Byla 2A-1203-340/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys SĮ „Vilniaus miesto būstas“, A. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Jelenos Šiškinos, Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB Lesto apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB Lesto ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys SĮ „Vilniaus miesto būstas“, A. A..

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo už be apskaitos suvartotą elektros energiją.

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 9 307,44 Lt už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-05-04 patikrinus buto, esančio ( - ), elektros įvadą, nustatyta, kad savavališkai be apskaitos prietaisų į butą pajungtas elektros energijos tiekimas; surašytas elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 0014172/558, kuriame užfiksuota pažeidimo esmė bei nubraižyta pasijungimo schema. Kadangi patikrinimo metu ieškovo darbuotojams nebuvo suteikta galimybė užfiksuoti elektros prietaisų galių, specialiai sudaryta komisija nusprendė perskaičiuoti per pastaruosius metus suvartotos elektros energijos kiekį pagal leistiną naudoti 3kW galią. Perskaičiavus nustatyta, kad neteisėtai naudojantis elektros energija ieškovui padaryta 9 307,44 Lt žalos.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, nes 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti perduotos visos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos. 2011-02-25 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarime nustatyta, kad iki 2010-05-04 butas buvo tikrinamas 8 kartus, tačiau nenustatyta jokių neteisėtų prisijungimo ar elektros energijos vartojimo faktų. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra konstatavo, kad žalos paskaičiavimas pagal maksimalią leistiną naudoti galią nėra teisingas, nepateikti duomenys, kiek tiksliai laiko truko neteisėtas faktiškas prisijungimas prie elektros energijos tinklo, kiek tiksliai kWh energijos neatlygintinai sunaudota ir kokia tiksliai padaryta žala dėl nusikalstamos veiklos padarymo. Atsakovas pažymėjo, kad po V. B. mirties butu be teisinio pagrindo naudojosi mirusiojo šeimos nariai ir A. A., kuris nėra mirusiojo šeimos narys. Minėti asmenys iš buto buvo iškeldinti, nuo 2010-06-23 minėtame bute niekas negyvena, todėl nuo to laiko niekas negalėjo neteisėtai prisijungti prie elektros energijos tiekimo tinklo. Ieškovas turėjo pareigą prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos energijos apskaitą.

8Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog elektros energijos tiekimas butui nutrauktas dar 1995 metais, o 2011-02-25 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra konstatavo, kad iki 2011-05-04 minėtas butas buvo tikrinamas 8 kartus, tačiau nenustatyta jokių neteisėtų prisijungimo ar energijos vartojimo faktų. Ieškovas turėjo pareigą prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos energijos apskaitą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1apylinkės teismas 2011-11-08 sprendimu ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atmetė; priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo AB „Lesto“ 25,09 Lt išlaidų procesinių dokumentų įteikimui.

11Teismas nustatė, kad butas ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei. 2001-05-04 gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pagrindu butas buvo išnuomotas V. B., kuris mirė ( - ); po jo mirties nustatyta, kad bute gyveno pašaliniai asmenys, kurie iškeldinti teismo sprendimu 2010-06-23. Elektros energijos tiekimas butui buvo nutrauktas dar 1995 m. 2004 m., pastačius naują elektros skaitiklį, iki pat 2010-05-04, elektros energijos skaitiklis rodė tą patį rodmenį, t. y. elektros energija per apskaitą nebuvo vartojama. Iš 2010-05-04 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto, vartotojo elektros įrenginių neteisėto prijungimo prie elektros tinklų schemos nustatyta, kad į butą prieš apskaitą buvo atvestas laidas, kurio pagalba buvo galima vartoti elektros energiją, apeinant elektros skaitiklį. Tai yra, užfiksuotas neteisėtas prisijungimas prie elektros energijos tiekimo tinklo. Tačiau nei 2004 m., įrengiant naują elektros skaitiklį, nei elektros energijos skaitiklio rodmenų patikrinimo metu 2008-01-18 ir 2009-04-25 metu nebuvo nustatyta, kad prieš apskaitą į butą prijungtas laidas. Įvertinęs neteisėto prisijungimo pobūdį teismas padarė išvadą, kad neteisėtas prisijungimas įvyko laikotarpiu nuo 2009-04-25 iki 2010-05-04. Prie elektros tinklo prisijungta prieš apskaitos prietaisą, be sutarties. Neteisėtam (be sutarties) prisijungimui prie elektros energijos tiekėjo tinklo taikytinos deliktinės civilinės atsakomybės teisės normos.

12Pagal CK 6.263 str. deliktinė atsakomybė kyla asmeniui pažeidus pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Nustatyta, kad prie elektros energijos tinklo neteisėtai prisijungė (atliko neteisėtus veiksmus) bute laikotarpiu nuo 2009-04-25 iki 2010-05-04 gyvenę asmenys, kurie bute apsigyveno be atsakovo leidimo. Teismo vertinimu, negalima konstatuoti, kad atsakovas šiuo laikotarpiu nesilaikė atidaus ir rūpestingo savininko elgesio standarto, kadangi buvo aktyviai ir intensyviai teisinėmis priemonėmis siekiama nutraukti asmenų neteisėtą naudojimąsi patalpomis: atlikti patikrinimai, paduotas ieškinys dėl iškeldinimo; 2010-06-23 antstolis įvykdė iškeldinimą. Ieškovas nenurodo, kokių kitų, efektyvesnių savininko teisių pažeidimo gynimo būdų, atitinkančių atidaus ir rūpestingo savininko elgesio standartą, turėjo imtis atsakovas. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų kaip pagrindo deliktinei civilinei atsakomybei kilti.

13Ieškovas apskaičiavo žalą už 1 metus pagal įrengtą leistiną galią (3 kW), teismas konstatavo, kad toks paskaičiavimas aiškiai netikslus ir negali pagrįsti realiai ieškovo patirtos žalos, kadangi nenustatyti faktiškai bute buvę elektros imtuvai; įvertinus aplinkybę, kad bute gyveno asocialūs asmenys, kad butas buvo apleistas, darytina išvada, kad bute negalėjo būti suvartotas toks kiekis elektros energijos, koks nurodytas ieškovo apskaičiavime, todėl reikalaujamų nuostolių dydis neįrodytas.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimą ir ieškinį tenkinti. Apeliantas sutinka su teismo įvardintu teisinių santykių kvalifikavimu, jog taikytinos deliktinės atsakomybės teisės normos, tačiau nesutinka su išvada, kad atsakovas tinkamai rūpinosi savo turtu, todėl nėra atsakingas dėl ieškovui padarytos žalos bei išvada kad ieškovas neįrodė žalos. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog po buto nuomininko mirties, ( - ), bute gyvenamąją vietą deklaravę asmenys jame lankėsi tik ieškodami dokumentų, tačiau faktiškai jame negyveno nuo 1993 m. Butas buvo užantspauduotas savivaldybės atstovų. 2009-02-02 atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad bute apsigyveno pašalinis asmuo, tačiau tai rodo, ne atsakovo rūpinimąsi turtu, o apsileidimą; visi paskesni veiksmai susiję su pašalinių asmenų iškeldinimu, yra tik aplaidžių atsakovo veiksmų padarinių šalinimas. Atsižvelgiant į tai, pašalinių asmenų apsigyvenimas atsakovo bute ir neteisėtas įrenginių prijungimas prie ieškovo elektros tinklo nevertintinas kaip nenugalima jėga CK 6.253 str. 2 d. prasme.

172. Atsakovas kaip buto savininkas, taip pat yra ir visų jo priklausinių, tarp jų ir bute esančių elektros įrenginių (instaliacijos) savininkas, kuriam taikomi atitinkami reikalavimai dėl elektros įrenginių saugaus naudojimo, nevykdė bendro pobūdžio pareigos su turtu elgtis atidžiai ir rūpestingai.

183. Nesutinka su išvada, kad neįrodyta žala. Nurodo, kad taikyti žalos apskaičiavimo būdai įtvirtinti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse. Konkretus būdas priklauso nuo vartotojo elgesio akto surašymo metu. Kadangi ieškovo darbuotojams akto surašymo metu nebuvo suteikta galimybė nustatyti bute esančių elektros prietaisų galios, ieškovas pagrįstai atliko sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą pagal leistiną naudoti galią, nes kitokių duomenų neturėjo. Teismas pažeidė dispozityvumo bei rungimosi principus, atmesdamas ieškovo įrodymą dėl žalos dydžio kai atsakovas nepateikė jokių konkuruojančių įrodymų, kurie leistų suabejoti ieškovo pateiktų įrodymų tinkamumu.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino visus byloje esančius įrodymus, pagrįstai priėmė sprendimą ieškinį atmesti. Po pagrindinio buto nuomininko mirties butu naudojosi mirusiojo šeimos nariai, kurie iki 2010-06-23 bute buvo deklaravę savo gyvenamąją vietą. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo sprendimas dėl iškeldinimo įvykdytas 2010-06-23, iškeldinimo protokole užfiksuoti ir elektros skaitiklio parodymai. Atkreipia dėmesį, jog elektros energijos tiekimas butui nutrauktas dar 1995 m.; 2011-02-25 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra konstatavo, jog iki 2011-05-04 butas buvo tikrinamas 8 kartus, tačiau nenustatyta jokių neteisėtų prisijungimo ar energijos vartojimo faktų. Ieškovas nevykdė savo pareigos prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos energijos apskaitą.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo palikti nepakeistą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimą ir atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Atsakovo nuomone, teismas teisingai ir objektyviai vertino faktines aplinkybes ir įrodymus, sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Nepagrįsta ir neatitinkanti byloje nustatytų aplinkybių apelianto pozicija, kad atsakovas netinkamai rūpinosi turtu. Byloje nustatyta, kad mirus pagrindiniam buto nuomininkui, bute be atsakovo leidimo apsigyveno kiti asmenys, kurie po teismo sprendimo iškeldinti, sprendimas įvykdytas 2010-06-23; nuo tada bute niekas negyvena, jis užantspauduotas, todėl niekas negalėjo neteisėtai prisijungti prie elektros energijos tiekimo tinklų. Ieškovas privalėjo įrodyti, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus.

222. Remiantis Energetikos įstatymo 23 str. 3 d., 30 str. 1 d., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatomis, laikytina, kad ieškovas turėjo pareigą prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos energijos apskaitą. Ieškovui, kaip verslininkui, keliami didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, tačiau 2010-05-04 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte, vartotoju nurodytas V. B., nors nustatyta, kad jam mirus elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis nutraukta, akto egzempliorius atsakovui nebuvo išsiųstas.

233. Teismas pagrįstai įvertino, kad žalos paskaičiavimas už 1 metus pagal leistiną galią yra netikslus ir nepagrindžia realiai patirtos žalos; ieškovas nepagrįstai nevertino faktų, jog bute buvo dujinė viryklė, gyveno asocialūs asmenys, butas apleistas. Vadovaujantis CPK 12 str. įtvirtintu rungimosi principu, ieškovas privalo nurodyti ne tik savo reikalavimą priteisti žalą, bet ir jį pagrindžiančius faktus bei juos patvirtinančius įrodymus.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

25Apeliacinis skundas atmetamas.

26Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, materialinės teisės normų aiškinimu ir taikymu byloje; absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nėra, sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

27Apeliantas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jo reikalavimas atsakovui kildinamas iš deliktinių santykių, tačiau nesutiko su teismo išvada, jog atsakovas tinkamai rūpinosi savo turtu, todėl neatsako dėl ieškovui padarytos žalos. Apeliantas nurodė, kad mirus buto nuomininkui V. B. ( - ), atsakovas nesirūpino buto paskirstymu kitiems socialiai remtiniems asmenims, dėl ko butas ištisus metus nebuvo naudojamas. Patikrinus butą 2009-02-02, bute buvo surasti savavališkai apsigyvenę asmenys. Apeliantas teigia, kad toks atsakovo aplaidumas (neteisėtas neveikimas) sudarė prielaidą pašaliniams asmenims užimti butą, taip pat atsirasti žalai.

28Teisėjų kolegija negali sutikti su tokiais apelianto samprotavimais. Bylos duomenimis, ieškovas 2009-04-05 atliko elektros energijos apskaitos patikrinimą, kurio metu nustatė tuos pačius elektros energijos skaitiklio rodmenis, kaip ir paskutinio atlikto prieš tai patikrinimo 2008-01-18, t. y. pats ieškovas konstatavo, kad 2009-04-05 patikrinimo metu savavališkai apsigyvenę buto gyventojai neteisėtai elektros energijos nenaudojo. Neteisėtas elektros energijos pajungimas buvo aptiktas 2010-05-04, t. y. neteisėtas pajungimas įvyko nuo 2009-04-05 iki 2010-05-04. Teisėjų kolegija sutinka, kad atsakovo veiksmų neteisėtumo konstatavimui nagrinėjamoje byloje turi reikšmę atsakovo veiksmai (neveikimas) laikotarpiu nuo 2009-04-05 iki 2010-05-04. Teismas nagrinėjamoje byloje pagrįstai konstatavo, kad iš karto po 2009-02-02 patikrinimo, kurio metu bute buvo aptikti savavališkai apsigyvenę asmenys, atsakovas aktyviai ir intensyviai, teisinėmis priemonėmis siekė nutraukti šių asmenų neteisėtą naudojimąsi patalpomis. Bute neteisėtai apsigyvenęs A. A. ir kiti asmenys buvo įspėti dėl iškeldinimo bei iškeldinti teismine tvarka; ieškovas nenurodė, kokių kitokių, efektyvesnių veiksmų galėjo imtis atsakovas. Apeliantas pažymi, kad rūpestingas buto savininkas tiesiog nesudarytų prielaidų pašaliniams asmenims apsigyventi, tačiau pažymėtina, kad pats pašalinių asmenų apsigyvenimo bute faktas nesukėlė jokių neigiamų pasekmių ieškovui, t. y. neteisėtas pašalinių asmenų apsigyvenimas bute ir atsakovo neveikimas, dėl kurio atsirado prielaidos tokiam apsigyvenimui, nėra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su žalos atsiradimu; kita vertus, atsakovas, aptikęs pašalinius asmenis 2009-02-02, iš karto pradėjo veikti aktyviai gindamas savo teises. Apeliantas savo skunde be pagrindo remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 12-13 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2010 ir 2010-10-07 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-152/2010 išvadomis; abejose Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtuose bylose ratio decidendi neturi nieko bendro su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis, taigi kasacinio teismo išvada, kad gaisras pastate nelaikomas nenugalimos jėgos aplinkybe ir neatleidžia pastato savininko nuo civilinės atsakomybės, nagrinėjamoje byloje netaikoma. Pažymėtina, kad atsakovas savo atsikirtimo ieškiniui negrindė CK 6.253 str. 2 d. aplinkybėmis, atitinkamai teismas ieškovo ir atsakovo santykių šiuo aspektu neanalizavo, taigi apelianto argumentai, susiję su CK 6.253 str. 2 d. aplinkybių nebuvimu laikomi pertekliniais, jie išeina už apeliacijos ribų.

29Apeliantas nurodė, kad atsakovas, kaip buto ir visų buto priklausinių, tame tarpe ir bute esančių elektros įrenginių (instaliacijos) savininkas, kuriam taikomi atitinkami reikalavimai dėl elektros saugaus naudojimo, nevykdė bendro pobūdžio pareigos su turtu elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šis apelianto argumentas nepagrįstas, nes byloje nustatyta, kad žala ieškovui atsirado dėl trečiųjų asmenų veiksmų – neteisėto pasijungimo ir neteisėto elektros energijos vartojimo; byloje nėra duomenų, kad atsakovas pažeistų elektros saugaus naudojimo reikalavimus.

30Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo pastebėjimais dėl netikslaus žalos dydžio paskaičiavimo. Apeliantas nurodo, kad pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles apskaičiavimo būdai yra keli: jeigu akto surašymo metu vartotojai suteikia galimybę patikrinti ir nustatytai tuo metu veikiančių elektros imtuvų galią, tai suvartota elektros energija apskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią; jei vartotojas tokios galimybės nesuteikia, suvartota elektros energija apskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui leistiną naudoti galią ir 24 val. per parą trukmę. Bylos duomenimis, teismo sprendimas dėl iškeldinimo buvo įvykdytas ir tretieji asmenys buvo realiai iškeldinti 2010-06-23. Ieškovas kreipėsi į teismą 2011-04-27, t. y. kreipimosi į teismą metu ieškovas turėjo galimybę apžiūrėti bute esančią instaliaciją bei nustatyti, kokie elektros energijos imtuvai prijungti neteisėtai bei tiksliau apskaičiuoti žalos dydį. Žalos atlyginimo bylose pareiga įrodyti žalos dydį priklauso ieškovui, todėl apelianto samprotavimai, jog atsakovas nepaneigė ieškovo pateikto žalos apskaičiavimo atmetamas.

31Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

32Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

34Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo už be apskaitos suvartotą elektros... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 9 307,44 Lt... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė,... 8. Trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu su ieškiniu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1apylinkės teismas 2011-11-08 sprendimu ieškovo AB... 11. Teismas nustatė, kad butas ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui... 12. Pagal CK 6.263 str. deliktinė atsakomybė kyla asmeniui pažeidus pareigą... 13. Ieškovas apskaičiavo žalą už 1 metus pagal įrengtą leistiną galią (3... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 16. 1. Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog po buto nuomininko... 17. 2. Atsakovas kaip buto savininkas, taip pat yra ir visų jo priklausinių, tarp... 18. 3. Nesutinka su išvada, kad neįrodyta žala. Nurodo, kad taikyti žalos... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo SĮ „Vilniaus miesto... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo palikti nepakeistą... 21. 1. Nepagrįsta ir neatitinkanti byloje nustatytų aplinkybių apelianto... 22. 2. Remiantis Energetikos įstatymo 23 str. 3 d., 30 str. 1 d., Elektros... 23. 3. Teismas pagrįstai įvertino, kad žalos paskaičiavimas už 1 metus pagal... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 25. Apeliacinis skundas atmetamas.... 26. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 27. Apeliantas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jo reikalavimas... 28. Teisėjų kolegija negali sutikti su tokiais apelianto samprotavimais. Bylos... 29. Apeliantas nurodė, kad atsakovas, kaip buto ir visų buto priklausinių, tame... 30. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo pastebėjimais dėl netikslaus... 31. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo apeliacinio... 32. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti...