Byla 2-1188/2011
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylFų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3981-262/2011 pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovei V. A. Ž. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. A. Vilniaus apygardos teismui paduotu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. A. Ž. 240 000 Lt skolos, 5 % dydžio palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 11-12). Ieškinys grindžiamas 2004 m. kovo 1 d. paskolos raštu (t. 1, b. l. 10).

5Atsakovė V. A. Ž. atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, jog 2004 m. kovo 1 d. skolos raštelis yra suklastotas.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 15 d. nutartimi dėl 2004 m. kovo 1 d. paskolos rašto paskyrė dokumento ir lingvistikos ekspertizę (t. 1, b.l. 111-112). Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai atlikę ekspertizę pateikė išvadą, jog ekspertizei pateiktas paskolos raštas nėra vientisas dokumentas, o yra pagamintas montažo būdu (t.1 , b.l. 126-128).

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi (t. 2, b. l. 120) pranešė prokurorui, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje yra pateiktas rašytinis įrodymas – paskolos raštas, kuris yra galimai suklastotas. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra 2010 m. lapkričio 16 d. informavo Vilniaus apygardos teismą, jog pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartį 2010 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-802-10 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje (t. 2, b.l. 125).

82011 m. vasario 8 d. teismo posėdyje atsakovė prašė stabdyti bylą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 164 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais pagrindais.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartimi (t. 2, b. l. 132-133), CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu, sustabdė civilinės bylos pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovei V. A. Ž. dėl skolos priteisimo nagrinėjimą iki bus baigtas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-802-10. Teismas pripažino, jog nagrinėjamą civilinę bylą sustabdyti būtina, nes yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo rašytinio įrodymo - 2004 m. kovo 1 d. paskolos rašto, iš kurio kildinami ieškininiai reikalavimai, suklastojimo, todėl nuo ikiteisminio tyrimo baigties priklausys ir nagrinėjamos civilinės bylos tolimesnė eiga.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirma instancija kita teismo sudėtimi bei pranešti Generalinei prokuratūrai dėl nepagrįsto pranešimo apie galimai padarytą nusikaltimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas nebuvo objektyviai nešališkas, nes tenkino visus atsakovės prašymus, o ieškovo prašymus, pareikštus 2008 m. gruodžio 30 d. prašyme (t. 1, b. l. 178) bei 2009 m. kovo 26 d. teismo posėdžio metu, nepagrįstai ir neteisėtai atmetė. Tuo buvo pažeisti proceso šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principai (CPK 17 str. ir CPK 12 str.).

142. Teismas neteisingai apskaičiavo galimų nuostolių sumą, kurią jis buvo įpareigotas sumokėti. Teismas neatsižvelgė į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartį ir vadovavosi atsakovės pateiktais tikrovės neatitinkančiais dokumentais. Tuo buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (CPK 17 str.) ir teisė į teisingą ir nešališką teismą.

153. Teisėjai O. G. pareikštas nušalinimas (teisėjai nenusišalinus) įtakoja tolesnį bylos nagrinėjimą, nes teismas rodo akivaizdų nepalankumą ieškovui. Ši aplinkybė, apelianto manymu, sąlygojo ir teismo sprendimą kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo bei atsisakymą tenkinti ieškovo prašymą paskirti naują ekspertinį tyrimą.

164. Teismo sprendimas kreiptis dėl nusikalstamos veikos yra nepagrįstas ir netikslingas, taip yra vilkinamas bylos nagrinėjimas. Nuo bylos iškėlimo teisme iki šiol praėjo beveik 4 metai, o ieškinys iš esmės neišnagrinėtas. Be to, byloje yra įrodymų, kad prokuratūra jau yra atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl paskolos raštelio suklastojimo.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti. Laiko jį nepagrįstu, neteisėtu, deklaratyviu ir nesusijusiu su klausimu, kuriuo buvo priimta skundžiama nutartis. Mano, jog teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą (CPK 164 str.), taip rūpindamasis operatyviu bylos išnagrinėjimu, siekdamas išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų.

18Ieškovo teiginiai dėl galimų nuostolių užtikrinimo paskaičiavimų buvo išnagrinėti ir įvertinti tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismų procesiniuose dokumentuose, šie dokumentai yra įsiteisėję, todėl pakartotinai negali būti revizuojami. Ieškovo teiginiai dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo, taip pat dėl teismo šališkumo yra deklaratyvūs, nes vien aplinkybė, kad teismas priėmė ieškovui nepalankius procesinius sprendimus nesudaro pagrindo abejoti teismo nešališkumu. Mano, kad ieškovo teisė į tinkamą procesą buvo užtikrinta.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

21Šios apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas CPK 164 straipsnio 4 punkte numatytu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

22CPK 164 straipsnyje nustatyti neprivalomi civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Šis sąrašas neišsamus, CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina. Taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 str.) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo, t. y. neatlikimo joje jokių procesinių veiksmų, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs, išsamūs ir pagrįsti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, išaiškino, kad teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus.

23Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą motyvavo tuo, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo rašytinio įrodymo - 2004 m. kovo 1 d. paskolos rašto, iš kurio kildinami ieškinio reikalavimai, suklastojimo, todėl nuo ikiteisminio tyrimo baigties priklausys ir nagrinėjamos civilinės bylos tolimesnė eiga. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad šie pirmosios instancijos teismo motyvai dėl civilinės bylos sustabdymo nėra pakankamai išsamūs ir pagrįsti.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008 išaiškino, jog aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Teismas pastebėjo, jog tik dokumentų, kurių pagrindu reikalaujama priteisti pinigus, surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Reikia vadovautis tuo, ar civilinės bylos sustabdymo metu ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės, kokie klausimai jų metu tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo.

25Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nepakankamai motyvuota, joje nenurodyta dėl kokių konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo ar įrodymų gavimo yra stabdoma civilinė byla, kodėl civilinėje byloje reikšmingos aplinkybės būtinai turi būti nustatinėjamos ikiteisminio tyrimo metu ir negali būti ištirtos nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja netinkamą CPK 164 straipsnio 4 punkto taikymą, turėjusį įtakos bylos sustabdymo nepagrįstumui, o tai sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

26Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos procesas pirmosios instancijos teisme yra užsitęsęs. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinys teismui pateiktas 2007 m. gegužės 28 d. (t.1, b. l. 11-12), tačiau iki šiol neišspręstas. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, sustabdžius bylos nagrinėjimą, kyla grėsmė pažeisti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę į teismą per kuo įmanoma trumpesnį laiką.

27Negali būti tenkinami apelianto prašymai perduoti bylą nagrinėti kitam teisėjui bei pranešti Generalinei prokuratūrai dėl nepagrįsto pranešimo apie galimai padarytą nusikaltimą. Apeliacinės instancijos teismas nėra kompetentingas spręsti bylos perdavimo kitam teisėjui klausimą. Teismo pranešimas prokurorui apie galimai padarytą nusikaltimą atskiruoju skundu neskundžiamas (CPK 300 str.) ir nėra šios apeliacijos dalykas (CPK 320, 338 str.).

28Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, susijusius su bylą pirmąja instancija nagrinėjančios Vilniaus apygardos teismo teisėjos O. G. šališkumu ir su neteisingai apskaičiuota galimų nuostolių suma. Apelianto argumentai dėl teisėjos O. G. šališkumo buvo išsamiai išnagrinėti ir įvertinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartyje, kuria buvo atmestas bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo pareiškimas. Naujų argumentų, kurie leistų spręsti apie CPK 65 straipsnyje numatytų teisėjo nušalinimo pagrindų egzistavimą, atskirajame skunde nėra nurodyta. Apelianto argumentai dėl neteisingai apskaičiuotų galimų nuostolių sumos buvo ištirti ir įvertinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartyse (Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartis, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 21 d nutartis), kurios yra įsiteisėjusiosios, o įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai pakartotinai nerevizuojami ir juose nustatytos aplinkybės pakartotinai nenustatinėjamos (CPK 279 str. 4 d.).

29Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylFų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. A. Vilniaus apygardos teismui paduotu ieškiniu prašo priteisti... 5. Atsakovė V. A. Ž. atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 15 d. nutartimi dėl 2004 m. kovo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi (t. 2, b. l. 120)... 8. 2011 m. vasario 8 d. teismo posėdyje atsakovė prašė stabdyti bylą CPK 163... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartimi (t. 2, b. l.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti... 13. 1. Teismas nebuvo objektyviai nešališkas, nes tenkino visus atsakovės... 14. 2. Teismas neteisingai apskaičiavo galimų nuostolių sumą, kurią jis buvo... 15. 3. Teisėjai O. G. pareikštas nušalinimas (teisėjai nenusišalinus) įtakoja... 16. 4. Teismo sprendimas kreiptis dėl nusikalstamos veikos yra nepagrįstas ir... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti. Laiko jį... 18. Ieškovo teiginiai dėl galimų nuostolių užtikrinimo paskaičiavimų buvo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Šios apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės... 22. CPK 164 straipsnyje nustatyti neprivalomi civilinės bylos sustabdymo... 23. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 25. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo... 26. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos procesas pirmosios... 27. Negali būti tenkinami apelianto prašymai perduoti bylą nagrinėti kitam... 28. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, susijusius su bylą pirmąja... 29. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, skundžiama nutartis naikintina ir byla... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir bylą...