Byla e2-3864-901/2018
Dėl sumokėto avanso grąžinimo, atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Deividui Ivanauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „City Art“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Avola“ dėl sumokėto avanso grąžinimo, atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „City Art“, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo teismo priteisti iš atsakovės UAB „Avola“ 9420 Eur avanso grąžinimo, 169,56 Eur delspinigių, 6 proc. procesinių metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, taip pat prašo pripažinti negaliojančiu 2017-07-31 tarpinį atliktų paslaugų aktą Nr. 3 ir UAB „Avola“, išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2017-05-22 PVM s.f. ( - ) 2017-05-31 PVM s.f. ( - ) 2017-06-30 PVM s.f. ( - ) 2017-07-31 PVM s.f. ( - ) Nurodė, kad ieškovė ir atsakovas 2017-03-30 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 30/03/2017, pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo jėgomis ir darbo priemonėmis organizuoti objekto - patalpų, esančių Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda, visų sutartyje nurodytų remonto - statybinių darbų atlikimą, o ieškovė įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartą objekto kainą. Ieškovė, vykdydama Rangos sutarties 2 punktą, sumokėjo atsakovui už numatytus sutartus darbus viso 9420 Eur avanso. Kadangi atsakovė nepradėjo vykdyti darbų, numatytų Rangos sutartyje, ieškovė 2017-10-05 rašytiniu prašymu pranešė atsakovui, kad sutartį nutraukia, taip pat pareikalavo grąžinti sumokėtą 9420 Eur avansą arba pateikti įrodymus apie darbų atlikimą objekte Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda. Ieškovės atstovas teigia, kad atsakovė ieškovei nepagrįstai pateikė 2017-05-22, 2017-05-31, 2017-06-30 ir 2017-07-31 PVM sąskaitas - faktūras, kadangi atsakovė pastate, esančiame Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda, jokių darbų faktiškai neatliko. Ieškovės atstovas pažymi, kad atsakovė taip ir neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti objekto, Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda, statybos darbų žurnalą ir statybos techninę dokumentaciją, darbuotojų sąrašą, kurie dirbo objekte Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda, bei šio objekto atliktų darbų sąmatas, kitų teismo reikalautų dokumentų, kas liudija apie tai, kad darbai realiai nebuvo atlikti.

5UAB „Avola“ atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant. Pažymi, kad darbai buvo atlikti, o pati ieškovė dublike pripažįsta priėmusi visas atsakovės PVM sąskaitas - faktūras, išrašytas už suteiktas paslaugas pagal ieškovės nurodomą sutartį. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos, nesuprantama kodėl ieškovė pasirašė atliktų darbų aktus, priėmė išrašytas PVM sąskaitas – faktūras ir jas įtraukė į buhalterinę apskaitą.

6Teismas konstatuoja:

7Dėl avanso grąžinimo

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

9Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2018-06-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1256-513/2018 UAB „Avola“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tamtamas“. Nutartis įsiteisėjusi. Kadangi bankroto byla atsakovui iškelta jau po teismo nutarties skirti nagrinėti bylą posėdyje nagrinėjamoje byloje priėmimo, taip pat ir nutartis dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo įsiteisėjo Klaipėdos apylinkės teismui atidėjus sprendimo šioje byloje paskelbimą, todėl nėra pagrindo bylos perduoti pagal teismingumą ir teismas nagrinėja šią bylą iš esmės (CPK 34 str. 2 d. 5 p., 163 str. 5 p.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „City Art“ (užsakovas) su atsakovu UAB „Avola“ (rangovu) 2017-03-30 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 30/03/2017, pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo jėgomis ir darbo priemonėmis organizuoti objekto - patalpų, esančių Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda, visų remonto - statybinių darbų atlikimą, patalpų remonto darbus: katilinės įrengimo, apšvietimo, vandentiekio, vėdinimo ir šildymo sistemų atnaujinimo darbus, o ieškovė įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartą objekto kainą (Rangos sutarties 1.1 punktas).

11Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad ieškovė, vykdydama Rangos sutarties 2 punktą, gavusi 2017-04-18 UAB „Avola“ išankstinio apmokėjimo sąskaitas – faktūras (dok. Nr. 47, Nr. 468 ir Nr. 485), 2017 m. balandžio 19 ir 20 d. bankiniais pavedimais UAB „Avola“ sumokėjo po 3500 Eur (viso 7000 Eur) avanso ir 2017-06-01 sumokėjo dar 2420 Eur, viso atsakovei sumokėdama 9420 Eur sumą už būsimų darbų atlikimą. Darbai, numatyti šioje rangos sutartyje, turėjo būti pradėti po pasirašytos sutarties gavimo, o pabaigti 2017-12-31 (Rangos sutarties 3 punktas).

12Ieškovė 2017-10-05 pateikė rašytinį prašymą - reikalavimą atsakovei apie tai, kad Rangos sutartis, remiantis 7 punktu nutraukiama, kadangi atsakovė nepradėjo vykdyti darbų, numatytų Rangos sutartyje. Ieškovė 2017-10-24 pateikė pretenziją atsakovei dėl Rangos sutarties nutraukimo ir sumokėto avansinio mokėjimo grąžinimo. Ieškovė 2017-12-27 pateikė pakartotinę pretenziją atsakovei, nurodydama galutinį terminą (2018-01-05), iki kada reikalaujama grąžinti sumokėtą avansą, tačiau ieškovės atstovo teigimu atsakovė į pretenzijas nereagavo, jokio atsakymo nepateikė ir jokių pinigų ieškovei negrąžino. Pretenzijose pažymėta, kad darbai pagal 2017-03-30 sutartį nepradėti vykdyti, kad nepagrįstai pasirašytas nepatikrintas tarpinis darbų atlikimo aktas ir kad užsakovas buvo priverstas sudaryti sutartį dėl darbų atlikimo su kita įmone. Ieškovės atstovas pažymi, kad atsakovė, pasirašydama 2017-03-30 sutartį, nuo pat pradžių net neketino vykdyti sutartyje numatytų statybos darbų, ši sutartis, atsakovei buvo reikalinga tik jos darbuotojams A1 pažymėjimus gauti, kurie leistų atsakovės darbuotojams dirbti Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse. Pateikiami UAB „Avola“ darbuotojų A. V., A. P., J. N. ir T. G. pažymėjimai, leidžiantys dirbti šiems darbuotojams užsienyje, galioję 2017 m. vasaros pradžios laikotarpiu. Ieškovės atstovas teigia, kad atsakovės pozicija, jog buvo nurodytame objekte buvo atlikta net iki 97,08 proc. visų darbų, yra melaginga, nėra pateikta jokių tokių teiginių įrodymų. Ieškovės pateiktos pretenzijos ir elektroniniai laiškai patvirtina, kad darbai nebuvo atlikti. Atsakovės neperduoti darbai turėjo ir turi ieškovei esminę reikšmę. Atsakovė, gavusi pranešimą apie 2017-03-30 Statybos rangos sutarties nutraukimą, nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų įvykdyta sutartis, neginčijo šios sutarties nutraukimo. Be to procesiniuose dokumentuose (dublike), ieškovės atstovas pažymėjo, kad 2017-03-30 šalių sudarytos sutarties turinys, jos sąlygos bei jomis nustatytos šalių teisės ir pareigos vienareikšmiškai patvirtina, jog šalys sudarė būtent Statybos rangos sutartį ir savo esme ši sutartis, skirtingai nei atsiliepime bando teigti atsakovė, negali būti vertinami kaip paslaugų teikimo.

13Atsakovė procesiniuose dokumentuose nesutinka su ieškovės reikalavimais. Procesiniuose dokumentuose teigia, kad atsakovė pagal 2017-03-30 sutartį atliko ne statybos darbus, o teikė statybos darbų organizavimo paslaugas. UAB „City Art“ suteiktas paslaugas priėmė, t.y. pasirašė ant atsakovės išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų, jas įtraukė į buhalterinę apskaitą, pasirašė ant atliktų paslaugų aktų; šiai dienai ieškovė yra vis dar skolinga 388 Eur už tinkamai suteiktas paslaugas. Taip pat teigia, kad šis ieškinys buvo pareikštas tik tam, kad būtų areštuotos bendrovės sąskaitos ir taip padarytas spaudimas UAB „Avola“ akcininkų konflikte, kilusiame tarp Žavrid šeimos ir D. P.. UAB „City Art“, valdoma V. Ž., nereiškė jokių pretenzijų dėl neva nesuteiktų paslaugų daugiau nei 3 mėnesius, o pretenzijos buvo pradėtos reikšti tik 2017 m. spalio mėnesį, prasidėjus akcininkų konfliktui ir buvusiai akcininkei V. Ž. padovanojus UAB „Avola“ 50 proc. akcijų paketą savo tėvui V. Ž.. Nesutinka su ieškovės teiginiais, kad pagal 2017-03-30 sudarytą sutartį Nr.30/03/2017 turėjo būti įvykdyti rangos darbai ir kad atsakovė, sudarydama sutartį, nė neketino jos vykdyti, ir ją pasirašė tik tam, kad įmonės darbuotojai galėtų gauti A1 pažymėjimus, leidžiančius dirbti užsienyje. Pažymi, kad A1 pažymėjimų išdavimui svarbus faktas, kad įmonė apskritai vykdo veiklą, o ne tai, kokias tiksliai sutartis įmonė sudaro.

14Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 str. 1 d.). CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė (CK 6.193 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.).

15Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Atsižvelgiant į ginčo šalių 2017-03-30 sutarties objektą, į kitas sutarties sąlygas, į patį sutarties pavadinimą („Statybos rangos sutartis Nr. 30/03/2017“), akivaizdu, kad buvo sudaryta statybos rangos sutartis dėl konkrečių sutarties 1.1 punkte numatytų statybos darbų atlikimo (katilinės, vandentiekio įrengimo ir t.t.), todėl nesutiktina su atsakovės teiginiais procesiniuose dokumentuose, kad 2017-03-30 sutartį reiktų vertinti kaip paslaugų teikimo. Rangovas, vykdymas 2017-03-30 sutartį, turėjo teisę pasitelkti subrangovus, taip iš esmės organizuojant tinkamą rangos darbų ieškovei atlikimą, bet už tinkamą šios sutarties vykdymą užsakovui (ieškovei) buvo atsakingas būtent pagrindinis rangovas (atsakovė) (CK 6.650 str.).

16Ieškovė pateikė įrodymus, kad 2017-03-30 sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, t.y. ne tik sumokėjo sutarties 2.2 punkte sutarto dydžio avansą (7000 Eur), bet papildomai sumokėjo dar 2420 Eur sumą už būsimus darbus, viso už būsimus darbus sumokėdama 9420 Eur sumą, kad rangovas pradėtų sutartus statybos ir remonto darbus objekte. Pažymėtina, kad bendra darbų atlikimo kaina buvo sutarta viso 10 104,71 Eur, kuri praktiškai nedaug didesnė nei ieškovė sumokėjo atsakovei avansu. Priešingai, atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad nors kokius darbus pagal 2017-03-30 sutartį ji atliko, nėra pateiktas joks atliktų darbų detalizavimas ir kokiomis kainomis buvo atliekami konkretūs darbai (CPK 178 str.). Iš ieškovės ginčijamų atsakovės PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad šiomis sąskaitomis tiesiog užskaitytos ieškovės avansu sumokėtos sumos pagal išankstines sąskaitas, nurodant ūkinės operacijos turinį tik „atlikti darbai pagal 2017-03-30 Statybos rangos sutartį Nr. 30/30/2017“. Teismui nebuvo pateiktas 2017-03-30 sutarties priedas, kuriame būtų detalizuoti konkretūs atliekami darbai ir sunaudotos medžiagos, jų kiekiai ir kainos. Taip pat ir ginčijamame 2017-07-31 tarpiniame atliktų darbų akte nurodyta tik „atlikti darbai pagal 30/03/2017 sutartį“, 1652,89 Eur sumai, kad šiuo aktu užskaitomas 2000 Eur 2017-04-18 avansas ir kad užsakovas nebeturi nieko mokėti. Jokių kitų atliktų darbų aktų, iš kurių būtų matyti konkretūs atlikti darbai ir sunaudotos medžiagos, jų kiekiai ir kainos, taip pat iš kurių galima būtų spręsti kiek ir kokių darbų ir už kokią kainą atsakovė įvykdė pagal 2017-03-30 sutartį, teismui nepateikti. Teismui taip pat nepateiktas Statybos darbų žurnalas, kuriame būtų surašyti atlikti darbai (STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 5 p., 8.4 p., 4 priedas). Atsakovė taip pat nepateikė teismui 2018-03-28 nutartimi reikalautų dokumentų, iš kurių galima būtų spręsti kokie darbai buvo atlikti, kas konkrečiai atliko darbus (kokie atsakovo darbuotojai ar subrangovai). Kad atsakovė būtų reiškusi ieškovei pretenzijas dėl trukdymo pradėti vykdyti darbus objekte, dėl netinkamo apmokėjimo už darbus ar kitas pretenzijas nenustatyta. Atsakovės atstovai vengė vykti ir į teismą duoti paaiškinimus. Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad ieškovė įrodė, kad faktiškai atsakovė jokių pagal 2017-03-30 sutartyje numatytų darbų neatliko šioje sutartyje numatytais terminais ir tvarka, todėl ieškovė pagrįstai 2017-03-30 sutarties 7.2.1 punktu vienašališkai nutraukė šią sutartį ir pagrįstai reikalauja grąžinti ieškovei jos sumokėtą avansą už darbus, kurių atsakovė neatliko (CK 6.222 str. 1 d.). Todėl ieškovei priteistina iš atsakovės 9420 Eur suma.

17Dėl netesybų ir procesinių metinių palūkanų priteisimo

18Ieškovas taip pat prašo jam priteisti 169,56 Eur netesybų (delspinigių), kurios numatytos 2017-03-30 sutarties 8.2 punkte, ieškinyje pateikia jų paskaičiavimą už 180 d. (ne daugiau kaip už pusmetį). Atsakovė procesiniuose dokumentuose pareigos mokėti netesybų, jų dydžio ir paskaičiavimo neginčijo. Pažymėtina, kad 2017-03-30 rangos darbų sutarties 8.2 punkte numatyta, kad rangovas, dėl nepateisinamų priežasčių neužbaigęs darbų sutartu laiku, užsakovui pareikalavus moka 0,01 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos. Kadangi atsakovė darbų neatliko, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja iš atsakovės 169,56 Eur netesybų ir šios yra priteistinos ieškovei iš atsakovės (CK 6.71 str.).

19CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

20Dėl tarpinio atliktų paslaugų akto ir PVM sąskaitų – faktūrų pripažinimo negaliojančiais

21Ieškovė prašo teismo pripažinti negaliojančiu 2017-07-31 tarpinį atliktų paslaugų aktą Nr. 3 ir UAB „Avola“ išrašytas PVM sąskaitas - faktūras: 2017-05-22 PVM s.f. ( - ) 2017-05-31 PVM s.f. ( - ) 2017-06-30 PVM s.f. ( - ) 2017-07-31 PVM s.f. ( - ) Ieškovės atstovas teigia, kad atsakovės byloje pateiktas tarpinis atliktų darbų aktas yra neatitinkantis tikrovės, jame nėra nurodyta, kokie konkrečiai darbai neva atsakovės buvo atlikti, kokios medžiagos objekte, esančiame Geležinkelio g. 2-14, Klaipėda, buvo panaudotos. Pažymi, kad atsakovė nepateikė atliktų darbų akto su išvardintais darbais bei medžiagomis. Ieškovė dėl suklydimo 2017-07-31 pasirašė Tarpinį atliktų paslaugų aktą Nr. 3, taip pat dalį faktūrų, todėl jie pripažintini negaliojančiais, o ieškovė neturi pareigos mokėti atsakovei 388 Eur pagal faktūras.

22Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimais pripažinti negaliojančiais 2017-07-31 aktą ir nurodytas sąskaitas faktūras ir pažymi, kad ieškovės teiginiai, jog dėl suklydimo pasirašė 2017-07-31 atliktų paslaugų aktą ir dėl suklydimo priėmė atsakovo UAB „Avola“ išrašytas keturias PVM sąskaitas – faktūras yra neatitinkantys tikrovės, o patikslintu ieškiniu suformuotas reikalavimas pripažinti šias faktūras negaliojančiomis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Teigia, kad ieškovė patikslintame ieškinyje nenurodė nė vienos klaidingos prielaidos, kuri objektyviai galėjo nulemti ieškovės suklydimą mažiausiai 5 kartus, skirtingu metu pasirašant vis kitus dokumentus. UAB „Avola“ išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų priėmime ir akto pasirašyme negali būti jokios klaidos – per 4 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį UAB „City Art“ objektyviai turėjo ir galėjo įsitikinti ar paslaugos teikiamos. Todėl PVM sąskaitų – faktūrų priėmimas, jų įtraukimas į buhalterinę apskaitą ir pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimas yra sąmoningas valios apmokėti už suteiktas paslaugas išreiškimas.

23Sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu sudarytas iš esmės suklydus pagal klydusios sandorio šalies ieškinį (CK 1.90 str. 1 d.). Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Suklydimas turi esminę reikšmę, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminę reikšmę, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008, 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2014 ir kt.).

24Ieškovė prašo teismo pripažinti negaliojančiu 2017-07-31 tarpinį atliktų paslaugų aktą Nr. 3, kurį pasirašė ginčo šalių vadovai (UAB „City Art“ direktorė T. Ž. ir UAB „Avola“ direktorius D. P.). Šiame akte nurodyta, kad „atlikti darbai pagal 30/03/2017 sutartį“, 1652,89 Eur sumai, ir kad šiuo aktu užskaitomas 2000 Eur 2017-04-18 avansas. Šiuo aktu patvirtinama, kad atlikta 77,29 proc. darbų pagal sutartį nuo darbų pradžios, skaičiuojant nuo 6105,78 Eur darbų sumos (viso 4452,89 Eur), taip pat kad per ataskaitinį mėnesį atlikta 19,79 proc. darbų už 1652,89 Eur sumą. Sudėjus akte nurodytų atliktų darbų sumas gaunasi 6105,78 Eur suma, nors aktu užskaitoma 2000 Eur avanso. Pagal šį aktą galima būtų klaidingai spręsti, kad įvykdyta 97,08 Eur darbų pagal 2017-03-30 sutartį. Pažymėtina, kad sutartyje numatyta bendra darbų kaina (įskaitant sumokėtą 7000 Eur avansą) buvo 10 104,71 Eur. Byloje nėra duomenų, kad 2017-03-30 sutartis ar atskiros jos nuostatos ginčo šalių raštu būtų keičiamos (didinamas ar mažinamas darbų mastas ir kaina ar pan.). Todėl galiausiai lieka aišku, ką 2017-07-31 tarpinį atliktų paslaugų aktą pasirašę ginčo šalių vadovai patvirtina ir ar tai atitinka jų valią. Reikia pastebėti, kad iš kitų byloje esančių dokumentų (UAB „Avola“ sąskaitos išrašo, iš kurio matyti UAB „City Art“ avanso dalimis pagal 2017-03-30 sutartį mokėjimas, ginčijamų PVM sąskaitų - faktūrų) nustatyta, kad avansas pagal 2017-04-18 išankstines sąskaitas buvo mokamas kitomis sumomis nei nurodyta ginčijame akte, t.y. ne 2000 Eur. Be to teismas konstatavo, kad atsakovė pagal 2017-03-30 statybos rangos sutartį faktiškai jokių darbų neatliko, nors šie turėjo būti užbaigti iki 2017-12-31. Iš ieškovės 2017 m. spalio mėn. pranešimo apie vienašalį 2017-03-30 sutarties nutraukimą rangovui nepradėjus vykdyti sutartų darbų, taip pat iš 2017 m. spalio mėn. pretenzijų rangovui grąžinti sumokėtą avansą už būsimus darbus, nes darbai faktiškai neatlikti ir kad tiek aktas tiek ginčijamos faktūros užsakovo pasirašyti jų nepatikrinus, galima spręsti, kad ieškovė niekada nepripažino, jog atsakovė būtų atlikusi nors dalį darbų pagal 2017-03-30 sutartį. Atsižvelgiant į nurodytą galima spręsti, kad ieškovės direktorė pasirašė 2017-07-31 aktą neturėdama duomenų apie tai, kad atsakovė faktiškai 2017-03-30 sutarties nevykdė ir tokį aktą pasirašė būdama užsakovo direktoriaus suklaidinta. Šis aktas – tai ginčo šalių sandoris, kuris jo pasirašymo metu neatitiko vienos iš šalių (ieškovės) valios, todėl visa tai įvertinęs teismas pripažįsta negaliojančiu UAB „City Art“ ir UAB „Avola“ 2017-07-31 tarpinį atliktų (įvykdytų) paslaugų aktą Nr. 3 (CK 1.90 str. 1 d.).

25Ieškovė taip pat prašo pripažinti negaliojančiomis UAB „Avola“ išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, kaip pasirašytas suklydus.

26Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. PVM sąskaita faktūra yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją ir turintis nustatytus privalomus rekvizitus (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 d., 13 str.). Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 2 straipsnio 29 dalyje PVM sąskaita faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus PVM įstatymo tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje praktikoje šiuo klausimu konstatavo, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita faktūra savaime nėra sutartis, ji vertintina tik kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008). PVM sąskaitos faktūros laikytinos vienos iš sandorio šalių vienašališkai išrašytais dokumentais, sukuriančiais šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei, tačiau vien šiuo dokumentu civiliniai teisiniai santykiai neatsiranda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2004). Taigi, kasacinės instancijos teismas laikosi pozicijos, jog PVM sąskaita faktūra negali būti savaime prilyginama sutarčiai ir civiliniu teisiniu atžvilgiu negali šalių įpareigoti kaip sutartis, o ši jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Taigi ginčo PVM sąskaitų - faktūrų nagrinėjamos bylos atveju negalima laikyti sandoriais, kadangi vien šių dokumentų pagrindu civiliniai teisiniai santykiai neatsirado, o tokiai piniginei prievolei atsirasti yra būtinos papildomos sąlygos - įrodymai apie sutarties vykdymą bei konkrečios ūkinės operacijos atlikimą. Pagal CK 1.90 straipsnio 3 dalį ir pagal Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo instituto (UNIDROIT) tarptautinių komercinių sutarčių principų 3.4 straipsnio 3 dalį, pripažinus sandorį negaliojančiu, privalomai turėtų būti taikoma dvišalė restitucija. Taikant restituciją asmuo grąžinamas į ankstesnę padėtį, buvusią iki jo teisės pažeidimo. Tačiau panaikinus sąskaitas faktūras, teismo sprendimas nebūtų įgyvendintas, nes šiuo atveju restitucija yra negalima. Be to ieškovė yra juridinis asmuo ir neįrodė, kad ji kaip verslininkas priimdama ir pasirašydama ginčijamas PVM sąskaitas – faktūras, suklydo, ir kad suklydimas buvo esminis. Užsakovas, būdamas rūpestingas, atidus, spręsdamas klausimą pasirašyti ar nepasirašyti sąskaitas faktūras, abejodamas, ar iš tikro atlikti darbai, nurodyti faktūroje ar būdamas suklaidintas, šiuo atveju nesiėmė elementarių priemonių, kad įsitikinti faktūrose nurodytos informacijos tikrumu, nesikreipė į kompetentingus asmenis dėl teisinės konsultacijos, tokiu būdu elgėsi neatidžiai, neapdairiai ir nerūpestingai, ir veikdamas tokiu būdu pats turi prisiimti neigiamas savo veiksmų pasekmes (CK 1.90 str. 5 d.).

28Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančiomis ginčijamas ginčo šalių į buhalterinę apskaitą įtrauktas PVM sąskaitas – faktūras, todėl šį ieškovės ieškinio reikalavimą teismas atmeta kaip nepagrįstą.

29Teismas nepasisako dėl kitų proceso dalyvių ir jų atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.).

32Ieškovė prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 403,40 Eur žyminio mokesčio bei 1000 Eur išlaidų advokato pagalbai, kurios įvertinus bylos sudėtingumą, trukmę, advokato ruoštų procesinių dokumentų skaičių ir atstovavimo teisme laiką neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 98 str. d.).

33Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (100 proc. turtinio reikalavimo ir 50 proc. neturtinių reikalavimų), ieškovei iš atsakovės priteistina 328,40 Eur žyminio mokesčio ir 750 Eur atstovavimo išlaidų, viso 1078,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidos ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies iš ginčo šalių nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

35Vadovaudamasis CPK 259-260, 263, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti iš dalies.

37Pripažinti negaliojančiu UAB „City Art“ ir UAB „Avola“ 2017-07-31 tarpinį atliktų (įvykdytų) paslaugų aktą Nr. 3.

38Priteisti ieškovei UAB „City Art“, j.a.k. 302764430, iš atsakovės BUAB „Avola“, j.a.k. 304406147, 9420 Eur sumą, 169,56 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (9589,56 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-21) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1078,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

39Kitą ieškinio dalį atmesti.

40Išsiųsti sprendimo kopiją ieškovės atstovui, atsakovo atstovams bankroto administratoriui UAB „Tamtamas“ ir advokatui Artūrui Jaskelevičiui.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „City Art“, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo... 5. UAB „Avola“ atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo atmesti ieškinį... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Dėl avanso grąžinimo... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „City Art“ (užsakovas) su... 11. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad ieškovė, vykdydama Rangos... 12. Ieškovė 2017-10-05 pateikė rašytinį prašymą - reikalavimą atsakovei... 13. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nesutinka su ieškovės reikalavimais.... 14. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 15. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 16. Ieškovė pateikė įrodymus, kad 2017-03-30 sutartinius įsipareigojimus... 17. Dėl netesybų ir procesinių metinių palūkanų priteisimo... 18. Ieškovas taip pat prašo jam priteisti 169,56 Eur netesybų (delspinigių),... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines... 20. Dėl tarpinio atliktų paslaugų akto ir PVM sąskaitų – faktūrų... 21. Ieškovė prašo teismo pripažinti negaliojančiu 2017-07-31 tarpinį atliktų... 22. Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimais pripažinti negaliojančiais... 23. Sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu sudarytas iš... 24. Ieškovė prašo teismo pripažinti negaliojančiu 2017-07-31 tarpinį atliktų... 25. Ieškovė taip pat prašo pripažinti negaliojančiomis UAB „Avola“... 26. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje praktikoje šiuo klausimu... 28. Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad nėra jokio pagrindo pripažinti... 29. Teismas nepasisako dėl kitų proceso dalyvių ir jų atstovų argumentų kaip... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi... 32. Ieškovė prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro... 33. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (100 proc. turtinio reikalavimo ir... 34. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidos ieškovės... 35. Vadovaudamasis CPK 259-260, 263, 268-270 straipsniais, teismas... 36. ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Pripažinti negaliojančiu UAB „City Art“ ir UAB „Avola“ 2017-07-31... 38. Priteisti ieškovei UAB „City Art“, j.a.k. 302764430, iš atsakovės BUAB... 39. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 40. Išsiųsti sprendimo kopiją ieškovės atstovui, atsakovo atstovams bankroto... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...