Byla e2-2608-494/2017
Dėl avanso priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „B. L.“ atstovei advokatei R. J., atsakovo UAB „Megrame langai“ atstovui advokatui M. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „B. L.“ ieškinį atsakovui UAB „Megrame langai“ dėl avanso priteisimo,

Nustatė

3ieškovas BUAB ,,B. L.“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti ieškovui BUAB ,,B. L.“ iš atsakovo UAB ,,M. L.“ 15 060,24 Eur nepagrįstai sumokėtą avansą, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteisto 15 060,24 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimų įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. nutartimi UAB ,,B. L.“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė bankroto administratorių UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, Teisinės ir buhalterinės paslaugos“. Bankroto administratorius, susipažinęs su jam perduotais dokumentais, nustatė, jog BUAB ,,B. L.“ (toliau – Ieškovas) 2012 m. liepos 3 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 12080829M (toliau – Sutartis) su UAB ,,Megrame langai“ (toliau – Atsakovas), kuria Atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti langus, o Ieškovas įsipareigojo apmokėti paslaugų kainą. Ieškovas pagal PVM sąskaitą – faktūrą MGL – 009611 bei pagal Sutarties 6.2. (i) punktą sumokėjo Atsakovui 15 060,24 Eur (52 000 Lt) avansą. Bankroto administratoriaus turimais duomenimis remiantis, jokių duomenų apie perduotus langus ar tinkamai įvykdytą sutartį nėra. Kaip bankroto administratorių informavo buvusi Ieškovo vadovė, jokie langai nebuvo perduoti, priėmimo-perdavimo aktas nepasirašytas. B. I. vadovas Atsakovą yra įtraukęs į įmonės debitorių sąrašą. Sutarties 6.2 (i) punkte numatyta, jog Ieškovas kaip išankstinę įmoką (avansą) sumoka Atsakovui 52 000 Lt (15 060,24 Eur) už sutarties būsimą įvykdymą. Šią pareigą Ieškovas tinkamai įvykdė apmokėjęs Atsakovo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą MGL – 009611. PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimą faktą įrodo ne tik tai, jog Ieškovo buvęs vadovas F. K., pateiktame bankroto bylą administruojančiam teismui debitorių sąraše, nurodė Atsakovą kaip debitorių 52 000 Lt sumai, tačiau ir faktas, jog minėtą avansą Atsakovas yra įtraukęs į savo buhalterinę apskaitą. Sutarties 4.3. punkte yra nurodyta, jog pagal sutartį numatytus darbus Atsakovui atlikus, privalo būti pasirašytas Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, remiantis Sutarties 13.1. (iii) punktu yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Nagrinėjamu atveju, bankroto administratoriaus turimais duomenimis remiantis, Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas tarp Sutarties šalių nebuvo pasirašytas. Atsakovas, Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė. Tai patvirtino ir buvusi Ieškovo vadovė V. P.. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, jog Ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti jo Atsakovui nepagrįstai sumokėtą 15 060,24 Eur avansą.

5Teismo posėdžio metu ieškovo BUAB „B. L.“ atstovė advokatė R. J. palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti jame nurodytais argumentais. Papildomai nurodė, kad ieškovas pagal sutartį avansą sumokėjo. Tai patvirtina sąskaitą – faktūra. Byloje nėra duomenų, kad pirkimo – paradavimo sutartis buvo įvykdyta, kad ieškovas gavo langus. Sutarties sąlygose numatyta, kad turi būti pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas, bet tokio akto nėra ir jo nesant bei atsižvelgiant į debitorių sąrašą, kuriame yra įtrauktas atsakovas, todėl ieškinys pagrįstas. Ieškovas sumokėjo avansą 15060,24 Eur, bet langų negavo. Ieškovo vadovai teigia, kad langai nebuvo perduoti. Avansas buvo sumokėtas vėliau, bet Sutarties 3.1 iii punkte nurodyta, kad pasiūlymas pateikiamas ir priimamas sumokėjus šios Sutarties 6.2 punkto (i) papunktyje nurodytą išankstinę įmoką 1. Ieškovas kreipėsi po 4 metų po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, nes tai paaiškėjo, kai buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl skolos. PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta, kad pretenzijų neturi, bet tai šabloninė frazė. 2017-08-24 PVM sąskaitoje – faktūroje yra parašyta, kad 50 procentų langų, nes tas kiekis nurodytas 61,10 m3 kelia abejonių. Tai buvo avansinė sąskaita faktūra skola UAB „Megrame langai“ atsiskaitymuose su partneriais 2009-01-01 – 2014-12-31 nurodyta, kad UAB „Megrame langai“ nurodo savo skolą 52000 Lt, be to kad tai avansinė skola patvirtina išrašas iš apskaitos programos kaip perdavimas išrašoma faktūra ir po perdavimo ieškovo, jau UAB „Megrame langai“ atsiranda prievolė pateikti produkciją. Dėl atsakovo atsiliepime nurodytų teiginių, kad sąskaita – faktūra buvo avansinė bei nebuvo priėmimo – perdavimo akto. Atsiliepimo 6 punkte nurodo, kad pagamino likusią dalį langų, atsakyme bankroto administratoriui jau teigiama, kad nebuvo pagaminti langai. Atsakovas nepateikė duomenų, kokie tai langai. 2015 m. debitorių sąraše atsakovas figūruoja kaip ieškovo debitorius. Atsakovas nepateikė duomenų, kokie tai buvo langai, kad buvo perduota. Priėmimo – perdavimo aktas pagal Sutartį turėjo būti privalomas. Jeigu norėjo kitaip įforminti nei aktu – tai turėjo kitą dokumentą sudaryti pagal pirkimo – pardavimo sutartį.

6Pažymėjo, kad avansas buvo sumokėtas, bet produkcija nebuvo perduota. Nėra perdavimo akto. Skirtingos atsakovo pozicijos patvirtina, kad akto nėra. Atsakovas nenurodė darbuotojų, kas perdavė. Atsakovo advokatas sakė, kad 2012-08-24 langai buvo perduoti, o pačioj sutartyje nurodyta, kad langai pradedami gaminti po sutarties pasirašymo, tai kaip langai galėjo būti pradėti gaminti anksčiau nei už juos sumokėta. 2012 m. liepos mėn. pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta, kad viskas turi būti aptarta raštu. PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta 50 procentų langų, bet pagal jų kiekį nurodyta 61,10 kv.m. Jai nepavyksta paskaičiuoti. Atsakovai negali pasakyti, kokie langai buvo pagaminti. Ieškovo pareikšti ieškiniai yra įmonės vadovams, tai nėra actio Pauliana ieškiniai. Keista, kad perduodant produkciją už nemenką sumą nebuvo raštu fiksuotas pardavimo aktas. Į bylą pateikti įrodymai paneigia, kad faktūra buvo produkcijos perdavimo dokumentas, todėl atsakovas privalo grąžinti avansą. Atsakovas remiasi pirkimo – pardavimo sutartimi, tačiau viskas vyksta kitaip. Toks įrašas PVM sąskaitoje – faktūroje dėl kokybės nepatvirtina, kad buvo perduotos prekės.

7Atsakovas UAB „Megrane“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal S. A. įsipareigojo pagaminti pasiūlyme pateiktus langus bei pagal Ieškovo duotus nurodymus juos sumontuoti. 2012-07-03 tarp šalių buvo pasirašyta Sutartis. Po Sutarties pasirašymo Ieškovas atsisakė langų montavimo paslaugos bei dalies langų pagaminimo. Dėl kokių priežasčių tai buvo padaryta – atsakovas nežino. Atsakovas pagamino likusią dalį Ieškovo užsakytų langų, išrašė sąskaitą-faktūrą MGL – 009611 15 060,24 Eur (52 000 Lt) sumai, kurią Ieškovas apmokėjo. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad už langus neva buvo sumokėtas avansas. P. S. 6.2 p. išankstinis pavedimas turėjo būti padarytas per 3 dienas nuo Sutarties sudarymo, t.y. iki 2012-07-06. Tokiu atveju būtų išrašoma išankstinė (avansinė) sąskaita-faktūra. Išankstinio mokėjimo Ieškovas neatliko, o šalys sutarė, kad Ieškovas atsiskaitys tik tada, kai bus pagaminta produkcija. Atsakovas langus pagamino ir perdavė Ieškovui 2012-08-24 bei išrašė sąskaitą-faktūrą. Sąskaita-faktūra MGL – 009611 buvo išrašyta 2012-08-24, t.y. praėjus 51 dienai nuo Sutarties sudarymo. Nagrinėjamu atveju sąskaitą-faktūrą MGL – 009611 nėra išankstinė arba avansinė sąskaita. Sąskaitoje-faktūroje aiškiai nurodyta, kad atsiskaitoma už faktiškai pagamintus langus, sąskaita-faktūra pasirašyta tiek Ieškovo, tiek Atsakovo atstovų. Be to, pagal savo esmę sąskaita-faktūra yra langų perdavimą-priėmimą patvirtinantis dokumentas, kadangi sąskaitoje-faktūroje yra aiškiai įrašyta: „gaminių kokybė atitinka sutarties reikalavimus, užsakovas pretenzijų neturi“. P. S. 4.3 p. perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas tik tokiu atveju, jei buvo vykdomi langų montavimo darbai. Tokio akto pasirašymo tikslas perduoti klientui langų montavimo darbus, įvertinti, ar montuojant langus nebuvo pažeisti langai, objekto konstrukcijos ir kt. Nagrinėjamu atveju montavimo darbai nebuvo atliekami, todėl ir perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašomas, o langų perdavimo faktą patvirtina sąskaita-faktūra MGL – 009611. P. S. 4.4 p., perdavimo-priėmimo akto nepasirašymas nereiškia langų neperdavimo. Sutarties 4.4 p. nurodyta, kad jei po gaminių perdavimo Ieškovas nepareiškia pretenzijų, laikoma, kad gaminiai yra perduoti ir jie yra tinkamos kokybės. Sutartis iš Atsakovo pusės buvo visiškai įvykdyta 2012-08-24 perdavus gaminius ir išrašius sąskaitą-faktūrą. Ieškovas gaminius priėmė, pasirašė sąskaitą-faktūrą, jokių pretenzijų dėl daiktų neperdavimo ir / ar jų kokybės nepareiškė, Ieškovas taip pat nereikalavo grąžinti sumokėtų lėšų. Ne tik sąskaita-faktūra, bet ir Ieškovo elgesys taip pat patvirtina, kad Sutartis buvo tinkamai ir visiškai įvykdyta. Atsakovui jokių pretenzijų Ieškovas nei dėl langų kokybės, nei dėl kiekio, nei dėl kitų aplinkybių neturėjo. Pažymėjo, kad ieškinys pareikštas tik 2017-04-10, t.y. praėjus daugiau nei 4,5 metų nuo sandorio sudarymo. Vien ta aplinkybė, kad šalys nebuvo pasirašiusios perdavimo-priėmimo akto, ar tai, kad Ieškovo, bankrutuojančios bendrovės buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai, nepatvirtina fakto, jog Atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Be to, paminėjo, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal Administratoriaus ieškinį buvusiems bankrutuojančios UAB „B. L.“ vadovams F. K. ir V. P. dėl bankrutavusios UAB „B. L.“ vadovų civilinės atsakomybės taikymo, skolos priteisimo, sandorių nuginčijimo. Ši aplinkybė sudaro pagrindą Ieškovo buvusių vadovų paaiškinimus vertinti kritiškai, kadangi šie yra suinteresuoti išvengti jiems taikytinos civilinės atsakomybės ir galimo nuostolių atlyginimo. Atsakovas analogiškus argumentus buvo nurodęs ir Administratoriui 2016-05-13 rašte, prie kurio pridėjo ir pavedimo kopiją, tačiau akivaizdu, kad Administratorius šių argumentų nevertino. Atsakovas savo pareigas įvykdė – perdavė Ieškovui pagamintus langus, o Ieškovas už juos atsiskaitė. T. S. laikytina įvykdyta tinkamai. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad langai jam perduoti nebuvo, o ieškinys yra grindžiamas vien tik Ieškovo teiginiais bei buvusių vadovų, kuriems pareikšti reikalavimai dėl civilinės atsakomybės taikymo ir nuostolių atlyginimo pasisakymais. Ieškovui neįrodžius savo reikalavimų pagrįstumo ieškinys turi būti atmestas.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas M. B. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes. Neginčija, kad iš ieškovo 2012-08-29 buvo gauta 52000 Lt pagal pirkimo – pardavimo sutartį ir kad pagal sąskaitą – faktūrą. Nesutinka, kad tai buvo avansinis mokėjimas, šalys buvo sutarusios, kad bus pagaminti langai ir bus sumokėta už langus. Langai buvo perduoti ieškovui, tai patvirtina sąskaita – faktūra. Pagal AT praktiką sąskaita – faktūra yra tinkamas perdavimas. Perdavimo priėmimo aktas skirtas rangos darbų atlikimui. Sutartis sudaryta derantis tarp šalių, patyrusių verslininkų. Kad nebuvo aktas pasirašytas, tai nereiškia, kad nebuvo tarp šalių susiklostę santykiai. Iki bankroto jokių pretenzijų perduoti langus nebuvo pareikšta, pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo nutraukta. Tai rodo, kad ieškovas buvo nesąžiningas. Dabar reiškia reikalavimus tik bankroto administratorius. Langai buvo pagaminti ir perduoti ieškovui 2012-08-24. Atsakovas vertino, kad aktas nėra būtinas, užtenka sąskaitos – faktūros, kad langai buvo perduoti. Įmonėje buvo sugedusi informacinė sistema, todėl nėra išsaugota informacija apie langų pagaminimą. Ieškovas atvažiavo pasiimti langų. Ieškovas tik nusipirko langus, bet montavimo paslaugų atsisakė. Nežino, kodėl bankroto administratorius rado tik 2012-07-03 pasiūlymą prie pirkimo – pardavimo sutarties, tą pirkimo – pardavimo sutartį su pasiūlymu gavo iš atsakovo. Pvz., sąskaita – faktūra – pagal pasiūlymą buvo išrinkti langai (jie yra skirtingos kainos, kiekiai) – tai PVM sąskaitoje – faktūroje buvo nurodyta, kad užsakyta 50 procentų langų pasirinkta iš pasiūlymo.

9Pažymėjo, kad byloje yra pirkimo –pardavimo sutartis, šalys pakeitė sutarties sąlygas. Ieškovas pagal PVM sąskaitą – faktūrą sumokėjo, jam buvo perduoti langai. Ieškovas, negavęs produkcijos, nebandė iš atsakovo išsireikalauti pinigų už negautą produkciją. Yra ieškovo patvirtinimas, kad nėra pretenzijų dėl kokybės, tai nurodyta PVM sąskaitoje – faktūroje. Tai, kad nebuvo atskiro priėmimo – perdavimo akto, tai nereiškia, kad ieškinys pagrįstas.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš bylos medžiagos, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. nutartimi UAB ,,B. L.“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė bankroto administratorių UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, Teisinės ir buhalterinės paslaugos“. Bankroto administratorius, susipažinęs su jam perduotais dokumentais, nustatė, jog ieškovas BUAB ,,B. L.“ 2012 m. liepos 3 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 12080829M (toliau – Sutartis) su UAB ,,Megrame langai“, kuria atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti langus, o ieškovas įsipareigojo apmokėti paslaugų kainą. Ieškovas pagal PVM sąskaitą – faktūrą MGL – 009611 bei pagal Sutarties 6.2. (i) punktą sumokėjo atsakovui 15060,24 Eur (52000 Lt) avansą. Bankroto administratoriaus turimais duomenimis, jokių duomenų apie perduotus langus ar tinkamai įvykdytą sutartį nėra. Buvęs ieškovo vadovas atsakovą yra įtraukęs į įmonės debitorių sąrašą.

12Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo sumokėtos atsakovui pinigų (52000,00 Lt) sumos paskirties bei tinkamo sutarties įvykdymo. Ieškovas teigia, kad jo sumokėta pinigų suma atsakovui yra avansas (CK 6.309 straipsnio 2 dalis), o atsakovas nurodo, kad sąskaita – faktūra MGL – 009611 nėra išankstinė arba avansinė sąskaita, nes atsakovas pagamino tik langus ir 2012-08-24 perdavė ieškovui bei išrašė sąskaitą – faktūrą.

13Pažymėtina, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.). ( - ) str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovas savo aplinkybėms dėl sumokėtų pinigų paskirties pagrįsti pateikė 2012 m. liepos 3 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 12080829M, 2012-08-24 PVM sąskaitą – faktūrą MGL – 009611, UAB „B. L.“ 2015-01-26 debitorių sąrašą, kuriame atsakovas įtrauktas į debitorių sąrašą 52 000 Lt (15060,24 Eur) sumai, bei UAB „Megrame langai“ atsiskaitymus su partneriais, kuriuose partneris B. L. UAB, 2012-08-29 įplaukos 52000,00 Lt. Savo ruožtu atsakovas su ieškovo pozicija ir pateiktais įrodymais nesutinka, nurodo, kad atsakovas langus pagamino ir perdavė ieškovui 2012-08-24 bei išrašė sąskaitą-faktūrą. Sąskaita-faktūra MGL – 009611 nėra išankstinė arba avansinė sąskaita, joje nurodyta, kad atsiskaitoma už faktiškai pagamintus langus, sąskaita-faktūra pasirašyta tiek ieškovo, tiek atsakovo atstovų. P. S. 4.3 p. priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tokiu atveju, jei buvo vykdomi langų montavimo darbai. Bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad šalys pakeitė sutartį, ieškovas nusipirko tik langus, o montavimo paslaugų atsisakė, tačiau teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių nurodytas aplinkybes.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.193 straipsnyje išdėstytų sutarčių aiškinimo taisyklių tikslas nustatyti sutarties turinį. Šio straipsnio normos taikytinos, kai kyla sutarties šalių ginčas dėl tarpusavio teisių ir pareigų ir tik tuo atveju, kai kyla ginčas dėl sutarties sąlygų reikšmės. Sutartis turi būti aiškinama, nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes; kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras ieškovo AB „Kauno energija“ interesais v. V. A., byla Nr. 3K-3-1311/2002; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje M. Ž. (Pavydienė) v. R. P., byla Nr. 3K-3-156/2009,2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011).

15Šalių pasirašytos Sutarties 3.1 p. nurodyta, jog pasiūlymas laikomas priimtu ir vykdytinu, atsiradus visoms šioms sąlygoms: (i) pirkėjui pasirašius pasiūlymą, (ii) šią sutartį bei (iii) sumokėjus šios sutarties 6.2 p. (i) papunktyje nurodytą išankstinę įmoką 1, t.y. 52000 Lt. V. S. minėtu punktu, pasiūlymo priimtinumo ir vykdytinumo sąlyga yra išankstinės įmokos 1, t.y. 52000 Lt sumokėjimas. 2012-08-24 PVM sąskaita – faktūra MGL – 009611 patvirtina nurodytos įmokos sumokėjimą. Atsakovas ginčija nurodytą išankstinę įmoką ir nurodo, kad atsakovas langus pagamino ir perdavė ieškovui 2012-08-24 bei išrašė sąskaitą-faktūrą bei nurodo, kad šalys pakeitė sutartį, ieškovas nusipirko tik langus, o montavimo paslaugų atsisakė. Sutarties 3.3 p. nurodyta, kad pirkėjo priimtas ir pasirašytas pasiūlymas negali būti pakeistas, papildytas ar atšauktas be išankstinio raštiško pardavėjo suderinimo ir sutikimo. Atsakovas teigdamas, kad sutartis buvo pakeista, nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų, nors, atsižvelgiant į šalių pasirašytos Sutarties nurodytas sąlygas visi sutarties pakeitimai turi būti suderinti raštiškai. Pažymėtina, kad atsakovas net nepateikė įrodymų apie minėtų langų pagaminimą įmonėje, nurodydamas, kad buvo sugedusi informacinė sistema, todėl nėra išsaugota informacija apie langų pagaminimą. Sutarties 4.3. punkte yra nurodyta, jog pagal sutartį numatytus darbus Atsakovui atlikus, privalo būti pasirašytas Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, remiantis Sutarties 13.1. (iii) punktu, yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Nagrinėjamu atveju, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas tarp Sutarties šalių nebuvo pasirašytas ir į bylą nepateiktas, o įrašas PVM sąskaitoje – faktūroje dėl kokybės nepatvirtina, kad buvo perduotos prekės.

16Pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip (CK 6.309 str. 2 d.). Taigi, avansas atlieka mokėjimo funkciją (įskaitomas į būsimus mokėjimus), gali atlikti įrodomąją funkciją (tiek jau sudarytos sutarties, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje). Atsižvelgiant į šalių pasirašytą sutarties turinį, teismas daro išvadą, kad ieškovo sumokėta 52000 Lt suma yra išankstinė įmoka (avansas), kurią ieškovas sumokėjo vykdydamas Sutarties 3.1 p., todėl konstatuotina, kad atsakovas neįrodė aplinkybių, kad šalių pasirašyta sutartis būtų buvusi pakeista ir ieškovas atsisakė dalies atsakovo paslaugų (( - ) str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 15060,24 Eur (52000 Lt), t.y. ieškovo sumokėto atsakovui avanso.

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnis numatytų palūkanų dydis taikomas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 15 060,24 Eur avanso sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

19Ieškovas nepateikė duomenų, kokias patyrė išlaidas advokato teisiniai pagalbai apmokėti, todėl išlaidos advokato pagalbai apmokėti ieškovui nepriteistinos.

20Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 339,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

21Teismo turėtos bylinėjimosi (pašto) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija nustatytos minimalios į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl šios išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 178 str., 185 str., 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str., 271 str.,

Nutarė

23ieškovo BUAB „B. L.“ ieškinį tenkinti.

24Priteisti ieškovui BUAB ,,B. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), iš atsakovo UAB ,,M. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), 15 060,24 Eur (penkiolika tūkstančių šešiasdešimt eurų 24 ct) nepagrįstai sumokėtą avansą.

25Priteisti ieškovui BUAB ,,B. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), iš atsakovo UAB ,,M. L.“, juridinio asmens kodas( - ), 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos 15 060,24 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-04-12 iki visiško teismo sprendimų įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovo UAB ,,M. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), 339,00 Eur (tris šimtus trisdešimt devynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. ieškovas BUAB ,,B. L.“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 4. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo BUAB „B. L.“ atstovė advokatė R. J.... 6. Pažymėjo, kad avansas buvo sumokėtas, bet produkcija nebuvo perduota. Nėra... 7. Atsakovas UAB „Megrane“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas M. B. palaikė atsiliepime... 9. Pažymėjo, kad byloje yra pirkimo –pardavimo sutartis, šalys pakeitė... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš bylos medžiagos, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad Vilniaus... 12. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo sumokėtos atsakovui pinigų... 13. Pažymėtina, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.193 straipsnyje išdėstytų... 15. Šalių pasirašytos Sutarties 3.1 p. nurodyta, jog pasiūlymas laikomas... 16. Pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo mokėti įstatymų... 18. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai... 19. Ieškovas nepateikė duomenų, kokias patyrė išlaidas advokato teisiniai... 20. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 339,00... 21. Teismo turėtos bylinėjimosi (pašto) išlaidos, susijusios su procesinių... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 178 str., 185 str.,... 23. ieškovo BUAB „B. L.“ ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti ieškovui BUAB ,,B. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), iš atsakovo... 25. Priteisti ieškovui BUAB ,,B. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), iš atsakovo... 26. Priteisti iš atsakovo UAB ,,M. L.“, juridinio asmens kodas ( - ), 339,00 Eur... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...