Byla e2-2317-430/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovei M. S.,

4atsakovui R. K. (vėliau pašalintas iš teismo posėdžių salės)

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinys atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas 2012-10-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkas. Atsakovo įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2015-06-31 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui yra 1222,42 Eur. Atsakovas skolos ieškovui nėra sumokėjęs. Pažymėjo, kad ieškovas atsakovui sąskaitų už vandenį neišrašo. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 1222,42 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (tomas 1, e.b.l. 20-23). Patikslintame pareiškime ieškovas nurodė, kad skolos susidarymo laikotarpis yra nuo 2012-03-01 iki 2015-06-31. Atsakovui priklausančio buto plotas, pagal kurį skaičiuojami mokesčiai – 25,47 kv.m. Už suteiktas administravimo paslaugas susidarė įsiskolinimas 44,74 Eur, už bendro naudojimo elektrą – 53,85 Eur, už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą – 72,86 Eur, už teritorijos ir laiptinių priežiūros paslaugas – 47,14 Eur, už namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo paslaugas – 66,18 Eur, už atliekų išvežimo paslaugas – 83,90 Eur, už kaupiamąsias lėšas – 0,76 Eur, už didžiųjų atliekų išvežimą susidariusi skolos suma yra 2,84 Eur, už remonto darbus – 850,29 Eur, namo plotas, kuris naudojamas skirstant mokesčius yra 4042,21 kv.m. (tomas 3, e.b.l. 7-8).

7Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi ieškovas neatlieka paslaugų, kurios būna išrašomos sąskaitoje, laiptinės nėra valomos, remontas nėra daromas, nėra pašto dėžučių. Ieškovas jokių paslaugų neteikia, o tik išrašo sąskaitas. Atsakovas moka už ieškovo paslaugas, kurios tikrai buvo suteiktos gyventojams. Atsakovas nesutinka su ieškovo paskaičiuotomis sumomis už paslaugas, kaip langų keitimas, fasado remontas. Teismo prašo ieškinį atmesti (tomas 1, e.b.l. 74).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį ir patikslintą pareiškimą palaikė juose išdėstytais motyvais, prašė ieškinį tenkinti pilnai. Papildomai nurodė, kad ieškovas pateikė visas sąskaitas-faktūras, kuriose detalizuotos kiekvieną mėnesį suteiktos paslaugos, jų nustatytas tarifas ir suma, pateiktos ataskaitos, finansinių metų planai, darbų aktus. Nurodė, kad sumos už durų įstatymą ieškovas atsakovui nėra paskaičiavęs, tai matyti ir 2012 metų rugsėjo mėnesio sąskaitoje, kad tokios sumos nėra už duris. Atsakovas pats pasitrinko rangovą, t.y. UAB „Vilniaus durys“, tarpininkaujant ieškovui paprašė sumą išdėstyti 6 mėnesiams. Atsakovui buvo priskaičiuota 76,60 Eur už durų keitimą. Ieškovas per mažai priskaičiavo atsakovui už duris, t.y. nepriskaičiavo visos sumos už duris. Atsakovas pateikė įrodymus dėl durų 2015 metų, o ieškovas už duris skaičiuoja už 2012 metus. Pažymėjo, kad namui valymo paslauga yra teikiama, yra sudaryta sutartis dėl paslaugos teikimo. Kaupiamosios lėšos yra renkamos privalomai, tačiau jos pradėtos rinkti nesenai, todėl yra labai maža suma. Remonto darbai prausykloje buvo atliekami ir ne vieną kartą, 2013 m. sausio mėnesį, 2013 m. vasario – kovo mėnesį, visi atliktų darbų aktai yra pateikti. Buvo atliekami šildymo sistemos, kanalizacijos sistemos remonto darbai.

9Atsakovas R. K. teismo posėdžio metu atsisakė pasirašyti priesaikos tekstą ir teikti paaiškinimus teismui.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ 2012-10-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Duomenų, jog minėto daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ginčo laikotarpiu buvo įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, arba CK 4.84 str. nustatyta tvarka buvo pasirinkę kitą bendrojo naudojimo objektų administratorių, byloje nepateikta. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkas. Atsakovo įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2015-06-31 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui. Kaip nurodė ieškovas patikslintame pareiškime, atsakovui priklausančio buto plotas pagal kurį skaičiuojami mokesčiai yra 25,47 kv.m. (e.b. 3 t., b.l. 7-8), už suteiktas administravimo paslaugas susidarė įsiskolinimas 44,74 Eur, už bendro naudojimo elektrą – 53,85 Eur, už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą – 72,86 Eur, už teritorijos ir laiptinių priežiūros paslaugas – 47,14 Eur, už namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo paslaugas – 66,18 Eur, už atliekų išvežimo paslaugas – 83,90 Eur, už kaupiamąsias lėšas – 0,76 Eur, už didžiųjų atliekų išvežimą susidariusi skolos suma yra 2,84 Eur, už remonto darbus – 850,29 Eur, namo plotas, kuris naudojamas skirstant mokesčius yra 4042,21 kv.m.

12Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl skolos už ieškovo suteiktas paslaugas suteikimo priteisimo.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 4.82 straipsnio, 3 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsnių nustatyta tvarka (CK 4.83 straipsnio 4 dalis). Ieškovas, kaip namo ( - ), Vilnius, administratorius, turi teisę priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, teikti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbų sąrašą ir savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą arba jo apskaičiavimo metodiką, jei teisės aktai leidžia jam teikti nurodytas paslaugas (LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatų 6.1 p.). Pagal LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatų 2.3 punktą kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip, patalpų savininkai turi sumokėti mokesčius už daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, komunalines ir kitas paslaugas. Pagal šio nutarimo 9 p. mokesčiai už namui priskirtos teritorijos priežiūrą, komunalinių atliekų išvežimą apskaičiuojami ir patalpų savininkams paskirstomi vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintomis miestų, kitų gyvenamųjų vietovių teritorijos priežiūros ir komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, nustatytais tarifais ir su šių paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis. Ieškovas pateikė į bylą įrodymus apie su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų (UAB “Ecoservice” sutartis Nr. NB-SUT-12-001E), dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (UAB “pastatų priežiūros tarnyba” sutartis Nr. 09-02-42B) patalpų valymo (UAB “Mano aplinka” sutartis Nr. MAP-SUT-000007D), pastato bendro naudojimo objektų techninė priežiūros (UAB “Mano būstas” sutartis Nr. 09-02-42A) (e.b. 1 t. b.l. 118-121; 125-128;131-134143-145; 146-149). Duomenų, kad ieškovas būtų skaičiavęs mokesčius, pažeisdamas Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimu Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320, „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ nustatytus dydžius byloje nėra.

14Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Byloje nagrinėjamu atveju atsakovas turėjo pagrįsti savo teiginius dėl pareigos mokėti už suteiktas paslaugas nebuvimo, tačiau nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodomas aplinkybes apie komunalinių ir namo eksploatavimo paslaugų teikimą gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkams, o savo teiginių, jog ieškovas mokesčius paskaičiavo neteisingai, ieškovo teikiamos paslaugos yra netinkamos ar ne visos apimties, nepagrindė įrodymais (CPK 178 str.). Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovas kaip daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame nebuvo įsteigta bendrija ar sudaryta jungtinės veiklos sutartis, administratorius veikė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintus Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatus. Kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes, todėl patirtos administravimo išlaidos turi būti atlygintos ieškovui. Ieškovas prašo priteisti išlaidas už suteiktas namo administravimo ir techninės priežiūros paslaugas nuo 2012-03-01 iki 2015-06-31, todėl privalėjo pateikti įrodymus, kad būtent šiuo laikotarpiu buvo suteiktos šios paslaugos. Ieškovas nurodo, kad už suteiktas administravimo paslaugas susidarė įsiskolinimas 44,74 Eur, už bendro naudojimo elektrą – 53,85 Eur, už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą – 72,86 Eur, už teritorijos ir laiptinių priežiūros paslaugas – 47,14 Eur, už namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo paslaugas – 66,18 Eur, už atliekų išvežimo paslaugas – 83,90 Eur, už kaupiamąsias lėšas – 0,76 Eur, už didžiųjų atliekų išvežimą susidariusi skolos suma yra 2,84 Eur (e.b. 3 t. b.l.7,8). Kaip minėta anksčiau, ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius sutarčių su paslaugų tiekėjais pasirašymus, o skolų valdymo ataskaitos, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos, darbų planai, atliktų darbų priėmimo aktai, atliekamos statinio techninės priežiūros aktai, PVM sąskaitos faktūros patvirtina, kad atsakovui realiai buvo suteiktos administravimo, eksploatavimo ir kitos komunalinės paslaugos (e. b.l. 1 t. b.l. 27, 94-110).

15Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 2 dalį Statinio naudojimo ir priežiūros sampratos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja 2002-07-01 Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas STR 1.12.05:2002 (toliau – Reglamentas). LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 72 dalis numato, kad statinio naudojimas yra esminių statinio reikalavimų pagrindu sukurto statinio savybių panaudojimas naudotojo poreikiams tenkinti; statinio priežiūra yra šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą (74 dalis). Statybos įstatymo 4 straipsnyje apibrėžti esminiai statinio reikalavimai, t.y.: 1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos); 2) gaisrinės saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje, gaisro išplitimas į gretimus statinius; statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai dirbti; 3) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės; 4) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos; 5) apsaugos nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis; 6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus). Statinio naudojimo priežiūra yra viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus (Statybos įstatymo 2 straipsnio 76 dalis). 2011-10-07 pastato, unikalus Nr.1096-6015-1017, esančio Pietario g. 8, Vilniuje, atliekamo statinio techninės priežiūros patikrinimo akte buvo nustatyta, kad prausyklos grindyse nėra hidroizpliacijos, nuotekų vamzdžiai, stovai smarkiai pažeisti korozijos, prausyklų nuotekų stovai ties galiniais fasadais trūkę, smarkiai irsta galinių fasadų plytų mūras, langų rėmai bendro naudojimo patalpose smarkiai pažeisti puvinio, pažeistos korozijos balkonų atitvaros, balkonų plokščių kraštai nepskardinti, ištrūpėjęs jų betonas, irsta įėjimo stogelių betonas, irsta gelžbetoniniai laiptai ir kt. (e.b. 1 t. b.l. 96. ). Statinių priežiūros vykdytojas pareikalavo nedelsiant organizuoti prausyklų nuotekų stovų remonto darbus iki 2011-10-21; organizuoti galinių fasadų plytų mūro ir ties prausyklomis esančių fasado plokščių darbus iki 2011-11-07;organizuoti kitus defektų šalinimo darbus (e.b. 1 t. b.l. 97). Pagal į bylą ieškovo pateiktą 2012-10-04 pastato, unikalus Nr.1096-6015-1017, esančio ( - ), Vilniuje, atliekamo statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą buvo nustatyta, kad nuogrinda nusėdusi, vietomis jos nėra, todėl vanduo ardo pamatus ir sienų apatinę dalį, vietomis trupa cokolio tinkas, medžių šaknys ardo pamatus, smarkiai ištrupėjęs galinių fasadų plytų mūras, irsta fasado g/b plokštės, pažeistos korozijos balkonų atitvaros, irsta įėjimo stogelių betonas, irsta laiptai iš kiemo pusės, langų rėmai smarkiai pažeisti puvinio ir kt. (e.b. 1 t. b.l. 94. ). Statinių priežiūros vykdytojas pareikalavo nedelsiant likviduoti balkonų avarinę būklę, iki 2012-11-01 sutvarkyti elektros instaliaciją, vykdyti pastato būklės stebėjimus, periodiškai pildyti statinio techninės priežiūros žurnalą, apie nurodytų reikalavimų vykdymą informuoti VMSA Aplinkos energetikos departamento Būsto renovavimo skyrių (e.b. 1 t. b.l.95). Taigi, ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, jog bendrojo naudojimo patalpos buvo avarinės būklės, buvo nusidėvėjusios šių patalpų santechninė įranga, balkonai, laiptai, prausyklų nuotekų sistema. Atsakovas, nors ir teigė, kad remonto darbai nebuvo atliekami, tačiau objektyviais įrodymais nepaneigė. Tuo tarpu ieškovo pateikti nuoseklūs įrodymai: ieškovo ir rangovų pasirašyti fasado darbų, inžinerinių tinklų remonto, kanalizacijos vamzdyno ir kitų santechnikos įrangos montavimo ir su tuo susijusių papildomų darbų priėmimo perdavimo aktai; 2013-11-11 PVM sąskaita faktūra už namo balkonų kapitalinį remontą; 2013 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas, pasirašytas priimant balkonų remonto, kolonų įrengimo darbus; 2014-12-08 PVM sąskaitos faktūros Nr.4165,4166, už langų keitimą, 2014-12-08 PVM sąskaita faktūra Nr.4167 už ardymo, griovimo ir atliekų išvežimo darbus, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai (sienų valymas, tinkavimas, glaistymas, dažymas, skardinimas, cokolinės dalies grafiti valymas, dažymas, turėklų dažymas, skardos demontavimas, apsauginių stogelių, turėklų įrengimas, 1 a. lango užmūrinimas ir kt.) ir jų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros; 2015-01-09 PVM sąskaita faktūra už plytų mūro darbus, kuri buvo išrašyta, 2015-01-13 pasirašius atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (e.b. 1 t. 100-110; 3 t. b.l. 7 -221) patvirtina tiek faktą, jog darbai buvo atlikti, tiek atliktų darbų kainas, tiek tai, kad remonto darbai buvo atliekami pastato apžiūros metu identifikavus gyvenamojo namo neatitikimus STR 1.12.05:2002 "Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka".

16CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Pagal CK 4.82 straipsnio 5 dalį, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-515/2009).

17Įvertinus į bylą ieškovo pateiktus įrodymus nenustatyta, kad ieškovas prašytų priteisti išlaidas, kurios nebūtų priskirtos bendrajam turtui išlaikyti. Įvertinus nurodytus argumentus ir tai, jog atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių skolos sumokėjimą, vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi ir 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.2 straipsniu, 6.4 straipsniu, 6.6 straipsnio 3 dalimi, iš atsakovo priteistina 1222,56 Eur įsiskolinimo ieškovo naudai.

18Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1222,56 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-08-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

19CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 27,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur Nekilnojamojo turto registro duomenų paieška, 0,84 Eur GRT išrašo gavimas, 28,71 Eur (e.b. 1 t. b.l.24-26,28,29,30-42). Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų laikytinas pagrįstu, todėl tenkinamas ir priteisiama ieškovui iš atsakovo 28,71 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

20Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš atsakovo priteistina 5,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Priteisti ieškovui UAB „Naujamiesčio būstas“, j.a.k.121452091, iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 1222,56 Eur (tūkstantis du šimtai dvidešimt du Eur 56 ct) skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1222,56 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-08-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 28,71 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 5,26 Eur (penkis Eur 26 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovei M. S.,... 4. atsakovui R. K. (vėliau pašalintas iš teismo posėdžių salės)... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. teisme priimtas ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinys atsakovui R.... 7. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį ir patikslintą pareiškimą... 9. Atsakovas R. K. teismo posėdžio metu atsisakė pasirašyti priesaikos tekstą... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 12. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl skolos už ieškovo suteiktas paslaugas... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje... 15. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 2 dalį... 16. CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidas apmoka... 17. Įvertinus į bylą ieškovo pateiktus įrodymus nenustatyta, kad ieškovas... 18. Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo... 19. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš atsakovo priteistina 5,26 Eur išlaidų,... 21. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti ieškovui UAB „Naujamiesčio būstas“, j.a.k.121452091, iš... 24. Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) valstybės naudai 5,26 Eur (penkis Eur... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...