Byla 2S-555-527/2009
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Jolitos Cirulienes, kolegijos teiseju Rutos Palubinskaites ir Arvydo Žibo, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo K. B. atskiraji skunda del Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutarties civilineje byloje Nr. 2-25268-638/2008 pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ieškini atsakovui K. B. del žalos atlyginimo.

2Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija

3n u s t a t e:

4ieškovas ieškiniu (b. l. 2-7, t.1) praše priteisti iš atsakovo 8 087,90 Lt žalos atlyginima, 5 proc. metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Ieškinio ivykdymo užtikrinimui ieškovas praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausanti nekilnojamaji turta, kilnojamaji turta, pinigines lešas ar kitas turtines teises 8 330,90 Lt (pagrindinis reikalavimas ir žyminis mokestis) sumai. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant i didele reikalavimo suma teismas turetu taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes yra reali gresme, kad nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti neimanomas.

5Kauno miesto apylinkes teismas 2008 m. gruodžio 30 d. nutartimi (b. l.5, t.2) ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tenkino: ieškovo reikalavimu ivykdymui užtikrinti areštavo atsakovo nekilnojamaji turta ir kilnojamaji turta, o jo nesant - pinigines lešas ar kitas turtines teises 8 330,90 Lt bendros vertes, pavedant antstoliui surasti ir aprašyti turta. Teismas nurode, kad ieškinys yra susijes su turtiniu reikalavimu, todel ieškovas turi pagrindo prašyti areštuoti atsakovo turta, be to, ieškinio suma yra pakankamai didele, todel nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu atsakovas savo turta gali paslepti arba perleisti tretiesiems asmenims, del ko teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 str.). Laikinaja apsaugos priemone teismas taike nepranešes atsakovui, nes, teismo nuomone, yra reali gresme, kad toks pranešimas sutrukdys laikinosios priemones taikymui ar padarys jos taikyma neimanoma ( CPK 148 str. l d.).

6Atsakovas atskiruoju skundu (b. l. 12-14, t.2) prašo Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutarti panaikinti. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje konstatuojama, kad „apsaugos priemoniu taikymo pagrindas – reali gresme, kad nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas.<...> Taikant ieškinio užtikrinimo priemones turi buti atsižvelgiama ne tik i kreditoriaus, bet ir i pagristus skolininko interesus, jo turtine padeti užtikrinimo priemoniu taikymo pasekmes skolininkui ir su jo veikla susijusiems asmenims. Teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininko interesu pusiausvyra, todel teismas privalo atsisakyti taikyti laikinasias apsaugos priemones, jei nera pagrindo manyti, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimu" (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-07-23 nutartis civilineje byloje Nr. 2-493/2007). Atsakovo nuomone, ieškovo ir teismo argumentai, kad ieškovo reikalavimu suma yra didele, todel egzistuoja reali gresme, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomas, atmestini ir teismo nutartis naikintina del šiu priežasciu:

71. Ieškinio suma (8 087,90 Lt), atitinkanti dvieju menesiu atsakovo dabar gaunamo darbo užmokescio dydžius, akivaizdžiai negali buti pripažinta didele. Atsakovo šiuo metu gaunamos pastovios pajamos, t. y. darbo užmokestis, užtikrina galimai jam nepalankaus teismo sprendimo ivykdyma. Atsakovo finansine padetis, gaunamos pajamos, nesami skoliniai isipareigojimai, jo atžvilgiu neegzistuojantys išieškojimai ar taikomi areštai neabejotinai patvirtina fakta, jog galimai nepalankaus teismo sprendimo atveju, nekils jokiu sunkumu teismo sprendima ivykdyti. Ieškovo prašymas, iš esmes grindžiamas vien tik didele ieškinio suma, negalejo buti tenkinamas jau vien del tos priežasties, jog dvieju menesiu darbo užmokescio dydžio reikalavimas negali buti pripažintas dideliu. Be to, ieškovas nepagristai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo praktika, t. y. 2007-09-06 nutartimi civ. b. Nr. 2-561/2007 ir 2007-09-13 nutartimi civ. b. Nr. 2-575/2007, kuriose konstatuojama, kad aplinkybe, galinti pasunkinti arba padaryti nebeimanomu busimo teismo sprendimo ivykdyma, preziumuojama tuomet, kai kiles gincas del dideles sumos, nes tai gali padidinti busimo teismo sprendimo neivykdymo rizika. Šiu bylu ir nagrinejamos bylos faktines aplinkybes iš esmes skiriasi ir minetos nutartys tose bylose, kuriose reikalavimu sumos yra žymiai didesnes (atitinkamai 142 000 Lt ir 212 000 Lt), negali buti precedentais šioje byloje. Šioje byloje turtinis gincas kiles del 8 087,90 Lt sumos, kuri neabejotinai negali buti pripažinta didele suma, o prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindimas nedidele reikalavimu suma negali buti vertinamas kaip pagrindas taikyti laikinasias apsaugos priemones;

82. Minetoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodomas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindas - reali gresme, kad nesiemus ju teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas. Pagal CPK 178 str. šalys turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybemis, kuriu šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia irodineti. Atsižvelgiant i CPK 178 str. reikalavimus, ieškovui tenka pareiga irodineti egzistuojancia realia gresme, kad nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas. Šiai bylai reikšmingu aplinkybiu, kuriu CPK nustatyta tvarka nereikia irodineti (CPK 182 str.), nera, todel visa realios gresmes irodinejimo pareiga tenka ieškovui, kurios ieškovas neivykde;

93. Apelianto nuomone, ieškovas nepateike ne vieno irodymo, aplinkybes ar fakto, išskyrus, jo manymu, didele reikalavimo suma, kuriuo pagristu realios gresmes buvima, taciau turtinis gincas yra kiles del nedideles sumos (8 087,90 Lt), todel galimybe remtis šiuo faktu atmestina, o kitu argumentu ir irodymu ieškovas nepateike. Toks neargumentuotas prašymas negali buti pagrindu priimti nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Nei ieškinyje, nei prie ieškinio pridedamais rašytiniais dokumentais ieškovas neirode aplinkybiu, del kuriu egzistuotu reali gresme neivykdyti teismo sprendimo. Pripažintina, kad ieškovas pažeide CPK 178 str. nustatyta irodinejimo pareiga, o teismas prieme nepagrista nutarti, kuri del nurodytu priežasciu turi buti panaikinta. Visi nurodyti teisiniai ir faktiniai argumentai patvirtina, kad ieškovo prašymas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo yra nepagristas, o teismo nutartis - naikintina.

10Ieškovas atsiliepimu i atskiraji skunda (b. l. 28-30, t. 2) prašo palikti Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nepakeista.

11Ieškovo nuomone, iš atsakovo reikalaujama priteisti suma (8 330,90 Lt), atsižvelgiant i tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, neturintis jokio nekilnojamojo ar kilnojamo turto, i kuri galetu buti nukreiptas išieškojimas, yra didele, todel laikinosios apsaugos priemones pritaikytos pagristai. Lietuvos apeliacinis teismas, formuodamas teismu praktika laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimais, ir spresdamas, kokia suma laikytina didele, yra nurodes, kad „<...> kolegija, atsižvelgdama i aplinkybe, jog atsakovas - fizinis asmuo, sprendžia, kad reikalaujama priteisti 12 312, 47 Lt suma yra pakankamai didele, del ko atsiranda pagrindas manyti, kad ieškinio patenkinimo atveju palankaus ieškovui teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi (CPK 144 str. 1 d.)“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-02-01 nutartis civ. byloje Nr. 2-86/2007). Nagrinejamoje byloje, ypac atsižvelgiant i dabartine sunkiai prognozuojama rinkos situacija, iš atsakovo reikalaujama priteisti suma laikytina didele.

12Teismu praktikoje taip pat yra suformuotos taisykles, jog vien tik aplinkybe, kad atsakovo turtine bukle šiuo metu yra gera, nera pagrindas atsisakyti taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes bylos nagrinejimo metu atsakovo turtine bukle gali pasikeisti ir tenkinus ieškini sprendimo ivykdymas nebutu užtikrintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-10 nutartis civilineje byloje Nr. 2-250/2008; 2008-07-31 nutartis civilineje byloje Nr. 2-555/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-22 nutartis civilineje byloje Nr. 2-102/2009). Esant tokiai dinamiškai rinkos situacijai atsakovo nurodytos gaunamos pajamos negarantuoja, kad atsakovo finansine bukle išliks stabili arba artimiausiu metu nepabloges iki kol bus priimtas galimai atsakovui nepalankus teismo sprendimas (pavyzdžiui, atsakovui netekus darbo ar sumažejus gaunamoms pajamoms). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pabrežes, kad atsakovo finansine bukle priklauso nuo paties atsakovo valios, kuri bylos eigoje gali pasikeisti: ,,<...> turtine padetis bylos nagrinejimo laikotarpiu gali pasikeisti, atsakovas jam priklausanti turta gali perleisti kitiems asmenims ir t. t. <...>" (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-06 nutartis civ. byloje Nr. 2-812/2007): „<...> apeliantes ketinimai perleisti turta priklauso tik nuo jos valios, teismas, netaikydamas laikinuju apsaugos priemoniu, negali itakoti šios jos valios, todel negalima teigti, jog del to teismo sprendimo ivykdomumas nepasunkes. <...>Ši aplinkybe patvirtina, kad teismo sprendimo vykdymas gali buti apsunkintas, nors ir išlieka galimas, t. y. yra vienas iš pagrindu taikyti laikinasias apsaugos priemones - jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi (CPK 144 str. 1 d.). Todel mineti apeliantes argumentai nepaneigia laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinybes" (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-06-14 nutartis civ. byloje Nr. 2- 389/2007).

13Kadangi iš atsakovo reikalaujama priteisti suma, atsižvelgiant i tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, neturintis jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, o rinkos situacija nuolat besikeicianti, yra didele, todel teismas pagristai taike laikinasias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, be to, del nuolat besikeiciancios rinkos situacijos ir nuo atsakovo valios priklausancios atsakovo turtines padeties, kuri bet kuriuo metu gali pablogeti, egzistuoja reali gresme, kad teismui nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu busimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdymas gali nepagristai pasunketi ar tapti visiškai neimanomu. Ieškovo nuomone, priimdamas skundžiama nutarti teismas elgesi tinkamai ir vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo suformuota teismu praktika laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimais, todel priimta nutartis yra teiseta, pagrista ir teisinga. Ieškovas pažymi, kad jei atsakovas turi pakankamai lešu tam, kad užtikrintu ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdyma, jis gales pasinaudoti CPK 146 str. nustatyta savo teise ir sumoketi reikalaujama suma i teismo specialiaja saskaita arba šiai sumai pateikti banko garantija.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisykle taikoma ir atskiruju skundu del teismo priimtu nutarciu nagrinejimo tvarkai (CPK 338 str.). Teiseju kolegija konstatuoja, kad absoliuciu šios nutarties negaliojimo pagrindu, nurodytu CPK 329 str., nenustatyta.

16Teismas, dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. Istatyme tiesiogiai apibrežta laikinuju apsaugos priemoniu taikymo paskirtis – užtikrinti busimo teismo sprendimo ivykdyma ir garantuoti šio sprendimo privalomuma. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymo poreiki nulemia reali gresme, kad del kokiu nors atsakovo veiksmu arba neveikimo busimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 144 str. 1 d. nustato specifinius prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones turinio reikalavimus. Remiantis šia CPK norma, pagrindas laikinosioms apsaugos priemonems taikyti yra pagrista teismo abejone, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas.

17Kolegija pripažista, jog iš atsakovo reikalaujama priteisti suma (8 330,90 Lt), atsižvelgiant i tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, neturintis jokio nekilnojamojo ar kilnojamo turto, i kuri galetu buti nukreiptas išieškojimas, bei ypac atsižvelgiant i dabartine sunkiai prognozuojama rinkos situacija, yra didele ir vien del to suteikianti pagrinda taikyti laikinasias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas, formuodamas teismu praktika laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimais, ir spresdamas, kokia suma laikytina didele, atsižvelgdamas i aplinkybe, jog atsakovas - fizinis asmuo, 2007-02-01 nutartyje civilineje byloje Nr. 2-86/2007 yra nurodes, kad „<...> reikalaujama priteisti 12 312, 47 Lt suma yra pakankamai didele, del ko atsiranda pagrindas manyti, kad ieškinio patenkinimo atveju palankaus ieškovui teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi (CPK 144 str. 1 d.).

18Apeliantas taip pat teigia, jog jo šiuo metu pagal neterminuota darbo sutarti gaunamas 4 815 Lt darbo užmokestis, nesami skoliniai isipareigojimai, jo atžvilgiu neegzistuojantys išieškojimai ar taikomi areštai užtikrina galimai nepalankaus teismo sprendimo ivykdyma. Pažymetina, jog teismu praktikoje yra suformuotos taisykles, jog vien tik aplinkybe, kad atsakovo turtine bukle šiuo metu yra gera, nera pagrindas atsisakyti taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes bylos nagrinejimo metu atsakovo turtine bukle gali pasikeisti ir tenkinus ieškini sprendimo ivykdymas nebutu užtikrintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-10 nutartis civilineje byloje Nr. 2-250/2008; 2008-07-31 nutartis civilineje byloje Nr. 2-555/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-22 nutartis civilineje byloje Nr. 2-102/2009). Esant gana dinamiškai rinkos situacijai atsakovo nurodytos gaunamos pajamos, kolegijos nuomone, negarantuoja, kad atsakovo finansine bukle išliks stabili arba artimiausiu metu nepabloges iki kol bus priimtas galimai atsakovui nepalankus teismo sprendimas (pavyzdžiui, atsakovui netekus darbo ar sumažejus gaunamoms pajamoms). Lietuvos apeliacinis teismas 2007-12-06 nutartyje civilineje byloje Nr. 2-812/2007 taip pat yra pabrežes, kad atsakovo finansine bukle priklauso nuo paties atsakovo valios, kuri bylos eigoje gali pasikeisti: ,,<...> turtine padetis bylos nagrinejimo laikotarpiu gali pasikeisti, atsakovas jam priklausanti turta gali perleisti kitiems asmenims ir t. t. <...>". „<...> apeliantes ketinimai perleisti turta priklauso tik nuo jos valios, teismas, netaikydamas laikinuju apsaugos priemoniu, negali itakoti šios jos valios, todel negalima teigti, jog del to teismo sprendimo ivykdomumas nepasunkes. <...> Ši aplinkybe patvirtina, kad teismo sprendimo vykdymas gali buti apsunkintas, nors ir išlieka galimas, t. y. yra vienas iš pagrindu taikyti laikinasias apsaugos priemones - jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi (CPK 144 str. 1 d.). Todel mineti apeliantes argumentai nepaneigia laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinybes" (2007-06-14 nutartis civ. byloje Nr. 2- 389/2007).

19Kadangi iš atsakovo, kaip fizinio asmens, neturincio jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, reikalaujama priteisti suma yra didele, o del nuolat besikeiciancios rinkos situacijos ir nuo atsakovo valios priklausancios atsakovo turtines padeties, kuri bet kuriuo metu gali pablogeti, egzistuoja reali gresme, kad teismui nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu busimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar tapti visiškai neimanomu, kolegija pripažista, kad apylinkes teismas visiškai pagristai taike laikinasias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama nutarti, elgesi tinkamai ir vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo suformuota teismu praktika laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimais, todel priimta nutartis yra teiseta, pagrista ir teisinga.

20Kolegija taip pat pritaria ieškovo atsiliepime nurodytam argumentui, kad jei atsakovas turi pakankamai lešu tam, kad užtikrintu ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdyma, jis gales pasinaudoti CPK 146 str. nustatyta savo teise ir sumoketi reikalaujama suma i teismo specialiaja saskaita arba šiai sumai pateikti banko garantija.

21Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, kolegija atskiraji skunda atmeta, o Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutarti palieka nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Teiseju kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

23atskiraji skunda atmesti.

24Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutarti palikti nepakeista.

25Kolegijos pirmininke

26Jolita Ciruliene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas ieškiniu (b. l. 2-7, t.1) praše priteisti iš atsakovo 8 087,90 Lt... 5. Kauno miesto apylinkes teismas 2008 m. gruodžio 30 d. nutartimi (b. l.5, t.2)... 6. Atsakovas atskiruoju skundu (b. l. 12-14, t.2) prašo Kauno miesto apylinkes... 7. 1. Ieškinio suma (8 087,90 Lt), atitinkanti dvieju menesiu atsakovo dabar... 8. 2. Minetoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodomas laikinuju apsaugos... 9. 3. Apelianto nuomone, ieškovas nepateike ne vieno irodymo, aplinkybes ar... 10. Ieškovas atsiliepimu i atskiraji skunda (b. l. 28-30, t. 2) prašo palikti... 11. Ieškovo nuomone, iš atsakovo reikalaujama priteisti suma (8 330,90 Lt),... 12. Teismu praktikoje taip pat yra suformuotos taisykles, jog vien tik aplinkybe,... 13. Kadangi iš atsakovo reikalaujama priteisti suma, atsižvelgiant i tai, kad... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 16. Teismas, dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu 17. Kolegija pripažista, jog iš atsakovo reikalaujama priteisti suma (8 330,90... 18. Apeliantas taip pat teigia, jog jo šiuo metu pagal neterminuota darbo sutarti... 19. Kadangi iš atsakovo, kaip fizinio asmens, neturincio jokio kilnojamojo ar... 20. Kolegija taip pat pritaria ieškovo atsiliepime nurodytam argumentui, kad jei... 21. Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, kolegija atskiraji skunda atmeta, o Kauno... 22. Teiseju kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,... 23. atskiraji skunda atmesti.... 24. Kauno miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutarti palikti... 25. Kolegijos pirmininke... 26. Jolita Ciruliene...