Byla 2-783-675/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės G. S. 1216,51 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-02-18 tarp jo, valdančio sistemą „SMScredit.lt“, ir atsakovės pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovei buvo suteikta 500,00 Lt paskola 30 dienų terminui, numatant 9,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį. Atsakovė dešimt kartų po 30 dienų paskolos grąžinimo terminą pratęsė ir paskolą bei paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2011 m. sausio 14 d. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovei pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktą, nuo 2011-01-15 buvo pradėti skaičiuoti 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną, kurie paskaičiuoti už 180 dienų. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 500,00 Lt paskolą, 9,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 707,51 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė be pateisinamos priežasties nepateiks atsiliepimo.

4Atsakovei G. S. procesiniai dokumentai įteikti 2012-04-21 (b.l. 24), pasiūlant jai per 15 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t.y. paskolos sutarties ir mokėjimo nurodymo Nr. 7640902 (b.l. 8, 15-21) matyti, kad ieškovas atsakovei G. S. suteikė 500,00 Lt paskolą, kurią atsakovė turėjo grąžinti iki 2011-01-14 (b.l. 3).

8Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatas, paskolos sutartis suprantama – kai viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 6.873 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6. 872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 500,00 Lt paskolos ir 9,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio suma ieškovo naudai.

9LR CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. numato, kad paskolos gavėjui vėluojant atlikti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovei ieškovas už 180 dienų paskaičiavo 707,51 Lt dydžio delspinigius, kuriuos prašo priteisti.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir Sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus įrodymų dėl konkrečių jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo netesybos yra aiškiai per didelės.

11Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovas, vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę veiklą, privalo realiai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas už 180 dienų sudaro 183,24 Lt. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis aukščiau paminėtais pagrindais, 183,24 Lt dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovės ieškovui.

12Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės priteisiama 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 692,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 210 str. 1 d.).

13Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 50,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 7), iš atsakovės priteistinos ieškovo naudai Lietuvos Respublikos CPK 79 str. 1 d., 93 str. 1 d. pagrindu.

14Kadangi byloje susidariusi pašto išlaidų suma (b.l. 23) yra mažesnė už LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos valstybei nepriteistinos LR CPK 96 str. 6 d. pagrindu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės G. S., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 692,24 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt du litus 24 centus) paskolos, paskolos suteikimo komisinio mokesčio ir delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kauno m., naudai.

18Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai