Byla 2A-53-253/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Maškevičienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Giedrės Seselskytės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“, J. M. bei suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais A. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Renavo durpynas“ apeliacinius skundus dėl Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“, A. N., J. M., suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais A. M., uždarosios akcinės bendrovės „Renavo durpynas“, akcinės bendrovės „Rėkyva“ pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Registrų centras (Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo teisų perėmėja), Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Palangos miesto savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, R. B., O. Ž., S. Z..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Durpeta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: 1) Kuršėnų valstybinei durpių įmonei, kurios teisių perėmėja yra UAB „Durpeta“, buvo išduotas leidimas statinių, esančių ( - ), statybai; 2) Kuršėnų valstybinės durpių įmonės, kurios teisių perėmėja yra UAB „Durpeta“, statiniai, kurių žymėjimas 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1ž, 8K1ž, 9K1ž, 11K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 17K1ž, 21K1ž, 22K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 29C1ž, 30K1ž, ir kiemo statiniai, kurių žymėjimas b1, b2, 32H1p, esantys ( - ), tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti. Nurodė, kad 1968 m. vasario 28 d. Valstybinės statybos inspekcija išdavė leidimą Nr. 1-15, kuriuo Kuršėnų durpynų kontorai buvo suteikta teisė pradėti vasarnamių, adresu ( - ), statybą. Visi poilsio nameliai buvo pastatyti 1968–1969 m. 1968 m. gruodžio 19 d. ir 1969 m. balandžio 30 d. valstybinės komisijos aktais nameliai buvo atiduoti naudoti, o 1972 m. kovo 15 d. Durpių pramonės valdybos įsakymu Nr. 68 jie buvo perduoti į Kuršėnų durpynų kontoros balansą. Statyba buvo vykdoma pagal tuo metu galiojusią tvarką vykdomojo komiteto suteiktame žemės sklype, turint išduotą statybos leidimą, visiems pastatytiems statiniams 1974 m. Klaipėdos tarpmiestinis techninės inventorizacijos biuras atliko inventorizaciją, tačiau statinių teisinė registracija nebuvo atlikta. Pastatų valdytoja tuo metu buvo Kuršėnų durpynų kontora. 1991 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos įsakymu Nr. 174 Kuršėnų valstybinė durpių įmonė išskaidyta į privatizuotinus objektus: Kuršėnų valstybinę durpių įmonę, Kuršėnų valstybinės durpių įmonės Beržėnų durpių gamybos barą, Kuršėnų valstybinės durpių įmonės Medingėnų durpių gamybos barą bei Kuršėnų valstybinės durpių įmonės Raudonosios durpių gamybos barą. 1994 m. Kuršėnų valstybinė durpių įmonė buvo reorganizuota į UAB „Tyras“, kuri 1996 m. tapo AB „Tyras“. 2001 m. AB „Tyras“ buvo pertvarkyta į UAB „Kuršėnų tyras“. 2005 m. kovo 24 d. priimtais sprendimais UAB „Kuršėnų tyras“ ir UAB „Durpeta“ reorganizuotos prijungimo būdu – UAB „Kuršėnų tyras“ prijungta prie UAB „Durpeta“, po reorganizacijos UAB „Kuršėnų tyras“ pasibaigė, o UAB „Durpeta“ yra UAB „Kuršėnų tyras“ teisių ir pareigų perėmėja. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja, kaip Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėja, valdo poilsio namelius, esančius ( - ). Kadangi nėra išlikęs poilsio namelių statybą leidžiantis dokumentas bei komisijos aktai, kuriais priimta užbaigta statyba, ir nėra kito būdo gauti tokių dokumentų, šie juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini teisme. Tai, kad nėra atlikta minėto turto teisinė registracija, riboja pareiškėjos teisę šiuo turtu disponuoti.

62.

7Pareiškėjas A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad jis pagal 2006 m. gruodžio 18 d. pastatų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2006/12/18, priėmimo–perdavimo aktą, 2012 m. kovo 13 d. pastatų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2012/03/013 nuosavybės teise įgijo vasarnamius, pažymėtus plane 4K1ž, 19K1ž, 20K1ž, 31K1ž, 32H1p, teises į priklausinius, kurie pažymėti 5K1ž, 30K1ž, 29C1ž, 28Klž, vasarnamius, pažymėtus plane 11K1ž, 17K1ž, 22K1ž, nuosavybės teise valdo statinius, pažymėtus plane 3K1ž, 5K1ž, ir kad šių statinių, pastatytų 1969 m., esančių valstybinės žemės sklype, ( - ), statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtus poilsio paskirties statinius valstybinės žemės sklype, ir kad minėti statiniai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažinti tinkamais naudoti ir buvo leista šiuos statinius eksploatuoti. 2018 m. balandžio 4 d. teisme buvo gautas pareiškėjo A. N. atstovo advokato prašymas dėl pareiškėjo A. N. pareiškimo palikimo nenagrinėto ir pareiškėjo įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu.

83.

9Pareiškėjas J. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: 1) jam nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 23K1ž, 26K1ž, 27K1ž, pastatytų 1969 m., esančių valstybinės žemės sklype, ( - ), statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas ir išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtus poilsio paskirties statinius valstybinės žemės sklype; 2) J. M. nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, plane žymimų indeksais 23K1ž, 26K1ž, 27K1ž, pastatytų 1969 m., esančių valstybinės žemės sklype, ( - ), statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažinti tinkamais naudoti ir buvo leista šiuos statinius eksploatuoti. Nurodė, kad jis 2003 m. gegužės 26 d. pirkimo–pardavimo sutartimi įgijo vieną namelį, t. y. Nr. 26 (dabartinis žymėjimas indeksu 23K1ž) iš R. S., o 2004 m. kovo 31 d. iš UAB „Aknysta“ įsigijo du vasarnamius, kurie plane yra žymimi indeksais 26K1ž ir 27K1ž. Nuo tada vasarnamiai yra jo valdomi. Statiniai nėra įregistruoti viešajame Nekilnojamojo turto registre, kadangi nėra išlikę statinių projektai, statybos leidimai ir valstybinės komisijos aktai, kuriais buvo leista statinius eksploatuoti. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad minėti statiniai buvo baigti statyti 1969 m. Mano, jog jam nuosavybės teise priklausantys poilsio pastatai jų ankstesnio savininko – valstybės – buvo pastatyti teisėtai.

104.

11Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais A. M. kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: 1) jam nuosavybės teise priklausančio (valdomo) statinio – vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto indeksu 33K1ž, pastatyto 1969 m., esančio valstybinės žemės sklype, adresu ( - ), statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas ir išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtą statinį, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą indeksu 33K1ž; 2) jam nuosavybės teise priklausantis (valdomas) statinys – vasarnamis, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas indeksu 33K1ž, pastatytas 1969 m., esantis valstybinės žemės sklype, adresu ( - ), pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažintas tinkamu naudoti ir buvo leista šį statinį eksploatuoti; 3) jis nuosavybės teise įgijo vasarnamį, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą indeksu 33K1ž, pastatytą 1969 m., esantį valstybinės žemės sklype, adresu ( - ), pagal įgyjamąją senatį. Nurodė, kad 2003 m. gegužės 26 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu iš likviduojamos UAB „Durpra“ per atstovą likvidatorių įsigijo poilsio namelį (vasarnamį) Nr. 25, adresu ( - ) (( - )). Nuo to laiko poilsio namelį valdo, prižiūri, remontuoja. Praėjo jau daugiau kaip 10 m., kai faktiškai atvirai valdo poilsio namelį. Tai, kad statybą leidžiantys dokumentai buvo priimti ir poilsio namelis, žymimas indeksu 33K1ž, pripažintas tinkamu naudoti bei buvo leista jį eksploatuoti, patvirtina bylos įrodymai, archyvų pažymos.

125.

13Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo du pastatus – poilsio namelius, kurių indeksai 15K1ž ir 22K1ž, esančius ( - ). Nurodė, kad UAB „Renavo durpynas“ 2001 m. birželio 1 d. nupirko iš AB „Sphagnum“ du poilsio namelius, kurių indeksai 15K1ž ir 22K1ž. AB „Sphagnum“ 1992 m. rugpjūčio 1 d. inventorizacijos aprašas patvirtina, kad minėti poilsio nameliai priklausė AB „Sphagnum“. Be to, byloje yra duomenų, kad 1967 m. Durpių pramonės valdybai buvo suteiktas žemės sklypas ( - ) gyvenvietėje, 1968 m. buvo gauti leidimai statybai, o 1968–1969 m. Durpių statybos valdyba pastatė 36 laikino tipo poilsio namelius durpių pramonės darbuotojams bei pagalbines patalpas, kurie valstybinės komisijos buvo priimti ir atiduoti naudoti 1968 m. gruodžio 19 d. ir 1969 m. balandžio 30 d. aktais. Todėl darytina išvada, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, kad poilsio nameliai, esantys ( - ), buvo sukurti ir įforminti tuo metu galiojusių įstatymų nustatyta tvarka.

146.

15Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais akcinė bendrovė (toliau – AB) „Rėkyva“, kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: 1) AB „Rėkyva“ nuosavybės teise priklausančių (valdomų) statinių, pažymėtų plane 11K1ž, unikalus Nr. ( - ), 17K1ž, unikalus Nr. ( - ), 22K1ž, unikalus Nr. ( - ), pastatytų 1968–1969 m., esančių valstybinės žemės sklypuose ( - ) ir ( - ), statybai pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas ir išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti minėtus poilsio paskirties statinius valstybinės žemės sklype; 2) AB „Rėkyva“ nuosavybės teise priklausantys (valdomi) statiniai, plane žymimi indeksais 11K1ž, unikalus Nr. ( - ), 17K1ž, unikalus Nr. ( - ), 22K1ž, unikalus Nr. ( - ), pastatyti 1968–1969 m., esantys valstybinės žemės sklype, ( - ), pagal 1969 m. galiojusią tvarką tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažinti tinkamais naudoti ir buvo leista šiuos statinius eksploatuoti. Nurodė, kad AB „Rėkyva“ pagal 1992 m. balandžio 28 d. Kuršėnų valstybinės durpių įmonės direktoriaus R. B. ir Šiaulių valstybinės durpių įmonės technikos direktoriaus M. G. pasirašytą perdavimo aktą Nr. 70 perėmė 4 poilsio paskirties pastatus, esančius adresu ( - ), kurie atitinka pažymėtus plane statinius 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž. Šie statiniai buvo įtraukti į AB „Rėkyva“ ilgalaikio turto sąrašą ir įmonės balansą. Pastatai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kadangi nėra išlikę šių statinių statybos originalūs dokumentai: projektai, statybos leidimai ir valstybinės komisijos aktai, kuriais buvo leista statinius eksploatuoti. Be to, keitėsi šių daiktų savininkai bei Lietuvos Respublikos valstybinė santvarka, todėl tik teisme gali būti nustatyti juridiniai faktai, kad nekilnojamieji daiktai pastatyti pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus projektus ir išduotus statybos leidimus ir kad šie nekilnojamieji daiktai įstatymų nustatyta tvarka tuometinės valstybinės komisijos buvo pripažinti tinkamais naudoti bei leista juos eksploatuoti kaip atskirus nekilnojamo turto objektus.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

177.

18Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai 2018 m. gegužės 2 d. sprendimu pareiškėjų UAB „Durpeta“, J. M., suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais A. M., UAB „Renavo durpynas“ ir AB „Rėkyva“ pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo atmetė, o pareiškėjo A. N. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo paliko nenagrinėtą.

198.

20Pagrindiniai pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai:

218.1.

22Nurodė, kad nėra jokių duomenų, kad būtų suteiktas žemės sklypas poilsio stovyklos „( - )“ statybai, taip pat tai, kad nei 1968 m. vasario 28 d. Valstybinės statybos inspekcijos leidimo Nr. 1-15 nuorašas, nei 1968 m. sausio 24 d. Kretingos rajono vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 18, nei nenustatytos datos neaiškios paskirties dokumento – Kapitalinės statybos skyriaus viršininko pasirašyta lentelės kopija nepatvirtina aplinkybės, jog pareiškėjų ir suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais pareiškimuose nurodytiems poilsio nameliams buvo išduotas statybos leidimas ir tie statiniai tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktais buvo pripažinti tinkamais naudoti.

238.2.

24Teigė, kad statybos leidime nenurodytas adresas, t. y. statybos vieta (lokalizacija), jos dydis, jis nepatvirtintas antspaudu, nenurodyta įstaiga (organas), išduodanti pažymą apie finansavimą, be to, minėtame statybos leidime numatyta 15 poilsio namelių statyba, o pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus dėl 36 poilsio namelių. Taip pat teismas pažymėjo, jog byloje pateiktas 1968 m. balandžio 10 d. Durpių pramonės valdybos viršininko L. P. raštas Naujosios technikos biuro skyriaus viršininkui, kuriuo pavesta iki 1968 m. balandžio 20 d. patikslinti generalinį planą remiantis 1968 m. balandžio 9 d. ekspertizės išvadų IV skyriaus pastabomis. Teismo vertinimu, tai paneigia pareiškėjų nurodytą aplinkybę, kad 1968 m. vasario 28 d. išduotas statybos leidimas Nr. 1-15 atitiko generalinį planą.

258.3.

26Nurodė, kad durpių pramonės valdybos 1969 m. gegužės 29 d. įsakymu patvirtintas Naujosios technikos biuro sudarytas Kuršėnų kontoros „( - )“ stovyklos ( - ) patikslintas vienstadijinis projektas su ekspertizės išvadomis, t. y. jau po byloje pateikto 1968 m. vasario 28 d. leidimo statybai išdavimo, todėl tai kelia abejonių dėl 1968 m. vasario 28 d. byloje pateikto leidimo statybai vykdymo teisėtumo. Be to, iš 1969 m. spalio 14 d. Durpių pramonės valdybos įsakymo Nr. 266 matyti, kad laiku neatiduodami eksploatuoti objektai, nevykdomi atidavimo naudojimui planai, Durpių įmonės, durpynų kontoros bei gamyklų vadovai įpareigoti imtis priemonių, kad objektai būtų atiduoti eksploatuoti, laiku pateikti techninę dokumentaciją, įforminti finansavimą ir kt., iš jo matyti, jog buvo eksploatuojami ir valstybinės komisijos nepriimti eksploatacijon statiniai.

278.4.

28Nurodė, kad byloje taip pat pateikta neaiškios paskirties lentelės kopija, kurioje pateikta statistinė ataskaita apie kapitalinės statybos darbus, atliktus iš centralizuotų finansavimo šaltinių per 1968 m., joje nurodyta, kad Kuršėnų durpių kontoros Durpių pramonės valdybos („( - )“ poilsio stovykla ( - )) patvirtinta priėmimo aktais 72 vietos. Teismas konstatavo, jog ši lentelė taip pat nesudaro pagrindo išvadai, kad poilsio nameliai, esantys ( - ), buvo pastatyti turint statybos leidimą bei užbaigti valstybinės komisijos perdavimo aktu. Teismas darė išvadą, jog nurodyti duomenys nepatvirtina aplinkybės, kad pareiškėjų ir suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais pareiškimuose nurodytų namelių statybai buvo išduotas statybos leidimas ir statiniai tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktais buvo pripažinti tinkamais naudoti. Teismas padarė išvadą, jog byloje nėra jokių patikimų duomenų apie ginčo statinių pastatymo ir jų egzistavimo teisėtumą. Taip pat teismas konstatavo, jog nėra jokio pagrindo išvadai, kad ginčo statiniai nėra laikini.

298.5.

30Konstatavo, jog pareiškimuose minima aplinkybė, kad nurodyti dokumentai nėra išlikę, nepatvirtina tokių dokumentų egzistavimo fakto. Teigia, jog pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad negali gauti reikiamų dokumentų arba kad negali tokių dokumentų atkurti. Pareiškėjai nurodė, jog juridinę reikšmę turinčius faktus prašo nustatyti todėl, kad jokie dokumentai, susiję su įsigytų poilsio namelių statyba, nėra išlikę, tačiau nepateikė jokių dokumentų, įrodančių šį teiginį.

318.6.

32Teismas pažymėjo, jog statiniai, dėl kurių byloje pareikšti reikalavimai, nebuvo įforminti įstatymų nustatyta tvarka (nebuvo tinkamai priimti naudoti). Dėl statinių įteisinimo pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys su savarankiškais reikalavimais turi inicijuoti viešojo administravimo procedūras. Kadangi jie gali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentus dėl kadastrinio vieneto suformavimo ir kadastrinio objekto suformavimo užbaigimo, tai toks faktas negali būti nustatytas CPK XXVI skyriaus nustatyta tvarka. Asmuo, teisėtai pastatęs ar pradėjęs statyti statinį, šį statinį ir nuosavybės teisę į jį turi įregistruoti administracine tvarka. Tuo atveju, kai atsisakoma įregistruoti nekilnojamojo turto objektą ir nuosavybės teisę į jį, šį atsisakymą pareiškėjas gali skųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

338.7.

34Taip pat teismas konstatavo, jog bylos duomenys nesudaro pagrindo manyti, jog Kuršėnų valstybinė durpių įmonė yra Kuršėnų durpynų kontoros teisių ir pareigų perėmėja ar kad visų reorganizuotos Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių ir pareigų perėmėja yra pareiškėja UAB „Durpeta“. Teismas konstatavo, kad Kuršėnų valstybinė durpių įmonė (po jos reorganizacijos – UAB „Kuršėnų tyras“, AB „Tyras“, UAB „Durpeta“) neperėmė visos poilsio stovyklos kaip turtinio vieneto. Teismas nusprendė, jog pareiškėja UAB „Durpeta“ neįrodė, kad Kuršėnų valstybinė durpių įmonė yra Kuršėnų durpynų kontoros teisių ir pareigų perėmėja, t. y. kad perėmė visą poilsio stovyklą „( - )“ į savo balansą, taip pat, kad visų reorganizuotos Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių ir pareigų perėmėja yra pareiškėja UAB „Durpeta“, ir kad pareiškime nurodytiems poilsio nameliams buvo išduotas statybos leidimas bei tie statiniai tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktais buvo pripažinti tinkamais naudoti.

358.8.

36Teismas padarė išvadą, jog nors pareiškėjo J. M. poilsio nameliai buvo įgyti sąžiningai, tačiau nei pareiškėjas J. M., nei suinteresuoti asmenys nepateikė duomenų, kad statiniai, tarp jų ir J. M. valdomi poilsio nameliai, teisėtai pradėti ir pabaigti statyti bei statinio priėmimo naudoti aktu juos buvo leista eksploatuoti.

378.9.

38Teismas konstatavo, jog nors suinteresuoto asmens UAB „Renavo durpynas“ poilsio nameliai 15K1ž ir 1/2 dalis poilsio namelio 22K1ž buvo įgyti sąžiningai, tačiau nei UAB „Renavo durpynas“, nei kiti pareiškėjai ar suinteresuoti asmenys nepateikė duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti tikėtiną prielaidą apie statybos teisėtumą ar konstatuoti, kad valdomi statiniai gali būti įteisinti ir kartu būti privačios nuosavybės teisės objektu.

398.10.

40Teismo nuomone, yra pakankamai duomenų konstatuoti, kad suinteresuoto asmens A. M. poilsio namelis buvo įgytas sąžiningai, byloje nėra duomenų, kad kas nors turėtų daugiau teisių į poilsio namelį 33K1ž. Tačiau taip pat pažymėjo, jog įgyti nuosavybės teisę į statinį ir kartu įgyti visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne bet kokio statybos proceso metu, bet tik tuo atveju, jeigu statyba buvo vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nepateikta duomenų, kad statiniai, tarp jų ir A. M. valdomas poilsio namelis 33K1ž, buvo teisėtai pradėti ir pabaigti statyti.

418.11.

42Atsižvelgęs į pareiškėjo A. N. prašymą, teismas pareiškėjo prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo tenkino ir pareiškimą paliko nenagrinėtą.

43III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

449.

45Pareiškėja UAB „Durpeta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo dalį, kuria atmestas jos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ir priimti naują sprendimą – UAB „Durpeta“ pareiškimą patenkinti visiškai.

4610.

47Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

4810.1.

49Nesutinka su teismo išvada, kad poilsio namelių stovyklai nebuvo skirtas žemės sklypas, kad ginčo statiniams nebuvo išduotas statybos leidimas, kad neįrodytas teisėtas ginčo statinių sukūrimas, nes tokią išvadą, anot apeliantės, paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai. Teigia, jog Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 1A-5-163/2015, teismas jau atliko tų pačių faktinių aplinkybių įvertinimą ir konstatavo, kad 1967 m. Durpių pramonės valdybai buvo suteiktas žemės sklypas ( - ) gyvenvietėje, buvo parengta ir suderinta techninė ir projektinė pastatų ir teritorijos sutvarkymo dokumentacija, 1968 m. buvo gauti leidimai statybai, 1968–1969 m. Durpių statybos valdyba pastatė 36 laikino tipo poilsio namelius bei pagalbines patalpas, kurie valstybinės komisijos buvo priimti ir atiduoti naudoti 1968 m. gruodžio 19 d. ir 1969 m. balandžio 30 d. aktais, laikini statiniai – poilsio nameliai, esantys ( - ), – buvo sukurti ir įforminti tuo metu galiojusių įstatymų nustatyta tvarka.

5010.2.

51Nurodė, kad 1969 m. spalio 14 d. Durpių pramonės valdybos įsakymo Nr. 266 turinys nepatvirtina teismo išvados, kad namelių statybai nebuvo išduotas statybos leidimas ir statiniai tarpžinybinės komisijos aktais nebuvo pripažinti tinkamais naudoti. Atkreipia dėmesį, jog šiame įsakyme nenurodyti jokie pažeidimai dėl ginčo statinių dokumentacijos ar jų neatidavimo eksploatuoti.

5210.3.

53Nesutinka su teismo išvada, kad ginčo statiniai yra laikini. Teigia, jog dviejuose ekspertizės aktuose konstatuota, kad ginčo statiniai nėra laikini, nes jie turi pamatus ir yra tvirtai susieti su žeme. Poilsio nameliai buvo statomi darbuotojų laikinam poilsiui.

5410.4.

55Nesutinka su teismo išvada, kad UAB „Durpeta“ neperėmė pareiškime nurodytų poilsio namelių ir kitų statinių. Nurodė, jog 1972 m. kovo 15 d. Durpių pramonės valdybos įsakyme Nr. 68 nurodyta, kad poilsio nameliai perduodami iš Durpių pramonės valdybos balanso į Kuršėnų durpynų kontoros balansą. Kuršėnų valstybinė durpių įmonė, kurios teisių perėmėja yra UAB „Durpeta“, buvo 1957 m. sausio 1 d. įsteigtos Durpių pramonės valdybos Kuršėnų durpynų kontoros teisių ir pareigų perėmėja. Kuršėnų valstybinę durpių įmonę reorganizuojant, ( - ) poilsio stovyklos nuosavybės teisę išlaikė Kuršėnų valstybinė durpių įmonė. Vėliau ši įmonė nebuvo skaidoma, todėl darė išvadą, kad visos jos turimos teisės ir pareigos perėjo UAB „Durpeta“.

5610.5.

57Mano, jog tai, kad asmenys, kurie naudojasi poilsio nameliais, kompensuoja UAB „Durpeta“ namelių eksploatacines išlaidas, iš esmės patvirtina ne jų nuosavybės, o panaudos teisę. Teigia, jog teismas, remdamasis tuo, jog turto naudotojai kompensuoja turto eksploatacines išlaidas UAB „Durpeta“, padarė nepagrįstą išvadą, kad tai yra pagrindas tokius turto naudotojus laikyti sąžiningais turto įgijėjais.

5810.6.

59Teigia, jog byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad kiti byloje dalyvaujantys asmenys būtų nusipirkę poilsio namelius iš asmenų, kurie turėjo į juos nuosavybės teisę, tačiau teismas, neturėdamas jokių įrodymų, padarė išvadą, kad šiems asmenims nameliai atiteko 1991–1992 metais privatizavimo proceso metu.

6010.7.

61Atkreipė dėmesį į tai, jog byla teisme yra nagrinėjama jau 10 metų. Prašo bylą apeliacinėje instancijoje išnagrinėti per įmanomai trumpiausią terminą, taip pat apsvarstyti galimybę paskirti atsarginį teisėją.

6211.

63Pareiškėjas J. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą iš dalies ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo J. M. pareiškimą tenkinti visiškai.

6412.

65Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai.

6612.1.

67Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino pavieniui, tačiau būtina įvertinti įrodymų visumą ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų aplinkybių buvimą ar nebuvimą.

6812.2.

69Sutinka, jog įrodymai tiesiogiai nepatvirtina, kad buvo išduotas statybos leidimas statyti pareiškėjų valdomus namelius, tačiau Valstybinės statybos inspekcijos leidimo Nr. 1-15 nuorašas neginčijamai patvirtina, jog buvo išduotas leidimas statyti laikino poilsio namelius. Šis leidimas buvo adresuotas užsakovui – Kuršėnų durpynų kontorai. Visi pareiškėjų valdomi nameliai buvo pastatyti esant užsakovui Kuršėnų durpynų kontorai. Įrodymų, kad ( - ) Kuršėnų durpynų kontora būtų pastačiusi dar ir kitų namelių, byloje nėra.

7012.3.

71Teismas pažymėjo, jog statybos leidime nėra nurodyta daugybė rekvizitų. Tačiau aplinkybė, jog nėra nurodytas adresas, paaiškinama tuo, kad tuo metu, kai buvo statomi nameliai, gatvės neegzistavo. Be to, tai tik išrašas, o ne pats leidimas statybai. Aplinkybę, jog buvo leidžiama statyti tik 15 namelių, o prašoma nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus į 36 poilsio namelius, paaiškina byloje esantys kiti įrodymai. t. y. tai, jog projektas buvo tikslintas, patikslinus buvo pastatyti papildomi nameliai.

7212.4.

73Aplinkybę, kad leidimas statybai tikrai buvo išduotas, patvirtina ir 1968 m. birželio 5 d. Durpių pramonės valdybos raštas, kuriame nurodyta, kad šiais metais vasario 28 d. buvo gautas leidimas statybai.

7412.5.

75Tai, jog į bylą nebuvo pateiktas pats perdavimo aktas, nereiškia, kad tokio dokumento tuo metu nebuvo. Jei pareiškėjai būtų turėję tokį aktą, jiems nebūtų reikėję kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Archyvuose dokumentai nebuvo rasti tik dėl to, kad jie nebuvo perduoti saugoti.

7612.6.

77Mano, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai.

7813.

79Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais A. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo dalį ir priimti naują teismo sprendimą – nustatyti jo pareiškime nurodytus juridinę reikšmę turinčius faktus.

8014.

81Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai.

8214.1.

83Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-5-163/2015 padarė išvadą, kad surinkta pakankamai įrodymų, jog laikini statiniai – poilsio nameliai, esantys ( - ) (poilsiavietė „( - )“ ( - )), buvo sukurti ir įforminti tuo metu galiojusių įstatymų nustatyta tvarka ir buvo skirti Durpių pramonės valdybos įmonių darbuotojų poilsiui.

8414.2.

85Teigia, jog šalys pateikė teismui pakankamai įrodymų apie išduotą statybos leidimą, techninį projektą ir dokumentus, patvirtinančius statybos baigtumą.

8614.3.

87Nebuvo nustatyta, kad poilsio nameliai yra savavališka statyba.

8814.4.

89Pažymi, jog laikotarpiu nuo 1968 m. iki 1970 m. negalėjo vykti statybos be statybos teisėtumą įrodančių dokumentų. Valstybinėje žemėje nebuvo jokios galimybės pastatyti namus, namelius, tuo labiau tiek daug poilsio namelių ( - ) be statybos leidimo ir kitų statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų. Statybos baigtumą įrodantys dokumentai nėra išlikę, tačiau dėl jų taip pat negali kilti abejonės, nes surinkti įrodymai šią aplinkybę patvirtina.

9014.5.

91Mano, jog yra visi pagrindai pripažinti, kad jis ginčo statinį įgijo pagal įgyjamąją senatį.

9214.6.

93Mano, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai.

9415.

95Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo dalį, kuria nutarta UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo atmesti ir priimti naują sprendimą – UAB „Renavo durpynas“ pareiškimą tenkinti.

9616.

97Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai.

9816.1.

99Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabejojo 1968 m. vasario 28 d. Valstybinės statybos inspekcijos leidimo Nr. 1-15 nuorašo teisėtumu ir autentiškumu. Teigia, jog byloje esantis statybos leidimas buvo vertintas izoliuotai nuo kitų byloje esančių įrodymų. Teismui buvo pateiktas statybos leidimo nuorašas, todėl jame trūksta dalies duomenų. Tačiau teismui pateiktas statybos leidimo nuorašas yra pasirašytas atsakingo asmens, tai patvirtina, kad nuorašas yra tikras. Statybos leidimo nuorašo duomenys yra pakankami, kad būtų galima identifikuoti objektą ir subjektą, kam ir kokiu tikslu jis buvo išduotas.

10016.2.

101Pažymi, jog Kuršėnų durpynų kontoros „( - )“ stovyklos ( - ) vienstadijinis projektas statybos eigoje buvo kelis kartus tikslinamas, o galutinio derinimo su visomis institucijomis, iš jų ir statybų komisija, metu projekte buvo 54 vienetai laikino poilsio namelių.

10216.3.

103Nurodė, kad iš byloje esančios Kapitalinės statybos, vykdomos iš 1968 m. necentralizuotų finansavimo šaltinių, ataskaitos matyti, kad objekte „( - ) poilsio stovykla ( - )“ 1968 m. buvo numatyta atiduoti eksploatuoti 30 poilsio vietų, o faktiškai įrengtos 72 poilsio vietos.

10416.4.

105Apeliantas mano, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai ir kad statybos leidimas leido tik laikino pobūdžio statinių statybą.

10616.5.

107Teigia, jog teismas ignoravo byloje esančius įrodymus, kurie įrodo, kad ginčo poilsio nameliai buvo pripažinti tinkamasi naudoti bei atiduoti eksploatuoti dar 1969 m. pabaigoje.

10816.6.

109Nuo statybos pradžios 1968 m. iki šiol statiniai nebuvo pripažintini savavališka statyba.

11016.7.

111Taip pat pažymi, jog teismas ignoravo faktą, jog bylos dalyviai nedisponavo tiesioginiais įrodymais. Didžioji dalis dokumentų, susijusių su ginčo poilsio namelių statyba, nebuvo išsaugoti arba išvis nebuvo perduoti saugoti.

11217.

113Atsiliepimu į apeliacinius skundus Palangos miesto savivaldybės administracija prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti.

11418.

115Atsiliepimu į pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo A. N. prašo UAB „Durpeta“ apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

11619.

117Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėjas J. M. su suinteresuotų asmenų A. M. ir UAB „Renavo durpynas“ apeliaciniais skundais sutinka visiškai, su pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliaciniu skundu sutinka tik iš dalies.

11820.

119Atsiliepimu į apeliacinius skundus suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su apeliaciniais skundais nesutinka, prašo juos atmesti.

12021.

121Atsiliepimu į apeliacinius skundus suinteresuotas asmuo UAB „Renavo durpynas“ su pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliaciniu skundu sutinka tik iš dalies, dėl kitų apeliacinių skundų palieka spręsti teismo nuožiūra.

12222.

123Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėja UAB „Durpeta“ prašo UAB „Renavo durpynas“ apeliacinį skundą atmesti, dėl J. M. ir A. M. apeliacinių skundų palieka spręsti teismo nuožiūra.

124Teisėjų kolegija

konstatuoja:

125IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

126Suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ apeliacinis skundas dėl poilsio namelio, pažymėto indeksu 22K1ž, atmestinas.

127Pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliacinis skundas dėl poilsio namelių, pažymėtų indeksais 11K1ž, 17K1ž, 22K1ž, tenkintinas.

12823.

129Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

13024.

131Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, tai, kad ieškovės ir atsakovės (apeliantės) atstovai dalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

13225.

133Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo nebuvo tenkinti pareiškėjų bei suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais pareiškimai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl procesinių teisių perėmimo

13426.

135CPK 48 straipsnyje reglamentuojamas procesinis teisių perėmimas. Tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 straipsnio 1 dalis). Procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese (CPK 48 straipsnio 3 dalis). Teismas, gavęs informaciją ir įrodymų apie įvykusį materialiųjų teisių parėmimą, privalo svarstyti procesinių teisių perėmimo klausimą nepriklausomai nuo byloje dalyvaujančių asmens valios, nes perimant materialiąsias civilines subjektines teises perimamos atitinkamos procesinės teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2014).

13627.

1372019 m. balandžio 24 d. teisme gautas valstybinės įmonės Registrų centro prašymas pakeisti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą į valstybės įmonę Registrų centrą. Nurodė, kad valstybinės įmonės Registrų centro valdybos 2018 m. spalio 16 d. sprendimu nuo 2019 m. kovo 1 d. pakeista valstybės įmonės Registrų centro struktūra – panaikinti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniai padaliniai – filialai. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybes, jog byloje suinteresuotu asmeniu dalyvavęs valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas yra panaikintas, o jo teises ir pareigas perėmė valstybės įmonė Registrų centras, vadovaujantis CPK 48 straipsnio nuostatomis, suinteresuoto asmens prašymas tenkintinas, suinteresuotas asmuo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas keistinas jo procesinių teisių perėmėju – valstybės įmone Registrų centru. Dėl nagrinėjimo ribų

13828.

139Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. daline nutartimi suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais J. M., A. M. ir UAB „Renavo durpynas“ apeliacinius skundus tenkino, o pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Minėta nutartimi taip pat buvo sustabdytas civilinės bylos Nr. 2A-1281-253/2018 dalies nagrinėjimas dėl pareiškėjos UAB „Durpeta“ reikalavimų, kurie susiję su poilsio nameliais, pažymėtais indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, ir dėl suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ reikalavimo, kuris susijęs su poilsio nameliu, pažymėtu indeksu 22K1ž, iki kol bus priimtas procesinis sprendimas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. A2-2176-973/2018. 2019 m. rugsėjo 12 d. Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2S-1239-459/2019, kuria pakeista Plungės apylinkės teismo 2019 m. gegužės 7 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Tokiu būdu įsiteisėjo procesinis sprendimas, kuris buvo apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos sustabdymo pagrindas. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi šios civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. daline nutartimi dėl suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais J. M., A. M. bei dalies UAB „Renavo durpynas“ ir pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliacinių skundų buvo pasisakyta, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šių aplinkybių papildomai nepasisako. Taigi šioje nutartyje pasisakoma tik dėl reikalavimų, kurie susiję su poilsio nameliais, pažymėtais indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž.

14029.

141Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. dalinės nutarties 32–48 punktuose analizavo aplinkybes dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (ar pastatų, esančių ( - ), statybai buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas ir pastatai valstybinės komisijos aktais buvo pripažinti tinkamais naudoti) bei konstatavo, jog apeliantų prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai, t. y., kad pastatų, esančių ( - ), statybai pagal 1968–1969 m. galiojusią tvarką tuometinių kompetentingų valstybinių institucijų buvo patvirtintas techninis projektas, išduotas statybos leidimas ir kad pastatai – vasarnamiai, esantys ( - ), valstybinės komisijos aktais buvo pripažinti tinkamais naudoti. Šia nutartimi konstatuota, jog šie faktai byloje dalyvaujantiems asmenims turi juridinę reikšmę, sukels tam tikrų teisinių padarinių – jie turės galimybę kreiptis į nekilnojamojo turto registratorių, siekdami viešajame Nekilnojamo turto registre įregistruoti daiktus – poilsio namelius – ir daiktines teises į juos. Taip pat nustatė, jog apeliantai neturi tiesioginių įrodymų, patvirtinančių šiuos juridinę reikšmę turinčius faktus, ir jie negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti / atkurti tokių dokumentų. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas dėl šių aplinkybių papildomai nepasisako.

14230.

143Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog UAB „Durpeta“ turi tikslą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti pastatus, kurių indeksai 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1ž, 8K1ž, 9K1ž, 11K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 17K1ž, 21K1ž, 22K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 29C1ž, 30K1ž, ir kiemo statinius, kurių žymėjimas b1, b2, 32H1p, ir daiktines teises į juos. Taip pat nustatyta, jog suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo poilsio namelius, kurių indeksai 15K1ž bei 22K1ž. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. dalinės nutarties matyti, jog klausimas dėl poilsio namelių, pažymėtų indeksais 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1ž, 8K1ž, 9K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 21K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 29C1ž, 30K1ž, yra išspręstas (nutarties 64–61 ir 68–71 punktai), todėl šioje nutartyje pasisakytina tik dėl poilsio namelių, pažymėtų indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž. Dėl poilsio namelių, pažymėtų indeksais 11K1ž ir 17K1ž

14431.

145Iš byloje esančių įrodymų bei Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. dalinėje nutartyje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja UAB „Durpeta“, nors ir ne tiesioginė, tačiau yra Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėja, o pastaroji, kaip vienas iš Durpių pramonės valdybos dalijimosi / reorganizavimosi padarinių, turi teisę laikyti, jog jai, nors ir netiesiogiai, buvo išduotas leidimas pastatų, esančių ( - ), statybai (Nutarties 50 punktas). Taip pat nustatyta, jog aplinkybę, kad dalis poilsio namelių vis dėlto galėjo likti ir Kuršėnų valstybinės durpių įmonės žinioje (balanse), įrodo byloje esantis asociacijos „Lietuvos durpės“ direktorių tarybos posėdžio 1991 m. spalio 17 d. protokolas Nr. 3 (t. 11, b. l. 38–60), kuriame, be kita ko, nurodyta, jog asociacijos prezidentas P. B. pasiūlė prašyti Ekonomikos ministerijos Privatizavimo skyriaus išbraukti poilsio stovyklą „( - )“ kaip privatizavimo objektą. Nurodė, jog jis turi būti privatizuojamas kartu su pagrindine įmone. Taip pat aplinkybę, kad dalis poilsio namelių galėjo atitekti Kuršėnų valstybinei durpių įmonei, patvirtina byloje esantys Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėjos UAB „Tyras“ poilsio stovyklos „( - )“ įstatai, kuriuose nurodyta, jog poilsio stovykla „( - )“ priklauso UAB „Tyras“; AB „Tyras“ įstatai, kuriuose nurodyta, jog vienas iš bendrovės filialų yra ( - ) poilsio namai „( - )“; UAB „Kuršėnų tyras“ poilsio namų – stovyklos „( - )“ nuostatai, kuriuose nurodyta, jog poilsio stovykla „( - )“ yra UAB „Kuršėnų tyras“ struktūrinis padalinys (t. 1, b. l. 20, 34–40, 72–73). Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esančios UAB „Durpeta“ ilgalaikio turto apskaitos kortelės, ilgalaikio turto sąrašas (t. 1, b. l. 94–117,118–119, t. 2, b. l. 112–133). Be to, minėtoje dalinėje nutartyje konstatuota, jog pareiškėja pripažįsta, kad tik dalis poilsio namelių buvo perėjusi į Kuršėnų valstybinės durpių įmonės balansą.

14632.

147Pažymėtina, jog 2017 m. liepos 28 d., remiantis 2017 m. liepos 27 d. teismo nutartimi, specialiame teismo interneto tinklalapyje buvo paskelbtas pranešimas apie tai, jog Palangos miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-16-995/2017 pagal pareiškėjų UAB „Durpeta“, A. N., J. M., A. M. pareiškimus suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriui, Palangos miesto savivaldybei, UAB „Renavo durpynas“, AB „Rėkyva“, R. B., O. Ž. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų, jog poilsio pastatų, esančių ( - ), statybai buvo išduoti statybos leidimai ir tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti. Teismas siūlė ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos suinteresuotiems asmenims kreiptis su pareiškimais į teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog dėl be pareiškėjos UAB „Durpeta“ į ginčo poilsio namelius, pažymėtus indeksais 11K1ž ir 17K1ž, su pretenzijomis kreipėsi suinteresuotas asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB „Rėkyva“ ir pareiškėjas A. N..

14833.

149Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog 2018 m. balandžio 4 d. teisme gautas pareiškėjo A. N. atstovo advokato prašymas dėl pareiškėjo A. N. pareiškimo palikimo nenagrinėto ir pareiškėjo įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu. Šis prašymas buvo tenkintas bei skundžiamu sprendimu pareiškėjo A. N. pareiškimas paliktas nenagrinėtas.

15034.

151Taip pat nustatyta, jog Palangos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Rėkyva“ ieškinį atsakovei UAB „Kuršėnų tyras“ dėl 2001 m. balandžio 6 d. panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuosavybės teisės į vasarnamius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, esančius ( - ), pripažinimo, Palangos miesto apylinkės teismas 2003 m. gegužės 20 d. sprendimu tenkino ieškinį iš dalies – pripažino ieškovei AB „Rėkyva“ nuosavybės teises į vasarnamius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, esančius ( - ), o ieškinio dalį dėl 2001 m. balandžio 6 d. panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia atmetė. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2003 m. spalio 2 d. nutartimi Palangos miesto apylinkės teismo 2003 m. gegužės 20 d. sprendimą pakeitė, panaikino 2003 m. gegužės 20 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl AB „Rėkyva“ nuosavybės teisės į vasarnamius, esančius ( - ), pažymėtus 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, pripažinimo ir šią ieškovo ieškinio dalį atmetė. Kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

15235.

153Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai 2014 m. kovo 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014 tenkino pareiškėjos UAB „Durpeta“ patikslintą ieškinį bei pripažino 2012 m. kovo 13 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2012/03/13, sudarytą tarp AB „Rėkyva“ ir A. N., niekine ir negaliojančia. Atkūrė pažeistą ieškovės UAB „Durpeta“ poilsio namelių, su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdymą ir įpareigojo atsakovą A. N. per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsikraustyti iš šių poilsio namelių, pašalinti visus jam priklausančius daiktus. Remiantis LITEKO duomenimis, taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-417-460/2018 atnaujino procesą Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014 ir grąžino bylą nagrinėti iš esmės Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi konstatuota, jog civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014, kurios nagrinėjimas šiuo metu jau yra atnaujintas ir bylai suteiktas Nr. A2-2176-973/2018, sprendžiamas klausimas dėl ieškovės UAB „Durpeta“ reikalavimo pripažinti 2012 m. kovo 13 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2012/03/13, sudarytą tarp AB „Rėkyva“ ir A. N., niekine ir negaliojančia bei atkurti pažeistą ieškovės UAB „Durpeta“ poilsio namelių, žymimų indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdymą. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2019 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-81-995/2019 atsakovo A. N. atstovo advokato V. G. prašymą atnaujinti nagrinėjimą iš esmės Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų civilinėje byloje Nr. A2-81-995/2019 atmetė; taip pat atmetė atsakovo A. N. prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo panaikinimo. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 12 d..

15436.

155Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. daline nutartimi pažymėta, kad suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais AB „Rėkyva“, kuris apeliacinio skundo šioje byloje neteikė, taip pat reiškė reikalavimus, susijusius su poilsio nameliais, kurie žymimi indeksais 11K1ž, 17K1ž bei 22K1ž. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas AB „Rėkyva“ pareiškimą, be kita ko, pažymėjo, jog 2014 m. kovo 5 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014 suinteresuotam asmeniui AB „Rėkyva“ turi prejudicinę galią ir jame jau pasisakyta dėl AB „Rėkyva“ nuosavybės teisių į poilsio namelius, žymimus indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž. Atsižvelgiant į tai, jog Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų nagrinėjamoje atnaujintoje civilinėje byloje Nr. A2-2176-973/2018 nustatyti faktai gali turėti teisinės reikšmės ir AB „Rėkyva“ teisėms bei pareigoms, atnaujinus šios apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos dalies nagrinėjimą dėl poilsio namelių, kurie žymimi indeksais 11K1ž, 17K1ž bei 22K1ž, apeliacinės instancijos teismas ketina svarstyti galimybę peržengti apeliacinių skundų ribas ir pasisakyti, be kita ko, ir dėl AB „Rėkyva“ reikalavimų.

15637.

157Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, jog patenkinus pareiškėjo A. N. prašymą dėl pareiškimo palikimo nenagrinėto, taip pat tai, kad suinteresuotas asmuo AB „Rėkyva“ apeliacinio skundo dėl ginčo namelių neteikė, o atmetus A. N. prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo panaikinimo nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų, konstatuoja, jog byloje nėra jokių duomenų, kad be UAB „Durpeta“, kiti asmenys pretenduotų į poilsio namelius – vasarnamius, pažymėtus indeksais 11K1ž, 17K1ž. Kadangi byloje yra įrodymų, jog dalis poilsio namelių perėjo į pareiškėjos UAB „Durpeta“ balansą, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog UAB „Durpeta“, kaip Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėja, šiuos poilsio namelius turi savo žinioje ir juos valdo. Dėl poilsio namelio, pažymėtu indeksu 22K1ž

15838.

159Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo poilsio namelius, kurių indeksai 15K1ž, bei ½ dalį poilsio namelio, pažymėto indeksu 22K1ž. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. dalinės nutarties matyti, jog klausimas dėl poilsio namelio, pažymėto indeksu 15K1ž, yra išspręstas (nutarties 68–71 punktai), todėl šioje nutartyje pasisakytina tik dėl poilsio namelio, pažymėto indeksu 22K1ž.

16039.

161Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog šioje byloje reikalavimus dėl poilsio namelio, pažymėto indeksu 22K1ž, valdymo yra pareiškusi tiek pareiškėja UAB „Durpeta“, tiek ir suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1991 m. gegužės 8 d. asociacijos „Lietuvos durpės“ direktorių tarybos nutarimu Tytuvėnų valstybinei durpių įmonei buvo paskirtas vienas poilsio namelis, tačiau 1992 m. inventorizaciniame pagrindinių priemonių apraše nurodyta, jog šiai įmonei priklauso 2 vnt. poilsio namelių ( - ). 1993 m. vasario 25 d. Tytuvėnų valstybinė durpių įmonė po privatizacijos buvo užregistruota kaip AB „Sphagnum“, o pastaroji 2001 m. birželio 1 d. pardavė 2 vnt. poilsio namelių UAB „Renavo durpynas“. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog įgyjant poilsio namelius iš AB „Sphagnum“, įgyjamų poilsio namelių identifikaciniai duomenys nebuvo nurodyti. Nors suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“ atstovė teigė, kad jiems buvo perduoti raktai nuo poilsio namelių ir parodyti konkretūs poilsio nameliai, tačiau priešingai nei su poilsio nameliu, pažymėtu indeksu Nr. 15K1ž, objektyvių duomenų, kad UAB „Renavo durpynas“ taip pat naudojosi poilsio nameliu, pažymėtu indeksu 22K1ž, byloje nėra. Pažymėtina, kad civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008.). Įvertinusi proceso šalių nurodomas aplinkybes bei byloje surinktus rašytinius įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog labiau tikėtina pareiškėjos UAB „Durpeta“ išsakyta pozicija, jog ji kaip Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėja įgijo nuosavybės teisę į poilsio namelį, pažymėtą indeksu 22K1ž.

16240.

163Tokias išvadas apeliacinės instancijos teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad be pačios UAB „Renavo durpynas“ atstovės paaiškinimų, byloje nėra konkrečių duomenų, patvirtinančių, jog UAB „Renavo durpynas“ įsigijo būtent poilsio namelį, pažymėtą indeksu 22K1ž. Priešingai, Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2014 m. kovo 5 d. sprendimu, kuris įsiteisėjo 2014 m. spalio 16 d., buvo atkurtas pažeistas ieškovės UAB „Durpeta“ poilsio namelių su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdymas. Šios aplinkybės rodo, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo pripažinta, kad pareiškėja UAB „Durpeta“ valdė poilsio namelį, pažymėtą indeksu 22K1ž, todėl darytina išvada, kad būtent pareiškėjai UAB „Durpeta“, kaip Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėjai, o ne suinteresuotam asmeniui su savarankiškais reikalavimais „Renavo durpynas“ priklauso nuosavybės teisės į poilsio namelį, pažymėtą indeksu 22K1ž, esantį ( - ).

16441.

165Įvertinusi kitus apeliacinių skundų argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog kiti skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl pažymėtina, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui.

16642.

167Remdamasis išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, todėl yra pagrindas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą iš dalies pakeisti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

168Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

169Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą iš dalies pakeisti.

170Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“ pareiškimą dėl reikalavimų, susijusių su poilsio nameliais, pažymėtais indeksais 11K1ž, 17K1ž, 22K1ž, tenkinti visiškai ir nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: Kuršėnų valstybinės durpių įmonės, kurios teisių perėmėja yra uždaroji akcinė bendrovė „Durpeta“, statiniai, kurių žymėjimas 11K1ž, 17K1ž, 22K1ž, esantys ( - ), Palangoje, tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti.

171Suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais uždarosios akcinės bendrovės „Renavo durpynas“ apeliacinio skundo dalį dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Renavo durpynas“ nuosavybės teise nuo 2001 m. birželio 1 d. valdo pastatą – poilsio namelio ½ dalį, kurio indeksas 22K1ž, esantį ( - ), atmesti.

172Kitą Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

173Suinteresuotą asmenį valstybės įmonę Registrų centro Klaipėdos filialą, j. a. k. 140042759, pakeisti jo procesinių teisių perėmėja – valstybės įmone Registrų centru, j. a. k. 124110246.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Durpeta“... 6. 2.... 7. Pareiškėjas A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė... 8. 3.... 9. Pareiškėjas J. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė teismo... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais A. M. kreipėsi į... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais akcinė bendrovė (toliau... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 7.... 18. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai 2018 m. gegužės 2 d. sprendimu... 19. 8.... 20. Pagrindiniai pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai:... 21. 8.1.... 22. Nurodė, kad nėra jokių duomenų, kad būtų suteiktas žemės sklypas... 23. 8.2.... 24. Teigė, kad statybos leidime nenurodytas adresas, t. y. statybos vieta... 25. 8.3.... 26. Nurodė, kad durpių pramonės valdybos 1969 m. gegužės 29 d. įsakymu... 27. 8.4.... 28. Nurodė, kad byloje taip pat pateikta neaiškios paskirties lentelės kopija,... 29. 8.5.... 30. Konstatavo, jog pareiškimuose minima aplinkybė, kad nurodyti dokumentai nėra... 31. 8.6.... 32. Teismas pažymėjo, jog statiniai, dėl kurių byloje pareikšti reikalavimai,... 33. 8.7.... 34. Taip pat teismas konstatavo, jog bylos duomenys nesudaro pagrindo manyti, jog... 35. 8.8.... 36. Teismas padarė išvadą, jog nors pareiškėjo J. M. poilsio nameliai buvo... 37. 8.9.... 38. Teismas konstatavo, jog nors suinteresuoto asmens UAB „Renavo durpynas“... 39. 8.10.... 40. Teismo nuomone, yra pakankamai duomenų konstatuoti, kad suinteresuoto asmens... 41. 8.11.... 42. Atsižvelgęs į pareiškėjo A. N. prašymą, teismas pareiškėjo prašymą... 43. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 9.... 45. Pareiškėja UAB „Durpeta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 46. 10.... 47. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:... 48. 10.1.... 49. Nesutinka su teismo išvada, kad poilsio namelių stovyklai nebuvo skirtas... 50. 10.2.... 51. Nurodė, kad 1969 m. spalio 14 d. Durpių pramonės valdybos įsakymo Nr. 266... 52. 10.3.... 53. Nesutinka su teismo išvada, kad ginčo statiniai yra laikini. Teigia, jog... 54. 10.4.... 55. Nesutinka su teismo išvada, kad UAB „Durpeta“ neperėmė pareiškime... 56. 10.5.... 57. Mano, jog tai, kad asmenys, kurie naudojasi poilsio nameliais, kompensuoja UAB... 58. 10.6.... 59. Teigia, jog byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad kiti byloje... 60. 10.7.... 61. Atkreipė dėmesį į tai, jog byla teisme yra nagrinėjama jau 10 metų.... 62. 11.... 63. Pareiškėjas J. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 64. 12.... 65. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai.... 66. 12.1.... 67. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino pavieniui, tačiau... 68. 12.2.... 69. Sutinka, jog įrodymai tiesiogiai nepatvirtina, kad buvo išduotas statybos... 70. 12.3.... 71. Teismas pažymėjo, jog statybos leidime nėra nurodyta daugybė rekvizitų.... 72. 12.4.... 73. Aplinkybę, kad leidimas statybai tikrai buvo išduotas, patvirtina ir 1968 m.... 74. 12.5.... 75. Tai, jog į bylą nebuvo pateiktas pats perdavimo aktas, nereiškia, kad tokio... 76. 12.6.... 77. Mano, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai.... 78. 13.... 79. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais A. M. pateikė... 80. 14.... 81. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai.... 82. 14.1.... 83. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-5-163/2015... 84. 14.2.... 85. Teigia, jog šalys pateikė teismui pakankamai įrodymų apie išduotą... 86. 14.3.... 87. Nebuvo nustatyta, kad poilsio nameliai yra savavališka statyba.... 88. 14.4.... 89. Pažymi, jog laikotarpiu nuo 1968 m. iki 1970 m. negalėjo vykti statybos be... 90. 14.5.... 91. Mano, jog yra visi pagrindai pripažinti, kad jis ginčo statinį įgijo pagal... 92. 14.6.... 93. Mano, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai.... 94. 15.... 95. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“... 96. 16.... 97. Pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai.... 98. 16.1.... 99. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabejojo 1968 m. vasario... 100. 16.2.... 101. Pažymi, jog Kuršėnų durpynų kontoros „( - )“ stovyklos ( - )... 102. 16.3.... 103. Nurodė, kad iš byloje esančios Kapitalinės statybos, vykdomos iš 1968 m.... 104. 16.4.... 105. Apeliantas mano, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai ir kad statybos... 106. 16.5.... 107. Teigia, jog teismas ignoravo byloje esančius įrodymus, kurie įrodo, kad... 108. 16.6.... 109. Nuo statybos pradžios 1968 m. iki šiol statiniai nebuvo pripažintini... 110. 16.7.... 111. Taip pat pažymi, jog teismas ignoravo faktą, jog bylos dalyviai nedisponavo... 112. 17.... 113. Atsiliepimu į apeliacinius skundus Palangos miesto savivaldybės... 114. 18.... 115. Atsiliepimu į pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliacinį skundą... 116. 19.... 117. Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėjas J. M. su suinteresuotų... 118. 20.... 119. Atsiliepimu į apeliacinius skundus suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 120. 21.... 121. Atsiliepimu į apeliacinius skundus suinteresuotas asmuo UAB „Renavo... 122. 22.... 123. Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėja UAB „Durpeta“ prašo UAB... 124. Teisėjų kolegija... 125. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 126. Suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“... 127. Pareiškėjos UAB „Durpeta“ apeliacinis skundas dėl poilsio namelių,... 128. 23.... 129. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 130. 24.... 131. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 132. 25.... 133. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 134. 26.... 135. CPK 48 straipsnyje reglamentuojamas procesinis teisių perėmimas. Tais... 136. 27.... 137. 2019 m. balandžio 24 d. teisme gautas valstybinės įmonės Registrų centro... 138. 28.... 139. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Klaipėdos apygardos teismo 2018... 140. 29.... 141. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog Klaipėdos apygardos... 142. 30.... 143. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog UAB „Durpeta“ turi tikslą Nekilnojamojo... 144. 31.... 145. Iš byloje esančių įrodymų bei Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo... 146. 32.... 147. Pažymėtina, jog 2017 m. liepos 28 d., remiantis 2017 m. liepos 27 d. teismo... 148. 33.... 149. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog 2018 m. balandžio 4 d. teisme... 150. 34.... 151. Taip pat nustatyta, jog Palangos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje... 152. 35.... 153. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog... 154. 36.... 155. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog Klaipėdos... 156. 37.... 157. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, jog patenkinus... 158. 38.... 159. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Renavo durpynas“... 160. 39.... 161. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog šioje byloje reikalavimus dėl poilsio... 162. 40.... 163. Tokias išvadas apeliacinės instancijos teismas daro atsižvelgdamas į tai,... 164. 41.... 165. Įvertinusi kitus apeliacinių skundų argumentus, teisėjų kolegija daro... 166. 42.... 167. Remdamasis išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis, apeliacinės... 168. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 169. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą... 170. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Durpeta“ pareiškimą dėl... 171. Suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais uždarosios akcinės... 172. Kitą Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. gegužės 2 d.... 173. Suinteresuotą asmenį valstybės įmonę Registrų centro Klaipėdos filialą,...