Byla 2-196-860/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant V.Kapalinskaitei, dalyvaujant pareiškėjai J. R., jos atstovui adv. A.Raudoniui, suinteresuoto asmens Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus atstovei L. K., vertėjai G.Tijūnėlienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino atnaujinimo,

Nustatė

4Pareiškėja J. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu (patikslintu), kuriuo prašo: atnaujinti praleistą terminą prašymui paduoti dėl nuosavybės teisių į A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atkūrimo bei nuosavybės teisę įrodantiems dokumentams pateikti; nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. T. žemės nacionalizacijos metu (1940-07-22) buvo 7,99 ha žemės sklypo, esančio ( - )savininkas (b.l. 28 - 31).

5Pareiškėja pareiškime nurodė, kad po A. T. mirties (( - )) testamentu visas jo turtas buvo paliktas jai. Atsižvelgiant į tai, ji teigia, kad ji yra tinkamas subjektas atkurti nuosavybės teisėms į A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypą. Jai tik 2006 m. tapo žinoma, kad A. T. turėjo žemės. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-08-22 raštu Nr. (41)-1.2-2954-(3.31) patvirtino, kad jai 2007-03-14 buvo parengta pažyma Nr. 8969 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų į 4,64 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Tačiau 2009 m. atlikus minėto žemės sklypo kartografiją paaiškėjo, kad A. T. ( - ) kaime nuosavybės teise valdė 30 ha žemės. Tačiau, kadangi ji dėl A. T. turėtų nuosavybės teisių į 30 ha ploto žemę rašytinių įrodymų pateikti negali, remdamasi Vilniaus miesto apskrities archyvo 2007-02-05 pažyma Nr. (8.12)-V5-491, kurioje nurodyta, kad 1948 m. Buožinių ūkių sąrašų byloje, Nemenčinės valsčiaus ūkių saraše įrašyta, kad T. A. L. turėjęs viso žemės – 12,63 ha ir atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2007-03-14 pažyma Nr. 8969 pripažino, kad nuosavybės teisėms atkurti į dalį šios žemės, t.y. 4,64 ha, dokumentų pakanka, ji kreipėsi dėl nuosavybės teisių į likusį 7,99 ha žemės sklypą atkūrimo. Tačiau Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2010-06-17 protokolu Nr. 08 nustatė, kad esamų dokumentų dėl buvusio savininko A. T. turėtos 7,99 ha žemės ( - )., nepakanka nuosavybės teisėms atkurti ir jai pasiūlė dėl žemės valdymo fakto kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų. Pareiškėja teigia, kad minėtas A. T. turėtas 7,99 ha žemės sklypas 1939 m. rudenį buvo įgytas nuosavybės teise iš A. B.. Dėl termino atnaujinimo nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog faktas, kad esamų dokumentų dėl buvusio savininko A. T. turėtos 7,99 ha žemės ( - ), nepakanka nuosavybės teisėms atkurti, nustatytas Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus protokolu tik 2010-06-17, mano, jog tai yra pateisinama priežastis terminui pateikti prašymą nuosavybės teisėms atkurti atnaujinimui. Pažymi, kad ji nuo to momento, kai jai tapo žinomas faktas, kad A. T. turėjo žemės, t.y. nuo 2006 m., aktyviai siekė įgyvendinti jai priklausančią nuosavybės teisių atkūrimo teisę – ji kreipėsi į atitinkamas institucijas, siekdama gauti dokumentus, patvirtinančius A. T. nuosavybės teises į žemę. Atsižvelgiant į tai, ji praleido įstatymo nustatytą terminą prašymui dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimo ir terminą dokumentams pateikti dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių. Mano, kad egzistuoja svarbi priežastis praleistiems dokumentų pateikimo terminams atnaujinti.

6Suinteresuotas asmuo – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, pateiktame atsiliepime su pareiškimu nesutiko (b.l. 38).

7Atsiliepime nurodė, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą yra būtina atsižvelgti į pačių terminų trukmę, nes laiko faktorius negali būti atsiejamas nuo asmens objektyvios galimybės elgtis taip ar kitaip prašomo atnaujinti termino eigoje. Jeigu teismas nustatys, kad priežastys dėl kurių pareiškėja praleido terminą pateikti prašymą ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus yra svarbios, neprieštarauja, kad praleistas terminas būtų atnaujintas. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis teismų praktika, teigia, kad pareiškėja pareiškime dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo privalo nurodyti konkretų nuosavybės įgijimo pagrindą ir patvirtinti jį leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Nors pareiškėja savo pareiškime nurodo, kad A. T. turėtas 7,99 ha žemės sklypas ( - ), 1939 m. rudenį buvo įsigytas nuosavybės teise iš A. B., tačiau nenurodo jokių šį faktą patvirtinančių dokumentų. Teigia, kad nuosavybės teisės atkūrimo pagrindas yra įrodymai, patvirtinantys ankstesniojo savininko nuosavybės teisę ir atitinkamą pareiškėjo ryšį su buvusiu savininku. Mano, kad turėtų būti įvertintas kartografavimo dokumentuose pasirašiusių liudininkų amžius 1939 m. bei nacionalizacijos metu. Teigia, kad Vilniaus apskrities archyvo 2007-02-05 pažyma patvirtina A. T. naudotos, bet ne nuosavybės teise valdytos žemės plotą. Pažymi, kad dokumentai sudaryti po nacionalizacijos, gali būti vertinami tik kaip papildomi, ir nesant pagrindinių dokumentų, jais remiantis negali būti nustatomas žemės savininkas nacionalizacijos metu.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime pareikštiems reikalavimams neprieštarauja (b.l. 39).

9Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovas pareiškimą ir jame išdėstytus argumentus palaikė pilnai.

10Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus atstovė iš pradžių nesutiko su pareikštu pareiškimu, vėliau pareiškimo tenkinimui neprieštaravo.

11Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, kad ( - )mirė A. L. T. (b.l. 6 -7). Pareiškėja J. R. yra A.L. T. teisių perėmėja (b.l. 8 - 12).

13Bylos medžiaga taip pat tvirtina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2007-03-14 parengė pažymą Nr. 8-969 „Dėl nuosavybės teisės patvirtinančių dokumentų“, iš kurios matyti, kad pareiškėjai bus atkurtos nuosavybės teisės į A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 4,64 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l. 23). Be to, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje sudaryta komisija 2010-06-17 protokolu Nr. 08 nutarė, kad esamų dokumentų dėl buvusio savininko A. T. turėtos 7,99 ha žemės ( - ), nepakanka nuosavybės teisėms atkurti, taip pat pretendentei pasiūlyti dėl žemės valdymo fakto nuosavybės teisėmis nustatymo kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų (b.l. 19 - 21).

14J. R. teismo prašo: atnaujinti praleistą terminą prašymui paduoti dėl nuosavybės teisių į A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atkūrimo bei nuosavybės teisę įrodantiems dokumentams pateikti; nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. T. žemės nacionalizacijos metu (1940-07-22) buvo 7,99 ha žemės sklypo, esančio ( - ), savininkas.

15Taigi, pareiškėja dar siekia atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko A.L. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą papildomai 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

16Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Kartu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/1999; 1999 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-945/1999; 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo yra tam tikri įrodinėjimo ypatumai. Šių ypatumų reikšmę konstatavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. kovo 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis). Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė. Tokia formuluojama teismų praktika buvo remiamasi ir vėliau priimtose nutartyse, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009 m. kovo 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2009.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėja teigia, kad, jos turimais duomenimis, A. T. minėtą 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ), nuosavybės teisėmis įsigijo 1939 m. rudenį iš A. B.. Šią aplinkybę iš esmės patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausti liudytojai H. T., gim. ( - )., ir F. P., gim. ( - ). Liudytoja H. T. parodė, kad gerai atsimena A. T., dažnai pas jį lankydavosi, jis vėlė veltinius. A. T. turėjo daug žemės, malūną, laikė arklius, turėjo didelį ūkį. Ji paliudijo, kad A. T. 1937 – 1938 m. nupirko žemę iš A. B., apie tai kalbėjo jos tėvai ir aplinkiniai žmonės. Kita liudytoja F. P. paliudijo, kad ji A. T. gerai pažinojo, jos tėtis buvo kalvis, jie bendravo, ji eidavo pas A. T. obuolių, į pirtį. Ji žino, kad A. T. buvo turtingas žmogus. Ji paliudijo, kad A. T. pirko žemę iš A. B.. Nors minėti liudytojai aptariamu laikotarpiu, t.y. 1937 – 1939 m., buvo pakankamai jauno amžiaus, tačiau vien dėl to atmesti jų parodymus, nėra jokio pagrindo. Teismas šiuos įrodymus vertina visumos įrodymų kontekste. Į bylą pateikta Vilniaus apskrities archyvo 2007-02-05 pažyma Nr. (8.12)-V5-491 „Dėl turėtos žemės“ (b.l. 22) tvirtina, kad Vilniaus apskrities DŽDT vykdomojo komiteto dokumentų fonde, Vilniaus apskrities 1948 m. bruožių ūkių sąrašų byloje, ( - )sąraše įrašytas T. A. L. turėjęs viso žemės – 12,63: ariamos – 12.0, sodų – 0.5, pievų – 0.13. Skiltyje „Turėtos įmonės ir verslai (nurodyti kiekį, pavadinimą ir galingumą)“ įrašyta: „Vėjinis malūnas, arklinė kuliamoji mašina“ (b.l. 22). Nors šis dokumentas surašytas po turto nacionalizacijos, tačiau jis vertintinas kaip netiesioginis įrodymas, patvirtinantis A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypo plotą. Sklypas, į kurį pretenduoja pareiškėja, buvo kartografuotas, 2009-07-17 buvo surašytas sklypo, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktas bei turėtos valdos ribų planas, kuriuose nurodyta, kad A. T. turėtos valdos plotas ( - ) – 30 ha (b.l. 17 - 18). Teismas, spręsdamas dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, atsižvelgia ir į tai, kad į minėtą žemės sklypą, į kurį pretenduoja pareiškėja, nėra jokių kitų pretendentų, šis žemės sklypas nėra suprojektuotas kitiems asmenims. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus atstovė. Ši aplinkybė kitų byloje esančių įrodymų kontekste yra svarbi darant išvadą dėl A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypo plotą. Antstolės A. P. 2006-12-14 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole tvirtinama, kad žemės sklype, esančiame ( - ), į kurį pareiškėja siekia atkurti nuosavybės teises, yra išlikę buvusios sodybos požymiai (b.l. 86 - 87). Byloje daugiau nėra jokių išlikusių įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjos prašomą patvirtinti juridinę reikšmę turintį faktą, ar jį paneigtų.

19Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog A. T. iki nacionalizacijos, be 4,64 ha žemės, į kurios nuosavybės teisių atkūrimui pakanka dokumentų, nuosavybės teisėmis valdė 7,99 ha žemės sklypą ( - ), negu jo nevaldė. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ). (CPK 444 str. 2 d. 5 p.).

20Dėl prašymo atnaujinti praleistą terminą

212001-08-03 priimto įstatymo Nr. IX-489 padarytais 1997-07-01 LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 10 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimais bei 2004-10-12 priimtu to paties įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. IX-2490 buvo nustatyti prašymo atkurti nuosavybės teises ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimo nuosavybės teises atkuriančioms institucijoms pateikimo terminai. Lietuvos Respublikos piliečio prašymas atitinkamai institucijai turėjo būti paduotas iki 2001-12-31, o nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003-12-31. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatyme Nr. IX-2490, priimtame 2004-10-12 ir įsigaliojusiame 2004-10-26, buvo nustatyta, kad piliečiams, praleidusiems nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleisti terminai gali būti atnaujinami (LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1, 4 dalys).

22Kaip minėta, pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą prašymui paduoti dėl nuosavybės teisių į A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atkūrimo bei nuosavybės teisę įrodantiems dokumentams pateikti.

23Praleistų įstatymuose nustatytų terminų atnaujinimas galimas tais atvejais, kai nustatoma, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. termino, per kurį asmuo, siekiantis konkrečios teisės įgyvendinimo, turėjo atlikti atitinkamus procedūrinius veiksmus, eigos metu egzistavo aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą atlikti atitinkamus procedūrinius veiksmus, ir šios aplinkybės nepriklausė nuo asmens valios. Tokios aplinkybės kiekvienu atveju yra skirtingos, jų vertinimas ir atitinkamai pripažinimas svarbiomis ar nesvarbiomis kiekvienu atveju priklauso nuo konkrečios bylos konkrečių faktinių aplinkybių, nuo prašymą atnaujinti praleistą terminą teikiančių asmenų individualių savybių ir pan. Tokių faktinių aplinkybių vertinimas ir atitinkamos išvados (kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias - ne) priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2006).

24Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-11-23 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4206-10/06 atnaujino J. R. terminą paduoti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises bei giminystės ryšius su A. T., nuosavybės teisių atkūrimui į A. T. iki nacionalizavimo nuosavybės teisėmis valdytą žemę, esančią ( - ), nustatant trijų mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (b.l. 15 - 16). Po šio teismo sprendimo įsiteisėjimo, pareiškėja kreipėsi į Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko A. T. iki nacionalizacijos turėtą žemę, taip pat teikė atitinkamus dokumentus. Bylos duomenys tvirtina, kad pareiškėja nuo to momento, kai jai tapo žinomas faktas, jog A. T. turėjo žemės, t.y. nuo 2006 m., aktyviai siekė įgyvendinti teisę dėl nuosavybės teisių atkūrimo į A. T. išlikusį nekilnojamąjį turtą. Ji kreipėsi į atitinkamas institucijas, siekdama gauti dokumentus, patvirtinančius A. T. nuosavybės teises į žemę, kreipėsi į nuosavybės teises atkūrimo klausimą sprendžiančią valstybės instituciją dėl naujai atsiradusių nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų. Tačiau Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje sudaryta komisija, svarsčiusi buvusio savininko A. T. nuosavybės teisių faktą įrodančių dokumentų nuosavybės teisių atkūrimui pakankamumo klausimą, 2010-06-17 protokolu Nr. 08 nutarė, kad esamų dokumentų dėl buvusio savininko A. T. turėtos 7,99 ha žemės ( - ), nepakanka nuosavybės teisėms atkurti, taip pat

Nutarė

25pretendentei pasiūlyti dėl žemės valdymo fakto nuosavybės teisėmis nustatymo kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų (b.l. 19 - 21). Taigi, yra pagrindo pripažinti, kad Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui priėmus minėtą sprendimą, paaiškėjo naujos aplinkybės, t.y. kad nepakanka nuosavybės teises įrodančių dokumentų nuosavybės teisių atkūrimui. Pareiškėja iki tol, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pateikus visus turimus dokumentus, galėjo pagrįstai tikėtis, kad minėtų dokumentų užtenka. Pareiškėja 2010 m. antroje pusėje sužinojusi apie tai, kad nepakanka dokumentų nuosavybės teisių atkūrimui, į teismą pirmą kartą su pareiškimu kreipėsi 2010-09-03, tačiau teismas nustatė terminą trūkumams pašalinti, vėliau pareiškimą laikė nepaduotu (Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys). Pareiškėja pakartotinai į teismą kreipėsi 2010-12-01 (b.l. 2). Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad pareiškėja iš esmės nedelsdama nuo naujai paaiškėjusių aplinkybių, nuo jų sužinojimo, kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, todėl konstatuotina, jog šiuo atveju yra pagrindas pareiškėjai atnaujinti prašomus terminus.

26Kaip matyti iš bylos, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-11-23 sprendimu atnaujino J. R. terminą paduoti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises bei giminystės ryšius su A. T., nuosavybės teisių atkūrimui į A. T. iki nacionalizavimo nuosavybės teisėmis valdytą žemę, esančią ( - ), nustatant trijų mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pareiškėja per teismo nustatytą terminą pateikė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio savininko A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemę (b.l. 51, 90). Taigi, pareiškėja teisę paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo per teismo nustatytą terminą įgyvendino, todėl dar kartą atnaujinti terminą šiam prašymui paduoti yra netikslinga, tai būtų perteklinis veiksmas. Pareiškėjai atnaujintinas tik terminas paduoti dokumentus nuosavybės teisių atkūrimui į A. T. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemę, esančią ( - ), nustatant 3 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Dėl šios priežasties pareiškėjos prašymas tenkintinas tik iš dalies.

27Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 str., 444 - 448 str., 576 – 578 str.,

n u s p r e n d ė:

29Pareiškimą tenkinti iš dalies.

30Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. T., miręs ( - ), žemės nacionalizacijos metu (1940-07-22) nuosavybės teisėmis valdė 7,99 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

31Pareiškėjai J. R. atnaujinti terminą paduoti dokumentus nuosavybės teisių atkūrimui į A. T., mirusio ( - ), iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemę, esančią ( - ), nustatant 3 (trijų) mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

32Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu.

33Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

34Sprendimui įsiteisėjus, administracinę bylą Nr. I-4206-10/2006 grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui; A. T. nuosavybės į žemę, mišką, vandens telkinį įrodančius dokumentus, kurie buvo pateikti Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2011-06-06 raštu Nr. 48SS-1341, grąžinti jį pateikusiai institucijai, paliekant byloje kopijas (išskyrus pasikartojančius dokumentus).

35Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant V.Kapalinskaitei, dalyvaujant pareiškėjai J. R., jos atstovui... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J.... 4. Pareiškėja J. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu (patikslintu), kuriuo... 5. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad po A. T. mirties (( - )) testamentu visas... 6. Suinteresuotas asmuo – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 7. Atsiliepime nurodė, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą yra būtina... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateiktame... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovas pareiškimą ir jame... 10. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus atstovė iš pradžių nesutiko su... 11. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, kad ( - )mirė A. L. T. (b.l. 6 -7). Pareiškėja J. R. yra... 13. Bylos medžiaga taip pat tvirtina, kad Vilniaus apskrities viršininko... 14. J. R. teismo prašo: atnaujinti praleistą terminą prašymui paduoti dėl... 15. Taigi, pareiškėja dar siekia atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko... 16. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėja teigia, kad, jos turimais duomenimis, A. T.... 19. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, kad yra... 20. Dėl prašymo atnaujinti praleistą terminą... 21. 2001-08-03 priimto įstatymo Nr. IX-489 padarytais 1997-07-01 LR Piliečių... 22. Kaip minėta, pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą prašymui... 23. Praleistų įstatymuose nustatytų terminų atnaujinimas galimas tais atvejais,... 24. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-11-23... 25. pretendentei pasiūlyti dėl žemės valdymo fakto nuosavybės teisėmis... 26. Kaip matyti iš bylos, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-11-23... 27. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 str.,... 29. Pareiškimą tenkinti iš dalies.... 30. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. T., miręs ( - ), žemės... 31. Pareiškėjai J. R. atnaujinti terminą paduoti dokumentus nuosavybės teisių... 32. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisių į... 33. Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.... 34. Sprendimui įsiteisėjus, administracinę bylą Nr. I-4206-10/2006 grąžinti... 35. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...