Byla 2-332-454/2014
Dėl skolos, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant atsakovui A. B., nedalyvaujant ieškovo UAB „Sergel“, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 797,70 Lt skolos, 143,59 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei išlaidas už teisines paslaugas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „Omnitel“ 2008-12-30 Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. TR40034-7932 ir šios sutarties priedais visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių vienas yra atsakovas, perleido UAB „Sergel“. Atsakovas 2001-10-15 Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo bei PVM sąskaitų – faktūrų pagrindu yra skolingas ieškovui 797,70 Lt. Minėtos skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu ieškovas įgijo teisę ir į netesybas (delspinigius) dėl pradelsto atsiskaitymo pagal sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo 6.4 punktą. Delspinigiai, skaičiuojami nuo 2008-12-30 skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo už 180 dienų ir sudaro 143,59 Lt. 2012-10-15 ieškovas išsiuntė atsakovui priminimą, ragindamas padengti minėtą įsiskolinimą bei delspinigius gražiuoju iki 2012-10-22. Nuo 2012 m. birželio mėn. iki 2013 m. kovo mėn. tarp šalių vyko susirašinėjimas, ieškovas prašė atsakovo pateikti asmens dokumento kopiją, tačiau atsakovas prašymo neįvykdė. Kadangi atsakovas su ieškovu yra neatsiskaitęs iki šiol, todėl prašo ieškinį tenkinti pilnai.

4Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pareiškimu prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies, atsiliepime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad sutinka apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas, kitoje dalyje prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad apie skolos perleidimą nebuvo tinkamai informuotas, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti sumokėti delspinigius, metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinys tenkintinas pilnai.

7Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą ar atsikirtimus (LR CPK 177, 178 str., str.), o teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (LR CPK 185 str. 1d.).

8Nustatyta, kad 2001 m. spalio 15 d. atsakovas A. B. su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį dėl skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 069252 (b.l. 41-44, 45). Pagal 2008-12-30 Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį tarp UAB „Omnitel“ ir UAB „Sergel“, pirminis kreditorius reikalavimo teisę į pradelstas gautinas sumas perleido ieškovui (b.l. 35-38). Pagal šią sutartį ieškovas įgijo ir papildomus turtinius reikalavimus – baudas, netesybas (b.l. 35, 39, 40, 2.1. punktas). Ieškovas apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovui ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sąskaitas - faktūras (b.l. 55, 57). Nuo 2012-06-28 iki 2013-03-07 tarp šalių vyko susirašinėjimas, kuriuo atsakovas buvo prašomas pateikti savo asmens dokumento nuorašą (b.l. 56-62). Duomenų apie skolos sumokėjimą byloje nėra.

9Kadangi atsakovas ieškovo reikalavimą dėl pagrindinės 797,70 Lt skolos pripažįsta, ką patvirtina pateiktas atsakovo atsiliepimas (b.l. 30-31), todėl dėl minėtos skolos sprendime surašyti sutrumpinti motyvai (LR CPK 268 str. 5 d.).

10Pripažintina, kad tarp UAB „Omnitel“ ir atsakovo sudarytos skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutarties pagrindu tarp trečiojo asmens ir atsakovo susiklostė prievoliniai paslaugų sutarties teisiniai santykiai. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (LR CK 6.716 str. 1 d.). Tarp UAB „Omnitel“ ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu UAB „Omnitel“ atsirado prievolė atsakovui suteikti skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovui atsirado pareiga už jam suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Teismas sprendžia, jog atsakovui buvo teikiamos paslaugos pagal tarp šalių sudarytą susitarimą ir UAB „Omnitel“ teikė paslaugas atsakovui, o atsakovas už jas neatsiskaitė, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 797,70 Lt skola.

11LR CK 6.71 str. 3 d. numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (LR CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti. Kadangi atsakovas tinkamai prievolės – laiku ir pilnai atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, reikalavimas priteisti 143,59 Lt delspinigių už 180 dienų iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui priteistina 143,59 Lt delspinigių (CK 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas šioje dalyje, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2013 m. birželio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Teismas, vadovaudamasis tuo kas pasakyta, pažymi, kad atsakovo nurodyti argumentai, jog jam tinkamai nepranešus apie skolos perleidimą iš jo negali būti priteisiami ieškovo prašomi delspinigiai ir procesinės palūkanos yra niekuo nepagrįsti. UAB „Omnitel“ ir atsakovas sudarydamas skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį aptarė ir jos neįvykdymo ar netinkamo vykdymo sąlygas ir pasekmes, t.y. už sutarties pažeidimus numatė 0,1 procento dydžio delspinigius, atsakovas tokią sutartį pasirašė, sutarties sąlygų neginčijo, už suteikiamas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas faktūras neatsiskaitė, todėl tai, kad pasak atsakovo jam nebuvo pranešta apie skolos perleidimą neturi teisinės reikšmės sprendžiant atsakovo atsakomybės už sutarties pažeidimą klausimą. Be to, teismas pažymi, kad pats atsakovas, nevykdydamas teisėto ieškovo reikalavimo pateikti asmens dokumento kopiją (tarp šalių beveik metus vyko susirašinėjimas), veikė nesąžiningai, todėl jam ir nebuvo pateikti skolos perleidimą patvirtinantys dokumentai. Taip pat, niekuo nepagrįstas atsakovo nesutikimas su ieškovo prašomomis 5 procentų procesinėmis palūkanomis, kadangi procesinių palūkanų priteisimą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo numato įstatymas, o kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas pilnai, tai visiškai teisėtas ieškinyje nurodytas prašymas priteisti procesines palūkanas.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei išlaidas už teisines paslaugas. Ieškovas nenurodė, kokio dydžio teisinės pagalbos išlaidas prašo priteisti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2013-06-28 Teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-14231-454/2013 buvo pilnai patenkintas kreditoriaus UAB „Sergel“ pareiškimas ir iš skolininko A. B. priteistos kreditoriaus prašomos priteisti sumos, tame tarpe ir 11,00 Lt žyminio mokesčio bei 250,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Jokių įrodymų apie patirtas teisinės pagalbos išlaidas kreditorius nebuvo pateikęs, tačiau vadovaujantis LR CPK 433 str. 3 d., 435 str. 3 d., prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami ir spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, 2013-06-28 Teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-14231-4547/2013 buvo pilnai patenkintas kreditoriaus UAB „Sergel“ pareiškimas, taip pat pilnai priteisiant ir prašomas teisinės pagalbos išlaidas. Tačiau skolininkui pareiškus prieštaravimus, o kreditoriui pareiškus ieškinį ir bylą nagrinėjant ginčo teisenos tvarka, ieškovas UAB „Sergel“ pateikė žyminio mokesčio mokėjimą patvirtinančius įrodymus bei advokatės G. J. S. sąskaitą už teisines paslaugas, išrašytą bendrovei „Sergel“ bendrai 2000,00 Lt sumai, kurią sudaro 1000 Lt už 2 vnt. ieškinių parengimą bei 1000,00 Lt už 4 vnt. pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo parengimą (b.l. 63). Ši sąskaita apmokėta 2013-06-10 mokėjimo pavedimu (b.l. 64). Tačiau pažymėtina, kad advokatės 2013-05-31 sąskaita, pateikta bendrovei UAB „Sergel“ (b.l. 63), yra bendro pobūdžio, joje nėra jokios informacijos, kokie ieškiniai ar pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo buvo ruošiami, sąskaitoje nenurodyti skolininkai (atsakovai), be to, ši sąskaita yra išrašyta 2013-05-31, tuo tarpu teismo nutartis, informuojanti ieškovą apie jo teisę pareikšti ieškinį, priimta tik 2013-08-27 (b.l. 13), t.y. iš pateiktų duomenų darytina išvada, kad ieškovas dar nežinodamas apie reikalingumą teismui pateikti ieškinį neva jau ėmėsi jį ruošti. Be to, kaip jau minėta, ieškovas ieškinyje net nenurodė, kokią sumą teisinės pagalbos išlaidų prašo priteisti. LR CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtas teisinės pagalbos išlaidas šioje byloje ir net nenurodė jų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies: iš atsakovo ieškovui priteistinas 54,00 Lt žyminis mokestis, o ieškovo reikalavimas dėl teisinės pagalbos išlaidų priteisimo nepagrįstas, todėl atmestinas (LR CPK 177, 178 str.).

15Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteistina 15,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 98 str., 270 str., 279 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti pilnai.

18Priteisti iš atsakovo A. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Sergel“ (į.k. 125026242, buveinė: Švitrigailos g. 11B, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB Swedbank) 797,70 Lt (septyni šimtai devyniasdešimt septyni Lt, 70 ct) skolos, 143,59 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt trys Lt, 59 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 54,00 Lt (penkiasdešimt keturi Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio.

19Priteisti iš atsakovo A. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), valstybei 15,95 Lt (penkiolika Lt, 95 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank” bankas, b.k. 73000, įmokos kodas 5660, kvitą pristatyti į 119 kabinetą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 797,70 Lt skolos, 143,59 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „Omnitel“ 2008-12-30 Skolų portfelio... 4. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pareiškimu prašo bylą nagrinėti... 5. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies, atsiliepime nurodė ir teismo... 6. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 7. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą... 8. Nustatyta, kad 2001 m. spalio 15 d. atsakovas A. B. su UAB „Omnitel“... 9. Kadangi atsakovas ieškovo reikalavimą dėl pagrindinės 797,70 Lt skolos... 10. Pripažintina, kad tarp UAB „Omnitel“ ir atsakovo sudarytos skaitmeninio... 11. LR CK 6.71 str. 3 d. numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas... 13. Teismas, vadovaudamasis tuo kas pasakyta, pažymi, kad atsakovo nurodyti... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio... 15. Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteistina 15,95 Lt išlaidų,... 16. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 98 str., 270 str.,... 17. ieškinį tenkinti pilnai.... 18. Priteisti iš atsakovo A. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Sergel“... 19. Priteisti iš atsakovo A. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), valstybei 15,95 Lt... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...