Byla B2-1210-259/2014
Dėl ieškovo A. V. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Sporto klubui „Palanga“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant atsakovo Sporto klubo „Palanga“ atstovei advokato padėjėjai L. S. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka spręsdamas dėl ieškovo A. V. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Sporto klubui „Palanga“,

Nustatė

2ieškovas A. V. pateikė teismui pareiškimą (b. l. 2-5), kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui Sporto klubui „Palanga“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas yra skolingas 11 900 Lt sumą pagal 2012-01-01 Sportinės veiklos sutartį (kontraktą) Nr. LT-2010-01. 2013-10-03 pranešimu atsakovui buvo pasiūlyta iki 2013-11-04 padengti įsiskolinimą bei įspėta, jog šiam savo įsipareigojimų neįvykdžius, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (b. l. 10). Atsakovas ieškovo reikalavimų iki šiol neįvykdė.

3Atsakovas Sporto kubas „Palanga“ atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 32-34) prašo jo netenkinti. Atsakovas nurodo, jog nėra pagrindų, nustatytų Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), kelti atsakovui bankroto bylą. Įmonė neturi įsiskolinimų darbuotojams, vykdo įsipareigojimus kreditoriams, 2013-12-20 balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė žymiai viršija įmonės skolas. Be to, 11 900 Lt skolos pagal 2012-01-01 Sportinės veiklos sutartį (kontraktą) Nr. LT-2010-01 atsakovas niekada nepripažino, o sutartyje numatyta, kad visi ginčai kylantys iš sutarties nagrinėjami arbitraže. Ieškovas atsakovui jokios arbitražo procedūros nėra pradėjęs, todėl ieškovas nėra atsakovo kreditorius.

42014-01-23 teismo posėdyje atsakovo Sporto klubo „Palanga“ atstovė advokato padėjėja L. S. palaikė atsiliepime į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo išdėstytus argumentus, prašė ieškinio netenkinti. Papildomai nurodė, kad liko 2 įmonės skolininkai, nes 1800 Lt skola V.Zubrės PĮ yra sumokėta, kitiems skolininkams sumos bus padengtos artimiausiu metu, daugiau jokių įsipareigojimų nei darbuotojams, nei Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai Sporto klubas „Palanga“ neturi.

5Ieškovas A. V. teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant (b. l. 46).

6Bankroto bylą atsisakytina kelti.

7Bankroto teisinius santykius reglamentuojančiame Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų teisės normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – tiek ginti įmonės kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), tiek ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties; dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir kai išanalizavus visus įrodymus, teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1012/2008, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-944/2009).

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš byloje pateikto atsakovo Sporto klubo „Palanga“ 2013-12-20 balanso (b. l.36-37) matyti, kad atsakovas minėtai dienai savo balanse apskaitė turto už 41 104 Lt. Taip pat atsakovas pateikė teismui duomenis, jog skola tiekėjams sudaro 7189,70 Lt (b. l. 35). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patikslino, kad su vienu skolininku yra atsiskaityta (V.Zubės PĮ sumokėta 1800 Lt skola), todėl likusi skola 2 skolininkams sudaro 5389,70 Lt. Ieškovas nurodo, kad Sporto klubas „Palanga“ nėra įvykdęs 2012-01-01 Sportinės veiklos sutartimi (kontraktu) Nr. LT-2010-01 prisiimtų įsipareigojimų, kurie sudaro 11 900 Lt. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad 11 900 Lt skolos suma yra ginčijama, atsakovas su tokia skolos suma nesutinka, todėl ieškovas turėtų kreiptis į arbitražą ir tokiu būdu spręsti ginčą.

10Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, jog vien galimo įsiskolinimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas, esant ginčui dėl skolos fakto, negali būti savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą; kreditorius privalo pateikti pakankamus įrodymus, kurie neginčijamai patvirtintų skolos buvimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-196/2006). 2006 m. birželio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-322/2006 Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad kol skola yra ginčijama kreditorius neturi reikalavimo teisės prašyti iškelti skolininkui bankroto bylą. Papildomai pažymėtina, jog tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-859/2009 ir kt.). Taipogi esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turi teisę siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 9-940/2012).

11Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog 2013-12-20 balanso duomenimis atsakovas Sporto klubas „Palanga“ turėjo turto už 41 104 Lt, o pradelsti įmonės įsipareigojimai sudarė 5389,70 Lt, atsakovo ginčijama skola ieškovui sudaro 11 900 Lt. Taigi, pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, Viešo registro VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti duomenys (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys) patvirtina, jog atsakovas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (b. l. 48). Atsakovas neturi skolos ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (b. l. 47). Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pažymėjo, jog atsakovas nėra skolingas savo darbuotojams. Tokios aplinkybės neleidžia teismui daryti išvados, jog atsakovas Sporto klubas „Palanga“ akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, kad jo būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas gali įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, skolos neviršija pusę turimo turto vertės, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra moki, pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą atsisakyti kelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

12Atsisakius iškelti atsakovui bankroto bylą, naikintinos Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis, CPK 150 straipsnio 3 dalis).

13Įsiteisėjus nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui, informacija apie atsisakymą iškelti bankroto bylą paskelbtina ne vėliau kaip kitą darbo dieną viešai specialioje interneto svetainėje (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 150 straipsniu, ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 13 dalimi,

Nutarė

15atsisakyti iškelti bankroto bylą Sporto klubui „Palanga“ (į. k. 124733656, Ateities pl. 30C, Kaunas) pagal ieškovo A. V. pareiškimą.

16Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą Sporto klubui „Palanga“ įsiteisėjus nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti viešai specialioje interneto svetainėje.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai