Byla A2-741-480/2016
Dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovei G. S. ir jos atstovei advokatei R. G., trečiajam asmeniui bei trečiojo asmens viešosios įstaigos „Tikslitas“ atstovui V. G. bei jų atstovui advokatui R. L., D. K., D. V., A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. S. ieškinį atsakovui P. G., byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, viešajai įstaigai „Tikslitas“, D. K., V. G., D. V., A. S., uždarajai akcinei bendrovei „Lux Group“, dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia.

3Ieškinyje nurodė ir 2016 m. balandžio 1 d. teismo posėdyje paaiškino, kad radusi skelbimą apie parduodamą nekilnojamąjį turtą ir jį apžiūrėjusi, 2014 m. kovo 29 d. sudarė su pardavėju P. G. preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį. Po to, kai buvo pasirašyta ši sutartis, atsakovas paaiškino, kad jam priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas vykdant jam priteistų skolų išieškojimą. P. G. davė jo advokatės D. V. telefono numerį tiksliai išsiaiškinti pardavimo sąlygas. Buvo pasirašyta dar viena preliminarioji sutartis, kurioje buvo detalizuoti mokėjimai padengiant atsakovo skolas, kad būtų išregistruotas parduodamo turto areštas. Savo įsipareigojimo sudaryti 600/8918 dalių žemės sklypo ir 302,68 kv. m. bendro ploto pastato – gyvenamojo namo, esančių ( - ), notarinę pirkimo–pardavimo sutartį atsakovas P. G. neįvykdė. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia. Bendravo abiejų šalių advokatai ir sudarė Taikos sutartį, kurią teismas patvirtino 2015 m. vasario 6 d. nutartimi. Visi pinigai buvo sumokėti P. G. įsipareigojimams dengti.

4Atsakovas P. G. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą G. S. ieškinį nepateikė, tačiau teisme buvo gauta šalių 2015 m. sausio 27 d. sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis bei prašymas šią sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

5Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi rašytinio proceso tvarka patvirtino ieškovės G. S. ir atsakovo P. G. sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir civilinę bylą Nr. 2-1204-230/2015 nutraukė.

6Pareiškėjai VšĮ „Tikslitas“ ir D. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1204-230/2015; įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis; panaikinti 2015 m. vasario 6 d. Kauno apygardos teismo nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo ir priimti naują nutartį – šalių prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo atmesti.

7Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-1204-230/2015 CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais.

8V. G., atstovaujantis ir VšĮ „Tikslitas“, juos atstovaujantis advokatas paaiškino, kad areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti negalimi jokie susitarimai dėl areštuoto turto pardavimo. Taikos sutarties sudarymo metu abiem šalims buvo ar turėjo būti žinoma apie priimtą palankų sprendimą D. K. naudai, Kauno apygardos teisme iškeltą civilinę bylą Nr. 2-2162-436/2014 ir joje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjai, būdami atsakovo kreditoriais ir dalyvaudami byloje, neabejotinai būtų prieštaravę siūlomoms taikos sutarties sąlygoms, kadangi atsakovui perleidžiant vienintelį turimą nekilnojamąjį turtą ieškovei yra pažeidžiami kreditorių interesai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taikos sutartis negalėjo būti tvirtinama, o tokia nutartis, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui taip pat yra neteisėta ir naikintina. Aplinkybės, kurios buvo proceso atnaujinimo pagrindas dar nėra visiškai išnykusios, nes VšĮ „Tikslitas“ dar nėra pasibaigęs kasacinio skundo padavimo terminas.

9D. K. nurodė, kad jai priteistos sumos yra išmokėtos.

10D. V. paaiškino, kad preliminariąja sutartimi ieškovė įsipareigojo padengti P. G. kreditorinius įsipareigojimus V. G.. Tuo metu apie kitus kreditorius nebuvo žinoma. Šiuo metu yra patenkinti visų kreditorių – V. G., D. K., VšĮ „Tikslitas“ – reikalavimai, todėl turėtų būti palikta galioti nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis.

11A. S. pritarė ieškovės ir jos atstovės argumentams.

12Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs proceso atnaujinimo institutą tuo tikslu kaip ir nustatant teismų sprendimų instancinės kontrolės mechanizmą (apeliaciją ir kasaciją), t. y. užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Pagirių šiltnamiai“ v. UAB „Nada Focus“, bylos Nr. 3K-3-46/2011). Proceso atnaujinimo institutas paprastai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės teismų sistemos, būdais dėl to, kad šia tvarka pasinaudoti jau nebėra procesinės galimybės, arba šia tvarka naudojantis atitinkamų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių ištaisyti nepavyko. Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, proceso atnaujinimo institutas nėra nauja ar papildoma bylos nagrinėjimo stadija, bet ekstraordinarinis būdas, įgalinantis peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. leidžiantis atnaujinus procesą bylą išnagrinėti pakartotinai atitinkamos instancijos teisme ta apimtimi, kurią apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. I. v. A. R., bylos Nr. 3K-3-108/2009; 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Pagirių šiltnamiai“ v. UAB „Nada Focus“,bylos Nr. 3K-3-46/2011; kt.). Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad proceso atnaujinimo institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą ir dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 straipsnis) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu.

13Teismas pažymi, jog atnaujinus procesą, šie tikslai pasiekiami, kai byla nagrinėjama atsižvelgiant į konkrečios bylos atnaujinimo pagrindus. Šiuo atveju procesas buvo atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu pripažinus, jog teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą trečiųjų asmenų teisių ar pareigų, o taip pat CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, pripažinus, jog šalių sudaryta bei teismo patvirtinta taikos sutartis buvo esant galiojančioms atsakovo turtui taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms bei draudimui šį turtą perleisti tretiesiems asmenims.

14Teismas, nagrinėjantis bylą iš naujo, visų pirma turi nustatyti, kokias konkrečiai materialines teises ir (ar) teisėtus interesus nagrinėjamoje byloje turi į ją anksčiau neįtraukti asmenys VšĮ „Tikslitas“ ir D. K. ir ar dėl jų buvo nuspręsta teismo procesiniu sprendimu, o taip pat tai, ar teismo procesiniame sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir šis nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Vadinasi, teismas turi išnagrinėti, ar pasitvirtino tos aplinkybės, kurios sudarė pagrindą priimti nutartį atnaujinti procesą byloje. Tai reiškia, kad esminės aplinkybės sprendžiant dėl byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumo yra tai, ar dėl neįtrauktų į bylą asmenų nedalyvavimo procese buvo pažeistos jų materialinės teisės ir teisėti interesai, bet ne tai, jog asmuo nebuvo įtrauktas į procesą ir dėl to negalėjo naudotis procesinėmis teisėmis (teikti įrodymų, argumentų, atsikirtimų, reikšti nušalinimų, skųsti teismo procesinius sprendimus ir kt.), o taip pat tai, ar padaryta teisės normos taikymo klaida yra ne tik akivaizdi, bet ir esminė, daranti nutartį neteisėtą. Viena vertus, po civilinės bylos atnaujinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą turi būti nagrinėjamos tik tos aplinkybės, kurios susijusios su neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiosiomis teisėmis, o pagal CPK 366 straipsnio 1dalies 9 punktą – šis pareiškėjų nurodytas pagrindas ir jį pagrindžiančios aplinkybės turi būti analizuojamos visų bylos aplinkybių kontekste ir tokios analizės pagrindu daroma išvada, ar pareiškėjų nurodomas proceso atnaujinimo pagrindas iš tikrųjų leidžia abejoti įsiteisėjusio procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu. Kita vertus, svarbu pažymėti tai, kad per laikotarpį nuo 2015 m. vasario 6 d. nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, priėmimo byloje iki bylos nagrinėjimo procesą atnaujinus 2016 m. balandžio 1 d. teismo posėdyje, įvyko esminių pokyčių.

15Pirmiausia teismas atkreipia dėmesį į tai, jog trečiasis asmuo V. G. nėra nurodomas pareiškėju prašyme dėl proceso atnaujinimo ir šį prašymą jis pasirašė tik kaip VšĮ „Tikslitas“ direktorius, vėliau trečiuoju asmeniu jis buvo įtrauktas atstovo prašymu, tačiau prašyme dėl proceso atnaujinimo yra aiškiai nurodyta, kad Kauno apylinkės teismo iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-1227-435/2013 pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui P. G. bendrai 48 765,31 Lt sumai, 2012 m. sausio 9 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, taikant atsakovui P. G. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų bei turtinių teisių areštą už bendrą 48 765,31 Lt sumą bei nustatant visam areštuotam turtui ir piniginėms lėšoms disponavimo teisės apribojimą. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija patvirtina, kad įrašas apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones nekilnojamajam turtui (ginčo pastatui) buvo įregistruotas nuo 2012-01-23 iki 2014-05-22 (civ. byla A2-741-480/2016, b. l. 26). Bylos medžiaga (ieškovės G. S., trečiojo asmens D. V. paaiškinimais, preliminariosios bei taikos sutarties sąlygomis) nustatyta, jog sudarant preliminariąją nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį, kurioje nurodyta data 2014 m. kovo 24 d. (tikėtinai sudarytoje bent savaitę vėlesniu laikotarpiu), jos šalims buvo žinomas skolininko P. G. kreditorius V. G. ir užtikrinant šio kreditoriaus interesus būsima pirkėja G. S. įsipareigojo už skolininką P. G. į antstolės L. U. D. pervesti 79 566,58 Lt, į antstolės G. A. depozitinę sąskaitą – 2 740,96 Lt ( (civ. byla Nr. 2-1204-230/2015, b. l. 9). Antstolės L. U. D. pažyma rodo, kad pagal Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-29-435 P. G. išieškotojo V. G. naudai skolos likutis buvo 65 847,95 Lt, palūkanos – 8 030,43, vykdymo išlaidos 5 688,20 Lt, iš viso – 79 566,58 Lt (t. 1, b. l. 104). Ieškovės G. S. sąskaitos išrašas Swedbank AB bei mokėjimo nurodymai patvirtina, kad ieškovė 2014 m. balandžio 29 d. už P. G. į antstolės L. U. D. depozitinę sąskaitą sumokėjo 79 566,58 Lt (t. 1, b. l. 110, 113), o į antstolės G. A. depozitinę sąskaitą – 2 740,96 Lt (t. 1, b. l. 110, 113). G. S. į antstolės G. A. depozitinę sąskaitą įmokėta 2740,96 Lt suma buvo panaudota skolai pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-29-425/2013 ir vykdymo išlaidoms dengti, dalis lėšų grąžinta skolininkui į sąskaitą (t. 1, b. l. 101). Turto arešto aktų registro pranešimas apie Antstolės L. U. D. taikyto turto arešto išregistravimą buvo gautas 2014 m. balandžio 30 d., Nr. 2014-013822 (t. 1, b. l. 26). Todėl, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad šalims 2015 m. sausio 27 d. sudarant taikos sutartį bei teismui 2015 m. vasario 6 d. nutartimi ją patvirtinant, atsakovo P. G. turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrinant išieškotojo V. G. interesus, o V. G. tuo metu jau nebuvo atsakovo kreditoriumi ir taikos sutarties sąlygos negalėjo pažeisti jo kaip kreditoriaus interesų.

16Bylos medžiaga bei Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Kauno apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-12601-800/2014, Kauno apygardos teismo civ. byla Nr. 2A-1351-264/2015) nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme 2014 m. gegužės 9 d. buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-12601-800/2014 pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui P. G. dėl 55 638,00 Lt skolos, 13 677,54 Lt palūkanų, 5 procentų procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. D. K. reikalavimų užtikrinimui teismas 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi areštavo atsakovui P. G. priklausantį nekilnojamąjį turtą, o nekilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas esančias atsakovo kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis bei turtines teises pareikšto reikalavimo ribose, o piniginių lėšų atsakovo kredito įstaigų sąskaitose esant nepakankamai arba jų nesant – kitą atsakovo turtą 69 315,54 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant jam teisę nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais (t. 1, b. l. 12-13). Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu priteisė iš atsakovo P. G. ieškovei D. K. 55 638,00 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 320,00 Lt (tris šimtus dvidešimt litų (92,68Eur)) sumokėto žyminio mokesčio bei bylinėjimosi išlaidas valstybei. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. minėtą sprendimą paliko nepakeistą. Antstolis V. K. 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. S-3945 patvirtina, kad šis 2015 m. lapkričio 20 d. išieškotojai D. K., gim. ( - ), išmokėjo visą 2014-12-13 Kauno apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-12601-800/2014 priteistą sumą ir pilnai atlygino išieškotojos patirtas vykdymo išlaidas; laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos P. G. turtui pagal 2014-05-13 Kauno apylinkės teismo nutartį Nr. 2-126001-800/2014 yra išregistruotos (t. 2, b. l. 29). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas taip pat patvirtina, jog šiame registre įrašas apie apribotą disponavimo teisę, areštavus 1/3 d. ginčo pastato, galiojo nuo 2014 m. gegužės 15 d. iki 2015 m. lapkričio 23 d. (t. 2, b. l. 45-48). Teismo posėdyje D. K. taip pat patvirtino, kad jai iš P. G. priteistos sumos yra išmokėtos. Teismas, įvertinęs faktines su nagrinėjamu ginču susijusias aplinkybes, sprendžia, kad šios nutarties priėmimo metu taikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrinant išieškotojos D. K. interesus yra panaikintos, o ši nėra P. G. kreditoriumi.

17Taip pat bylos medžiaga bei Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Kauno apygardos teismo civ. byla Nr. 2-971-436/2015, Lietuvos apeliacinio teismo civ. byla Nr. 2A-80-178/2016) nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2014 m. birželio 17 d. buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-971-436/2015 pagal ieškovės VšĮ „Tikslitas“ ieškinį atsakovui P. G. dėl 90809,97 Lt nuostolių, 44195,84 Lt be pagrindo įgytų lėšų, 11048,96 Lt palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. VšĮ „Tikslitas“ reikalavimų užtikrinimui teismas 2014 m. birželio 17 d. nutartimi areštavo atsakovui P. G. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, bendrai 150205,26 Lt sumai, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti; nustačius, kad atsakovas neturi pakankamai materialaus turto, neviršijant bendros 150205,26 Lt sumos, nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove bei kiekvieną mėnesį disponuoti piniginių lėšų dalimi, kuri sudaro vieno minimalaus mėnesio atlyginimo sumą (MMA). Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu priteisė iš atsakovo P. G. 12 800 Eur be pagrindo įgytų lėšų, 3 200,00 Eur metinių palūkanų už be pagrindo įgytas lėšas, 2 277,86 Eur nuostolių, 487,05 Eur žyminio mokesčio bei 735,93 Eur teisinės pagalbos išlaidų ieškovės VšĮ „Tikslitas“ naudai ir bylinėjimosi išlaidas valstybei. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-971-436/2015 priimtas sprendimas yra įsiteisėjęs (CPK 331 str. 6 d.) bei įvykdytas, ką aptvirtina Antstolio V. K. 2016 m. kovo 30 d. raštas Nr. S-3945, kuriame nurodyta, jog antstolis 2016 m. kovo 2 d. išieškotojai VšĮ „Tikslitas“ išmokėjo visą 2015-03-30 Kauno apygardos teismo sprendimu Nr. 2-971-436/2015 priteistą sumą ir pilnai atlygino išieškotojos patirtas vykdymo išlaidas; laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos P. G. turtui pagal 2014-06-17 Kauno apygardos teismo nutartį Nr. 2-2162-436/2014 yra išregistruotos (t. 2, b. l. 29). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog šiame registre įrašas apie apribotą disponavimo teisę, areštavus 1/2 d. ginčo pastato, galiojo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2016 m. kovo 1 d. (t. 2, b. l. 45-48). Teismo posėdyje VšĮ „Tikslitas“ atstovas patvirtino, kad visos įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistos iš P. G. sumos įstaigai išmokėtos, pažymėjęs, jog šio sprendimo kasacinio apskundimo terminas dar nepasibaigęs. Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas pripažinti, kad šios nutarties priėmimo metu taikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrinant išieškotojos VšĮ „Tikslitas“ interesus yra panaikintos, o ši nėra P. G. kreditoriumi.

18Teismas visiškai sutinka su pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentais, jog remiantis Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 3 ir 7 dalimis, areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti yra negalimi šio turto pardavimo sandoriai, nes perleidžiant areštuotą skolininko turtą yra pažeidžiami kreditorių interesai. Tačiau visuma byloje esančių įrodymų ir pati nagrinėjama situacija neginčijamai rodo, kad atnaujinus procesą bylos nagrinėjimo metu atsakovo P. G. nekilnojamajam turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - areštas – yra panaikintos, su atsakovo kreditoriais D. K. ir VšĮ „Tikslitas“, o taip pat ir V. G., yra pilnai atsiskaityta, pirkėjai G. S. už perkamą ginčo turtą pervedus pinigus į antstolių kontorų ar pardavėjo P. G. sąskaitą, dalį jų – sumokėjus pardavėjui grynais (t. 1, b. l.101, 110-113). Pažymėtina, jog tretieji asmenys, kurių prašymu buvo atnaujintas procesas, nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių abejoti perkamo parduodamo ginčo nekilnojamojo turto kainos nerealumu. Šis turtas (600/8918 dalys žemės sklypo ir pastatas – gyvenamasis namas, esantis ( - )) Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise yra įregistruotas ieškovės G. S. vardu ir tai yra vienintelis jaunos šeimos gyvenamasis būstas, į kurį ji jau yra investavusi lėšų (t. 1, b. l. 114-120).

19Teismas, išanalizavęs 2015 m. sausio 27 d. taikos sutarties sąlygas, nustatė, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, šalims yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

20Dėl to teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir bendraisiais teisės principais (CK 1.5 str.), daro išvadą, jog nėra teisinio pagrindo panaikinti 2015 m. vasario 6 d. Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1204-230/2015, o pareiškėjų prašymas dėl šios nutarties panaikinimo atmestinas (CPK 371 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Atsakovas P. G. 2015 m. lapkričio 2 d. raštu pareikštame prašyme nurodo, kad pareiškėjų – VšĮ „Tikslitas“ direktoriaus V. G. (jo sūnaus) bei D. K. - veiksmai yra akivaizdus nesąžiningai pareikšto prašymo atnaujinti procesą pavyzdys, t. y. jų siekis su juo susidoroti, jį sužlugdyti ir perimti jam priklausantį turtą, todėl prašo pareiškėjams skirti po 5 792 Eur dydžio baudos, 50 procentų iš šios baudos įpareigojant sumokėti P. G.. Šis atsakovo prašymas netenkintinas. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To pateis straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju spręsti apie akivaizdų pareiškėjų reikalavimų dėl proceso atnaujinimo nepagrįstumą negalima, todėl nėra pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimą teise, suponuojantį CPK 95 straipsnyje nurodytų sankcijų taikymą.

22VšĮ „Tikslitas“ už dokumentų surašymą, atstovavimą teisme sumokėjo 350 Eur, V. G. – 150 Eur, ir prašo priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą ( CPK 93 straipsnio 1 dalis). Tos pačios taisyklės taikomos ir sprendžiant išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Taip pat tos pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant bylą atnaujinus procesą civilinėje byloje (CPK 370 straipsnio 4 dalis). Kadangi, išnagrinėjus bylą, yra atmestinas pareiškėjų (trečiųjų asmenų) prašymas dėl teismo nutarties panaikinimo, jiems turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti nepriteistinos.

23Vadovaujantis Taikos sutarties 6 punkto nuostatomis, iš G. S. ir P. G. priteistina po 6,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 371 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

25Prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarties (civ. byla Nr. 2-1204-230/2015) panaikinimo atmesti.

26Priteisti iš G. S., a. k. ( - ) ir P. G., a. k. ( - ) valstybei po 6,10 Eur (šešis eurus 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

27Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turto pirkimo – pardavimo... 3. Ieškinyje nurodė ir 2016 m. balandžio 1 d. teismo posėdyje paaiškino, kad... 4. Atsakovas P. G. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą G. S.... 5. Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi rašytinio proceso... 6. Pareiškėjai VšĮ „Tikslitas“ ir D. K. kreipėsi į teismą su prašymu... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi atnaujino procesą... 8. V. G., atstovaujantis ir VšĮ „Tikslitas“, juos atstovaujantis advokatas... 9. D. K. nurodė, kad jai priteistos sumos yra išmokėtos.... 10. D. V. paaiškino, kad preliminariąja sutartimi ieškovė įsipareigojo... 11. A. S. pritarė ieškovės ir jos atstovės argumentams.... 12. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs proceso atnaujinimo institutą tuo tikslu... 13. Teismas pažymi, jog atnaujinus procesą, šie tikslai pasiekiami, kai byla... 14. Teismas, nagrinėjantis bylą iš naujo, visų pirma turi nustatyti, kokias... 15. Pirmiausia teismas atkreipia dėmesį į tai, jog trečiasis asmuo V. G. nėra... 16. Bylos medžiaga bei Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Kauno... 17. Taip pat bylos medžiaga bei Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 18. Teismas visiškai sutinka su pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo... 19. Teismas, išanalizavęs 2015 m. sausio 27 d. taikos sutarties sąlygas,... 20. Dėl to teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir bendraisiais teisės principais... 21. Atsakovas P. G. 2015 m. lapkričio 2 d. raštu pareikštame prašyme nurodo,... 22. VšĮ „Tikslitas“ už dokumentų surašymą, atstovavimą teisme sumokėjo... 23. Vadovaujantis Taikos sutarties 6 punkto nuostatomis, iš G. S. ir P. G.... 24. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 371 str.... 25. Prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarties (civ. byla... 26. Priteisti iš G. S., a. k. ( - ) ir P. G., a. k. ( - ) valstybei po 6,10 Eur... 27. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti paduotas...