Byla e2VP-23917-587/2016
Dėl proceso šalies pakeitimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, veikiančio per „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialą, pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. K. ir AB Swedbank dėl proceso šalies pakeitimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas ieškovo AB Swedbank civilinėje byloje Nr. e2-2244-587/2016 teisių perėmėju pripažinti „PlusPlus Capital“ AS ir suteikti prieigą prie elektroninės kortelės civilinėje byloje Nr. e2-2244-587/2016. Nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius AB Swedbank perleido kreditorinio reikalavimo teises į teismo sprendimu iš atsakovo R. K. priteistą skolą kreditoriui „PlusPlus Baltic“ OU, kuris 2016 m. rugpjūčio 5 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorinio reikalavimo teises perleido naujajam kreditoriui „PlusPlus Capital“ AS Lietuvoje atstovaujamam „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo. Nurodo, kad vykdomasis procesas nėra inicijuotas, vykdomasis dokumentas nėra pateiktas vykdyti jokiai antstolių kontorai. Apie reikalavimo perleidimą skolininkui pranešta rašytiniu pranešimu, siųstu paskutiniu ieškovui žinomu atsakovo gyvenamosios vietos adresu.

4Teismas

konstatuoja:

5Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis). Jeigu prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese pateikęs asmuo šį prašymą grindžia reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, teismas tik turi įsitikinti, ar pradinis kreditorius (išieškotojas) perleido priverstinai teismo sprendimo pagrindu vykdomą reikalavimą kitam asmeniui. Civilinio Kodekso Šeštosios knygos VI skyriaus normos, reglamentuojančios reikalavimo teisių perleidimą, taikomos, kai reikalavimas perleidžiamas materialiojoje teisėje. Kadangi reikalavimo teisė yra patvirtinta teismo įsiteisėjusiu sprendimu, t.y. kreditoriui pripažinta reikalavimo teisė į skolininką, jos galiojimo nustatinėti nereikia. Sprendžiant šį procesinio pobūdžio klausimą, taip pat neturi teisinės reikšmės aplinkybė, ar reikalavimo teisių, atsiradusių teismo baigiamojo akto pagrindu, perleidimo sutartis buvo pateikta skolininkui, ar tai nebuvo padaryta. Ši aplinkybė gali turėti teisinės reikšmės tik sprendžiant klausimą, ar skolininkas tinkamai įvykdė prievolę (pradiniam ar naujajam kreditoriui) pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, bet nelemia teismo sprendimo pagrindu atsiradusios ir galiojančios reikalavimo teisės perleidimo teisėtumo. Tuo tarpu jeigu naujasis kreditorius (išieškotojas) teismo sprendimo vykdymo procese pateikė teismui prašymą dėl išieškotojo pakeitimo ir reikalavimo teisių perleidimo sutartį, laikoma, kad apie reikalavimo teisių perleidimą tapo žinoma ir skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1237/2012). Aukštesnės instancijos teismai taip pat formuoja teismų praktiką, kad prašymo pakeisti išieškotoją vykdymo procese nagrinėjimo dalyką sudaro formalus pateiktų duomenų vertinimas ir nustatymas, ar naujajam kreditoriui perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, kitokio pobūdžio aplinkybės nėra tiriamos ir dėl jų nėra aiškinamasi; pagrindas atmesti prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese yra tik tuomet, kai nustatoma, kad naujajam kreditoriui neperėjo materialinės ir subjektinės teisės (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-41-392/2013; Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-661-527/2013).

62016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius AB Swedbank perleido kreditorinio reikalavimo teises į teismo sprendimu iš atsakovo R. K. priteistą skolą kreditoriui „PlusPlus Baltic“ OU, kuris 2016 m. rugpjūčio 5 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorinio reikalavimo teises perleido naujajam kreditoriui „PlusPlus Capital“ AS Lietuvoje atstovaujamai „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo. Konstatuotina, kad pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintos reikalavimo teisės perleidimo faktą.

7Civilinėje byloje Nr. e2-2244-587/52016 2016 m. gegužės 6 d. pradiniam ieškovui AB Swedbank buvo išduotas vykdomasis raštas, pareiškėjas nurodo, kad vykdymo procesas pagal byloje išduotą vykdomąjį raštą nėra inicijuotas. Teisės aktai nereglamentuoja teisinės situacijos, kai reikalavimo teisių perleidimas įvyksta iki išduoto vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti. CPK 48 str. 1 d. numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Pagal CPK 596 str. 1 d. teismas išieškotoją pakeičia vykdymo procese. Ši teisinio reglamentavimo spraga, teismo nuomone, užpildytina taikant teisės normos (įstatymo) analogiją, vadovaujantis CPK 596 str. 1 d., kadangi nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas būtų keičiamas pradėjus vykdomąją bylą, ar iki jos pradžios, kreditoriaus pakeitimo faktas nekeičia reikalavimo teisės turinio ir neturi jokios įtakos vykdymo procesui ir jo dalyvių teisėms ir pareigoms.

8Esant šioms aplinkybėms, ieškovas (išieškotojas) AB Swedbank pakeistinas nauju ieškovu (išieškotoju) „PlusPlus Capital“ AS (CPK 596 str.). Išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

9Pareiškėjas „PlusPlus Capital“ AS prašo suteikti prieigą prie elektroninės kortelės civilinėje byloje Nr. e2-2244-587/2016. Šis pareiškėjo prašymas tenkintinas, pakeitus ieškovą (išieškotoją) civilinėje byloje, naujajam ieškovui (išieškotojui) suteikta prieiga prie elektroninės civilinės bylos kortelės.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 593 str., 596 str.,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Ieškovą (išieškotoją) AB Swedbank, į. k. 112029651, Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-2244-587/2016 pakeisti naujuoju ieškovu (išieškotoju) „PlusPlus Capital“ AS, į. k. 11919806.

13Naujajam ieškovui (išieškotojui) „PlusPlus Capital“ AS, į. k. 11919806, suteikti prieigą prie elektroninės civilinės bylos kortelės.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai