Byla e2A-691-544/2019
Dėl žalos atlyginimo, Teisėjų kolegija

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Čeknienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eigirdo Činkos, Laimanto Misiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Visagino būstas“ apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimo ir 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2983-724/2019 pagal ieškovės UAB „G4S Lietuva“, ieškinį atsakovei UAB „Visagino būstas“, trečiajam asmeniui UAB „Ekskomisarų biuras“ dėl žalos atlyginimo, Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „G4S Lietuva“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Visagino būstas“ 8107,85 eurus žalos atlyginimo ir 6 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinyje nurodė, kad šalys 2014 m. liepos 30 d. sudarė elektroninės saugos sutartį, kuria susitarė dėl elektroninės saugos paslaugų teikimo atsakovei priklausantiems objektams, esantiems ( - ). Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 8 d. 16:46 elektroniniu paštu gavo atsakovės 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštą Nr. 4-378 „Dėl Sutarties nutraukimo“, kuriuo pranešė apie sutarties nutraukimą.

93.

10Ieškovė po sutarties nutraukimo 2017 m. rugpjūčio 9 d. iniciavo jai priklausančios GPRS įrangos atsiėmimą ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. atsiėmė įrangą iš objekto, esančio (duomenys neskelbtini, tačiau įrangos iš objekto, esančio adresu ( - ), nepavyko, nes ieškovės atstovas negalėjo susisiekti su atsakovės atstovu, atsakingu už sutarties vykdymą, ir patekti į užrakintas patalpas.

114.

12Paaiškino, kad ieškovei atsiimti GPRS įrangą iš objekto ( - ) pavyko tik 2017 m. spalio 5 d. ir tada paaiškėjo, jog įranga yra nepilnos komplektacijos, nes joje nebuvo GSM kortelės. 2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2017 m. spalio 31 d. ieškovė iš Telia Lietuva, AB gavo dvi PVM sąskaitas – faktūras už 2017 m. rugsėjo mėn. ir spalio 1, 2 dienomis suteiktas mobiliųjų duomenų perdavimo paslaugas naudojantis įrangoje buvusia GSM kortele 5 710,36 Eur be PVM (6 909,53 Eur su PVM) ir 813,97 Eur be PVM (984,90 Eur su PVM).

135.

14Kadangi atsakovė negrąžino ieškovei įrangos tokios būklės ir komplektacijos, kokia atsakovei buvo perduota, ieškovė, vadovaudamasi sutarties priedo Nr. 5 10 punktu, prašė priteisti iš atsakovės negrąžintos įrangos, kurios vertė 213,42 Eur, netesybas.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė

166.

17Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies. Teismas ieškovei iš atsakovės priteisė 7894,43 Eur žalos atlyginimo, 3289,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės atsakovei priteisė 72,35 Eur bylinėjimosi išlaidų, o reikalavimą dėl 213,42 Eur netesybų priteisimo atmetė.

187.

19Teismas nustatė, kad ieškovė, sudariusi elektroninės saugos sutartį, atsakovei perdavė GPRS įrangą ir sudarė sutartyje nurodytos įrangos, atliktų darbų ir panaudotų medžiagų priėmimo – perdavimo aktą. Šalys sutartimi susitarė, kad įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina atsakovei nuo įrangos perdavimo atsakovei momento (sutarties priedo Nr. 1 4.3 punktas). Atsakovė, naujos paslaugų teikimo sutarties su UAB “Ekskomisarų biuras“ pagrindu, 2017 m. rugpjūčio 7 d. objekte ( - ), dalyvaujant atsakovės atstovui R. Z., leido UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojui demontuoti ieškovės įrangą ir sumontuoti GPRS įrangą, priklausančią UAB „Ekskomisarų biuras“. Neardyta demontuota įranga buvo perduota R. Z.. Nustatė, kad ieškovės saugotame objekte ( - ) paslaugos nutraukimo metu 2017 m. rugpjūčio 9 d. GPRS įrenginyje buvo kortelė ( - ). Ieškovės atstovas GPRS įrangą iš objekto ( - ) atsiėmė 2017 m. spalio 5 d. nepilnos komplektacijos, nes trūko sudedamosios dalies - GSM kortelės Nr. ( - ). 2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. spalio 31 d. ieškovė iš telekomunikacijų paslaugų teikėjo Telia Lietuva, AB gavo dvi PVM sąskaitas faktūras už per 2017 m. rugsėjo mėnesį ir spalio 1 ir 2 dienas suteiktas mobiliųjų duomenų perdavimo paslaugas, naudojantis minėta GSM kortele.

208.

21Teismas sprendė, kad, atsakovei iš ieškovės priėmus įrangą, atsakovė privalėjo laikytis sutartyje numatytų įrangos naudojimo, saugojimo ir grąžinimo sąlygų (sutarties priedo Nr. 1 5.1., 5.2., 6.3., 7.2. punktai). Pagal sutarties priedo Nr. 1 7.2 punktą sutarties galiojimo laikui, sutartį nutraukus anksčiau termino atsakovė privalėjo nedelsiant grąžinti ar sudaryti sąlygas ieškovei netrukdomai atsiimti įrangą. Teismas vertino, kad 2017 m. rugpjūčio 10 d. ieškovė atsiimti įrangos iš objekto negalėjo, nes atsakovė nesudarė galimybės ieškovei patekti į patalpas, pati atsakovė šios įrangos ieškovei neperdavė. Nustatė, kad įrangą ieškovė galėjo atsiimti (ne atsakovė grąžino) tik 2017 m. spalio 5 d. ir tik po to ieškovė nustatė, kad atsiimtoje įrangoje trūksta GSM kortelės (A. S. tarnybinis pranešimas ir parodymai teisme). Teismas, įvertinęs išrašo iš pulto monitoringo programos duomenis, laikė labiau tikėtina, kad GSM kortelė iš GPRS siųstuvo buvo išimta 2017 m. rugpjūčio 7 d. 17:04, kai ieškovė gavo įrangos ryšio dingimo signalą, t. y. sutarties galiojimo laiku, todėl GPRS įranga, kada jos 2017 m. rugpjūčio 10 d. atsiimti atvyko ieškovė, jau buvo iškomplektuota dar galiojant šalių sutarčiai.

229.

23Pirmosios instancijos teismo nuomone, sutarties nutraukimo metu GSM kortelė buvo atsakovės objekte, esančiame ( - ), tačiau atsakovė, pažeisdama sutarties nuostatas, ne tik laiku negrąžino įrangos, naudojo GSM kortelę kituose įrenginiuose (priešingai neįrodyta), tačiau ir neužtikrino tinkamo įrangos veikimo (sutarties priedo Nr. 1 5.1., 7.2. punktai), be ieškovės sutikimo išėmė GSM kortelę (sutarties priedo Nr. 1 5.2. punktas), neužtikrino įrangos saugumo (sutarties priedo Nr. 1 6.3. punktas). Todėl atsakovei dėl tokių jos veiksmų (neveikimo) kyla visos iš to atsirandančios pasekmės, įskaitant ir pareigą atlyginti kitai sutarties šaliai padarytą žalą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau – CK) 6.246 straipsnio 1 dalis).

2410.

25Pažymėjo, kad šalys buvo sudarę sutartį dėl elektroninės objektų apsaugos, kurios taisyklių 13.5. punkte buvo numatyta, kad bet kokių telefoninio ar internetinio ryšio priemonių, skirtų signalizacijos sistemos ryšiui su centrinio stebėjimo pultu, naudojimo išlaidos į sutarties numatytus mokesčius nėra įskaičiuotos ir tenka užsakovui. Minėta GSM kortelė buvo įrengta GPRS siųstuve ir buvo skirta signalizacijos sistemos ryšiui su centrinio stebėjimo pultu palaikyti. Taigi, jeigu atsakovė šios GSM kortelės pagalba siuntė mobiliuosius duomenis, vadovaujantis taisyklių 13.5. punktu, už papildomas paslaugas turi sumokėti pati atsakovė.

2611.

27Kadangi atsakovė pažeidė sutartyje ir CK įtvirtinus įpareigojimus, neužtikrino GSM kortelės saugumo ir naudojimo pagal paskirtį, savo veiksmais (neveikimu) sudarė palankias sąlygas ne pagal paskirtį naudoti GSM kortelę, teismas pripažino, kad ji padarė žalą ieškovei. Pažymėjo, kad atsakovė yra verslo įmonė, todėl už sutartimi nustatytų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Sprendė, kad nėra sąlygų, kurių pagrindu atsakovė galėtų būti atleidžiama nuo civilinės atsakomybės.

2812.

29Nors ieškovė prašė priteisti išardytos įrangos vertės 213,42 Eur netesybas, teismas sutiko su atsakove, kad ieškovė praleido 6 mėnesių ieškinio senaties terminą jų reikalauti (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), todėl šią ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas. Teismas proporcingai patenkintiems bei atmestiems ieškinio reikalavimams paskirstė šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3013.

31Utenos apylinkės teismo Visagino rūmai 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomu sprendimu iš atsakovės ieškovės naudai priteisė 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą 7894,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas pripažino, kad dėl ieškovės reikalavimo priteisti šias palūkanas sprendimo rezoliucinėje dalyje nepasisakė, nors reikalavimą išnagrinėjo ir dėl jo sprendimo aprašomojoje dalyje pasisakė (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 277 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą motyvai

3314.

34Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Visagino būstas“ prašo panaikinti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys, 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visiškai, priteisti iš ieškovės visas atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3515.

36Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus dėl įrangos atsiėmimo, neatsižvelgė į reikšmingas aplinkybes dėl ieškovės kaltės ir atsakomybės, jai pačiai laiku neatsiimant savo įrangos ir dėl to kylančių teisinių pasekmių, padarė nepagrįstas išvadas, kad neva atsakovė nesudarė galimybių ieškovei atsiimti įrangos, nepagrįstai pripažino atsakovę pažeidusia sutartį, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimo taisykles, civilinės atsakomybės taikymo sąlygas (CK 6.246-6.249 straipsniai), todėl be faktinio ir teisinio pagrindo pritaikė atsakovės atžvilgiu civilinę atsakomybę, priėmė nemotyvuotą sprendimą (neatskleidė bylos esmės), be pagrindo nevertino, ar nėra pagrindo taikyti mišrios kaltės institutą ir sumažinti ar atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės dėl ieškovės kaltės (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.259 straipsnis).

3716.

38Apeliantės nuomone, byloje nebuvo įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė nesudarė galimybių ieškovei atsiimti įrangą iš saugoto objekto. 2018 m. rugpjūčio 7 d. pranešus apie sutarties nutraukimą, ieškovė, kaip šios srities profesionalę ir verslininkė, turėjo pareigą operatyviai pasirūpinti savo įrangos išmontavimu ir atsiėmimu, kaip yra įprasta vykdant šios rūšies sutartis. Faktas, kad ieškovė pati išmontavo ir atsiėmėm įrangą iš kito saugoto objekto, bei ieškovės darbuotojo A. S. parodymai patvirtina, pareigą atsiimti savo įrangą iš užsakovo turi ieškovė. Sutarties priedo Nr. 1 7.2. punkte yra nurodomas veiksmų alternatyvumas, t. y. užsakovas turi teisę pasirinkti arba grąžinti įrangą, arba sudaryti sąlygas vykdytojui atsiimti įrangą. Todėl teismas netinkamai aiškino Sutarties priedo Nr. 1 7.2. punktą taip, tarsi užsakovas po sutarties pabaigos privalo pats savo lėšomis ir rizika išmontuoti vykdytojo įrangą ir perduoti ją vykdytojui.

3917.

40Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, pažeidė sutarties priedo Nr. 1 7.2 punktą, nes negrąžino įrangos ieškovei, 2017 m. rugpjūčio 10 d. nesudarė galimybių pateikti į patalpas, trukdė atsiimti įrangą, neatitinka tikrovė. Ji pagrįsta tik nepatikimais ieškovės paaiškinimais ir jos darbuotojų parodymais ir nemotyvuota, nes sprendime nėra nurodyta, kas, kokiu būdu minėtą dieną neva „nesudarė galimybės patekti į patalpas“, ir kokių veiksmų dėl to ėmėsi ieškovė. Nėra objektyvių duomenų, kad ieškovė 2017 m. rugpjūčio 10 d. bandė atsiimti įrangą, kuri iki 2017 m. rugsėjo 11 d. (laikino nedarbingumo) buvo darbuotojo R. Z. žinioje, o šis patvirtino, kad iki nedarbingumo pradžios nebuvo gavęs jokių pranešimų iš ieškovės ar jos darbuotojų apie ketinimus atsiimti įrangą. Pati ieškovė iki 2017 m. spalio 5 d. elgėsi pasyviai, du mėnesius nesiėmė jokių veiksmų savo įrangai iš saugoto objekto atsiimti. Ieškovės darbuotojo A. S. 2017 m. spalio 26 d. tarnybinio pranešimo turinys patvirtina, kad jis atostogavo, todėl dėl įrangos atsiėmimo pradėta spręsti tik po jo atostogų pabaigos rugsėjo mėnesį. Tačiau teismas aptarto ieškovės elgesio ir minėto asmens pateiktų duomenų įrodomosios reikšmę nevertino ir dėl to nepasisakė.

4118.

42Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad atsakovė neįvykdė pareigos išsaugoti įrangos GSM ryšio kortelę, neužtikrino įrangos saugumo, tinkamo įrangos veikimo ir šiais neteisėtais veiksmais pažeidė Sutarties priedo Nr. 1 5.1., 5.2., 6.3. punktų sąlygas, nes šiose sąlygose aiškiai numatyta, kad tik sutarties galiojimo laikotarpiu, t .y. iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutraukimo, turėjo užtikrinti tinkamą įrangos veikimą bei užtikrinti jos išsaugojimą. Mano, kad po elektroninės saugos paslaugų teikimo nutraukimo neprisiėmė įrangos saugojimo pareigos (CK 6.221 straipsnio 1 dalis).

4319.

44Nurodė, kad teismo išvados, jog GSM kortelė galimai iš įrangos buvo išimta sutarties galiojimo laikotarpiu 2017 m. rugpjūčio 7 d. 17:04 val., kai nutrūko ryšio signalas, kad atsakovė išėmė ir negrąžino ieškovei GSM ryšio kortelės bei naudojo ją kituose įrenginiuose, nepagrįstos įrodymais, prieštarauja išrašo iš pulto monitoringo programos duomenims, patvirtinantiems, kad faktinio elektroninės paslaugos nutraukimo metu 2017 m. rugpjūčio 9 d. įrangoje GSM kortelė buvo. Įrangos atsiėmimo metu 2017 m. spalio 5 d. ieškovė pretenzijų atsakovei dėl įrangos, jos komplektacijos, kokybės, įskaitant ir GSM kortelę, nereiškė, nepateikė duomenų apie tai, kad grąžinta įranga buvo nepilnos komplektacijos (trūko GSM ryšio kortelės), o pretenzijas pradėjo reikšti tik 2017 m. lapkričio mėn. perdavimo. Todėl apeliantė vertina, kad jos neteisėti veiksmai (neveikimas), kaip būtinoji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga, neįrodyti.

4520.

46Teigia, kad 7894,43 Eur žalą sąlygojo ne pats įrangos negrąžinimas ar neva nesavalaikis jos grąžinimas, o GSM ryšio kortelės panaudojimas duomenų siuntimui. Byloje neįrodyta, kad GSM kortelės panaudojimas ir Telia Lietuva, AB pateiktos sąskaitos yra atsakovės neteisėtų veiksmų pasekmė, nes tokie veiksmai neįrodyti (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad ieškovei priklausančią GSM ryšio kortelę žalos padarymo laikotarpiu (nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki spalio 2 d.) savo įrenginiuose naudojo atsakovė. Elektroninės apsaugos paslaugos faktiškai nebuvo teikiamos nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., tuo tarpu patirtos žalos laikotarpis prasidėjo tik nuo 2017 m. rugsėjo 11 d., kai atsakovė nebebuvo atsakinga už įrangos saugojimą. Ieškovė, kaip elektroninių apsaugos paslaugų teikėja, rūpestingas bei apdairus šios srities profesionalas, po sutarties su atsakove pabaigos turėjo galimybę kreiptis į mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir nutraukti ar apriboti mobiliojo ryšio paslaugų teikimą ryšio kortelei, tačiau to nepadarė. Todėl tiesioginis priežastinis ryšys išimtinai susijęs su ieškovės neatsakingu, nerūpestingu ir pasyviu elgesiu, neatsiimant savo įrangos iš atsakovės laiku ar bent protingais terminais, o ne su neva neteisėtais atsakovės veiksmais. Tarp ieškovės patirtų nuostolių ir atsakovės (ne)teisėtų veiksmų (neveikimo) nėra priežastinio ryšio, nes neįrodyta, kad atsakovė išėmė ir/ar būtų naudojusi GSM kortelę mobiliųjų duomenų siuntimui, o ieškovės prašomi priteisti nuostoliai pernelyg nutolę nuo tariamai atsakovės pažeistos pareigos perduoti ieškovei įrangą pažeidimo.

4721.

48Apeliantės nuomone, Elektroninės saugos taisyklių 13.5 punktas galiojo ir galėjo būti taikomas išimtinai sutarties vykdymo ir galiojimo metu, o šiuo atveju išlaidos mobiliojo ryšio priemonėms susidarė nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki spalio 2 d., t. y. praėjus daugiau kaip mėnesiui po 2017 m. rugpjūčio 9 d. sutarties nutraukimo. Todėl vertina, kad ieškovės su mobiliųjų paslaugų tiekėju sudarytos sutarties vykdymas ir jos pasekmės tenka išimtinai ieškovės rizikai ir negali būti perkeliamos atsakovei, kuri pirko elektroninės saugos, o ne mobiliųjų duomenų teikimo paslaugas. Kadangi atsakovės atsakomybė pagal sutartį už pareigos grąžinti vykdytojui atitinkamos būklės įrangą yra apibrėžta sutartimi sulygtomis netesybomis, ieškovė neturi teisės reikalauti iš atsakovės dar papildomai dengti savo patirtas išlaidas dėl mobiliųjų duomenų siuntimo GSM kortele.

4922.

50Teismas nepasisakė, kokios aplinkybės ir įrodymai lemia atsakovės kaltę pagal ieškovei išrašytas sąskaitas, ir kodėl atsakovė yra kalta dėl šių išlaidų. Ieškovė neinformavo atsakovės apie GSM kortelės buvimą ar jos specifiškumą ir apie tai, kad kortelė gali būti naudojama ne tik duomenų apsaugos funkcijai vykdyti, bet ir apskritai mobiliųjų duomenų siuntimui. Todėl negalima reikalauti atlyginti nuostolius, kai atsakovė net objektyviai negalėjo numanyti, kad jie gali atsirasti. Ieškovė, kaip šios srities profesionalė ir elektroninių paslaugų teikėja, tai galėjo ir privalėjo numatyti, todėl turėjo skubiai per kuo trumpesnį terminą atsiimti savo įrangą, o to jai negalint padaryti - kreiptis į mobiliojo ryšio duomenų tiekėją dėl duomenų teikimo į konkrečią įrangą nutraukimo ar sustabdymo, ir tokiu būdu užkirsti kelią potencialiai nuostolių kilimo rizikai. Todėl, net ir nusprendus, kad atsakovės kaltė egzistuoja, tai, vadovaujantis CK 6.248 straipsnio 4 dalimi, ieškovė taip pat yra atsakinga už nuostolius, nes būtent jos neveikimas sąlygojo žalos atsiradimą, o atsakovės atsakomybė mažintina arba ji atleistina nuo civilinės atsakomybės (CK 6.249 straipsnis). Taigi, mano, kad teismas be pagrindo nesprendė nei dėl mišrios kaltės egzistavimo, nei dėl galimybės visiškai ar iš dalies atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės taikymo dėl ieškovės nerūpestingo ir neatsakingo elgesio, ir nemotyvuotai, neteisėtai ir nepagrįstai visą atsakomybę perkėlė atsakovei.

5123.

52Ieškovė UAB „G4S Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad įrodytos visos atsakovės sutartinei civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, sprendimas tinkamai motyvuotas. Nurodė, kad, atsakovei iš ieškovės priėmus įrangą, atsakovė privalėjo laikytis sutartyje numatytų įrangos naudojimo, saugojimo ir grąžinimo sąlygų (sutarties priedo Nr. 1 5.1., 5.2., 7.2. punktai, taisyklių 4.5 punktas), tačiau netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus.

5324.

54Nesutinka su teiginiu, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovė siekė atsiimti įrangą, o atsakovė vengė arba atsisakė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Rašytiniai įrodymai, liudytojų A. S. bei R. Z. paaiškinimai visiškai pagrindžia aplinkybę, kad nedelsiant po sutarties nutraukimo ieškovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama atsiimti įrangą. Atsakovė elgėsi neteisėtai, nes nei pati perdavė, nei sudarė sąlygas ieškovei atsiimti įrangą, be to, atsakovė buvo atsakinga už įrangos saugojimą ir po sutarties pasibaigimo (CK 6.221 straipsnio 1 dalis). Sutartimi nustatyta, kad po sutarties pasibaigimo atsakovė privalės nedelsiant grąžinti ar sudaryti sąlygas ieškovei netrukdomai atsiimti įrangą. Atsakovė pripažįsta, kad sekančią dieną po sutarties nutraukimo ieškovės atstovai atsiėmė GPRS įrangą iš kito objekto. Aplinkybę, kad ieškovės darbuotojai neturėjo galimybių patekti į objektą, esantį ( - ), patvirtino liudytojas A. S.. 2018 m. gruodžio 28 d. rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė pripažino, kad nuo 2015 m. liepos 14 d. už sutarties vykdymą atsakingų asmenų nebuvo paskyrusi, o iki 2017 m. gruodžio mėn. vykdant sutartį su ieškove epizodiškai bendravo net 5 atsakovės darbuotojai, laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. lapkričio 23 d. vienintelis objekte dirbęs ir raktus nuo jo turėjęs R. Z. nebuvo objekte ir ieškovė neturėjo objektyvios galimybės atsiimti įrangos. Net ir trumpų A. S. atostogų metu, GPRS įrangą, atsakovei sudarius tam tinkamas sąlygas, galėjo atsiimti ir būtų atsiėmęs ieškovės technikas. Atsakovės iniciatyva ir nurodymu, pažeidžiant sutarties 5.2. ir 7.2. punktų nuostatas, įranga buvo išmontuota trečiojo asmens 2017 m. rugpjūčio 7 d., dar iki ieškovei sužinant apie sutarties nutraukimą. Todėl net ir tuo atveju, jei 2017 m. rugpjūčio 8 d. ieškovės atstovai, atsiėmę GPRS įrangą iš kito objekto, būtų buvę įleisti į objektą, ieškovės patirtos žalos nebūtų pavykę išvengti, kadangi įranga tuo metu jau buvo išmontuota. Nepagrįstas teiginys, kad įrangos išmontavimas buvo būtinas trečiajam asmeniui teikti elektroninės pasaugos paslaugas. Atsakovės pareiga buvo saugoti ieškovės jai perduotą įrangą iki tol, kol ji bus sugrąžinta ieškovei, nepriklausomai kiek laiko būtų užtrukęs įrangos sugrąžinimo procesas, pareiga ją saugoti išliko visą laiką (CK 6.832 straipsnis). Atsakovė, pažeisdama sutarties nuostatas, ne tik laiku negrąžino įrangos ir naudojo GSM kortelę kituose įrenginiuose, tačiau ir neužtikrino tinkamo įrangos veikimo (Sutarties priedo Nr. 1 5.1., 7.2. punktai), be ieškovės rašytinio sutikimo perdirbo įrangą (išėmė GSM kortelę) (Sutarties priedo Nr. 1 5.2. punktas), neužtikrino įrangos saugumo (Sutarties priedo Nr. 1 6.3. punktas), leido trečiajam asmeniui išmontuoti įrangą (Sutarties 5.2., 7.2 punktai), todėl atsakovei tenka visos iš to kylančios neigiamos pasekmės ir rizika, susijusios su tinkamo įrangos veikimo neužtikrinimu (Sutarties priedo Nr. 1 5.1. punktas). Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patirti nuostoliai sudaro 7 894,43 Eur.

5525.

56Nurodo, kad atsakovė netinkamai aiškina CK 6.221 straipsnio 1 dalį kaip, tariamai suteikiančią teisę po sutarties pasibaigimo atsakovei vienašališkai nutraukus sutartį, negrąžinti ir nesaugoti sutarties vykdymui perduotos įrangos, nes šalys buvo susitarę, kad ir po sutarties pasibaigimo atsakovė privalės nedelsiant grąžinti ar sudaryti sąlygas ieškovei netrukdomai atsiimti (Sutarties priedo Nr. 1 7.2. punktas) saugoti įrangą (Sutarties priedo Nr. 1, 5.2. punktas). Atsakovė nepaneigė, kad įranga, kada jos atsiimti atvyko ieškovė (2017 m. rugpjūčio 10 d.), jau buvo iškomplektuota dar galiojant šalių sutarčiai. Jei atsakovė būtų laikiusis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė nebūtų patyrusi žalos, todėl egzistuoja tiesioginis, betarpiškas priežastinis ryšys tarp ieškovės patirtos turtinės žalos ir neteisėtų atsakovės veiksmų. Kadangi atsakovės kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 4 dalis), jai tenka pareiga įrodyti, jog nėra kalta dėl ieškovei padarytos žalos, tačiau atsakovė to nepadarė.

5726.

58Mano, kad nėra sąlygų, kurių pagrindu atsakovė galėtų būti atleidžiama nuo civilinės atsakomybės (CK 6.253 straipsnis). Dėl įrangos techninių savybių negalint išsiųsti didelio mobiliųjų duomenų srauto, techninių žinių reikalingumo, turėjimo žinoti, kad įrangoje yra GSM kortelė bei kaip ją išmontuoti, ieškovė nenumatė ir negalėjo numatyti, kad atsakovė ne tik neperduos, nesudarys sąlygų atsiimti įrangą ir jos nesaugos, tačiau ir nurodys trečiajam asmeniui demontuoti įrangą, o išėmusi iš jos GSM kortelę naudos ją kituose įrenginiuose. Todėl teismas pagrįstai nemažino atsakovei tenkančios civilinės atsakomybės.

5927.

60Trečiasis asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo bylą nagrinėti savo nuožiūra. Nurodo, kad 2017 m. rugpjūčio 7 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens sudaryta Pagrindinė sutartis dėl elektroninių saugos paslaugų objekte ( - ), teikimo, kuri įsigaliojo tą pačią dieną. Atsakovės atstovas R. Z. į objektą 2017 m. rugpjūčio 7 d. įleido trečiojo asmens darbuotoją, kuris turėjo atlikti reikiamos trečiojo asmens įrangos sumontavimo darbus. R. Z. parodžius, kur objekte sumontuota apsaugos sistema ir žodžiu nurodžius trečiojo asmens darbuotojui, 2017 m. rugpjūčio 7 d. objekte buvo atjungta ten buvusi įranga, kuri iškart po jos atjungimo neardyta buvo perduota R. Z.. Trečiajam asmeniui nežinoma, kaip buvo saugoma, naudojama, laikoma įranga (jos dalys) po jos perdavimo. Sutinka su apeliante, kad dėl objektyvių priežasčių (būtinybė apsaugoti objektą; pradėti vykdyti sutartį; negalėjimo pajungti signalizacijos sistemos nenumontavus senos įrangos), siekdama pradėti teikti atsakovei elektroninės paslaugos paslaugą, įrangą tikrai išmontavo. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6128.

62Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apeliantės nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

6329.

64Byloje nustatyta, kad šalys 2014 m. liepos 30 d. sudarė elektroninės saugos sutartį, kuria susitarė dėl elektroninės saugos paslaugų teikimo. Jos pagrindu buvo saugomi du atsakovės objektai, juose ieškovė sumontavo savo elektroninės saugos įrangą, kurią GPRS tinklu prijungė prie saugos pulto. Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 8 d. 16:46 elektroniniu paštu gavo atsakovės 2017 m. rugpjūčio 7 d. raštą, kuriuo atsakovė pranešė apie sutarties nutraukimą. Nors ieškovės atstovas 2017 m. rugpjūčio 10 d. iš atsakovės atsiėmė GPRS įrangą, buvusią objekte ( - ), tačiau įranga iš objekto ( - ) atsiimta tik 2017 m. spalio 5 d., joje trūko GSM kortelės Nr. ( - ). Bylos duomenys rodo, kad atsakovė, naujos paslaugų teikimo sutarties su UAB “Ekskomisarų biuras“ pagrindu, 2017 m. rugpjūčio 7 d. objekte ( - ), dalyvaujant UAB “Visagino būstas“ atstovui R. Z., leido UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojui demontuoti ieškovės įrangą ir sumontuoti GPRS įrangą, priklausančią UAB „Ekskomisarų biuras“, o neardyta demontuota įranga buvo perduota atsakovės darbuotojui R. Z.. Ieškovės saugomame objekte paslaugos nutraukimo metu 2017 m. rugpjūčio 9 d. GPRS įrenginyje buvo kortelė ( - ). Po to ieškovei priklausančia įranga nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. buvo siunčiami dideli kiekiai duomenų. 2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. spalio 31 d. ieškovė iš telekomunikacijų paslaugų teikėjo Telia Lietuva, AB gavo PVM sąskaitas faktūras už 2017 m. rugsėjo mėnesį, spalio 1 ir 2 dienas suteiktas mobiliųjų duomenų perdavimo paslaugas naudojantis minėta GSM kortele 7894,43 Eur. Ieškovė reiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės žalą, atsiradusią dėl sutarties pažeidimo, neteisėtų atsakovės veiksmų ieškovei patiriant GSM kortelės mobiliųjų duomenų siuntimo išlaidas bei įrangos vertės dydžio netesybas. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės 7894,43 Eur ieškovės patirtas išlaidas dėl mobiliųjų duomenų siuntimo, pripažino, kad atsakovė pažeidė sutarties nuostatas, kadangi laiku negrąžino ieškovei įrangos, naudojo GSM kortelę kituose įrenginiuose, neužtikrino tinkamo įrangos veikimo, be ieškovės sutikimo išėmė GSM kortelę, neužtikrino įrangos saugumo.

6530.

66Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus negrąžindama įrangos ieškovei ir trukdydama ieškovei atsiimti įrangą, kad tuo ji pažeidė sutarties priedo Nr. 1 7.2 punktą. Nurodo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovei paprašius nebeteikti elektroninės apsaugos paslaugų pagal sutartį ieškovė būtų operatyviai pasirūpinusi savo įrangos atsiėmimu, o išvada, kad atsakovė nesudarė galimybių ieškovei patekti į patalpas, pagrįsta tik pačios ieškovės ir jos darbuotojų parodymais. Teigia, kad nėra įrodymų, jog ieškovė iki 2017 m. spalio 5 d. būtų reikalavusi atsakovę grąžinti įrangą, kad būtų reiškusi kokias nors pretenzijas dėl įrangos negrąžinimo, o atsakovė būtų nevykdžiusi prašymų. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės apeliacinio skundo argumentais nesutinka.

6731.

68Sutarties priedo Nr. 1 7.2. punkte numatyta, kad „pasibaigus sutarties galiojimo laikui, sutartį nutraukus anksčiau termino užsakovas privalo nedelsiant grąžinti ar sudaryti sąlygas vykdytojui netrukdomai atsiimti įrangą...“. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes, kad ieškovės atstovas 2017 m. rugpjūčio 10 d. iš atsakovės atsiėmė GPRS įrangą buvusią kitame objekte, ieškovės atstovo paaiškinimus bei liudytojo A. S. parodymus, jo tarnybinį pranešimą bei padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovei nebuvo sudaryta reali galimybė atsiimti GPRS įrangos iš objekto ( - ).

6932.

70Pažymėtina, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2016).

7133.

72Apeliacinės instancijos teismo nuomone, įvertinus ieškovės veiksmus po atsakovės pateikto prašymo nutraukti sutartį, ieškovės atstovo, liudytojo parodymus, labiau tikėtina, kad, nors buvo bandoma atsiimti įrangą iš abiejų objektų, dėl kurių saugojimo buvo sudaryta elektroninės saugos sutartis, tačiau dėl objektyvių priežasčių (nepavykus patekti į patalpas) ieškovės atstovui įrangos atsiimti iš objekto ( - ) nepavyko. 2017 m. spalio 26 d. Visagino skyriaus vadovo A. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad nuėmęs įrangą patalpose ( - ), UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojas įrangą paliko, bet niekam nepasakė apie tai. Apie šią aplinkybę A. S. sužinojo po atostogų, rugsėjo mėnesį. Keletą kartų ten nuvažiavo, bet patalpa buvo uždaryta, nuvažiavus į atsakovės biurą ir paprašius surasti atsakingą žmogų, buvo pasakyta, kad jis serga. Vėliau jis keletą kartų paskambino telefonu, bet susisiekti nepavyko, ir tik spalio mėnesį pavyko paimti GPRS, bet kortelės joje nebuvo. Byloje neginčijama aplinkybė, kad būtent atsakovės atstovas leido išmontuoti trečiajam asmeniui ieškovei priklausančią įrangą, taigi turėjo rūpintis ir jos apsauga. Todėl pripažintina, kad būtent atsakovės pareiga buvo pasirūpinti, kad jos žinioje esanti ieškovės įranga būtų kuo greičiau sugrąžinta ieškovei. Tačiau atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga, šiuo klausimu nesikreipė į ieškovę, nesiėmė jokių veiksmų siekiant kuo greičiau sugrąžinti išmontuotą įrangą bei nereikalavo, kad ieškovė per protingą terminą atvyktų jos pasiimti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės 2018 m. gruodžio 28 d. rašte nurodoma reikšminga aplinkybė, kad nuo 2015 m. liepos 14 d. įmonėje nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (nutraukimą ar įrangos grąžinimą), o tiesiogiai bendravę su ieškove darbuotojai įmonėje nebedirba. Be to, nuolatos patalpose dirbęs R. Z. nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. sirgo ir nėra įrodymų, kam buvo pavesta jį pavaduoti, įskaitant ir kam buvo pavesta saugoti ir rūpintis išmontuota įranga. Nurodomos aplinkybės tik patvirtina, kad šiuo atveju atsakovė buvo nepateisinamai pasyvi, netinkamai organizavo sutarties pabaigos vykdymą ir toks jos elgesys neatitiko rūpestingam civilinių santykių dalyviui keliamų elgesio reikalavimų.

7334.

74Apeliantė skunde taip pat teigia, kad nėra įrodymų, jog atsakovė būtų pažeidusi sutarties priedo Nr. 1 5.1., 5.2., 6.3. punktų reikalavimus. Nesutinka, kad neįvykdė pareigos išsaugoti įrangos GSM ryšio kortelę, neužtikrino įrangos saugumo, tinkamo įrangos veikimo. Teigia, kad sutartis buvo pasibaigusi nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d., atsakovė neprisiėmė įrangos saugojimo pareigos po sutarties nutraukimo, ieškovė pretenzijų dėl grąžintos įrangos komplektacijos nereiškė.

7535.

76Byloje nustatyta, kad ieškovė, sudariusi elektroninės saugos sutartį, atsakovei perdavė GPRS įrangą ir sudarė sutartyje nurodytos įrangos, atliktų darbų ir panaudotų medžiagų priėmimo – perdavimo aktą. Šalys sutartimi susitarė, kad įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina atsakovei nuo įrangos perdavimo atsakovui momento (sutarties priedo Nr. 1 4.3. punktas). Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo užtikrinti įrangos veikimą visą elektroninės saugos paslaugų teikimo laikotarpį (sutarties priedo Nr. 1 5.1. punktas); be ieškovės rašytinio sutikimo nedisponuoti įranga, taip pat bet kokiu kitu būdu įrangos neperdirbti ar neatlikti jos pagerinimo darbų (sutarties priedo Nr. 1 5.2. punktas); imtis visų priemonių, reikalingų įrangos saugumui užtikrinti (sutarties priedo Nr. 1 6.3. punktas).

7736.

78Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad labiau tikėtina, jog GSM kortelė iš GPRS siųstuvo išimta 2017 m. rugpjūčio 7 d. 17:04, kai ieškovė gavo įrangos ryšio dingimo signalą dar sutarties galiojimo laiku. Teisėjų kolegijos nuomone, teismo išvada dėl GSM kortelės išėmimo nepagrįsta, kadangi išraše iš pulto monitoringo programos nurodyta, jog įrangos ryšio nutraukimo signalo laikas yra 2017 m. rugpjūčio 9 d. (fiksuojamas stulpelyje „is cancelled at“), ką išraše konstatuoja ir ieškovė, nurodydama, kad „paslaugų nutraukimo objektui metu 2017 m. rugpjūčio 9 d. jame buvo kortelė ( - )“. Tačiau byloje neginčijamai nustatyta, kad dar galiojant sutarčiai 2017 m. rugpjūčio 7 d. trečiasis asmuo išmontavo ieškovei priklausančią įrangą dalyvaujant atsakovės darbuotojui, perdavė jam išmontuotą įrangą. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė pažeidė sutarties priedo Nr. 1 5.1. punktą, kuriuo įsipareigojo užtikrinti įrangos veikimą visą elektroninės saugos paslaugų teikimo laikotarpį bei neleistinai disponavo įranga, nors to neturėjo teisės daryti pagal sutarties priedo Nr. 1 5.2. punktą. Apeliantės nurodomi argumentai, kad trečiasis asmuo negalėjo sumontuoti savo įrangos neišmontavus ieškovės turėtos įrangos, nepaneigia fakto, kad tai buvo padaryta neteisėtai ir pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus.

7937.

80Teisėjų kolegija nesutinka su apeliante, kad ji neturėjo pareigos saugoti įrangos vien tik tuo pagrindu, kad sutartis buvo pasibaigusi. Nors apeliantė teigia, kad pagal CK 6.228 straipsnį sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau pažymėtina, kad šio straipsnio 3 dalyje numatyta, jog sutarties nutraukimas neturi įtakos sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Kaip minėta, sutartimi atsakovė įsipareigojo pasibaigus sutarčiai grąžinti ar sudaryti sąlygas vykdytojui netrukdomai atsiimti įrangą, taip pat sutarties galiojimo metu imtis visų priemonių, reikalingų įrangos saugumui užtikrinti (sutarties priedo Nr. 1 6.3. punktas). Sutarties priedo Nr. 1 7.3. punkte nurodoma, kad įranga turi būti perduodama tokios būklės ir specifikacijos, kurios ji buvo suteikta, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Minėtos nuostatos turėtų būti aiškinamos taip, kad ir pasibaigus sutarčiai iki įrangos sugrąžinimo turėtų būti užtikrintas įrangos saugumas. Pažymėtina, kad teismo sprendimu patenkintas reikalavimas dėl žalos, atsiradusios dėl mobiliųjų duomenų siuntimo, atlyginimo bei atmestas reikalavimas priteisti įrangos vertės dydžio netesybas atsakovei grąžinus nepilnos komplektacijos įrangą. Todėl šiuo atveju sprendžiama tik dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo, o apeliantės argumentai dėl grąžintos įrangos priėmimo, trūkumų nenurodymo yra teisiškai nereikšmingi. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad naudojant GSM kortelę mobilūs duomenys dideliais kiekiais buvo siunčiami laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki spalio 2 d., t.y. tuo metu, kai įranga disponavo būtent atsakovė, turėjusi pareigą užtikrinti įrangos saugumą.

8138.

82Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis, kad ji išėmė ir negrąžino ieškovei GSM ryšio kortelės bei naudojo ją kituose įrenginiuose, teigia, kad tokios išvados nepagrįstos įrodymais, šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas dėl įvykio. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovė be ieškovės sutikimo išėmė GSM kortelę, tuo pažeidė sutarties priedo Nr. 1 5.2. punktą, o pagal taisyklių 13.5 punktą tuo atveju, jeigu atsakovė šios GSM kortelės pagalba siunčia kitus duomenis, ji už papildomas paslaugas ir turi sumokėti. Konstatavo, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, dėl ko nebuvo užtikrintas GSM kortelės saugumas ir naudojimas pagal paskirtį, savo veiksmais (neveikimu) sudarė palankias sąlygas ne pagal paskirtį naudoti GSM kortelę ir tokiu būdu padarė žalą ieškovei.

8339.

84Sutiktina su apeliante, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovei priklausančią GSM ryšio kortelę žalos padarymo laikotarpiu (nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki spalio 2 d.) naudojosi būtent atsakovė savo įrenginiuose. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad būtent atsakovė ar jos darbuotojai išėmė GSM kortelę, siuntė duomenis ir tuo savo veiksmais pažeidė sutarties priedo Nr. 1 5.2. punktą. Tačiau aukščiau nutartyje patarti bylos duomenys patvirtina, kad atsakovei tinkamai nevykdant įrangos saugojimo pareigos buvo sudarytos sąlygos kitiems, bylos nagrinėjimo metu nenustatytiems asmenims pasinaudoti GSM ryšio kortele ir siųsti mobiliuosius duomenis.

8540.

86Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus byloje esančius duomenis teismui buvo pagrindas konstatuoti, kad atsakovė pažeidė sutarties priedo Nr. 1 5.1., 5.2., 6.3., 7.2 punktus, nes atsakovės darbuotojas dar galiojant šalių sutarčiai leido trečiajam asmeniui išmontuoti ieškovei priklausančią įrangą, atsakovė nesiėmė tinkamų priemonių, reikalingų įrangos saugumui užtikrinti, nedėjo maksimalių pastangų siekiant sugrąžinti įrangą ieškovei ar sudaryti sąlygas jos atsiėmimui. Pripažintina, kad, atsakovei neįvykdžius pareigos užtikrinti įrangos saugumo iki sugrąžinimo ieškovei, buvo sudarytos sąlygos nenustatytiems asmenims pasinaudoti šios įrangos sudedamąja dalimi (GSM kortele) bei siųstis mobiliuosius duomenis, dėl ko ieškovė patyrė išlaidas apmokėdama telekomunikacijų paslaugų teikėjo Telia Lietuva, AB už suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas. Sutiktina su apeliante, kad tiesiogiai žalą sąlygojo GSM ryšio kortelės panaudojimas duomenų siuntimui, tačiau konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju egzistavo netiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovės veiksmų bei žalos atsiradimo.

8741.

88Apeliantei teigiant, kad šiuo atveju ieškovės prašomi priteisti nuostoliai pernelyg nutolę nuo tariamai atsakovės pažeistos pareigos perduoti ieškovei įrangą pažeidimo, pažymėtina, kad pagal CK 6.247 straipsnyje pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala gali atsirasti tiesiogiai, ir galima situacija, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadaryta žalos, tačiau sudarytos sąlygos žalai atsirasti ar jai padidėti. Pagal CK 6.247 straipsnį nereikalaujama, kad skolininko elgesys būtų vienintelė nuostolių atsiradimo priežastis; priežastiniam ryšiui konstatuoti pakanka įrodyti, kad skolininko elgesys yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis, nors ir ne vienintelė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2007; 2013 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/213; kt.). Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti. Netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jai padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2014). Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad teisine prasme pripažįstama, jog priežastinis ryšys yra tais atvejais, jeigu asmuo turėjo pareigą ką nors atlikti, kokiu nors būdu veikti, tačiau neveikė, ir toks neadekvatus susiklosčiusiai faktinei situacijai jo elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Taigi net ir nesant faktinio priežastinio ryšio, teisinis priežastinis ryšys gali būti nustatomas ir to gali pakakti civilinei atsakomybei taikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2010). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė savo veiksmais, pasireiškusiais netinkamu įrangos saugojimu, prisidėjo prie sąlygų žalai ieškovei kilti sudarymo, sukurdama atitinkamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti.

8942.

90Apeliantė nurodo, kad ieškovė, kaip elektroninių apsaugos paslaugų teikėja ir rūpestingas bei apdairus šios srities profesionalas, po sutarties su atsakove pabaigos turėjo galimybę kreiptis į mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir nutraukti ar apriboti mobiliojo ryšio paslaugų teikimą ryšio kortelei, tačiau to nepadarė. Teigia, kad ieškovė neinformavo atsakovės apie GSM kortelės buvimą ar jos specifiškumą, kad tokia kortelė gali būti naudojama ne tik duomenų apsaugos funkcijai vykdyti, bet ir apskritai mobiliųjų duomenų siuntimui, todėl negalima reikalauti atlyginti nuostolius, kai atsakovė net objektyviai negalėjo numanyti, jog jie gali atsirasti.

9143.

92Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutarties taisyklių, kurios yra sudėtinė sutarties dalis, 13.5 punkte buvo nurodyta, jog bet kokių telefoninio ar internetinio ryšio priemonių, skirtų signalizacijos sistemos ryšiui, naudojimo išlaidos tenka užsakovui. Šiuo atveju GPRS siųstuve buvo įrengta GSM kortelė, įrengta skirta signalizacijos sistemos ryšiui su centrinio stebėjimo pultu palaikyti. Pagal taisyklių nuostatas, tuo atveju, jeigu atsakovė šios GSM kortelės pagalba būtų siuntusi kitus duomenis, jai būtų kilusi pareiga susimokėti už papildomas paslaugas. Nurodytos nuostatos leidžia spręsti, kad atsakovei turėjo būti žinoma apie tai, jog siųstuve y ra GSM kortelė ir jos pagalba galima siųstis mobiliuosius duomenis, ji galėjo numanyti, jog atliekant tokius veiksmus būtų patiriamos papildomos išlaidos. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė taip pat nesikreipė į ieškovę dėl mobiliojo ryšio paslaugų tiekimo ryšio kortelei apribojimo, nors turėjo tokią galimybę. Negalima sutikti su apeliante, kad apriboti paslaugų tiekimą buvo ieškovės kaip savo srities profesionalės pareiga. Šiuo atveju mobilių duomenų siuntimas dideliais kiekiais vykdytas kituose įrenginiuose išėmus GSM kortelę (tokią aplinkybę nurodė atsakovė kreipdamasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo), kadangi atsakovė neįvykdė pareigos įrangą tinkamai saugoti, o tokios aplinkybės ieškovė numatyti negalėjo ir neprivalėjo.

9344.

94Apeliantė nurodė, kad netgi nusprendus, jog jos kaltė egzistuoja, tai vadovaujantis CK 6.248 straipsnio 4 dalimi, ieškovė taip pat yra atsakinga už nuostolius (yra pagrindas taikyti mišrią kaltę), nes ieškovės veiksmai sąlygojo žalos jai atsiradimą. Teigia, kad tokiu atveju atsakovės atsakomybė mažintina arba ji atleistina nuo civilinės atsakomybės.

9545.

96Pažymėtina, kad žala arba nuostoliai gali atsirasti ne vien dėl skolininko veiksmų ar neveikimo, bet ir dėl kreditoriaus kaltės ar esant abiejų šių asmenų kaltei. CK 6.248 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. CK 6.259 straipsnio 1-2 dalyse numatyta, kad tuo atveju, kai prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės, ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti.

9746.

98Teisėjų kolegija aukščiau nutartyje jau pasisakę, kokių motyvų ir faktinių duomenų pagrindu vertina, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog žala atsirado ne tik dėl atsakovės, bet ir dėl ieškovės kaltų veiksmų (neveikimo). Todėl atitinkamai ir pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti dėl atsakovės atleidimo nuo civilinės atsakomybės ar jos atsakomybės sumažinimo.

9947.

100Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog teismas yra atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų su tuo susijusių skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010).

10148.

102Dėl paminėtų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas bei priėmė motyvuotą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10349.

104Apeliantė apeliaciniu skundu prašo panaikinti ir Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomą sprendimą dėl to, kad naikinamas sprendimas dėl pagrindinės reikalavimo dalies. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo naikinti ar keisti ir papildomo sprendimo.

10550.

106Apeliacinės instancijos teisme šalys patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias prašo priteisti. Atsakovė apeliacinį skundą apmokėjo 178 Eur žyminiu mokesčiu ir patyrė 1306,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad šalių patirtos išlaidos yra pagrįstos ir neprieštarauja Rekomendacijose nustatytiems advokatų atskirų darbų maksimaliems dydžiams. Netenkinus apeliacinio skundo, iš atsakovės priteistinos ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurios sudaro 1306,80 Eur.

107Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

108Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimą ir Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

109Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ (juridinio asmens kodas 155498117) 1306,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti uždarajai akcinei bendrovei „G4S Lietuva“ (juridinio asmens kodas 122887029).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „G4S Lietuva“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2014 m. liepos 30 d. sudarė elektroninės... 9. 3.... 10. Ieškovė po sutarties nutraukimo 2017 m. rugpjūčio 9 d. iniciavo jai... 11. 4.... 12. Paaiškino, kad ieškovei atsiimti GPRS įrangą iš objekto ( - ) pavyko tik... 13. 5.... 14. Kadangi atsakovė negrąžino ieškovei įrangos tokios būklės ir... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė... 16. 6.... 17. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimu... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad ieškovė, sudariusi elektroninės saugos sutartį,... 20. 8.... 21. Teismas sprendė, kad, atsakovei iš ieškovės priėmus įrangą, atsakovė... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismo nuomone, sutarties nutraukimo metu GSM kortelė... 24. 10.... 25. Pažymėjo, kad šalys buvo sudarę sutartį dėl elektroninės objektų... 26. 11.... 27. Kadangi atsakovė pažeidė sutartyje ir CK įtvirtinus įpareigojimus,... 28. 12.... 29. Nors ieškovė prašė priteisti išardytos įrangos vertės 213,42 Eur... 30. 13.... 31. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmai 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomu... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą motyvai... 33. 14.... 34. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Visagino būstas“ prašo panaikinti... 35. 15.... 36. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus dėl... 37. 16.... 38. Apeliantės nuomone, byloje nebuvo įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė... 39. 17.... 40. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė atliko... 41. 18.... 42. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad atsakovė neįvykdė... 43. 19.... 44. Nurodė, kad teismo išvados, jog GSM kortelė galimai iš įrangos buvo... 45. 20.... 46. Teigia, kad 7894,43 Eur žalą sąlygojo ne pats įrangos negrąžinimas ar... 47. 21.... 48. Apeliantės nuomone, Elektroninės saugos taisyklių 13.5 punktas galiojo ir... 49. 22.... 50. Teismas nepasisakė, kokios aplinkybės ir įrodymai lemia atsakovės kaltę... 51. 23.... 52. Ieškovė UAB „G4S Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo... 53. 24.... 54. Nesutinka su teiginiu, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovė siekė atsiimti... 55. 25.... 56. Nurodo, kad atsakovė netinkamai aiškina CK 6.221 straipsnio 1 dalį kaip,... 57. 26.... 58. Mano, kad nėra sąlygų, kurių pagrindu atsakovė galėtų būti atleidžiama... 59. 27.... 60. Trečiasis asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ atsiliepimu į apeliacinį... 61. 28.... 62. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 63. 29.... 64. Byloje nustatyta, kad šalys 2014 m. liepos 30 d. sudarė elektroninės saugos... 65. 30.... 66. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad... 67. 31.... 68. Sutarties priedo Nr. 1 7.2. punkte numatyta, kad „pasibaigus sutarties... 69. 32.... 70. Pažymėtina, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio... 71. 33.... 72. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, įvertinus ieškovės veiksmus po... 73. 34.... 74. Apeliantė skunde taip pat teigia, kad nėra įrodymų, jog atsakovė būtų... 75. 35.... 76. Byloje nustatyta, kad ieškovė, sudariusi elektroninės saugos sutartį,... 77. 36.... 78. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad labiau tikėtina, jog GSM kortelė... 79. 37.... 80. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliante, kad ji neturėjo pareigos saugoti... 81. 38.... 82. Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis, kad ji išėmė ir negrąžino... 83. 39.... 84. Sutiktina su apeliante, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovei... 85. 40.... 86. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus byloje esančius duomenis teismui buvo... 87. 41.... 88. Apeliantei teigiant, kad šiuo atveju ieškovės prašomi priteisti nuostoliai... 89. 42.... 90. Apeliantė nurodo, kad ieškovė, kaip elektroninių apsaugos paslaugų... 91. 43.... 92. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutarties taisyklių, kurios yra... 93. 44.... 94. Apeliantė nurodė, kad netgi nusprendus, jog jos kaltė egzistuoja, tai... 95. 45.... 96. Pažymėtina, kad žala arba nuostoliai gali atsirasti ne vien dėl skolininko... 97. 46.... 98. Teisėjų kolegija aukščiau nutartyje jau pasisakę, kokių motyvų ir... 99. 47.... 100. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 101. 48.... 102. Dėl paminėtų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 103. 49.... 104. Apeliantė apeliaciniu skundu prašo panaikinti ir Utenos apylinkės teismo... 105. 50.... 106. Apeliacinės instancijos teisme šalys patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias... 107. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 108. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2019 m. liepos 24 d. sprendimą ir... 109. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ (juridinio...