Byla e2-25747-1099/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, sekretoriaujant Agnei Pitrėnienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano Būstas Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“) atstovei advokato padėjėjai Justinai Žemaitytei, atsakovui R. K. ir jo atstovui advokatui Gintarui Algirdui Peredniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano Būstas Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“) ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Bylos esmė

41.

5Byloje kilo ginčas dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mano Būstas Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Naujamiesčio būstas“) reikalavimo atsakovui R. K. dėl skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas teisėtumo bei pagrįstumo.

6II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai

72.

8Ieškovė UAB „Mano Būstas Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. K. 452,36 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Ieškovė ieškinyje nurodo, kad teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Pažymi, kad atsakovas R. K. yra buto, esančio ( - ), savininkas. Teigia, kad atsakovo skola už per laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas iš viso sudaro 452,36 Eur.

114.

12Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad ieškovė pateikė visas sąskaitas faktūras, kuriose detalizuotos kiekvieną mėnesį suteiktos paslaugos, jų nustatytas tarifas ir suma, pateiktos ataskaitos, finansinių metų planai, atliktų darbų aktai, skolų valdymo ataskaita, kuri atitinka sąskaitų faktūrų duomenis, ir kitus įrodymus. Pažymėjo, kad visi paslaugų tarifai paskaičiuoti remiantis Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų priimtais teisės aktais bei neviršija maksimalių jų dydžių. Teigė, kad ginčo laikotarpiu atsakovui taip pat buvo skaičiuojamos atitinkamos sumos už namo remonto darbus, t. y. fasado tvarkymo darbai, vamzdžių remontas, avarijų likvidavimas ir kt. Nurodė, kad prašomą priteisti sumą patvirtina byloje pateikta skolų valdymo ataskaita bei kiti ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai dėl tam tikrų darbų/paslaugų atlikimo/suteikimo nurodytame name, kuriame atsakovui priklauso vienas iš butų. Be to, nurodė, kad palūkanos atsakovui buvo paskaičiuotos jam praleidus apmokėti pateiktų sąskaitų terminus; palūkanos (5 proc. dydžio) skaičiuotos remiantis Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831. Papildomai paaiškino, kad Vilniaus miesto socialinės paramos centro 2018 m. liepos 5 d. už atsakovą sumokėta 450 Eur suma buvo skirta ankstesnių skolų padengimui, t. y. į ginčo laikotarpį minėta suma nebuvo įskaičiuota. Taip pat nurodė, kad ieškovė neturi duomenų, jog atsakovo nurodyta 570 Eur suma 2019 m. vasario-kovo mėn. buvo įmokėta ieškovei; anot ieškovės, atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad būtų apmokėjęs prašomą priteisti skolą (ar jos dalį). Paaiškino, kad dėl tam tikrų darbų atlikimo nereikalingas namo gyventojų sutikimas ir ieškovė, kaip namo administratorė, turi privalomai juos vykdyti (be to, šiuo atveju buvo savivaldybės pritarimas dėl remonto). Ieškovės atstovės teigimu, visos paslaugos, nurodytos skolų valdymo ataskaitoje ir sąskaitose faktūrose, buvo teikiamos; atsakovas jų nenuginčijo.

135.

14Atsakovas R. K. savo procesiniuose dokumentuose (pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo), taip pat jis ir jo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

156.

16Nurodo, kad atsakovas buvo kreipęsis į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl UAB „Naujamiesčio būstas“ (dabar pavadinimas pakeistas į UAB „Mano Būstas Vilnius“) veiksmų ir daromų pažeidimų, kuriame nurodė, jog ieškovė skaičiuoja per didelius mokesčius, nemokančių gyventojų skolos perkeliamos kitiems, tvarkingai mokantiems, gyventojams. Pažymi, kad Seimo kontrolierius 2019 m. sausio 31 d. pažymoje skundą pripažino pagrįstu ir rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui atlikti eilę veiksmų, įskaitant ir nustatyti ar buvo kaupiamos lėšos, kaip jos buvo panaudojamos.

177.

18Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovui, kaip remtinam asmeniui, tam tikrą laiką suteikiamos tikslinės pašalpos; pažymėjo, jog tuo pagrindu Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2018 m. liepos 5 d. pervedė ieškovei 450 Eur sumą; 2019 m. vasario 28 d. papildomai buvo pervesta 570 Eur suma. Taip pat atsakovas aiškino, kad kiekvieną mėn. mokėdavo tam tikras sumas (apie 25 Eur/mėn.), jas paskaičiuojant savo nuožiūra, nes nesutikdavo su ieškovės skaičiuotais mokesčiais. Be to, teigė, kad jeigu kažkoks skolos likutis dar ir būtų likęs, tai atsakovas 2019 m. spalio mėn. kreipėsi dėl dar vienos tokios pašalpos skyrimo, kuri būtų skiriama ieškovei. Kita vertus, atsakovas ir jo atstovas aiškino, kad ieškovė neįrodė ieškinio reikalavimų, t. y. nepateikė jokių aiškių paskaičiavimų, nenurodė už kokį laikotarpį užskaitė atsakovo nurodytas sumokėtas sumas; taigi, anot atsakovo, ieškovė neįrodė savo reikalavimo. Teigė, kad ieškovė nori tik pasipelnyti; faktiškai jokių paslaugų ar darbų nesuteikė/neatliko; atsakovas nurodė, jog duris ir langus name įstatė atsakovo įvardinti politikai (o ne ieškovė), ieškovė namą remontavo nesant namo gyventojų sutikimo, laiptinių nevalė/nevalo. Be to, nurodė, kad ieškovė nesiuntė atsakovui sąskaitų faktūrų, nors žinojo, jog atsakovas turi pašto dėžutę Lietuvos pašte (pašto dėžučių ginčo name nėra įrengta).

19III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

208.

21Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad UAB „Mano Būstas Vilnius“ buvo paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratore (iki 2019 m. birželio 27 d. ieškovės ankstesnis pavadinimas buvo UAB „Naujamiesčio būstas“), veikdama 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1948 ir vėlesnių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pagrindu. Byloje ginčo dėl šios aplinkybės nekilo. Duomenų, kad minėto daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ginčo laikotarpiu buvo įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka buvo pasirinkę kitą bendrojo naudojimo objektų administratorių, byloje nepateikta.

229.

23Iš nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta, kad butas – kambarys, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teisėmis nuo 1994 m. rugsėjo 7 d. pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) priklauso R. K..

2410.

25Anot ieškovės, atsakovo skola už per laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas sudaro 452,36 Eur (į šią sumą įskaitant ir paskaičiuotas palūkanas, atsakovui praleidus atsiskaitymo terminus). Ieškinys tenkintinas.

26IV. Teismo argumentai ir motyvai

27Dėl skolos priteisimo už butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas

2811.

29Byloje ginčo, kad atsakovas R. K. yra buto-kambario, esančio adresu ( - ), savininkas, nėra. Byloje kilo ginčas dėl skolos dydžio (ir jos egzistavimo) už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas.

3012.

31Pagal CK 4.72 straipsnį bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. CK 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.

3213.

33Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis detalizuoja, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šie bendrojo naudojimo objektai: 1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai); 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus); 3) pastato bendrojo naudojimo patalpos – pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu tai nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams; 4) vietiniai inžineriniai tinklai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme; 5) bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas.

3414.

35Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant apibrėžtos CK 4.76 straipsnyje: kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.84 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, o CK 4.82 straipsnio 3 dalyje – kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 4 dalis).

3615.

37Kaip minėta, prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis priklauso nuo bendraturčio dalies bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, todėl atsakovas proporcingai savo daliai turi apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (atsakovas šioje byloje šios savo pareigos iš esmės neginčija). Pažymėtina, kad pagal CK 4.82 straipsnio 7 dalį buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šios teisės normos, yra konstatavęs, jog šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Šiuo atveju nustatyta (ir ginčo dėl to byloje nekilo), kad atsakovui R. K. nuosavybės teisėmis priklauso 25,47 kv. m ploto patalpos – butas-kambarys, esantis ( - ), todėl konstatuotina, kad atsakovui, kaip šio buto (kambario) savininkui, pagrįstai buvo skaičiuojami administravimo mokesčiai už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas proporcingai faktiškai turimam plotui (CK 4.82 straipsnio 7 dalis; CPK 178, 185 straipsniai).

3816.

39Iš byloje pateiktos skolų valdymo ataskaitos nustatyta, kad atsakovui kiekvieną mėnesį buvo priskaičiuojamos išlaidos, susijusios su bendro turto išlaikymu; anot ieškovės, atsakovo skola už per laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas iš viso sudarė 452,36 Eur. Iš minėtos ataskaitos nustatyta, kad šią sumą sudaro 12,19 Eur administravimo išlaidos (už 11 mėn.), 8,36 Eur kaupiamosios išlaidos (už 11 mėn.), 20,13 Eur priežiūros/eksploatacijos išlaidos (už 11 mėn.), 22,38 Eur teritorijų ir laiptinių valymo išlaidos (už 11 mėn.), 17,16 Eur išlaidos už šilumos ūkio priežiūrą (už 11 mėn.), 2,77 Eur šiukšlių išvežimo išlaidos (paskaičiuotos už 2018 m. balandžio mėn.), 355,37 Eur remonto išlaidos (už 11 mėn.; dalis remonto išlaidų, anot ieškovės, buvo nurodoma skiltyje „Išsimokėjimas“), 14 Eur palūkanos už pradelstus mokėjimus. Teismas pažymi, kad minėtoje skolų valdymo ataskaitoje nurodytos išlaidos atitinka į bylą pateiktose sąskaitose (kiekvieno mėnesio) nurodytas sumas.

4017.

41Kaip minėta, atsakovas, be kita ko, nurodė, kad atsakovui, kaip remtinam asmeniui, tam tikrą laiką suteikiamos tikslinės pašalpos; anot atsakovo, tuo pagrindu Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2018 m. liepos 5 d. pervedė ieškovei 450 Eur sumą; 2019 m. vasario 28 d. papildomai buvo pervesta 570 Eur suma. Taip pat atsakovas aiškino, kad kiekvieną mėn. mokėdavo tam tikras sumas (apie 25 Eur/mėn.), jas paskaičiuojant savo (atsakovo) nuožiūra.

4218.

43Iš atsakovo pateikto Vilniaus miesto socialinės paramos centro 2018 m. liepos 5 d. rašto matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 30-2287/18 atsakovui skirta 950 Eur tikslinė pašalpa, kuri 2018 m. liepos 5 d. pervesta dalimis: 500 Eur AB „Vilniaus šilumos tinklai“ būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų įsiskolinimui iš dalies padengti ir 450 Eur UAB „Naujamiesčio būstas“ įsiskolinimui už suteiktas būsto komunalines paslaugas iš dalies padengti. Viena vertus, byloje nėra duomenų už kokį laikotarpį pervesta ieškovei suma – 450 Eur, buvo įskaityta, t. y. už kokį ieškovės suteiktų paslaugų laikotarpį nurodyta suma buvo apmokėta. Kita vertus, tiek iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), tiek iš ieškovės į bylą pateiktų duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-2317-430/2016, ieškovei (buvęs pavadinimas UAB „Naujamiesčio būstas“) iš atsakovo priteista 1 222,56 Eur skolos už laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. birželio 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, taip pat 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,71 Eur bylinėjimosi išlaidų; Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-2210-661/2016, nurodytas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-22711-854/2018, ieškovei iš atsakovo priteista 1 840,63 Eur skolos už laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, taip pat 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 102,71 Eur bylinėjimosi išlaidų; nurodytas sprendimas už akių įsiteisėjęs. Nustatyta, kad nurodytų įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų pagrindu buvo išduoti vykdomieji raštai; minėtose bylose nėra duomenų, jog vykdomieji raštai buvo grąžinti įvykdyti. Taigi, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovas iki šiol nėra sumokėjęs (bent jau visiškai) nurodytais teismų procesiniais sprendimais priteistų sumų (t. y. šiuo atveju skolų ieškovei už ankstesnius paslaugų teikimo laikotarpius).

4419.

45CK 6.55 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. Tačiau skolininkas neturi teisės be kreditoriaus sutikimo skirti įmokas prievolei, kurios įvykdymo terminas dar nesuėjęs, vietoj įmokos pagal prievolę, kurios įvykdymo terminas suėjęs (CK 6.55 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola (CK 6.55 straipsnio 2 dalis).

4620.

47Įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat teisinį reglamentavimą, teismas pažymi, kad 2018 m. liepos 5 d. už atsakovą pervesta 450 Eur skola, labiausiai tikėtina, buvo užskaityta ankstesnių atsakovo skolų padengimui (t. y. padengiant seniausius įsipareigojimus; tai paneigiančių duomenų ir/ar paaiškinimų atsakovas nepateikė), todėl laikytina, jog atsakovas neįrodė, kad nurodyta suma buvo skirta skolos apmokėjimui už aktualų laikotarpį (nuo 2018 m. balandžio 1. d. iki 2019 m. vasario 28 d.) (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

4821.

49Atsakovo pateiktame Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus 2019 m. kovo 4 d. rašte nurodyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. įsakymu atsakovui skirta 570 Eur dydžio tikslinė pašalpa įsiskolinimui už suteiktas paslaugas iš dalies padengti, kuri 2019 m. vasario 28 d. buvo pervesta į Luminor Bank AS tikslinę sąskaitą, pašalpą atsakovui išmokant grynaisiais pinigais; nurodyta, jog minėtą pašalpą su asmens dokumentu atsakovas galės atsiimti artimiausiame banko skyriuje. Anot atsakovo, jis nurodytos pašalpos grynaisiais pinigais negavo, visa pašalpa buvo pervesta ieškovei atsakovo įsiskolinimo padengimui. Kita vertus, teismas pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų, apsiribodamas tik savo deklaratyviais teiginiais. Be to, ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad nurodytu laikotarpiu jokių įmokų iš atsakovo (ar už atsakovą) ieškovė negavo. Taigi, teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė aplinkybės, jog nurodyta suma (570 Eur) buvo pervesta ieškovei. Kita vertus, jeigu ir būtų įrodyta, jog minėta suma buvo sumokėta ieškovei, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, už kokio laikotarpio įsiskolinimą minėta suma turėjo būti užskaityta. Kaip minėta aukščiau, atsakovas turėjo pakankamai didelių įsiskolinimų ieškovei už ankstesnius laikotarpius, todėl jeigu nurodyta suma ir buvo faktiškai pervesta ieškovei, labiausiai tikėtina, jog ji buvo/turėjo būti skiriama seniausioms atsakovo skoloms padengti.

5022.

51Teismas atsakovo paaiškinimus, kad jis kiekvieną mėn. mokėdavo ieškovei tam tikras sumas (apie 25 Eur/mėn.), vertina kaip neįrodytus, nes atsakovas nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų, apsiribodamas tik savo deklaratyviais teiginiais (CPK 12, 178 straipsniai).

5223.

53Be to, atsakovo teiginiai, kad jeigu kažkoks skolos likutis dar ir būtų likęs, tai jis bus padengtas atsakovui skirta tiksline pašalpa, dėl kurios skyrimo atsakovas kreipėsi 2019 m. spalio mėn., neturi teisinės reikšmės šios bylos nagrinėjimui.

5424.

55Teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė (jos atstovė) paaiškino ir nurodė teisės aktus, kuriais remiantis buvo skaičiuojami mokesčiai atsakovui už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, t. y.:

56

57administravimo mokestis buvo apskaičiuojamas remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtinta Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo išlaidų apskaičiavimo metodika (su vėlesniais jos pakeitimais);

58

59mokestis už kaupiamąsias lėšas apskaičiuotas pagal Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390;

60

61mokestis už namo priežiūrą/eksploataciją apskaičiuotas remiantis Vilniaus miesto valdybos 1999 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 1283V patvirtinta metodika bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1-1830 patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimaliais techninės priežiūros tarifais;

62

63mokestis už šilumos ūkio priežiūrą apskaičiuotas remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1983 „Dėl Tarybos 2013-07-10 sprendimo Nr. 1-1319 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“;

64

65atsakovas bylos nagrinėjimo metu iš esmės neginčijo dalies dėl šiukšlių išvežimo mokesčio, paskaičiuoto už 2018 m. balandžio mėn.; teismas atkreipia dėmesį į tai, kad tik nuo 2018 m. gegužės mėn. šiukšlių išvežimo mokesčiai buvo pradėti skaičiuoti asmeniškai nekilnojamojo turto savininkams;

66

67viena vertus, ieškovė negalėjo bylos nagrinėjimo metu paaiškinti teritorijų ir laiptinių valymo mokesčio skaičiavimo, t. y. kuo remiantis jis buvo skaičiuojamas, tačiau teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo namo savininkai buvo atsisakę laiptinės valymo darbų organizavimo ar kad jie nebuvo vykdomi (atsakovas tik deklaratyviai bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog jie atliekami netinkamai, tačiau iš esmės neginčijo, jog tokių darbų ieškovė iš viso neatlikinėjo/neatlieka);

68

69dėl remontų darbų ieškovė paaiškino, kad jie buvo atliekami prižiūrint ginčo namą; be to, pažymėjo, jog privalomiesiems darbams nereikalingas savininkų sutikimai.

7025.

71Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja 2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, pagal kurio 10.1 punktą – privalomieji darbai – daugiabučio gyvenamojo namo techninės priežiūros ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbai ar jų kompleksas, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti esminius statinių reikalavimus. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 54 dalis numato, kad statinio naudojimas – esminių statinių reikalavimų pagrindu sukurto statinio panaudojimas statinio naudotojo poreikiams tenkinti; statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus (55 punktas). Taigi, privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą. Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra, gyvenamojo namo avarijų likvidavimo darbais ir statybos darbais – pastato ar jo dalių remontu ar kitais prevenciniais darbais.

7226.

73Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų ir paaiškinimų nustatyta, kad ginčo laikotarpiu (ar anksčiau, bet apmokėjimą išskirstant, be kita ko, ir ginčo laikotarpiu) buvo atlikti šie darbai – šviestuvų, elektros instaliacijos, klozeto, kanalizacijos vamzdynų, sifono, dušinės durų, balkonų durų, durų pritraukėjo, kriauklių, maišytuvų, spynelių, stiklo paketo keitimai, po kasimo darbų gerbūvio atstatymas, radiatorių montavimas, kanalizacijos valymo, kiti santechnikos darbai, vamzdynų plovimas, hidrodinaminio automobilio darbai (nuoma), elektros darbai, dailylenčių pakalimas, medinių aptvėrimų įrengimas, balkonų turėklų pakėlimas, durų remontas, skylių užtaisymas, krūmų naikinimas ir išvežimas, radiatorių ir šildymo sistemos atkarpos montavimas, dezinfekcija, sieninių plokščių remonto darbai, vidaus patalpų remonto darbai ir kt. darbai/paslaugos. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ginčo namas yra senos statybos, pakankamai prastos būklės, todėl jo išlaikymui ir priežiūrai reikalingos papildomos išlaidos/darbai. Be to, pažymėtina, kad tam tikrus ginčo namo defektus nurodė ir pats atsakovas skunde, adresuotame Seimo kontrolieriui; juos konstatavo ir Seimo kontrolierius į bylą pateiktoje pažymoje, todėl ieškovė privalėjo tvarkyti nurodytus defektus (ką iš esmės ir darė). Taigi, spręstina, kad buvo atliktas tam tikras viso namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto remontas arba jis buvo būtinas šio turto išsaugojimui. Nėra įrodymų, kad butų savininkai prieštaravo ar patys ėmėsi aktyvių veiksmų tinkamai sutvarkyti ginčo patalpas. Kadangi remontą atliko ne bendraturčiai, o namo bendro naudojimo objektų administratorė, dėl to atsakovas, kaip suremontuoto turto bendraturtis, privalo atlyginti ieškovei jo daliai tenkančias remonto išlaidas, dėl kurių jis nors nebuvo davęs sutikimo, tačiau jos susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Atsakovas, nors ir teigė, kad remonto darbai nebuvo atliekami (ar atlikti netinkamai), tačiau jokiais objektyviais įrodymais nepaneigė. Tuo tarpu ieškovės pateikti nuoseklūs įrodymai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai, sąmatos, protokolai, planai ir kt.) dėl aukščiau išvardintų darbų patvirtina tiek faktą, jog darbai buvo atlikti, tiek atliktų darbų kainas, tiek tai, kad remonto darbai buvo atliekami pastato apžiūros metu identifikavus gyvenamojo namo neatitikimus STR reikalavimams.

7427.

75Taigi, laikytina, kad ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovui išlaidas už ginčo namo remonto (keitimo/montavimo) ir kitus su jo eksploatacija susijusius darbus.

7628.

77Butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsnių nustatyta tvarka (CK 4.83 straipsnio 4 dalis). Kita vertus, ieškovė, kaip namo ( - ), administratorė, turi teisę priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, teikti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbų sąrašą ir savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą arba jo apskaičiavimo metodiką, jei teisės aktai leidžia jam teikti nurodytas paslaugas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatų 6.1 punktas). Pagal nurodytų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatų 2.3 punktą kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip, patalpų savininkai turi sumokėti mokesčius už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, komunalines ir kitas paslaugas. Iš esmės analogiškos normos nurodytos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatose.

7829.

79Be to, duomenų, kad ieškovė būtų skaičiavusi mokesčius pažeisdama šio sprendimo 24 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus dydžius (maksimalius), byloje nėra. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovės reikalavimais, pateikia tik deklaratyvius, niekuo neparemtus teiginius apie ieškovės įrodymų netinkamumą, pats atsakovas į šią civilinę bylą nepateikė jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių minėtose grafose nurodytų sumų paskaičiavimo teisėtumą, pagrįstumą ar taikytinų tarifų netinkamumą, iš esmės apsiribodamas tik tuo, jog skaičiavimai jam nėra aiškūs ir jis su jais nesutinka (teismas pažymi, jog nurodytus argumentus atsakovas pateikdavo ir ankstesnėse nurodytose bylose, kuriose ieškovė reikalaudavo priteisti skolą iš atsakovo už ankstesnius paslaugų teikimo laikotarpius, tačiau jie buvo pripažįstami nepagrįsti), todėl teismas neturi pagrindo abejoti ieškovės pateiktais paskaičiavimas (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

8030.

81Teismo vertinimu, bet kuris asmuo, turintis nekilnojamąjį daiktą, žino (turi žinoti), jog už jo išlaikymą reikia mokėti mokesčius. Atsakovas, kaip nekilnojamo daikto savininkas, nebuvo pakankamai rūpestingas ir apdairus, jo veiksmai (neveikimas) neatitiko bonus pater familias elgesio standartų, nes, kaip minėta, neįrodyta, jog atsakovas bent iš dalies atsiskaitydavo su ieškove (neįskaitant šiame sprendime nurodytos pašalpos, skirtos atsakovui, ir pervestos ieškovei už ankstesnį laikotarpį).

8231.

83Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis).

8432.

85Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė skolų valdymo ataskaitą su paskaičiavimais, kurie atitiko su į bylą pateiktose sąskaitose nurodytais duomenimis, taip pat pateikė remonto darbus pagrindžiančius rašytinius įrodymus; tuo tarpu atsakovas savo procesiniuose dokumentuose ir paaiškinimuose nepaneigė ieškovės pateikto skolos dydžio paskaičiavimo, apsiribodamas tik savo deklaratyviais teiginiais/abejonėmis, taip pat neįrodytomis aplinkybėmis dėl skolos apmokėjimo. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė, kaip daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame nebuvo įsteigta bendrija ar sudaryta jungtinės veiklos sutartis, administratorė veikė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintus Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintus Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus. Kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes, todėl patirtos administravimo ir kitos išlaidos (kurias ieškovė, laikytina, įrodė) turi būti atlygintos ieškovei.

8633.

87Be to, teismo vertinimu, ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovui ir 14 Eur dydžio palūkanas, atsakovui laiku neapmokėjus jam paskaičiuotų mokesčių sąskaitose nurodytais terminais (CK 6.210 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 10 punktas).

8834.

89Teismas pažymi ir tai, kad nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos pobūdį, CPK nenumato teismo teisės ir pareigos rinkti įrodymus savo iniciatyva. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Seimo kontrolierius pagrinde vertino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmus/neveikimą; be to, net jeigu ir buvo nustatyta tam tikrų ieškovės veiklos pažeidimų, tai neatleidžia atsakovo nuo pareigos rūpintis bendrosios dalinės nuosavybe ir mokėti už ją mokesčius.

9035.

91Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas – ieškovei iš atsakovo priteistinas 452,36 Eur įsiskolinimas už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. (CK 4.72 straipsnis, 4.82-4.85 straipsniai).

9236.

93Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Be to, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Dėl procesinių palūkanų priteisimo

9437.

95Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (452,36 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. balandžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas kritiškai vertina atsakovo teiginius, kad jam, kaip socialiai remtinam asmeniui, negali būti skaičiuojamos jokios palūkanos, nes tokio draudimo teisės aktuose nenumatyta. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

9638.

97CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

9839.

99Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos.

10040.

101Ieškovė, teikdama ieškinį, sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį, bei patyrė 254,10 Eur išlaidų advokato (advokato padėjėjos) pagalbai apmokėti.

10241.

103Teismo vertinimu, ieškovės patirtos bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidos (254,10 Eur) neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, todėl visos šios išlaidos – 269,10 Eur (15 Eur + 254,10 Eur), ieškinį tenkinus, priteistinos ieškovei iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10442.

105Atsakovui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – VGTPT) 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu suteikta antrinė teisinė pagalba; kita vertus, minėtame sprendime, be kita ko, nurodyta, kad atsakovui valstybės garantuojama ir apmokama tik 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (įvertinus ankstesniais tarnybos sprendimais suteiktą jam antrinę teisinę pagalbą); be to, atsakovas 50 proc. atleidžiamas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Taigi, asmens išlaidos apmokant 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, susijusių su gynyba ir atstovavimu byloje, pagal teisinę prigimtį yra jo patirtos išlaidos advokato pagalbai byloje apmokėti.

10643.

107Teisme 2019 m. spalio 29 d. gauta VGTPT 2019 m. spalio 29 d. pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta, jog VGTPT iš viso patyrė 117 Eur išlaidų, susijusių su atsakovo atstovavimu, kurios turėtų būti priteistos valstybei.

10844.

109Taigi, šiuo atveju ieškinį tenkinus ir VGTPT apmokant tik 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų atsakovui, valstybei iš atsakovo priteistina 58,50 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

11045.

111Byloje iš viso patirta 7,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl, atsakovui esant atleistam nuo 50 proc. bylinėjimosi išlaidų, valstybei iš atsakovo priteistina 3,53 Eur (7,05 Eur / 2) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 5 dalis).

112Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

113ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano Būstas Vilnius“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“) ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo tenkinti.

114Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Mano Būstas Vilnius“, j. a. k. 121452091, 452,36 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt du eurus 36 ct) skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (452,36 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 269,10 Eur (du šimtus šešiasdešimt devynis eurus 10 ct) bylinėjimosi išlaidų.

115Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) valstybei 3,53 Eur (tris eurus 53 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660; teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą).

116Priteisti valstybei iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) 58,50 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 50 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5630; įmokos paskirtis – už suteiktą antrinę teisinę pagalbą; teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą).

117Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I. Bylos esmė... 4. 1.... 5. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau –... 6. II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB „Mano Būstas Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 9. 3.... 10. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų... 11. 4.... 12. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį... 13. 5.... 14. Atsakovas R. K. savo procesiniuose dokumentuose (pareiškime dėl sprendimo už... 15. 6.... 16. Nurodo, kad atsakovas buvo kreipęsis į Lietuvos Respublikos Seimo... 17. 7.... 18. Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovui, kaip... 19. III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 20. 8.... 21. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 22. 9.... 23. Iš nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta, kad butas – kambarys,... 24. 10.... 25. Anot ieškovės, atsakovo skola už per laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d.... 26. IV. Teismo argumentai ir motyvai... 27. Dėl skolos priteisimo už butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės... 28. 11.... 29. Byloje ginčo, kad atsakovas R. K. yra buto-kambario, esančio adresu ( - ),... 30. 12.... 31. Pagal CK 4.72 straipsnį bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių... 32. 13.... 33. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 34. 14.... 35. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir... 36. 15.... 37. Kaip minėta, prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis priklauso nuo... 38. 16.... 39. Iš byloje pateiktos skolų valdymo ataskaitos nustatyta, kad atsakovui... 40. 17.... 41. Kaip minėta, atsakovas, be kita ko, nurodė, kad atsakovui, kaip remtinam... 42. 18.... 43. Iš atsakovo pateikto Vilniaus miesto socialinės paramos centro 2018 m. liepos... 44. 19.... 45. CK 6.55 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas, privalantis grąžinti tam... 46. 20.... 47. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat teisinį reglamentavimą, teismas... 48. 21.... 49. Atsakovo pateiktame Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo... 50. 22.... 51. Teismas atsakovo paaiškinimus, kad jis kiekvieną mėn. mokėdavo ieškovei... 52. 23.... 53. Be to, atsakovo teiginiai, kad jeigu kažkoks skolos likutis dar ir būtų... 54. 24.... 55. Teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė (jos atstovė)... 56. –... 57. administravimo mokestis buvo apskaičiuojamas remiantis Vilniaus miesto... 58. –... 59. mokestis už kaupiamąsias lėšas apskaičiuotas pagal Butų ir kitų patalpų... 60. –... 61. mokestis už namo priežiūrą/eksploataciją apskaičiuotas remiantis Vilniaus... 62. –... 63. mokestis už šilumos ūkio priežiūrą apskaičiuotas remiantis Vilniaus... 64. –... 65. atsakovas bylos nagrinėjimo metu iš esmės neginčijo dalies dėl šiukšlių... 66. –... 67. viena vertus, ieškovė negalėjo bylos nagrinėjimo metu paaiškinti... 68. –... 69. dėl remontų darbų ieškovė paaiškino, kad jie buvo atliekami prižiūrint... 70. 25.... 71. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų... 72. 26.... 73. Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų ir... 74. 27.... 75. Taigi, laikytina, kad ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovui išlaidas už... 76. 28.... 77. Butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų,... 78. 29.... 79. Be to, duomenų, kad ieškovė būtų skaičiavusi mokesčius pažeisdama šio... 80. 30.... 81. Teismo vertinimu, bet kuris asmuo, turintis nekilnojamąjį daiktą, žino... 82. 31.... 83. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad civilinis procesas inter alia... 84. 32.... 85. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė skolų valdymo ataskaitą su... 86. 33.... 87. Be to, teismo vertinimu, ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovui ir 14 Eur... 88. 34.... 89. Teismas pažymi ir tai, kad nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į... 90. 35.... 91. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 92. 36.... 93. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 94. 37.... 95. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 96. 38.... 97. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 98. 39.... 99. Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus, atsakovo patirtos bylinėjimosi... 100. 40.... 101. Ieškovė, teikdama ieškinį, sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį, bei patyrė... 102. 41.... 103. Teismo vertinimu, ieškovės patirtos bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidos... 104. 42.... 105. Atsakovui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau –... 106. 43.... 107. Teisme 2019 m. spalio 29 d. gauta VGTPT 2019 m. spalio 29 d. pažyma dėl... 108. 44.... 109. Taigi, šiuo atveju ieškinį tenkinus ir VGTPT apmokant tik 50 procentų... 110. 45.... 111. Byloje iš viso patirta 7,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 112. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 113. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano Būstas Vilnius“... 114. Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 115. Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) valstybei 3,53 Eur (tris eurus 53 ct)... 116. Priteisti valstybei iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) 58,50 Eur (penkiasdešimt... 117. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...