Byla 2-602/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Transtrado“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Transtrado“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. nutarties dalies civilinėje byloje Nr. 2-5887-585/2012 pagal trečiųjų asmenų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Fortrakas“ skundus dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Transtrado“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilęs pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo panaikinimo klausimas.

5Byloje nustatyta, jog 2012 m. rugpjūčio 31 d. įvyko pakartotinis BUAB „Transtrado“ kreditorių susirinkimas. Minėtas kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo, dėl kreditorių komiteto sudėties ir jo narių rinkimo, administratoriaus ataskaitos patvirtinimo, dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, dėl informacijos apie bylos eigą teikimo tvarkos, dėl taikos sutarties konkrečiomis, susirinkimui pasiūlytomis sąlygomis, sudarymo ir kreipimosi į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

6Skundus dėl šio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo padavė kreditoriai VSDFV Vilniaus skyrius ir UAB „Fortrakas“.

7Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateikė skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

8Kreditorius UAB „Fortrakas“ pateikė skundą dėl visų aukščiau paminėtų kreditorių susirinkimo nutarimų. Bylos nagrinėjimui apeliacine tvarka šiuo atveju aktualus kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, panaikinimo klausimas. Kreditorius UAB „Fortrakas“ pateiktu skundu ataskaitos patvirtinimą ginčijo tuo pagrindu, kad bankroto administratorius neištyrė bankrutuojančios įmonės veiklos prieš pat bankroto bylos iškėlimą, kai buvo areštuotos įmonės sąskaitos ir įmonės kasa, tačiau įmonės veikla nebuvo sustabdyta ir/arba esmingai sutrikdyta, kas, UAB „Fortrakas“ teigimu, turėtų reikšti, kad vyko atsiskaitymai grynais pinigais ne per įmonės kasą. Tačiau administratorius dėl minėtų aplinkybių ištyrimo kreditoriams nėra pateikęs jokio paaiškinimo ir ataskaitos. Taip pat bankroto administratorius netyrė ir nepaaiškino kreditoriams įtarimą keliančių sandorių – beveik 700 tūkst. EUR skolos perkėlimo aplinkybių, 2008 metais gauto virš 2 mln. Lt kredito panaudojimo aplinkybių, įmonės darbuotojų (materialiai atsakingų asmenų) finansinių reikalavimų susidarymo aplinkybių ir jų pagrįstumo, įmonės vadovų, atleistų iš pareigų prieš dvejus metus iki bankroto bylos iškėlimo, finansinių reikalavimų atsiradimo aplinkybių. Taip pat netirtos trečios eilės kreditorių fizinių asmenų stambių kreditorinių reikalavimų susidarymo aplinkybės, įvertinus, kad tokio dydžio įsipareigojimai fiziniams asmenims nebuvo fiksuoti UAB „Transtrado“ 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės deklaracijose.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 23 d. nutartimi kreditorių skundus tenkino iš dalies ir Nutarė 1) pripažinti negaliojančia BUAB „Transtrado“ 2012 m. rugpjūčio 31 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto kreditorių susirinkimo nutarimo 1 punkto dalį, kuria į pakartotinio susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl susirinkimo primininko paskyrimo įgaliotu asmeniu pasirašyti taikos sutartį; 2) pripažinti negaliojančiu BUAB „Transtrado“ 2012 m. rugpjūčio 31 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto kreditorių susirinkimo nutarimo 13.2 punktą, kuriuo įgaliotu asmeniu pasirašyti taikos sutartį išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas; 3) pripažinti negaliojančiu BUAB „Transtrado“ 2012 m. rugpjūčio 31 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto kreditorių susirinkimo nutarimo 3 punktą, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d.; 4) pripažinti negaliojančiu BUAB „Transtrado“ 2012 m. rugpjūčio 31 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto kreditorių susirinkimo nutarimo 5 punkto dalį, kuria patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto eigą teikimo tvarka (priedo Nr.3 7.1p.), nustatančią, kad kreditoriams teikiamos susipažinimui tik bankroto administratoriaus ataskaitos, patvirtintos kreditorių susirinkimuose (kreditorių komiteto posėdžiuose), ta apimtimi, kuria tokia tvarka riboja kreditorių teisę susipažinti su kreditorių susirinkimuose arba kreditorių komiteto posėdžiuose nepatvirtintomis bankroto administratoriaus ataskaitomis.

11Teismas, spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtina administratoriaus veiklos ataskaita, priėjo išvadą, jog skundžiamu nutarimu buvo pažeista kreditoriaus UAB „Fortrakas“ teisė gauti tinkamą ataskaitą už atliktą darbą, todėl sprendė, kad egzistuoja tokio nutarimo panaikinimo teisinis pagrindas. Ataskaitos patvirtinimas nepagrįstai sukuria bankroto administratoriui naudingą prezumpciją, kurios pagrindu jis vėliau būtų atleistas nuo įrodinėjimo naštos, jog tinkamai atliko savo pareigas ir dėl to galėtų be papildomo įrodinėjimo gauti atlyginimą už atliktą darbą kreditorių sąskaita. Teismas sutiko su kreditoriaus argumentu, jog ataskaitos nebuvimas, tiriant, kaip po 2009 m. vasario 22 d. (36 mėn. iki 2012 m. vasario 22 d.) suteiktos kredito dalys buvo naudojamos įmonės veikloje, yra akivaizdus ir rimtas administratoriaus veiklos ir jo veiklos ataskaitos trūkumas. Teismas pripažino pagrįstu skundo argumentą, jog administratorius savo ataskaitoje nieko nekalba apie akivaizdžiai galimą ir net būtiną aplinkybių, susijusių su UAB „Transtrado“ veikla sąskaitų ir kasos arešto sąlygomis, įvertinimą. Administratorius neatsakė į skundą padavusio kreditoriaus argumentą dėl pirmos ir trečios eilės kreditorių – fizinių asmenų – reikalavimų sumos (517 360 Lt) akivaizdaus nesutapimo su UAB „Transtrado“ finansinės atskaitomybės deklaracijose iki 2012 m. gruodžio 31 d. nurodomais įsipareigojimais, pagal kuriuos skolos fiziniams asmenims, atėmus skolas kredito įstaigoms, yra tik 284 400 Lt. Taip niekaip nepaaiškinamas didesnis nei 200 000 Lt nesutapimas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atsakovo BUAB „Transtrado“ administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. nutarties dalį, kuria teismas pripažino negaliojančiu BUAB „Transtrado“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto kreditorių susirinkimo nutarimo 3 punktą, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. Atsakovas mano, kad teismas neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes bei neteisingai išaiškino ir pritaikė bankroto teisės normas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai, kaip administratoriaus veiklos bei atitinkamos jo veiklos ataskaitos trūkumą, vertino tai, jog administratorius neištyrė, kaip įmonės veikloje buvo naudojamos po 2009 m. vasario 22 d. suteiktos kredito dalys. Paskutinė kredito dalis UAB „Transtrado“, kuri buvo suteikta 2008 m. balandžio 8 d., buvo išnaudota iki 2009 m. vasario 22 d. Be to, administratoriui BUAB „Transtrado“ dokumentai buvo perduoti 2012 m. kovo 15 d. Todėl 6 mėnesių terminas patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nebuvo pasibaigęs. Kadangi administratoriaus ataskaita buvo patvirtinta už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo (nutartis įsiteisėjo 2012 m. vasario 22 d.) iki 2012 m. rugpjūčio 10 d., laikytina, kad administratorius iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. neturėjo pareigos peržiūrėti visus bankrutuojančios įmonės sandorius, juos įvertinti bei pateikti išvadas ataskaitoje.
  2. Teismas, konstatuodamas pirmos ir trečios eilės kreditorių – fizinių asmenų – reikalavimo sumos (517 360 Lt) akivaizdų nesutapimą su BUAB „Transtrado“ balanso 2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis, pagal kuriuos skola fiziniams asmenims, atėmus skolas kredito įstaigoms, yra 284 400 Lt, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes. Skolos fiziniams asmenims yra nurodytos BUAB „Transtrado“ 2010 m. gruodžio 31 d. balanso 67 eilutėje (kitos finansinės skolos – 200 100 Lt), 86 eilutėje (kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 738 061) ir 84 eilutėje (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 552 983 Lt).

14Ieškovas (kreditorius) UAB „Fortrakas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria teismas panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kreditoriaus UAB „Fortrakas“ skundžiamas ir bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudarantis atsakovo BUAB „Transtrado“ kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas 2012 m. rugpjūčio 31 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu. Minėtu nutarimu BUAB „Transtrado“ kreditorių susirinkimas patvirtino 2012 m. rugpjūčio 10 d. BUAB „Transtrado“ bankroto administratoriaus ataskaitą, pateiktą atsiskaitant už jo veiklos laikotarpį nuo 2012 m. vasario 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d.

18Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktu, administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Ši įstatymo nuostata įtvirtina, kokia informacija turi būti pateikta pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje. Tai informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija.

19Dėl informacijos apie kreditorių finansinius reikalavimus pateikimo

20Atsakovo administratorius nesutinka su teismo argumentais, kurių pagrindu buvo panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą dėl įmonės balanse esančių duomenų apie kreditorių (fizinių asmenų) finansinių reikalavimų dydį neatitikimo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžiui. Apeliantas atskiruoju skundu ne tik neigia šių neatitikimų buvimą, bet ir nurodo, kokie įmonės balanso duomenys liudija apie šių duomenų atitikimą. Pažymėtina, jog minėtų duomenų dėl kreditorių finansinių reikalavimų dydžio neatitikimas nagrinėjamo klausimo kontekste yra susijęs administratoriaus veiklos tinkamumo įvertinimu, o konkrečiai – su administratoriaus pareiga patikrinti įmonei pareikštų turtinių reikalavimų pagrįstumą. Todėl teisėjų kolegija šį tariamą administratoriaus veiklos trūkumą vertina kreditorių finansinių reikalavimų tikrinimo ir tvirtinimo aspektu.

21Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nurodyta, kad bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, taip pat ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus kreditorių susirinkime ir teisme, o šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže.

22Pagal nurodytų teisės normų prasmę kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

23Atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintą kreditorių finansinių reikalavimų tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teismo patvirtintų kreditorių (fizinių asmenų) reikalavimų dydžio neatitikimą įmonės 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenims vertino kaip administratoriaus veiklos trūkumą. Pažymėtina, jog kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo pagrindą sudaro jo teisinis pagrįstumas – prievolę sukuriančio sandorio ar kitokio juridinio fakto bei jo pagrįstumą patvirtinančių įmonės apskaitos dokumentų buvimas. Tokio kreditoriaus reikalavimo neįtraukimo į įmonės balansą faktas pats savaime nesuteikia pagrindo jį vertinti kaip nepagrįstą ar negaliojantį. Kreditorius, kuriam kyla abejonių dėl į įmonės balansą neįtrauktų, tačiau teismo patvirtintų reikalavimų pagrįstumo, savo teises gali ginti ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka (paduodamas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo), o ne skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo. Be to, kreditorius ĮBĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka gali kreiptis į administratorių dėl detalios informacijos bei dokumentų jam aktualiu klausimu apie įmonės bankroto eigą pateikimo ir šio instituto taikymo pagrindu ginti savo teisę į informaciją jos pažeidimo atveju.

24Dėl informacijos apie debetinius įsiskolinimus pateikimo

25Įmonės debetiniai įsiskolinimai – tai į bendrą įmonės turto masę patenkanti turto dalis (įmonės turtinės teisės), iš kurios tenkinami įmonės kreditorių reikalavimai bankroto proceso metu. Paprastai tai būna prievolinės teisės, kurios sudaro bankrutuojančiai įmonei (kreditoriui) pagrindą reikalauti iš skolininkų įsiskolinimo ar kitų sumų sumokėjimo. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 23 punktu, įmonės bankroto administratoriaus veikla bankroto proceso metu turi apimti priemones skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų. Todėl, atsiskaitydamas už šią veiklą, įmonės bankroto administratorius turėtų nurodyti kreditoriams informaciją apie turimas ir skolininkų ginčijamas turtines teises, taip pat informaciją, kokių priemonių administratorius ėmėsi ginčijamoms skoloms susigrąžinti ar priteisti, o negrąžintoms – išieškoti. Administratorius, esant reikalui, taip pat turėtų informuoti kreditorius dėl įmonės skolų prisiteisimo bei išieškojimo perspektyvų, kadangi nuo to tiesiogiai priklauso kreditorių reikalavimų įmonei patenkinimo galimybė.

26BUAB „Transtrado“ bankroto administratorius 2012 m. rugpjūčio 10 d. ataskaitoje nurodo, jog 2012 m. vasario 22 d. balanso duomenimis atsakovo debitoriniai įsiskolinimai sudarė 7 991 509 Lt, materialiai atsakingų asmenų skola – 123 635 Lt. Į didžiąją dalį debitorių buvo kreiptasi raštiškai. Skolininkų apmokėta skolos suma sudaro 40 936,33 Lt. Nurodoma, kad ataskaitos rengimo dieną įmonės debitorių įsiskolinimų išieškojimo eiga yra pradinėje stadijoje, daugelis debitorių įsiskolinimų pagal balansą neatitinka tikrovės, administratorius imasi priemonių toliau išieškoti susidariusias skolas iš BUAB „Transtrado“ skolininkų (b.l. 72).

27Pažymėtina, jog įmonės 2012 m. vasario 22 d. balanse nurodytos per vienerius metus gautinos sumos (8 115 144 Lt) ir skolininkų apmokėtos įsiskolinimo sumos (40 936,33 Lt) skirtumas yra pernelyg didelis, kad administratoriaus veiklos ataskaitoje galima būtų apsiriboti lakonišku debetinių įsiskolinimų neatitikimo balanso duomenims konstatavimu, atsižvelgiant į tai, jog nuo to tiesiogiai priklauso, ar kreditoriai gaus savo reikalavimų patenkinimą. Be to, įmonės debetiniai įsiskolinimai (8 115 144 Lt) sudaro didžiąją viso įmonės turto vertės dalį, kuri, remiantis 2012 m. vasario 22 d. balanso duomenimis, buvo 8 214 158 Lt, dėl ko jokios informacijos, apibendrinančios administratoriaus veiklą šiuo klausimu, nepateikimas neatitinka administratoriaus veiklos tikslų bei kreditorių teisėtų lūkesčių.

28Dėl informacijos apie sandorius, sudarytis per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pateikimo

29Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, įmonės administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo.

30Administratorius savo atskirojo skundo argumentus dėl teismo išvadų, nusprendžiant dėl jo pareigos patikrinti įmonės sandorius netinkamo atlikimo, grindžia termino šiai pareigai atlikti galiojimu, kai buvo teikiama jo veiklos ataskaita, taip pat tuo, jog tiek skunde, tiek skundžiamoje teismo nutartyje nurodyti tikrintini sandoriai buvo sudaryti (suteiktas kreditas išnaudotas) iki 2009 m. vasario 22 d. ir nepatenka į 36 mėnesių laikotarpį, kurio metu sudaryti sandoriai yra tikrinimo objektas.

31Pažymėtina, jog įstatyme įtvirtinta pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nereiškia, kad administratorius, užtikrindamas tinkamą įmonės bankroto proceso administravimą, siekiant operatyvaus ir maksimalaus kreditorių reikalavimų patenkinimo, neturi pareigos patikrinti įmonės sandorių, sudarytų per ilgesnį nei 36 mėnesių laikotarpį, ir imtis jų nuginčijimo teisme veiksmų, jei jie atitinka ĮBĮ įstatyme numatytus prieštaravimo įmonės veiklos tikslams požymius.

32Iš administratoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. ataskaitos matyti, jog jis nėra pateikęs išsamios informacijos apie įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, bei jų vertinimo. Ataskaitoje apsiribota lakonišku konstatavimu, jog per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos ilgalaikio turto nupirkta nebuvo. Nors įstatyme numatytas 6 mėnesių terminas sandoriams patikrinti administratoriaus ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2012 m. vasario 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d.) dar nebuvo pasibaigęs, jei šio termino pradžia laikyti 2012 m. kovo 15 d., kada, kaip nurodo administratorius, jam buvo perduoti dokumentai apie įmonės sandorių sudarymą, tačiau tvirtinamos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jau buvo suėję 5 mėnesiai, o administratoriaus ataskaitoje nėra jokių duomenų apie atliekamą įmonės sandorių patikrinimą. Administratoriaus veiklos ataskaita yra periodiškai kreditorių susirinkimui teiktinas dokumentas, kuriuo administratorius turi atsiskaityti kreditoriams dėl savo faktiškai atliktos veiklos. Nagrinėjamu atveju administratorius nėra pateikęs jokių įrodymų, jog ataskaitiniu laikotarpiu jis buvo pradėjęs įmonės sandorių patikrinimą ir kad nepasibaigus 6 mėnesių terminui kreipėsi į teismą dėl jo pratęsimo ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Aplinkybės dėl termino atnaujinimo nepatvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys apie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą atsakovo BUAB „Transtrado“ bankroto bylą Nr. B2-802-585/2013. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, šios bylos kontekste pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai įmonės sandorių nepatikrinimą per 5 mėnesių laikotarpį pripažino administratoriaus veiklos trūkumu, neatitinkančiu racionalaus administravimo principų ir neužtikrinančiu maksimalios administruojamos įmonės kreditorių teisėtų interesų apsaugos.

33Pažymėtina, jog administratoriaus veiklos ataskaita yra vientisas dokumentas, dėl ko atskirų administratoriaus veiklos trūkumų nustatymas sąlygoja jį patvirtinusio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimą visa apimtimi. Tokiu atveju administratorius turi teisę, ištaisęs savo veiklos ir/ar ataskaitos trūkumus, teikti kreditorių susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitą iš naujo.

34Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartis, kuria išspręstas kreditorių susirinkimo 2012 m. spalio 31 d. nutarimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo panaikinimo klausimas, yra pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti ar panaikinti.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilęs pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl... 5. Byloje nustatyta, jog 2012 m. rugpjūčio 31 d. įvyko pakartotinis BUAB... 6. Skundus dėl šio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo... 7. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateikė skundą dėl kreditorių... 8. Kreditorius UAB „Fortrakas“ pateikė skundą dėl visų aukščiau... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 23 d. nutartimi kreditorių skundus... 11. Teismas, spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atsakovo BUAB „Transtrado“ administratorius atskiruoju skundu prašo... 14. Ieškovas (kreditorius) UAB „Fortrakas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria teismas panaikino... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kreditoriaus UAB „Fortrakas“... 18. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktu, administratorius teikia... 19. Dėl informacijos apie kreditorių finansinius reikalavimus pateikimo... 20. Atsakovo administratorius nesutinka su teismo argumentais, kurių pagrindu buvo... 21. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai... 22. Pagal nurodytų teisės normų prasmę kreditoriai reikalavimus reiškia ne... 23. Atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintą kreditorių finansinių reikalavimų... 24. Dėl informacijos apie debetinius įsiskolinimus pateikimo... 25. Įmonės debetiniai įsiskolinimai – tai į bendrą įmonės turto masę... 26. BUAB „Transtrado“ bankroto administratorius 2012 m. rugpjūčio 10 d.... 27. Pažymėtina, jog įmonės 2012 m. vasario 22 d. balanse nurodytos per... 28. Dėl informacijos apie sandorius, sudarytis per paskutinių 36 mėnesių... 29. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, įmonės administratorius... 30. Administratorius savo atskirojo skundo argumentus dėl teismo išvadų,... 31. Pažymėtina, jog įstatyme įtvirtinta pareiga patikrinti bankrutuojančios... 32. Iš administratoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. ataskaitos matyti, jog jis... 33. Pažymėtina, jog administratoriaus veiklos ataskaita yra vientisas dokumentas,... 34. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....