Byla 2SA-29-553/2012
Dėl antstolės veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės A. M. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-10-14 nutarties, kuriuo buvo patenkintas pareiškėjo D. V. skundas dėl antstolės veiksmų.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Pareiškėjas D. V. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2011-03-07 antstolės priimtą turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr.0151/11/00438, kuriuo areštuotas pareiškėjui D. V. priklausantis nekilnojamas turtas: 0,1105 ha žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini); gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbtini); kiemo statiniai – skysto kuro rezervuaras, esantis (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas tai pat prašė sustabdyti vykdymo veiksmus iš pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto vykdomojoje byloje Nr.0151/11/00438 iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad 2011-03-16 gavo antstolės priimtą turto arešto aktą. 2008-05-22 Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartimi pareiškėjui priklausantis turtas turėjo būti parduotas iš varžytinių. 2010-10-11 neįvykus antrosioms varžytinėms, antstolė priėmė patvarkymus dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlė išieškotojui paimti neparduotą iš varžytinių turtą. Išieškotojas AB „Swedbank“ nepranešė apie sutikimą paimti parduodamą turtą, todėl 2010-10-27 antstolė priėmė patvarkymus dėl vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui ir pareiškėjo nekilnojamojo turto arešto panaikinimo. Pareiškėjo nuomone, antstolė neteisėtai 2011-03-07 turto arešto aktu areštavo D. V. priklausantį turtą, kadangi vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui, o vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 558 straipsniu, išieškotojas privalėjo pakartotinai kreiptis į teismą dėl pakartotinės nutarties, kuria leista būtų parduoti turtą iš varžytynių priėmimo. Apie tokį kreipimąsi skolininkui nėra žinoma, o antstolė bylą užvedė vadovaudamasi senąją nutartimi Nr. 2¬06200801323-470. Vadovaujantis CPK 723 straipsniu, pakartotinai nukreipti išieškojimą į iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą, kurį išieškotojas atsisakė perimti savo nuosavybėn, galima tik ne ankščiau nei praėjus vieneriems metams.

6Antstolė prašė teismo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kai hipotekos kreditorius, įgyvendindamas CPK 558 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisę pakartotinai pateikia pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, jam netaikomos CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatytas ribojimas. Hipotekos kreditoriui pakartotinai paprašius parduoti įkeistą turtą varžytinėse, antstolė turėjo teisę vykdyti tą patį vykdomąjį dokumentą, t. y. Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. 2-06200801323-470, išduotą 2008-05-22. Todėl antstolė prieš skelbiant pareiškėjui priklausančio turto pardavimą iš varžytinių, turėjo teisę jį areštuoti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-10-14 nutartimi nutarė patenkinti pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolės veiksmų ir panaikinti antstolės A. M. 2011-03-07 turto arešto aktą Nr. SD-1149, kuriuo buvo areštuoti savininko D. V., a. k. (duomenys neskelbtini) daiktai: 0,1105 ha žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini); gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbtini); kiemo statiniai – skysto kuro rezervuaras, esantis (duomenys neskelbtini), turto arešto pagrindas – Alytaus rajono apylinkės teismo nutartis, vykdomojo dokumento Nr. 2-06200801322-470, vykdomojo dokumento išdavimo data 2008-05-22. Taip pat Varėnos rajono apylinkės teismas taip pat nutarė panaikinti taikytą laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo veiksmų atlikimą antstolės A. M. vykdomojoje byloje Nr. 0151/11/00438, taikytą 2011-04-15 teismo nutartimi Varėnos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-526-445/2011. Teismas nustatė, kad išieškotojas AB „Swedbank“ 2011-03-07 pakartotinai pateikė Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo. Antstolės A. M. 2011-03-07 patvarkymu buvo priimtas vykdyti Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-22 išduotas vykdomasis dokumentas Nr.22-06200801323-470 dėl D. V. asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo iš varžytinių. CPK 558 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu įkeistas daiktas neparduotas iš antrųjų varžytinių ir neperduotas hipotekos kreditoriaus nuosavybėn, hipotekos teisėjas hipotekos kreditoriaus prašymu gali perduoti šį daiktą jam administruoti. Tai neužkerta kelio hipotekos kreditoriui pakartotinai kreiptis dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytinių. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo CPK 723 straipsnio nuostatas, kadangi nepriklausomai nuo to ar įkeistas daiktas perduotas hipotekos kreditoriui administruoti, ar neperduotas, tai neužkerta kelio hipotekos kreditoriui pakartotinai kreiptis dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytinių CPK 558 straipsnyje nustatyta tvarka. CPK 542 straipsnyje nurodyta, kad pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo hipotekos teisėjas nagrinėja CPK XXXVI skyriuje bei Civiliniame kodekse numatyta tvarka. Taigi esant bendrųjų ir specialiųjų normų kolizijai, taikomos specialiosios normos. CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, kad vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų yra įkeitimas (hipoteka). Jeigu skolininkas prievolės neįvykdo, hipotekos kreditoriaus prašymu jo reikalavimas patenkinamas, nukreipus išieškojimą į įkeistą daiktą (CK 4.174 straipsnio 1 dalis, 4.192 straipsnio 1 dalis). CK 558 straipsnyje nustatyta pareiškimų dėl priverstinės skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka. Teismų praktikoje aiškinant CK 4.192 straipsnio ir CPK 558 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas konstatuota, kad hipotekos kreditoriui numatytas aktyvus vaidmuo pasirenkant būdą, kuriuo siekti reikalavimo patenkinimo iš įkeisto turto, t. y. jį realizuoti varžytynėse ar perimti administruoti, pasirenka kreditorius. Kreditorius naudojasi CK 4.192 straipsnio 1 dalyje suteikta pasirinkimo teise, kuriuo iš minėtų būdų naudodamasis jis gali pasiekti greitesnį savo reikalavimo patenkinimą. CPK 558 straipsnio 5 dalis numato hipotekos kreditoriaus teisę pakartotinai kreiptis dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių, kai šis daiktas nebuvo parduotas iš antrųjų varžytynių ir neperduotas hipotekos kreditoriaus nuosavybėn, nėra saistoma būtinumu pirmiau šį turtą administruoti ir tik po to pakartotinai prašyti įkeistą turtą realizuoti. Nėra nustatyta hipotekos kreditoriaus teisė pakartotinai pateikti pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo įgyvendinimo terminų. CPK 542 straipsnio 1 dalyje numatyta CPK 558 straipsnio 5 dalies, kaip specialiosios normos, viršenybė prieš bendrąsias, t. y. ir prieš CPK 723 straipsnį, todėl taikoma CPK 558 straipsnio 5 dalis. CPK 558 straipsnio 5 dalis numato, kad su pakartotiniu pareiškimu dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių kreipiamasi ta pačia šiame straipsnyje nustatyta tvarka kaip ir su pareiškimu dėl skolos išieškojimo, reiškia, kad kreditorius, nusprendęs pasinaudoti šioje normoje nustatyta teise, privalo hipotekos skyriuje dar kartą pateikti pareiškimą dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių, o hipotekos teisėjas dėl priverstinio įkeisto turto realizavimo priima naują nutartį, kuri yra pagrindas hipotekos kreditoriui gauti naują vykdomąjį dokumentą (CPK 558 straipsnio 2 dalis, 587 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ankstesnė hipotekos teisėjo nutartis dėl turto pardavimo iš varžytinių, kurios pagrindu atlikti vykdymo veiksmai, nėra naikinama. Baigus priverstinio išieškojimo veiksmus, įkeistas turtas lieka areštuotas iki bus priimta hipotekos teisėjo nutartis dėl arešto panaikinimo, todėl kreditoriui pakartotinai kreipiantis dėl tokio neparduoto turto perdavimo administruoti ar pakartotinio realizavimo varžytynėse, CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatytas skolininko įspėjimas ir turto areštas iš naujo nėra taikomi. CPK 558 straipsnio 5 dalyje nenustatytas terminas, per kurį kreditoriui pakartotinai kreipiantis dėl skolos išieškojimo, minėti veiksmai neatliekami. Kai nėra įstatymo, nustatančio ginčo materialinį ar procesinį santykį, taikomas įstatymas, reglamentuojantis panašius santykius (CPK 3 straipsnio 6 dalis) ir šiuo atveju taikomos CPK 558 straipsnio 3 dalies nuostatos, kur numatytas 2 mėnesių terminas, skaičiuojant jį nuo tos dienos, kai vykdant išieškojimą pagal kreditoriaus pareiškimą dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių (CPK 558 straipsnio 2 dalis) turto nerealizavus ir neperdavus išieškotojui, vykdomasis dokumentas grąžintas išieškotojui, tuo pagrindu užbaigiant vykdomąją bylą (CPK 631 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 632 straipsnio 2 punktas). Jei per du mėnesius hipotekos kreditorius neprašo tokio nerealizuoto turto pakartotinai realizuoti ar perduoti jam administruoti, tai hipotekos teisėjas turi teisę panaikinti turtui areštą, taikydamas CPK 558 straipsnio 3 dalį, o tada hipotekos kreditoriui pakartotinai kreipiantis dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių, jau turi būti atliekami visi CPK 558 straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai. Užtikrinant dviejų mėnesių terminą, antstolis, gražinęs hipotekos kreditoriui vykdomąjį dokumentą CPK 632 straipsnyje nustatyta tvarka, apie jo įteikimo kreditoriui datą privalo pranešti hipotekos skyriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos 2005-01-19 nutartis, civilinė byla Nr.3K-3-12/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2010-11-23 nutartis, civilinė byla Nr. 3K-7-364/2010). Antstolė nepateikė įrodymų, kada hipotekos kreditoriui grąžino ir įteikė vykdomąjį dokumentą ir ar apie tai pranešė hipotekos skyriui. Pagal 2010-10-27 antstolės patvarkymą dėl vykdomojo dokumento grąžinimo vykdomojoje byloje Nr. 0151/10/1319, vykdomasis dokumentas hipotekos kreditoriui grąžintas nurodyta data. Hipotekos kreditorius nesilaikydamas nustatyto termino pakartotinai kreiptis dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytinių tvarkos ir terminų, pateikė antstolei prašymą su hipotekos teisėjos jau anksčiau vykdyta nutartimi, o antstolė neteisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir neteisėtai taikė skolininko turtui areštą, todėl antstolės 2011-03-07 priimtas turto areštas aktas naikintinas. Hipotekos kreditoriui pakartotinai kreipiantis dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių turi būti atlikti visi CPK 558 straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, praleidus terminą dėl pakartotinio kreipimosi parduoti įkeistą daiktą varžytynėse.

  1. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu antstolė A. M. prašo pakeisti Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-10-14 nutartį ir D. V. skundą atmesti. Nurodo, kad:

91) Varėnos rajono apylinkės teismas, interpretuodamas CPK 558 straipsnio 5 dalį dėl pakartotinio kreipimosi į teismą siekiant turtą parduoti, nepagrįstai konstatavo, kad ji taikoma ir tuo atveju, kai daiktas nebuvo perduotas kreditoriui administruoti. Šioje nuostatoje aiškiai išreikšta įstatymų leidėjo pozicija, kad pakartotinė nutartis dėl turto pardavimo iš varžytynių reikalinga tik tuo atveju, jei kreditorius keičia savo reikalavimo patenkinimo pobūdį, t. y. nepardavus turto iš varžytynių siekiama jį administruoti, o administruojant supratus, kad administravimas neužtikrina pakankamai jo reikalavimo teisės patenkinimo, vėl pageidaujant reikalavimą pamėginti tenkinti turtą parduodant. Įstatymas nenumato pareigos kreditoriui kreiptis į teismą dėl pakartotinės nutarties tuo atveju, jei nepardavus turto iš antrųjų varžytynių, kreditorius vis tiek siekia savo reikalavimą patenkinti tuo pačiu būdu, t. y. parduodant jį.

  1. Varėnos rajono apylinkės teismo nustatytas 2 mėnesių terminas, per kurį kreditorius, grąžinus jam vykdomąjį dokumentą, privalėjo kreiptis į teismą dėl pakartotinės nutarties išdavimo, o jį praleidus atlikti visą CPK 558 straipsnyje numatytą procedūrą iš naujo, taip pat nėra teisėtas. Teismas neatkreipė dėmesio, kad šiuo atveju taikyti reiktų ne terminus reguliuojančias, tačiau dokumento vykdomojo dokumento grąžinimo kreditoriui ir to dokumento pakartotinio pateikimo vykdymui santykį reguliuojančias normas. Bendrosios išieškojimą reglamentuojančios normos numato, kad išieškotojui grąžinus vykdomąjį dokumentą, pastarasis nepasibaigus vykdomojo dokumento pateikimo senačiai, bet kuriuo metu gali pateikti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti iš naujo be jokio atskiro kreipimosi į teismą.
  2. Varėnos rajono apylinkės teismas be pagrindo vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-19 nutartimi byloje Nr. 3K-3-12/2005 bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-11-23 nutartimi byloje Nr. 3K-7-364/2010. Šiomis nutartimis vadovaujamasi be pagrindo. Nutartyje byloje Nr. 3-K-7-364/2010 absoliučiai nekalbama apie 2 mėnesių terminą, kurį grindžia Varėnos rajono apylinkės teismas šia, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, o nutartyje byloje Nr. 3K-3-12/2005 nagrinėjamos situacijos aplinkybės nėra tapačios byloje, kurioje priimta skundžiamoji nutartis. Nagrinėjant bylą Nr. 3K-3-12/2005, dėl CPK 558 straipsnio 5 dalies nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo pasisakyta būtent nagrinėtos bylos aplinkybių kontekste: kasacinio teismo išaiškintas CPK 558 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų hipotekos kreditoriaus teisių prašyti perduoti turtą administruoti ar parduoti jį varžytynėse tarpusavio santykis (t. y. kad šios teisės nėra viena kitą lemiančios, todėl nėra pagrindo netenkinti kreditoriaus prašymo dėl pasinaudojimo viena iš jų dėl to, jog dar nepasinaudojo kita); konstatuota, kad kai hipotekos kreditorius, įgyvendindamas CPK 558 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisę, pakartotinai pateikia pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, jam netaikomas CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatytas ribojimas pakartotinai nukreipti išieškojimą į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. CPK 558 straipsnio 5 dalies nuostata, kad su pakartotiniu pareiškimu dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių kreipiamasi šiame straipsnyje nustatyta tvarka, aiškinta būtent nagrinėtos bylos aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausio teismo 2011- 02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-71/2011).
  3. Vertinant Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-02-25 nutartyje suformuotą nuomonę, darytina išvada, kad vykdant išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto, nepardavus turto iš antrųjų varžytynių bei kreditoriui siekiant toliau tenkinti savo reikalavimą tuo pačiu būdu, netaikomi reikalavimai vykdomąjį dokumentą grąžinti kreditoriui, o dokumento grąžinimas, atsižvelgiant į išieškojimo iš įkeisto hipoteka turto instituto esmę, negali suponuoti kreditoriui papildomos, įstatymu nenumatytos pareigos dar kartą kreiptis į teismą atsiradimo, nes tokios pareigos atsiradimas pažeistų minėto instituto principus bei kartu pablogintų kreditoriaus padėtį lyginant su išieškotojais, kurių reikalavimai tenkinami vadovaujantis išieškojimą reguliuojančiomis bendrosiomis normomis. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, antstolė visai neprivalėjo grąžinti kreditoriui AB „Swedbank“ vykdomojo dokumento, o grąžinusįjį, turėjo teisę bet kada, pagal kreditoriaus prašymą, jį vėl priimti. To paties Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus išduoto vykdomojo dokumento priėmimas buvo teisėtas, o priėmus vykdomąjį dokumentą, turto arešto akto ketinamam iš varžytynių parduoti turtui surašymas pagrįstas.
  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas, tinkamai aiškino ir taikė priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos taisykles reglamentuojančias procesines teisės normas.

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkas D. V. savo prievolę AB „Swedbank“ grąžinti paimtą kreditą užtikrino hipotekos lakštu įkeisdamas skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Skolininkui visiškai neatsiskaičius su hipotekos kreditoriumi, AB „Swedbank“ kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo iš D. V.. Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos teisėja 2008-04-10 priėmė nutartį dėl įkeistų daiktų arešto ir skolininko įspėjimo apie pareigą per 1 mėnesį grąžinti skolą hipotekos kreditoriui. 2008-05-16 hipotekos kreditorius kreipėsi į teismą su pakartotiniu prašymu dėl priverstinio išieškojimo iš įkeistų daiktų. 2008-05-22 Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos teisėja priėmė nutartį parduoti iš varžytinių D. V. asmeninės nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus: 0,1105 ha žemės sklypą, (duomenys neskelbtini); gyvenamąjį namą, (duomenys neskelbtini); kiemo statinius – skysto kuro rezervuarus, (duomenys neskelbtini) (b. l. 8). 2010-10-11 neįvykus antrosioms varžytinėms, antstolė priėmė patvarkymus dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis ir pasiūlė išieškotojui paimti neparduotą iš varžytinių turtą. Išieškotojas AB „Swedbank“ nepranešė apie sutikimą paimti parduodamą turtą, todėl 2010-10-27 antstolė priėmė patvarkymus dėl vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui ir pareiškėjo nekilnojamojo turto arešto panaikinimo (b. l. 10-12). AB „Swedbank“ 2011-03-04 raštu antstolei A. M. pakartotinai pateikė Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-22 nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo. Antstolės A. M. 2011-03-07 patvarkymu buvo priimta vykdyti Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-22 nutartis dėl D. V. asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo iš varžytinių (b. l. 23-24) ir 2011-03-07 antstolė surašė skolininko turto arešto aktą Nr. SD-1149 (b. l. 5-7).

12Pažymėtina, kad hipoteka, kaip skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimo, įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, būdas, pasižymi greitomis supaprastintomis kreditoriaus reikalavimo patenkinimo procedūromis. Kasacinio teismo pabrėžta, kad hipotekos kreditoriaus teisės į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka, naudojantis pirmenybe prieš kitus kreditorius, esmė – greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2004; kt.).

13CPK 558 straipsnyje reglamentuota, kaip tenkinami hipotekos kreditoriaus reikalavimai, kai baigiasi skolos grąžinimo terminai, o hipoteka užtikrinta prievolė visiškai ar iš dalies neįvykdyta. Šioje teisės normoje nustatyta pareiškimų dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles.

14Pagal CPK 558 straipsnį hipotekos kreditorius, priverstinai išieškant skolą, turi tokias teises: prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jam administruoti; jeigu turtas nerealizuojamas arba reikalavimas nepatenkinamas iš turto administravimo – pakartotinai prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jį administruoti. Kasacinio teismo nurodyta, kad CPK 558 straipsnyje šios hipotekos kreditorius teisės neribojamos terminais ar kitokiomis sąlygomis. Hipotekos kreditorius įstatymo suteiktomis teisėmis priverstinio skolos išieškojimo procese naudojasi, siekdamas operatyvaus ir visiško reikalavimo patenkinimo iš įkeisto turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2004).

15Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjo (skolininko) skundą ir panaikindamas 2011-03-07 antstolės, po pakartotinio hipotekos kreditoriaus kreipimosi priėmus vykdyti Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-22 nutartį, surašytą skolininko turto arešto aktą Nr. SD-1149, iš esmės vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005, pateiktu CPK 558 straipsnio 5 dalies išaiškinimu, t. y. kad „CPK 558 straipsnio 5 dalyje nenustatytas terminas, per kurį kreditoriui pakartotinai kreipiantis dėl skolos išieškojimo, minėti veiksmai neatliekami. CPK 3 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai nėra įstatymo reglamentuojančio ginčo materialinį arba procesinį santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogija), todėl šiuo atveju taikytina CPK 558 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatytas dviejų mėnesių terminas, skaičiuojant jį nuo tos dienos, kai vykdant išieškojimą pagal kreditoriaus pareiškimą dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių (CPK 558 straipsnio 2 dalis) turto nerealizavus ir neperdavus išieškotojui, vykdomasis dokumentas grąžintas išieškotojui, tuo pagrindu užbaigiant vykdomąją bylą (CPK 631 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 632 straipsnio 2 punktas). Jeigu hipotekos kreditorius iš antstolių kontoros CPK 631 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu gavęs vykdomąjį dokumentą per du mėnesius CPK 558 straipsnio 5 dalies tvarka neprašo tokio nerealizuoto turto pakartotinai realizuoti ar perduoti jam administruoti, tai hipotekos teisėjas turi teisę panaikinti turtui areštą, taikydamas CPK 558 straipsnio 3 dalį, o hipotekos kreditoriui pakartotinai kreipiantis dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių, turi būti atliekami visi CPK 558 straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai. Kad būtų užtikrintas dviejų mėnesių terminas, antstolis, gražinęs hipotekos kreditoriui vykdomąjį dokumentą CPK 632 straipsnio tvarka, apie jo įteikimo kreditoriui datą privalo pranešti hipotekos skyriui“. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-02-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2011 konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005, pateiktas CPK 558 straipsnio 5 dalies išaiškinimas sprendžiant klausimą dėl hipotekos teisėjo atsisakymo tenkinti hipotekos kreditoriaus pakartotinį prašymą priverstinai parduoti įkeistą turtą iš varžytynių, motyvuojant tuo, kad prieš tai nebuvo prašyta perduoti įkeistą daiktą administruoti, teisėtumo. 2011-02-25 nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad 2005-01-19 kasacinio teismo nutartyje išaiškintas CPK 558 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų hipotekos kreditoriaus teisių prašyti perduoti turtą administruoti ar parduoti jį varžytynėse tarpusavio santykis (t. y. kad šios teisės nėra viena kitą lemiančios, todėl nėra pagrindo netenkinti kreditoriaus prašymo dėl pasinaudojimo viena iš jų dėl to, jog dar nepasinaudojo kita); konstatuota, kad kai hipotekos kreditorius, įgyvendindamas CPK 558 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisę, pakartotinai pateikia pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, jam netaikomas CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatytas ribojimas pakartotinai nukreipti išieškojimą į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui; CPK 558 straipsnio 5 dalies nuostata, kad su pakartotiniu pareiškimu dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių kreipiamasi šiame straipsnyje nustatyta tvarka, aiškinta būtent nagrinėtos bylos aplinkybėms. Pažymėtina, kad teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008; 2009-04-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-186/2009; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2009; kt.). Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamos bylos atveju daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2011-10-14 nutartį, nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005, pateiktu CPK 558 straipsnio 5 dalies nuostatų išaiškinimu, kadangi jis pateiktas faktinėms aplinkybėms, kurios esmingai skiriasi nuo nagrinėjamos bylos.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-25 nutartyje pažymėta, kad „<...> hipotekos kreditoriaus teisės į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka esmė – greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas. Nagrinėjamu atveju, kai neįvyko įkeistų žemės sklypų antrosios varžytynės, o išieškotojas (kreditorius) atsisakė perimti juos nuosavybėn, antstolė negrąžino vykdomojo dokumento išieškotojui, bet paskyrė nurodyto turto vertės nustatymo ekspertizę ir, gavusi šios ekspertizės aktą, paskelbė naujas šio turto varžytynes. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad tokioje kaip nagrinėjama situacijoje, kai hipotekos kreditorius, po neįvykusių antrųjų varžytynių atsisakęs perimti neparduotą turtą nuosavybėn, vis dėlto siekė patenkinti reikalavimą parduodant įkeistą turtą iš varžytynių, antstolė neprivalėjo grąžinti jam (hipotekos kreditoriui) vykdomojo dokumento ir užbaigti vykdomosios bylos bei, hipotekos kreditoriui pakartotinai paprašius parduoti įkeistą turtą varžytynėse, turėjo teisę pagal tą patį vykdomąjį dokumentą, t. y. Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį, skelbti įkeisto turto varžytynes (CPK 558 straipsnio 5 dalis)“. Nagrinėjamos bylos atveju 2010-10-11 neįvykus antrosioms varžytinėms ir hipotekos kreditoriui nepranešus antstolei apie sutikimą paimti perduotą turtą, klausimas dėl turto vertės nustatymo ekspertizės skyrimo nebuvo sprendžiamas, tačiau nagrinėjamos bylos atveju Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-25 nutartyje formuojama praktika yra reikšminga tuo, kad kasacinis teismas pasisakė, jog hipotekos kreditoriaus teisės į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka esmė – greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas, todėl hipotekos kreditoriui pakartotinai paprašius parduoti įkeistą turtą varžytynėse, antstolė turėjo teisę pagal tą patį vykdomąjį dokumentą skelbti įkeisto turto varžytynes (CPK 558 straipsnio 5 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamos bylos atveju skolininko D. V. skola hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“ pakartotinio kreipimosi dėl priverstinio skolos išieškojimo parduodant iš varžytinių įkeistą skolininko turtą dieną, t. y. 2011-03-04 (b. l. 23) nebuvo išnykusi (skolininkas nepateikia tokio argumento ginčydamas antstolės surašyto turto arešto akto neteisėtumą), nuo antstolės patvarkymo dėl vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos (2010-10-27) iki minėto pakartotinio kreipimosi dienos (2011-03-04) nebuvo praėjęs neprotingai ilgas laiko tarpas, be to, kaip nurodyta anksčiau, CPK 558 straipsnyje įtvirtinta hipotekos kreditorius teisė pakartotinai prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jį administruoti neribojama terminais ar kitokiomis sąlygomis. Pakartotinis kreipimasis CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos atveju nebūtų protingas, kadangi nuo Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2008-05-22 nutarties priėmimo dienos nepasikeitė nei viena faktinė aplinkybe byloje: skola negrąžinta ir ji nesumažėjo, įkeitimo objektas neišnyko ir jis nebuvo pakeistas, skolininkas ir kreditorius nepasikeitė. Tokiu būdu, darytina išvada, kad hipotekos kreditoriaus AB „Swedbank“ interesas priverstine tvarka iš skolininko D. V. išieškoti skolą iš varžytinių parduodant skolininkui priklausantį įkeistą turtą neišnyko. Todėl antstolė A. M. 2011-03-07 patvarkymu pagrįstai priėmė vykdyti Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-22 nutartį, kuria nutarta parduoti iš varžytinių D. V. asmeninės nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus: 0,1105 ha žemės sklypą, (duomenys neskelbtini); gyvenamąjį namą, (duomenys neskelbtini); kiemo statinius – skysto kuro rezervuarus, (duomenys neskelbtini).

17Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolė A. M. veiksmų, netinkamai pritaikė procesines teisės normas (CPK 558 straipsnis), kas yra pagrindas skundžiamą nutartį šioje dalyje panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolės A. M. veiksmų atmesti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Antstolės A. M. atskirąjį skundą tenkinti.

20Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-10-14 nutartį dalyje, kuria pareiškėjo D. V. skundas dėl antstolės A. M. veiksmų buvo patenkintas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo D. V. skundą dėl antstolės A. M. veiksmų atmesti.

21Kitoje dalyje Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-10-14 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės A. M.... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Pareiškėjas D. V. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas: 1) pripažinti... 6. Antstolė prašė teismo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-10-14 nutartimi nutarė patenkinti... 8. Atskiruoju skundu antstolė A. M. prašo pakeisti Varėnos rajono apylinkės... 9. 1) Varėnos rajono apylinkės teismas, interpretuodamas CPK 558 straipsnio 5... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkas D. V. savo prievolę AB... 12. Pažymėtina, kad hipoteka, kaip skolinio įsipareigojimo įvykdymo... 13. CPK 558 straipsnyje reglamentuota, kaip tenkinami hipotekos kreditoriaus... 14. Pagal CPK 558 straipsnį hipotekos kreditorius, priverstinai išieškant... 15. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjo (skolininko) skundą ir... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-25 nutartyje pažymėta, kad... 17. Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos... 18. Teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,... 19. Antstolės A. M. atskirąjį skundą tenkinti.... 20. Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-10-14 nutartį dalyje, kuria... 21. Kitoje dalyje Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-10-14 nutartį palikti...