Byla 2A-1463-553/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Bujokaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Endemik“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-25 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-27361-936/2014 pagal ieškovo UAB „Infoauditas“ ieškinį atsakovui UAB „Endemik“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 18 796,72 Lt skolos, 5 939,73 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovui pagal 2013-05-20 tarp šalių sudarytą buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 13/05-01 suteikė buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas iki 2013-11-29, tačiau atsakovas su ieškovu pagal 2013-11-15 ir 2013-11-29 PVM sąskaitas faktūras neatsiskaitė, liko skolingas 18 796,72 Lt. Nurodė, kad ieškovas neginčija nei 2013-05-20 sudarytos buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties, nei fakto, jog yra gavęs ir į įmonės apskaitą įtraukęs ieškovo išrašytas sąskaitas faktūras ir šių sąskaitų neapmokėjęs. Ieškovas teikė atsakovui buhalterines paslaugas iki 2013-11-29, už šį laikotarpį pagal sutarties nuostatas buvo išrašytos ir atsakovo vadovės priimtos ginčo PVM sąskaitos faktūros, ankstesnės pagal sutartį išrašytos sąskaitos atsakovo buvo apmokėtos, atsakovas pretenzijų dėl paslaugų suteikimo nereiškė nei visą sutarties galiojimo laikotarpį, nei ją nutraukiant 2013-11-20 abipusiu šalių sutarimu. Ieškovas nurodė, kad ginčo laikotarpiu vykdė įprastines sutartimi prisiimtas funkcijas, t. y. vykdė pirkimų-pardavimų kontrolę, teikė PVM deklaracijas, vykdė darbo užmokesčio kontrolę, apskaičiavo ir pervedė fizinių asmenų mokesčius, valstybinio socialinio draudimo įnašus, vykdė kasos kontrolę, tikrino ir kontroliavo atsakingų asmenų grynųjų pinigų judėjimą pagal kvitus, tvarkė banko operacijų apskaitą, vykdė tiekėjų ir pirkėjų skolų bei atsiskaitymų kontrolę. Ieškovas ginčo laikotarpiu buvo atsakovo įgaliotas asmuo VMI, VSDFV, bankuose, ieškovo vadovė A. G. buvo registruota kaip atsakingas asmuo už atsakovo mokestinių duomenų perdavimą, buvo įgaliota teikti elektronines deklaracijas, kurias pasirašydavo elektroniniu parašu, jai buvo suteiktas AB SEB banko bankininkystės identifikavimo ir slaptažodžių generatorius, A. G. galėjo vykdyti pavedimus atsakovo vardu. Ieškovas teigė, kad šalims kaip verslo subjektams buvo suprantamas ir įvertintas bei priimtinas sutartimi sutartas 0,2 proc. delspinigių dydis, sutartinių prievolių nevykdė tik atsakovas, delspinigių suma sudaro 31,59 proc. skolos sumos, todėl nelaikytina per didele. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo nurodytame ikiteisminiame tyrime nei ieškovas, nei jo vadovė nėra įtariamieji.

6Atsakovas pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.

7Paaiškino, kad nebuvo pateikti jokie paslaugų suteikimo faktą patvirtinantys dokumentai, prie 2013-11-15 ir 2013-11-29 PVM sąskaitų faktūrų nepridėti nei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai, nei atliktų darbų aprašymai ar ataskaitos. Atsakovas nurodė, kad visus einamuosius buhalterinės apskaitos tvarkymo veiksmus atliko UAB „Endemik“ darbuotojos - buhalterė D. B. ir vyr. finansininkė Violeta E. B., jokios papildomos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos nebuvo reikalingos ir nebuvo teikiamos. Atsakovo teigimu, preliminariu sprendimu priteistos šalių sutartos 0,2 proc. netesybos aiškiai per didelės. Atsakovas nurodė, kad 2014-02-28 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00017-14 dėl D. V. ir A. G. galimai neteisėtų veiksmų pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 str. 2 d., 184 str. 2 d., šiame ikiteisminiame tyrime atsakovas yra pareiškęs priešinį ieškinį, kurį patenkinus nebūtų pagrindo tenkinti ieškovo ieškinio, be to, ikiteisminio tyrimo metu siekiama nustatyti aplinkybes, ar ieškovas suteikė atsakovui konkrečias buhalterines paslaugas, ar paslaugų kaina adekvati faktiškai suteiktoms paslaugoms, t.y. susijusias su nagrinėjama byla, dėl ko tikslinga civilinę bylą stabdyti iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-25 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „Infoauditas“ iš atsakovo UAB „Endemik“ 18 796,72 Lt skolos, 2 922,89 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 21 719,61 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-05-12, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 3 925,74 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė atsakovui UAB „Endemik“ iš ieškovo UAB „Infoauditas“ 730 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo UAB „Endemik“ valstybei 20,02 Lt (5,80 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad atsižvelgus į CK 6.716 str. 1 d. nuostatas ir šalių sudarytos sutarties dalyką, šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip paslaugų sutartis. Teismas nustatė, kad byloje nepateikta įrodymų, kad atsakovas sutarties galiojimo metu būtų reikalavęs pateikti ataskaitas ar kitokiu būdu pranešti apie paslaugų teikimo eigą, taip pat atsakovas tokios informacijos nepareikalavo nei 2013-11-20 priedo dėl sutarties nutraukimo pasirašymo metu, nei 2013-11-29 sutarties termino pabaigoje, nei 2013-12-03 šalims sudarant buhalterinių dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, byloje nėra pateikta nei atsakovo rašytinių pranešimų ieškovui apie sutarties netinkamą vykdymą, nei kitokių duomenų, jog ieškovas 2013 m. lapkričio mėnesį nevykdė kasdienių vyr. buhalteriui priklausančių funkcijų. Teismas sistemiškai įvertinęs visus byloje duomenis t. y. pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojos D. V. parodymus, sprendė, kad nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas 2013 m. lapkričio mėnesį neteikė ir nesuteikė atsakovui buhalterinės apskaitos paslaugų. Aplinkybė, kad atsakovas neišsaugojo PVM sąskaitų-faktūrų, neturi reikšmės, sprendžiant dėl pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Teismas nenustatė, kad byloje būtų duomenų, kad atsakovas sutartyje nustatytais terminais su ieškovu už 2013 m. lapkričio mėn. suteiktas buhalterines paslaugas būtų atsiskaitęs, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė skolą už suteiktas paslaugas. Teismas byloje nenustatė jokių kitų faktinių aplinkybių, sudarančių prielaidas mažinti paslaugų kainą, todėl padarė išvadą, kad šalys, kurių kiekviena yra savo srities bei verslo profesionalė, susitarė dėl paslaugų įkainių, atsižvelgusios į visas reikšmingas aplinkybes, todėl pagrindo mažinti paslaugų kainą byloje nenustatė. Atsakovo argumentus, susijusius su vadovo negalėjimu apskritai sudaryti sutartį su ieškovu, atmetė, nes byloje nepareikštas reikalavimas dėl sutarties galiojimo ar nuginčijimo. Teismas nustatė, kad ginčo piniginė prievolė nustatytu terminu neįvykdyta visiškai, tačiau vertino, kad sutarties sąlygos buvo parengtos ieškovo, prašomos priteisti netesybos sudaro beveik trečdalį skolos sumos, sutartimi nustatytų netesybų dydis siekia 73 proc. metinių palūkanų, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei šalių interesų pusiausvyros principu, pripažino, kad nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės, todėl ieškovo reikalaujamų netesybų dydį mažino iki 0,1 procento už kiekvieną uždelstą dieną.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-25 sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

11Nurodo, kad:

 1. Šioje byloje teismas sprendė klausimą dėl bylos sustabdymo ir priėjo išvadą, kad pagal nagrinėjamos bylos dalyką visi reikšmingi faktai gali būti nustatomi civilinio proceso priemonėmis ir tvarka. Teismas formaliai vertino, kad pagal atsakovo ieškinio baudžiamojoje byloje turinį ir reikalavimo adresatus jis nėra priešpriešinis nagrinėjamam, be to dėl apmokėtų ginčo sąskaitų atsakovas turtinės žalos nepatyrė. Atsakovo nuomone tokia teismo išvada nepagrįsta. 2014-02-28 pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl buvusios UAB „Endemik“ direktorės D. V. ir UAB „Infoauditas“ direktorės A. G. galimai neteisėtų veiksmų pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 2 dalyje. Tyrimas vykdomas už laikotarpį nuo 2013-05-17 iki 2013-11-26 imtinai dėl mokėjimų iš atsakovo sąskaitos į ieškovo sąskaitą už tariamai suteiktas buhalterines paslaugas pagal buhalterinių paslaugų sutartis. Šioje baudžiamojoje byloje atsakovas yra pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurį grindžia tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir savo poziciją nagrinėjamoje byloje. Nagrinėjamoje byloje bylos sustabdymas buvo būtinas, nes teismas nepagrįstai sprendė, kad civilinės bylos nagrinėjimui ir bylos įrodymų pakankamam ištyrimui nebūtina naudoti kitas – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) numatytas priemones;
 2. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad į atsakovo buhalterinę apskaitą įtrauktose ieškovo sąskaitose – faktūrose yra suklastotas jas pasirašiusio asmens parašas. Nors ši aplinkybė paaiškėjo, teismas CPK 184 str. nustatyta tvarka apie suklastojimo faktą prokuroro neinformavo ir sprendime apskritai nevertino galimo suklastojimo aplinkybių. Teismo išvada, jog atsakovas ieškovo sąskaitų-faktūrų neišsaugojo prieštarauja byloje nustatytam faktui, jog atsakovo buhalterijoje sąskaitos yra;
 3. Teismo teiginys, kad atsakovas 2013-05-20 šalių sudarytos sutarties ar jos pakeitimo neginčijo, jokių priešpriešinių reikalavimų ieškovui nepareiškė ir tvirtino, kad tokių neketina reikšti, neatitinka atsakovo tiek procesiniuose dokumentuose, tiek ir teismo posėdžio metu išsakytai pozicijai, kad sutarties bei jos pakeitimų sudarymo bei vykdymo aplinkybės yra ikiteisminio tyrimo objektas. Nepagrįsti teismo argumentai, kad atsakovas niekuomet nereiškė jokių pretenzijų ieškovui dėl paslaugų teikimo, neprašė darbų atlikimo ataskaitų ar informacijos apie paslaugų atlikimo eigą. Tačiau atsakovas akcentavo, kad būtent šios aplinkybės sudarė pagrindą įtarti, kad buvusi UAB „Endemik“ direktorė D. V. ir UAB „Infoauditas“ direktorė A. G., faktiškai paskirta vykdyti atsakovo vyr. finansininko darbą, galimai kartu įvykdė nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtais mokėjimais iš atsakovo sąskaitos į ieškovo sąskaitą už tariamai suteiktas buhalterines paslaugas pagal buhalterinių paslaugų sutartis.

12Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-25 sprendimą bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Nurodo, kad:

 1. Su atsakovo argumentais dėl bylos sustabdymo nesutinka. Nesant įstatyme nustatytų pagrindų, kurie įpareigotų teismą privalomai ar pasinaudojant diskrecijos teise sustabdyti bylą, teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino tokio atsakovo prašymo. Iš byloje esančios ikiteisminio tyrimo užduoties dėl atsakovo ūkinės finansinės veiklos tyrimo atlikimo turinio akivaizdu, jog ši užduotis suformuota ir pavesta vykdyti dėl tikslų, kurie nesisieja su nagrinėjamos bylos dalyku, t.y. atsakovo kaip skolininko ir ieškovo kaip kreditoriaus teisiniais santykiais. Užduoties tikslas yra ištirti atsakovo ir jo atsakingų asmenų veiksmų teisėtumą. Jokie ieškovo ar jo įgaliotų asmenų veiksmai šios užduoties pagrindu nebus tiriami ir su ieškovo veikla apskritai nesisieja. Teismas priėjo išvadą, kad pagal nagrinėjamos bylos dalyką, visi reikšmingi faktai gali būti nustatomi šioje byloje civilinio proceso priemonėmis ir tvarka, todėl nėra pagrindo laukti ikiteisminio tyrimo pabaigos, tokiu būdu nusižengiant proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams;
 2. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2014-02-28. Per šį laikotarpį jokie įtarimai nei A. G., nei ieškovui nebuvo pareikšti, todėl laukimas ikiteisminio tyrimo pabaigos ar galimo baudžiamosios bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisme pabaigos šiuo atveju prieštarautų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams;
 3. Atsakovo argumentai dėl įrodymų vertinimo visiškai atmestini. Dokumentų klastojimo prielaidos turi ir gali būti keliamos tais atvejais, kuomet tokie galimai suklastoti dokumentai turi esminės reikšmės ginčo baigčiai ir tiesiogiai įtakoja būsimą teismo sprendimą. Ieškovo pateiktose sąskaitose-faktūrose pasirašę asmenys buvo teisme apklausti kaip liudytojai ir kiekvienas iš jų patvirtino, jog ieškovo pateiktose sąskaitose-faktūrose yra jų parašai. Netikėti tokiais liudytojų parodymais, pagrindo nėra. Atsakovas abejones reiškė tik dėl savo paties pateiktų sąskaitų-faktūrų teisingumo ir tikrumo, tačiau iš jų nebuvo kildinamas ieškovo reikalavimas, jos nėra ir nebuvo reikalavimo pagrindą sudarančiais ir pagrindžiančiais įrodymais, todėl teismas turėjo teisę apskritai nevertinti tokių įrodymų, kaip neturinčių tiesioginės sąsajos su ginčo aplinkybėmis, teisingumo. Teismas visiškai pagrįstai padarė išvadą, jog aplinkybė, kad atsakovas neišsaugojo šių dokumentų neturi reikšmės, sprendžiant dėl pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Apelianto argumentai dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo neturi jokios reikšmės nagrinėjamo ginčo atveju, todėl apskritai neturi būti vertinami. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų ieškovo sąžiningumą ir bendradarbiavimą su atsakovu bei veikimą jo labui tiek, kiek tai susiję su ieškovo atsakovui teiktų paslaugų pobūdžiu ir apimtimis;
 4. Nesutinka ir su apeliacinio skundo argumentais dėk teismo sprendimo motyvų, susijusių su paslaugų sutarties vykdymu. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, apklausęs liudytojus, betarpiškai nustatė reikšmingas šiuo klausimu aplinkybes, todėl atsakovo nurodomi argumentai yra nepagrįsti. Paslaugų teikimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo nutraukta bendru šalių sutarimu, atsakovui nei iki tol, nei sutarties nutraukimo momentu neišreiškus jokių pretenzijų ieškovui dėl paslaugų teikimo. Atsakovas, nors teismas ir siūlė, į bylos nagrinėjimą nepakvietė asmenų, kurie galėtų betarpiškai paliudyti aplinkybes, jog buhalterinės apskaitos paslaugas atsakovui teikė ir visus reikalingus veiksmus atsakovo įmonėje galėjo atlikti kiti asmenys. Atsakovas nepateikė ir jokių dokumentų, kurie leistų suabejoti suteiktų paslaugų įkainių dydžio tikslingumu.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

16Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

17Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

18Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė stabdyti bylą ir tinkamai vertino šalių įrodymus.

19Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės skundžia vieninteliu argumentu, jog teismas nepagrįstai atsisakė stabdyti bylą iki kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas, kas įtakojo pateiktų įrodymų (PVM sąskaitų-faktūrų) netinkamą vertinimą.

20Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas neapibrėžtam terminui. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 164 straipsnis). CPK 164 straipsnyje nustatyti fakultatyvūs bylos sustabdymo pagrindai, kurių taikymas priklauso teismo diskrecijai, todėl teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Ši teismo teisė turi būti įgyvendinama nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 straipsnis) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu byla stabdoma tuomet, kai nėra privalomųjų bei kitų fakultatyviųjų bylos sustabdymo pagrindų, tačiau bylą būtina sustabdyti iki tam tikrų teisinių faktų, kurių nenustačius negalima teisingai išspręsti bylos, atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. Šie teisiniai faktai gali būti nustatyti ir ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo civilinė byla paprastai neturėtų būti stabdoma, nes jo metu nustatyti duomenys neturi prejudicinės galios civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-17/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1188/2011; 2011 m. liepos 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2084/2011; 2011 m. spalio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2155/2011). Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo gali būti svarbios atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus, jų civilines teisines pasekmes ir įrodomąją reikšmę konkrečioje civilinėje byloje. Šiuo pagrindu civilinės bylos nagrinėjimą būtų galima sustabdyti tik pripažinus, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatytinos aplinkybės bei numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis, dėl ko civiliniame procese nebūtų ekonomiška atlikti tuos pačius veiksmus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-363/2010). Tai reiškia, kad vien ikiteisminio tyrimo sąsajos su civilinėje byloje nagrinėtinomis aplinkybėmis savaime nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai sustabdyti, t. y. būtina nustatyti ir tą faktą, kad dėl ikiteisminio tyrimo metu renkamų įrodymų ypatumų ar kitų aplinkybių yra tikslinga palaukti ikiteisminio tyrimo pabaigos, užuot savarankiškai rinkus įrodymus civilinėje byloje.

21Byloje nustatyta, kad 2013-05-20 ieškovas UAB „Infoauditas“ ir atsakovas UAB „Endemik“ sudarė buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 13/05-01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tvarkyti atsakovo buhalterinę apskaitą (sutarties 2.1 p.), o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu sutartyje nustatyta tvarka, t. y. apmokėti ieškovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą iki kiekvieno mėnesio 15 dienos (sutarties 2.1, 3.2 p.) (t. I, b. l. 10-12). Šalių sutartas mėnesinis mokestis už suteiktas paslaugas – 8800 Lt plius PVM, iš viso – 10 648 Lt (3.1 p.). 2013-09-02 sutarties šalys pakeitė paslaugų kainą ir atsiskaitymo tvarką (Priedas Nr. 1), nustatė, kad atsakovas už sutartyje numatytų paslaugų teikimą nuo 2013-09-02 įsipareigoja atsiskaityti su paslaugų teikėju pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo kiekvieno mėnesio 1 iki 15 dienos mokant po 7 767,24 Lt plius PVM, iš viso – 9 398,36 Lt, ir už laikotarpį nuo kiekvieno mėnesio 16 iki 30 dienos mokant po 7 767,24 Lt plius PVM, iš viso – 9 398,36 Lt (t. II, b. l. 13). Nustatyta, kad 2013-11-20 šalys sudarė sutarties Priedą Nr. 2, kuriuo šalys abipusiu susitarimu nutraukė buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 13/05-01 nuo 2013-11-29 (t. II, b. l. 14). Ieškovas pateikė atsakovui apmokėjimui 2013-11-15 PVM sąskaitą faktūrą Nr. INF0001000 9 398,36 Lt sumai bei 2013-11-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. INF0001001 9 398,36 Lt sumai (t. I, b. l. 13, 14), atsakovas šių sąskaitų neapmokėjo.

22Pagal bylos duomenis Lietuvos Respublikos Generalinėje prokuratūroje 2014-02-28 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00017-14 dėl buvusios UAB „Endemik“ direktorės D. V. ir UAB „Infoauditas“ direktorės A. G. galimai neteisėtų veiksmų. Iš byloje esančios ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad tyrimas vykdomas už laikotarpį nuo 2013-05-17 iki 2013-11-26 imtinai dėl mokėjimų iš UAB „Endemik“ sąskaitos į UAB „Infoauditas“ sąskaitą už tariamai suteiktas buhalterines paslaugas pagal buhalterinių paslaugų sutartis. Iš byloje esančios 2014-03-27 užduoties atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimą (t. 3, 50-54), matyti, kad keli klausimai buvo susiję su nagrinėjamu ginču, t. y. ar pagrįstai UAB „Endemik“ sudarė sandorius su UAB „Infoauditas“ bei vykdė mokėjimus UAB „Infoauditas“? Jei ne, kokie įstatymai ir teisės aktai buvo pažeisti, koks dėl to nuostolis buvo padarytas bendrovei ir kas už tai atsakingas? Kokią įtaką sandoriai turėjo UAB „Endemik“ ūkinei komercinei finansinei veiklai?

23Pirmosios instancijos teismas 2014-09-02 vykusio teismo posėdžio metu, išnagrinėjo atsakovo prašymą dėl bylos sustabdymo ir šį prašymą atmetė, motyvuodamas tuo, kad byloje nėra pareikštas priešinis reikalavimas dėl sandorio negaliojimo ir atsakovas nepagrindė įtikinamų priežasčių, dėl ko negalėtų procese įrodinėti tam tikrų aplinkybių, taip pat atsižvelgė į tai, kad teismų praktikoje teikiama pirmenybė civiliniam procesui nei baudžiamajam ir į tai, kad baudžiamosios bylos teisme dar nėra. Teismas nenustatė pagrindo, kad šios bylos nebus galima išnagrinėti kol nebus baigtas ikiteisminis tyrimas.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta, nes byloje esantys įrodymai sudarė galimybes teismui, nustatyti ir įvertinti ieškinio faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes ir atsakyti į bylos esmės atskleidimui reikšmingus klausimus, o ikiteisminio tyrimo procesinis sprendimas nėra būtinas ir privalomas ginčą nagrinėjančiam teismui.

25Atsakovui iškėlus klausimą dėl PVM sąskaitų faktūrų fiktyvumo, teismas vertino ginčijamų 2013-11-15 PVM sąskaitos-faktūros Nr. INF0001000 ir 2013-11-29 PVM sąskaitos-faktūros Nr. INF0001001 parašų tikrumą, paslaugų suteikimo faktą, šalių paaiškinimus. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Ieškovo teiktų paslaugą faktą patvirtina į bylą pateiktas 2013-11-29 dienos bandomasis balansas, pelno ataskaita, atsargų likučiai, didžiosios knygos detalios operacijos, ilgalaikio turto apyvarta nuo 2013-01-01 iki 2013-10-31) (t. 2, b. l. 15-126), 2013-11-29 vyriausiosios buhalterės pareigas atliekančios A. G. pranešimas atsakovo vadovybei apie PVM deklaracijų pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija savo 2014-07-04 rašte dėl duomenų pateikimo nurodo, kad UAB „Endemik“ mokesčių deklaracijas per elektroninę deklaravimo sistemą nuo 2013-07-16 iki 2013-11-25 teikė įgaliotas asmuo A. G. (t. 3, 10). 2013-12-03 perdavimo-priėmimo aktu ieškovo įgaliota A. G. perdavė atsakovo vyr. buhalterei V. B. 2013-10-31 balansinių sąskaitų likučius (t. 3, 65-67). Iš atsakovo įvairių įsakymų registro nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 matyti, kad 2013-11-11 įsakymu Nr. K-23 D. V. ir A. G. buvo komandiruotos į Šaulius ir Kauną. Be to, suteiktų paslaugų faktą patvirtina ir ginčijamos PVM sąskaitos-faktūros, kadangi jose esantys šalių parašai patvirtina apie suteiktų paslaugų priėmimą. Šios PVM sąskaitos-faktūros nenuginčytos ir šalys teisme patvirtino savo parašų tikrumą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškovės paaiškinimus, jog sistemoje įvedant sąskaitą buvo padaryta techninė klaida - vietoje skaičiaus 9 įvestas 0, vertina, kad klaidos tikimybė yra didelė ir nepaneigta, todėl aplinkybė apie datos neatitikimą kontekste kitų byloje nustatytų aplinkybių esminės reikšmės paslaugų suteikimo faktui neturi. Nustatytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą teismui spręsti, kad ieškovas ginčo laikotarpiu nuo 2013-11-01 iki 2013-11-29 teikė atsakovui buhalterinės apskaitos paslaugas, todėl yra pagrindas už suteiktas paslaugas ieškovui iš atsakovo priteisti skolą.

26Apelianto argumentai, kad atsakovo buvusi vadovė, sudarydama buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį, viršijo kompetenciją, pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigia. 2013-05-20 Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties Nr. 13/05-01 pasirašymo dieną VĮ Registrų centre nebuvo jokių duomenų apie 2013-05-17 atsakovo akcininkų sprendimą, kuriuo atsakovo direktorei apribota galimybė be išankstinio akcininkų sprendimo sudaryti, pakeisti ar nutraukti sandorius, sudaromus ne įprastinėje bendrovės verslo veikloje, taip pat sandorius, kurių bendra vertė viršija 10 000,00 Lt. Sutarties pasirašymo metu VĮ Registrų centre buvo galima susipažinti tik su 2008-02-25 UAB „Endemik“ įstatais, o juose direktorei jokio apribojimo nebuvo numatyta. Todėl, darytina išvada, kad ieškovas neturėjo realaus pagrindo abejoti atsakovo buvusios direktorės teise sudaryti atitinkamus sandorius, t. y. nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas veikė nesąžiningai (CK 1.82 str. 1 d.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad atsakovas nepareiškė reikalavimo dėl sutarties galiojimo ar nuginčijimo, sutartis yra galiojanti, o apeliacinio skundo argumentai, kad įmonės vadovė neturėjo teisės sudaryti buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties, nesudaro pagrindo ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir jo teisines pasekmes.

27Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

28Ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nėra sprendžiamas, nes ieškovas nepateikė tokias išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Nurodė, kad atsakovui pagal 2013-05-20 tarp šalių sudarytą buhalterinės... 6. Atsakovas pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.... 7. Paaiškino, kad nebuvo pateikti jokie paslaugų suteikimo faktą patvirtinantys... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-25 sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Teismas nurodė, kad atsižvelgus į CK 6.716 str. 1 d. nuostatas ir šalių... 10. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. Nurodo, kad:
 1. Šioje byloje teismas sprendė klausimą dėl... 12. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti... 13. Nurodo, kad:
  1. Su atsakovo argumentais dėl bylos sustabdymo... 14. Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo... 15. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 16. Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 17. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 19. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės skundžia... 20. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 21. Byloje nustatyta, kad 2013-05-20 ieškovas UAB „Infoauditas“ ir atsakovas... 22. Pagal bylos duomenis Lietuvos Respublikos Generalinėje prokuratūroje... 23. Pirmosios instancijos teismas 2014-09-02 vykusio teismo posėdžio metu,... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 25. Atsakovui iškėlus klausimą dėl PVM sąskaitų faktūrų fiktyvumo, teismas... 26. Apelianto argumentai, kad atsakovo buvusi vadovė, sudarydama buhalterinės... 27. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 28. Ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nėra sprendžiamas, nes... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti...