Byla e2-2610-903/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui M. P. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 217,22 Eur negrąžintą paskolą, 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 469,18 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybę, kad atsakovas nevykdė su ieškove 2009-07-17 sudarytos paskolos sutarties Nr. 8889202.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 3 dalis). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2009-07-17 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 8889202, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 217,22 Eur kreditą 30 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį 43,44 Eur. Vadovaujantis paskolos sutarties 9.2 p., nuo 2009-11-15 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, kurie sudaro 469,18 Eur.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra ieškovė įgijo pareigą suteikti atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtą prievolę, todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl 217,22 Eur skolos (negrąžinto kredito sumos), 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio tenkintini visiškai.

8Ieškovės reikalavimas dėl 469,18 Eur delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus ieškovei. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti 2009-11-14, o ieškovė į teismą kreipėsi tik 2015-09-28, tai yra praėjus šešeriems metams. Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo 469,18 Eur delspinigių, taikant sutartyje numatytą 1 procento dydžio delspinigių normą. Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės ieškovei, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu bei taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), delspinigių suma mažintina iki 19,55 Eur (217,22 x 0,05 proc. x 180 d.).

10Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš atsakovo priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), kitas žinomas adresas – ( - ), 217,22 Eur negrąžintos paskolos, 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 19,55 Eur delspinigių, iš viso 280,21 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt Eur 21 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur (penkiolika Eur) žyminio mokesčio ieškovės UAB ,,4finance“, esančios Jonavos g. 254A, Kaune, įmonės kodas 301881644, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT91 7300 0101 1149 6911, AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas M. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai