patvirtintus bankroto byloje, neturėjo kelti dar vienos atskiros civilinės bylos.

56Tas pats pasakytina ir apie prašymus išreikalauti pareiškimo-skundo 2 punkte bei trečiojo asmens V. R. atsiliepime į atskiruosius skundus nurodytus dokumentus: kasos išlaidų ir pajamų orderius, susijusius su paskolų sutartimis; preliminariomis ir pirkimo-pardavimo sutartimis, sudarytomis tarp D. G. ir UAB „Saulės dovanos“; pirkimo-pardavimo sutartimis, kuriomis UAB „Saulės dovanos“ įsigijo žemės sklypus nuo 2005 m. balandžio 7 d., taip pat pačias pirkimo-pardavimo sutartis; 1,5 mln. Lt paskolos sutartį, sudarytą tarp A. P. ir D. G.; 1,5 mln. Lt paskolos sutartį, sudarytą tarp D. G. ir UAB „Saulės dovanos“, jeigu tokia egzistuoja; UAB „Saulės dovanos“ avansinę apyskaitą laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 2006 m. lapkričio 18 d. Šie prašymai turi būti pateikti pirmosios instancijos teismui, kuris nagrinėja bankroto bylą ir su tuo susijusius klausimus (pvz., dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo/ patikslinimo). Prieš spręsdamas kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo (tikslinimo) klausimą, teismas privalo turėti ne tik administratoriaus poziciją minėtu klausimu ((ne)pritarti kreditoriaus prašymui patvirtinti/patikslinti finansinį reikalavimą arba jo dalį), bet ir įmonės administratoriaus poziciją pagrindžiančius įrodymus. Įrodymų nebuvimas gali sudaryti pagrindą prašyti patikslinti jau patvirtintus kreditorių finansinių reikalavimus (jų dalį) ar apskritai išbraukti kreditorių iš patvirtinto kreditorių sąrašo, o ne įpareigoti administratorių pateikti įrodymus. CPK 178 straipsnis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi ar atsikerta. Kadangi įmonės administratorius prašė patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, vadinasi - turėjo pateikti juos patvirtinančius įrodymus. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjams neužkirstas kelias UAB „Saulės dovanos“ bankroto byloje inicijuoti kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo klausimą. Bankrutuojančios įmonės kreditoriams taip pat neatimta teisė kreiptis į UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su pareiškimu dėl tyčinio įmonės bankroto. Neturint faktines aplinkybes pagrindžiančių dokumentų, kuriais disponuoja bankrutuojančios įmonės administratorius, pareiškėjai, pateikdami teismui pareiškimus dėl kreditorių reikalavimų bei dėl tyčinio bankroto, turi teisę prašyti, kad teismas išreikalautų reikiamus rašytinius įrodymus iš administratoriaus. Taip būtų sudarytos sąlygos operatyviai išnagrinėti pareiškėjams rūpimus esminius klausimus UAB „Saulės dovanos“ bankroto byloje.

57Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog kreditoriai būtų kreipęsi į bankroto administratorių, prašydami pateikti UAB „Saulės dovanos“ steigimo ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, dokumentus dėl įmonės įstatinio kapitalo didinimo, akcijų pasirašymo, bendrovės akcininkų sprendimus ir akcijų apmokėjimo turtiniais įnašais apskaitos dokumentus, taigi pagrįstai atmetė pareiškimo-skundo 3 punktą.

58Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų pareiškimo-skundo reikalavimų (sustabdyti kreditorių susirinkimo nutarimus atskirais klausimais ir pavedimo sutarties galiojimą, nepripažinti atsakovo bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, įpareigoti administratorių patikrinti atsakovo sandorius, išreikalauti ir prijungti civilines bylas), nes pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytiems motyvams, o apeliantai nenurodė argumentų, kaip to reikalauja CPK 306 straipsnio 1 dalies 3 punktas, paneigiančių pirmosios instancijos teismo motyvus.

59Dėl procesinių reikalavimų, pareikštų pirmosios instancijos teismui nagrinėjant pareiškimą-skundą: pirmosios instancijos teismo žodinės nutartys, kuriomis buvo atmesti pareiškėjo prašymas skirti bankrutuojančios įmonės auditą arba ikiteisminį tyrimą ir/ar trečiojo asmens A. M. prašymas įpareigoti administratorių kreditorių susirinkime daryti garso įrašus, negali būti atskirojo skundo objektu, nes CPK nenumato galimybės skųsti tokias nutartis, kurios neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.).

60Dėl apeliantų apeliacinės instancijos teismui pareikštų prašymų:

61Tretysis asmuo V. R. atskirajame skunde išdėstė labai daug faktinių aplinkybių, susijusių su BUAB „Saulės dovanos“ vykdyta ūkine komercine veikla, su žemės sklypų detaliuoju planu ir administracine tvarka nagrinėta byla, bet nenurodė pirmosios instancijos teismo pažeidimų, dėl kurių reikėtų panaikinti skundžiamą nutartį. Nagrinėjamos bylos dalykas nesusijęs su tuo, dėl ko BUAB „Saulės dovanos“ bankrutuoja (pvz., dėl Vilniaus m. savivaldybės neveikimo), todėl nėra pagrindo į bylą, ypač šią bylą (ne civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo), dalyvaujančiu asmeniu įtraukti viešosios teisės subjektą ar prijungti prie bylos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartį.

62Teisėjų kolegija apeliacine tvarka nenagrinėja civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl pareiškėjo prašymu negali atlikti jokių procesinių veiksmų, kurie būtų susiję su civiline byla dėl bankroto bylos iškėlimo, ir spręsti klausimą dėl civilinių bylų Nr. 2-4624-578/2010 ir Nr. B2-1372-578/2008 sujungimo su UAB „Saulės dovanos“ bankroto byla Nr. B2-1372-578/2008.

63Kadangi, kaip jau minėta, nėra pagrindo į šią bylą dalyvaujančiu asmeniu įtraukti viešosios teisės subjektą, tai reiškia, jog nėra pagrindo apeliacinės instancijos teisme skirti žodinį posėdį, apklausti liudytojus (nenurodyta, kokius būtent) ir įpareigoti Vilniaus m. savivaldybę bei atsakovą pateikti su bandymais pakeisti teritorijos, esančios Pupinės k., Vilniuje, susijusius dokumentus.

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas iškėlė atsakovui UAB „Saulės dovanos“... 5. Pareiškėjas UAB „Aruodas“ (BUAB „Saulės dovanos“ kreditoriaus UAB... 6. Nurodė, kad jis, iki 2009 m. birželio mėn. nesulaukęs atsakymo iš BUAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi (t. 1, b. l.... 9. Byloje nėra duomenų, kad kreditorius būtų kreipęsis į BUAB „Saulės... 10. Kreditoriaus prašymai sustabdyti BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 5... 11. Bankroto bylą nagrinėjančiame teisme nėra gautas prašymas dėl BUAB... 12. Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnis numato, kad jei įmonės bankroto... 13. III. Atskirųjų skundų (prisidėjimo prie atskirojo skundo) ir atsiliepimų... 14. Pareiškėjas UAB „Aruodas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusios aplinkybės dėl UAB „Aruodas“... 16. 2. Visiškai nestandartinis buvusio UAB „Saulės dovanos“ direktoriaus V.... 17. 3. BUAB „Saulės dovanos“ administratorius UAB „Admivita“ įgaliotas... 18. 4. Pirmosios instancijos teismas posėdžio metu neturėjo UAB „Saulės... 20. Tretysis asmuo V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. 2008 metų sausio mėnesį Miesto plėtros departamentas parengė naują... 22. Pareiškėjo atstovė L. H. prašė įtraukti savivaldybės atstovą į bylą,... 23. BUAB „Saulės dovanos“ 2009 m. kovo 1 d. balanse nurodyta, jog įmonės... 24. Tretysis asmuo V. R. , buvęs UAB „Saulės dovanos“ vadovas,... 25. Administratorius tokiais pareiškimai bylos nagrinėjimo metu ne tik parodo,... 26. Administratoriaus įgalioto asmens elgesys teismo posėdyje verčia daryti... 28. Tretysis asmuo A. M. 2011 m. vasario 11 d. pareiškimu (t. 2, b. l. 1-2)... 30. Tretysis asmuo A. M. atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 182-185) prašo panaikinti... 32. Pareiškėjas UAB „Aruodas“ atsiliepimuose į trečiųjų asmenų... 33. 1. sujungti civilines bylas Nr. 2-4624-578/2010 ir Nr. B2-1372-578/2008 su... 34. 2. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. žodinę... 35. 3. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį ir... 36. 4. Prijungti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d.... 37. 5. Skirti žodinį atskirųjų skundų nagrinėjimą ir iškviesti apklausti... 38. Pareiškėjo UAB „Aruodas“ įsitikinimu, prie nagrinėjamos bylos būtina... 39. Pareiškėjas UAB „Aruodas“ palaiko trečiojo asmens A. M. argumentus, kad... 40. Atsakovo BUAB „Saulės dovanos“ administratorius UAB „Admivita“... 42. Tretysis asmuo V. R. atsiliepime į pareiškėjo UAB „Aruodas“ atskirąjį... 43. 1) 1,5 mln. Lt paskolos sutartį, sudarytą tarp A. P. ir D. G. ;... 44. 2) 1,5 mln. Lt paskolos sutartį, sudarytą tarp D. G. ir UAB „Saulės... 45. 3) UAB „Saulės dovanos“ avansinę apyskaitą laikotarpiu nuo 2005 m.... 46. Tretysis asmuo V. R. teigia, kad bankroto administratorius UAB „Admivita“... 47. UAB „Saulės dovanos“ apyvartinių lėšų trūkumo klausimą išsprendė... 48. Atsakovas UAB „Saulės dovanos“, užtikrindamas D. G. A. P. paskolos... 49. Teismas taip pat nepagrįstai patvirtino D. G. 1,3 mln. Lt finansinį... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 51. Atskirieji skundai ir prisidėjimas prie atskirojo skundo atmestini.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 53. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 54. Dėl materialinių pareiškimo-skundo reikalavimų: kalbant apie... 55. Teisingas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad kvestionuoti nutartį,... 56. Tas pats pasakytina ir apie prašymus išreikalauti pareiškimo-skundo 2 punkte... 57. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad byloje nėra įrodymų,... 58. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų pareiškimo-skundo reikalavimų... 59. Dėl procesinių reikalavimų, pareikštų pirmosios instancijos teismui... 60. Dėl apeliantų apeliacinės instancijos teismui pareikštų prašymų:... 61. Tretysis asmuo V. R. atskirajame skunde išdėstė labai daug faktinių... 62. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka nenagrinėja civilinės bylos dėl... 63. Kadangi, kaip jau minėta, nėra pagrindo į šią bylą dalyvaujančiu asmeniu... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 65. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....