Byla 2-201-780/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui P. U

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjęs civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui P. U.,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma priteisti ieškovui iš atsakovo 664 Lt skolą, kurią sudaro 250 Lt paskola, 39,07 Lt paskolos suteikimo mokestis, 375,79 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 70 Lt žyminio mokesčio. Jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 3-4).

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, 2012-03-08 paskelbiant interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 20). Atsakovas per nustatytą terminą (20 dienų) be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 str. 4 d.).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2008-12-11, tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 250 Lt paskolą (b. l. 10), o atsakovas įsipareigojo grąžinti 300 Lt, t.y. gautą paskolą kartu su paskaičiuotu paskolos suteikimo mokesčiu (50 Lt) sutartyje nustatytu laiku. Nors paskolos grąžinimo terminas atsakovui buvo pratęstas tris kartus po 30 d., tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl, vadovaujantis Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 punktu (b. l. 5-7), nuo 2009-07-04 už kiekvieną prievolės nevykdymo dieną atsakovui buvo skaičiuojami 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai, iš viso 375,79 Lt (130 dienų). Įrodymų, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

6Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ieškinio reikalavimas priteisti 250 Lt paskolos ir 39,07 Lt paskolos suteikimo mokesčio tenkintinas visiškai, nes atsakovas nuo paskolos sutarties su ieškovu sudarymo yra prievoliniuose teisiniuose santykiuose (Civilinio kodekso (toliau CK) 6.1 str., 6.2 str.). Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas laiku ir tinkamai negrąžindamas paskolos, pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus ir liko skolingas ieškovui 250 Lt paskolos ir 39,07 Lt paskolos suteikimo mokesčio, todėl šios sumos iš jo priteistinos (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 3 d.).

7Reikalavimas priteisti 375,79 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies.

8Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo prašomų priteisti 375,79 Lt delspinigių dydžio ir jų pagrįstumo pažymi, kad formuodamas vieningą teisminę praktiką Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005-12-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

9Nagrinėjamu atveju teismas atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį, t.y. jog 2008 m. gruodžio 11 d. paskolos sutarties pagrindu tarp šalių yra susiklostę vartojimo kredito civiliniai teisiniai santykiai, t.y. sutartis sudaryta naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios su atsakovu nebuvo individualiai aptariamos, dėl ko atsakovas būdamas silpnesniąja sutarties šalimi faktiškai negalėjo laisva valia derėtis dėl sutarties sąlygų ir įtakoti delspinigių dydžio. Tai reiškia, kad sudarant sutartį nebuvo užtikrintas sutarčių laisvės principo visiškas įgyvendinimas (CK 1.2 str., 6.156 str.). Nurodytos aplinkybės leidžia daryti teisinę išvadą, kad šioje byloje yra pagrindas pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti. Teismas, spręsdamas iki kokio dydžio mažinti Sutarties 9.2. punktu nustatytus 1 procento dydžio delspinigius (sutartyje įvardinta kaip bauda) už kiekvieną vėlavimo dieną nuo visų uždelstų mokėjimų, atsižvelgia į nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 str. 8 d. nuostatas, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors šis įstatymas paskolos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas daro išvadą, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste, todėl teismas atsižvelgdamas tiek į kredito davėjo, tiek į kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, į paimtos paskolos sumą (250 Lt), remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CK 1.5 str.), netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku neapmokėtos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Kadangi pagal Sutarties 9.2 p. delspinigiai skaičiuojami nuo visų uždelstų mokėjimų, todėl prašomų priteisti delspinigių suma mažintina, skaičiuojant delspinigius nuo negrąžintos 289,07 Lt sumos, ir iš atsakovo ieškovui priteistina 18,79 Lt delspinigių (289,07 Lt x 0,05 proc. x 130 dienų = 18,79 Lt).

11Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas (CK 6.210 str. 1 d.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš priešingos šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi už teismo patenkintų reikalavimų dalį – 307,86 Lt sumą, ieškinio pateikimo teismui dieną turėjo būti mokamas 50 Lt žyminis mokestis, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 50 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 285 str. ir 286 str. teisėjas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, iš atsakovo P. U., a. k. ( - ) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) paskolos, 39,07 Lt (trisdešimt devynis litus 7 centus) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 18,79 Lt (aštuoniolika litų 79 centus) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (307,86 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. kovo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lazdijų rajono apylinkės teismui.

19Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovas gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai